XL: Den hvide iris (IRIS)

Tegning: Didier Conrad
Tekst: Fabcaro (Fabrice Caro)
Oversættelse: François-Eric Grodin
Originaltitel: L’Iris blanc
Udgivet: 2023
Min udgave: 2023

Synopsis

Mytteri og deserteringer er et problem i den romerske hær, og Cæsar giver den romerske generallæge og selvhjælpsguru Minustiplus muligheden for at udbrede livsfilosofien Den Hvide Iris som et middel til at få stridslysten tilbage hos legionærerne og samtidig erobre gallerbyen. Minustiplus får stoppet alle skænderier, stoppet indtaget af vildsvin, og han får lokket Godemine til at tage til Lutetia. Vores venner tager med Majestix til Lutetia for at finde Godemine…

Personer

Kronologisk_i_album Betydning, oprindelse eller kommentar
Julius Cæsar
Født 100 f. Kr. og død 44 f. Kr. Romersk feltherre og statsmand. Undertvang Gallien 58-53, Britanien 55-54 og Germanien 55-53. Kæmpede i 57 mod Belgierne. Hovedkampene med Vercingetorix drejede sig om bopladserne Avaricum, Gergovia og Alesia. Blev dræbt med en dolk af sin yndling Marcus Junius Brutus.
Brutus
Marcus Junius Brutus født 85 f.Kr. og begik selvmord i 42 f.Kr. Efter mordet på Cæsar i 44 f.Kr. tog Brutus til Makedonien, og blev overvundet i det andet slag om Philppi.
Minustiplus
Romersk generallæge.

Navnet er en henvisning til sangen Minus til plus af gruppen Shu-bi-dua. Sangen var med på albummet Shu-bi-dua 7 fra 1980.
Lorem Ipsum
Romersk centurion.

Lorem ipsum er en vrøvletekst, der bliver brugt som fyldtekst i bogtrykkeriet, når man skal lave lay-out, så teksten ikke forstyrrer det grafiske udtryk. Den fulde tekst har, med en vis omskrivning, oprindelse i en tekst af Cicero (106-43 f.Kr.) fra 45 f.Kr.
asterix Asterix
Helten i vor historie.

Fortolkningen af navnet kan komme af:

  1. Ordet Asterisk kommer af græsk og betyder stjernelignende eller stammer fra stjernerne.
  2. Asteriskos kommer af græsk og er et kritisk, sædvanligvis rødt tegn (*) med hvilket oldtidens filologer frikendet steder i et håndskrift for mistanke om uægthed eller upålidelighed eller også erklærede dem for særlig smukke og værd at lægge mærke til. Det modsatte tegn var Obeliskos (†). Nu anvendes symbolet (*) til at fremhæve steder eller henvise til en fodnote.
  3. Aster kommer af det latinske navn for stjerne og rix henviser til det latinske rex, der betyder konge.
obelix Obelix
Asterix’ bedste ven.

Faldt i gryden med trylledrik og får ikke noget sidenhen undtagen i KLEO og [SØS]. Der er flere muligheder for fortolkninger navnet:

  1. En obelisk er et typografisk symbol (†), der oprindeligt blev anvendt til at markere noget var uægte eller værdiløst. Ordet kommer af det græske Obelos eller Obeliskos, og symbolet var det modsatte af Asteriskos (*). Nu anvendes symbolet til at markere en fodnote eller dødsdatoen for en person.
  2. På græsk lyder obelix som ovelias (ovelos), der er oldgræsk for det spyd gallerne brugte til at stege vildsvin over åben ild. Måske den bedste forklaring, når man tænker på Obelix’ madvaner.
  3. Obelisk er et stenmonument med fire sider og en pyramidetop, f.eks. som centrum af Place de la Concorde i Paris.
idefix Idefix
Obelix’ bedste ven.

Han bliver altid ked af det, når træer vælter.Navnet er en direkte oversættelse af det franske navn, og det betyder en fiks idé. Det franske navn blev valgt af læserne af Pilote i 60’erne.
armamix Armamix
Gallerbyens smed.

Hænger ofte ud med Hørmetix med hvem han har et had/kærligheds forhold til. Armamix slår ofte Trubadurix i hovedet med forskellige remedier, for at få ham til at stoppe med at synge.På latin betyder arma enten våben, krig eller grejer.
hormetix Hørmemix
Gallerbyens fiskehandler.

Hørmetik er en dobbelthed mellem hørm, der betyder stank (og det henviser uden tvivl til de ikke altid friske fisk fra Hørmetix) samt til hermetik, der er en ældre betegnelse for hermetisk lukkede dåser med fiskekonserves (tak til Jens Erik Buur).
remouladine Remouladine
Hørmetix’ kone.

Navnet er en henvisning til remoulade, der er tilbehør til nogle typer af fisk. Remoulade laves af majonaise tilsat hakkede agurker, kapers mv. Ordet kommer af det franske remolata, og er sammensat af præfixen re, der betyder igen eller tilbage og det afledte ord moles, der betyder masse på latin.
senilix Senilix
Gallerbyens ældste beboer – omkring de 100 år.

Senilix henviser til det latinske senilis, der betyder oldingeagtig. Stammen af ordet er senex, der betyder gammel eller olding.
godemine Godemine
Majestix’ ægtefælle.

Navnet er en del af talemåden “…. at holde gode miner til slet spil”.
senilix-fru Littenix
Senilix’ hustru.

Den danske oversætter Per Då havde et par hjælpere i årene på Gutenberghus, og den ene hed Litten.
majestix Majestix
Høvding for gallerbyen.

Kommer af det latinske majestas, der i antikkens Rom var betegnelsen for folkets og statens værdighed. Senere blev begrebet overført til en kejserlig person, og dermed fulgte, at selv ubetydelige fornærmelser mod denne person, ofte blev genstand for vilkårlig forfølgelse og streng straf.
Jusudius
Romersk legionær.

Navnet er sammensat af ju, der betyder dig/du og sudius, der betyder klar og lys på latin.
miraculix Miraculix
Troldmanden/druiden i gallerbyen.

Han besidder den hemmelige opskrift på trylledrikken.Miraculix kommer af mirakel, hvilket betyder en overnaturlig hændelse, der måske kan forklares.
trubadurix Trubadurix
Gallerbyens skjald, spillemand og sanger!

Ender på sidste side i hvert album med at blive bundet og kneblet, så han ikke kan spolere festmiddagen med sang. Dette er dog ikke tilfældet i GGAL, VIKI, SKRK, OLYM, BYPL, GAVE, AMER, ØST, ROSE, HIML, PIKT og PAPY (indtil Asterix Fodnoter er færdig!). Troubadour var en middelalderlig digter fra sydfrankrig nærmere betegnet Provence. Ordet oprinder af trobador, der betyder “den der finder”.
rodskaeg Rødskæg
Piraternes kaptajn.

Rødskæg er en henvisning til serien “Barbe Rouge” af Victor Hubinon.
treben Treben
Piraternes lyriske styrmand.

Treben har sit navn, da han jo går med stok. Lige som sit forbillede Tripod i serien “Barbe Rouge” af Victor Hubinon taler Treben flydende latin.
baba Baba
Piraternes udkigspost.

Baba er en direkte henvisning til hans pandant i serien “Barbe Rouge” af Victor Hubinon.
homoeopatix Homøopatix
Godemines bror.

Homøopat kommer af det græske hómoios, der betyder lignende og páthos, der betyder lidelse. En homøopat behandler med lægemidler, der hos sunde mennesker fremkalder lignende symptomer, som dem, der skal fjernes. De lægemidler, der anvendes, består af vegetabilske, mineralske og animalske stoffer, der fortyndes og rystes.
galantine Galantine
Homøopatix’ ægtefælle.

Navnet kan komme af:

  1. Galant, der kommer af fransk, betyder være lystig eller optræde flot.
  2. Galantine er en madret, der består af udbenet, farseret kalve- eller hønsekød, rullet og ombundet og kogt i gelé. Retten serveres kold.
Deblimelemos
Græsk slave hos Homøopatix.

Navnet er en sammentrækning af talemåden Det bliver mellem os.
Kapheviktos
Værtshusejer i Lutetia.

Navnet er en henvisning til Café Victor, der ligger i på Ny Østergade i det centrale København. Restauranten åbnede i 1981, og den er indrettet som en fransk storbyrestaurant.
Macrobiotix
Værtshusejer i Lutetia.

Macrobiotik er en livsform baseret baseret på zenbuddhismen, læren om Yin & Yang og en vegitabilsk diæt.
Boxoffix
Skuespiller i Lutetia.

Navnet kommer af det engelske Box office, der er det sted i et teater eller biograf, hvor man sælger billetter. Box office henviser også til antal solgte billetter, og det anvendes som en målemetode for, hvor populært et stykke eller en forestilling er.

Steder

Kronologisk Betydning eller kommentar
Gallien Kommer af det latinske Gallia. Landet omfattede det nuværende Frankrig, Belgien, det vestlige Schweiz, dele af Holland og Tyskland vest for Rhinen.
Celtica Gallien var opdelt i tre områder, Belgica i nord, Akvitania i syd mod Pyrenæerne samt Celtica, der var beboet af Kelterne.
Lutetia Parisiorum Det oprindelige latinske navn for Paris. Lutetia stammer formentlig fra asien og betyder mudder, der skulle hentyde til marsken, der oprindeligt lå langs floden Seine.
Provincia Kommer fra latin og betød oprindeligt den virkekreds, som tildeltes de romerske embedsmænd. Senere blev betegnelsen om bestyrelsen af en erobret landsdel og gik derved over til at betegne landsdelen selv. I nyere tid anvendes provins som modsætningen til hovedstaden.
Akvitania Kommer af det latinske Aquitania, der var den romerske navn for den del af Frankrig, der befandt sig syd for floden Garonne mellem Bordeaux og Toulouse og nord for Pyrenæerne.
Akvarium En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. Akvarium kommer af det latinske aquarius, der betyder vandholdig. Anvendes i dag om kummer til fisk eller en bygning, der rummer akvarier, f.eks. Danmark Akvarium.
Solarium En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. En havsnegl, der hører hjemme i de varme have specielt omkring Kina. Der er næppe her tænkt på det nyere ord for en kunstig sol.
Terrarium En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. Terrarium er afledt af det latinske terra, der betyder land samt en analogi til akvarium. Et terrarium anvendes om en glaskasse til typisk krybdyr.
Perikum En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. Kommer af det græske hypereikon, der er en lyngart fra slægten hypericum.
Gallia Belgica Det romerske navn for det område, der i dag omfatter det sydlige Holland, Belgien, det nordøstlige Frankrig og det vestlige Tyskland.

 

Kommentarer

Side_Rude Kommentar
Side 5
Rude 4
At gribe dagen er på latin Carpe Diem, der stammer fra den romerske digter Horats (65 f.Kr.-8 f.Kr.), og det betyder lev livet i dag, og fjern de fremtidige bekymringer.

Citatet Hvor Goterfolk er… er en omskrivning af Hvor godtfolk er, kommer godtfolk til, der refererer til et sted, hvor mange mennesker mødes..

Side 5
Rude 8
Gnæus Pompejus Magnus (106-48 f.Kr.) var en romersk hærfører. Efter en række krige i udlandet allierede han sig med Cæsar og Crassus, og dermed var det første romerske triumviratet en realitet i 59 f.Kr. I 49 f.Kr. prøvede Pompejus at stille op mod Cæsar, men han måtte flygte til Grækenland, hvor han blev besejret ved Farsalos. Han blev myrdet ved landgangen til Egypten.
Side 6
Rude 2
Sold kommer af det latinske solidus, der er en romersk guldmønt. Solidus betyder egentlig massiv, fast eller solid. Sold er betegnelsen for soldaterløn, især til lejetropper.
Side 6
Rude 3
Sestertius var en romersk sølvmønt, og i flertal bliver det til sestertier. En legionær fik ca. 700 sestertier om året.
Side 6
Rude 6
Den græske filosof Deiksotos kan man også sige følgende om: Det er ikke så tosset.

Citatet om bønder er lidt omskrevet, så det matcher en græsk filosof. På dansk er ordsproget Hvad forstår bønder sig på agurkesalat. Vendingen bruges for at undskylde en manglende viden på et bestemt område.

Side 6
Rude 7
En pot er et gammelt dansk rummål, på 0,96 liter, svarende til 1/32-del kubikfod. Betegnelsen blev afskaffet i 1907, da metersystemet blev indført i Danmark.
Side 8
Rude 7
Arkaiske kommer af det græske archaios, der betyder gammel eller fortidig.
Side 9
Rude 3
Lutetia er det oprindelige latinske navn for Paris. Lutetia stammer formentlig fra asien og betyder mudder, der skulle hentyde til marsken, der oprindeligt lå langs floden Seine.
Side 9
Rude 5
Armamix forudser de franske stribede sømandstrøjer. Trøjerne har været kendt siden 1858, hvor admiral Ferdinand-Alphonse Hamlin (1796-1864) underskiver en lov om obligatorisk beklædning for søfolk. Coco Chanel (1883-1971) gjorde den verdenskendt i 1938.
Side 12
Rude 8
Teutates (eller Toutatis) var en af de gamle keltiske guder. Navnet betyder “stammens far”, og han var gud for krig, vækst og rigdom. Teutates blev også tilbedt af gallerne.

Belenos er den keltiske lysgud samt gud for sol og varme. Varmen associeres med det at hele, dvs. lægeprocessen. Hans partner var Belisama.

Side 15
Rude 6
Majestix synger en omskrivning af Shu-bi-duas sang Danmark fra 1978 på LP’en 78’eren. I andet omkvæd lyder teksten Danmark er et dejligt – Sted at være – Der er nemlig atmosfære.
Side 18
Rude 5
En tunika er en ærmløs heldragt, der blev båret af både mænd og kvinder i antikkens Rom. Navnet kommer af det latinske tunica, der betyder det grundlæggende tøj.
Side 20
Rude 6
Trubadurix indleder med Rasmus Seebachs omkvæd på sangen Kalder på dig fra 2021, som han synger sammen med Billy Jamz, Gilli og KESI. Derefter slår han over i hans egen fortolkning af Bamses Venners I en lille båd, der gynger fra 1980.
Side 21
Rude 1
Trubadurix er inspireret af John Mogensens (1928-1977) sang Så længe jeg lever fra 1973. Tredje linje i sangen lyder Men du er en rullesten, du har ikke nok i én.

Det er ikke min skål gedemælk, er en omskrivning af talemåden Det er ikke min kop te. Vendingen stammer fra det engelske Not My Cup of Tea, der stammer fra 1850’erne, men det slog for alvor igennem under 2. verdenskrig, da mange amerikanske soldater ikke delte englændernes smag for te.

Side 21
Rude 2 og 3
Trubadurix’ sidste sang er en omskrivning af Ensom dame 40 år, (lille og buttet, med mørkt og krøllet hår). Sangen er skrevet af Hans Valter Jansen (1928-1987) og den blev fremført af Bjarne Liller (1935-1993) første gang i 1979.
Side 24
Rude 9
Præfekten var leder af lejren, og han havde typisk tidligere haft titlen Primiplius Centurion.
Side 25
Rude 6
Amfor kommer af det græske amfora, der var en af de almindeligst forekommende oldgræske vasetyper. Ordet er afledt af amphi, der betyder på begge sider, og vasetypen har da også to hanke.
Side 28
Rude 2
Belisama var en keltisk gud, der også blev tilbedt i Gallien og Britania. Belisama var gud for floder, søer, ild, håndværk og ild.
Side 28
Rude 5
Henviser Obelix til SKRK, hvor Majestix også havde meget ondt i maveregionen – måske leveren.
Side 29
Rude 1
IC-9 er en henvisning til DSB’s InterCity togsæt, hvor IC4 er de skandaleramte togsæt fra 2007. IC-9 har da også kun 8 heste.

Il-Carosse er sammensat af il, der betyder hurtigt eller travlt. Carosse kommer af det latinske carrus, der betyder vogn eller kærre.

Side 29
Rude 2
DSB er den statslige virksomhed, der driver de danske jernbaner. DSB opstod i 1885 med navnet Danske Statsbaner.
Side 30
Rude 4
Numider stammer fra det nordlige Afrika.

Iberne kommer fra halvøen, som romerne gav navnet Hispania, og det var dengang en samling af uafhængige kongeriger. I dag består den iberiske halvø af Spanien, Portugal, Andorra og Gibraltar.

Goter udledes af det gotiske ord giutan, der betyder at støbe eller gyde. Befolkningen stammer fra Polen, og omkring år 200 grundlage de et rige ved Sortehavet. Gotland var opdelt mellem Vestgotere og Østgotere. Vestgoterne invaderede Norditalien i år 402, og i år 410 indtog de Rom. I år 411 grundlage de et rige ved Toulouse. I år 711 måtte Vestgoterne vige for araberne, og sproget er uddødt omkring år 900.

Side 30
Rude 6
Kimbrerne hævdes at komme fra Danmark eller Nordtyskland, og de havde i flere omgange sammenstød med romerne, første gang omkring 110 f.Kr. Kimbrerne blev dog besejret i 101 f.Kr. i slaget ved Vercellae.
Side 33
Rude 7
Sic itur ad astra er latin, og det betyder Således siger man til stjernerne, dvs. at vinder berømmelse.
Side 36
Rude 1
Obelix prøver at muntre Majestix op med en klassisk Alle Børnene joke, der var meget populære i slutningen af 1980’erne. Obelix’ joke kunne lyde Alle børnen lo, undtagen Ludevix – han var en tudekiks. Ludevix er formentlig et navn beslægtet med Ludvig.
Side 37
Rude 3
Majestix citerer Neil Armstrong (1930-2012), der den 21. juli 1969 var det første menneske, der satte foden på månen, og ved den lejlighed sagde han Det er et lille skridt for et menneske, et kæmpespring for menneskeheden.
Side 38
Rude 1
Banksix er datidens svar på den engelske anonyme gadekunstner Banksey, der formentlig stammer fra Bristol og er født i 1974.

Boltanskix henviser til den franske skulptør Christian Boltanski (1944-2021), der lavede meget installationskunst.

Andiuahos har lavet de fire Cæsarer, og Andy Warhol (1928-1987) lavede en række serier i samme stil med bl.a. Marylin Monroe og fire dronninger.

Malevix er en hyldest til den russiske avangardekunstner Kazmir Severinovich Malevich (1879-1935), der i 1918 udstillede billedet White on White, der forestiller et hvidt lærred med en hvid kasse inden i.

Side 38
Rude 4
Burdigala er det romerske navn for byen Bordeaux, der ligger i det sydvestlige Frankrig. Området er kendt for sin vin, og det er da også denne vin, der er steget kunstsnobberne til hovedet.
Side 38
Rude 5
Et amfiteater er rundt eller ovalt, og tilskuerpladserne er i trappeform. Amfi betyder omkring på græsk, og tilskuerne sidder da også hele vejen rundt om scenen.
Side 38
Rude 8
Museum Kebranlix er en henvisning til Musée du quai Branly, der ligger i det centrale Paris tæt på Eiffeltårnet. Museet er opkaldt efter fysikeren Édouard Branly (1844-1940). Tak til Birger Nielsen.
Side 39
Rude 7
Fossa ad Mingendum betyder Udgravningen ved vandet på latin. Mingendum har også en mindre pæn betydning, nemlig at urinere.
Side 40
Rude 10
En Blockbuster er en amerikansk betegnelse for et meget succesrig forestilling (teater eller biograf). Ordet stammer fra 2. Verdenskrig, hvor det blev brugt om en bombe, der kunne ødelægge en hel karré (bust a block). Derefter blev udtrykket brugt om overraskende nyheder, og senere om film, der lagde gaderne øde.
Side 43
Rude 5
Plakaten har Vi venter på Godos på programmet. Det er en opsætning af den irskfødte Samuel Becketts (1906-1989) stykke Waiting for Godot fra 1953. Stykket handler om de to vagabond-venner Vladimir og Estragon, der venter på deres ven Godot, der i øvrigt aldrig kommer.
Side 45
Rude 2
Obelix er så nervøs, at hans citat ikke helt er på plads. At være eller ikke at være, er fra skuespillet Hamlet, Prince of Denmark, skrevet af William Shakespeare (1564-1616) omkring 1600. Citatet er det først i en enetale, hvor en melankolsk Hamlet overvejer selvmord, mens han venter på sin elskede Ophelia. Den originale tekst er To Be, or Not to Be.