Asterix > Albums > GGAL

Asterix og hans gæve gallere

01-GGAL-forside.gif (92735 bytes) Tegning: Albert Uderzo
Tekst: René Goscinny
Oversættelse: Per Då
Originaltitel: Astérix le Gaulois
Udgivet: 1961

 

Synopsis
Romerne finder ud af, at gallerbyen besidder en trylledrik, der gør dem uovervindelige. De prøver at tvinge opskriften ud af Miraculix og Asterix, som de har taget til fange. Miraculix og Asterix undslipper ved at drive gæk med den romerske garnision.

Tegningerne er endnu ikke helt udviklede, og en del latinske citater er fordanskede.

 

Personer
Kronologisk Betydning, oprindelse eller kommentar
Vercingetorix
vercingetorix.gif (14708 bytes)
Født 72 f. Kr. og død 46 f. Kr. Gallisk høvding af Arvernernes stamme, rejste 52 f. Kr. sine landsmænd til opstand mod Cæsar. Blev indesluttet i fæstningen Alesia, hvor Cæsar efter svære kampe vandt. Vercingetorix blev ført til Rom og henrettet.

Navnet betyder på gallisk over (ver) - kriger (cingetos) - konge (rix).

Julius Cæsar
caesar.gif (13557 bytes)
Født 100 f. Kr. og død 44 f. Kr. Romersk feltherre og statsmand. Undertvang Gallien 58-53, Britanien 55-54 og Germanien 55-53. Kæmpede i 57 mod Belgierne. Hovedkampene med Vercingetorix drejede sig om bopladserne Avaricum, Gergovia og Alesia. Blev dræbt med en dolk af sin yndling Marcus Junius Brutus.
Obelix
obelix.gif (7030 bytes)
Asterix' bedste ven. Faldt i gryden med trylledrik og får ikke noget sidenhen undtagen i KLEO og [SØS]. Der er flere muligheder for fortolkninger navnet:

1. En obelisk er et typografisk symbol (†), der oprindeligt blev anvendt til at markere noget var uægte eller værdiløst. Ordet kommer af det græske Obelos eller Obeliskos, og symbolet var det modsatte af Asteriskos (*). Nu anvendes symbolet til at markere en fodnote eller dødsdatoen for en person.

2. På græsk lyder obelix som ovelias (ovelos), der er oldgræsk for det spyd gallerne brugte til at stege vildsvin over åben ild. Måske den bedste forklaring, når man tænker på Obelix' madvaner.

3. Obelisk er et stenmonument med fire sider og en pyramidetop, f.eks. som centrum af Place de la Concorde i Paris

Asterix
asterix.gif (5674 bytes)
Helten i vor historie. Fortolkningen af navnet kan komme af:

1. Ordet Asterisk kommer af græsk og betyder stjernelignende eller stammer fra stjernerne.

2. Asteriskos kommer af græsk og er et kritisk, sædvanligvis rødt tegn (*) med hvilket oldtidens filologer frikendet steder i et håndskrift for mistanke om uægthed eller upålidelighed eller også erklærede dem for særlig smukke og værd at lægge mærke til. Det modsatte tegn var Obeliskos (†). Nu anvendes symbolet (*) til at fremhæve steder eller henvise til en fodnote.

3. Aster kommer af det latinske navn for stjerne og rix henviser til det latinske rex, der betyder konge.

Simplicissimus
simplicissimus.gif (13313 bytes)
Legionær i romerlejren. Navnet kan komme af:

1. Simplex eller simplicitas kommer af latin og betyder enkel, simpel, åben eller umiddelbar.

2. Simplicissimus var et tysk samfundskritisk- og satirisk magasin 1896 til 1944

3. "Der abenteuerliche Simplicissimus" er en tysk roman i 11 bind om 30-års krigen og livet i lejrene. Den er skrevet af Hans von Grimmelshausen (1625-1676)

Contraventum Mingit
contraventum-mingit.gif (23022 bytes)
Centurion i Perikum.

Contra betyder modsat på latin og ventus betyder gunstig vind - altså en der ikke venter på den gunstige vind før han handler. Mingit kan komme af mingo, der betyder at lade sit vand. Så alt i alt en person, der pisser mod vinden. Alle der lærte latin i gamle dage kender udtrykket "Vir prudens non contra mingit", der betyder "Klog mand pisser ikke i modvind" (tak til Henrik Røgind).

Miraculix
miraculix.gif (9331 bytes)
Troldmanden/druiden i gallerbyen. Han besidder den hemmelige opskrift på trylledrikken.

Miraculix kommer af mirakel, hvilket betyder en overnaturlig hændelse, der måske kan forklares.

Perpetuum Mobile
perpetuum-mobile.gif (2569 bytes)
Højrehånd for Contraventum Mingit i Perikum.

In perpetuum betyder for tid og evighed på latin. Mobile kommer af mobilis, der betyder bevægelig. Altså en evighedsmaskine, hvilket er umuligt ifølge termodynamikkens 2. hovedsætning (tak til Henrik Røgind).

Delirium
delirium.gif (21245 bytes)
"Frivillig" spion fra romerlejren, der bliver forklædt som galler og tager navnet Delirix.

Delirium kommer af det latinske delirius, der betyder tåbelig eller forrykt.

Majestix
majestix.gif (6717 bytes)
Høvding for gallerbyen.

Kommer af det latinske majestas, der i antikkens Rom var betegnelsen for folkets og statens værdighed. Senere blev begrebet overført til en kejserlig person, og dermed fulgte, at selv ubetydelige fornærmelser mod denne person, ofte blev genstand for vilkårlig forfølgelse og streng straf.

Trubadurix
trubadurix.gif (40215 bytes)
Gallerbyens skjald, spillemand og sanger! Ender på sidste side i hvert album med at blive bundet og kneblet, så han ikke kan spolere festmiddagen med sang. Dette er dog ikke tilfældet i GGAL, VIKI, SKRK, OLYM, BYPL, GAVE, AMER, ØST og ROSE (indtil Asterix Fodnoter er færdig!).

Troubadour var en middelalderlig digter fra sydfrankrig nærmere betegnet Provence. Ordet oprinder af trobador, der betyder "den der finder".

Armamix
armamix.gif (37078 bytes)
Gallerbyens smed. Hænger ofte ud med Hørmetix med hvem han har et had/kærligheds forhold til. Armamix slår ofte Trubadurix i hovedet med forskellige remedier, for at få ham til at stoppe med at synge.

På latin betyder arma enten våben, krig eller grejer.

Tullius Octopus
tullius-octopus.gif (13662 bytes)
Romersk legionær, der flere gange bliver belønnet med en tur til Rom.

Tullius er et romersk navn, og octopus betyder blæksprutte på engelsk.

 

Steder
Kronologisk Betydning eller kommentar
Gallien Kommer af det latinske Gallia. Landet omfattede det nuværende Frankrig, Belgien, det vestlige Schweiz, dele af Holland og Tyskland vest for Rhinen.
Lutetia Parisiorum Det oprindelige latinske navn for Paris. Lutetia stammer formentlig fra asien og betyder mudder, der skulle hentyde til marsken, der oprindeligt lå langs floden Seine.
Provincia Kommer fra latin og betød oprindeligt den virkekreds, som tildeltes de romerske embedsmænd. Senere blev betegnelsen om bestyrelsen af en erobret landsdel og gik derved over til at betegne landsdelen selv. I nyere tid anvendes provins som modsætningen til hovedstaden.
Akvitania Kommer af det latinske Aquitania, der var den romerske navn for den del af Frankrig, der befandt sig syd for floden Garonne mellem Bordeaux og Toulouse og nord for Pyrenæerne.
Akvarium En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. Akvarium kommer af det latinske aquarius, der betyder vandholdig. Anvendes i dag om kummer til fisk eller en bygning, der rummer akvarier, f.eks. Danmark Akvarium.
Solarium En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. En havsnegl, der hører hjemme i de varme have specielt omkring Kina. Der er næppe her tænkt på det nyere ord for en kunstig sol.
Terrarium En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. Terrarium er afledt af det latinske terra, der betyder land samt en analogi til akvarium. Et terrarium anvendes om en glaskasse til typisk krybdyr.
Perikum En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. Kommer af det græske hypereikon, der er en lyngart fra slægten hypericum.
Gallia Belgica Det romerske navn for det område, der i dag omfatter det sydlige Holland, Belgien, det nordøstlige Frankrig og det vestlige Tyskland.
Armorica Det romerske navn for det område, der i dag betegnes som Bretagne. Vores gallerby ligger i dette område lidt nord for byen Brest, der dog først bliver grundlagt i 300-tallet.
Celtica Det romerske navn for det område, der i dag omfatter det centrale Frankrig.
Rom Hovedstaden i romerriget. Navnets oprindelse er ukendt.

 

Kommentarer
Side, rude Kommentar
Side 5
Rude 2
Vercingetorix nedlægger våbnene efter den afgørende kamp mod romerne ved Alesia i 53 f. Kr.
Side 5
Rude 3
Germanerne/Vestgoterne vender tilbage år 410, hvor rigsfeltherren Alarik erobrede Rom.
Side 5
Rude 6
Quid novi? betyder hvad nyt? på latin.
Side 5
Rude 8
Hic est! = Nemlig!
Habemus!
= Vi har!
Ipso facto!
= Derved! (Direkte: Faktum giver sig selv!)
Sic(!)
= Således(!)
Side 5
Rude 10
Vae victis! betyder Ve de overvundne! på latin. Sagnet fortæller, at anføreren for de senoniske gallere Brennus have sagt dette 390 f. Kr. da romerne købte ham ud, efter han havde erobret Rom.
Side 9
Rude 3
Dixi! betyder Jeg har talt! på latin.
Side 9
Rude 6
Jerusalems brand er navnet på stolelegen, hvor der altid er en stol for lidt i forhold til deltagerne. Når musikken stopper glæder det om at få sat sig ned, og den der ikke finder en stol ryger ud. Jerusalems brand er en fordanskning af den engelske leg Going to Jerusalem omtalt i bogen The Bobbsey Twins at School fra 1913 skrevet af Laura Lee Hope.
Side 12
Rude 5
Legenden siger godt nok, at spaghetti blev indført af Marco Polo, men der er fundet spor af, at man allerede 400 f. Kr. lavede spaghetti i Italien. Marco Polo var italiensk opdagelsesrejsende (1254-1323) fra Venedig, der allerede som 17-årig drog til Kina, hvor han de næste 24 år rejste til stort set alle Kinas landskaber. Marco Polo samlede store rigdomme og efter sin hjemkomst faldt han i slaget ved Curzola og blev fængslet. Under dette ophold dikterede han sine rejseberetninger.
Side 14
Rude 2
.... kom, så og sejrede ..... er den danske undersættelse af vini, vidi, vici, der betyder Jeg kom, jeg så, jeg sejrede. Vini, vidi vici blev udtalt af Julius Cæsar i august 47 f. Kr. efter et felttog i den alexandrinske krig. Måske er det efter besøget i Perikum, at Cæsar tager disse ord til sig?
Side 14
Rude 4
Terningerne er kastet er den danske oversættelse af Jacta est alea, der blev udtalt af Cæsar i januar 49 f. Kr., da han gik over floden Rubico i det norlige Italien mod Rom for at fjerne Pompejus fra magten. Også her kan Cæsar være blevet inspireret i Perikum!
Side 20
Rude 10
Quo vadis? betyder Hvor skal du hen? på latin.
Side 24
Rude 3
Podagra er en gigtsygdom, der som regel angriber et enkelt led ad gangen. Enhver tegneserielæser vil vide, at sygdommen har en forkærlighed for midaldrende mænds storetå, der hæver og bliver rød og øm - så øm, at blot det, at en person går gennem rummet, kan udløse voldsomme smerter.
Side 25
Rude 2
... en af vejene fører til Rom .... Dette lægger sig op ad ordsproget: Alle veje fører til Rom, der stammer tilbage fra 1400-tallet eller tidligere. På den tid var det mere eller mindre korrekt, da alle emperiets veje gik til eller fra Rom.
Side 27
Rude 9
Triumvirat betyder tremandsregering. Det første romerske triumvirat bestod af Cæsar, Pompejus og Crassus i 60 f. Kr. med det formål, at bryde senatets magt.
Side 29
Rude 1
Hil betyder hilse eller vær hilset på latin.
Side 30
Rude 10
Aut Cæsar, aut nihil betyder Kongen eller intet eller egentlig Alt eller intet. Dette motto blev taget af Caesare Borgia (1476-1507), der var pave Alexander VI's uægte søn.
Side 38
Rude 11
Superman optræder første gang i 1938 i DC Comics.
Side 41
Rude 5
Bæverspillet refererer til, at det engelske ord for bæver er beaver, hvilket også betyder mand med fuldskæg på engelsk.
Side 43
Rude 4
Marsmarken er på latin Campus Martius, der er en åben slette umiddelbart nordvest for det ældste Rom. Området blev benyttet til offentlige handlinger og udstillinger af billedhuggerværker.
Side 47
Rude 6
Vil du give kejseren hvad kejserens er? er en lettere omskrivning fra Lukas evangeliet 20:25, hvor Jesus siger til disciplene: Så giv da Kejseren, hvad Kejserens er, og Gud, hvad Guds er. Her har Cæsar altså været leverandør af et citat til biblen.
Side 48
Rude 5
Barbarer var en nedsættende betegnelse grækerne anvendte om personer, der ikke talte græsk. Ordet og betydningen blev overtaget af Romerne, der jo pudsigt nok selv startede som barerer i følge denne definition. I kejsertiden mente man Germanerne, når man talte om barbarer, så der er langt til det ydre Mongoli fra det nuværende Tyskland.

 

Diverse ...
Side, rude Kommentar
Side 35
-
Den oprindelige trykplade er gået tabt, så siden er blevet omtegnet af Marcel Uderzo i 1970. Marcel er bror til Albert Uderzo.