Asterix > Albums > VIKI

Asterix og vikingerne

09-VIKI-forside.gif (81795 bytes) Tegning: Albert Uderzo
Tekst: René Goscinny
Oversættelse: Per Då
Originaltitel: Asterix et les Normanns
Udgivet: 1966

 

Synopsis
Majestix' bror sender sin søn - Provoix - til et ophold i gallerbyen, så Provoix kan blive en mand. En dag på stranden opdager Provoix, at vikingerne kommer, og han går i panik. Vikingerne er kommet til Gallien for at finde frygten, som de tror vil give dem vinger. Provoix skynder sig tilbage til Lutetia, men han vogn bryder sammen, og han bliver taget til fange af vikingerne. Vikingerne tror de kan lære frygten at kende af Provoix, da han er mere end bange. Asterix og Obelix tager Trubadurix med til undsætning, og efter en sang fra Trubadurix, har vikingerne lært frygten at kende. Provoix er i løbet af de sidste slag mod vikingerne samtidig blevet en mand.

 

Personer
Kronologisk Betydning, oprindelse eller kommentar
Asterix
asterix.gif (5674 bytes)
Helten i vor historie. Fortolkningen af navnet kan komme af:

1. Ordet Asterisk kommer af græsk og betyder stjernelignende eller stammer fra stjernerne.

2. Asteriskos kommer af græsk og er et kritisk, sædvanligvis rødt tegn (*) med hvilket oldtidens filologer frikendet steder i et håndskrift for mistanke om uægthed eller upålidelighed eller også erklærede dem for særlig smukke og værd at lægge mærke til. Det modsatte tegn var Obeliskos (†). Nu anvendes symbolet (*) til at fremhæve steder eller henvise til en fodnote.

3. Aster kommer af det latinske navn for stjerne og rix henviser til det latinske rex, der betyder konge.

Obelix
obelix.gif (7030 bytes)
Asterix' bedste ven. Faldt i gryden med trylledrik og får ikke noget sidenhen undtagen i [KLEO] og [SØS]. Der er flere muligheder for fortolkninger navnet:

1. En obelisk er et typografisk symbol (†), der oprindeligt blev anvendt til at markere noget var uægte eller værdiløst. Ordet kommer af det græske Obelos eller Obeliskos, og symbolet var det modsatte af Asteriskos (*). Nu anvendes symbolet til at markere en fodnote eller dødsdatoen for en person.

2. På græsk lyder obelix som ovelias (ovelos), der er oldgræsk for det spyd gallerne brugte til at stege vildsvin over åben ild. Måske den bedste forklaring, når man tænker på Obelix' madvaner.

3. Obelisk er et stenmonument med fire sider og en pyramidetop, f.eks. som centrum af Place de la Concorde i Paris

Idefix
idefix.gif (5347 bytes)
Obelix' bedste ven. Han bliver altid ked af det, når træer vælter.

Navnet er en direkte oversættelse af det franske navn, og det betyder en fiks idé. Det franske navn blev valgt af læserne af Pilote i 60'erne.

Pneumatix
pneumatix.gif (5937 bytes)
Landpost i gallerbyen.

Pneumatik kommer af det græske pneuma, der betyder luft eller vind. Pneuma er afledt af pnéein, der betyder blæse eller ånde, og det anvendes om noget, der indeholder luft eller virker ved trykluft.

Majestix
majestix.gif (6717 bytes)
Høvding for gallerbyen.

Kommer af det latinske majestas, der i antikkens Rom var betegnelsen for folkets og statens værdighed. Senere blev begrebet overført til en kejserlig person, og dermed fulgte, at selv ubetydelige fornærmelser mod denne person, ofte blev genstand for vilkårlig forfølgelse og streng straf.

Provoix
provoix.gif (10467 bytes)
Majestix' nevø fra Lutetia Parisiorum.

Navnet kommer af det latinske provoco, der betyder fremkalder, tirrer eller appellerer. I romerriget var provokation de romerske borgeres ret til at appellere domme til Folkeforsamlingen. Provokationen blev afløst af nævningedomstole, hvor nævningene blev betragtet som repræsentanter for folket.

Trubadurix
trubadurix.gif (40215 bytes)
Gallerbyens skjald, spillemand og sanger! Ender i sidste rude i hvert album med at blive bundet og kneblet, så han ikke kan spolere festmiddagen med sang. Dette er dog ikke tilfældet i GGAL, VIKI, SKRK, OLYM, BYPL, GAVE, AMER, ØST og ROSE (indtil Asterix Fodnoter er færdig!).

Troubadour var en middelalderlig digter fra sydfrankrig nærmere betegnet Provence. Ordet oprinder af trobador, der betyder "den der finder".

Armamix
armamix.gif (37078 bytes)
Gallerbyens smed. Hænger ofte ud med Hørmetix med hvem han har et had/kærligheds forhold til. Armamix slår ofte Trubadurix i hovedet med forskellige remedier, for at få ham til at stoppe med at synge.

På latin betyder arma enten våben, krig eller grejer.

Marikix
marikix.gif (4548 bytes)
Beboer i gallerbyen.

Navnet kommer af den danske Marie kiks fra Kelsen Bisca.

Rødskæg
rodskaeg.gif (6546 bytes)
Piraternes kaptajn.

Rødskæg er en henvisning til serien "Barbe Rouge" af Victor Hubinon.

Thorben
thorben.gif (9213 bytes)
Vikingebarn.

Et dansk navn, der oprindeligt kommer af Torbjørn. Samtidig er den første del af navnet en reference til den nordiske gud Thor, der er gud for lyn og torden. Thor er søn af Odin og Jord.

Halgrim Helgrimsøn
halgrim-helgrim.gif (15243 bytes)
Vikingehøvding.

Halgrim er et islandsk navn. I Reykjavik ligger f.eks. Hallgrímskirkja, der er opkaldt efter digteren Hallgrimur Pétursson. Helgrimson er også et almindeligt islandsk navn, og det passer jo fint sammen med halv og hel.

Helgrim Halgrimsøn
helgrim.gif (10281 bytes)
Søn af vikingehøvdingen.

Helgrimson er et almindeligt islandsk navn. Halgrim er et islandsk navn. I Reykjavik ligger f.eks. Hallgrímskirkja, der er opkaldt efter digteren Hallgrimur Pétursson, og det passer jo fint sammen med hel og halv.

Miraculix
miraculix.gif (9331 bytes)
Troldmanden/druiden i gallerbyen. Han besidder den hemmelige opskrift på trylledrikken.

Miraculix kommer af mirakel, hvilket betyder en overnaturlig hændelse, der måske kan forklares.

Sigurd Skallesmækkersøn
sigurd-skalle.gif (7427 bytes)
Viking.

Sigurd er et nordisk navn, der betyder sejr og vogter. Skallesmækkersøn siger sig selv.

Fredelig
Pindehuggersøn
fredelig-pinde.gif (5741 bytes)
Viking.

Navnet siger sig selv - hugge nogen pinde.

Hårfix
haarfix.gif (3321 bytes)
Indbygger i gallerbyen.

Navnet henviser til, at håret er fikst.

Cafeterix
cafeterix.gif (5231 bytes)
Cafeejer.

Henviser til cateferia, der er en selvbetjeningsrestaurant.

 

Steder
Kronologisk Betydning eller kommentar
Gallien Kommer af det latinske Gallia. Landet omfattede det nuværende Frankrig, Belgien, det vestlige Schweiz, dele af Holland og Tyskland vest for Rhinen.
Lutetia Parisiorum Det oprindelige latinske navn for Paris. Lutetia stammer formentlig fra asien og betyder mudder, der skulle hentyde til marsken, der oprindeligt lå langs floden Seine.
Provincia Kommer fra latin og betød oprindeligt den virkekreds, som tildeltes de romerske embedsmænd. Senere blev betegnelsen om bestyrelsen af en erobret landsdel og gik derved over til at betegne landsdelen selv. I nyere tid anvendes provins som modsætningen til hovedstaden.
Akvitania Kommer af det latinske Aquitania, der var den romerske navn for den del af Frankrig, der befandt sig syd for floden Garonne mellem Bordeaux og Toulouse og nord for Pyrenæerne.
Akvarium En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. Akvarium kommer af det latinske aquarius, der betyder vandholdig. Anvendes i dag om kummer til fisk eller en bygning, der rummer akvarier, f.eks. Danmark Akvarium.
Solarium En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. En havsnegl, der hører hjemme i de varme have specielt omkring Kina. Der er næppe her tænkt på det nyere ord for en kunstig sol.
Terrarium En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. Terrarium er afledt af det latinske terra, der betyder land samt en analogi til akvarium. Et terrarium anvendes om en glaskasse til typisk krybdyr.
Perikum En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. Kommer af det græske hypereikon, der er en lyngart fra slægten hypericum.
Gallia Belgica Det romerske navn for det område, der i dag omfatter det sydlige Holland, Belgien, det nordøstlige Frankrig og det vestlige Tyskland.

 

Kommentarer
Side, rude Kommentar
Side 5
Rude 2
P&T på Pneumatix' taske refererer til Post & Telegrafvæsenet, det nuværende Post Danmark. Postvæsenet blev oprettet i 1624 af Christian IV, og i 1927 blev det samen med Telegrafvæsenet samlet til et væsen.
Side 5
Rude 4
Lutetia Parisiorum er det oprindelige latinske navn for Paris. Lutetia stammer formentlig fra asien og betyder mudder, der skulle hentyde til marsken, der oprindeligt lå langs floden Seine.
Side 6
Rude 5
Mediolanum er det oprindelige navn på byen Milano i det nordlige Italien. Byen blev grundlagt i 600 f.Kr. af kelterne. 185 sydøst for Milano ligger byen Maranello, der er hjemsted for Farrari. Provoix' bil er rød ligesom langt de fleste Farrarier.
Side 6
Rude 9
Mosle betyder mase på eller arbejde energisk. Oprindelsen er uvis, men måske kommer det af plattysk musseln = arbejde på en griset måde.
Side 7
Rude 7
Katakomberne i Paris er et underjordisk tunnelsystem, der huser en række gravsteder. Graffiti fra det 18. århundrede antyder, at der også har boet familier i katakomberne.
Side 7
Rude 9
The monkix er en hyldest til Rolling Stones.
Side 8
Rude 9
Galliens navn er en himmelsk... er en omskrivning af sangen Moders navn er en himmelsk lyd skrevet af N. F. S. Grundtvig i 1837 med melodi af Henrik Rung i 1846 (tak til Henrik Røgind).
Side 10
Rude 3
Mjød er ikke en slags øl, men derimod en honningvin. Vikingerne drak øl og mjød, og mjøden var deres vin. Mjød betegnes også som gudernes drik - de mytologiske guder vel at mærke.
Side 14
Rude 2
Vikingernes sang er en lettere omskrivning af N.F.S. Grundtvigs Sol er oppe, skovens toppe, hvor sidste sætning i første vers lyder Dag og dåd er kæmperim. Sangen kaldte Grundtvig Bjarkemålets efterklang - Bjarkemålet er et nordisk heltedigt fra år 1000 om Hrolf Krakes fald.
Side 16
Rude 1
Klipfisk er saltet og tørret torsk. Navnet stammer af, at fisken tørres på klipper. Klipfisken er så stiv og hård, at den skal blødes i op til et helt døgn, før de kan anvendes.
Side 17
Rue 4
Valhal er de dødes hal, hvor Odin modtager de faldne kæmper. Hver dag kæmper beboerne og samles om aftenen til mjød skænket af valkyrierne.
Side 25
Rude 9
Pax Romana er Romersk fred på latin. Udtrykket bruges til at beskrive en lang periode med fred indenfor Romerriget. Pax Romana menes at have varet fra 29 f.Kr., da kejser Augustus erklærede en ende på de store borgerkrige, til år 180 da kejser Marcus Aurelius døde. Pax Romana forhindrede ikke romerne i at udkæmpe krige med deres nabostater.
Side 26
Rude 5
En dekurion er leder for 10 mand. Patruljer er ofte under ledelse af en dekurion.
Side 27
Rude 1
En centurion er hærfører for en Centurie, der er en hæropdeling på 100 mand. I virkeligheden varierer dette meget. Lederen af hver lejr er f.eks. centurion.
Side 31
Rude 5
Vikingernes næste togt til de franske kyster finder sted i 793
Side 36
Rude 7
Trubadurix synger 1. linje i 2. vers i en sang fra stykket Eventyr paa fodrejsen af Jens Christian Hostrup med melodi af E. Bruun fra 1847.
Side 36
Rude 9
Næste linje i ovennævnte sang.
Side 36
Rude 11
7. og 8. vers i ovennævnte sang.
Side 37
Rude 3
Drageskibet er en af flere former for vikingeskibe. Drageskibet er det største på op til 50 meter med over 60 årer.
Side 41
Rude 7
Trubadurix får ikke sluttet sætningen den dråbe, der får bægeret til at flyde over, hvilket betyder den lille ting, som får tålmodigheden til at slippe op.
Side 42
Rude 6
Trubadurix synger en lettere omskrivning af midsommervisen med tekst af Holger Drachmann i 1885 og melodi af P. E. Lange-Müller i 1885 eller Shu-bi-dua i 1980. Teksten i 2. vers lyder: Vi elsker vort land, men ved midsommer mest, når hver sky over marken velsignelsen sender.....
Side 43
Rude 6
Da capo kommer af latin, hvor da betyder fra, og capo kommer af caput, der betyder hoved. Udtrykket betyder dermed fra hovedet, og det anvendes om musikstykker, hvor publikum opfordrer til endnu et nummer.
Side 43
Rude 7
Potpourri er et musikstykke, der består af flere melodier.
Side 44
Rude 11
Engangementet i Frederikssund henviser til, at der har været afholdt vikingespil i byen siden 1952.
Side 46
Rude 7
Trubadurix har omskrevet Flyv fugl! Flyv over Furesøens vove! med tekst af Christian Winther i 1828 og melodi af J. P. E. Hartmann i 1838.