Asterix > Albums > AMER

Asterix opdager Amerika!

Tegning: Albert Uderzo
Tekst: René Goscinny
Oversættelse: Per Då
Originaltitel: La Grande Traversée
Udgivet: 1975

 

Synopsis
Da den friske fisk udebliver fra Lutetia, tager Asterix og Obelix ud for at fange fisk, da Miraculix skal bruge frisk fisk i trylledrikken. Vennerne bruger Hørmetix' gamle fiskerbåd, og de lander - efter et kort møde med piraterne - i et ukendt land (Nordamerika) med mærkelige mennesker (indianere). Der er ikke vildsvin, men Obelix finder hurtigt alternativer. Efter mødet med de lokale, bliver Asterix og Obelix optaget i stammen, men da høvdingens datter skal gives til Obelix som hans kommende hustru, stikker vores venner af. Under flugten render de ind i nogle vikinger, der tager dem med til deres landsby mod nord. Asterix og Obelix møder en træl hos vikingerne, og de stikker af sammen. På vejen hjem til landsbyen fanger de naturligvis nogle fisk, så festmiddagen bliver som den plejer.

 

Personer
Kronologisk Betydning, oprindelse eller kommentar
Thovli Thovlisøn hin Thurdende
Vikingekaptajn, der opdager en ny verdensdel.

Tovli er egentlig towwle, og det betyder skør på jysk.

Thurdende henviser til at ture rundt. Ture kommer af det latinske tornus, der er et drejeredskab. Personen er en karikatur af Leifur Eiriksson (970-1020) kaldet Leif den Lykkelige. Leif den Lykkelige var søn af Erik den Røde, og i følge de islandske sagaer var Leif den Lykkelige den første, der kom til Nordamerika, som han kaldte Vinland.

Vidløg Vidløgsøn
Viking under Thovli Thovlisøns kommando.

Vidløg henviser til løgplanten allium sativum.

Armamix
armamix.gif (37078 bytes)
Gallerbyens smed. Hænger ofte ud med Hørmetix med hvem han har et had/kærligheds forhold til. Armamix slår ofte Trubadurix i hovedet med forskellige remedier, for at få ham til at stoppe med at synge.

På latin betyder arma enten våben, krig eller grejer.

Hørmetix
hormetix.gif (4176 bytes)
Gallerbyens fiskehandler.

Hørmetik er en dobbelthed mellem hørm, der betyder stank (og det henviser uden tvivl til de ikke altid friske fisk fra Hørmetix) samt til hermetik, der er en ældre betegnelse for hermetisk lukkede dåser med fiskekonserves (tak til Jens Erik Buur).

Majestix
majestix.gif (6717 bytes)
Høvding for gallerbyen.

Kommer af det latinske majestas, der i antikkens Rom var betegnelsen for folkets og statens værdighed. Senere blev begrebet overført til en kejserlig person, og dermed fulgte, at selv ubetydelige fornærmelser mod denne person, ofte blev genstand for vilkårlig forfølgelse og streng straf.

Asterix
asterix.gif (5674 bytes)
Helten i vor historie. Fortolkningen af navnet kan komme af:

1. Ordet Asterisk kommer af græsk og betyder stjernelignende eller stammer fra stjernerne.

2. Asteriskos kommer af græsk og er et kritisk, sædvanligvis rødt tegn (*) med hvilket oldtidens filologer frikendet steder i et håndskrift for mistanke om uægthed eller upålidelighed eller også erklærede dem for særlig smukke og værd at lægge mærke til. Det modsatte tegn var Obeliskos (†). Nu anvendes symbolet (*) til at fremhæve steder eller henvise til en fodnote.

3. Aster kommer af det latinske navn for stjerne og rix henviser til det latinske rex, der betyder konge.

Obelix
obelix.gif (7030 bytes)
Asterix' bedste ven. Faldt i gryden med trylledrik og får ikke noget sidenhen undtagen i [KLEO] og [SØS]. Der er flere muligheder for fortolkninger navnet:

1. En obelisk er et typografisk symbol (†), der oprindeligt blev anvendt til at markere noget var uægte eller værdiløst. Ordet kommer af det græske Obelos eller Obeliskos, og symbolet var det modsatte af Asteriskos (*). Nu anvendes symbolet til at markere en fodnote eller dødsdatoen for en person.

2. På græsk lyder obelix som ovelias (ovelos), der er oldgræsk for det spyd gallerne brugte til at stege vildsvin over åben ild. Måske den bedste forklaring, når man tænker på Obelix' madvaner.

3. Obelisk er et stenmonument med fire sider og en pyramidetop, f.eks. som centrum af Place de la Concorde i Paris

Idefix
idefix.gif (5347 bytes)
Obelix' bedste ven. Han bliver altid ked af det, når træer vælter.

Navnet er en direkte oversættelse af det franske navn, og det betyder en fiks idé. Det franske navn blev valgt af læserne af Pilote i 60'erne.

Trubadurix
trubadurix.gif (40215 bytes)
Gallerbyens skjald, spillemand og sanger! Ender i sidste rude i hvert album med at blive bundet og kneblet, så han ikke kan spolere festmiddagen med sang. Dette er dog ikke tilfældet i GGAL, VIKI, SKRK, OLYM, BYPL, GAVE, AMER, ØST og ROSE (indtil Asterix Fodnoter er færdig!).

Troubadour var en middelalderlig digter fra sydfrankrig nærmere betegnet Provence. Ordet oprinder af trobador, der betyder "den der finder".

Miraculix
miraculix.gif (9331 bytes)
Troldmanden/druiden i gallerbyen. Han besidder den hemmelige opskrift på trylledrikken.

Miraculix kommer af mirakel, hvilket betyder en overnaturlig hændelse, der måske kan forklares.

Senilix
senilix.gif (5952 bytes)
Gallerbyens ældste beboer - omkring de 100 år.

Senilix henviser til det latinske senilis, der betyder oldingeagtig. Stammen af ordet er senex, der betyder gammel eller olding.

Helful Halfulsøn
Viking under Thovli Thovlisøns kommando.

Navnet siger sig selv; Helfuld og halvfuld.

Snurre Snurrigsøn
Viking og historiefortæller under Thovli Thovlisøns kommando.

Snurre kommer af det tyske schnurren, som egentlig er et lydord, der henviser til et hjul, der drejer rundt. Snurrig kommer af det tyske schnurrig, der betyder narrestreger. Personen er en karikatur af Snorri Sturluson (1179-1241), der var en islandsk høvding, forfatter og skjald. Han sad i det islandske Alting og skrev flere kendte værker. Personen er for så vidt angår udseendet en karikatur af den tidligere engelske premierminister Harold Wilson (1916-1995).

Olmer Olmsøn hin Omtalte
Vikingehøvding.

Hans navn henviser til olm, der kommer af det oldnordiske olmr, der betyder gal eller rasende. Olmer Olmsøn er en karikatur af Eirikr rauði Þorvaldsson kendt som Erik den Røde (950-1007) og far til Leif den Lykkelige. Erik var opvokset i Norge, men efter en række drabssager blev han landsforvist og tog til Island. Hans stridslystne temperament tvang ham yderligere vestpå, hvor han opdagede Grønland.

Periferix
Gallersk træl hos vikingerne.

Periferix er en henvisning til periferi, der kommer af det græske periphéreia, der betyder omkreds. Det kan også betyde i udkanten af et område.

 

Steder
Kronologisk Betydning eller kommentar
Gallien Kommer af det latinske Gallia. Landet omfattede det nuværende Frankrig, Belgien, det vestlige Schweiz, dele af Holland og Tyskland vest for Rhinen.
Lutetia Parisiorum Det oprindelige latinske navn for Paris. Lutetia stammer formentlig fra asien og betyder mudder, der skulle hentyde til marsken, der oprindeligt lå langs floden Seine.
Provincia Kommer fra latin og betød oprindeligt den virkekreds, som tildeltes de romerske embedsmænd. Senere blev betegnelsen om bestyrelsen af en erobret landsdel og gik derved over til at betegne landsdelen selv. I nyere tid anvendes provins som modsætningen til hovedstaden.
Akvitania Kommer af det latinske Aquitania, der var den romerske navn for den del af Frankrig, der befandt sig syd for floden Garonne mellem Bordeaux og Toulouse og nord for Pyrenæerne.
Akvarium En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. Akvarium kommer af det latinske aquarius, der betyder vandholdig. Anvendes i dag om kummer til fisk eller en bygning, der rummer akvarier, f.eks. Danmark Akvarium.
Solarium En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. En havsnegl, der hører hjemme i de varme have specielt omkring Kina. Der er næppe her tænkt på det nyere ord for en kunstig sol.
Terrarium En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. Terrarium er afledt af det latinske terra, der betyder land samt en analogi til akvarium. Et terrarium anvendes om en glaskasse til typisk krybdyr.
Perikum En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. Kommer af det græske hypereikon, der er en lyngart fra slægten hypericum.
Gallia Belgica Det romerske navn for det område, der i dag omfatter det sydlige Holland, Belgien, det nordøstlige Frankrig og det vestlige Tyskland.
Vinland Vinland var et af de tre områder Leif den Lykkelige i følge sagaerne opdagede og navngav i det nuværende Nordamerika omkring år 1000. På gamle kort er Vinland tegnet som en ø, og derfor kan Newfoundland være et godt bud på stedets placering.

 

Kommentarer
Side, rude Kommentar
Side 5
Rude 2
Mjødhund har to betydninger. Den ene er den direkte anvendelse af mjød, der stammer helt fra sanskridt mádhu, der er en sød honningagtig drik - altså øl. Ølhunden er et andet ord for menneskets tørst efter alkohol. Den anden betydning er en henvisning til til olddanske Myo Hwnd, der betyder en slank hund.
Side 6
Rude 5
Lutetia er det oprindelige latinske navn for Paris. Lutetia stammer formentlig fra asien og betyder mudder, der skulle hentyde til marsken, der oprindeligt lå langs floden Seine.

Hørmetix henviser til, at Frankrig har haft ry for at strejke for et godt ord. Faktisk er det ikke helt sådan i virkeligheden, men det er jo en anden historie.

Side 8
Rude 2
Ira furor brevis est betyder Vreden er et kortvarigt vanvid på latin. Sætningen stammer fra Epistles I af Quintus Horatius Flaccus 65 f.Kr.-8 f.Kr.), der var den førende romerske digter på den tid.
Side 9
Rude 4
Hørmetix fisker rent faktisk i SPAN, hvor han sejler Asterix, Obelix og Idéfix til det nordlige Spanien.
Side 9
Rude 7
Belenos er den keltiske lysgud samt gud for sol og varme. Varmen associeres med det at hele, dvs. lægeprocessen.
Side 11
Rude 9
Thovli Thovlisøn henviser til Odysseus rejse fra Hades, hvor han sejler forbi sirenerne, der er halvt kvinder og halvt fugle, der lokker søfarende ind på undersøgiske skær, så de forliser og knusus mod klipperne. Odysseus er skrevet af Homer, der var en græsk digter, der formentlig levede 800 f.Kr.
Side 13
Rude 3
Donec eris felix, multos numerabis amico er latin og betyder Så længe du er velstående, har du mange venner. Citatet stammer fra digtsamlingen Tristia, der er skrevet af Ovidius Publius Naso (43 f.Kr.-17) - en romersk digter og ledende figur i Roms sociale liv. I år 8 blev han landsforvist til Sortehavet, og hans bøger blev fjernet fra bibliotekerne.Ovid, Tristia I,9,5
Side 14
Rude 8
Fødselsdagssangen er det danske svar på Happy Birthday, og den er skrevet af skolelærer Otto Mikkelsen i 1900-tallet. Sangen hed oprindelig I dag er det Oles fødselsdag, men man kan sætte fødselarens navn ind i stedet for Ole.
Side 18
Rude 1
Fuglen er en kalkun (meleagris gallopavo), der stammer fra Nordamerika.
Side 18
Rude 10
Den brune bjørn stammer fra såvel Europa som Nordamerika, hvilket forklarer Obelix kender arten.
Side 21
Rude 4
Gourmand stammer fra fransk, og det betyder en ædedolk.
Side 22
Rude 8
Fuglene er silhouetter af den amerikanske ørn, der har en olivenkvist i den ene klo og pile i den anden.
Side 23
Rude 6
De 50 stjerne fra det Amerikanske flag, hvor hver stjerne repræsenterer en af staterne i USA.
Side 24
Rude 6
Kreta er den største Græske ø, og Kreta var fødestedet for Zeus. Thrakien var et område i det sydøstlige Europa - i dag delt mellem Grækenland, Bulgarien og Tyrkiet. Sparta var en bystat i det sydlige Grækenland, og den er blevet ødelagt mange gange. I dag er byen Sparti opført på dette sted.
Side 24
Rude 7
Centurion er en hærfører for en Centurie, der er en hæropdeling på 100 mand. I virkeligheden varierer dette meget. Lederen af hver lejr er f.eks. centurion.
Side 25
Rude 10
Stjernerne er amerikanske militær symboler.
Side 28
Rude 3
Insignier stammer fra det latinske insigne, der betyder værdighedstegn.
Side 29
Rude 4
Iberere var det folk, der boede langs den østlige del af Spanien.
Side 29
Rude 5
Olé! betyder Bravo! på spansk.
Side 33
Rude 2
In spe kommer af latin og betyder i håbet, dvs. en mulig kommende tilstand.
Side 34
Rude 6
Hugin og Munin var Odins to ravne, der hver morgen fløj ud i verden og hver aften kom tilbage, og satte sig på Odin skuldre og fortalte, hvad der skete. Hugin betyder at komme i hu, dvs. have i tankerne, mens Munin betyder han som mindes.
Side 35
Rude 5
Varde kommer af de tyske warde, og det er en opbygning af sten eller tømmer, der skal markerer et sted.
Side 35
Rude 7
Asterix imiterer Frihedsgudinden, der i 1886 blev indviet af den amerikanske præsident Grover Cleveland. Frihedsgudinden var en gave fra Frankrig, og den er placeret i New Yorks havn som en velkomst, når man ankomer fra søsiden. Der findes en mindre udgave i Paris, og begge udgaver er udført af billedhuggeren Frédéric-Auguste Bartholdi.
Side 36
Rude 4
Thovli Thovlisøn henviser til de ord, Niel Armstrong udtalte godt 2000 år senere, da han som det første menneske på månen, satte foden på overfladen: A small step for me, a giant leap for mankind.
Side 37
Rude 2
Syntaks kommer af det græske syntaxis, og det er læren om sætningsbygning.
Side 40
Rude 5
Logoet på tipien er en sort ulv, der nu er uddød som race. Den levede oprindeligt i Nordamerika. I vore dage anvendes symbolet for fodboldhold, restauranter mv.
Side 40
Rude 6
Den ene sang kan være en hyldest til forfatteren Karen Aabye (1904-1982), der i 1949 skildrer hendes rejse fra New York til Californien, hvor hun oplever raceadskillelsen på nærmeste hold.

Den anden sang er taget fra en sætning i Blæksprutten fra august 1893, og sætningen er også nævnt en kort vise fra 1920'erne af ukendt oprindelse.

Side 41
Rude 4
Thor er den nordiske gud for lyn og torden. Thor er søn af Odin og Jord.

Tyr var vikingernes krigsgud. Tyr var søn af en Jætte der blev kaldt "Kloge Hymer", men boede alligevel i Asgård som en gud.

Side 41
Rude 5
Den lille havfrue er en skulptur, der blev opstillet på Langelinie i 1913, som en velkomst til rejsende til Københavns havn. Statuen skal illustrere H. C. Andersens (1805-1875) eventyr af samme navn fra 1837. Skulpturen er udført af billedhuggeren Edvard Eriksen.
Side 41
Rude 8
Thovli Thovlisøn prøver at fortælle, at de har opdaget Vinland (i dag Amerika). Reelt var det Leif den Lykkelige, der i følge sagaerne opdagede og navngav Nordamerika omkring år 1000. Vinland kan henvise til såvel græsland som et land fuldt af vin. 
Side 43
Rude 3
En saga er generelt en romantiseret, fantastisk episk fortælling. Ordet saga kommer af verbet segja, der betyder sige eller fortælle. Ordet betegner på islandsk enhver form for fortælling og bruges ofte i betydningen historie;
Side 43
Rude 6
Vinland er Leif den Lykkeliges navn for Nordamerika, se ovenfor.
Side 44
Rude 3
Snurre Snurrigsøn henviser til Matthæus evangeliet kapitel 14, hvor Salome, efter en sanselig dans, fik Kong Herodes til skaffe Johannes Døberens hoved på et fad.
Side 44
Rude 7
Træl er den gamle nordiske betegnelse for en slave. Under vikingetogterne tog man ofte fanger som i stort omfang blev gjort til træller. En træl var ufri og retsløs. Han kunne ikke eje jord, føre sag, vidne eller aflægge ed, og han tilhørte sin husbond, som kunne købe og sælge ham og hans familie.
Side 45
Rude 1
Hamlet citat

Olmer Olmsøn er ved at forme et senere citat for Shakespeares (1564-1616) Hamlet, som han skrev i 1603. Det korrekte citat fra 1. akt, scene 4 bliver til: Something is rotten in the state of Denmark.

Side 47
Rude 9
Her er mindre omskrivning af et andet citat fra Hamlet, 3. akt, scene 1: To be, or not to be: that is the question.
Side 48 Trubadurix hænger ikke i træet, men får i stedet for et par på hoved af Armamix.

 

Diverse ...
Side 15
Rude 6-8
De sorte skyer er lavet af Uderzos fingeraftryk.