Asterix > Albums > BYPL

Byplanlæggeren

17-BYPL-forside.gif (92461 bytes) Tegning: Albert Uderzo
Tekst: René Goscinny
Oversættelse: Per Då
Originaltitel: Le Domaine des Dieux
Udgivet: 1971

 

Synopsis
Cæsars nyeste plan er ikke at angribe Gallerbyen, men istedet introducere den romerske livstil, og han giver den kendte arkitekt Designius opgave at bygge et romersk lejlighedskompleks i skoven ved Gallerbyen. Romerne begynder at rydde en lysning med hjælp fra slaverne i Akvarium, men hver nat skyder træerne op ved hjælp af magiske agern fra Miraculix' hånd. Men da slaverne først bliver fri, når lysningen er ryddet, giver gallerne dem lov til at fuldføre deres arbejde, og romerne får bygget lejlighedskomplekset. En stor marketing kampagne får romer til at flytte til det nordlige Frankrig, og tilflytterne tager til Gallerbyen og køber ind. Snart stiger priserne på mad og tøj, og Asterix og Miraculix beslutter, at Trubadurix skal flytte ind i lejlighedskomplekset. Han bliver hurtigt smidt ud, og så ender historien ganske som det plejer. Romerne er ude af skoven, og Idefix er igen glad.

 

Personer
Kronologisk Betydning, oprindelse eller kommentar
Julius Cæsar
caesar.gif (13557 bytes)
Født 100 f. Kr. og død 44 f. Kr. Romersk feltherre og statsmand. Undertvang Gallien 58-53, Britanien 55-54 og Germanien 55-53. Kæmpede i 57 mod Belgierne. Hovedkampene med Vercingetorix drejede sig om bopladserne Avaricum, Gergovia og Alesia. Blev dræbt med en dolk af sin yndling Marcus Junius Brutus.
Vercingetorix
vercingetorix.gif (14708 bytes)
Født 72 f. Kr. og død 46 f. Kr. Gallisk høvding af Arvernernes stamme, rejste 52 f. Kr. sine landsmænd til opstand mod Cæsar. Blev indesluttet i fæstningen Alesia, hvor Cæsar efter svære kampe vandt. Vercingetorix blev ført til Rom og henrettet.

Navnet betyder på gallisk over (ver) - kriger (cingetos) - konge (rix).

Designius
designius.gif (7315 bytes)
Romersk arkitekt.

Navnet kommer af det latinske designo, der betyder pege på eller kendetegner. Senere blev det til det franske dessein og det engelske design, og betydningen er nu en kunstnerisk udformning.

Idefix
idefix.gif (5347 bytes)
Obelix' bedste ven. Han bliver altid ked af det, når træer vælter.

Navnet er en direkte oversættelse af det franske navn, og det betyder en fiks idé. Det franske navn blev valgt af læserne af Pilote i 60'erne.

Asterix
asterix.gif (5674 bytes)
Helten i vor historie. Fortolkningen af navnet kan komme af:

1. Ordet Asterisk kommer af græsk og betyder stjernelignende eller stammer fra stjernerne.

2. Asteriskos kommer af græsk og er et kritisk, sædvanligvis rødt tegn (*) med hvilket oldtidens filologer frikendet steder i et håndskrift for mistanke om uægthed eller upålidelighed eller også erklærede dem for særlig smukke og værd at lægge mærke til. Det modsatte tegn var Obeliskos (†). Nu anvendes symbolet (*) til at fremhæve steder eller henvise til en fodnote.

3. Aster kommer af det latinske navn for stjerne og rix henviser til det latinske rex, der betyder konge.

Obelix
obelix.gif (7030 bytes)
Asterix' bedste ven. Faldt i gryden med trylledrik og får ikke noget sidenhen undtagen i [KLEO] og [SØS]. Der er flere muligheder for fortolkninger navnet:

1. En obelisk er et typografisk symbol (†), der oprindeligt blev anvendt til at markere noget var uægte eller værdiløst. Ordet kommer af det græske Obelos eller Obeliskos, og symbolet var det modsatte af Asteriskos (*). Nu anvendes symbolet til at markere en fodnote eller dødsdatoen for en person.

2. På græsk lyder obelix som ovelias (ovelos), der er oldgræsk for det spyd gallerne brugte til at stege vildsvin over åben ild. Måske den bedste forklaring, når man tænker på Obelix' madvaner.

3. Obelisk er et stenmonument med fire sider og en pyramidetop, f.eks. som centrum af Place de la Concorde i Paris

Majestix
majestix.gif (6717 bytes)
Høvding for gallerbyen.

Kommer af det latinske majestas, der i antikkens Rom var betegnelsen for folkets og statens værdighed. Senere blev begrebet overført til en kejserlig person, og dermed fulgte, at selv ubetydelige fornærmelser mod denne person, ofte blev genstand for vilkårlig forfølgelse og streng straf.

Miraculix
miraculix.gif (9331 bytes)
Troldmanden/druiden i gallerbyen. Han besidder den hemmelige opskrift på trylledrikken.

Miraculix kommer af mirakel, hvilket betyder en overnaturlig hændelse, der måske kan forklares.

Dumsomenmur
dumsomenmur.gif (30332 bytes)
Centurion i Akvarium.

Navnet er lige ud af landevejen: Dum som en mur. Talemåden er egentlig dum som en dør, men mur passer i denne sammenhæng bedre pga. endelserne i de romerske navne.

Godemine
godemine.gif (10365 bytes)
Majestix' ægtefælle.

Navnet er en del af talemåden ".... at holde gode miner til slet spil".

Armamix
armamix.gif (37078 bytes)
Gallerbyens smed. Hænger ofte ud med Hørmetix med hvem han har et had/kærligheds forhold til. Armamix slår ofte Trubadurix i hovedet med forskellige remedier, for at få ham til at stoppe med at synge.

På latin betyder arma enten våben, krig eller grejer.

Hørmetix
hormetix.gif (4176 bytes)
Gallerbyens fiskehandler.

Hørmetik er en dobbelthed mellem hørm, der betyder stank (og det henviser uden tvivl til de ikke altid friske fisk fra Hørmetix) samt til hermetik, der er en ældre betegnelse for hermetisk lukkede dåser med fiskekonserves (tak til Jens Erik Buur).

Duplicatha
duplicatha.gif (84550 bytes)
Numidisk overslave.

Navet kommer af det latinske duplico, der betyder fordoble eller gentage.

Othonius Caisarius
othonius-caisarius.gif (10817 bytes)
Folkefolkelig arrangør.

Othonius kan henvise til den romerske kejser Marcus Salvius Otho (32-69), der var kejser fra 15. januar til 16. april i år 69. Caisarius er en henvisning til ordet kejser, der var den højeste titel i romertiden. Navnet er afledt af Cæsar.

Personen er en karikatur af en fransk studievært Guy Lux (1919-2003).

Senilix
senilix.gif (5952 bytes)
Gallerbyens ældste beboer - omkring de 100 år.

Senilix henviser til det latinske senilis, der betyder oldingeagtig. Stammen af ordet er senex, der betyder gammel eller olding.

Littenix
senilix-fru.gif (9838 bytes)
Senilix' hustru.

Den danske oversætter Per Då havde et par hjælpere i årene på Gutenberghus, og den ene hed Litten.

Trubadurix
trubadurix.gif (40215 bytes)
Gallerbyens skjald, spillemand og sanger! Ender i sidste rude i hvert album med at blive bundet og kneblet, så han ikke kan spolere festmiddagen med sang. Dette er dog ikke tilfældet i GGAL, VIKI, SKRK, OLYM, BYPL, GAVE, AMER, ØST og ROSE (indtil Asterix Fodnoter er færdig!).

Troubadour var en middelalderlig digter fra sydfrankrig nærmere betegnet Provence. Ordet oprinder af trobador, der betyder "den der finder".

 

 

Steder
Kronologisk Betydning eller kommentar
Gallien Kommer af det latinske Gallia. Landet omfattede det nuværende Frankrig, Belgien, det vestlige Schweiz, dele af Holland og Tyskland vest for Rhinen.
Lutetia Parisiorum Det oprindelige latinske navn for Paris. Lutetia stammer formentlig fra asien og betyder mudder, der skulle hentyde til marsken, der oprindeligt lå langs floden Seine.
Provincia Kommer fra latin og betød oprindeligt den virkekreds, som tildeltes de romerske embedsmænd. Senere blev betegnelsen om bestyrelsen af en erobret landsdel og gik derved over til at betegne landsdelen selv. I nyere tid anvendes provins som modsætningen til hovedstaden.
Akvitania Kommer af det latinske Aquitania, der var den romerske navn for den del af Frankrig, der befandt sig syd for floden Garonne mellem Bordeaux og Toulouse og nord for Pyrenæerne.
Akvarium En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. Akvarium kommer af det latinske aquarius, der betyder vandholdig. Anvendes i dag om kummer til fisk eller en bygning, der rummer akvarier, f.eks. Danmark Akvarium.
Solarium En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. En havsnegl, der hører hjemme i de varme have specielt omkring Kina. Der er næppe her tænkt på det nyere ord for en kunstig sol.
Terrarium En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. Terrarium er afledt af det latinske terra, der betyder land samt en analogi til akvarium. Et terrarium anvendes om en glaskasse til typisk krybdyr.
Perikum En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. Kommer af det græske hypereikon, der er en lyngart fra slægten hypericum.
Gallia Belgica Det romerske navn for det område, der i dag omfatter det sydlige Holland, Belgien, det nordøstlige Frankrig og det vestlige Tyskland.
Rom Hovedstaden i romerriget. Navnets oprindelse er ukendt.

 

Kommentarer
Side, rude Kommentar
Side 4
Rude 1
Do.do. henviser til ditto, der kommer af det italienske detto, der igen kommer af det latinske dire, der betyder sige. Do. betyder nu af samme slags som før.

Architecht henviser til det latinske architectus, der betyder bygmester aller arkitekt.

Side 5
Rude 7
Slumre kommer af det tyske schlummern, der betyder sove.

Slum kommer af det engelske ord slum, der henviser til et fattigkvarter i en storby.

Fredet i klasse A stammer fra den første danske byggefredningslov fra 1918, hvor ejere af bygninger fredet efter klasse A, skulle have godkendelse og tilladelse fra myndighederne for at foretage ændringer på bygningerne.

Side 6
Rude 2
Insulae er flertal for insula, der betyder ø eller boligkompleks i middelklassens Rom.
Side 6
Rude 3
Den første drive-in biograf blev åbnet i New Jersey i 1933 af Richard M. Hollingshead. Biografen lå i hans egen baghave, men konceptet blev snart udbredt i USA og resten af verdenen.
Side 6
Rude 4
Taberna betyder butik, bod eller beværtning på latin.
Side 6
Rude 7
Urbanus betyder bymæssig eller en bybo på latin.
Side 7
Rude 4
Fod er et gammelt dansk mål, og én fod svarer til 0,31385 meter, mens en håndryg ikke er et officelt mål. Det må dog være mindre end en fod. 602 fod er derfor 189 meter.
Side 9
Rude 3
Pønse kommer af det latinske pensare, der betyder tænke. Pønse betyder nu om dage, at udspekulere.
Side 10
Rude 1
Flamske slaver stammer fra Flandern i det nordlige Belgien.
Lusitanske slaver kommer fra Lusitania, der var en romersk provins - omtrent det nuværende Portugal.
Numidiske slaver er fra det nordlige Afrika nærmere bestemt Algeriets østlige kyst.
Iberiske slaver kommer fra den Iberiske halvø, der i dag består af Spanien, Portugal og Andorra.
Gotiske slaver er fra Gotland, der kom fra det område, hvor Polen ligger i dag.
Side 10
Rude 10
Sardiner fanges i stor stil i det østlige Atlanterhav ud for Frankrig, Spanien og Portugal.
Side 11
Rude 1
Goternes sang er fra Snehvide og de syv små dværge, hvor dværgene synger sangen på vej til guldminen.
Side 13
Rude 2
Designius udtaler første del af den danske oversættelse af beati pauperes spiritu quoniam ipsorum est regnum caelorum. Den fulde sætning lyder salige er de fattige i ånden (enfoldige), for himmerriget er deres. Jesus siger dette til hans disciple ifølge Matthæus evangeliet kapitel 5, vers. 3.
Side 15
Rude 2
Gnothi seauton er en græsk aforisme, der betyder at man kender sig selv. Det var - ifølge den græske forfatter Pausanias - en inskription i forhuset til Apollo templet i Delphi.
Side 21
Rude 2
Proletariat kommer af det franske prolétariat, der betegner samfundets laveste klasse.
Side 26
Rude 3
Teutates (eller Toutatis) var en af de gamle keltiske guder. Navnet betyder stammens far, og han var gud for krig, vækst og rigdom. Teutates blev også tilbedst af gallerne.
Side 27
Rude 2
Ave Cæsar! = Hil Cæsar!
Side 27
Rude 3
De kom, de så, de boede! er en lettere omskrivning af Cæsars eget citat Veni, vidi, vici!, der betyder Jeg kom, jeg så, jeg sejrede!. Ordene blev udtalt af Julius Cæsar i august 47 f.Kr. efter en sejr i Pontur, Orienten.
Side 27
Rude 5
Gala er fransk og betyder festdragt. Soiree er afledt af soir, der betyder aften på fransk. Soirée betyder aftenunderholdning.

Cirkus Maximus var en hestevæddeløbsbane i Rom, der var 600 meter lang og 150 meter bred. Selve væddeløbsbanen var 568 meter lang og omkring 80 meter bred. Der var plads til 250.000 tilskuere, hvilket svarede til 1/4-del af indbyggerne på den tid.

Side 28 Lutetia Parisiorum er det oprindelige latinske navn for Paris. Lutetia stammer formentlig fra asien og betyder mudder, der skulle hentyde til marsken, der oprindeligt lå langs floden Seine.
Side 29 Køkken hedder culina (er sjovt nok ikke skrevet på latin).
Cubiculum er et soveværelse.
Triclinium er spisestuen.
Atrium er modtagelsesrummet i et romersk hus - oftest er det en delvist overdækket forgård.
Tablinum er husets officielle rum - i atrium. Her tog husets herre imod, og her stod ægtesengen under bryllupsceremonien.
Super-Mercatum er supermarked.
Therme-hal er en varm hal, dvs. opvarmet vand i en svømmehal.
Gallisæum er en omskrivning af Colosseum, der er et gigantisk amfiteater i Rom.
Cerevisium er i ølproduktion en del af begrebet overgæret, der hedder saccharomyces cerevisiae.
Gymnasion er en gymnastiksal. Ordet stammer fra gymnos, der betyder nøgen på græsk.
Side 30
Rude 1
Stikke en plade er et udtryk for at betale, men med uægte mønt, dvs. at der var lidt løgn i indholdet.
Side 30
Rude 4
Vestalinderne - virgines Vestales - var det kvindelige præsteskab i Vestakulten i det gamle Rom. De trådte i tjeneste ved kulten allerede som børn og skulle tjene i 30 år. I tjenesteperioden var de pålagt kønslig afholdenhed. Brød de denne, skulle de begraves levende på Campus Sceleris (De Ryggesløses Mark). Tjenesten bestod i at passe den evige ild i Vestas tempel.
Side 30
Rude 5
CIV = 104
Side 32
Rude 5
Sestertius var en romersk sølvmønt, og i flertal bliver det til sestertier. En legionær fik ca. 700 sestertier om året.
Side 34
Rude 10
Druidens lærling er Asterix' fortolkning af Johann Wolfgang von Goethes digt Troldmandens lærling. Digtet handler om den unge troldmand, der afprøver sin læremesters trylleformler, og derved får kostene til at fylde spandene med vand med katastrofale følger, da han ikke kan stoppe de kræfter han har sat i gang. Moralen er, at lærlingen kunne skabe, men ikke nedbryde.
Side 35
Rude 5
Vadmel er uld, som er vævet og dernæst valket. Resultatet er et klæde, som er vind- og vandtæt. Hør er en plante, der benyttes fremstilling af hørlærred.
Side 39
Rude 5
CLV = 155
Side 39
Rude 8
Feinschmecker kommer af tysk og betyder en kræsen kender på et bestemt område.
Side 40
Rude 3
Romeren citerer fra Johannes Ewalds (1743-1781) digt Rungsteds Lyksagligheder fra 1773, 2. vers, 2. linje: Mod Skovens letspringende sønner.
Side 40
Rude 5
Syng dig glad, syng dig fri. Sangteksten kender jeg ikke. Hjælp er velkommen.
Side 40
Rude 6
Quousque tandem betyder hvor længe endnu på latin. Det er også indledningen til Ciceros første tale mod Catilina i det romerske senat. Bemærk det også er navnet på en centurion fra TROJ.
Side 41
Rude 5
Kantonnement kommer af det franske cantonner, der betyder anbringe i et bestemt område. Det er f.eks. inkvartering af soldater hos private i et bestemt område.
Side 43
Rude 2
Atrium er modtagelsesrummet i et romersk hus - oftest er det en delvist overdækket forgård.
Triclinium er spisestuen.
Side 45
Belisama var en keltisk gud, der også blev tilbedt i Gallien og Britania. Belisama var gud for floder, søer, ild, håndværk og ild.

Mars var krigsguden i den romerske mytologi samt den romerske nations og de romerske hæres forkæmper. Han er far til Romulus og Remus, der grundlagde Rom.

Amfor kommer af det græske amfora, der var en af de almindeligst forekommende oldgræske vasetyper. Ordet er afledt af amphi, der betyder på begge sider, og vasetypen har da også to hanke.

 

Diverse ...
Side 4 Der er ikke plads den sædvanlige præsentation af Asterix, Obelix, Idefix, Majestix, Miraculix og Trubadurix, da der skal være plads til dobbeltopslaget på siderne 28 og 29.