Asterix > Albums > GAVE

Kejserens gave

Tegning: Albert Uderzo
Tekst: René Goscinny
Oversættelse: Per Då
Originaltitel: Le Cadeau de César
Udgivet: 1974

 

Synopsis
Efter 20 års tjeneste uden at have været ædru, skal legionær Spiritus Gravis på pension, og han modtager, hvad alle veteraner modtager: Et jordlod. Cæsar giver ham en lille landsby i det nordlige Gallien. Da Spiritus Gravis er mere interesseret i vin end jord, bytter han jordloddet for vin, og cafeejer Orthopædix tager med sin hustru Angina og deres datter Bacfix til deres nye jordbesiddelser. De bliver meget overraskede over, at landsbyen er beboet. Familien flytter ind, og snart er der valgkamp i landsbyen, hvor Majestix' trone nu er truet. Midt i valgkampen kommer Spiritus Gravis og ønsker sit jordlod tilbage, og han får hjælp af romerne i den nærliggende garnision Terrarium.

 

Personer
Kronologisk Betydning, oprindelse eller kommentar
Spiritus Gravis
Romersk centurion med en uromersk næse. Han er stationeret ved Alesia.

Spiritus betyder luft, åndedrag, ånd eller inspiration på latin. Gravis betyder tung, besværlig eller byrdefuld. Adam Schwartz foreslår, at navnet også kan være direkte fordansket, så det betyder hård spiritus.

Crocus Aureus
Romersk option.

Crocus Aureus er en gul krokus. Crocus er en forårsplante og aureus betyder egentlig af guld.

Julius Cæsar
caesar.gif (13557 bytes)
Født 100 f. Kr. og død 44 f. Kr. Romersk feltherre og statsmand. Undertvang Gallien 58-53, Britanien 55-54 og Germanien 55-53. Kæmpede i 57 mod Belgierne. Hovedkampene med Vercingetorix drejede sig om bopladserne Avaricum, Gergovia og Alesia. Blev dræbt med en dolk af sin yndling Marcus Junius Brutus.
Orthopædix
Værtshusholder i Arausio og en kort overgang ejer af gallerbyen.

Orthopædi er sammensat af det græske orthos, der betyder lige og paidion, der betyder barn. Den franske læge Nicholas Andry (1658-1759) konstruerede navnet i 1741, og det henviser til behandling af en ikke-kirurgisk behandling af børn. Nu er navnet ændret til at omhandle kirurgiske og ikke-kirurgiske behandlinger af skader i bevægeapparatet.

Orthopædix er en karikatur af den franske skuespiller André Alerme (1877-1960).

Angina
Orthopædix' ægtefælle.

Angina kommer af det græske ankhon, der betyder snævert. Oftest kender man navnet fra angina pectoris, der er hjertekramper, men egentlig betyder det snævert bryst.

Armamix
armamix.gif (37078 bytes)
Gallerbyens smed. Hænger ofte ud med Hørmetix med hvem han har et had/kærligheds forhold til. Armamix slår ofte Trubadurix i hovedet med forskellige remedier, for at få ham til at stoppe med at synge.

På latin betyder arma enten våben, krig eller grejer.

Trubadurix
trubadurix.gif (40215 bytes)
Gallerbyens skjald, spillemand og sanger! Ender i sidste rude i hvert album med at blive bundet og kneblet, så han ikke kan spolere festmiddagen med sang. Dette er dog ikke tilfældet i GGAL, VIKI, SKRK, OLYM, BYPL, GAVE, AMER, ØST og ROSE (indtil Asterix Fodnoter er færdig!).

Troubadour var en middelalderlig digter fra sydfrankrig nærmere betegnet Provence. Ordet oprinder af trobador, der betyder "den der finder".

Obelix
obelix.gif (7030 bytes)
Asterix' bedste ven. Faldt i gryden med trylledrik og får ikke noget sidenhen undtagen i [KLEO] og [SØS]. Der er flere muligheder for fortolkninger navnet:

1. En obelisk er et typografisk symbol (†), der oprindeligt blev anvendt til at markere noget var uægte eller værdiløst. Ordet kommer af det græske Obelos eller Obeliskos, og symbolet var det modsatte af Asteriskos (*). Nu anvendes symbolet til at markere en fodnote eller dødsdatoen for en person.

2. På græsk lyder obelix som ovelias (ovelos), der er oldgræsk for det spyd gallerne brugte til at stege vildsvin over åben ild. Måske den bedste forklaring, når man tænker på Obelix' madvaner.

3. Obelisk er et stenmonument med fire sider og en pyramidetop, f.eks. som centrum af Place de la Concorde i Paris

Idefix
idefix.gif (5347 bytes)
Obelix' bedste ven. Han bliver altid ked af det, når træer vælter.

Navnet er en direkte oversættelse af det franske navn, og det betyder en fiks idé. Det franske navn blev valgt af læserne af Pilote i 60'erne.

Asterix
asterix.gif (5674 bytes)
Helten i vor historie. Fortolkningen af navnet kan komme af:

1. Ordet Asterisk kommer af græsk og betyder stjernelignende eller stammer fra stjernerne.

2. Asteriskos kommer af græsk og er et kritisk, sædvanligvis rødt tegn (*) med hvilket oldtidens filologer frikendet steder i et håndskrift for mistanke om uægthed eller upålidelighed eller også erklærede dem for særlig smukke og værd at lægge mærke til. Det modsatte tegn var Obeliskos (†). Nu anvendes symbolet (*) til at fremhæve steder eller henvise til en fodnote.

3. Aster kommer af det latinske navn for stjerne og rix henviser til det latinske rex, der betyder konge.

Miraculix
miraculix.gif (9331 bytes)
Troldmanden/druiden i gallerbyen. Han besidder den hemmelige opskrift på trylledrikken.

Miraculix kommer af mirakel, hvilket betyder en overnaturlig hændelse, der måske kan forklares.

Senilix
senilix.gif (5952 bytes)
Gallerbyens ældste beboer - omkring de 100 år.

Senilix henviser til det latinske senilis, der betyder oldingeagtig. Stammen af ordet er senex, der betyder gammel eller olding.

Littenix
senilix-fru.gif (9838 bytes)
Senilix' hustru.

Den danske oversætter Per Då havde et par hjælpere i årene på Gutenberghus, og den ene hed Litten.

Remouladine
remouladine.gif (14271 bytes)
Hørmetix' kone.

Navnet er en henvisning til remoulade, der er tilbehør til nogle typer af fisk. Remoulade laves af majonaise tilsat hakkede agurker, kapers mv. Ordet kommer af det franske remolata, og er sammensat af præfixen re, der betyder igen eller tilbage og det afledte ord moles, der betyder masse på latin.

Hørmetix
hormetix.gif (4176 bytes)
Gallerbyens fiskehandler.

Hørmetik er en dobbelthed mellem hørm, der betyder stank (og det henviser uden tvivl til de ikke altid friske fisk fra Hørmetix) samt til hermetik, der er en ældre betegnelse for hermetisk lukkede dåser med fiskekonserves (tak til Jens Erik Buur).

Majestix
majestix.gif (6717 bytes)
Høvding for gallerbyen.

Kommer af det latinske majestas, der i antikkens Rom var betegnelsen for folkets og statens værdighed. Senere blev begrebet overført til en kejserlig person, og dermed fulgte, at selv ubetydelige fornærmelser mod denne person, ofte blev genstand for vilkårlig forfølgelse og streng straf.

Bacfix
Datter af Orthopædix og Angina.

Le bac er en forkortelse for le baccalauréat, der er fransk akademisk uddannelse, der svarer til vores student. Bacfix er også en henvisning til backfisch, der kommer af tysk og betyder en fisk, der er for lille til at blive kogt. Frem til 1950 blev backfisch anvendt om en ung pige, der hverken er barn eller voksen (tak til Jens Erik Buur).

Godemine
godemine.gif (10365 bytes)
Majestix' ægtefælle.

Navnet er en del af talemåden ".... at holde gode miner til slet spil".

Milusius
Centurion i Terrarium.

Navnet kan være en henvisning til den italienske adelsmand Milus af Bari (?-1020), der kæmpede mod Normannerne i det sydlige Italien.

 

Steder
Kronologisk Betydning eller kommentar
Gallien Kommer af det latinske Gallia. Landet omfattede det nuværende Frankrig, Belgien, det vestlige Schweiz, dele af Holland og Tyskland vest for Rhinen.
Lutetia Parisiorum Det oprindelige latinske navn for Paris. Lutetia stammer formentlig fra asien og betyder mudder, der skulle hentyde til marsken, der oprindeligt lå langs floden Seine.
Provincia Kommer fra latin og betød oprindeligt den virkekreds, som tildeltes de romerske embedsmænd. Senere blev betegnelsen om bestyrelsen af en erobret landsdel og gik derved over til at betegne landsdelen selv. I nyere tid anvendes provins som modsætningen til hovedstaden.
Akvitania Kommer af det latinske Aquitania, der var den romerske navn for den del af Frankrig, der befandt sig syd for floden Garonne mellem Bordeaux og Toulouse og nord for Pyrenæerne.
Akvarium En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. Akvarium kommer af det latinske aquarius, der betyder vandholdig. Anvendes i dag om kummer til fisk eller en bygning, der rummer akvarier, f.eks. Danmark Akvarium.
Solarium En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. En havsnegl, der hører hjemme i de varme have specielt omkring Kina. Der er næppe her tænkt på det nyere ord for en kunstig sol.
Terrarium En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. Terrarium er afledt af det latinske terra, der betyder land samt en analogi til akvarium. Et terrarium anvendes om en glaskasse til typisk krybdyr.
Perikum En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. Kommer af det græske hypereikon, der er en lyngart fra slægten hypericum.
Gallia Belgica Det romerske navn for det område, der i dag omfatter det sydlige Holland, Belgien, det nordøstlige Frankrig og det vestlige Tyskland.
Rom Hovedstaden i romerriget. Navnets oprindelse er ukendt.
Arausio Arausio blev grundlagt 35 f.Kr. og opkaldt efter den lokal keltiske vandgud. Senere ændrede byen og området navn til Orange, og i dag er der godt 28.000 indbyggere. Byen ligger i det sydlige Frankrig.

 

Kommentarer
Side, rude Kommentar
Side 5
Rude 1
Vinum et musica lætificant cor er et latinsk ordsprog og betyder vin og musik opløfter hjertet.

Alting får en jo ende.... kan jeg ikke finde oprindelsen til. Hjælp ønskes.

Side 5
Rude 4
Honesta Missio er latinsk og det betyder en ærefuld hjemsendelse (fra militæret).
Side 6
Rude 2
MMMMMMMD betyder som skrevet 6.500. Dog ville dette tal også kunne skrives kortere, da en streg over et bogstav betyder mulitiplikation med 1.000. Derfor kunne 6.500 også skrives som VMD.
Side 6
Rude 4
Detention kommer af det latinske detentio, der betyder fastholdelse. Nu bruges det om lokalet hos polititet, hvor midlertidigt tilbageholdte sover rusen ud.
Side 6
Rude 8
Nr. to fra venstre er Pierre Tchernia (1928- ), var en ven af Uderzo og Goscinny. Tchernia har været medforfatter på filmatiseringerne af Asterix, ligesom han har spillet i en lang række franske film. Han optræder i KORS som centurion Clemmellus. Desuden optræder han i TROJ, OBCO og STYR.
Side 7
Rude 1
Legio expedita! betyder på latin Legion til orden!. Ordren vil på dansk være Deling ret!
Side 7
Rude 4
Nemausus er en meget gammel by, der menes at stamme fra ca. 4.000 f.Kr. Omkring 28 f.Kr. blev byen underlagt romerne og fik sit navn. Navnet kommer af flodens udspring. Byen forblev under romersk herredømme til midten af 300-tallet, hvorefter den ændrede navn til Nimes. Nimes har i dag 145.000 indbyggere, og byen er placeret ved den franske sydkyst mellem Montpellier og Marseille.
Side 7
Rude 5
Arelate blev grundlagt 600 f.Kr. af grækerne, og romerne erobrede den i 123 f.Kr., da den var en vigtig handelsby ved Middelhavet lige nord for Marseille.
Side 7
Rude 6
Aquæ Sextiæ blev grundlagt i 123 f.Kr. af den romerske konsul Sextius Calvinus. Byen ændrede navn til Aix-en-Provence, og den blev i 1487 hovedstaden i Provence regionen frem til 1789. Byen ligger i den sydøstlige del af Frankrig.
Side 7
Rude 8
Armoricum eller nærmere Armorica er det gamle navn for den yderste halvø i Bretagne halvø i det nordvestlige Frankrig. Navnet kommer af den galliske frase are mori, der betyder betyder ved havet.
Side 8
Rude 1
Ave Sodales! betyder Hil venner! på latin.

Qui habet aures audiendi, audiat betyder Lad den, som har ører, forstå at høre på latin. Sætningen stammer fra Markus evangeliet kapitel 4, vers 9.

Side 8
Rude 4
Auausio blev grundlagt 35 f.Kr. af romerske krigsveteraner. Auausio er opkaldt efter den lokale keltiske vandgud. Byen ændrede senere navn til Orange, og den ligger i det sydøstlige Frankrig tæt ved Aix-en-Provence.

Romervej VII er Via Romana nr. 7, den nuværende A7 fra Lyon til Marseille.

Bacchus var i den romerske mytologi vinens gud. Den tilsvarende græske gud var Dionysos.

Side 9
Rude 6
Lutetia var det oprindelige latinske navn for Paris. Lutetia stammer formentlig fra asien og betyder mudder, der skulle hentyde til marsken, der oprindeligt lå langs floden Seine.
Side 13
Rude 3
Domæne kommer af det latinske dominium, der betyder herredømme.
Side 14
Rude 7
Dithyrambix kommer af dithyramb, der er en benævnelse af hymner, der bliver sunget som hyldest til den græske vingud Dionysos.
Side 20
Rude 7
Abummet blev skrevet på det tidspunkt, hvor Frankrig skulle vælge mellem den socialistiske François Mitterrand og den konservative Valéry Giscard d'Estaing, der vandt valget.
Side 20
Rude 9
Lug er den keltiske gud for håndværk og solen.
Side 21
Rude 9
Trubadurix synger en lettere omskrivning af C. E. F. Weyse (1774-1842) og N. F. S. Grundtvigs (1783-1872) sang Kommer hid, I piger små. Sangen er en hyldest til den danske søhelt Peter Willemoes (1783-1808) efter søslaget ved Sjællands Odde i 1808.
Side 22
Rude 6
Teutates (eller Toutatis) var en af de gamle keltiske guder. Navnet betyder "stammens far", og han var gud for krig, vækst og rigdom. Teutates blev også tilbedst af gallerne.
Side 27
Rude 6
Viceversa kommer fra latin, hvor vice betyder stilling og versa betyder vende. Dvs. viceversa betyder omvendt eller modsat.
Side 29
Rude 1
Drengene spiller formentlig terre, der er et gammelt spil fra Egypten og Grækenland. Spillet kræver fem genstande, hvor de fire placeres på jorden, og den femte kastes op. Mens denne er i luften tages én af de øvrige terre, og dette fortsætter indtil alle terre er samlet ind.
Sie 31
Rude 3
Pontifex Maximus er en ypperstepræst på latin. Pontifex er sammensat af pons (bro) og facio (skaber). Så egentlig betyder det den største brobygger, men navnet er i romertiden blevet anvendt som en titel af bl.a. flere kejsere, herunder vores Julius Cæsar.
Side 31
Rude 9
Z på trøjen er varemærket for Zorro, en romanhelt fra Californien i 1820'erne. Karikaturen blev grundlagt i 1919 af Johnston McCulley (1883-1958), og der er udgivet en række bøger og film om den maskerede helt.
Side 33
Rude 10
Apropos betyder en indskudt bemærkning. Det kommer af det franske à propos, der betyder til sagen.
Side 38
Rude 4
Kastemaskiner eller katapulter blev først anvendt 400-300 f.Kr. i Grækenland. Våbnet blev hurtigt overtaget af romerne, og det blev anvendt frem til 1400-tallet, hvor kanoner overtog funktionen.
Side 41
Rude 4
Timeglasset blev opfundt i Venedig i det 11. århunderede, hvor det skulle hjælpe med navigation sammen med det magnetisek kompas. Det er først i 1400-tallet, at timeglasset blev anvendt bredt.
Side 46
Rude 2
Genava-konventionen eller Geneve konventionen er de alment gældende regler, som krigførende lande har besluttet at efterleve. Spiritus Gravis påberåber sig formentlig den første konvention (1864), der omhandler behandlingen af sårede i krig.

 

Diverse ...
Side 18
Rude 6
Bemærk at Godemine og Angina har samme kjoler på.