Asterix > Albums > OLYM

Olympisk mester!

12-OLYM-forside.gif (88444 bytes) Tegning: Albert Uderzo
Tekst: René Goscinny
Oversættelse: Per Då
Originaltitel: Astérix aux Jeux Olympiques
Udgivet: 1968

 

Synopsis
Der er opstandelse i den romerske granision akvarium, hvor Mollusculus under ledelse af centurion Timeo Danaos træner til de Olympiske Lege. Mollusculus er sikker på han er det bedste, men efter han er stødt på Asterix og Obelix (og Idefix) bliver han nedtrykt, men Danaos får overtalt gallerne til at lade ham træne i fred, da de Olympiske Lege kun er åbne for grækere og deres retmæssige romerske besættelsesstyrker. Vores venner vil naturligvis også til de Olympiske Lege, og siden Cæsar har erobret Gallien, er de jo også romere! Asterix og Obelix bliver udset til at repræsentere landsbyen, og de øvrige mænd rejser med som tilskuere. Romerne bliver fuldstændig demotiverede, da de jo ikke kan vinde over de uovervindelige gallere, men de græske officials fortæller gallerne, at stimulerende stoffer er strengt forbudt. Romerne bliver nu begejstrede, men Asterix er i problemer, da han jo ikke må bruge trylledrik. Men med en sædvanlig list for Asterix, Miraculix og ikke mindst Obelix lokket alle romerne til at drikke trylledrik, og de vinder naturligvis løbet. Men Miraculix har kommet blå farve i trylledrikken, så alle romerne bliver diskvalificerede - og Asterix bliver olympisk mester.

 

Personer
Kronologisk Betydning, oprindelse eller kommentar
Asterix
asterix.gif (5674 bytes)
Helten i vor historie. Fortolkningen af navnet kan komme af:

1. Ordet Asterisk kommer af græsk og betyder stjernelignende eller stammer fra stjernerne.

2. Asteriskos kommer af græsk og er et kritisk, sædvanligvis rødt tegn (*) med hvilket oldtidens filologer frikendet steder i et håndskrift for mistanke om uægthed eller upålidelighed eller også erklærede dem for særlig smukke og værd at lægge mærke til. Det modsatte tegn var Obeliskos (†). Nu anvendes symbolet (*) til at fremhæve steder eller henvise til en fodnote.

3. Aster kommer af det latinske navn for stjerne og rix henviser til det latinske rex, der betyder konge.

Obelix
obelix.gif (7030 bytes)
Asterix' bedste ven. Faldt i gryden med trylledrik og får ikke noget sidenhen undtagen i [KLEO] og [SØS]. Der er flere muligheder for fortolkninger navnet:

1. En obelisk er et typografisk symbol (†), der oprindeligt blev anvendt til at markere noget var uægte eller værdiløst. Ordet kommer af det græske Obelos eller Obeliskos, og symbolet var det modsatte af Asteriskos (*). Nu anvendes symbolet til at markere en fodnote eller dødsdatoen for en person.

2. På græsk lyder obelix som ovelias (ovelos), der er oldgræsk for det spyd gallerne brugte til at stege vildsvin over åben ild. Måske den bedste forklaring, når man tænker på Obelix' madvaner.

3. Obelisk er et stenmonument med fire sider og en pyramidetop, f.eks. som centrum af Place de la Concorde i Paris

Idefix
idefix.gif (5347 bytes)
Obelix' bedste ven. Han bliver altid ked af det, når træer vælter.

Navnet er en direkte oversættelse af det franske navn, og det betyder en fiks idé. Det franske navn blev valgt af læserne af Pilote i 60'erne.

Trubadurix
trubadurix.gif (40215 bytes)
Gallerbyens skjald, spillemand og sanger! Ender i sidste rude i hvert album med at blive bundet og kneblet, så han ikke kan spolere festmiddagen med sang. Dette er dog ikke tilfældet i GGAL, VIKI, SKRK, OLYM, BYPL, GAVE, AMER, ØST og ROSE (indtil Asterix Fodnoter er færdig!).

Troubadour var en middelalderlig digter fra sydfrankrig nærmere betegnet Provence. Ordet oprinder af trobador, der betyder "den der finder".

Senilix
senilix.gif (5952 bytes)
Gallerbyens ældste beboer - omkring de 100 år.

Senilix henviser til det latinske senilis, der betyder oldingeagtig. Stammen af ordet er senex, der betyder gammel eller olding.

Mollusculus
mollusculus.gif (35269 bytes)
Legionær og olympisk håb.

Navnet er diminutivform af det latinske molluscus, der betyder lille og svag eller lille skvat (tak til Adam Schwartz).

Timeo Danaos
timeo-danaos.gif (108754 bytes)
Centurion og personlig træner for Mollusculus.

Navnet stammer fra udtrykket Timeo danaos et dona ferentis, som Virgil skrev i hans storværk Æneiden. Virgil, der egentlig hed Publius Vergilius Maro (70 f.Kr.-19 f.Kr.) blev en stor digter og forfatter. Æneiden handler om sagnet om Æneas. Sætningen ovenfor betyder: "Jeg frygter grækerne, selv når de medbringer gaver". I skaklitteraturen er der en direkte henvisning til den græske ofring, der betyder, at man ofrer sin løber for h-bonden for at kunne få en større gevinst bagefter. Timeo Danaos betyder Jeg er bange for grækere, hvilket han jo har god grund til (tak til Adam Schwartz).

Majestix
majestix.gif (6717 bytes)
Høvding for gallerbyen.

Kommer af det latinske majestas, der i antikkens Rom var betegnelsen for folkets og statens værdighed. Senere blev begrebet overført til en kejserlig person, og dermed fulgte, at selv ubetydelige fornærmelser mod denne person, ofte blev genstand for vilkårlig forfølgelse og streng straf.

Miraculix
miraculix.gif (9331 bytes)
Troldmanden/druiden i gallerbyen. Han besidder den hemmelige opskrift på trylledrikken.

Miraculix kommer af mirakel, hvilket betyder en overnaturlig hændelse, der måske kan forklares.

Godemine
godemine.gif (5388 bytes)
Majestix' ægtefælle.

Navnet er en del af talemåden ".... at holde gode miner til slet spil".

Armamix
armamix.gif (37078 bytes)
Gallerbyens smed. Hænger ofte ud med Hørmetix med hvem han har et had/kærligheds forhold til. Armamix slår ofte Trubadurix i hovedet med forskellige remedier, for at få ham til at stoppe med at synge.

På latin betyder arma enten våben, krig eller grejer.

Rødskæg
rodskaeg.gif (6546 bytes)
Piraternes kaptajn

Rødskæg er en henvisning til serien "Barbe Rouge" af Victor Hubinon.

Treben
Piraternes lyriske styrmand.

Treben har sit navn, da han jo går med stok. Lige som sit forbillede Tripod i serien "Barbe Rouge" af Victor Hubinon taler Treben flydende latin.

Baba
Piraternes udkigspost.

Baba er en direkte henvisning til hans pandant i serien "Barbe Rouge" af Victor Hubinon.

Mixomaxos
mixomaxos.gif (27541 bytes)
Autoriseret turistfører.

Navnet betyder ikke rigtigt noget, men er en sammensætning mix (blande) og max (højest).

Scarfas
scarfas.gif (16093 bytes)
Turistvognskusk.

Gangsteren Alphonse Gabriel Capone (1899-1947) blev kaldt Al "Scarface" Capone. Han var en berygtet Italiensk-Amerikansk gangster, der havde sin storhedstid i Chicago i 1920'erne. Han blev fældet på en skattesag i 1931. Der er lavet flere film om hans liv, bl.a. filmene Scarface fra 1932 og 1983.

Plexiglas
plexiglas.gif (21965 bytes)
Familiehotelejer.

Plexiglas er den almindelige betegnelse for polymethyl methacrylate, der så dagens lys i 1933. Plexiglas vejer det halve af glas, giver mere lys og er meget stærkt.

Gloriosus
gloriosus.gif (22377 bytes)
Legionær.

Gloriosus betyder berømmelig eller ærefuld på latin. Det kan også betyde pralerisk og forfængelig. Ordet stammer fra gloria.

Garmonparnas
garmonparnas.gif (43792 bytes)
Græsk forhandler for den olympisk ophøjede olympiske komite.

Navnet er en henvisning til den franske banegård Gare Montparnasse, der er en af de seks store banegårde i Paris. Banegården ligger i Montparnasse i det 15. arrondissement (tak til Adam Schwartz).

Athlethikos
athlethikos.gif (114870 bytes)
Formand for den olympisk ophøjede olympiske komite.

Navnet henviser til atletik, der kommer af det græske ord athlos, som betyder konkurrence. Atletik fra den originale sport under det første antikke olympiske lege i 776 f.Kr. Atletik består af løb, spring og kast.

Julius Cæsar
caesar.gif (13557 bytes)
Født 100 f. Kr. og død 44 f. Kr. Romersk feltherre og statsmand. Undertvang Gallien 58-53, Britanien 55-54 og Germanien 55-53. Kæmpede i 57 mod Belgierne. Hovedkampene med Vercingetorix drejede sig om bopladserne Avaricum, Gergovia og Alesia. Blev dræbt med en dolk af sin yndling Marcus Junius Brutus.

 

Steder
Kronologisk Betydning eller kommentar
Gallien Kommer af det latinske Gallia. Landet omfattede det nuværende Frankrig, Belgien, det vestlige Schweiz, dele af Holland og Tyskland vest for Rhinen.
Lutetia Parisiorum Det oprindelige latinske navn for Paris. Lutetia stammer formentlig fra asien og betyder mudder, der skulle hentyde til marsken, der oprindeligt lå langs floden Seine.
Provincia Kommer fra latin og betød oprindeligt den virkekreds, som tildeltes de romerske embedsmænd. Senere blev betegnelsen om bestyrelsen af en erobret landsdel og gik derved over til at betegne landsdelen selv. I nyere tid anvendes provins som modsætningen til hovedstaden.
Akvitania Kommer af det latinske Aquitania, der var den romerske navn for den del af Frankrig, der befandt sig syd for floden Garonne mellem Bordeaux og Toulouse og nord for Pyrenæerne.
Akvarium En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. Akvarium kommer af det latinske aquarius, der betyder vandholdig. Anvendes i dag om kummer til fisk eller en bygning, der rummer akvarier, f.eks. Danmark Akvarium.
Solarium En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. En havsnegl, der hører hjemme i de varme have specielt omkring Kina. Der er næppe her tænkt på det nyere ord for en kunstig sol.
Terrarium En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. Terrarium er afledt af det latinske terra, der betyder land samt en analogi til akvarium. Et terrarium anvendes om en glaskasse til typisk krybdyr.
Perikum En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. Kommer af det græske hypereikon, der er en lyngart fra slægten hypericum.
Gallia Belgica Det romerske navn for det område, der i dag omfatter det sydlige Holland, Belgien, det nordøstlige Frankrig og det vestlige Tyskland.
Hispania Hispania er romernes navn for den iberiske halvø, som består af Spanien, Portugal, Andorra og Gibraltar.
Mauretania Berberne kom fra nord-Afrika fra 200-600, og de fordrev en folkegruppe kaldet bauforene i et landområde i det nord-vestlige Afrika. I 1076 erobrede arabiske krigermunke - kaldet Al Murabitun - den sydlige del af Ghana, og i løbet af de næste 500 år blev Mauritanien etableret.
Numidia Numidien var et berber kongerige, og det blev senere en romersk provins i det nordlige Afrika i den østlige del af det moderne Algeriet. Området eksisterer ikke som selvstændig provins mere.
Italia Italien var centeret for det romerske herredømme, men man har fundet rester efter mennesker der for over 200.000 år siden i den gamle stenalder. Italien betyder tyr på en græsk dialekt - aeolisk.
Hellas Hellas er navnet for Grækenland. Det officielle navn er Hellenic Republic. Grækenland var det første avancerede civilisation i Europa, og da de blev en romersk provins, og de påvirkede roms udvikling derefter.
Piræus Piræus ligger syd for Athens, og er dennes havneby. Piræus betyder "stedet over passagen". I 460 f.Kr. blev Piræus og Athen bundet sammen af to mure, der skulle sikre forsyningerne i tilfælde af krig. Murene blev revet ned i 86 f.Kr. af den romerske general Sulla. I dag er Piræus den største shipping havn i Grækenland.
Athen Athen er Grækenlands hovedstad, og den oprindelse fortaber sig i myterne, da historien tilsiger, at Athen altid har været der. Mange af antikkens tænkere kom fra Athen, f.eks. Plato og Aristoteles.
Olympia Olympia ligger ca. 150 km. vest for Athen, og det er stedet hvor De Olympiske Lege blev afholdt startende i 776 f.Kr. I 522 og 551 ramte en række store jordskælv Olympia, og stedet er næsten forsvundet i dag.

 

Kommentarer
Side, rude Kommentar
Side 5
Rude 2
Ved Merkur: Merkur er den romerske gud for kommunikation, hurtighed og handel. Som handelsgud tog han sig af tyve, købmænd og rejsende. Derfor havde han altid travlt og måtte løbe hurtigt.

Ave Cæsar betyder Hil Cæsar på latin.

Ved Jupiter: Jupiter er den øverste gud i den romerske mytologi. Han var gud over himmlen samt gud over lyn og torden. Hans ligemænd er den græske Zeus og den nordiske Thor.
Side 7
Rude 2
Taffelmusik er kammermusik, der spilles under en fornem middag (taflet).
Side 9
Rude 4
Græsk-romersk brydning er en de oprindelige olympiske discipliner. I de antikke lege var brydning den største og mest prestigefyldte disciplin. Da brydning kom med på det antikke olympiske program i 776 f.Kr var det allerede en ældgammel sport. På egyptiske vægmalerier der er mere end 5000 år gamle kan man se mænd der brydes. I de moderne Olympiske Lege er disciplinen stadig med. Reglerne er de klassiske, hvor målet er at få begge modstanderens skuldre i gulvet.
Side 11
Rude 6
De Olympiske Lege stammer tilbage fra 776 f.Kr., hvor legene blev afholdt hver 4. år i Olympia ca. 150 km. vest for Athen som en hyldest til guden Zeus.Tidsrummet mellem legene blev kaldt Olympiaden. I det antikke lege kunne kun unge mænd deltage. Da legene var en hyldest til kroppen, var deltagerne altid nøgne. De sidste optegnelser af disse lege er fra 394, og derefter var der forsøg i England mellem 1612 og 1852 samt i 1870, 1875 og 1889, men disse lege ender i fiasko pga. manglende organisation. De sidste lege bliver oplevet af franskmanden Pierre de Coubertin, og han tager initiativ til et møde i Paris i 1894, hvor IOC (Den Internationale Olympiske Komite) oprettes, og man beslutter at afholde de første moderne Olympiske Lege i Athen i 1896.

Hekatombaion er den periode, hvor De Olympiske Lege bliver afholdt. Perioden er mellem den 16. juli og den 13. august.

Side 14
Rude 1
Asterix henviser til Julius Cæsars beretning: Commentarii de Bello Gallico, der beskriver de ni år, hvor Cæsar kæmpede for at erobre hele Gallien.
Side 14
Rude 6
Injurie betyder uret eller fornærmelse på latin.
Side 15
Rude 1
Forsagelse kommer af det plattyske vorsaken, og det svarer til det gotiske sakan, der betyder opgive en retsstrid eller give afkald på noget.
Side 19
Rude 6
Panoptikon er en type fængsel, der er designet, så det er muligt, at observere alle fanger uden de ved, om de bliver observeret.
Side 20
Rude 8
Sestertius var en romersk sølvmønt, og i flertal bliver det til sestertier. En legionær fik ca. 700 sestertier om året.
Side 21
Rude 2 og 5
Ordvekslingen er en henvisning til Æsops (620-560 f.Kr.) fabel Aben og delfinen. Fablen handler om en abe, der bliver reddet af en delfin efter et skibbrud. På vej mod kysten bildte aben delfinen ind, at den kom fra Athen, og den var af en særlig fin familie, så derfor lignede den ikke andre grækere. Da delfinen spørger aben, om den kender Piræus, svarer den, at det faktisk er en af dens allerbedste venner. Delfinen indså, at aben fyldte den med løgn, og druknede den.
Side 21
Rude 6
Lille henrivende Hella kan være en hyldest til Gunnar Nu Hansen, der blev landskendt fra De Olympiske Lege i Berlin i 1936, hvor han kaldte svømmeren Inge Sørensen Lille henrivende Inge. Willy Kjerulff skrev en sang i 1936 med denne titel, og Carl Viggo Meincke skrev teksten. Inge Sørensen, der på daværende tidspunkt var 12 år gammel, vandt sølv i brystsvømning.
Side 22
Rude 7
Drakmer var den gamle møntfod i antikkens Grækenland, og den blev først afskaffet med indførelsen af euro. Obolos var en sølvmønt, og der gik seks obolos på en drakmer. Der gik 100 drakmer på en mine.

Calvados er et departement i det nordlige Frankrig, hvor hovedbyen er Caen.

Side 23
Rude 7
Akropolis kommer af græsk, og er sammensat af acron (kant) og polis (by), så akropolis betyder på kanten af byen. Forsvarsværkerne blev bygget på højt placerede områder, hvor man havde godt udsyn. Det mest kendte akropolis ligger i Athen.
Side 25
Rude 3
Pallas Athene er skytsgudine for byen Athen og samtidig visdommens gudinde i den græske mytologi. Hun fremstilles som en ung kvinde med spyd, hjelm og med et skjold prydet af et gorgonhoved forstillende Medusa. Pallas Athene bliver også kaldt Athena.

Turisterne står på trappen til Parthenon, der var Athens tempel beliggende på Athens akropolis.

Side 25
Rude 5
De antikke græske vaser har været kendt gennem flere perioder startende i 1050 f.Kr., hvor de naturlige farver dominerede. I de seneste perioder blev sort, rød og gul dominerende farver.
Side 25
Rude 6
Statuen forestiller Pallas Athene, se forklaring under side 25, rude 3. Statuen var placeret ved Parthenon.
Side 26
Rude 7
Charthophelmos udtales kartoffelmos, der som navnet siger er mosede kogte kartofler tilsat lidt mælk. Kartoffelmos anvendes som tilbehør i flere madretter.
Side 26
Rude 8
Resineret vin er fremstillet af harpiks, da resina betyder harpiks på latin.
Side 27
Rude 1
Symposion kommer af det græske sýmpósion, der betyder drikkelag, hvor der holdes åndfulde diskussioner. I nyere tid er ordet symposium anvendt om en videnskabelig konference.
Side 27
Rude 2
Tavernaen hedder Invinoveritas, hvilket er en sammentrækning af den latinske sætning in vino veritas, der betyder sandhed i vinen. Sætningen er fra Platons Symposion, og Søren Kierkegaard har ligeledes skrevet et kendt værk med dette navn.
Side 28
Rude 1
Olympia ligger ca. 150 km. vest for Athen, og det er stedet hvor De Olympiske Lege blev afholdt startende i 776 f.Kr. I 522 og 551 ramte en række store jordskælv Olympia, og stedet er næsten forsvundet i dag.
Side 28
Rude 2
Hellanodikeon var stedet hvor dommerne - kaldet hellanodikai - boede i de 10 måneder op til De Olympiske Lege. Dommerne bar lilla rober, og de var dermed lette at genkende.
Side 28
Rude 3
Bouleuterion er som beskrevet bygningen, hvor det øverste råd holdt til. Her lå også sportsdomstolen.
Side 28
Rude 4
Prytaneion var den bygning, hvor vinderne fik deres priser og blev hyldet med en festbanquet.
Side 28
Rude 5+6
192,27 meter = 600 gange Herkules' fod = str. 46, hvilket betyder, at en str. 46 er 32 centimeter.

Herkules var søn af guden Zeus og den dødelige Alkmene, hvilket gjorde Herkules til en halvgud. Herkules er blevet opfattet som urbillede på mandskraften. Ifølge visse tolkninger blev han ophøjet til gud efter at have løst tolv opgaver, der krævede overmenneskelig kraft.

Side 28
Rude 7
Gymnasion er det græske ord for træningsfaciliteterne for atleter. Ordet stammer fra gymnos, der betyder nøgen.
Side 29
Rude 10
Den under den venstre figur på frisen står der Goscinny, og under den højre står der Uderzo, og udskæringerne er en karikatur af dem. Ordene ud for deres ansigter er Despotes og Tyrannos, der betyder despot og tyran.
Side 31
Rude 3
Vinen må have en vis indflydelse, på de to drikkebrødre, da teksten fra drikkevisen Gaudeamus igitur lyder Vivat et respublica
Et qui illam regit!
Linjen fra sangen betyder Også længe leve staten - og dem, der regerer den. Drikkebrødrenes omskrivning betyder så, at staten skal gå til grunde, da pereat betyder omkomme eller gå til grunde. Visen er stadigvæk meget populær i studentikose kredse, og melodien er inspireret af en hymne af biskop Strada fra Bologne i 1267
.
Side 31
Rude 4
Pereant uxores! antyder, at kvinderne, hustruerne eller pigerne skal gå til grunde.

Dionysios (eller Dionysos) var den græske vingud. Han var søn af guden Zeus og den dødelige Semele.

Side 31
Rude 9
Der går ikke røg af en bøf er en lettere omskrivning af ordsproget Der går ikke røg af en brand, uden at der er ild i den, hvilket betyder, at et rygte som regel også indeholder en del af sandheden.
Side 32
Rude 3
Lukullisk er afledt af navnet Lucullus (118-56 f.Kr.), der var en rig, overdådigt levende romersk feltherre. Nu anvendes betegnelsen om et overdådigt måltid.
Side 32
Rude 4
Marathon er en lille by i Grækenland 40 km. nord for Athen. Slaget ved Marathon fandt sted 490 f.Kr. i det, der kaldes den 1. perserkrig. Athenerne fordrev perserner, og en budbringer blev sendt fra slagmarken til Athen med sejrsbudskabet. Han faldt død om efter at have afleveret budskabet, og atletikdisciplinen maratonløb er opkaldt efter denne overlevring.

Pallas Athene er skytsgudine for byen Athen og samtidig visdommens gudinde i den græske mytologi. Hun fremstilles som en ung kvinde med spyd, hjelm og med et skjold prydet af et gorgonhoved forstillende Medusa. Pallas Athene bliver også kaldt Athena.

Arthmis var jagtens, skovens og dyrenes gudinde i græsk mytologi. Hun var datter af guderne Zeus og Leto, og tvillingesøster til Apollo. Artemis tager sig også af fødsler og frugtbarhed.

Apollinaris er et latinsk adjektiv, der henviser til den græske og romerske gud Apollo. Apollo, er lysets og sangens gud, og hun var datter af guderne Zeus og Leto, og dermed tvillingesøster til Arthemis.

Side 32
Rude 7
Statuen forestiller guden Zeus, der er den højest rangerende af de olympiske guder. Han regerer på Olympen, og han er gud over himlen og torden. Den tilsvarende romeske gud hedder Jupiter.
Side 35
Rude 2
Visigotere er et af de to gotiske folk, der var kendt i antikken. Folket hed egentlig Tervingi, og de stammede fra det vestlige Gotland. Visigoterne var en periode Rom allierede. Tervingi betyder "ædle goter".
Side 35
Rude 7
Gallisk by syd for Clermont-Ferrand i det centrale Frankrig. Gergovia var placeret på vanskelig tilgængelig høj, der i da kaldes Mont Gergoie. Vercingetorix forsvarede byen mod romerne i 52 f. Kr.

Det var Skræp, der klang! blev udtalt af Kong Vermund om hans søn Uffe hin spage, da denne kløvede en tysk kæmpe med kongens sværd kaldet Skræp. Dette fandt sted i år 400.

Side 37
Rude 5
Amfor kommer af det græske amfora, der var en af de almindeligst forekommende oldgræske vasetyper. Ordet er afledt af amphi, der betyder på begge sider, og vasetypen har da også to hanke. På side 25, rude 5 står Armamix model, og der bliver netop malet på en sådan vase.
Side 37
Rude 9
Kvinder var forment adgang til de antikke Olympiske Lege - der var oven i købet dødsstraf til kvinder, der forsøgte at komme til at overvære legene. Ved de første moderne Olympiske Lege var det heller ikke tilladt for kvinder at konkurrere, men Stamata Revithi protesterede ved at løbe marathonruten dagen efter mændenes maratonløb. I 1900 fik de første kvinder lov til at deltage, og der var 20 kvinder til start.
Side 38
Rude 4
Zeus er den højest rangerende af de olympiske guder. Han regerer på Olympen, og han er gud over himlen og torden
Side 38
Rude 5
Thermopylæ ligger i det centrale Grækenland ved en kystpassage. Den strategiske placering førte til mange slag i området, og det mest kendte var slaget ved Thermopylæ 480 f.Kr., hvor en underlegen Græsk styrke holdt stand mod Perserne i to dage indtil en knibtangsmanøvre gjorde Perserne til sejreherrer. Det lykkedes lille del af hæren at flygte.

Marathon er en lille by i Grækenland 40 km. nord for Athen. Slaget ved Marathon fandt sted 490 f.Kr. i det, der kaldes den 1. perserkrig. Athenerne fordrev perserner, og en budbringer blev sendt fra slagmarken til Athen med sejrsbudskabet. Han faldt død om efter at have afleveret budskabet, og atletikdisciplinen maratonløb er opkaldt efter denne overlevring.

Milo eller Milos er en lille ø i det Græske ø-hav sydvest for Grækenland. I 1820 blev der fundet en marmorstatue af en kvinde, der menes at være Afroditte, der er det græske navn for det romerske Venus. Statuen står i dag på Louvre i Paris, og den er verdenskendt for mysteriet om dens manglende arme.
Side 38
Rude 6
Sybariter var indbyggere fra den syditalienske oldtidsby Sybaris. Indbyggerne var berygtede for nydelsessyge, og ordet sybaritisk betyder da også levemand.

Samos er en ø i det Græske ø-hav sydvest for Grækenland, men det er svært at sige, hvorfor de skulle deltage sporadisk.

Lesbos er ligeledes en ø i det Græske ø-hav tæt ved Tyrkiet. Da lesbisk er afledt af øens navn, er indbyggerne naturligt nok ekskluderet i og med, at kvinder er forment adgang til Legene.

Sparta er en by i det sydlige Grækenland, der i antikken var den stærkes statsmagt i Grækenland kun udfordret af Athen. Spartanerne havde forbud mod at eje noget ud over det allermest nødvendige, og deraf stammer ordet spartansk påklædning.

Side 38
Rude 7
Kolosson på Rhodos var ét af de syv vidundre, der blev beskrevet af Antipatros i det 2. århundrede. De øvrige seks var: De hængende haver i Babylon, Alexandrias fyrtårn, Zeus statuen i Olympia, Mausoleet i Halikarnassos, Artemis templet i Ephesos og Ægyptens pyramider.
Side 39
Rude 2
Herman Bang (1857-1912) var en dansk forfatter, der bl.a. har skrevet værkerne Ved vejen og Tine.
Side 39
Rude 9
Grydeklar anvendes især om fjerkræ, der er plukket og renset og dermed klar til at blive puttet i gryden.
Side 40
Rude 9
Kæmperen, der bliver nr. 3, citerer den satiriske romerske poet Juvenal (60-130), der i digtet Satire X skriver Mens sana in corpore sano, der betyder En sund sjæl i et sundt lægeme.
Side 41
Rude 7
Heureka er et græsk udråbsord, der betyder Jeg har fundet det!. Udråb, der af den romerske forfatter Vitruvius tillægges Archimedes, da han havde opdaget princippet om legemers vægttab i væsker.
Side 43
Rude 6
Quo vadis? betyder Hvor skal du hen? på latin.
Side 44
Rude 9
Skoene er stadigvæk 32 centimeter lange, men længden på løbet er her sat til 34 stadier, men på side 42, rude 1 annoncerer grækeren, at løbet er på 24 stadier.
Side 45
Rude 1
Grækerne tænker på Romerigets forfald, der starede omkring år 200, hvor Romerriget blev offer for anarki, økonomisk krise, rivaliserende generaler og invasion af germanske stammer. Disse uroligheder kulminerede i delingen af Romerriget i to dele: Det Østromerske og Vestromerske Rige i år 395.
Side 47
Rude 6
Quid? betyder Hvad? og
Quomodo? betyder Hvordan? på latin
Side 47
Rude 8
Hermes er den græske gud for landegrænser, rejsende, poeter, atleter, forretninger, tyve og løgnere.

 

Diverse ...
Side 15
Rude 8
Idefix er hurtigere end alle de uovervindelige - på trods af, at Idefix jo ikke har fået trylledrik.
Side 23
Rude 1
Bemærk, at Trubadurix holder sig for ørerne under de øvriges sang!