Asterix > Albums > SKRK

Romernes skræk!

11-SKRK-forside.gif (87616 bytes) Tegning: Albert Uderzo
Tekst: René Goscinny
Oversættelse: Per Då
Originaltitel: Le Bouclier Arverne
Udgivet: 1968

 

Synopsis
Majestix er blevet syg af at spise for meget mad gennem lang tid. Miraculix kender et kursted i Aqua Calidæ, og Asterix, Obelix og Idefix ledsager Majestix på rejsen. Asterix og Obelix efterlader Majestix på kurstedet og rejser rundt i området omkring Gergovia. De kommer i slagsmål med Cæsar allerspecielleste gesandt Tullius Ambassadorus, og Præfix, en kul- og vinhandler fra Gergovia, ser det hele og tager dem med hjem. Da Cæsar hører om episoden beslutter han at give områdets beboere en lektion, så han vil bæres på Vercingetorix' skjold fra sejren ved Alesia. Men der er ingen, der kan finde skjoldet. Asterix hører om planen, og vore venner deltager også i jagten på skjoldet. Og hvem bliver båret på skjoldet til sidst...

 

Personer
Kronologisk Betydning, oprindelse eller kommentar
Julius Cæsar
caesar.gif (13557 bytes)
Født 100 f. Kr. og død 44 f. Kr. Romersk feltherre og statsmand. Undertvang Gallien 58-53, Britanien 55-54 og Germanien 55-53. Kæmpede i 57 mod Belgierne. Hovedkampene med Vercingetorix drejede sig om bopladserne Avaricum, Gergovia og Alesia. Blev dræbt med en dolk af sin yndling Marcus Junius Brutus.
Vercingetorix
vercingetorix.gif (14708 bytes)
Født 72 f. Kr. og død 46 f. Kr. Gallisk høvding af Arvernernes stamme, rejste 52 f. Kr. sine landsmænd til opstand mod Cæsar. Blev indesluttet i fæstningen Alesia, hvor Cæsar efter svære kampe vandt. Vercingetorix blev ført til Rom og henrettet.

Navnet betyder på gallisk over (ver) - kriger (cingetos) - konge (rix).

Elastix
elastix.gif (19706 bytes)
Romersk bueskytte og hjulfabrikant. Finder af Vercingetorix' skjold efter denne har nedlagt det for (og på) fødderne af Cæsar ved Alesia.

Navnet henviser til elastik, der er et gummibånd. Elastix lægger ligeledes navn til fabrikken, der henviser til dækproducenten Michelin.

Aqua Communalis
aqua-communalis.gif (88914 bytes)
Romersk legionær og kroejer. Vinder Vercingetorix' skjold fra Elastix i et spil LXVI.

Aqua betyder vand på latin, og communalis kommer af communis, der betyder kommune.

Spiritus Gravis
spiritus-gravis.gif (31042 bytes)
Romersk centurion med en uromersk næse. Han er stationeret ved Alesia.

Spiritus betyder luft, åndedrag, ånd eller inspiration på latin. Gravis betyder tung, besværlig eller byrdefuld. Adam Schwartz foreslår, at navnet også kan være direkte fordansket, så det betyder hård spiritus.

Asterix
asterix.gif (5674 bytes)
Helten i vor historie. Fortolkningen af navnet kan komme af:

1. Ordet Asterisk kommer af græsk og betyder stjernelignende eller stammer fra stjernerne.

2. Asteriskos kommer af græsk og er et kritisk, sædvanligvis rødt tegn (*) med hvilket oldtidens filologer frikendet steder i et håndskrift for mistanke om uægthed eller upålidelighed eller også erklærede dem for særlig smukke og værd at lægge mærke til. Det modsatte tegn var Obeliskos (†). Nu anvendes symbolet (*) til at fremhæve steder eller henvise til en fodnote.

3. Aster kommer af det latinske navn for stjerne og rix henviser til det latinske rex, der betyder konge.

Miraculix
miraculix.gif (9331 bytes)
Troldmanden/druiden i gallerbyen. Han besidder den hemmelige opskrift på trylledrikken.

Miraculix kommer af mirakel, hvilket betyder en overnaturlig hændelse, der måske kan forklares.

Obelix
obelix.gif (7030 bytes)
Asterix' bedste ven. Faldt i gryden med trylledrik og får ikke noget sidenhen undtagen i [KLEO] og [SØS]. Der er flere muligheder for fortolkninger navnet:

1. En obelisk er et typografisk symbol (†), der oprindeligt blev anvendt til at markere noget var uægte eller værdiløst. Ordet kommer af det græske Obelos eller Obeliskos, og symbolet var det modsatte af Asteriskos (*). Nu anvendes symbolet til at markere en fodnote eller dødsdatoen for en person.

2. På græsk lyder obelix som ovelias (ovelos), der er oldgræsk for det spyd gallerne brugte til at stege vildsvin over åben ild. Måske den bedste forklaring, når man tænker på Obelix' madvaner.

3. Obelisk er et stenmonument med fire sider og en pyramidetop, f.eks. som centrum af Place de la Concorde i Paris

Godemine
godemine.gif (5388 bytes)
Majestix' ægtefælle.

Navnet er en del af talemåden ".... at holde gode miner til slet spil".

Majestix
majestix.gif (6717 bytes)
Høvding for gallerbyen.

Kommer af det latinske majestas, der i antikkens Rom var betegnelsen for folkets og statens værdighed. Senere blev begrebet overført til en kejserlig person, og dermed fulgte, at selv ubetydelige fornærmelser mod denne person, ofte blev genstand for vilkårlig forfølgelse og streng straf.

Idefix
idefix.gif (5347 bytes)
Obelix' bedste ven. Han bliver altid ked af det, når træer vælter.

Navnet er en direkte oversættelse af det franske navn, og det betyder en fiks idé. Det franske navn blev valgt af læserne af Pilote i 60'erne.

Armamix
armamix.gif (37078 bytes)
Gallerbyens smed. Hænger ofte ud med Hørmetix med hvem han har et had/kærligheds forhold til. Armamix slår ofte Trubadurix i hovedet med forskellige remedier, for at få ham til at stoppe med at synge.

På latin betyder arma enten våben, krig eller grejer.

Trubadurix
trubadurix.gif (40215 bytes)
Gallerbyens skjald, spillemand og sanger! Ender i sidste rude i hvert album med at blive bundet og kneblet, så han ikke kan spolere festmiddagen med sang. Dette er dog ikke tilfældet i GGAL, VIKI, SKRK, OLYM, BYPL, GAVE, AMER, ØST og ROSE (indtil Asterix Fodnoter er færdig!).

Troubadour var en middelalderlig digter fra sydfrankrig nærmere betegnet Provence. Ordet oprinder af trobador, der betyder "den der finder".

Diagnostix
diagnostix.gif (20154 bytes)
Druide og kurlæge i Aquæ Calidæ.

Diagnose kommer af det græske diagnosis, der betyder undersøgelse. Ordet kan yderligere deles op i dia, der betyder gennem og gignoskein, der betyder at lære at kende.

Tullius Ambassadorus
tullius-ambassadorus.gif (28591 bytes)
Romersk tribun, protektor for Gergovia og gesandt for Cæsar.

Tullius var et almindeligt fornavn i romertiden. Ambassadorus henviser til det franske ambassadeur, der betyder ambassadør. En ambassadør er en diplomat af første klasse, dvs. en person der repræsenterer en stat i et andet land.

Præfix
præfix.gif (24569 bytes)
Gallisk kul- og vinhandler i Gergovia.

Navnet kommer af det latinske praefixum, der betyder foransætte. I dansk grammatik er præfiks en forstavelse, der sættes foran et ord, der i forvejen har en selvstændig betydning.

Suffix
suffix.gif (21792 bytes)
Præfix' hustru.

Navnet kommer af det latinske suffigo, der betyder fæstner eller sætter fast. I dansk grammatik er suffiks en afledningsendelse, der sættes bag et ord, der i forvejen har en selvstændig betydning.

Manus Nigra
manus-nigra.gif (23170 bytes)
Romersk centurion i Gergovia, der ofte undersøger kulkældre.

Manus betyder hånd på latin, og nigra kommer af det latinske niger, der betyder sort, mørk eller dyster. I overført betydning henviser det til døden.

Sophus Antabus
sophus-antabus.gif (5765 bytes)
Romersk legionær i Gergovia, der udsendes som spion.

Sophus er et navn fra græsk, der betyder klog. Antabus er et sammensat ord af det græske anti, der betyder imod, og det latinske abusus, der betyder misbrug, dvs. antabus betyder imod misbrug. Nu anvendes antabus om et middel mo alkoholisme.

Directricia
directricia.gif (14700 bytes)
Direktionschefsekretær for Elastix.

Navnet henviser til det directrice, der er feminimum af directeur. Directrice er en kvindelig leder af en systue eller en afdeling i en virksomhed.

Prognostix
prognostix.gif (31903 bytes)
Overdruide på kurstedet i Borvo.

Prognostix henviser til det græske prognosis , der betyder forhåndskendskab. Ordet er afledt af progignoskein, hvor pro betyder for og gignoskein, der betyder at lære at kende. Ordet bruges ofte om en forudsigelse af et sygdomsforløb.

Denaturix
denaturix.gif (30946 bytes)
Kul- og vinhandler i Gergovia og bror til Suffix.

Navnet henviser til det franske dénaturer, der betyder berøve noget dets natur. Mere præcist betyder det, at gøre et stof uanvendeligt til et bestemt formål, mens stoffet beholder sin anvendelighed til andre formål. Det bliver ofte anvendt om alkohol, hvor denatureret alkohol er udrikkeligt, men alkoholen kan anvendes til andre formål.

 

Steder
Kronologisk Betydning eller kommentar
Gallien Kommer af det latinske Gallia. Landet omfattede det nuværende Frankrig, Belgien, det vestlige Schweiz, dele af Holland og Tyskland vest for Rhinen.
Lutetia Parisiorum Det oprindelige latinske navn for Paris. Lutetia stammer formentlig fra asien og betyder mudder, der skulle hentyde til marsken, der oprindeligt lå langs floden Seine.
Provincia Kommer fra latin og betød oprindeligt den virkekreds, som tildeltes de romerske embedsmænd. Senere blev betegnelsen om bestyrelsen af en erobret landsdel og gik derved over til at betegne landsdelen selv. I nyere tid anvendes provins som modsætningen til hovedstaden.
Akvitania Kommer af det latinske Aquitania, der var den romerske navn for den del af Frankrig, der befandt sig syd for floden Garonne mellem Bordeaux og Toulouse og nord for Pyrenæerne.
Akvarium En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. Akvarium kommer af det latinske aquarius, der betyder vandholdig. Anvendes i dag om kummer til fisk eller en bygning, der rummer akvarier, f.eks. Danmark Akvarium.
Solarium En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. En havsnegl, der hører hjemme i de varme have specielt omkring Kina. Der er næppe her tænkt på det nyere ord for en kunstig sol.
Terrarium En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. Terrarium er afledt af det latinske terra, der betyder land samt en analogi til akvarium. Et terrarium anvendes om en glaskasse til typisk krybdyr.
Perikum En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. Kommer af det græske hypereikon, der er en lyngart fra slægten hypericum.
Gallia Belgica Det romerske navn for det område, der i dag omfatter det sydlige Holland, Belgien, det nordøstlige Frankrig og det vestlige Tyskland.
Alesia Alesia var en fæstning lige nordvest for Dijon i det østlige Frankrig, hvor Vercingetorix led sit nederlag til Cæsar. Alesia lå efter sigende på bjerget Mont Auxois oven for byen Alise-Sainte-Reine. Men som Præfix ganske rigtigt påpeger er der visse historiske uoverensstemmelser mellem de galliske beretninger om slaget og Cæsars beretninger om samme.
Aquæ Dalidæ Navnet er en henvisning til Aquae Calidae, det betyder varmt vand. Byen hedder i dag Vichy, og den ligger i Auvergne i det østlige Frankrig ved byen Clermont-Ferrand.
Gergovia Gallisk by syd for Clermont-Ferrand i det centrale Frankrig. Gergovia var placeret på vanskelig tilgængelig høj, der i da kaldes Mont Gergoie. Vercingetorix forsvarede byen mod romerne i 52 f. Kr.
Nemessos Nemessos (i dag Clermont-Ferrand) er en af de ældste byer i Frankrig. Nemessos var gallernes navn for en hellig skov, og byen var vidne til gallernes sejr under ledelse af Vercingetorix over Cæsar i 52 f.Kr. Efter romernes besættelse af Gallien ændrede byen navn til Augustonemetum efter kejser Augustus. I 848 fik byen navnet Clermont, og i 1630 blev byen lagt sammen med nabobyen Montferrand og fik sit nuværende navn. Byen er i dag hovedstad i Auvergne-regionen i det centrale Frankrig.
Borvo Byen hedder i dag La Bourboule, og den er mest kendt for at være en by med helbredende kilder. Byen ligger i det østlige Frankrig syd for Clermont-Ferrand.

 

Kommentarer
Side, rude Kommentar
Side 5
Rude 5
LXVI = 66 er et kortspil med to deltagere, hvor kortene fra 9 til es benyttes, og der gives forskellige point afhængig hvilken værdi det enkelte stik har.
Side 5
Rude 6
Piber og trommer er en speciel variant af 66.
Side 5
Rude 7
Quo vadis? betyder Hvor skal du hen? på latin.
Side 6
Rude 8
O tempora! O mores! betyder O tider o sæder, dvs. Hvilke tider hvilke skikke. Ordene blev udtalt af Cicero, da han anklagede Lucius Sergius Catilina for konspiration og mordforsøg i 63 f.Kr.
Side 7
Rude 12
Vichy ligger ved en varm kilde, hvor romerne oprettede et kurbad.
Side 12
Rude 2
Arkimedes' Lov siger, at en genstand, som helt eller delvist nedsænkes i en væske (eller gas), får en opdrift, som er lig med massen af den væske, genstanden fortrænger. Når man ved, hvad genstanden vejer, og hvad den fortrænger, kan man udregne hvor meget opdrift genstanden har, og dermed hvor stor en kraft, der skal til, for at hæve den.

Arkimedes (287 f.Kr. - 212 f.Kr.) var en græsk matematiker, astronom, filosof, fysiker og ingeniør. Han blev dræbt af en romersk soldat.

Side 12
Rude 7 + 8
Auvergne er navnet på den franske region, der ligger stort set i midten af Frankrig.

Gergovia er en gallisk by syd for Clermont-Ferrand i det centrale Frankrig. Gergovia var placeret på vanskelig tilgængelig høj, der i da kaldes Mont Gergoie. Vercingetorix forsvarede byen mod romerne i 52 f. Kr.

Alesia er navnet på den fæstning, hvor Vercingetorix overgav sig til Cæsar i 52 f.Kr. Dette var den sidste af de galliske fæstninger, og romerne herskede derefter over Gallien.

Side 16
Rude 3
Kubix henviser til kubik, der kommer af det latinske cubicus afledt af det græske kýbos, der betyder terning. Det er enten et udtryk for rummål, eller forholdet mellem et tal og dets 3. potens.

Modernix er en henvisning til det latinske modernus, der betyder ny.

Sellerix henviser til det græske sèlinon, der er en skærmplante af slægten Apium.

Side 17
Rude 9
Cæsar blev oprindeligt slået af Vercingetorix i Gergovia, så det er det han tænker på i denne situation.
Side 18
Rude 2
Cæsars citat er en omskrivning fra skuespillet Elverhøj af J. L. Heiberg, hvor Christian IV udtaler: Vel er dette ikke Rubicon, og vel er jeg ikke Cæsar, dog siger jeg: Jacta est alea (terningerne er kastet). Tryggevælde å ligger på Stevns syd for Køge, og den strækker sig fra Strøby Egede til Dalby.

En tovler i tips var det højeste indtil marts 1975. Herefter kom der 13 kampe på tipskuponen.

Side 18
Rude 3
Dixi! betyder Jeg har talt! på latin.
Side 18
Rude 6
Relikvierne stammer fra områder, som rommerne har erobret.

Goterhjelm, musling fra Bretagne, sfinx fra Egypten, pyramidespids fra Egypten osv.

Side 19
Rude 2
Vade retro betyder Vig tilbage på latin.

Vade retrom, Satanas! er den latinske version af Matthæus evangeliet 16:23, der på dansk lyder Vig bag mig, Satan!.

Side 19
Rude 3
Landskabet Præfix viser vore venner er vulkanen Puy-de-dôme, der ligger vest for Clermont-Ferrand. Bjerget er en del af et landskab, der er blevet skabt af vulkanudbrud for over 8.000 år siden. Puy-de-dôme er 1.465 meter højt. Billedet er taget (og tegnet i rude 3) fra nord mod syd.

puy.gif (25388 bytes)

Side 19
Rude 4
Merkur er den romerske gud for kommunikation, hurtighed og handel. Som handelsgud tog han sig af tyve, købmænd og rejsende. Derfor havde han altid travlt og måtte løbe hurtigt.
Side 19
Rude 5
Nemessos (i dag Clermont-Ferrand) er en af de ældste byer i Frankrig. Nemessos var gallernes navn for en hellig skov, og byen var vidne til gallernes sejr under ledelse af Vercingetorix over Cæsar i 52 f.Kr. Efter romernes besættelse af Gallien ændrede byen navn til Augustonemetum efter kejser Augustus. I 848 fik byen navnet Clermont, og i 1630 blev byen lagt sammen med nabobyen Montferrand og fik sit nuværende navn. Byen er i dag hovedstad i Auvergne-regionen i det centrale Frankrig.

Neriomagus (i dag Néris-les-Bains) er en gammel midtfransk by, der har været kendt for sine termiske bade. Byen ligger også i Auvergne-regionen.

Borvo (i dag La Bourboule) er en gammel by, der var kendt for sine spa bade. Byen ligger ligeledes i Auvergne-regionen.

Calentes Baiae (i dag Chaudes-Aigues) var og er kendt for sine varme kilder. Byen ligger også i Auvergne-regionen.

Side 19
Rude 7
Alesia var en fæstning lige nordvest for Dijon i det østlige Frankrig, hvor Vercingetorix led sit nederlag til Cæsar. Alesia lå efter sigende på bjerget Mont Auxois oven for byen Alise-Sainte-Reine. Men som Præfix ganske rigtigt påpeger er der visse historiske uoverensstemmelser mellem de galliske beretninger om slaget og Cæsars beretninger om samme.
Side 22
Rude 5
Hirse er en græsart, der er udbredt i de tropiske egne. Græsarten kan blive til mellem en og tre meter høje.
Side 24
Rude 2
Forrettighed betyder det samme som forret, der kommer af det tyske vorrecht, hvilket igen er en oversættelse af det latinske privilegium.
Side 25
Rude 3
Cirkus Maximus var en hestevæddeløbsbane i Rom, der var 600 meter lang og 150 meter bred. Selve væddeløbsbanen var 568 meter lang og omkring 80 meter bred. Der var plads til 250.000 tilskuere, hvilket svarede til 1/4-del af indbyggerne på den tid.
Side 26
Rude 2
Anicium (i dag Le Puy-en-Velay) var en stor bispeby i Auvergne-regionen i det centrale Frankrig.
Side 28
Rude 1 og 3
Dækfabrikken Michelin ligger i Clermont-Ferrand (Nemessos), hvor den åbnede i 1888 (tak til Kim Ørnbjerg Jensen).
Side 28
Rude 8
Intercom kommer fra engelsk og betyder en intern kommunikation.

Atrium er modtagelsesrummet i et romersk hus - oftest er det en delvist overdækket forgård.

Side 29
Rude 3
Hulkort er et kort, som kan indeholde huller, der igen danner en kode. Der blev udtaget patent på hulkortet i 1887 af Herman Hollerith, og hans firma blev senere købt af Thomas J. Watson, der grundlagde IBM.
Side 31
Rude 1
Bavaria er den latinske betegnelse for personifikationen af Bayern - en kolossal statue af en kvinde.
Side 32
Rude 5
Borvo var en romersk provins i Gallen i det østlige Frankrig i nærheden af den Schweiziske grænse.
Side 33
Rude 8
H2O er den kemiske formel for vand, der er sammensat af to molekyler hydrogen og et molekyle oxygen.

Placebo er betegnelsen for medicin, der ikke indeholder noget virksomt stof. Placebotabletter består ofte af sukker eller kalk og kaldes også for kalktabletter, snydemedicin eller narremedicin.

Side 33
Rude 9-12
Aquarix henviser til den latinske betegnelse for vand - aqua.

Vaporix henviser til vapor, der betyder damp på latin.

Thermostatix henviser til det græske thermo, der betyder varme.

Physiotherapix er sammensat af det græske phýsis, der betyder fysisk og terapeut, der betyder behandling med fysiske midler.

Side 34
Rude 9
Brød og skuespil kommer fra satirikeren Juvenal (ca. 60-140), der med sætningen Panem et circenses henviste til, at kejseren blot gav folket brød og skuespil, så de ikke skulle blande sig i statsmagten og efterfølgende gøre oprør.
Side 34
Rude 10
Ad Helvitia til er formentlig et udtryk, der skal minde om det danske ad Pommern til. Udtrykket stammer fra 1439, hvor kong Erik blev afsat af de danske rigsråder og efter ti års eksil på Gotland flygtede til Pommern. Pommern er en by i Tyskland lige nordøst for Luxemboug.
Side 35
Rude 9
Vejnummeret passer ikke rigtigt, da vej nr. D115 løber fra Cambrai til Fesmy-le-Sart i det nordlige Frankrig. Hvis man skal fra Borvo til Gergovia vil vej nr. D130 eller D983 være den nemmeste. Hvis der skulle være tale om N115 ville denne heller ikke være en mulighed, da den løber mellem Le Boulou og Col d'Ares lige nord for den Spanske grænse ved Barcelona.
Side 37
Rude 5
Quo vadis? betyder Hvor skal du hen? på latin.
Side 37
Rude 6
O tempora! O mores! betyder O tider o sæder, dvs. Hvilke tider hvilke skikke. Ordene blev udtalt af Cicero, da han anklagede Lucius Sergius Catilina for konspiration og mordforsøg i 63 f.Kr.
Side 37
Rude 9
Sestertier var en romersk møntenhed.
Side 44
Rude 7
Græde over spildt mælk er et gammelt udtryk - oprindelsen er ukendt.
Side 47
Rude 4
Jeg kom, jeg så, jeg sukkede er en omskrivning af Jeg kom, jeg så, jeg sejrede, der på latin er Veni, vidi, vici. Ordene blev udtalt af Julius Cæsar i august 47 f.Kr. efter en sejr i Pontur, Orienten.

Black power var en samlende betegnelse for den kamp de radikale borgerrettighedsforkæmpere primært i USA førte for frigørelse af racisme. Ordene blev første gang råbt i 1966 under en march i Mississippi som en forkortelse for Power for Black People.

 

Diverse ...
Side 30
Rude 2 +
Side 31
Rude 1
Tavlen med grafen flytter position på væggen ligesom selve grafen ændrer sig!
Side 40
Rude 8 +
Side 41
Rude 1
Når legionæren flyver gennem rummet er det på det første billede et vindue på væggen bag ham - på det næste billede er vinduet mirakuløst blevet erstattet af en statue.