Asterix > Albums > TRYL

Asterix og Trylledrikken

02-TRYL-forside.gif (102933 bytes) Tegning: Albert Uderzo
Tekst: René Goscinny
Oversættelse: Per Då
Originaltitel: La Serpe d'Or
Udgivet: 1962

 

Synopsis
Miraculix brækker sit guldsegl, som han behøver for at hakke Mistelten til trylledrikken. Asterix og Obelix drager til Lutetia Parisiorum (Paris) for at finde Amerix, der er Obelix' fætter og den bedste producent af guldsegl. Amerix er blevet kidnappet af sortbørshandleren Succesix, og Asterix og Obelix afslører sortbørsringen, der fører til bagmanden Araneus Joculus. Amerix bliver befriet af Asterix og Obelix, der vender tilbage med et nyt guldsegl til Miraculix.

En del latinske citater er fordanskede.

 

Personer
Kronologisk Betydning, oprindelse eller kommentar
Asterix
asterix.gif (5674 bytes)
Helten i vor historie. Fortolkningen af navnet kan komme af:

1. Ordet Asterisk kommer af græsk og betyder stjernelignende eller stammer fra stjernerne.

2. Asteriskos kommer af græsk og er et kritisk, sædvanligvis rødt tegn (*) med hvilket oldtidens filologer frikendet steder i et håndskrift for mistanke om uægthed eller upålidelighed eller også erklærede dem for særlig smukke og værd at lægge mærke til. Det modsatte tegn var Obeliskos (†). Nu anvendes symbolet (*) til at fremhæve steder eller henvise til en fodnote.

3. Aster kommer af det latinske navn for stjerne og rix henviser til det latinske rex, der betyder konge.

Obelix
obelix.gif (7030 bytes)
Asterix' bedste ven. Faldt i gryden med trylledrik og får ikke noget sidenhen undtagen i KLEO og [SØS]. Der er flere muligheder for fortolkninger navnet:

1. En obelisk er et typografisk symbol (†), der oprindeligt blev anvendt til at markere noget var uægte eller værdiløst. Ordet kommer af det græske Obelos eller Obeliskos, og symbolet var det modsatte af Asteriskos (*). Nu anvendes symbolet til at markere en fodnote eller dødsdatoen for en person.

2. På græsk lyder obelix som ovelias (ovelos), der er oldgræsk for det spyd gallerne brugte til at stege vildsvin over åben ild. Måske den bedste forklaring, når man tænker på Obelix' madvaner.

3. Obelisk er et stenmonument med fire sider og en pyramidetop, f.eks. som centrum af Place de la Concorde i Paris

Trubadurix
trubadurix.gif (40215 bytes)
Gallerbyens skjald, spillemand og sanger! Ender på sidste side i hvert album med at blive bundet og kneblet, så han ikke kan spolere festmiddagen med sang. Dette er dog ikke tilfældet i GGAL, VIKI, SKRK, OLYM, BYPL, GAVE, AMER, ØST og ROSE (indtil Asterix Fodnoter er færdig!).

Troubadour var en middelalderlig digter fra sydfrankrig nærmere betegnet Provence. Ordet oprinder af trobador, der betyder "den der finder".

Miraculix
miraculix.gif (9331 bytes)
Troldmanden/druiden i gallerbyen. Han besidder den hemmelige opskrift på trylledrikken.

Miraculix kommer af mirakel, hvilket betyder en overnaturlig hændelse, der måske kan forklares.

Majestix
majestix.gif (6717 bytes)
Høvding for gallerbyen.

Kommer af det latinske majestas, der i antikkens Rom var betegnelsen for folkets og statens værdighed. Senere blev begrebet overført til en kejserlig person, og dermed fulgte, at selv ubetydelige fornærmelser mod denne person, ofte blev genstand for vilkårlig forfølgelse og streng straf.

Hammerix
hammerix.gif (11840 bytes)
Højre hånd for Succesix.

Hammer kan referere til 1) Sten, klippe eller bakke fra oldnordisk eller 2) Redskab, der oprindeligt var lavet af sten.

Succesix
succesix.gif (11604 bytes)
Sortbørshandler med speciale i guldsegl.

Navnet kan være en hentydning til 1) Succes fra det latinske successus, der betyder fremgang eller 2) Successiv, der kommer af det latinske successivus, der betyder lidt efter lidt.

Magnavox Populi
magnavox-populi.gif (16617 bytes)
Centurion i Lutetia Parisiorum.

Vox betyder stemme på latin, og magna voce betyder med høj røst. Populi kommer af populus, der betyder folkelig eller demokratisk.

Araneus Joculus
araneus-joculus.gif (14162 bytes)
Præfekt i Lutetia Parisiorum.

Araneus kommer af aranea, der betyder edderkop på latin. Joculus kommer af ioculator, der er en spøgefugl.

Figuren er en karikatur af Charles Laughton (1899-1962), der var kendt for at spille romerske statsmænd i bl.a. Cecil B. DeMille's "Sign of the Cross" og "Spartacus" af Stanley Kubrick.

Vercingetorix
(omtales)
vercingetorix.gif (14708 bytes)
Født 72 f. Kr. og død 46 f. Kr. Gallisk høvding af Arvernernes stamme, rejste 52 f. Kr. sine landsmænd til opstand mod Cæsar. Blev indesluttet i fæstningen Alesia, hvor Cæsar efter svære kampe vandt. Vercingetorix blev ført til Rom og henrettet.

Navnet betyder på gallisk over (ver) - kriger (cingetos) - konge (rix).

Nimbus Metrobus
nimbus-metrobus.gif (8863 bytes)
Tourguide i Lutetia Parisiorum.

Nimbus betyder regnskyl på latin, men i denne sammenhæng er det formentlig en reference til den danske motorcykel, der blev produceret fra 1919 til midt i 1960'erne. Metro er en henvisning til den underjordiske togforbindelse i Paris, og bus henviser til en rutebil.

Amerix
amerix.gif (15277 bytes)
Guldseglproducent og -handler i Lutetia Parisiorum.

Navnet er ikke lige til at gennemskue. Det kan hentyde til en af følgende:

1. Amerix kommer fra byen Amer, der ligger nord for Barcelona i Spanien.

2. Navnet er en omskrivning af det engelske armour, der betyder panser og rix henviser til det latinske rex, der betyder konge.

3. Navnet er på fransk en henvisning til Amerika - Amérique - selv om Asterix endnu ikke har opdaget Amerika.

 

Steder
Kronologisk Betydning eller kommentar
Gallien Kommer af det latinske Gallia. Landet omfattede det nuværende Frankrig, Belgien, det vestlige Schweiz, dele af Holland og Tyskland vest for Rhinen.
Lutetia Parisiorum Det oprindelige latinske navn for Paris. Lutetia stammer formentlig fra asien og betyder mudder, der skulle hentyde til marsken, der oprindeligt lå langs floden Seine.
Provincia Kommer fra latin og betød oprindeligt den virkekreds, som tildeltes de romerske embedsmænd. Senere blev betegnelsen om bestyrelsen af en erobret landsdel og gik derved over til at betegne landsdelen selv. I nyere tid anvendes provins som modsætningen til hovedstaden.
Akvitania Kommer af det latinske Aquitania, der var den romerske navn for den del af Frankrig, der befandt sig syd for floden Garonne mellem Bordeaux og Toulouse og nord for Pyrenæerne.
Akvarium En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. Akvarium kommer af det latinske aquarius, der betyder vandholdig. Anvendes i dag om kummer til fisk eller en bygning, der rummer akvarier, f.eks. Danmark Akvarium.
Solarium En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. En havsnegl, der hører hjemme i de varme have specielt omkring Kina. Der er næppe her tænkt på det nyere ord for en kunstig sol.
Terrarium En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. Terrarium er afledt af det latinske terra, der betyder land samt en analogi til akvarium. Et terrarium anvendes om en glaskasse til typisk krybdyr.
Perikum En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. Kommer af det græske hypereikon, der er en lyngart fra slægten hypericum.
Gallia Belgica Det romerske navn for det område, der i dag omfatter det sydlige Holland, Belgien, det nordøstlige Frankrig og det vestlige Tyskland.
Suindinium Egentlig Suindinum, der er det oprindelige navn på byen Le Mans, hvor den keltiske stamme Cenomanerne boede til omkring 400 f. Kr.
Gergovia Gallisk by syd for Clermont-Ferrand i det centrale Frankrig. Gergovia var placeret på vanskelig tilgængelig høj, der i dag kaldes Mont Gergoie. Vercingetorix forsvarede byen mod romerne i 52 f. Kr.
Marssalia Det græske navn for byen Marseille, der i dag er en stor by i det syd-østlige Frankrig. Cæsar erobrede byen i 49 f. Kr., og romerne kaldte den Marssalia.
Agedincum Det oprindelige navn var Agedincum Senonum, og var hovedstad den stærke galliske stamme Senonerne. Byen hedder i dag Sens og ligger syd-øst for Paris
Lugdunum Colonia Copia Claudia Augusta Lugdunum hedder i dag Lyon og er placeret i det sydøstlige Frankrig. Byen var en vigtig romersk by, der blev grundlagt 43 f.Kr. af Lucius Munatius Plancus. Byen var hovedstad i den romerske provins Gallia Lugdunensis. De romerske kejsere Claudius og Caracalla er født i byen. Byen er opkaldt efter solguden Lugh.

 

Kommentarer
Side, rude Kommentar
Side 5
Rude 2
Galliens navn er en himmelsk... Er dette en sangtekst? Hjælp er velkommen.
Side 9
Rude 1
Vejnavnet N XII refererer til hovedvejn N12, der går fra Brest i Bretagne (tæt på gallerbyen) til Rennes i det østlige Bretagne.
Side 10
Rude 4
Akvadukt i nærheden af Rennes eller Le Mans? Hjælp er velkommen.
Side 10
Rude 6
Det store årlige 24-timersløb for oksekærrer henviser til nutidens Le Mans løb. Køreren i blå dragt er en karikatur af Jean Graton, der har tegnet den klassiske franske tegneserie Michael Vaillant.
Side 11
Rude 4
Ben Hur en roman fra 1880 skrevet af Lewis Wallace (1827-1905). Ben Hur er en jødisk prins, der bliver galajslave og senere rytter i hestevæddeløb. Handlingen foregår på Jesus tid.
Side 15
Rude 4
Jupiter bevares. Udbruddet er en omskrivning af Gud bevares, da Jupiter er den øverste gud i den romerske mytologi. På engelsk bruges vendingen stadig: By Jove.
Side 18
Rude 3
Pompei eller Pompeji var en oldtidsby sydøst for Neapel. Byen blev begravet i aske i år 79 efter et vulkanudbrud fra Vesuv.
Side 19
Rude 9
Dixi! betyder Jeg har talt! på latin.
Side 20
Rude 1
Hil betyder hilse eller vær hilset på latin.
Side 22
Rude 4
Den nye ejer af værtshuset er en karikatur af den franske skuespiller Raimu, der havde en typisk accent fra Marseille.
Side 23
Rude 3
Hovedvej VII refererer til hovedvej N7, der går fra Paris til Lyon. Dog går vejen i dag hverken gennem Sens (Agedincum) eller Clermont-Ferrand (tæt ved Gergovia).
Side 23
Rude 4
Voie Romaine VII er den ovenfor omtalte hovedvej N7.
Side 28
Rude 1
Butiksskiltet siger: Hos Amforix. Navnet kommer af amfora, der er en oldgræsk vasetype.
Side 28
Rude 4
Huset har form som en rød mølle, dvs. Moulin Rouge, der er en berømt Parisisk natklub.
Side 29
Rude 1
Asterix' henvisning til solguden er formentlig til Helios, der er den græske solgud. Helios betyder sol på græsk. Den romerske pendant er Sol.
Side 29
Rude 4
Boulogneskoven ligger vest for Paris umiddelbart op til 16. arrondissement.
Side 34
Rude 6
Pantheon er en reference til et tempel i Rom, der har et cirkelrundt kirkerum med en cirkelrund lyskilde i loftet, lidt lig åbningen i det skjulte rum med guldsegl. Pantheon blev bygget i 27 f. Kr. og ombygget efter en brand i år 80.
Side 37
Rude 5
Sestertius var en romersk sølvmønt, og i flertal bliver det til sestertier. En legionær fik ca. 700 sestertier om året.
Side 43
Rude 8
Quis, quid, ubi, quibus auxiliis, cur, quomodo, quando? betyder Hvem, hvad, hvor, på hvilket grundlag, hvorfor, hvordan, hvornår? på latin.
Side 46
Rude 1
Over den gule broooo - Vandrer vi hjem, vi tooooo- kan være en omskrivning af Under den hvide bro - vugger en båd med to. Sangen er skrevet af Vincent Scotto med dansk tekst af Axel Andreasen (tak til Henrik Røgind).