Asterix > Albums > TVEK

Tvekampen

07-TVEK-forside.gif (97526 bytes) Tegning: Albert Uderzo
Tekst: René Goscinny
Oversættelse: Per Då
Originaltitel: Les Combat des Chefs
Udgivet: 1966

 

Synopsis
Majestix udfordres til høvdinge tvekamp af Brutalix - en romervenlig gallerhøvding. Da Miraculix samtidig mister forstanden og har glemt hvordan man brygger trylledrik, må Majestix gå i skarp træning. Efter mange forsøg vender Miraculix' forstand tilbage, og han kan igen brygge trylledrik til det afgørende slag mod romerne.

 

Personer
Kronologisk Betydning, oprindelse eller kommentar
Majestix
majestix.gif (6717 bytes)
Høvding for gallerbyen.

Kommer af det latinske majestas, der i antikkens Rom var betegnelsen for folkets og statens værdighed. Senere blev begrebet overført til en kejserlig person, og dermed fulgte, at selv ubetydelige fornærmelser mod denne person, ofte blev genstand for vilkårlig forfølgelse og streng straf.

Asterix
asterix.gif (5674 bytes)
Helten i vor historie. Fortolkningen af navnet kan komme af:

1. Ordet Asterisk kommer af græsk og betyder stjernelignende eller stammer fra stjernerne.

2. Asteriskos kommer af græsk og er et kritisk, sædvanligvis rødt tegn (*) med hvilket oldtidens filologer frikendet steder i et håndskrift for mistanke om uægthed eller upålidelighed eller også erklærede dem for særlig smukke og værd at lægge mærke til. Det modsatte tegn var Obeliskos (†). Nu anvendes symbolet (*) til at fremhæve steder eller henvise til en fodnote.

3. Aster kommer af det latinske navn for stjerne og rix henviser til det latinske rex, der betyder konge.

Obelix
obelix.gif (7030 bytes)
Asterix' bedste ven. Faldt i gryden med trylledrik og får ikke noget sidenhen undtagen i [KLEO] og [SØS]. Der er flere muligheder for fortolkninger navnet:

1. En obelisk er et typografisk symbol (†), der oprindeligt blev anvendt til at markere noget var uægte eller værdiløst. Ordet kommer af det græske Obelos eller Obeliskos, og symbolet var det modsatte af Asteriskos (*). Nu anvendes symbolet til at markere en fodnote eller dødsdatoen for en person.

2. På græsk lyder obelix som ovelias (ovelos), der er oldgræsk for det spyd gallerne brugte til at stege vildsvin over åben ild. Måske den bedste forklaring, når man tænker på Obelix' madvaner.

3. Obelisk er et stenmonument med fire sider og en pyramidetop, f.eks. som centrum af Place de la Concorde i Paris

Idefix
idefix.gif (5347 bytes)
Obelix' bedste ven. Han bliver altid ked af det, når træer vælter.

Navnet er en direkte oversættelse af det franske navn, og det betyder en fiks idé. Det franske navn blev valgt af læserne af Pilote i 60'erne.

Bonus Melior Optimus
bonus-melior-optimus.gif (8996 bytes)
Centurion i Solarium.

Bonus Melior Optimus betyder God Bedre Bedst på latin. Han er en karikatur af Benito Mussolini, der blev regeringschef i Italien i 1922. Mussolini blev udråbt til Il Duce i 1925, og han blev dermed diktator for den fascistiske stat. Han blev Hitlers allierede under 2. verdenskrig. Mussolini blev henrettet af italienske kommunister i 1945. Bemærk at Bonus Melior Optimus råber i alle ruder på nær tre, hvilket kunne være en hentydning til, at Mussolini var en passioneret taler for folket.

Philurius
philurius.gif (7967 bytes)
Adjudant for Bonus Malior Optimus.

Navnet er afledt af filur, som kommer af det franske filou, der betyder listig person, gavtyv eller bedrager. Danmarks gennem tiderne største gøgler kaldte sig Doktor Philurius Christian Tribini (1915-1973).

Brutalix
brutalix.gif (16198 bytes)
Gallerhøvding i Trummerum.

Navnet henviser til brutal, der er afledt af det latinske brutus. Brutus betyder dyrisk, rå eller grov.

Miraculix
miraculix.gif (9331 bytes)
Troldmanden/druiden i gallerbyen. Han besidder den hemmelige opskrift på trylledrikken.

Miraculix kommer af mirakel, hvilket betyder en overnaturlig hændelse, der måske kan forklares.

Trubadurix
trubadurix.gif (40215 bytes)
Gallerbyens skjald, spillemand og sanger! Ender i sidste rude i hvert album med at blive bundet og kneblet, så han ikke kan spolere festmiddagen med sang. Dette er dog ikke tilfældet i GGAL, VIKI, SKRK, OLYM, BYPL, GAVE, AMER, ØST og ROSE (indtil Asterix Fodnoter er færdig!).

Troubadour var en middelalderlig digter fra sydfrankrig nærmere betegnet Provence. Ordet oprinder af trobador, der betyder "den der finder".

Berlix
berlix.gif (24820 bytes)
Skolelærer i Trummerum.

Berlix er en karikatur af den tyskfødte amerikaner M. D. Berlitz (1852-1921), der i slutningen af 1800-tallet udarbejdede en metode for undervisning i fremmede sprog. Han åbnede den første skole i 1878, og i dag har Berlitz over 500 kontorer i 60 lande.

Gotix
gotix.gif (5050 bytes)
Elev i Trummerum skole.

Navnet kommer af gotisk, der henviser til gotere, som stammer fra Polen, og omkring år 200 grundlage de et rige ved Sortehavet. Gotland var opdelt mellem Vestgotere og Østgotere. Vestgoterne invaderede Norditalien i år 402, og i år 410 indtog de Rom. I år 411 grundlage de et rige ved Toulouse. I år 711 måtte Vestgoterne vige for araberne, og sproget er uddødt omkring år 900.

Godemine
godemine.gif (10365 bytes)
Majestix' ægtefælle.

Navnet er en del af talemåden ".... at holde gode miner til slet spil".

Curagius
curagius.gif (19367 bytes)
Romersk legionær og frivillig spion.

Navnet henviser til ordet courage, der betyder mod på fransk.

Amnesix
amnesix.gif (18319 bytes)
Gallisk specialist i hukommelsestab.

Amnesi kommer fra græsk og betyder hukommelsessvækkelse, dvs. manglen på at tilbagekalde indtryk, der er optaget i hukommelsen.

Marsix
marsix.gif (4479 bytes)
Gladiator på markedsplads.

Mars er krigsguden i den romerske mytologi, og denne kæmper bærer derfor navnet Marsix.

Industrix
industrix.gif (4541 bytes)
Bortløbent barn.

Navnet kommer af industria, der på latin betyder organiseret frembringelse af varer.

 

Steder
Kronologisk Betydning eller kommentar
Gallien Kommer af det latinske Gallia. Landet omfattede det nuværende Frankrig, Belgien, det vestlige Schweiz, dele af Holland og Tyskland vest for Rhinen.
Lutetia Parisiorum Det oprindelige latinske navn for Paris. Lutetia stammer formentlig fra asien og betyder mudder, der skulle hentyde til marsken, der oprindeligt lå langs floden Seine.
Provincia Kommer fra latin og betød oprindeligt den virkekreds, som tildeltes de romerske embedsmænd. Senere blev betegnelsen om bestyrelsen af en erobret landsdel og gik derved over til at betegne landsdelen selv. I nyere tid anvendes provins som modsætningen til hovedstaden.
Akvitania Kommer af det latinske Aquitania, der var den romerske navn for den del af Frankrig, der befandt sig syd for floden Garonne mellem Bordeaux og Toulouse og nord for Pyrenæerne.
Akvarium En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. Akvarium kommer af det latinske aquarius, der betyder vandholdig. Anvendes i dag om kummer til fisk eller en bygning, der rummer akvarier, f.eks. Danmark Akvarium.
Solarium En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. En havsnegl, der hører hjemme i de varme have specielt omkring Kina. Der er næppe her tænkt på det nyere ord for en kunstig sol.
Terrarium En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. Terrarium er afledt af det latinske terra, der betyder land samt en analogi til akvarium. Et terrarium anvendes om en glaskasse til typisk krybdyr.
Perikum En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. Kommer af det græske hypereikon, der er en lyngart fra slægten hypericum.
Gallia Belgica Det romerske navn for det område, der i dag omfatter det sydlige Holland, Belgien, det nordøstlige Frankrig og det vestlige Tyskland.

 

Kommentarer
Side, rude Kommentar
Side 5
Rude 4
Quisling er en betegnelse for en forræder, der stammer fra 2. verdenskrig. Vidkun Quisling var en norsk politiker, der den 9. april 1940 gennemførte et statskup og blev en tysk marionet under krigen. I 1942 tog Quisling titlen ministerpræsident. Quistling blev dømt til døden for højforræderi i 1945.
Side 7
Rude 5
En akvædukt er en romersk vandledning, som stedvis bliver løftet op fra jorden.
Side 8
Rude 4
Domus betyder hus eller hjem på latin.
Side 8
Rude 5
Rome sweet Rome er en henvisning til Home sweet Home eller Hjem kære Hjem, der hænger på vægge mange steder ofte er det et broderet stykke stof, der danner baggrund for ordene.
Side 10
Rude 5
Jordlopper tilhører bladbillerne. Det er små sorte eller gulplettede 2–4 mm lange insekter, der lever på jordoverflade og plantedele. Lopperne springer op, når de forstyrres.
Side 13
Rude 9
Lille sommerfugl.... er en sang af Bjørn Tidemann fra 1968.
Side 13
Rude 10
Da capo kommer af det latinske caput, der betyder hoved. Dvs. da capo er fra hovedet. Udtrykket benyttes om en del af et musikstykke skal forfra. Nu bliver udtrykket råbt, hvis publikum ønsker, at se kunstneren igen.
Side 15
Rude 1
Gallere! Gallerinder!! Gallerunger!!! er en omskrivning af Marcus Antonius' indledning i hans tale til borgerne i William Shakespeares Julius Cæsar 3. akt, 2. scene: Romere, venner, landsmænd...
Side 15
Rude 3
... amo - amavi - amatum - amare ... er første konjugation af at elske, dvs. børnene siger ... jeg elsker - jeg elskede - elsket - at elske ....
Side 15
Rude 4
Hil betyder hilse eller vær hilset på latin.
Side 15
Rude 5
Dixi! betyder Jeg har talt! på latin.
Side 16
Rude 4
Der findes flere nyordninger gennem historien, men her tænkes der formentlig på New Deal. New Deal var en betegnelse for president Franklin D. Roosevelts reformpolitik i 1930'erne i USA.
Side 19
Rude 5
Quod erat demonstrandum betyder hvilket skulle bevise på latin. QED anvendes som slutformlen i matematiske beviser.
Side 22
Rude 5
Heraus betyder her ud på tysk.
Side 25
Rude 1
Hvor skoven dog er frisk og grøn - kukkuk, kukkuk, faldera' er de første linjer af digtet Hvor er skoven dog frisk og stor skrevet af H. C. Andersen (1805-1875).
Side 30
Rude 1
Amnesi kommer fra græsk og betyder hukommelsessvækkelse, dvs. manglen på at tilbagekalde indtryk, der er optaget i hukommelsen.
Side 30
Rude 9
Patienten tror han er Napoleon Bonaparte (1769-1821), der var brigadegeneral i Frankrig. Napoleon endte som kejser af Frankrig, men efter slaget ved Waterloo blev han forvist til eksil på øen St. Helena i 1815, hvor han opholdt sig til sin død.
Side 32
Rude 6
Karthago blev grundlagt 814 f:Kr. og var beliggende nær det moderne Tunis. Byen gik til grunde i 698, hvor den blev ødelagt af arabiske styrker. Araberne grundlagt byen Tunis i stedet.
Side 38
Rude 6
Spirillen er afbilledet på en plakat ved indgangen til et telt, der angiveligt fremviser ham. Dette er en hyldest til André Franquin, der stod bag Kvik og Splint (Spirou et Fantasio) samt Vakse Viggo (Gaston Lagaffe).
Side 40
Rude 5
Alea jacta est betyder Terningerne er kastet på latin. Ordene skulle efter sigende være udtalt af Julius Cæsar i 49 f.Kr., da han gik over floden Rubicon. Vendingen benyttes nu om en uigenkaldelig beslutning.