Asterix > Albums > SØN

Asterix og søn

Tegning: Albert Uderzo
Tekst: Albert Uderzo
Oversættelse: Per Då
Originaltitel: Le Fils d'Astérix
Udgivet: 1983

 

Synopsis
En morgen vågner Asterix og finder en baby på sin trappesten. Han aner ikke hvor babyen kommer fra, og Majestix (sammen med babyen) beslutter, at Asterix og Obelix skal være babysittere. Ved et uheld får babyen noget af trylledrikken, og han morer sig med at terrorisere indbyggerne i landsbyen. I forbindelse med gallernes undersøgelser i de nærliggende romerlejre finder de ud af, at Brutus' præfekt også leder efter barnet. Efter et par mislykkede forsøg på at kidnappe barnet (bl.a. noget med en meget speciel amme), brænder Brutus gallerbyen ned til grunden. Julius Cæsar ankommer efter rygter om Brutus' færd, og umiddelbart efter kommer dronning Kleopatra, der afslører, at det er hende, der har gemt barnet hos gallerne. Barnet er nemlig hendes og Cæsar eneste søn, og hun var bange for, at Brutus ville kidnappe barnet, så han (Brutus) kunne blive enearving. Cæsars soldater genopbygger landsbyen, og den traditionelle banket finder sted på Kleopatras overdådige galaj.

 

Personer
Kronologisk Betydning, oprindelse eller kommentar
Asterix
asterix.gif (5674 bytes)
Helten i vor historie. Fortolkningen af navnet kan komme af:

1. Ordet Asterisk kommer af græsk og betyder stjernelignende eller stammer fra stjernerne.

2. Asteriskos kommer af græsk og er et kritisk, sædvanligvis rødt tegn (*) med hvilket oldtidens filologer frikendet steder i et håndskrift for mistanke om uægthed eller upålidelighed eller også erklærede dem for særlig smukke og værd at lægge mærke til. Det modsatte tegn var Obeliskos (†). Nu anvendes symbolet (*) til at fremhæve steder eller henvise til en fodnote.

3. Aster kommer af det latinske navn for stjerne og rix henviser til det latinske rex, der betyder konge.

Idefix
idefix.gif (5347 bytes)
Obelix' bedste ven. Han bliver altid ked af det, når træer vælter.

Navnet er en direkte oversættelse af det franske navn, og det betyder en fiks idé. Det franske navn blev valgt af læserne af Pilote i 60'erne.

Obelix
obelix.gif (7030 bytes)
Asterix' bedste ven. Faldt i gryden med trylledrik og får ikke noget sidenhen undtagen i [KLEO] og [SØS]. Der er flere muligheder for fortolkninger navnet:

1. En obelisk er et typografisk symbol (†), der oprindeligt blev anvendt til at markere noget var uægte eller værdiløst. Ordet kommer af det græske Obelos eller Obeliskos, og symbolet var det modsatte af Asteriskos (*). Nu anvendes symbolet til at markere en fodnote eller dødsdatoen for en person.

2. På græsk lyder obelix som ovelias (ovelos), der er oldgræsk for det spyd gallerne brugte til at stege vildsvin over åben ild. Måske den bedste forklaring, når man tænker på Obelix' madvaner.

3. Obelisk er et stenmonument med fire sider og en pyramidetop, f.eks. som centrum af Place de la Concorde i Paris

Cæsarion
Kleopatra og Cæsars søn.

Cæsarion (47 f.Kr.-30 f.Kr.) betyder lille Cæsar, og han var den eneste søn af Julius Cæsar og dronning Kleopatra af Ægypten. Cæsarion blev den sidste farao i Ptolemaios-dynastiet, og han blev udnævnt til medregnet i 44 f.Kr. - kun tre år gammel. Ptolemæus XV blev udnævnt, så hans mor kunne holde sig på tronen. Da Octavian invaderede Ægypten i 30 f.Kr. begik Kleopatra selvmord, og Cæsarion blev myrdet af Octavian.

Hørmetix
hormetix.gif (4176 bytes)
Gallerbyens fiskehandler.

Hørmetik er en dobbelthed mellem hørm, der betyder stank (og det henviser uden tvivl til de ikke altid friske fisk fra Hørmetix) samt til hermetik, der er en ældre betegnelse for hermetisk lukkede dåser med fiskekonserves (tak til Jens Erik Buur).

Senilix
senilix.gif (5952 bytes)
Gallerbyens ældste beboer - omkring de 100 år.

Senilix henviser til det latinske senilis, der betyder oldingeagtig. Stammen af ordet er senex, der betyder gammel eller olding.

Armamix
armamix.gif (37078 bytes)
Gallerbyens smed. Hænger ofte ud med Hørmetix med hvem han har et had/kærligheds forhold til. Armamix slår ofte Trubadurix i hovedet med forskellige remedier, for at få ham til at stoppe med at synge.

På latin betyder arma enten våben, krig eller grejer.

Godemine
godemine.gif (10365 bytes)
Majestix' ægtefælle.

Navnet er en del af talemåden ".... at holde gode miner til slet spil".

 

Trubadurix
trubadurix.gif (40215 bytes)
Gallerbyens skjald, spillemand og sanger! Ender i sidste rude i hvert album med at blive bundet og kneblet, så han ikke kan spolere festmiddagen med sang. Dette er dog ikke tilfældet i GGAL, VIKI, SKRK, OLYM, BYPL, GAVE, AMER, ØST og ROSE (indtil Asterix Fodnoter er færdig!).

Troubadour var en middelalderlig digter fra sydfrankrig nærmere betegnet Provence. Ordet oprinder af trobador, der betyder "den der finder".

Majestix
majestix.gif (6717 bytes)
Høvding for gallerbyen.

Kommer af det latinske majestas, der i antikkens Rom var betegnelsen for folkets og statens værdighed. Senere blev begrebet overført til en kejserlig person, og dermed fulgte, at selv ubetydelige fornærmelser mod denne person, ofte blev genstand for vilkårlig forfølgelse og streng straf.

Miraculix
miraculix.gif (9331 bytes)
Troldmanden/druiden i gallerbyen. Han besidder den hemmelige opskrift på trylledrikken.

Miraculix kommer af mirakel, hvilket betyder en overnaturlig hændelse, der måske kan forklares.

Mejerix
Indbygger i gallerbyen.

Mejerix leverer jo mælk, og det gør et mejeri også. Ordet stammer fra det tyske meierie, der er en gård, der producerer mælk. 

Numerus Inutilis aka Nutrix
Romersk præfekt for særlige anliggender.

Numerus betyder antal, gruppe eller versefod på latin. Inutilis betyder unyttig eller skadelig. Nutrix betyder en amme på latin.

Brutus
brutus.gif (5351 bytes)
Marcus Junius Brutus født 85 f.Kr. og begik selvmord i 42 f.Kr. Efter mordet på Cæsar i 44 f.Kr. tog Brutus til Makedonien, og blev overvundet i det andet slag om Philppi.
Mercuriculus
Romersk legionær.

Mercuri er navnet for planeten Merkur, som er opkaldet efter guden Merkur, der er den romerske gud for kommunikation, hurtighed og handel. Som handelsgud tog han sig af tyve, købmænd og rejsende. Derfor havde han altid travlt og måtte løbe hurtigt. Culus er en latinsk vulgær betegnelse for bagdelen.

Aperferrix
Vagt ved gallerbyen.

Aper er det latinske navn for vildsvin, og ferrix henviser til ferrum, der betyder jern.

Fru Armamix
armamix-fru.gif (10557 bytes)
Armamix' hustru.

På latin betyder arma enten våben, krig eller grejer.

Littenix
senilix-fru.gif (9838 bytes)
Senilix' hustru.

Den danske oversætter Per Då havde et par hjælpere i årene på Gutenberghus, og den ene hed Litten.

Remouladine
remouladine.gif (14271 bytes)
Hørmetix' kone.

Navnet er en henvisning til remoulade, der er tilbehør til nogle typer af fisk. Remoulade laves af majonaise tilsat hakkede agurker, kapers mv. Ordet kommer af det franske remolata, og er sammensat af præfixen re, der betyder igen eller tilbage og det afledte ord moles, der betyder masse på latin.

 

Rødskæg
rodskaeg.gif (6546 bytes)
Piraternes kaptajn.

Rødskæg er en henvisning til serien "Barbe Rouge" af Victor Hubinon.

Treben
Piraternes lyriske styrmand.

Treben har sit navn, da han jo går med stok. Lige som sit forbillede Tripod i serien "Barbe Rouge" af Victor Hubinon taler Treben flydende latin.

Baba
Piraternes udkigspost.

Baba er en direkte henvisning til hans pandant i serien "Barbe Rouge" af Victor Hubinon.

Julius Cæsar
caesar.gif (13557 bytes)
Født 100 f. Kr. og død 44 f. Kr. Romersk feltherre og statsmand. Undertvang Gallien 58-53, Britanien 55-54 og Germanien 55-53. Kæmpede i 57 mod Belgierne. Hovedkampene med Vercingetorix drejede sig om bopladserne Avaricum, Gergovia og Alesia. Blev dræbt med en dolk af sin yndling Marcus Junius Brutus.
Kleopatra
kleopatra.gif (5841 bytes)
Født 69 f.Kr. og død 30 f.Kr. Datter af den ægyptiske kong Ptolemaios, og hun blev regent i 51 f.Kr. sammen med hendes bror Ptolomaios, der endnu var et barn. Hun kom hurtigt i strid med broderens formyndere, og i 48 f.Kr. kom Julius Cæsar til Ægypten, og han mæglede i denne strid. Kleopatra fik en søn Cæsarion med Julius Cæsar. Kleopatra begik formentlig selvmord, da det ikke lykkedes hende at besnære den senere erobrer Octavianus.

 

Steder
Kronologisk Betydning eller kommentar
Gallien Kommer af det latinske Gallia. Landet omfattede det nuværende Frankrig, Belgien, det vestlige Schweiz, dele af Holland og Tyskland vest for Rhinen.
Lutetia Parisiorum Det oprindelige latinske navn for Paris. Lutetia stammer formentlig fra asien og betyder mudder, der skulle hentyde til marsken, der oprindeligt lå langs floden Seine.
Provincia Kommer fra latin og betød oprindeligt den virkekreds, som tildeltes de romerske embedsmænd. Senere blev betegnelsen om bestyrelsen af en erobret landsdel og gik derved over til at betegne landsdelen selv. I nyere tid anvendes provins som modsætningen til hovedstaden.
Akvitania Kommer af det latinske Aquitania, der var den romerske navn for den del af Frankrig, der befandt sig syd for floden Garonne mellem Bordeaux og Toulouse og nord for Pyrenæerne.
Akvarium En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. Akvarium kommer af det latinske aquarius, der betyder vandholdig. Anvendes i dag om kummer til fisk eller en bygning, der rummer akvarier, f.eks. Danmark Akvarium.
Solarium En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. En havsnegl, der hører hjemme i de varme have specielt omkring Kina. Der er næppe her tænkt på det nyere ord for en kunstig sol.
Terrarium En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. Terrarium er afledt af det latinske terra, der betyder land samt en analogi til akvarium. Et terrarium anvendes om en glaskasse til typisk krybdyr.
Perikum En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. Kommer af det græske hypereikon, der er en lyngart fra slægten hypericum.
Gallia Belgica Det romerske navn for det område, der i dag omfatter det sydlige Holland, Belgien, det nordøstlige Frankrig og det vestlige Tyskland.
Condate Byen opstår før Kristi fødsel og skiftede under det romerske styre navn fra Condate til Condate Riedonum. Condate blev grundlagt hvor floderne Vilaine og Rance løber sammen, og navnet betyder da også sammenløb. Efter Vercingetorix overgav sig til Julius Cæsar blev byen annekteret af Romerne. Byen ændrede senere navn til Rennes, og det er hovedbyen i Bretagne. Rennes ligger lidt syd for vores gallerby.

 

Kommentarer
Side, rude Kommentar
Side 5
Rude 6
Storken, der kommer med børn, er en gammel historie, der findes over det meste af Europa. Oprindelsen er ukendt.
Side 12
Rude 5
Som nævnt betyder de forskellige kommandoer på latin: Signa inferre! (= Fremad!) Praege! (March!) Concursu! (Til samling!) Ad gladios! (Til våben!) Infestis pilis! (Med fællet lanse!).
Side 12
Rude 8
Condate opstod før Kristi fødsel og skiftede under det romerske styre navn fra Condate til Condate Riedonum. Condate blev grundlagt hvor floderne Vilaine og Rance løber sammen, og navnet betyder da også sammenløb. Efter Vercingetorix overgav sig til Julius Cæsar blev byen annekteret af Romerne. Byen ændrede senere navn til Rennes, og det er hovedbyen i Bretagne. Rennes ligger lidt syd for vores gallerby.
Side 14
Rude 6
Latium var en region i det gamle Italien, der var hjemsted for det oprindelige latinske folk. Området befandt sig omkring den nuværende region Lazio.
Side 15
Rude 9
Quod erat demonstrandum betyder hvilket skulle bevise på latin. QED anvendes som slutformlen i matematiske beviser.
Side 16
Rude 2
Caligae er de solide militærsandaler, der blev brugt af de romerske legionærer. Sandalerne var lavet af læder, og sålen var forstærket med stål for bedre holdbarhed. Kejser Caligula (lille sandal) fik dette kælenavn, da han voksede op i en militærlejr.
Side 16
Rude 4
Øvre Germanien er et område i det vestlige Tyskland med byen Mainz som hovedsædet.
Side 16
Rude 9
Infantil er afledt af det latinske infans, der betyder lille barn. Infantil er derfor barnlig.
Side 23
Rude 4
Teutates (eller Toutatis) var en af de gamle keltiske guder. Navnet betyder "stammens far", og han var gud for krig, vækst og rigdom. Teutates blev også tilbedst af gallerne.
Side 24
Rude 3
Fossa kommer af det latinske fodio, der betyder fæstningsgrav eller kanal.

Agger kan betyde vold, rampe eller dæmning på latin.

Side 24
Rude 5
Vallum kommer af latin, og det er en vold af jord med palisadepæle på toppen.
Side 25
Rude 3
Cassis er en romersk hjælm af metal. Og vi ved jo alle, hvem der samler på cassis.
Side 30
Rude 8
Heureka er et græsk udråbsord, der betyder Jeg har fundet det!. Udråb, der af den romerske forfatter Vitruvius tillægges Archimedes, da han havde opdaget princippet om legemers vægttab i væsker.
Side 33
Rude 11
Sangen er fra den danske gendigtning af Marseillaisen, der er den franske nationalsang skrevet i 1792 af Claude Joseph Rouget de Lisle (1760-1836). Sagnen fik sit navn efter de republikanske soldater fra Marseille, der sang den under deres indmarch i Paris den 30. juli 1792. Forfatteren P. A. Heilberg (1758-1841) har skrevet den danske gendigtning.
Side 41
Rude 1
I det romerske målesystem var en passus (skridt) 1,48 meter.1.000 passus er derfor knap 1,5 kilometer.
Side 43
Rude 7
Belisama var en keltisk gud, der også blev tilbedt i Gallien og Britania. Belisama var gud for floder, søer, ild, håndværk og ild.
Side 45
Rude 1
Aureus betyder af guld på latin, og heraf stammer aurum, der betyder guld.

Brivates Portus er det latinske navn for byen Brest, der blev grundlagt i 300-tallet. Brest ligger i det nordvestlig Frankrig - tæt på vores gallerby.

Side 46
Rude 2
Non licet omnibus adire brivatum betyder Det er ikke alle forunt at komme til Brest på latin. Orignalcitatet lyder On cuivis homini contingit adire Corinthum, der betyder Ikke alle er heldige nok at komme til Korinth taget fra Horaces (65-8 f.Kr.) breve 1.20. Korinth var på den tid en meget dyr græsk by at leve i.

Sanglinjen er fra Den sømand han må lide, der er en gammel sømandsvise fra omkring 1850. Komponisten kendes ikke, men teksten er skrevet af Adolph von der Recke (1820-1867).

Side 47
Rude 5
Tu quoque fili er som nævnt den latinske vending af sætningen Også du min søn. Dette var Cæsars sidste ord, efter Brutus havde deltaget i mordet på ham. Sætningen kommer fra William Shakespeares (1564-1616) stykke Julius Cæsar, 3. akt, 1. scene.