Asterix > Albums > GOTE

Asterix og Goterne

03-GOTE-forside.gif (104931 bytes) Tegning: Albert Uderzo
Tekst: René Goscinny
Oversættelse: Per Då
Originaltitel: Astérix et les Goths
Udgivet: 1963

 

Synopsis
Asterix og Obelix følger Miraculix til den årlige druidekongres i Nyskoven. Goterne har en patrulje ude for at kidnappe en af druiderne, så han kan skaffe dem magt til at indtage romerriget. Så snart goterne har kidnappet Miraculix optager Asterix og Obelix forfølgelsen. De bliver på skift forvekslet med romere og gotere, og da de bliver forenet med Miraculix udtænker de en plan, der får alle goterne til at slås indbyrdes i hvad, der kommer til at hedde de Astericinske krige.

 

Personer
Kronologisk Betydning, oprindelse eller kommentar
Trubadurix
trubadurix.gif (40215 bytes)
Gallerbyens skjald, spillemand og sanger! Ender på sidste side i hvert album med at blive bundet og kneblet, så han ikke kan spolere festmiddagen med sang. Dette er dog ikke tilfældet i GGAL, VIKI, SKRK, OLYM, BYPL, GAVE, AMER, ØST og ROSE (indtil Asterix Fodnoter er færdig!).

Troubadour var en middelalderlig digter fra sydfrankrig nærmere betegnet Provence. Ordet oprinder af trobador, der betyder "den der finder".

Asterix
asterix.gif (5674 bytes)
Helten i vor historie. Fortolkningen af navnet kan komme af:

1. Ordet Asterisk kommer af græsk og betyder stjernelignende eller stammer fra stjernerne.

2. Asteriskos kommer af græsk og er et kritisk, sædvanligvis rødt tegn (*) med hvilket oldtidens filologer frikendet steder i et håndskrift for mistanke om uægthed eller upålidelighed eller også erklærede dem for særlig smukke og værd at lægge mærke til. Det modsatte tegn var Obeliskos (†). Nu anvendes symbolet (*) til at fremhæve steder eller henvise til en fodnote.

3. Aster kommer af det latinske navn for stjerne og rix henviser til det latinske rex, der betyder konge.

Miraculix
miraculix.gif (9331 bytes)
Troldmanden/druiden i gallerbyen. Han besidder den hemmelige opskrift på trylledrikken.

Miraculix kommer af mirakel, hvilket betyder en overnaturlig hændelse, der måske kan forklares.

Obelix
obelix.gif (7030 bytes)
Asterix' bedste ven. Faldt i gryden med trylledrik og får ikke noget sidenhen undtagen i KLEO og [SØS]. Der er flere muligheder for fortolkninger navnet:

1. En obelisk er et typografisk symbol (†), der oprindeligt blev anvendt til at markere noget var uægte eller værdiløst. Ordet kommer af det græske Obelos eller Obeliskos, og symbolet var det modsatte af Asteriskos (*). Nu anvendes symbolet til at markere en fodnote eller dødsdatoen for en person.

2. På græsk lyder obelix som ovelias (ovelos), der er oldgræsk for det spyd gallerne brugte til at stege vildsvin over åben ild. Måske den bedste forklaring, når man tænker på Obelix' madvaner.

3. Obelisk er et stenmonument med fire sider og en pyramidetop, f.eks. som centrum af Place de la Concorde i Paris

Audivisius
audivisius.gif (6486 bytes)
Romersk grænsevagt.

Audivisius er en sammentrækning af den latinske talemåde "audi, vide, sile", der betyder "hør, se og ti".

Supercilius
supercilius.gif (7463 bytes)
Romersk grænsevagt.

Supercilius er en lille muskel i øjenlåget.

Sassur
sassur.gif (5476 bytes)
Gotisk fører.

Sassur betyder svigerfar på hindu.

Cedur
cedur.gif (8820 bytes)
Goter.

Cedur henviser til tonearten c-dur.

Dedur
dedur.gif (8651 bytes)
Goter.

Dedur henviser til tonearten d-dur.

Edur
edur.gif (8401 bytes)
Goter.

Edur henviser til tonearten e-dur.

Efdur
efdur.gif (8881 bytes)
Goter.

Efdur henviser til tonearten f-dur.

Anæstesix
anaestesix.gif (7422 bytes)
Druide. Har en trylledrik, der gør en ufølsom for smerte.

Henviser til anæstisi, der er bedøvelse og smertebehandling under en opration.

Ovis Nigra
ovis.gif (6099 bytes)
Legionær.

Ovis betyder får på latin og nigra betyder sort, altså det sorte får. Anæstesix får jo også Ovis Nigra til at sige som et får.

Animix
animix.gif (6498 bytes)
Druide. Fremtryller blomster ved druidekongressen i Nyskov. Har en navnebror, der er flamlænder (se TRØJ).

Animix er sammensat af anima, der betyder sjæl på latin tilsat en isme. Animisme er troen på, at alt har en sjæl, dvs. alle fænomener har deres oprindelse i sjælen og ikke i ydre årsager.

Barometrix
barometrix.gif (6665 bytes)
Druide. Fremtryller regn ved druidekongressen i Nyskov.

Barometrix kommer af barometer, der måler luftens tryk. Et lavt barometertryk har tendens til at give dårligt vejr, mens et højt barometertryk giver godt vejr.

Diminuix
diminuix.gif (4301 bytes)
Druide. Tryller pulver og gryder små.

Diminuix henviser til det latinske deminuo, der betyder formindsker.

Nonpossumus
nonpossumus.gif (6913 bytes)
Romersk general.

Kommer af det latinske non possumus, der betyder vi kan ikke.

Bona Fide
bona-fide.gif (7680 bytes)
Legionær, der får stjålet sit tøj af Obelix.

Bona Fide eller bona fides betyder på latin god tro. Betød i romerretten den redelighed og handlen efter tro og love, som man kunne vente mellem parter, der afslutter retshandler.

Honoris Causa
honoris-causa.gif (7769 bytes)
Legionær, der får stjålet sit tøj af Asterix.

Honoris Causa betyder på latin for ærens skyld eller at vise sin én sin agtelse. En doktor honoris causa er en person, der har fået doktorgraden som en æresbevisning uden forudgående disputats.

Wilhelmur III
wilhelmur.gif (8845 bytes)
Goterhøvding.

Wilhelmur III er formentlig en henvisning til den preussiske kong Wilhelm III (1770-1840), der bl.a. led et nederlag til de franske styrker under Napoleon. Han vendte tilbage i 1813, da Napoleon led sit nederlag mod russerne.

Filur
filur.gif (10872 bytes)
Gotisk/Gallisk tolk.

Filur er et forvansket ord af det franske filou, der betyder en listig person, gavtyv eller bedrager.

Comfur
comfur.gif (6760 bytes)
Gotisk ceremoni-chef.

Comfur kommer af komfur, der er samling af kogeplader og en ovn.

Fractur
fractur.gif (7581 bytes)
Gotisk bøddel.

Fractur kommer af fraktur, der kan betyde:

1) Knoglebrud eller 2) en ældre form for gotisk skrift. Skriftformen er blevet fortrængt af de romerske skriftformer i det 19. århundrede.

Fisdur
fisdur.gif (10959 bytes)
Gotisk høvdinge kandidat.

Fisdur henviser til dur-becifringen F#.

Hitlur
hitlur.gif (11947 bytes)
Gotisk høvdinge kandidat.

Hitlur henviser til den engelske udtale af Hitlers navn. Og vi ved vist allesammen, hvem han var.

Ruptur
ruptur.gif (7965 bytes)
Gotisk høvdinge kandidat.

Ruptur kommer af latin og er betegnelsen for noget, der bliver helt eller delvist overrevet.

Sutur
sutur.gif (7297 bytes)
Gotisk høvdinge kandidat og frænde til Filur.

Sutur kommer af det latinske sutura, der er den kirurgiske betegnelse for en syning.

Stopur
stopur.gif (10517 bytes)
Gotisk høvdinge kandidat.

Stopur er et ur, der tæller ned fra et givet antal minutter til nul, hvorefter det ringer.

Majestix
majestix.gif (6717 bytes)
Høvding for gallerbyen.

Kommer af det latinske majestas, der i antikkens Rom var betegnelsen for folkets og statens værdighed. Senere blev begrebet overført til en kejserlig person, og dermed fulgte, at selv ubetydelige fornærmelser mod denne person, ofte blev genstand for vilkårlig forfølgelse og streng straf.

 

Steder
Kronologisk Betydning eller kommentar
Gallien Kommer af det latinske Gallia. Landet omfattede det nuværende Frankrig, Belgien, det vestlige Schweiz, dele af Holland og Tyskland vest for Rhinen.
Lutetia Parisiorum Det oprindelige latinske navn for Paris. Lutetia stammer formentlig fra asien og betyder mudder, der skulle hentyde til marsken, der oprindeligt lå langs floden Seine.
Provincia Kommer fra latin og betød oprindeligt den virkekreds, som tildeltes de romerske embedsmænd. Senere blev betegnelsen om bestyrelsen af en erobret landsdel og gik derved over til at betegne landsdelen selv. I nyere tid anvendes provins som modsætningen til hovedstaden.
Akvitania Kommer af det latinske Aquitania, der var den romerske navn for den del af Frankrig, der befandt sig syd for floden Garonne mellem Bordeaux og Toulouse og nord for Pyrenæerne.
Akvarium En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. Akvarium kommer af det latinske aquarius, der betyder vandholdig. Anvendes i dag om kummer til fisk eller en bygning, der rummer akvarier, f.eks. Danmark Akvarium.
Solarium En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. En havsnegl, der hører hjemme i de varme have specielt omkring Kina. Der er næppe her tænkt på det nyere ord for en kunstig sol.
Terrarium En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. Terrarium er afledt af det latinske terra, der betyder land samt en analogi til akvarium. Et terrarium anvendes om en glaskasse til typisk krybdyr.
Perikum En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. Kommer af det græske hypereikon, der er en lyngart fra slægten hypericum.
Gallia Belgica Det romerske navn for det område, der i dag omfatter det sydlige Holland, Belgien, det nordøstlige Frankrig og det vestlige Tyskland.
Nyskoven Formentlig ikke nogen speciel henvisning. Den mest kendte Nyskov er F. Marryats bøger om børnene i Nyskoven.
Gotland Befolkningen stammer fra Polen, og omkring år 200 grundlage de et rige ved Sortehavet. Gotland var opdelt mellem Vestgotere og Østgotere. Vestgoterne invaderede Norditalien i år 402, og i år 410 indtog de Rom. I år 411 grundlage de et rige ved Toulouse. I år 711 måtte Vestgoterne vige for araberne, og sproget er uddødt omkring år 900.

 

Kommentarer
Side, rude Kommentar
Forsiden
Goter udledes af det gotiske ord giutan, der betyder at støbe eller gyde.
Side 6
Rude 9
Errare humanum est betyder Det er menneskeligt at fejle. Skrevet af Alexander Pope (1688-1744) i værket An Essay on Criticism fra 1711.
Side 7
Rude 10
Dixi! betyder Jeg har talt! på latin.
Side 12
Rude 4
Anæstesix koger pommes frit på trods af, at kartoflen først kom til Europa omkring år 1560 fra Columbia.
Side 16
Rude 9
Diximus! betyder Vi har talt! på latin.
Side 18
Rude 4
Appelsin i skød, jf. Adam. Romerne tænker formentlig på vendingen en appelsin i turbanen, der blev bragt til litteraturen af Adam Oehlenschläger (1779-1850). At få en appelsin i turbanen betyder, at man er meget heldig.
Side 19
Rude 8
Quis? Quid? betyder Hvem? Hvad? på latin.
Side 21
Rude 4
.... ved antikkens samlede Pantheon! .... ved antikkens samlede guder! Pantheon er en kuppelkirke i Rom, der er bygget i år 25 f. Kr. Det var tempel for de 7 planetguder: Apollo, Diana, Merkur, Venus, Mars, Jupiter og Saturn.
Side 21
Rude 6
Kohorte er 1/10 del af en legion, der består af 3-6.000 mand.
Side 27
Rude 2
Lederen af patruljen er formentlig en karikatur af Otto von Bismarck (1815-1898), der var kansler mellem 1862 og 1890 i Prøjsen. Denne karikatur minder til forveksling om Graham Chapmans militærperson i Monty Python's Flying Circus.
Side 34
Rude 5
Miraculix formår at holde Goterne ude af Frankrig indtil år 411, da Vestgoterne grundlægger et rige ved byen Toulouse.
Side 36
Rude 1
Ceremoni-chefen Comfur er foregangsmanden for de Magdeburgske halvkugler, der første gang blev demonstreret af Otto von Guericke (1602-1686) borgmester i byen Magdeburg. I 1654 viste han hvordan to halvkugler pumpet tomme for luft, ikke kan skilles ad igen - efter sigende ikke engang af to spand heste. De to spand bliver anvendt på side 39, rude 3 til at sønderrive Filur.
Side 38
Rude 7
Den sorte ørn er formentlig en forsimplet udgave af den preussiske ørn, der blev anvendt i deres flag 1894-1918 eller en udgave af byvåbnet fra byen Germersheim i Tyskland nær den franske by Strasbourg.

prussiaflag.gif (16682 bytes)germersheim.gif (4858 bytes)

Side 40,
Rude 9
Comfur fortsætter med at være på forkant. Baseret på Otto von Guerickes halvkugler opfandt Denis Papin trykkogeren 20 år senere omkring 1674. Papin's gryde anvendes den dag i dag som autoklave til sterilisering af operationsinstrumenter.
Side 42
Rude 4
Usurpator! kommer af det latinske usurpere, der betyder at tilrane sig magten, idet den lovlige hersker fortrænges.
Side 43
Rude 1
Der er en trillebør på billedet på trods af, at trillebøren først kommer til Europa i 1200-tallet. Trillebøren kendes tilbage fra 100 f.Kr. i Kina.
Side 45
Rude 1
Astericinske krige er en samling af krige a'la de puniske krige 264-146 f.Kr mellem Rom og Kartago.

 

Diverse ...
Side, rude Kommentar
Side 10
Rude 8
Bemærk at der er fem par øjne, der kigger ud fra buskadset - ud over Sassurs.