Asterix > Albums > TRØJ

Asterix i trøjen

10-TROJ-forside.gif (130480 bytes) Tegning: Albert Uderzo
Tekst: René Goscinny
Oversættelse: Per Då
Originaltitel: Astérix Légionnaire
Udgivet: 1967

 

Synopsis
Obelix bliver forelsket i Lillefix, men hans hjerte bliver knust, da hun får besked fra hendes forlovede Tragicomix, at han er blevet tvunget ind i Cæsars første legion. Asterix og Obelix lover Lillefix, at de vil redde Tragicomix. Før vore venner ved af det, er de blevet indrulleret i den romerske hær sammen med en britte, en græker, en goter, en belgier og en egypter, og dette hold driver naturligvis deres instruktører til vanvid. Efter træningsopholdet i Condate tager holdet til Marssilia, hvor de slutter sig til Cæsars styrke i det nordlige Afrika. Efter et tip fra spionen KCN finder de Tragicomix i Scipios lejr, og da vore venner hjælper Cæsar til sejr over Scipio, får de lov til at tage hjem med Tragicomix.

 

Personer
Kronologisk Betydning, oprindelse eller kommentar
Asterix
asterix.gif (5674 bytes)
Helten i vor historie. Fortolkningen af navnet kan komme af:

1. Ordet Asterisk kommer af græsk og betyder stjernelignende eller stammer fra stjernerne.

2. Asteriskos kommer af græsk og er et kritisk, sædvanligvis rødt tegn (*) med hvilket oldtidens filologer frikendet steder i et håndskrift for mistanke om uægthed eller upålidelighed eller også erklærede dem for særlig smukke og værd at lægge mærke til. Det modsatte tegn var Obeliskos (†). Nu anvendes symbolet (*) til at fremhæve steder eller henvise til en fodnote.

3. Aster kommer af det latinske navn for stjerne og rix henviser til det latinske rex, der betyder konge.

Obelix
obelix.gif (7030 bytes)
Asterix' bedste ven. Faldt i gryden med trylledrik og får ikke noget sidenhen undtagen i [KLEO] og [SOES]. Der er flere muligheder for fortolkninger navnet:

1. En obelisk er et typografisk symbol (†), der oprindeligt blev anvendt til at markere noget var uægte eller værdiløst. Ordet kommer af det græske Obelos eller Obeliskos, og symbolet var det modsatte af Asteriskos (*). Nu anvendes symbolet til at markere en fodnote eller dødsdatoen for en person.

2. På græsk lyder obelix som ovelias (ovelos), der er oldgræsk for det spyd gallerne brugte til at stege vildsvin over åben ild. Måske den bedste forklaring, når man tænker på Obelix' madvaner.

3. Obelisk er et stenmonument med fire sider og en pyramidetop, f.eks. som centrum af Place de la Concorde i Paris

Idefix
idefix.gif (5347 bytes)
Obelix' bedste ven. Han bliver altid ked af det, når træer vælter.

Navnet er en direkte oversættelse af det franske navn, og det betyder en fiks idé. Det franske navn blev valgt af læserne af Pilote i 60'erne.

Lillefix
lillefix.gif (5087 bytes)
Indbygger i gallerbyen. Lillefix er kæreste med Tragicomix og datter af Magnafix.

Navnet siger sig selv: En der er lille og fiks, hvilket Lillefix helt åbentlyst er.

 

Miraculix
miraculix.gif (9331 bytes)
Troldmanden/druiden i gallerbyen. Han besidder den hemmelige opskrift på trylledrikken.

Miraculix kommer af mirakel, hvilket betyder en overnaturlig hændelse, der måske kan forklares.

Trubadurix
trubadurix.gif (40215 bytes)
Gallerbyens skjald, spillemand og sanger! Ender i sidste rude i hvert album med at blive bundet og kneblet, så han ikke kan spolere festmiddagen med sang. Dette er dog ikke tilfældet i GGAL, VIKI, SKRK, OLYM, BYPL, GAVE, AMER, ØST og ROSE (indtil Asterix Fodnoter er færdig!).

Troubadour var en middelalderlig digter fra sydfrankrig nærmere betegnet Provence. Ordet oprinder af trobador, der betyder "den der finder".

Timidius
timidius.gif (24210 bytes)
Romersk legionær.

Timidus betyder frygtsom eller bange på latin.

 

Pneumatix
pneumatix.gif (5937 bytes)
Landpost i gallerbyen.

Pneumatik kommer af det græske pneuma, der betyder luft eller vind. Pneuma er afledt af pnéein, der betyder blæse eller ånde, og det anvendes om noget, der indeholder luft eller virker ved trykluft.

Majestix
majestix.gif (6717 bytes)
Høvding for gallerbyen.

Kommer af det latinske majestas, der i antikkens Rom var betegnelsen for folkets og statens værdighed. Senere blev begrebet overført til en kejserlig person, og dermed fulgte, at selv ubetydelige fornærmelser mod denne person, ofte blev genstand for vilkårlig forfølgelse og streng straf.

Armamix
armamix.gif (37078 bytes)
Gallerbyens smed. Hænger ofte ud med Hørmetix med hvem han har et had/kærligheds forhold til. Armamix slår ofte Trubadurix i hovedet med forskellige remedier, for at få ham til at stoppe med at synge.

På latin betyder arma enten våben, krig eller grejer.

Processus
processus.gif (16311 bytes)
Romersk legionær på hvervekontoret i Condate.

Processus betyder fremadskriden eller fremskridt på latin.

 

Sextur
sextur.gif (23574 bytes)
Goter i den frivillige romerske hær.

Navnet henviser til den gamle danske dans sekstur, der er en turdans over seks runder (Tak til Adam Schwartz).

Tårnur
tårnur.gif (45847 bytes)
Goter i den frivillige romerske hær.

Tårnur er et ur i et tårn.

 

Demagogos
demagogos.gif (60197 bytes)
Græker i den frivillige romerske hær.

Navnet er sammensat af demos, der betyder folk (jf. demokrati) på græsk og agogos, der betyder fører. Demagogos betyder altså folkeforfører på græsk. Ordet anvendes også på dansk, hvor demagog ligeledes anvendes om en politiker, der skaffer sig indflydelse ved at oparbejde en usund stemning i et folk.

Tennis
tennis.gif (14743 bytes)
Ægypter i den frivillige romerske hær.

Navnet er en henvisning til den kendte ketsjersport. Der hersker uenighed om, hvornår tennis opstod. Grækerne har sfaristiki, der stammer fra 500 f.Kr., Frankrig har paume siden 1200-tallet, men de nuværende regler er nedskrevet af major Walter Clopton Wingfield i 1874. Den eneste større ændring fra dengang er, at banen ikke mere er timeglasformet.

Sølax
sølax.gif (36132 bytes)
Brite i den frivillige romerske hær.

Navnet er en henvisning til laks. Laksen kræver rent, koldt og ilt-holdigt vand. Laksener en anadrom fisk, hvilket vil sige, at den er afhængig af ferskvand, når den gyder og af saltvand under opvæksten.

Animix
animix-2.gif (40708 bytes)
Flamlænder i den frivillige romerske hær. Har en navnebror, der er druide (se GOTE).

Animix er sammensat af anima, der betyder sjæl på latin tilsat en isme. Animisme er troen på, at alt har en sjæl, dvs. alle fænomener har deres oprindelse i sjælen og ikke i ydre årsager.

Quousque Tandem
quousque-tandem.gif (4181 bytes)
Centurion i den frivillige romerske hær.

Quousque tandem betyder "Hvor længe endnu", der er indledningen til Ciceros første tale mod Catilina i det romerske senat.

Patientia Nostra
patientia-nostra.gif (3341 bytes)
Sergent i den frivillige romerske hær.

Patentia nostra betyder "vor tålmodighed", og det sammer også fra indledningen til Ciceros første tale mod Catilina i det romerske senat.

Rødskæg
rodskaeg.gif (6546 bytes)
Piraternes kaptajn

Rødskæg er en henvisning til serien "Barbe Rouge" af Victor Hubinon.

Treben
Piraternes lyriske styrmand.

Treben har sit navn, da han jo går med stok. Lige som sit forbillede Tripod i serien "Barbe Rouge" af Victor Hubinon taler Treben flydende latin.

Baba
Piraternes udkigspost.

Baba er en direkte henvisning til hans pandant i serien "Barbe Rouge" af Victor Hubinon.

Julius Cæsar
caesar.gif (13557 bytes)
Født 100 f. Kr. og død 44 f. Kr. Romersk feltherre og statsmand. Undertvang Gallien 58-53, Britanien 55-54 og Germanien 55-53. Kæmpede i 57 mod Belgierne. Hovedkampene med Vercingetorix drejede sig om bopladserne Avaricum, Gergovia og Alesia. Blev dræbt med en dolk af sin yndling Marcus Junius Brutus.
Bibamus
bibamus.gif (37511 bytes)
Romersk legionær.

Bibamus kommer af bibo, der betyder at drikke. Bibamus kan have en navnebror, da Ergo Bibamus er centurion i Perikum i GLAD og GRUN.

KCN aka Cyankalium
kcn.gif (59142 bytes)
Romersk spion i Afrika.

Cyankalium eller kaliumcyanid forkortes KCN. I industrien anvendes det ved forgyldning, forsølvning og fornikling, men det anvendes også som giftstof, da en dødelig dosis er 0,05 gram.

Scipio
scipio.gif (27597 bytes)
Romersk feltherrer og forræder i Cæsars øjne.

Publius Cornelius Scipio Nasica Serapio var konsul i 138 f.Kr. Han spillede en stor rolle i mordet på Tiberius Gracchus, så for at redde ham fra hævntørsten fra Roms befolkning, sendte Senatet ham på en opdigtet opgave til Asien. Han døde dog kort efter i Pergamum, der ligger i det nuværende Tyrkiet.

Tragicomix
tragicomix.gif (9181 bytes)
Indbygger i gallerbyen. Kæreste med Lillefix.

Navnet kommer af tragicocomoedia fra latin, der betyder et skuespil med både tragisk og komisk indhold.

Figuren er en karikatur af Jean Marais (1913-1998), en fransk skuespiller der har spillet i op mod 100 franske film.

 

Steder
Kronologisk Betydning eller kommentar
Gallien Kommer af det latinske Gallia. Landet omfattede det nuværende Frankrig, Belgien, det vestlige Schweiz, dele af Holland og Tyskland vest for Rhinen.
Lutetia Parisiorum Det oprindelige latinske navn for Paris. Lutetia stammer formentlig fra asien og betyder mudder, der skulle hentyde til marsken, der oprindeligt lå langs floden Seine.
Provincia Kommer fra latin og betød oprindeligt den virkekreds, som tildeltes de romerske embedsmænd. Senere blev betegnelsen om bestyrelsen af en erobret landsdel og gik derved over til at betegne landsdelen selv. I nyere tid anvendes provins som modsætningen til hovedstaden.
Akvitania Kommer af det latinske Aquitania, der var den romerske navn for den del af Frankrig, der befandt sig syd for floden Garonne mellem Bordeaux og Toulouse og nord for Pyrenæerne.
Akvarium En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. Akvarium kommer af det latinske aquarius, der betyder vandholdig. Anvendes i dag om kummer til fisk eller en bygning, der rummer akvarier, f.eks. Danmark Akvarium.
Solarium En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. En havsnegl, der hører hjemme i de varme have specielt omkring Kina. Der er næppe her tænkt på det nyere ord for en kunstig sol.
Terrarium En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. Terrarium er afledt af det latinske terra, der betyder land samt en analogi til akvarium. Et terrarium anvendes om en glaskasse til typisk krybdyr.
Perikum En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. Kommer af det græske hypereikon, der er en lyngart fra slægten hypericum.
Gallia Belgica Det romerske navn for det område, der i dag omfatter det sydlige Holland, Belgien, det nordøstlige Frankrig og det vestlige Tyskland.
Britannien Et området, der i dag består af England. Romerne gav dette navn til den sydlige del af Storbritannien.
Condate Byen opstår før Kristi fødsel og skiftede under det romerske styre navn fra Condate til Condate Riedonum. Byen ændrede senere navn til Rennes, og det er hovedbyen i Bretagne. Rennes ligger lidt syd for vores gallerby.
Marssalia / Massilia Byen blev grundlagt 600 f.Kr. af grækerne under navnet Massalia. Efter romerne erobrede byen 49 f.Kr. ændrede den navn til Massilia. Byen hedder Marseille i dag, og det er Frankrigs næststørste by placeret i den sydøstlige del af Frankrig ved Middelhavet.
Thapsus By på nordkysten af Tunesien i Afrika. Den 6. april 46 f.Kr. fandt et slag sted mellem på den ene side Julius Cæsar og på den anden side fire af hans gamle fjender, deriblandt Scipio. Cæsar vandt slaget, og Scipio begik selvmord umiddelbart efter.

 

Kommentarer
Side, rude Kommentar
Side 7
Rude 9
Lillefix' far hedder Magnafix, som kommer af magnus, der betyder stor på latin.
Side 13
Rude 1
Julius Cæsars fire bitre fjender: Hans tidligere løjtnant Titus Labienus, Metellus Pius Scipio, en af de slagne ledere ved Pharsalus, Sextus Pompejus søn af den afdøde Pompejus den Store og Juba I af Numidien, sejrherre over Rom ved Bagradas-floden havde samlet 14 legioner i det nordlige Afrika, hvor slaget ved Thapsus fandt sted den 6. april 46 f.Kr. Cæsar vandt slaget, og Pompejus og Labienus flygtede til Spanien mens Juba I og Scipio begik selvmord.
Side 13
Rude 2
Numidia er et område i omegnen af Tunis, og bl.a. lå byen Karthago i området.
Side 16
Rude 6
Så gør vi sådan, når vi vasker vort tøj er først linje i andet vers i sangen Enebærbusk, der er en gammel dansk sangleg.
Side 17
Rude 3
Trademarkus henviser til det engelske trademark, der betyder varemærke eller karakteristisk.

Trafalgarius henviser til Trafalgar, der ligger i det sydlige Spanien ved Cadiz. 21. oktober 1805 vandt slaget ved Trafalgar sted, og den fransk-spanske styrke mistede 22 af deres 33 skibe. Den engelske flåde under Adminral Lord Nelson mistede ingen både, og selvom Nelson omkom i slutningen af slaget, havde han allerede sikret sig en plads i historien som Englands største søhelt.

Massilia blev grundlagt 600 f.Kr. af grækerne under navnet Massalia. Efter romerne erobrede byen 49 f.Kr. ændrede den navn til Massilia. Byen hedder Marseille i dag, og det er Frankrigs næststørste by placeret i den sydøstlige del af Frankrig ved Middelhavet.

Side 18
Rude 7
Tennis' heiroglyffer anvendes i Guide Michelin. Det første symbol michelin-star.gif (1489 bytes) stjernen er vurderingen for en kvaliteten af maden. Der give mellem en og tre stjerner, som er de eftertragtede Michelin stjerner. Det andet symbol michelin-house.gif (1364 bytes) huset er vurderingen af hotellets komfort, og der gives fra en til fem. Tennis spørger til to huse, som giver ratingen komfortablet. Det tredje symbol michelin-fork.gif (1246 bytes) er den krydsede gaffel og ske, og det er symbolet for restaurantens komfort. Der gives fra en til fem af disse symboler. Det sidste symbol i Tennis' sætning er ikke fra Guide MIchelin..
Side 21
Rude 11
Animix' hårtot er en hyldest til Tintin tegnet af Hergé.
Side 22
Rude 3
Romernes hovedmønt var denaren, der kunne deles i 16 as. Møntenheden lige under denaren var sesterts, der bestod af 4 as.
Side 22
Rude 7
Det britiske pund sterling blev indført af Elisabeth den første i 1560.
Side 23
Rude 6
Skafning kommer fra middelalderen af det tyske schaffen, der betyder rette an eller spise.
Side 24
Rude 6
Vandaler var en stame, som under den europæiske folkevandringstid ødelagde Rom ca. 455.
Side 26
Rude 1
En legion er en hærenhed på 3-6.000 mand ledsaget af kavalari, en kohorte er 1/10 af en legion, en manipel er 1/3 af en kohorte og en centurie er en yderligere underopdeling med omkring 100 mand.
Side 27
Rude 7
Ilmarch tilkendegiver længden på en march, og denne er 30-40 km. pr. dag afhængig af styrkens størrelse.
Side 27
Rude 8
Tennis giver de højeste Michelin bedømmelser, jf. kommentaren fra side 18.
Side 32
Rude 2
Pluto er den romerske gud for dødsriget. Pluto svarer til den græske gud Hades.
Side 32
Rude 6
Porten til Afrika er Marseilles triumfbue Arc de Triomphe de la Porte d'Aix. Buen blev bygget i 1823 som en hyldest til den Franske revolution.

Vej VII er Via Romana nr. 7, den nuværende A7 fra Lyon til Marseille.

Side 34
Rude 1
Ro, ro til fiskeskær er fra Hans Povlsens digt fra 1943. Demagogos henviser til filmen Never on Sunday fra 1960.
Side 35
Rude 3
Billedet er en hyldest til et maleri af franskmanden Theodore Gericault. Billedet er fra 1819 og hedder Le radeau de la Méduse, og det hænger i dag på Louvre i Paris.

raft_of_the_medusa.gif (427578 bytes)

Side 35
Rude 8
Thapsus var en by i det nuværende Tunesien beliggende ved Ras Dimas ca. 200 km. sydøst for Kartago. Den 6. april 46 f.Kr. vandt Cæsar slaget ved Thapsus over Pompejus, Labienus, Juba I og Scipio.
Side 36
Rude 1
Quo vadis? betyder Hvor går du hen? på latin. Det er samtidig navnet på en roman af Henryk Sienkiewicz, der er blevet filmatiseret mange gange. Endvidere er det også ordene fra Johannesevangeliet kapitel 13, vers 36.

Lejrens layout er autentisk i følge de optegnelser, der findes over romerske lejre.

Side 37
Rude 1
Kong Juba den Første af Numidien var en af Cæsars modstandere i slaget ved Thapsus. Han begik senere selvmord efter nederlaget.

Afranius kæmpede under Scipio ved slaget ved Thapsus i 46 f.Kr.

Side 37
Rude 6
Personen til venstre for Cæsar er Pierre Tchernia (1928- ), var en ven af Uderzo og Goscinny. Tchernia har været medforfatter på filmatiseringerne af Asterix, ligesom han har spillet i en lang række franske film. Han optræder i KORS som centurion Clemmellus.
Side 37
Rude 8
En lettere omskrivning af Cæsars egne ord: Alea jacta est = Terningerne er kastet. Ordene blev udtalt af Cæsar i januar 49 f. Kr., da han gik over floden Rubicon i det norlige Italien mod Rom for at fjerne Pompejus fra magten. Vendingen benyttes nu om en uigenkaldelig beslutning.
Side 39
Rude 9
Endnu en hentydning til Rubicon og terninger, se ovenfor.
Side 42
Rude 3
Denne gang har Cæsar citatet rigtigt, se ovenfor.

 

Diverse ...
Side 33
Rude 6
Det blå skjold har nogle blade fra en krands a'la FN's flag, men på side 35, rude 8 er det blevet til et andet symbol.