Asterix > Albums > LAUR

Cæsars laurbær

18-LAUR-forside.gif (86413 bytes) Tegning: Albert Uderzo
Tekst: René Goscinny
Oversættelse: Per Då
Originaltitel: Les Lauriers de César
Udgivet: 1972

 

Synopsis
Historien starter i Rom.... Eller nærmere i Lutetia, hvor Godemine, Majestix, Asterix og Obelix er på indkøb. De besøger i den forbindelse Godemines bror Homøopatix, og han og Majestix skændes fra første færd. Det ender med, at Majestix lover Homøopatix en middag garneret med Cæsars laurbær. Derfor er Asterix og Obelix i Rom, hvor de skal forsøge at få fingrene i laurbærene. De prøver at blive solgt som slaver, og deres nye herre sender dem til paladset, men de bliver fanget, da husets chefslave Garedunord angiver dem. De bryder naturligvis ud af fængslet, men selv om de søger over hele paladset finder de ikke laurbærene. De finder Garedunord, og overtaler ham til at bytte Cæsars laurbær ud med en krans af persille. Til slut kan Majestix give Homøopatix den lovede middag, og Majestix serverer en speciel dessert...

 

Personer
Kronologisk Betydning, oprindelse eller kommentar
Asterix
asterix.gif (5674 bytes)
Helten i vor historie. Fortolkningen af navnet kan komme af:

1. Ordet Asterisk kommer af græsk og betyder stjernelignende eller stammer fra stjernerne.

2. Asteriskos kommer af græsk og er et kritisk, sædvanligvis rødt tegn (*) med hvilket oldtidens filologer frikendet steder i et håndskrift for mistanke om uægthed eller upålidelighed eller også erklærede dem for særlig smukke og værd at lægge mærke til. Det modsatte tegn var Obeliskos (†). Nu anvendes symbolet (*) til at fremhæve steder eller henvise til en fodnote.

3. Aster kommer af det latinske navn for stjerne og rix henviser til det latinske rex, der betyder konge.

Obelix
obelix.gif (7030 bytes)
Asterix' bedste ven. Faldt i gryden med trylledrik og får ikke noget sidenhen undtagen i [KLEO] og [SØS]. Der er flere muligheder for fortolkninger navnet:

1. En obelisk er et typografisk symbol (†), der oprindeligt blev anvendt til at markere noget var uægte eller værdiløst. Ordet kommer af det græske Obelos eller Obeliskos, og symbolet var det modsatte af Asteriskos (*). Nu anvendes symbolet til at markere en fodnote eller dødsdatoen for en person.

2. På græsk lyder obelix som ovelias (ovelos), der er oldgræsk for det spyd gallerne brugte til at stege vildsvin over åben ild. Måske den bedste forklaring, når man tænker på Obelix' madvaner.

3. Obelisk er et stenmonument med fire sider og en pyramidetop, f.eks. som centrum af Place de la Concorde i Paris

Godemine
godemine.gif (10365 bytes)
Majestix' ægtefælle.

Navnet er en del af talemåden ".... at holde gode miner til slet spil".

Majestix
majestix.gif (6717 bytes)
Høvding for gallerbyen.

Kommer af det latinske majestas, der i antikkens Rom var betegnelsen for folkets og statens værdighed. Senere blev begrebet overført til en kejserlig person, og dermed fulgte, at selv ubetydelige fornærmelser mod denne person, ofte blev genstand for vilkårlig forfølgelse og streng straf.

Homøopatix
homoeopatix.gif (6235 bytes)
Godemines bror.

Homøopat  kommer af det græske hómoios, der betyder lignende og páthos, der betyder lidelse. En homøopat behandler med lægemidler, der hos sunde mennesker fremkalder lignende symptomer, som dem, der skal fjernes. De lægemidler, der anvendes, består af vegetabilske, mineralske og animalske stoffer, der fortyndes og rystes.

Galantine
Homøopatix' ægtefælle. Navnet kan komme af:

1. Galant, der kommer af fransk, betyder være lystig eller optræde flot.

2. Galantine er en madret, der består af udbenet, farseret kalve- eller hønsekød, rullet og ombundet og kogt i gelé. Retten serveres kold.

Gatessos
Cæsars slave i Rom.

Slaven kommer efter hans eget udsagn fra Grækenland (selvom han ikke har det typiske græske træk, som man kan se i OLYM), og på græsk betyder gata en vej. Måske er dette en karikatur af en virkelig person?

Typhus
typhus.gif (8330 bytes)
Slavehandler, paladsleverandør.

Tyfus kommer af det græske typhos. Tyfus er en kraftig blodforgiftning, som forårsages af en særlig salmonellabakterie, der overføres gennem forurenet mad og drikke. Tyfus starter med høj feber og diarré, og den kan behandles med antibiotika.

Claudius Quidest
claudius-quidest.gif (18260 bytes)
Rig romer.

Claudius var et meget anvendt fornavn i romertiden. Quid est betyder hvad er på latin.

Alpaga Quidest
Claudius' ægtefælle.

Alpaga er den franske stavemåde for alpaca. Alpaca er en lamaart fra Peru-området. Quid est betyder hvad er på latin.

Tibia Quidest
Claudius' datter.

Tibia er det største af de to ben mellem knæ og fod. Quid est betyder hvad er på latin.

Imbecilius Quidest
Claudius' søn.

Imbecillus betyder kraftløs, svag eller åndssløv på latin. Quid est betyder hvad er på latin.

Garedunord
garedunord.gif (22360 bytes)
Slavefoged hos Claudius Quidest.

Gare du Nord er en af Paris' seks store banegårde. Som navnet siger, ligger banegården i det nordlige Paris, og den blev opført i 1846, men en større banegård blev bygget til åbning i 1864. Stationen er løbende blevet udbygget, og i dag er der 44 perroner.

Magnus Nullotaxus
Cæsars håndgangne mand.

Magnus betyder stor på latin. Nullotaxus er sammensat af nul, der kommer af nullus, der betyder ingen på latin. Lotax betyder klovn på græsk.

Christian Kirkedal mener at navnet er en henvisning til Mogens Glistrup, afdød dansk politiker og stifter af Fremskridtspartiet. Magnus = Mogens og Nullotaxus henviser til "Nul Skat", som var Glistrups mærkesag. Personen er ikke en cameo, da originalnavnet er Tibérius Entreméfrancorus.

Carolus Masius
Beskikket forsvarer.

Carolus er et polsk fornavn, der svarer til Carl på dansk. F.eks. hed Pave Johannes Paul  II Carolus Wojtyla. Masius var et almindeligt efternavn, eller også er det en speciel art af den sydamerikanske sangfugl manakin.

Naso Magnificus
Bandeleder for den argeste bande i Rom.

Naso betyder næse på latin, og magnificus betyder storslået.

Rødskæg
rodskaeg.gif (6546 bytes)
Piraternes kaptajn

Rødskæg er en henvisning til serien "Barbe Rouge" af Victor Hubinon.

Baba
Piraternes udkigspost.

Baba er en direkte henvisning til hans pandant i serien "Barbe Rouge" af Victor Hubinon.

Treben
Piraternes lyriske styrmand.

Treben har sit navn, da han jo går med stok. Lige som sit forbillede Tripod i serien "Barbe Rouge" af Victor Hubinon taler Treben flydende latin.

Julius Cæsar
caesar.gif (13557 bytes)
Født 100 f. Kr. og død 44 f. Kr. Romersk feltherre og statsmand. Undertvang Gallien 58-53, Britanien 55-54 og Germanien 55-53. Kæmpede i 57 mod Belgierne. Hovedkampene med Vercingetorix drejede sig om bopladserne Avaricum, Gergovia og Alesia. Blev dræbt med en dolk af sin yndling Marcus Junius Brutus.
Idefix
idefix.gif (5347 bytes)
Obelix' bedste ven. Han bliver altid ked af det, når træer vælter.

Navnet er en direkte oversættelse af det franske navn, og det betyder en fiks idé. Det franske navn blev valgt af læserne af Pilote i 60'erne.

Miraculix
miraculix.gif (9331 bytes)
Troldmanden/druiden i gallerbyen. Han besidder den hemmelige opskrift på trylledrikken.

Miraculix kommer af mirakel, hvilket betyder en overnaturlig hændelse, der måske kan forklares.

Armamix
armamix.gif (37078 bytes)
Gallerbyens smed. Hænger ofte ud med Hørmetix med hvem han har et had/kærligheds forhold til. Armamix slår ofte Trubadurix i hovedet med forskellige remedier, for at få ham til at stoppe med at synge.

På latin betyder arma enten våben, krig eller grejer.

Hørmetix
hormetix.gif (4176 bytes)
Gallerbyens fiskehandler.

Hørmetik er en dobbelthed mellem hørm, der betyder stank (og det henviser uden tvivl til de ikke altid friske fisk fra Hørmetix) samt til hermetik, der er en ældre betegnelse for hermetisk lukkede dåser med fiskekonserves (tak til Jens Erik Buur).

Senilix
senilix.gif (5952 bytes)
Gallerbyens ældste beboer - omkring de 100 år.

Senilix henviser til det latinske senilis, der betyder oldingeagtig. Stammen af ordet er senex, der betyder gammel eller olding.

Trubadurix
trubadurix.gif (40215 bytes)
Gallerbyens skjald, spillemand og sanger! Ender i sidste rude i hvert album med at blive bundet og kneblet, så han ikke kan spolere festmiddagen med sang. Dette er dog ikke tilfældet i GGAL, VIKI, SKRK, OLYM, BYPL, GAVE, AMER, ØST og ROSE (indtil Asterix Fodnoter er færdig!).

Troubadour var en middelalderlig digter fra sydfrankrig nærmere betegnet Provence. Ordet oprinder af trobador, der betyder "den der finder".

 

Steder
Kronologisk Betydning eller kommentar
Gallien Kommer af det latinske Gallia. Landet omfattede det nuværende Frankrig, Belgien, det vestlige Schweiz, dele af Holland og Tyskland vest for Rhinen.
Lutetia Parisiorum Det oprindelige latinske navn for Paris. Lutetia stammer formentlig fra asien og betyder mudder, der skulle hentyde til marsken, der oprindeligt lå langs floden Seine.
Provincia Kommer fra latin og betød oprindeligt den virkekreds, som tildeltes de romerske embedsmænd. Senere blev betegnelsen om bestyrelsen af en erobret landsdel og gik derved over til at betegne landsdelen selv. I nyere tid anvendes provins som modsætningen til hovedstaden.
Akvitania Kommer af det latinske Aquitania, der var den romerske navn for den del af Frankrig, der befandt sig syd for floden Garonne mellem Bordeaux og Toulouse og nord for Pyrenæerne.
Akvarium En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. Akvarium kommer af det latinske aquarius, der betyder vandholdig. Anvendes i dag om kummer til fisk eller en bygning, der rummer akvarier, f.eks. Danmark Akvarium.
Solarium En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. En havsnegl, der hører hjemme i de varme have specielt omkring Kina. Der er næppe her tænkt på det nyere ord for en kunstig sol.
Terrarium En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. Terrarium er afledt af det latinske terra, der betyder land samt en analogi til akvarium. Et terrarium anvendes om en glaskasse til typisk krybdyr.
Perikum En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. Kommer af det græske hypereikon, der er en lyngart fra slægten hypericum.
Gallia Belgica Det romerske navn for det område, der i dag omfatter det sydlige Holland, Belgien, det nordøstlige Frankrig og det vestlige Tyskland.
Rom Hovedstaden i romerriget. Navnets oprindelse er ukendt.

 

Kommentarer
Side, rude Kommentar
Side 5
Rude 2
De forskellige erhverv kommer af en blanding af latin og italiensk:

Fructarii = Frugthandler
Peponarii = Melonhandler
Olitores = Dyrkere af urter og grøntsager
Piscatores = Fiskere
Vinarii = Vindyrkere
Siliginarii = Møllere
Pastillai = Pastakok
Pornografiarii = hmmmm

Side 5
Rude 3
Diminutiv kommer af det latinske diminutivus, der er afledt af diminuere, der betyder formindske.
Side 5
Rude 4
Trakere kom fra det østlige Europa, omtrent hvor Bulgarien i dag ligger.
Gotere stammer fra Polen, og omkring år 200 grundlage de et rige ved Sortehavet.
Sicambrere var en fransk stamme.
Numider stammer fra det nordlige Afrika.

Hic est Circus Maximus betyder Dette er Cirkus Maximus på latin.

Side 7
Rude 1
Esprit kommer af det latinske spiritus, der betyder åndrighed.
Side 7
Rude 4
Imbecile kommer af det latinske imbecillus, der betyder svag eller sygelig. Nu er betydningen nærmere i retning af svagt begavet.
Side 8
Rude 6
Castellum betyder egentlig fort eller fæstning, men her tænkes der nok nærmere på (vin)slot.
Side 8
Rude 7
Lugdunum hedder i dag Lyon og er placeret i det sydøstlige Frankrig. Byen var en vigtig romersk by, der blev grundlagt 43 f.Kr. af Lucius Munatius Plancus. Byen var hovedstad i den romerske provins Gallia Lugdunensis. De romerske kejsere Claudius og Caracalla er født i byen. Byen er opkaldt efter solguden Lugh.

Massilia blev grundlagt 600 f.Kr. af grækerne under navnet Massalia. Efter romerne erobrede byen 49 f.Kr. ændrede den navn til Massilia. Byen hedder Marseille i dag, og det er Frankrigs næststørste by placeret i den sydøstlige del af Frankrig ved Middelhavet.

Side 10
Rude 2
Gelatine kommer af det latinske gelatus, der betyder en frosset, stivnet masse.
Side 12
Rude 9
Taverna stammer fra det latinske taberna, der betød ly eller hytte, men senere blev betydningen værtshus. Noncreditus antyder, at man ikke får på klods, da non betyder ikke på latin og creditus henviser til credo, der betyder at låne.
Side 12
Rude 9
Ave betyder Hil på latin.
Side 16
Rude 1
taenker-rodin.gif (63983 bytes) The Thinker (Le Penseur) af Auguste Rodin (1840-1917). Statue af bronze, der er placeret på Musée Rodin i Paris.
Side 16
Rude 3
laocoon-athanadoros.gif (235928 bytes) The Laocoön and his sons af formentlig af Polydoros og Athanodoros ca. 160-20 f.Kr. Statue af marmor, der er placeret i Vatikanet.
Side 16
Rude 5
discus-myron.gif (193181 bytes) Discobolos af Myron (ca. 50 f.Kr.). Oprindeligt i marmor.
Side 17
Rude 7
Devaluere kommer fra det engelske devaluate, der betyder en officiel nedskrivning af et lands møntenhed i forhold til andre lande. Valere kommer af latin og betyder være værd.
Side 18
Rude 6
Cubiculum betyder soveværelse på latin.
Side 18
Rude 7
Antabus er et sammensat ord af det græske anti, der betyder imod, og det latinske abusus, der betyder misbrug, dvs. antabus betyder imod misbrug. Nu anvendes antabus om et middel mod alkoholisme.
Side 19
Rude 2
Matrona kommer af mater, der betyder moder på latin. En matrone er en tyk kone.
Side 19
Rude 3
Carissima betyder kæreste på latin. Carissima er også et italiensk kvindenavn, der blev anvendt som sangtitel ved Dansk Melodi Grand Prix 1962 sunget af Dario Campeotto.

Autodidakt kommer af det græske autodídaktos, og det betyder en person, der har fået sine kundskaber ved selvstudium.

Side 21
Rude 13
Enfin betyder endelig på fransk
Side 22
Rude 1
Triclinium betyder spisestue på latin.
Side 23
Rude 6
Pater betyder fader på latin, men i middelalderen skiftede betydningen til en katolsk gejstlig.
Side 25
Rude 3
Jupiter er den øverste gud i den romerske mytologi. Han var gud over himmlen samt gud over lyn og torden. Hans ligemænd er den græske Zeus og den nordiske Thor.
Side 25
Rude 9
Do. henviser til ditto, der kommer af det italienske detto, der igen kommer af det latinske dire, der betyder sige. Do. betyder nu af samme slags som før.
Side 26
Rude 2
Mappae og scopae betyder som nævnt klude og koste på latin.
Side 27
Rude 4
Tablinium har indgang fra atrium modsat indgangen, og væggene var ofte dekoreret med fresco malerier. Tablinium var kontoret, dvs. mandens domæne.
Side 27
Rude 9
Teutates (eller Toutatis) var en af de gamle keltiske guder. Navnet betyder Stammens far, og han var gud for krig, vækst og rigdom. Teutates blev også tilbedst af gallerne.

Merkur er den romerske gud for kommunikation, hurtighed og handel. Som handelsgud tog han sig af tyve, købmænd og rejsende. Derfor havde han altid travlt og måtte løbe hurtigt.

Side 28
Rude 5
Quo vadis? betyder Hvor skal du hen? på latin.
Side 30
Rude 4
Der er en række inskriptioner på væggen skåret af tidligere fanger:

Gloria victis er latin og betyder hæder til de besejrede
Veritas odium parit
er latin og betyder sandhed avler had.
C'est du XVII
au jus betyder noget i retning af Der er saft i den 17. på fransk
Interdit d'interdir betyder Forbudt at forbyde på fransk
Mort aux lions betyder død over løverne

Side 33
Rude 5
O tempora! O mores! betyder O tider o sæder, dvs. Hvilke tider hvilke skikke. Ordene blev udtalt af Cicero, da han anklagede Lucius Sergius Catilina for konspiration og mordforsøg i 63 f.Kr.
Side 34
Rude 2
Delator er den offentlige anklager på latin.
Side 36
Rude 5
Dixi! betyder Jeg har talt! på latin.
Side 36
Rude 8
Cirkus Maximus var en hestevæddeløbsbane i Rom, der var 600 meter lang og 150 meter bred. Selve væddeløbsbanen var 568 meter lang og omkring 80 meter bred. Der var plads til 250.000 tilskuere, hvilket svarede til 1/4-del af indbyggerne på den tid.
Side 37
Rude 1
Amfor kommer af det græske amfora, der var en af de almindeligst forekommende oldgræske vasetyper. Ordet er afledt af amphi, der betyder på begge sider, og vasetypen har da også to hanke.
Side 37
Rude 3
Den Tarpeiske klippe er et klippefald, der oprindeligt hed Saxum Tarpeum. Klippen blev brugt som henrettelsesplads. Efter henrettelsen kastede man liget ud fra klippen.
Side 40
Rude 7
Løvetæmmeren er en karikatur af Jean Richard (1921-2001), der var en fransk skuespiller. Han var mest kendt for rollen som inspektør Maigret.
Side 41
Rude 5
Som nævnt er betydningerne fra italiensk:

Sebaciaria = Vægter / Nattevagt
Sicarii = Mordere
Effractores = Tyveknægte
Raptores = Røvere

Side 41
Rude 6
Sestertius var en romersk sølvmønt, og i flertal bliver det til sestertier. En legionær fik ca. 700 sestertier om året.
Side 42
Rude 7
Katakomberne er underjordiske gange med gravkamre i væggene oprettet af primært de kristne. Katakoberne blev anvendt, fordi kristne og jøder ikke tillod afbrænding af de døde, så i stedet for kirkegårde blev disse gange gravet i de bløde tufsten ved Rom.
Side 43
Rude 2
Ved Tiberens kajer ... er formentlig en omskrivnign af en sang, men jeg ved ikke hvilken - hjælp ønskes.
Side 47
Rude 8
Ulvinden henviser til hunulven Lupa, der diede Romulus og Remus, der var krigsguden Mars' tvillingesønner. Romulus myrdede senere sin bror og grundlagde Rom 21. april 753 f.Kr.

 

Diverse ...
Side 8-10 Homøopatix har en slags kæde om halsen på side 8. Den er væk på side 9, men den kommer tilbage på side 10.
Side 31
Rude 4
Billedet ser ved første øjekast fint ud, men bemærk Asterix' hånd. Der er byttet om på venstre og højre hånd! Det forekommer også senere i STYR.