Asterix > Albums > STYR

Styrkeprøven

Tegning: Albert Uderzo
Tekst: René Goscinny
Oversættelse: Per Då
Originaltitel: Astérix chez les Belges
Udgivet: 1979

 

Synopsis
Romerne er ikke som de plejer i Terrarium. De takker Obelix for at få bank, da det er bedre end at kæmpe mod Belgierne! Da Cæsar samtidig har skrevet i sine memoirer, at Belgierne er det tapreste af alle Galliens folkeslag, drager Majestix med vores to (tre) venner til Belgien, for at få afgjort dette én gang for alle. I Belgien afholder Gallerne og Belgierne en galleriade, hvor en række romerske udposter bliver jævnet med jorden en efter en. Da Cæsar ikke vil være opmand, men i stedet kaster sine tropper ind i kampen, ender det hele naturligvis med en kæmpe slag på sletten ved Waterloo.

 

Personer
Kronologisk Betydning, oprindelse eller kommentar
Trubadurix
trubadurix.gif (40215 bytes)
Gallerbyens skjald, spillemand og sanger! Ender i sidste rude i hvert album med at blive bundet og kneblet, så han ikke kan spolere festmiddagen med sang. Dette er dog ikke tilfældet i GGAL, VIKI, SKRK, OLYM, BYPL, GAVE, AMER, ØST og ROSE (indtil Asterix Fodnoter er færdig!).

Troubadour var en middelalderlig digter fra sydfrankrig nærmere betegnet Provence. Ordet oprinder af trobador, der betyder "den der finder".

Hørmetix
hormetix.gif (4176 bytes)
Gallerbyens fiskehandler.

Hørmetik er en dobbelthed mellem hørm, der betyder stank (og det henviser uden tvivl til de ikke altid friske fisk fra Hørmetix) samt til hermetik, der er en ældre betegnelse for hermetisk lukkede dåser med fiskekonserves (tak til Jens Erik Buur).

Armamix
armamix.gif (37078 bytes)
Gallerbyens smed. Hænger ofte ud med Hørmetix med hvem han har et had/kærligheds forhold til. Armamix slår ofte Trubadurix i hovedet med forskellige remedier, for at få ham til at stoppe med at synge.

På latin betyder arma enten våben, krig eller grejer.

Senilix
senilix.gif (5952 bytes)
Gallerbyens ældste beboer - omkring de 100 år.

Senilix henviser til det latinske senilis, der betyder oldingeagtig. Stammen af ordet er senex, der betyder gammel eller olding.

Majestix
majestix.gif (6717 bytes)
Høvding for gallerbyen.

Kommer af det latinske majestas, der i antikkens Rom var betegnelsen for folkets og statens værdighed. Senere blev begrebet overført til en kejserlig person, og dermed fulgte, at selv ubetydelige fornærmelser mod denne person, ofte blev genstand for vilkårlig forfølgelse og streng straf.

Asterix
asterix.gif (5674 bytes)
Helten i vor historie. Fortolkningen af navnet kan komme af:

1. Ordet Asterisk kommer af græsk og betyder stjernelignende eller stammer fra stjernerne.

2. Asteriskos kommer af græsk og er et kritisk, sædvanligvis rødt tegn (*) med hvilket oldtidens filologer frikendet steder i et håndskrift for mistanke om uægthed eller upålidelighed eller også erklærede dem for særlig smukke og værd at lægge mærke til. Det modsatte tegn var Obeliskos (†). Nu anvendes symbolet (*) til at fremhæve steder eller henvise til en fodnote.

3. Aster kommer af det latinske navn for stjerne og rix henviser til det latinske rex, der betyder konge.

Obelix
obelix.gif (7030 bytes)
Asterix' bedste ven. Faldt i gryden med trylledrik og får ikke noget sidenhen undtagen i [KLEO] og [SØS]. Der er flere muligheder for fortolkninger navnet:

1. En obelisk er et typografisk symbol (†), der oprindeligt blev anvendt til at markere noget var uægte eller værdiløst. Ordet kommer af det græske Obelos eller Obeliskos, og symbolet var det modsatte af Asteriskos (*). Nu anvendes symbolet til at markere en fodnote eller dødsdatoen for en person.

2. På græsk lyder obelix som ovelias (ovelos), der er oldgræsk for det spyd gallerne brugte til at stege vildsvin over åben ild. Måske den bedste forklaring, når man tænker på Obelix' madvaner.

3. Obelisk er et stenmonument med fire sider og en pyramidetop, f.eks. som centrum af Place de la Concorde i Paris

Idefix
idefix.gif (5347 bytes)
Obelix' bedste ven. Han bliver altid ked af det, når træer vælter.

Navnet er en direkte oversættelse af det franske navn, og det betyder en fiks idé. Det franske navn blev valgt af læserne af Pilote i 60'erne.

Miraculix
miraculix.gif (9331 bytes)
Troldmanden/druiden i gallerbyen. Han besidder den hemmelige opskrift på trylledrikken.

Miraculix kommer af mirakel, hvilket betyder en overnaturlig hændelse, der måske kan forklares.

Godemine
godemine.gif (10365 bytes)
Majestix' ægtefælle.

Navnet er en del af talemåden ".... at holde gode miner til slet spil".

Vanderkix af Nerviernes
Belgisk høvding.

Van der betyder af den på flamsk, dvs. hvilken familie kommer man fra. Kix eller kiks er jo et lille tørt, sprødt stykke bagværk. Nerviernes henviser til, at han hører til Nervii, der var en af de mest magtfulde stammer, og de holdt stand mod Julius Cæsar i 57 f.Kr. Efter en del tumult sluttede stammen sig til Quintus Tullius Cicero (102-43 f.Kr.) i 53 f.Kr.

Pumpernikkelix
Belgisk høvding.

En pumpernikkel er en art sort, sødt rugbrød. Ordet stammer fra tysk, hvor pumpern betyder fjærte og Nickel er et personnavn. Da brødet er forholdsvist ufordøjeligt, er navnet opstået af denne årsag.

Tropæolus Tropæolum
Legionær i Belgisk udpost.

Tropæolum er en blomst, der er meget udbredt i Syd- og Mellemamerika. Blomsten er en etårig staude med farvestrålende blade. På danske bliver blomsten kaldt blomsterkarse eller tallerkensmækker.

Trappix
Belgier.

Navnet kan enten henvise til en trappi, der er en art sommerfugl i Italien og Schwiez. Trappi kan også henvise til trappist, der er den strengeste munkeorden i den romersk-katolske kirke. Ordenen er opstået i det nordlige Frankrig, og den har spredt sig til bl.a. Belgien.

Endivix
Belgier.

Endive er en grøntsag, der på dansk hedder julesalat. Kålen stammer fra Belgien, og belgierne kalder kålen for deres hvide guld.

Maeterlingix
Belgier.

Maurice Maeterlinck (1862-1949) var en Belgisk poet og forfatter, der var indstillet til Nobelprisen i 1911, og han blev adlet til greve i 1932.

Dyveke
Belgisk høvdingefrue.

Dyveke er et hollandsk pigenavn, der betyder lille due. Figuren er en karikatur af Annie Cordy (1928-), der er en Belgisk sanger og skuespiller.

Hotaco Selandiensis
Romersk legionær i Belgien.

Hotaco er en form for forkortelse af Holbæk Tagpap og Cementvarefabrik. Firmaet udnyttede et af overskudsprodukterne fra gasværker, nemlig tjære til f.eks. tagpap. Hotaco blev grundlagt i 1899 og lukkede i 1980. Selandien henviser til tidsrummet for mellem 58 til 61 millioner år siden. Navnet er senere blevet en reference til Sjælland.

Rødskæg
rodskaeg.gif (6546 bytes)
Piraternes kaptajn

Rødskæg er en henvisning til serien "Barbe Rouge" af Victor Hubinon.

Treben
Piraternes lyriske styrmand.

Treben har sit navn, da han jo går med stok. Lige som sit forbillede Tripod i serien "Barbe Rouge" af Victor Hubinon taler Treben flydende latin.

Baba
Piraternes udkigspost.

Baba er en direkte henvisning til hans pandant i serien "Barbe Rouge" af Victor Hubinon.

Julius Cæsar
caesar.gif (13557 bytes)
Født 100 f. Kr. og død 44 f. Kr. Romersk feltherre og statsmand. Undertvang Gallien 58-53, Britanien 55-54 og Germanien 55-53. Kæmpede i 57 mod Belgierne. Hovedkampene med Vercingetorix drejede sig om bopladserne Avaricum, Gergovia og Alesia. Blev dræbt med en dolk af sin yndling Marcus Junius Brutus.
Semper Incontentus
Romersk senator.

Semper betyder altid på latin. Incontentus betyder ustemt (om et instrument).

Manneken
Belgisk dreng.

Manneken Pis er en 60 centimeter høj statue af en tissende dreng, der er et vartegn for Bruxelles. Statuen indgår i en fontæne, og den er udført af Hieronimus Duquesnoy (1602-1654) i 1619. Der er flere historier om, hvorfor drengen står og tisser. Én går på, at han slukkede en lunte på en bombe. En anden historie går på, at hans far lovede at opføre en statue af den bortløbne dreng i den tilstand han havde, når han blev fundet.

Effektivix
Belgier og gift med Arsenike.

Effektiv kommer af det latinske effectivus, der betyder virksom. De to versaler i starten henviser til, at Belgien er centrum for EF, det daværende navn for EU.

Arsenike
Belgier og gift med EFfektivix.

Arsenik kommer af det græske arsenikon, der betyder af guld eller gylden. Arsenik er et giftigt stof, der består af en forbindelse mellem grundstof 33 arsen og oxid.

Wolfgangamadeus
Romersk legat.

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) var en af de største komponister af klassisk musik. Selvom han døde kun 35 år gammel, skabte han et omfangsrigt værk, der dækkede alle datidens musikalske genrer: Opera, ballet, symfonier og solokoncerter for en lang række instrumenter.

Nullo Ordine
Romersk centurion.

Nullus er latin og betyder ingen. Ordino betyder enten at stille op eller at udnævne.

 

Steder
Kronologisk Betydning eller kommentar
Gallien Kommer af det latinske Gallia. Landet omfattede det nuværende Frankrig, Belgien, det vestlige Schweiz, dele af Holland og Tyskland vest for Rhinen.
Lutetia Parisiorum Det oprindelige latinske navn for Paris. Lutetia stammer formentlig fra asien og betyder mudder, der skulle hentyde til marsken, der oprindeligt lå langs floden Seine.
Provincia Kommer fra latin og betød oprindeligt den virkekreds, som tildeltes de romerske embedsmænd. Senere blev betegnelsen om bestyrelsen af en erobret landsdel og gik derved over til at betegne landsdelen selv. I nyere tid anvendes provins som modsætningen til hovedstaden.
Akvitania Kommer af det latinske Aquitania, der var den romerske navn for den del af Frankrig, der befandt sig syd for floden Garonne mellem Bordeaux og Toulouse og nord for Pyrenæerne.
Akvarium En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. Akvarium kommer af det latinske aquarius, der betyder vandholdig. Anvendes i dag om kummer til fisk eller en bygning, der rummer akvarier, f.eks. Danmark Akvarium.
Solarium En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. En havsnegl, der hører hjemme i de varme have specielt omkring Kina. Der er næppe her tænkt på det nyere ord for en kunstig sol.
Terrarium En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. Terrarium er afledt af det latinske terra, der betyder land samt en analogi til akvarium. Et terrarium anvendes om en glaskasse til typisk krybdyr.
Perikum En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. Kommer af det græske hypereikon, der er en lyngart fra slægten hypericum.
Gallia Belgica Det romerske navn for det område, der i dag omfatter det sydlige Holland, Belgien, det nordøstlige Frankrig og det vestlige Tyskland.
Rom Hovedstaden i romerriget. Navnets oprindelse er ukendt.

 

Kommentarer
Side, rude Kommentar
Side 6
Rude 3
Hjælp ønskes til sangens oprindelse.
Side 7
Rude 1
Hjælp ønskes til sangens oprindelse.
Side 7
Rude 7
Personen er en karikatur af Pierre Tchernia (1928-  ), der var ven og kollega med Uderzo og Goscinny. Tchernia var bl.a. fransk TV's første nyhedsoplæser, han var medforfatter bag flere af tegnefilmene om Asterix og Obelix, ligesom han spillet roller i en lang række franske film. Han optræder i TRØJ uden navn samt i KORS som centurion Clemmelus.
Side 8
Rude 10
Citatatet er taget fra Commentarii de Bello Gallico, der er Julius Cæsars kommentarer til de Galliske krige. Heri beskriver Cæsar, at han mener det tapreste folk var det Belgiske på grund af manglende venlighed og uddannelse.
Side 9
Rude 5
Amorica er det gamle navn for den af Gallien, der i dag hedder Britagne. Vores gallerby ligger i dette område. i det nordvestlige Frankrig.
Side 9
Rude 6
Teutates (eller Toutatis) var en af de gamle keltiske guder. Navnet betyder "stammens far", og han var gud for krig, vækst og rigdom. Teutates blev også tilbedst af gallerne.
Side 10
Rude 6
Littenix er Senilix' hustru. Den danske oversætter Per Då havde et par hjælpere i årene på Gutenberghus, og den ene hed Litten.
Side 11
Rude 2
Gergovia er en gallisk by syd for Clermont-Ferrand i det centrale Frankrig. Gergovia var placeret på vanskelig tilgængelig høj, der i dag kaldes Mont Gergoie. Vercingetorix forsvarede byen mod romerne i 52 f. Kr. i slaget ved Gergovia.
Side 12
Rude 2
Dæksmand betyder enten en sømand, der arbejder på dækket af et skib eller - i dette tilfælde - en person, der forstår at dække sig, f.eks. at få en tjans i form af et godt job.
Side 13
Rude 6
Samarobriva var det romerske navn for byen Amiens, der ligger i det nordlige Frankrig, ca. 120 km. nord for Paris.
Side 14
Rude 6
Som Vanderkix remser op, var de Belgiske stammer:
Nervii var en af de mest magtfulde stammer, og de holdt stand mod Julius Cæsar i 57 f.Kr. Efter en del tumult sluttede stammen sig til Quintus Tullius Cicero (102-43 f.Kr.) i 53 f.Kr.
Bellovaci var en af de største stammer, og den blev besejret af Julius Cæsar i 57 f.Kr. Navnet er overlevet i den Franske by Beauvais.
Suessiones var en stamme, der ligeledes blev besejret i 57 f.Kr. Byen Soissons er formentlig en udløber af denne stamme.
Aduatuci var en stamme i det østlige Belgien. Aduatuci sendte tropper til at hjælpe Nervii i kampene mod Cæsar.
Menapii var en stamme i det vestlige Belgien, og de holdt stand mod Cæsar til 54 f:Kr.
Atrebates gik med Nervii mod Cæsar i 57 f.Kr. I dag er byen Arras det synlige bevise for stammens eksistens.
Veliocasses kom først med i kampen mod Cæsar i 56 f.Kr.
Viromandui lå i det nordlige Belgien og deltog sammen med Nervii mod Cæsar i 57 f.Kr.
Levaker var en lille stamme.
Eburones lå i det nordlige Belgien, så de blev først involveret i kampene mod Cæsar i 54 f.Kr.
Condrusi holdt formentlig til, hvor Liège i dag ligger, og de deltog ligeledes i kampagnen mod Cæsar i 57 f.Kr.
Paemani lå formentlig i den centrale Vallonien.

De sidste par stammer, er ikke helt stammer, men i stedet:
Paeonia er en staude, der findes med blomster i mange forskellige farver.
Pneumatik er betegnelsen for brugen af gas under tryk i stil med hydraulik. Forskellen er, at hydraulik benytter væske, der stort set ikke kan komprimeres

Side 19
Rude 6
Tropæolus kommer fra Asterix og Obelix' gamle legion i TROJ.
Side 20
Rude 2
Lutetia Parisiorum er det oprindelige latinske navn for Paris. Lutetia stammer formentlig fra asien og betyder mudder, der skulle hentyde til marsken, der oprindeligt lå langs floden Seine.
Side 23
Rude 6
Belgisk øl er kendt af alle ølelskere, og de mest kendte er trappist øl, der skal være brygget på et munkekloster under kontrol af trappist munke.
Side 25
Rude 8
Vanderkix opfinder her pomme frites, der betyder kartofler, der er stegt i olie. Belgierne mener, at de opfandt retten, mens Franskmændene også gør naturligvis også krav på opfindelsen af pomme frites.
Side 26
Rude 1
Det latinske citat Non licet omnibus adire corinthum betyder Ikke alle har lov at tage til Korinth. Citatet er en mindre omskrivning fra Horaces (65-8 f.Kr.) breve 1.20, der siger Non cuivis homini contingit adire Corinthum, der betyder Ikke alle er heldige nok at komme til Korinth. Korinth var på den tid en meget dyr græsk by at leve i.
Side 28
Rude 6
Tribun kommer af det latinske tribunus, og det var en titel, der blev anvendt af valgte magistrater og militære officerer. Titlen stammer fra, at tribunen repræsenterede stammen (tribus), der var den oprindelige deling af det romerske rige.
Side 29
Rude 1
Brassica er navnet på slægten af kål, der er udbredt i Europa, Nordafrika og Asien.
Side 29
Rude 2
Når det går skævt i Pisa, er det naturligvis det skæve tårn i Pisa. Bygningen af tårnet begyndte i 1173, og efter den tredje etage var færdig i 1178 begyndte tårnet at synke. Efter en pause med understøttelse fortsatte konstruktionen i 1272, og tårnet stod færdigt i 1372.
Side 30
Rude 1
Ave Cæsar betyder Hil Cæsar på latin.
Side 30
Rude 7
Silentium er latin og betyder stilhed eller tavshed.
Side 30
Rude 8
Dette er endnu en Cæsar omskrivning af Vini, vidi, vici, der betyder Jeg kom, jeg så, jeg sejrede. Vini, vidi, vici blev udtalt af Julius Cæsar i august 47 f. Kr. efter et felttog i den alexandrinske krig.
Side 31
Rude 8
Budbringerne er Dupont og Dupond fra Tintin - selv taleboblerne er taget fra Tintin. Dupont og Dupond er en hyldest fra Uderzo til Hergé (1907-1983), der i Tintin og Picaroerne fra 1976, side 54, rude 7 under karnevallet i Tapioca har en deltager, der er klædt ud som Asterix.
Side 32
Rude 7
Waterzooie er en cremet Belgisk kyllingesuppe med æg, fløde og vin. Navnet betyder simrende og vandig.
Side 34
Rude 7
Industrien med kniplinger startede i 1600-tallet i Brugge, og området har stadigvæk kniplinger for turismen.
Side 35
Rude 5
Morituri te salutant er latin og betyder Vi som skal dø hilser dig. Ordene blev sagt af gladiatorerne, når de hilste kejseren.
Side 36
Rude 1
Parlamentærer kommer af det franske parlementaire, der betyder en person, der sendes over til fjenden for at forhandle.
Side 36
Rude 8
Opmand kommer af det tyske obmann. Første led ob betyder over, og derfor er det en mand, der er over andre, dvs. han træffer afgørelser i tilfælde af uenighed mellem to parter.
Side 37
Rude 5
Jupiter er den øverste gud i den romerske mytologi. Han var gud over himmlen samt gud over lyn og torden. Hans ligemænd er den græske Zeus og den nordiske Thor.
Side 38
Rude 6
Sætte alt på et brædt er en vending, der betyder, at man satser alt på noget.
Side 39
Rude 1
En kohorte er 1/10 af en legion, og en legion er en hærenhed på 3-6.000 mand ledsaget af kavalari.
Side 39
Rude 4
Terningerne er kastet er den danske oversættelse af Jacta est alea, der blev udtalt af Cæsar i januar 49 f. Kr., da han gik over floden Rubico i det norlige Italien mod Rom for at fjerne Pompejus fra magten.
Side 39
Rude 6
Løberen er en karikatur af Eddy Merckx (1945-) der var en stor belgisk cykelrytter. Han vandt bl.a. Tour de France fem gange mellem 1969 og 1974, ligesom han satte timerekorden i 1972 med 49,431 km.
Side 39
Rude 9
Dette billede er en hyldet til Ernest Meissoniers (1815-1891) billede fra 1864: Campagne de France. Her ser man Napoléon Bonaparte (1769-1821) på krigsfod i det nordlige Frankrig.
Side 41
Rude 3
Chauvinister kommer af det franske Chauvin, der var navnet på en nationalbegejstret soldat i en fransk vaudeville. Navnet blev også anvendt om Napoléons tro soldater. Betydningen af ordet er en overdreven beundring for fædrelandet, hvilket betyder man ikke bryder sig specielt om fremmede.
Side 44
Rude 5
Cæsars mand henviser til slaget ved Waterloo i 1815, hvor Napoléon Bonaparte led sit endelige nederlag i et stort slag, hvor omkring 50.000 mand døde. Waterloo ligger i det nordlige Belgien.
Side 45
Rude 1
In spe kommer af latin og betyder i håbet, dvs. i håbet om en fremtidig tilstand.
Hastati betyder på latin den forreste række soldater i en hær.
Velites kommer af det latinske velitaris, der er de letbevæbnede soldater.
Sagitarii eller sagittarius er bueskytter.
Side 45
Rude 7
Soldaterne råber først linje fra omkvædet at Kong Christian stod ved højen Mast: Fly, skreg de, fly, hvad flygte kan! Sangen er fra 1779 og skrevet af Johannes Ewald (1743-1781)
Side 47
Rude 1
Hele siden er en hyldest til De Boerenbruiloft, der blev malet i 1568 af den Hollandske maler Pieter Breughel den Ældre (1525-1569).
Side 48
Rude 6
Kaninen i nederste venstre hjørne ser efter Goscinnys signatur, og den er meget ked af det. Det er Uderzos farvel til hans ven og medskribent gennem mange år. Goscinnys kone blev kaldt kanin.

 

Diverse ...
Side 44
Rude 1
Obelix' venstre hånd har tommelfingeren på den forkerte side - han har to højre hænder! Vi har set det før i LAUR, hvor det var Asterix' hånd, der var tegnet på tilsvarende måde.