Asterix > Albums > OBCO

Obelix & Co. ApS

Tegning: Albert Uderzo
Tekst: René Goscinny
Oversættelse: Per Då
Originaltitel: Obélix et Compagnie
Udgivet: 1976

 

Synopsis
Disciplinen er ikke høj i den fjerne romerske udpost Solarium, og Cæsar beslutter at sende en ung ambitiøs økonomo til gallerbyen for at lære dem om glæden ved at tjene penge. Cæsar giver Consumerismus Commercialis fri adgang til de midler, han finder nødvendige. Consumerismus starter med at købe alle Obelix' bautasten, og på ingen tid er Obelix gallerbyens rigeste mand, og de fleste mænd i byen arbejder snart for Obelix. Bautasten bliver snart et modefænomen, og de bliver solgt i Rom, men overproduktionen gør sestertierne værdiløse, og snart bliver det tid til den endelige opgør....

 

Personer
Kronologisk Betydning, oprindelse eller kommentar
Viskisius
Centurion i Solarium.

Hans navn er en henvisning til Whisky, der en alkoholisk drik brygget på korn. Navnet er afledt af det gæliske Uisge beatha, der betyder livets vand.

Sisyphus Regulus Absolutus
Centurion i Solarium.

Sisyphus henviser til helten fra den græske mytologi Sisyfos, der var dømt til at han - til evig tid - skulle rulle en sten op ad en bjergside. Hver gang han næsten er ved toppen, ruller stenen fra ham og ender ved foden af bjerget. Han må så begynde forfra, og deraf navnet sisyfosarbejde, der betegner en håbløs opgave, der aldrig får en ende. Regulus er på latin diminutiv af rex, og det betyder derfor kongen over et lille rige. Absolutus betyder på latin gennemført eller fuldendt.

 

Asterix
asterix.gif (5674 bytes)
Helten i vor historie. Fortolkningen af navnet kan komme af:

1. Ordet Asterisk kommer af græsk og betyder stjernelignende eller stammer fra stjernerne.

2. Asteriskos kommer af græsk og er et kritisk, sædvanligvis rødt tegn (*) med hvilket oldtidens filologer frikendet steder i et håndskrift for mistanke om uægthed eller upålidelighed eller også erklærede dem for særlig smukke og værd at lægge mærke til. Det modsatte tegn var Obeliskos (†). Nu anvendes symbolet (*) til at fremhæve steder eller henvise til en fodnote.

3. Aster kommer af det latinske navn for stjerne og rix henviser til det latinske rex, der betyder konge.

Idefix
idefix.gif (5347 bytes)
Obelix' bedste ven. Han bliver altid ked af det, når træer vælter.

Navnet er en direkte oversættelse af det franske navn, og det betyder en fiks idé. Det franske navn blev valgt af læserne af Pilote i 60'erne.

Obelix
obelix.gif (7030 bytes)
Asterix' bedste ven. Faldt i gryden med trylledrik og får ikke noget sidenhen undtagen i [KLEO] og [SØS]. Der er flere muligheder for fortolkninger navnet:

1. En obelisk er et typografisk symbol (†), der oprindeligt blev anvendt til at markere noget var uægte eller værdiløst. Ordet kommer af det græske Obelos eller Obeliskos, og symbolet var det modsatte af Asteriskos (*). Nu anvendes symbolet til at markere en fodnote eller dødsdatoen for en person.

2. På græsk lyder obelix som ovelias (ovelos), der er oldgræsk for det spyd gallerne brugte til at stege vildsvin over åben ild. Måske den bedste forklaring, når man tænker på Obelix' madvaner.

3. Obelisk er et stenmonument med fire sider og en pyramidetop, f.eks. som centrum af Place de la Concorde i Paris

Trubadurix
trubadurix.gif (40215 bytes)
Gallerbyens skjald, spillemand og sanger! Ender i sidste rude i hvert album med at blive bundet og kneblet, så han ikke kan spolere festmiddagen med sang. Dette er dog ikke tilfældet i GGAL, VIKI, SKRK, OLYM, BYPL, GAVE, AMER, ØST og ROSE (indtil Asterix Fodnoter er færdig!).

Troubadour var en middelalderlig digter fra sydfrankrig nærmere betegnet Provence. Ordet oprinder af trobador, der betyder "den der finder".

Senilix
senilix.gif (5952 bytes)
Gallerbyens ældste beboer - omkring de 100 år.

Senilix henviser til det latinske senilis, der betyder oldingeagtig. Stammen af ordet er senex, der betyder gammel eller olding.

Majestix
majestix.gif (6717 bytes)
Høvding for gallerbyen.

Kommer af det latinske majestas, der i antikkens Rom var betegnelsen for folkets og statens værdighed. Senere blev begrebet overført til en kejserlig person, og dermed fulgte, at selv ubetydelige fornærmelser mod denne person, ofte blev genstand for vilkårlig forfølgelse og streng straf.

Armamix
armamix.gif (37078 bytes)
Gallerbyens smed. Hænger ofte ud med Hørmetix med hvem han har et had/kærligheds forhold til. Armamix slår ofte Trubadurix i hovedet med forskellige remedier, for at få ham til at stoppe med at synge.

På latin betyder arma enten våben, krig eller grejer.

Hørmetix
hormetix.gif (4176 bytes)
Gallerbyens fiskehandler.

Hørmetik er en dobbelthed mellem hørm, der betyder stank (og det henviser uden tvivl til de ikke altid friske fisk fra Hørmetix) samt til hermetik, der er en ældre betegnelse for hermetisk lukkede dåser med fiskekonserves (tak til Jens Erik Buur).

Miraculix
miraculix.gif (9331 bytes)
Troldmanden/druiden i gallerbyen. Han besidder den hemmelige opskrift på trylledrikken.

Miraculix kommer af mirakel, hvilket betyder en overnaturlig hændelse, der måske kan forklares.

Julius Cæsar
caesar.gif (13557 bytes)
Født 100 f. Kr. og død 44 f. Kr. Romersk feltherre og statsmand. Undertvang Gallien 58-53, Britanien 55-54 og Germanien 55-53. Kæmpede i 57 mod Belgierne. Hovedkampene med Vercingetorix drejede sig om bopladserne Avaricum, Gergovia og Alesia. Blev dræbt med en dolk af sin yndling Marcus Junius Brutus.
Consumerismus Commercialis
Nyuddannet fra Mercur-højskolen.

Consumerismus er sammensat af det latinske con, der er en forstavelse med betydningen med, og sumere, der betyder tage. Consumere betyder således fortære. Commercialis stammer fra det franske commerciel, der stammer fra det latinske commercium, der betyder handel.

Figuren er en karikatur af den tidligere franske premierminister og præsident Jacques Chirac (1932-) i hans unge år.

Amicus Martialis

Geheimerådsmedlem.

Amicus betyder venligsindet på latin. Martialis var en romersk digter født i Spanien ved navn Marcus Valerius Martialis (40-103), der arbejdede med at gøre epigrammerne perfekte.

Reumatix
Indbygger i gallerbyen.

Reumatix henviser til reumatisme, der er gigtagtige smerter i muskler og sener. Ordet kommer af det græske rheumtismos, der egentlig betyder det, der flyder.

Monosyllabix
Indbygger i gallerbyen.

Mono kommer af det græske minos, der betyder ene. Syllaba kommer af græsk og betyder stavelse.

Radiotelegrafix
Indbygger i gallerbyen.

Radiotelegrafi - eller trådløs telegrai - blev opfundet af Guglielmo Marconi (1874-1937) i slutningen af 1800-tallet. I 1898 gennemførte han den første transmission, og han var med til at opfinde radiorøret, der er grundlaget for de moderne radioer. I 1909 modtog han Nobelprisen i fysik. 

Lingvistix
Indbygger i gallerbyen.

Lingvistik er sprogvidenskab. Ordet kommer af det latinske lingua, der betyder sprog eller tunge.

Bagbutix
Indbygger i gallerbyen.

Navnet henviser naturligvis til en bagbutik.

Hotelgarnix
Indbygger i gallerbyen.

Hotel garni er en betegnelse for en overnatning med morgenmad, dvs. Bed & Breakfast i Tyskland. Hvis gæsterne ikke opfører sig ordentligt, så bliver det til garnix (garnicht). Garni er også en landsbyen i den Armenske provins Kotayk'.

Certepartibaltix
Indbygger i gallerbyen.

Certeparti er et dokument mellem transportør og afsender. Hvis det drejer sig om stykgods i linjefart, kaldes dette dokument et konnossement. Balti kan henvise til den tredjestørste by i Moldavien.

Littenix
senilix-fru.gif (9838 bytes)
Senilix' hustru.

Den danske oversætter Per Då havde et par hjælpere i årene på Gutenberghus, og den ene hed Litten.

Godemine
godemine.gif (10365 bytes)
Majestix' ægtefælle.

Navnet er en del af talemåden ".... at holde gode miner til slet spil".

Remouladine
remouladine.gif (14271 bytes)
Hørmetix' kone.

Navnet er en henvisning til remoulade, der er tilbehør til nogle typer af fisk. Remoulade laves af majonaise tilsat hakkede agurker, kapers mv. Ordet kommer af det franske remolata, og er sammensat af præfixen re, der betyder igen eller tilbage og det afledte ord moles, der betyder masse på latin.

Marskandix
marskandix.jpg (169745 bytes)
Bissekræmmer.

En marskandiser er en person, der handler med brugte ting. Ordet kommer af det franske marchand, der betyder købmand. Marchand stammer fra det latinske mercari, der betyder handle.

Futilius Autarchius
Fagforeningsleder for den patriotiske romerske bautaindustri.

Futilis er latin og beyder upålidelig, usikker eller værdiløs. Autarchius henviser til det græske autarkhia, der betyder enevælde eller diktatur.

 

Steder
Kronologisk Betydning eller kommentar
Gallien Kommer af det latinske Gallia. Landet omfattede det nuværende Frankrig, Belgien, det vestlige Schweiz, dele af Holland og Tyskland vest for Rhinen.
Lutetia Parisiorum Det oprindelige latinske navn for Paris. Lutetia stammer formentlig fra asien og betyder mudder, der skulle hentyde til marsken, der oprindeligt lå langs floden Seine.
Provincia Kommer fra latin og betød oprindeligt den virkekreds, som tildeltes de romerske embedsmænd. Senere blev betegnelsen om bestyrelsen af en erobret landsdel og gik derved over til at betegne landsdelen selv. I nyere tid anvendes provins som modsætningen til hovedstaden.
Akvitania Kommer af det latinske Aquitania, der var den romerske navn for den del af Frankrig, der befandt sig syd for floden Garonne mellem Bordeaux og Toulouse og nord for Pyrenæerne.
Akvarium En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. Akvarium kommer af det latinske aquarius, der betyder vandholdig. Anvendes i dag om kummer til fisk eller en bygning, der rummer akvarier, f.eks. Danmark Akvarium.
Solarium En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. En havsnegl, der hører hjemme i de varme have specielt omkring Kina. Der er næppe her tænkt på det nyere ord for en kunstig sol.
Terrarium En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. Terrarium er afledt af det latinske terra, der betyder land samt en analogi til akvarium. Et terrarium anvendes om en glaskasse til typisk krybdyr.
Perikum En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. Kommer af det græske hypereikon, der er en lyngart fra slægten hypericum.
Gallia Belgica Det romerske navn for det område, der i dag omfatter det sydlige Holland, Belgien, det nordøstlige Frankrig og det vestlige Tyskland.
Rom Hovedstaden i romerriget. Navnets oprindelse er ukendt.

 

Kommentarer
Side, rude Kommentar
Side 5
Rude 1
Oleum et operam perdidi - ! er et latinsk citat af det romerske skuespilforfatter Titus Maccius Plautus (254-184 f.Kr.). Det betyder jeg har spildt min olie og mit arbejde, og dermed menes, at man har gjort noget til ingen nytte.

SPQR på skiltet står for Senatus Populusque Romanus på latin, og det betyder Senatet og det romerske folk. Forkortelsen blev brugt overalt i det gamle Rom, og det kan stadig ses den dag i dag f.eks. på kloakdæksler i Rom. En nyere italiensk fortolkning er Sono pazzi questi Romani, der betyder De er skøre, de romere.

Legionæren midt i billedet med en amfor for munden, er en karikatur af Pierre Tchernia (1928- ), der var en ven af Uderzo og Goscinny. Tchernia har været medforfatter på filmatiseringerne af Asterix, ligesom han har spillet i en lang række franske film. Han optræder i KORS som centurion Clemmellus.

Side 5
Rude 5
Ave betyder Hil på latin.
Side 6
Rude 4
Posthumt kommer af det latinske posthumus, der er opstået ved en fusion af postumus (= sidst født) og humus (= jord). Dermed betyder det, at noget er udgivet efter den pågældendes død
Side 6
Rude 5
De to legionærer, der bærer den fulde legionær, er Uderzo og Goscinny.
Side 8
Rude 3
Ornamental er afledt af det latinske ornamentum, der betyder udsmykket.
Side 11
Rude 1
Fødselsdagssangen er en omskrivning af Bamses fødselsdag med tekst og musik af Thorbjørn Egner (1912-1990) og Inger Åsted (1918-1981).
Side 12
Rude 2
Geheimeråd var en titel for kongens uofficielle nærmeste rådgivere uden for rigsrådet.
Side 12
Rude 4
Lutetia Parisiorum er det oprindelige latinske navn for Paris. Lutetia stammer formentlig fra asien og betyder mudder, der skulle hentyde til marsken, der oprindeligt lå langs floden Seine.
Side 12
Rude 5
Axiomatiske stammer fra det græske axioma, der er en grundsætning, der ikke kræver bevis.
Side 13
Rude 1
Merkur er den romerske gud for kommunikation, hurtighed og handel. Som handelsgud tog han sig af tyve, købmænd og rejsende. Derfor havde han altid travlt og måtte løbe hurtigt.
Side 13
Rude 4
Podagra kommer af græsk, og det betyder gigt i fødderne specielt i storetåen.
Side 15
Rude 2
Annum eller annuum kommer af det latinske annus, der betyder år.
Side 15
Rude 4
Sestertius var en romersk sølvmønt, og i flertal bliver det til sestertier. En legionær fik ca. 700 sestertier om året.
Side 21
Rude 6
Jeg kom, jeg så, jeg betalte er en omskrivning af Jeg kom, jeg så, jeg sejrede, der på latin er Veni, vidi, vici. Ordene blev udtalt af Julius Cæsar i august 47 f.Kr. efter en sejr i Pontur, Orienten.
Side 25
Rude 3
Colonia Copia Claudia Augusta Lugdunum hedder i dag Lyon og er placeret i det sydøstlige Frankrig. Byen var en vigtig romersk by, der blev grundlagt 43 f.Kr. af Lucius Munatius Plancus. Byen var hovedstad i den romerske provins Gallia Lugdunensis. De romerske kejsere Claudius og Caracalla er født i byen. Byen er opkaldt efter solguden Lugh

Samarobriva blev etableret som by af Ambiani-stammen, og senere brugte romerne byen som strategisk post i forbindelse med erobringen af Gallien. I romersk tid var der forum, romerske bade og et amfiteater i byen. I dag hedder byden Amiens, og den ligger 120 km. nord for Paris.

Vesontio har et vigtigt militært sted, så byen blev første gang omtalt under Julius Cæsar. Byen ligger i det østlige Frankrig mod Tyskland, og i dag hedder byen Besançon.

Side 25
Rude 6
Karusser er et plattysk ord om fisken Carassius carassius, der er en fladfisk, der minder om en karpe.
Side 27
Rude 5
De to legionærer er karikaturer af Gøg og Gokke, der i virkeligheden hed Stan Laurel (1890-1965) og Oliver Hardy (1892-1957). Gøg og Gokke startede i stumfilm med slapstik, og de fortsatte, da tonefilmen kom frem. De indspillede film fra 1919 til 1953.
Side 28
Rude 4
Nålepenge, et fast årligt eller månedligt beløb, som en far giver sin datter eller en mand giver sin hustru til daglige fornødenheder. Særlig ved afslutningen af ægteskabstraktater mellem personer af regerende fyrstehuse, er det sædvanligt at aftale, hvor stort et beløb der årligt skal udbetales i nålepenge.
Side 33
Rude 6 & 7
Redde Cæsari quae sunt cæsaris! betyder ganske rigtigt Giv Cæsar hvad Cæsars er! på latin. Sisyphus Regulus Absolutus henviser til, at citatet kommer fra Mathæus evangeliet kapitel 22 linje 21, hvor Jesus siger Giv kejseren, hvad kejserens er, og Gud, hvad Guds er!
Side 35
Rude 3
Si vis pacem, para bellum er latin og betyder Hvis du ønsker fred, så forbered dig på krig. Ordene er et citat af Publius Flavius Vegetius Renatus, der var forfatter og militær ekspert under det romerske imperium omkring 400 f.Kr.
Side 36
Rude 10
Hvis man ser godt efter, er der en lille tavle med ordene Albo notamba lapillo med et M ovenover. Det er et latinsk udtryk, der betyder At markere med en hvid sten. M er tallet 1.000, og side 36 er simpelthen side nr. 1.000 i Asterix
Side 37
Rude 1
Thermer er et romersk bad.

Fora er flertal af forum, der er et romersk torv.

Side 37
Rude 3
Sangen er formentlig en omskrivning af N. F. S. Grundtvigs (1783-1872) salme Samson, der har teksten Fagre Ord fryde mangt et Hjerte, Fagre Ord har forvoldt mig Smerte...
Side 37
Rude 5
Incongruentus kommer af latin og betyder, at to objekter ikke har nogen ligheder
Side 38
Rude 9
Symbolet er hunulven Lupa, der diede Romulus og Remus, der var krigsguden Mars' tvillingesønner. Romulus myrdede senere sin bror og grundlagde Rom 21. april 753 f.Kr.
Side 39
Rude 6
Via Appia er vejen mellem Rom og havnebyen Brundisium (nu Brindisi) på Italiens østkyst. Vejen går gennem Terracina, der er en havneby syd for Rom, og det er formentlig her Simonix har lagt til. Vejen har sit navn efter Appius Claudius, der var censor (romersk magistrat) 307-296 f.Kr.
Side 40
Rude 9
Uti non abuti er fra latin, og det betyder Brug, men misbrug ikke.

Wandsbeck var indtil 1864 den sidste by i det gamle danske kongerige før man kom til den tyske grænse. Udtrykket fik en negativ klang på linje med ad Pommeren til og ad Hekkenfeldt til.

Side 41
Rude 5
Galimatias er sammensat af det latinske galli, der betyder hane og det græske matheia, der betyder viden. Altså en hanes viden eller logik for burhøns, men udtrykket betyder nærmest det tvært modsatte nemlig sniksnak eller vås.
Side 41
Rude 7
Brutus myrdede Cæsar med en kniv i 44 f.Kr.
Side 46
Rude 8
Teutates (eller Toutatis) var en af de gamle keltiske guder. Navnet betyder "stammens far", og han var gud for krig, vækst og rigdom. Teutates blev også tilbedst af gallerne.
Side 48
Rude 4
Devaluere kommer af engelsk, og betyder en nedskrivning af en montenheds værdi. Valere betyder være værd på latin.