Asterix > Albums > KORS

Asterix på Korsika

Tegning: Albert Uderzo
Tekst: René Goscinny
Oversættelse: Per Då
Originaltitel: Astérix en Corse
Udgivet: 1973

 

Synopsis
En af Korsikas vigtigste klanhøvdinger er blevet fanget af Romerne, og han er blevet sendt i eksil til garnisionen Solarium, der ligger i nærheden af vores gallerby. Efter fejringen af Gergovia-dagen rejser Asterix, Oblelix og Idefix med Minamandavarfrakertemix til Korsika. Vores venner får oplevet naturen og levevis på Korsika, og besøget slutter naturligvis med et kæmpe slag mod Romerne.

 

Personer
Kronologisk Betydning, oprindelse eller kommentar
Godemine
godemine.gif (10365 bytes)
Majestix' ægtefælle.

Navnet er en del af talemåden ".... at holde gode miner til slet spil".

Littenix
senilix-fru.gif (9838 bytes)
Senilix' hustru.

Den danske oversætter Per Då havde et par hjælpere i årene på Gutenberghus, og den ene hed Litten.

Majestix
majestix.gif (6717 bytes)
Høvding for gallerbyen.

Kommer af det latinske majestas, der i antikkens Rom var betegnelsen for folkets og statens værdighed. Senere blev begrebet overført til en kejserlig person, og dermed fulgte, at selv ubetydelige fornærmelser mod denne person, ofte blev genstand for vilkårlig forfølgelse og streng straf.

Trubadurix
trubadurix.gif (40215 bytes)
Gallerbyens skjald, spillemand og sanger! Ender i sidste rude i hvert album med at blive bundet og kneblet, så han ikke kan spolere festmiddagen med sang. Dette er dog ikke tilfældet i GGAL, VIKI, SKRK, OLYM, BYPL, GAVE, AMER, ØST og ROSE (indtil Asterix Fodnoter er færdig!).

Troubadour var en middelalderlig digter fra sydfrankrig nærmere betegnet Provence. Ordet oprinder af trobador, der betyder "den der finder".

Asterix
asterix.gif (5674 bytes)
Helten i vor historie. Fortolkningen af navnet kan komme af:

1. Ordet Asterisk kommer af græsk og betyder stjernelignende eller stammer fra stjernerne.

2. Asteriskos kommer af græsk og er et kritisk, sædvanligvis rødt tegn (*) med hvilket oldtidens filologer frikendet steder i et håndskrift for mistanke om uægthed eller upålidelighed eller også erklærede dem for særlig smukke og værd at lægge mærke til. Det modsatte tegn var Obeliskos (†). Nu anvendes symbolet (*) til at fremhæve steder eller henvise til en fodnote.

3. Aster kommer af det latinske navn for stjerne og rix henviser til det latinske rex, der betyder konge.

Obelix
obelix.gif (7030 bytes)
Asterix' bedste ven. Faldt i gryden med trylledrik og får ikke noget sidenhen undtagen i [KLEO] og [SØS]. Der er flere muligheder for fortolkninger navnet:

1. En obelisk er et typografisk symbol (†), der oprindeligt blev anvendt til at markere noget var uægte eller værdiløst. Ordet kommer af det græske Obelos eller Obeliskos, og symbolet var det modsatte af Asteriskos (*). Nu anvendes symbolet til at markere en fodnote eller dødsdatoen for en person.

2. På græsk lyder obelix som ovelias (ovelos), der er oldgræsk for det spyd gallerne brugte til at stege vildsvin over åben ild. Måske den bedste forklaring, når man tænker på Obelix' madvaner.

3. Obelisk er et stenmonument med fire sider og en pyramidetop, f.eks. som centrum af Place de la Concorde i Paris

Senilix
senilix.gif (5952 bytes)
Gallerbyens ældste beboer - omkring de 100 år.

Senilix henviser til det latinske senilis, der betyder oldingeagtig. Stammen af ordet er senex, der betyder gammel eller olding.

Hørmetix
hormetix.gif (4176 bytes)
Gallerbyens fiskehandler.

Hørmetik er en dobbelthed mellem hørm, der betyder stank (og det henviser uden tvivl til de ikke altid friske fisk fra Hørmetix) samt til hermetik, der er en ældre betegnelse for hermetisk lukkede dåser med fiskekonserves (tak til Jens Erik Buur).

Armamix
armamix.gif (37078 bytes)
Gallerbyens smed. Hænger ofte ud med Hørmetix med hvem han har et had/kærligheds forhold til. Armamix slår ofte Trubadurix i hovedet med forskellige remedier, for at få ham til at stoppe med at synge.

På latin betyder arma enten våben, krig eller grejer.

Clemmellus
Centurion i Solarium.

En klemmelus er en blodansamling, der opstår efter et slag eller hvis man f.eks. har fået fingeren i klemme i en dør.

Personen er en karikatur af Pierre Tchernia (1928-  ), der var ven og kollega med Uderzo og Goscinny. Tchernia var bl.a. fransk TV's første nyhedsoplæser, han var medforfatter bag flere af tegnefilmene om Asterix og Obelix, ligesom han spillet roller i en lang række franske film. Han optræder desuden i TRØJ uden navn.

Minamandavarfrakertemix
a'ka Minamanda
Korsikansk klanhøvding.

Navnet kommer fra sangen Min Amanda var fra Kerteminde, der er en gammel dansk sang af ukendt oprindelse.

Idefix
idefix.gif (5347 bytes)
Obelix' bedste ven. Han bliver altid ked af det, når træer vælter.

Navnet er en direkte oversættelse af det franske navn, og det betyder en fiks idé. Det franske navn blev valgt af læserne af Pilote i 60'erne.

Charmonix
charmonix.gif (142554 bytes)
Hotelejer i Geneve.

Charme kommer af det latinske carmen, der betyder tryllesang, men betydningen nu til dags er mere tiltrækning eller ynde.

Calamar y Tinta
calamar-y-tinta.gif (19504 bytes)
Spansk høvding.

Calamar y Tina betyder blæksprutte og blæk på spansk.

Pepe a'ka
Perikles Calamar y Tinta
pepe.gif (6130 bytes)
Spansk høvdingesøn.

Perikles (495-429 f.Kr.) var en græsk politiker fra Athen, der gennemførte en lang række reformer, bl.a. begrænsede han aristokratiets magt. Under Perikles nåede Athen højdepunktet af sin politiske og kulturelle magt.

Calamar y Tina betyder blæksprutte og blæk på spansk.

Patronix
Gallisk restaurationsejer i Rom.

Protron kommer af pratonus, der betyder en beskytter eller en skytsherre.

Fixfax
fixfax.gif (9268 bytes)
Asterix' britiske fætter.

På engelsk er fix løsningen på et problem, og fax er en forkortelse af facsimile, Facsimile kommer af det latinske fac simile, der betyder lav på samme måde. Den første telefax maskine blev i øvrigt fremstillet i 1861, og den kom derfor frem før den første telefon var tilgængelig.

Bigboss
bigboss.gif (13883 bytes)
Britisk landsbyhøvding.

Navnet betyder den store chef på engelsk. Personen kan være en karikatur af en anden stor engelsk leder sir Winston Churchill.

O'Torinolaryngologix
o-torinolaryngologix.gif (6503 bytes)
Beboer i britisk landsby.

Otorinolaryngologi er læren om øre-næse-halssygdomme (tak til Henrik Røgind).

Mac Anoterapix
mac-anoterapix.gif (6271 bytes)
Beboer i britisk landsby.

Mac antyder, at der er tale om en skotte. Ano kan henvise til anno, der betyder år på latin. Terapi kommer af det græske therapeia, der betyder sygdomsbehandling af medicinsk vej.

Relax
relax.gif (5999 bytes)
Værtshusholder i Londinium.

Relax betyder slappe af på engelsk.

Orthofix
Kroejer i Lugdunum.

Ortho anvendes som forstavelse for ord, og det betyder ret eller rigtig på latin. Fix kommer af det latinske fixus, der betyder fast.

Provencix
Kroejer i Massilia (Marseille).

Provencix stammer fra det latinske provincia, der betyder provins.

Kroejeren er en karikatur af den franske skuespiller Raimu (1883-1946) egentlig Jules Muraire. Provencix har optrådt uden navn som kroejer i TRYL, hvor han åbner en kro i Massilia.

Kolerix
kolerix.gif (5779 bytes)
Skipper fra Gesocribate (Le Conquet).

Navnet kan komme af koleriker, der er et vredt og opfarende menneske. Det kommer fra græsk, hvor kholerikós betyder galdesyg, og man antog i gamle dage, at vreden kom fra galdesyren.

Præfix
præfix.gif (24569 bytes)
Gallisk kul- og vinhandler i Gergovia.

Navnet kommer af det latinske praefixum, der betyder foransætte. I dansk grammatik er præfiks en forstavelse, der sættes foran et ord, der i forvejen har en selvstændig betydning.

Suffix
suffix.gif (21792 bytes)
Præfix' hustru.

Navnet kommer af det latinske suffigo, der betyder fæstner eller sætter fast. I dansk grammatik er suffiks en afledningsendelse, der sættes bag et ord, der i forvejen har en selvstændig betydning.

Miraculix
miraculix.gif (9331 bytes)
Troldmanden/druiden i gallerbyen. Han besidder den hemmelige opskrift på trylledrikken.

Miraculix kommer af mirakel, hvilket betyder en overnaturlig hændelse, der måske kan forklares.

Cafeolix
Korsikansk cafeejer i Marssilia.

Navnet er en henvisning til kaffe med mælk - Café au lait.

Parlomba
Cafeolix' hustru.

Parlomba kan henvise til en italiensk landsby, der ligger lidt øst for Napoli.

Rødskæg
rodskaeg.gif (6546 bytes)
Piraternes kaptajn

Rødskæg er en henvisning til serien "Barbe Rouge" af Victor Hubinon.

Treben
Piraternes lyriske styrmand.

Treben har sit navn, da han jo går med stok. Lige som sit forbillede Tripod i serien "Barbe Rouge" af Victor Hubinon taler Treben flydende latin.

Baba
Piraternes udkigspost.

Baba er en direkte henvisning til hans pandant i serien "Barbe Rouge" af Victor Hubinon.

Conscientissimus
Frivillig romersk legionær på Korsika.

Navnet kommer fra det latinske conscientia, der betyder selverkendelse, dvs. beheden om at have handlet ædelt. Inden for psykoanalysen er samvittighedsfuldhed én af de fem karaktertræk i en model - The "Big Five" Personality Traits - der er udviklet af Costa og McCrae. Modellen anvendes ofte som grundlag for personlighedstests. 

Patologix
Korsikansk druide.

Navnet stammer fra det græske pathos, der betyder lidelse og logi, der betyder læren om noget. Patologi er derfor læren om sygdomme og deres indvirkning på legemet.

Frenetix
Korsikansk gamling.

Freno betyder lægge bidsel på, dvs. tæmme eller standse.

Vendettix
Korsikaner.

Vendettix henviser til det italienske vendetta, der kommer af det latinske vindicta, der betyder hævn. Ordet er i familie med vindicare, det betyder udlevering af noget fra den, der uretmæssigt sidder inde med det. Vindicere anvendes nu om blodhævn i familiefejder i specielt korsikanske forhold. 

Chipolata
Korsikaner, søster til Vendettix.

En chipolata er en lang, tynd svinepølse.

L. Aboremus Propatria
Romersk proprætor på i Aleria på Korsika.

På latin betyder laboro at bestræbe sig på, arbejde. Pro betyder foran og patria betyder hjemstavn. Sætningen laboremus pro patria betyder lad os arbejde for fædrelandet., og det var brygger Carl Jacobsens valgsprog. Ved indkørslen med elefanterne på Carlsberg i Valby, ses sætningen som inskription over porten.

Salamix
Romersk legionær født på Korsika.

Salami er en røgte salt spegepølse fra Italien. Salare betyder salte på latin.

Macadamix
Korsikansk straffefange.

Navnet kan måske opdeles i mac, der henviser til, at Macadamix er af keltisk oprindelse, og adamas, der betyder ubøjeligt hjerte på latin.

Violoncellix
Korsikansk klanhøvding.

En violoncello er det italienske ord for en cello, der er tenorinstrumentet blandt strygerne. Den er en oktav dybere end bratschen. Violone betyder kontrabas på italiensk, og cello er den almindelige diminutivendelse.

Berbetix
Korsikansk klanhøvding.

Det er uklart hvad navnet har af oprindelse. Det nærmeste er berberis, der er en stedsegrøn planteslægt.

Heretix
Korsikansk klanhøvding.

Navnet henviser til det latinske hereticus, der betyder kætteri, dvs. modstand mod den almindeligt anerkendte religion.

Mineralogix
Korsikansk klanhøvding.

En mineralog er en person, der studerer mineralogi, der er læren om mineralers sammensætning og egenskaber. Mineral stammer fra det latinske minerale, afledt af minera, der betyder metalåre.

Basunix
Korsikansk klanhøvding.

En basun er et blæserinstrument af messing med en dyb tone. En basun kaldes også en trombone. Basun kommer af det latinske bucina, der betyder horn eller trompet.

Symfonix
Korsikansk klanhøvding.

En symfoni er en komposition i normalt tre-fire satser for et orkester. Symfoni stammer fra det græske syn (harmoni) og phone (lyd).

Saxofonix
Korsikansk klanhøvding.

En saxofon er et blæserinstrument oftest lavet af messing. Navnet stammer fra opfinderen Adolphe Sax (1814-1894) og det græske phone (lyd).

Malapartix
Korsikansk klanhøvding.

Navnet er sammensat af mal og aparte. Mal er et præfix, der kommer af det latinske male, der betyder dårlig. Aparte kommer af det franske à part, der betyder afsides eller til en side.

 

Steder
Kronologisk Betydning eller kommentar
Korsika Korsika er en ø i Middelhavet, og øen er en fransk region opdelt i to departementer. Der er ca. 250.000 indbyggere på øen.
Gallien Kommer af det latinske Gallia. Landet omfattede det nuværende Frankrig, Belgien, det vestlige Schweiz, dele af Holland og Tyskland vest for Rhinen.
Akvarium En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. Akvarium kommer af det latinske aquarius, der betyder vandholdig. Anvendes i dag om kummer til fisk eller en bygning, der rummer akvarier, f.eks. Danmark Akvarium.
Solarium En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. En havsnegl, der hører hjemme i de varme have specielt omkring Kina. Der er næppe her tænkt på det nyere ord for en kunstig sol.
Terrarium En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. Terrarium er afledt af det latinske terra, der betyder land samt en analogi til akvarium. Et terrarium anvendes om en glaskasse til typisk krybdyr.
Perikum En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. Kommer af det græske hypereikon, der er en lyngart fra slægten hypericum.
Rom Hovedstaden i romerriget. Navnets oprindelse er ukendt.
Geranium Romersk lejr på Korsika. Geranium er navnet på plantefamilien storkenæb, der er stauder eller et-årige planter. Ordet er afledt af det græske geranos, der betyder trane.
Postscriptum Romersk lejr på Korsika. Post scriptum kommer af latin og betyder efter det skrevne. Det bliver ofte forkortet PS i breve.
Massemedium Romersk lejr på Korsika. Masse medier er en fælles betegnelse for aviser, fjernsyn, radio mv., der formidler et budskab til en større gruppe af mennesker.
Ultimatum Romersk lejr på Korsika. Ultimatum er afledt af det latinske ultimus, der betyder sidst. Et ultimatum er en erklæring, hvor man stiller visse krav med trussel om at gribe til kraftigere midler, hvis kravene ikke efterkommes.
Auditorium Romersk lejr på Korsika. Auditorium er fra latin, og det betyder en høresal. Audire betyder høre.
Podium Romersk lejr på Korsika. Podium er latin afledt af det græske podion, der betyder fod. Oprindeligt var det betegnelsen om den lave forhøjning rundt om scenen på et græsk amfiteater, hvor de fornemste siddepladser var. Nu bruges betegnelsen om en forhøjning i en sal bestemt for de optrædende.
Mariana By på Korsika. Byen blev grundlagt 93 f.Kr. som en militærforlægning.
Esrum Romersk lejr på Korsika. Esrum er et område i Nordsjælland. Esrum betyder den åbne plads ved søes Es.
Vaguum Romersk lejr på Korsika. Vaguum er afledt af vaus, det betyder uafklaret på latin.
Bælum Romersk lejr på Korsika. Bælum er en by i Himmerland.
Alrum Romersk lejr på Korsika. Alrummet er rummet for alle.
Tedeum Romersk lejr på Korsika. Te Deum er en gammel kristen hymne, og den kaldes også Ambrosius' lovsang. Te Deum betyder dig Gud.
Aleria By på Korsika. Aleria er grundlagt ca. 560 f.Kr., og det blev en romersk provins i 259 f.Kr. På det tidspunkt var det hovedbyen på Korsika.
Postfestum Romersk lejr på Korsika. Post betyder efter på latin og festum er en kirkelig højtid, nu mere anvendt om en fest.
Fluidum Romersk lejr på Korsika. Fluidum kommer af fluo, der betyder flydende på latin.
Memorandum Romersk lejr på Korsika.Memorandum kommer af memoria, der betyder hukommelse eller erindring på latin. Et memorandum er en sammentrængt fremstilling af en sag.
Eccorum Romersk lejr på Korsika. Et ekko er en genlyd. Ekko stammer fra det græske ekho.
Aluminium Romersk lejr på Korsika. Aluminium er grundstof nr. 13 i det periodiske system. Ordet stammer af alun, der er et dobbeltsalt bestående af kalium- og aluminiumsulfat.
Husum Romersk lejr på Korsika. Husum er en forstad til København., ligesom det er en by i Nordtyskland syd for Flensborg.
Portus Syracusanus By på Korsika. Portus er port på latin. Syracusanus er en konkylieart. I dag hedder byen Porto-Vecchio og er Korsikas tredje største by.
Østre Sivispacemparabellum Romersk lejr på Korsika. Si vis pacem, para bellum er latin og betyder Hvis du ønsker fred, så forbered dig på krig.
Pharum Romersk lejr på Korsika. Pharum eller pharus er et sømærke på latin.
Sæculasæculorum Romersk lejr på Korsika. Saecula saeculorum betyder evighedernes evighed på latin.
Adlibitum Romersk lejr på Korsika. Ad libitum betyder efter behag på latin. Vendingen anvendes typisk, hvis man kan drikke så meget man har lyst til.
Referendum Romersk lejr på Korsika. Referendum kommer af det latinske referere, der betyder henvise. Nu betyder det en direkte folkeafstemning om f.eks. et lovforslag.
Brøndum Romersk lejr på Korsika. Brøndum er et dansk bynavn, og der ligger flere byer i Jylland af dette navn.
Barnum Romersk lejr på Korsika. Barnum henviser til den amerikanske cirkusmand Phineas Taylor Barnum (1810-1891).
Vestre Sivispacemparabellum Romersk lejr på Korsika. Si vis pacem, para bellum er latin og betyder Hvis du ønsker fred, så forbered dig på krig.
Decorum Romersk lejr på Korsika.Decorum er afledt af det latinske decorus, der betyder passende eller sømmelig.
Minimum Romersk lejr på Korsika. Minimum betyder mindst på latin.
Maximum Romersk lejr på Korsika. Maximum er afledt af maximus, der betyder mest på latin.
Opossum Romersk lejr på Korsika. Opossum er en nordamerikansk pungrotte. Navnet er af indiansk oprindelse.
Vascerum Romersk lejr på Korsika. Et vaskerum er et rum, hvor man vasker ting...
Linoleum Romersk lejr på Korsika. Linoleum er dannet af de latinske ord linum (hør) og oleum (olie). Linoleum er iltet linolie, der giver en hård glat overflade, der er vandafvisende.
Vademecum Romersk lejr på Korsika. Vade mecum betyder gå med mig på latin. Et vademecum er en håndbog i lommeformat.
Calcium Romersk lejr på Korsika. Calcium er grundstof nr. 20 i det periodiske system. Navnet stammer fra det latinske calx, der betyder kalk.
Toblerorum Romersk lejr på Korsika. Navnet henviser til den schweiziske chokolade toblerone, der blev opfundet af Theodor Tobler og Emil Baumann og lanceret i 1908. Navnet er en kombination af Tobler og torrone, der på italiensk betyder nougat.
Bubblegum Romersk lejr på Korsika. Bubblegum er tyggegummi, som man kan lave bobler af.
Vargiveum Romersk lejr på Korsika. Varg i veum stammer fra den nordiske middelalder, og betyder ulven i templet.
Pensum Romersk lejr på Korsika. Pensum kommer af det latinske pendere, der betyder afvejet. Pensum er det stof, der skal gennemgås i vis periode, eller som skal opgives til eksamen.
Harmonium Romersk lejr på Korsika. Harmonium er et stueorgel, der især blev anvendt i mindre danske kirker.
Bombastum Romersk lejr på Korsika. Navnet henviser til bombastisk, der er afledt af bombast, der er en svulstighed.
Superdum Romersk lejr på Korsika. Superdum er mere en dum...
Agylla By på Korsika. Agylla var navnet på den etruriske by Caere, der lå 50 km. nord for Rom.
Vanitasvanitatum Romersk lejr på Korsika. Vanitas Vanitatum betyder forfængelighedernes forfængelighed.
Summasummarum Romersk lejr på Korsika. Summasummarum betyder summernes sum på latin. I overført betydning betyder det den endelige sum eller det endelige resultat.
Hum Romersk lejr på Korsika. At humme sig betyder, at man skal forlade et givet sted. Det betyder ikke nødvendigvis, at man flytter sig langt væk.
Tonicum Romersk lejr på Korsika. Tonic kommer af det græske tonikos, der betyder spænde eller strække. Tonicvand er en styrkende drik bestående af vand tilsat kinin.
Paxvobiscum Romersk lejr på Korsika. Pax vobiscum er latin, og det betyder Fred være med eder.
Factotum Romersk lejr på Korsika. Fac totum kommer af latin, og det betyder Lav alting, og det er dermed en handyman
Massilia Byen blev grundlagt 600 f.Kr. af grækerne under navnet Massalia. Efter romerne erobrede byen 49 f.Kr. ændrede den navn til Massilia. Byen hedder Marseille i dag, og det er Frankrigs næststørste by placeret i den sydøstlige del af Frankrig ved Middelhavet.

 

Kommentarer
Side, rude Kommentar
Side 3
-
Denne side er i dette album erstattet af et kort over Korsika 50 f.Kr.
Side 4
-
Også denne side er helt atypisk, nemlig et forord, der forklarer om Korsika.
Side 5
Rude 3
Teutates (eller Toutatis) var en af de gamle keltiske guder. Navnet betyder "stammens far", og han var gud for krig, vækst og rigdom. Teutates blev også tilbedst af gallerne.

Belenos er den keltiske lysgud samt gud for sol og varme. Varmen associeres med det at hele, dvs. lægeprocessen. Hans partner var Belisama.

Jupiter er den øverste gud i den romerske mytologi. Han var gud over himmlen samt gud over lyn og torden. Hans ligemænd er den græske Zeus og den nordiske Thor.

Alea jacta est betyder Terningerne er kastet på latin. Ordene skulle efter sigende være udtalt af Julius Cæsar i 49 f.Kr., da han gik over floden Rubicon. Vendingen benyttes nu om en uigenkaldelig beslutning.

Side 6
Rude 2
Gergovia er en gallisk by syd for Clermont-Ferrand i det centrale Frankrig. Gergovia var placeret på vanskelig tilgængelig høj, der i da kaldes Mont Gergoie. Vercingetorix forsvarede byen mod romerne i 52 f. Kr.
Side 9
Rude 1
Asterix på Korsika var det sidste album, der først blev trykt som føljeton i Pilote, før det blev trykt som album. Dette er årsagen til, at mange af de tidligere karakterer kommer for at fejre slaget ved Gergovia.
Side 9
Rude 5
Colonia Copia Claudia Augusta Lugdunum hedder i dag Lyon og er placeret i det sydøstlige Frankrig. Byen var en vigtig romersk by, der blev grundlagt 43 f.Kr. af Lucius Munatius Plancus. Byen var hovedstad i den romerske provins Gallia Lugdunensis. De romerske kejsere Claudius og Caracalla er født i byen. Byen er opkaldt efter solguden Lugh.
Side 9
Rude 6
Auvergne er en region i det østlige Frankrig. Byerne er Vichy og Clermont-Ferrand ligger i dette område.
Side 9
Rude 8
Caramba er en spansk ed, der betyder noget i retning af død og pine.

Zurix er bankbestyrer i Geneve, se ALPE. Navnet henviser til byen Zürich i Schweiz. Schweiz er kendt for deres bankhemmelighed, hvilket betyder, at de ikke har pligt til at oplyse myndighederne om kundernes indeståender.

Side 13
Rude 2
Olé! betyder Bravo! på spansk, og Hombre! betyder Mand!
Side 17
Rude 1
Nyhavn 117 henviser til Nyhavn 17 i København, hvor der har været beværtning siden 1936.
Side 18
Rude 10
O tempora! O mores! betyder O tider o sæder, dvs. Hvilke tider hvilke skikke. Ordene blev udtalt af Cicero, da han anklagede Lucius Sergius Catilina for konspiration og mordforsøg i 63 f.Kr.
Side 19
Rude 2
Aparte kommer af det franske à part, der betyder afsides eller til en side.
Side 19
Rude 8
Errare humanum est betyder Det er menneskeligt at fejle. Skrevet af Alexander Pope (1688-1744) i værket An Essay on Criticism fra 1711.
Side 20
Rude 4
Sparto betyder at noget er bedre end noget andet. Udtrykket kommer af kortspillet l'hombre, hvor sparto er et højt kort.
Side 22
Rude 8
Felix qui potuit rerum cognoscere causas er et latinsk citat fra Publius Vergilius Maro eller Virgil (70-19 f.Kr.), og det betyder Heldig er han, som kan forstå årsagerne til ting. Citatet er fra hans bog Georgica (Håndbog i landbrug).
Side 24
Rude 4
Mars var krigsguden i den romerske mytologi samt den romerske nations og de romerske hæres forkæmper. Han er far til Romulus og Remus, der grundlagde Rom.

Merkur er den romerske gud for kommunikation, hurtighed og handel. Som handelsgud tog han sig af tyve, købmænd og rejsende. Derfor havde han altid travlt og måtte løbe hurtigt.

Side 25
Rude 6
Apropos betyder en indskudt bemærkning. Det kommer af det franske à propos, der betyder til sagen.
Side 26
Rude 8
Thalassotherapi er en kur, der benytter havvand, havalger og mudder.
Side 26
Rude 9
Spat kommer fra tysk, og det er en bensygdom hos heste.
Side 27
Rude 6
Makien er en stedsegrøn buskskov, der dækker halvdelen af Korsika. Planterne er mellem to og seks meter.
Side 29
Rude 1
Genua eller Genova ligger i det nordvestlige Italien, og byen er opstået 6-500 f.Kr.
Side 33
Rude 2
Sestertius var en romersk sølvmønt, og i flertal bliver det til sestertier. En legionær fik ca. 700 sestertier om året.
Side 33
Rude 4
Conscientissimus henviser til det engelske conscientiousness, der betyder samvittighedsfuldhed.
Side 34
Rude 3
Gourmand stammer fra fransk, og det betyder en ædedolk, men dog en kender af mad.
Side 38
Rude 4
Hugaf er et gammelt dansk ord, der er sammensat af hug og af. Hugaf betyder en barsk person eller en bullerbasse.

Waterlix henviser til Waterloo, der er en kommune i det centrale Belgien, hvor Napoleons (1769-1821) sidste slag fandt sted i 1815. Hans nederlag betød slutningen på han regeren i Frankrig.

Side 43
Rude 5
Desiderata komme af latin og betyder de ønskede ting.

Barbetix henviser til det franske barbe, der igen kommer det latinske barbatus, der betyder skæg.

Side 43
Rude 6
Palæontologi er studiet af livets historie på jorden samt af fortidens dyr og planter baseret på fossiler.

Apati kommer af det græske apatheia, der er sammensat a (uden) og pathos (følelse). Apati er derfor ufølsomhed eller sløvhed.

Side 43
Rude 8
Errata er flertal af det lainske erratum, der betyder misforståelse.
Side 45
Rude 6
Minamanda har sin hånd placeret på samme måde, som Napoleon ofte ses afbilledet.
Side 46
Rude 2
Skiliftix henviser til en skilift.