Asterix > Albums > SKOL

Skolestart i Gallien

Tegning: Albert Uderzo
Tekst: René Goscinny / Albert Uderzo
Oversættelse: Per Då
Originaltitel: Astérix et la rentrée gauloise
Udgivet: 2003

 

Synopsis
Albummet er atypisk, da det består af 14 små historier - næsten alle fra de tidligere år. Hvert enkelt historie bliver indledt og kommenteret i afsnittet nedenfor. Albummet har flere sider end et almindeligt album. 

 

Personer
Kronologisk Betydning, oprindelse eller kommentar
Asterix
asterix.gif (5674 bytes)
Helten i vor historie. Fortolkningen af navnet kan komme af:

1. Ordet Asterisk kommer af græsk og betyder stjernelignende eller stammer fra stjernerne.

2. Asteriskos kommer af græsk og er et kritisk, sædvanligvis rødt tegn (*) med hvilket oldtidens filologer frikendet steder i et håndskrift for mistanke om uægthed eller upålidelighed eller også erklærede dem for særlig smukke og værd at lægge mærke til. Det modsatte tegn var Obeliskos (†). Nu anvendes symbolet (*) til at fremhæve steder eller henvise til en fodnote.

3. Aster kommer af det latinske navn for stjerne og rix henviser til det latinske rex, der betyder konge.

Idefix
idefix.gif (5347 bytes)
Obelix' bedste ven. Han bliver altid ked af det, når træer vælter.

Navnet er en direkte oversættelse af det franske navn, og det betyder en fiks idé. Det franske navn blev valgt af læserne af Pilote i 60'erne.

Obelix
obelix.gif (7030 bytes)
Asterix' bedste ven. Faldt i gryden med trylledrik og får ikke noget sidenhen undtagen i [KLEO] og [SØS]. Der er flere muligheder for fortolkninger navnet:

1. En obelisk er et typografisk symbol (†), der oprindeligt blev anvendt til at markere noget var uægte eller værdiløst. Ordet kommer af det græske Obelos eller Obeliskos, og symbolet var det modsatte af Asteriskos (*). Nu anvendes symbolet til at markere en fodnote eller dødsdatoen for en person.

2. På græsk lyder obelix som ovelias (ovelos), der er oldgræsk for det spyd gallerne brugte til at stege vildsvin over åben ild. Måske den bedste forklaring, når man tænker på Obelix' madvaner.

3. Obelisk er et stenmonument med fire sider og en pyramidetop, f.eks. som centrum af Place de la Concorde i Paris

Miraculix
miraculix.gif (9331 bytes)
Troldmanden/druiden i gallerbyen. Han besidder den hemmelige opskrift på trylledrikken.

Miraculix kommer af mirakel, hvilket betyder en overnaturlig hændelse, der måske kan forklares.

Trubadurix
trubadurix.gif (40215 bytes)
Gallerbyens skjald, spillemand og sanger! Ender i sidste rude i hvert album med at blive bundet og kneblet, så han ikke kan spolere festmiddagen med sang. Dette er dog ikke tilfældet i GGAL, VIKI, SKRK, OLYM, BYPL, GAVE, AMER, ØST og ROSE (indtil Asterix Fodnoter er færdig!).

Troubadour var en middelalderlig digter fra sydfrankrig nærmere betegnet Provence. Ordet oprinder af trobador, der betyder "den der finder".

Majestix
majestix.gif (6717 bytes)
Høvding for gallerbyen.

Kommer af det latinske majestas, der i antikkens Rom var betegnelsen for folkets og statens værdighed. Senere blev begrebet overført til en kejserlig person, og dermed fulgte, at selv ubetydelige fornærmelser mod denne person, ofte blev genstand for vilkårlig forfølgelse og streng straf.

Armamix
armamix.gif (37078 bytes)
Gallerbyens smed. Hænger ofte ud med Hørmetix med hvem han har et had/kærligheds forhold til. Armamix slår ofte Trubadurix i hovedet med forskellige remedier, for at få ham til at stoppe med at synge.

På latin betyder arma enten våben, krig eller grejer.

Hørmetix
hormetix.gif (4176 bytes)
Gallerbyens fiskehandler.

Hørmetik er en dobbelthed mellem hørm, der betyder stank (og det henviser uden tvivl til de ikke altid friske fisk fra Hørmetix) samt til hermetik, der er en ældre betegnelse for hermetisk lukkede dåser med fiskekonserves (tak til Jens Erik Buur).

Senilix
senilix.gif (5952 bytes)
Gallerbyens ældste beboer - omkring de 100 år.

Senilix henviser til det latinske senilis, der betyder oldingeagtig. Stammen af ordet er senex, der betyder gammel eller olding.

Madatomix
Armamix' far og gallerbyens smed.

Madato betyder at sende på latin.

Oftalmologix
Hørmetix' far og gallerbyens fiskehandler.

Oftalmologi er læren om øjet og dets sygdomme. Det kommer af det græske ophthalmos (øje) og logi (læren om noget).

Obedalix
Obelix' far

Navnet har ingen egentlig betydning, men er en afart af Obelix. På originalsproget er hans navn Obélodalix.

Astronomix
Asterix' far

Astronomi kommer af græsk, og der er sammensat af aster (stjerne) og nomos (lov/lovgivning), og astronomi er derfor loven om stjernerne, dvs. læren om himmellegemerne.

Praline
Asterix' mor

Praline stammer fra det 17. århundrede, hvor det er navnet for mandler med sukker. Navnet skyldes Maréchal de Plessis Praslin, hvis kok opfandt denne slags konfekt. Senere blev praline også anvendt om chokoladetoppe fyldt med likør, marcipan og mandelkrem.

Gelatine
Obelix' mor.

Gelatine kommer af det franske gélatine og det latinske gelatus, der betyder frosset eller stivnet. Gelatine er lim lavet af ben og størknet til tynde gennemsigtige plader.

Julius Cæsar
caesar.gif (13557 bytes)
Født 100 f. Kr. og død 44 f. Kr. Romersk feltherre og statsmand. Undertvang Gallien 58-53, Britanien 55-54 og Germanien 55-53. Kæmpede i 57 mod Belgierne. Hovedkampene med Vercingetorix drejede sig om bopladserne Avaricum, Gergovia og Alesia. Blev dræbt med en dolk af sin yndling Marcus Junius Brutus.
Gyldenrøstix
Uovervindelig hane.

Hanens navn er en gylden røst. Vendingen bruges i N. F. S. Grundtvigs (1783-1872) pinsevise. 

Godemine
godemine.gif (10365 bytes)
Majestix' ægtefælle.

Navnet er en del af talemåden ".... at holde gode miner til slet spil".

Lillefix
lillefix.gif (5087 bytes)
Indbygger i gallerbyen. Lillefix er kæreste med Tragicomix og datter af Magnafix.

Navnet siger sig selv: En der er lille og fiks, hvilket Lillefix helt åbentlyst er.

 

Littenix
senilix-fru.gif (9838 bytes)
Senilix' hustru.

Den danske oversætter Per Då havde et par hjælpere i årene på Gutenberghus, og den ene hed Litten.

Galantine
Homøopatix' ægtefælle. Navnet kan komme af:

1. Galant, der kommer af fransk, betyder være lystig eller optræde flot.

2. Galantine er en madret, der består af udbenet, farseret kalve- eller hønsekød, rullet og ombundet og kogt i gelé. Retten serveres kold.

Remouladine
remouladine.gif (14271 bytes)
Hørmetix' kone.

Navnet er en henvisning til remoulade, der er tilbehør til nogle typer af fisk. Remoulade laves af majonaise tilsat hakkede agurker, kapers mv. Ordet kommer af det franske remolata, og er sammensat af præfixen re, der betyder igen eller tilbage og det afledte ord moles, der betyder masse på latin.

Claudius Clandestinus
Chef for Julius Cæsars hemmelige tjeneste.

Claudius var et meget anvendt fornavn i romertiden. Clandestinus betyder hemmelig på latin.

Medalix Dorix
Adjudant hos Retræterix.

Medalix henviser formentlig til medalje, der kommer af det franske médaille og det italienske medaglia, der betyder lille mønt. Dorix kan henvise til, at han stammer fra Doris, der i oldtiden lå i Grækenland.

Corpus Juris
Legionær med hang til citater.

Corpus er det latinske ord for legeme eller krop. Juris kommer af det latinske jura, der er flertal af jus. Jura betyder retsvidenskab.

René Goscinny
Forfatter.

René Goscinny (1926-1977) var forfatter til de første 24 Asterix albums, og han var derudover forfatter til en lang række andre tegneserier, f.eks. Lucky Luke, Iznogood og Umpa-pa.

Albert Uderzo
Tegner.

Albert Uderzo (1927-) er en af de mest kendte tegneserietegnere, og han har - udover Asterix - tegnet Umpa-pa og de første otte bind af Luftens Ørne.

Obelisc'h
Efterkommer af Obelix.

Navnet er en belgificering af Obelix.

Horats
Drager på stationen i Le Gouét

Horats er kaldenavnet for Quintus Horatius Flaccus (65-8 f.Kr.), der var en af de største romerske digtere, og han skabte sig en formue ved sideløbende af fungere som landmand og inkassator.

 

Steder
Kronologisk Betydning eller kommentar
Gallien Kommer af det latinske Gallia. Landet omfattede det nuværende Frankrig, Belgien, det vestlige Schweiz, dele af Holland og Tyskland vest for Rhinen.
Lutetia Parisiorum Det oprindelige latinske navn for Paris. Lutetia stammer formentlig fra asien og betyder mudder, der skulle hentyde til marsken, der oprindeligt lå langs floden Seine.
Armorica Det romerske navn for det område, der i dag betegnes som Bretagne. Vores gallerby ligger i dette område lidt nord for byen Brest, der dog først bliver grundlagt i 300-tallet.
Akvitania Kommer af det latinske Aquitania, der var den romerske navn for den del af Frankrig, der befandt sig syd for floden Garonne mellem Bordeaux og Toulouse og nord for Pyrenæerne.
Provincia Narbonensis Narbonensis var en romersk provins i det moderne Provence, Frankrig. Den grænsede op til Italien, og den vigtige landevej mellem Rom og den iberiske halvø gik igennem den. Navnet Narbonensis kommer fra kolonien Narbo Martius, det moderne Narbonne, som blev grundlagt i 118 f.Kr. ved kysten.
Akvarium En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. Akvarium kommer af det latinske aquarius, der betyder vandholdig. Anvendes i dag om kummer til fisk eller en bygning, der rummer akvarier, f.eks. Danmark Akvarium.
Solarium En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. En havsnegl, der hører hjemme i de varme have specielt omkring Kina. Der er næppe her tænkt på det nyere ord for en kunstig sol.
Terrarium En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. Terrarium er afledt af det latinske terra, der betyder land samt en analogi til akvarium. Et terrarium anvendes om en glaskasse til typisk krybdyr.
Perikum En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. Kommer af det græske hypereikon, der er en lyngart fra slægten hypericum.
Gallia Belgica Det romerske navn for det område, der i dag omfatter det sydlige Holland, Belgien, det nordøstlige Frankrig og det vestlige Tyskland.
Rom Hovedstaden i romerriget. Navnets oprindelse er ukendt.
Le Gouét Der findes ingen by af det navn, men der ligger en sluse i det nordlige Bretagne ved navn Le Gouét. Gouet betyder i øvrigt vinstok.
Bruxelles Bruxelles er Belgiens hovedstad med ca. 1 mio. indbyggere.

 

Kommentarer
Side, rude Kommentar
Side 5 1. Pressekonference (1966)

Majestix holder en pressekonference for at annoncere albummet. Historien optrådte oprindeligt i magasinet Pilote, hvor Majestix introducerede historien Romernes skræk! (SKRK). Pressekonferencen er en parodi på de pressekonferencer den franske president Charles de Gaulle (1890-1970) afholdt.

Side 7 2. Skolestart i Gallien (1966)

I starten af skoleåret skal Asterix og Obelix samle de gallerbyen børn sammen, men den der ler sidst......

Side 7
Rude 10
Belenos er den keltiske lysgud samt gud for sol og varme. Varmen associeres med det at hele, dvs. lægeprocessen. Hans partner var Belisama. Teutates (eller Toutatis) var en af de gamle keltiske guder. Navnet betyder "stammens far", og han var gud for krig, vækst og rigdom. Teutates blev også tilbedt af gallerne.
Side 8
Rude 4
Gergovia er en gallisk by syd for Clermont-Ferrand i det centrale Frankrig. Gergovia var placeret på vanskelig tilgængelig høj, der i dag kaldes Mont Gergoie. Vercingetorix forsvarede byen mod romerne i 52 f. Kr. i slaget ved Gergovia.
Side 10 3. Asterix' fødsel (1994)

Historien viser de kendte galleres forældre på den dag, hvor Asterix og Obelix bliver født. Og man ser tydeligt, hvor børnene får deres inspiration fra.....

Side 15 4. År 50 før Kristus (1977)

Historien er en kort gennemgang af de gennemgående gallere fra gallerbyen. Historien var oprindelig tænkt som en introduktion til det amerikanske marked.

Side 15
Rude 1
SPQR på skiltet står for Senatus Populusque Romanus på latin, og det betyder Senatet og det romerske folk. Forkortelsen blev brugt overalt i det gamle Rom, og det kan stadig ses den dag i dag f.eks. på kloakdæksler i Rom. En nyere italiensk fortolkning er Sono pazzi questi Romani, der betyder De er skøre, de romere.
Side 15
Rude 2
Oceanus Atlanticus giver sig selv, da det er det atlantiske ocean, dvs. Atlanterhavet. Cæsar peger mod den nye verden (Amerika), men han er ikke klar over, om der er noget. Asterix finder jo land i AMER.
Side 15
Rude 9
Quo vadis? betyder Hvor skal du hen? på latin.

Habeo betyder at have eller besidde. Corpus betyder legeme eller krop. Habeas Corpus er et gammelt juridisk begreb, der vedrører retten til at blive informeret om grunden til anholdelse, dvs. der skal være juridisk kontrol med arrastation og tilbageholdelse, man skal hurtigst muligt for en dommer og en retssag skal påbegyndes inden for en rimelig tid. Habeas Corpus er beskrevet i Menneskerettighedskonventionens artikel 5, stk. 2-4. Habeas Corpus optræder som gladiatoropdrætter i GLAD.

Side 16
Rude 2
Jupiter er den øverste gud i den romerske mytologi. Han var gud over himmlen samt gud over lyn og torden. Hans ligemænd er den græske Zeus og den nordiske Thor.
Side 16
Rude 11
Sukkerknalden blev opfundet i 1841 af tjekken Jakub Kryštof Rad i 1841.
Side 17
Rude 4
Trubadurix synger midsommervisen, der starter med Vi elsker vort land. Visen er skrevet af digteren Holger Drachmann (1846-1908) med melodi af Peter Erasmus Lange-Müller (1850-1926) i 1885 til brug for forestillingen Der var engang på Det Kongelige Teater. Shu-bi-dua lavede en ny melodi i 1980.
Side 17
Rude 10
XVIII år tilbage af tjenestetiden betyder, at han måske allerede har fejret MMMMMMD, der jo som bekendt fejrer, at legionærerne kun har 6.500 dage tilbage af tjenestetiden, se GAVE.
Side 19 5. Gyldenrøstix, Galliens hane galer (2003)

Historien om dengang den kejserlige romerske ørn udfordrede den galliske hane, der får lidt hjælp af Idefix.

Side 19
Rude 9
Gallinarius minus anvendes som en drejning af gallinaceus, der er navnet for en gårdhane. Minus betyder mindre på latin.
Side 25 6. Under misteltenen (1967)

Obelix har bagtanker med den gamle tradition om at kysse under misteltenen - det går dog ikke som planlagt.

Side 25
Rude 1
At kysse under misteltenen er en gammel juletradition, og gallerne bruger også mistelten som ingrediens i trylledrikken.
Side 28 7. Mini Midi Maxi (1971)

Gallerkvinderne Littenix og Godemine slås om fokus i en beskrivelse af den kvindelige tøjmode, og deres uenighed får draget mændene ind - det hele ender naturligvis med et kæmpe slagsmål.

Side 28
Rude 1
Vercingetorix blev født 72 f. Kr. og døde 46 f. Kr. Han var gallisk høvding af Arvernernes stamme, og han rejste 52 f.Kr. sine landsmænd til opstand mod Cæsar. Han blev indesluttet i fæstningen Alesia, hvor Cæsar efter svære kampe vandt. Vercingetorix blev ført til Rom og henrettet. Navnet betyder på gallisk over (ver) - kriger (cingetos) - konge (rix). Han optræder i GGAL, TRYL, SKRK og BYPL.

Veni, vidi, vici, der betyder Jeg kom, jeg så, jeg sejrede, blev udtalt af Julius Cæsar i august 47 f.Kr. efter en sejr i Pontur, Orienten.

Side 28
Rude 7
En tunika er en romersk dragt, der består af to stofstykker, syet i siderne og på skuldrene, med eller uden ærmer.
Side 29
Rude 2
Fossil kommer af det latinske fossio, der betyder at grave. Et fossil er en forstenet rest af et organisme fra Jordens fortid.

Rudiment kommer af det latinske rudimentum, der er afledt af rudis, der betyder grov eller upoleret. Det anvendes om uudviklede legemsdele, der ikke er til nytte.

Side 31 8. Asterix som du ikke har set ham før .... (1969)

Det er ikke en historie, men Asterix tegnet i fem forskellige tegneres stil:

Forslag 1 er tegnet i Disney-stil, forslag 2 er tegnet i Radiserne-stil, forslag 3 er i Jens Lyn-stil, forslag 4 har ikke nogen speciel stil, og forslag 5 minder om Beatles' Yellow Submarine.

Side 31
Rude 1
Carlus er en omskrivning af navnet Carlos, da tegningen tydeligvis foregår i en mellem Amerikansk stat.

Dynamix henviser til dynamit, der kommer af det græske dynamis, der betyder kraft.

Side 31
Rude 2
Rix er som skrevet konge på keltisk, og det er det samme som rex på latin.
Side 32
Rude 1
Amfora er græsk, og det var en af de almindeligst forekommende oldgræske vasetyper. Ordet er afledt af amphi, der betyder på begge sider, og vasetypen har da også to hanke.
Side 33
Rude 5
Plusfours stammer fra engelsk, og det betyder plus fire. Plusfours er løse bukser, der går ca. 4 inches (10,4 cm.) under knæet. Man har traditionelt sat dem samme med sport, og specielt inden for golf er de populære.
Side 35 9. Den helt store olympiske latter (1986)

Den olympiske komité beslutter at afholde det olympiske lege uden for Grækenland, og Lutetia vil gerne byde ind med hjælp fra Asterix og Obelix, men Cæsar har andre planer.

Side 35
Rude 6
Pierre Decoubertix er en reference til Pierre de Coubertin (1863-1937), der var en fransk pædagog og historiker og grundlæggeren af de moderne olympiske lege. Han var også formand for IOC i årene 1896-1925.
Side 36
Rude 3
Carte blanche kommer af fransk og betyder egentlig hvidt kort. At give carte blanche betyder, at man går uindskrænket fuldmagt eller at give frie hænder.

Konduite kommer af det franske conduite , der igen kommer af det latinske con (med) og ducere (føre). Konduite betyder at handle efter skøn.

Side 36
Rude 7
RER står for Réseau express régional d'Île-de-France, der er et trafiksystem bestående af hurtige togforbindelser, der forbinder Paris' centrum med byens forstæder.
Side 37
Rude 6
Det berømte dueslag er naturligvis en reference til Eiffeltårnet, der har været Paris' varetegn siden 1889.
Side 40 10. Fortryllende vår (1966)

Foråret kommer sent i Gallien, da Kong Vinter slår Foråret bevistløs. Heldigvis findes der jo trylledrik.

Side 41
Rude 10
La Primavera er et maleri fra omkring 1482 af den italienske renæssancemaler Sandro Botticelli (1445-1510). Billedet symboliserer forårets komme (primavera på italiensk).
Side 43 11. Legionens maskot (1968)

De romerske legionærer tæt på vores gallerby syntes de skal have en maskot. Desværre for dem, vælger de Idefix!

Side 43
Rude 3
Dulce et decorum est pro patria mori er et citat af den romerske lyriker Quintus Horatius Flaccus (65-8 f.Kr.) fra hans lyriske digte Odes. Citatet kan oversættes som Det er smukt og passende at dø for sit fædreland.
Side 43
Rude 4
Victrix causa diis placuit, sed victa catoni er et latinsk citat af den romerske digter Marcus Annaeus Lucanus (39-65), der betyder Den sejrende sag har vundet gudernes bifald, men den besejrede har vundet Cato's. Citatet kommer fra hans værk Pharsalia, der handler om borgerkrigen mellem Julius Cæsar og det romerske senat under ledelse af Gnaeus Pompeius Magnus (106-48 f.Kr.).
Side 43
Rude 5
Nunc est bibendum er ligeledes fra Odes, og det betyder Nu må der drikkes.
Side 43
Rude 6
Cur betyder hvorfor, og quomodo betyder hvordan på latin.
Side 43
Rude 7
Capitol er kort for Capitolinus Mons, der er den højeste, men samtidig også den mindste af Roms syv høje. Her lå byens vigtigste tempel, som var ramme for de vigtigste politiske og religiøse ceremonier.

Res, non verba betyder direkte oversat fra latin Ting, ikke ord, der er omskrvet til den engelske talemåde Action speaks louder than words.

Side 45
Rude 9
Merkur er den romerske gud for kommunikation, hurtighed og handel. Som handelsgud tog han sig af tyve, købmænd og rejsende. Derfor havde han altid travlt og måtte løbe hurtigt.
Side 46
Rude 5
Beati pauperes spiritu er et citat fra Matthæusevangeliets 3. del, vers 5., og det betyder Velsignede er de, som er fattige i ånden.
Side 48 12 .Latinomanie (1973)

Historien er en parodi på det engelske sprogs indtog i det franske sprog - karikeret med latin.

Side 48
Rude 9
Et cetera er en latinsk vending, der betyder og andre ting.
Side 50 13. Obelisc'h (1963)

Forfatterne, Goscinny og Uderzo, møder en person, der ligner Obelix fra deres tegneserie.

Side 52 2. Poitiers er en fransk by sydøst for Paris ved floden Clain. Charles Martel (686-741) var rigshovmester og reelt konge over de tre frankiske kongedømmer. Han vandt slaget ved Poitiers i 732, hvor han standsede et muslimsk plyndringstogt ledet af guvernøren af Al-Andalus.

4. Bertrand du Guesclin (1320-1380) var en fransk hærfører under 100 års krigen. Han sluttede som hærchef, og hans ry i samtiden var enormt.

5. Slaget ved Marignan (Marignano lidt syd for Milano) den 13. og 14. september 1515 var en del af den fransk-italienske krig, der varede fra 1494 til 1559.

6. René Duguay-Trouin (1673-1736) var en Fransk korsar af Saint Malo.

Side 53
Rude 10
Relikvie er en rest af en helgens legeme eller ejendele, der menes at have en overnaturlig virkning.
Side 54
Rude 7
Det virker som om, at alle deltagerne er karikaturer af kolleger på Pilote, men det er svært at identificere dem. Personerne set fra venstre mod højre:

Jean-Michel Charlier (1924-1989), chefredaktør på Pilote
Person A
Obelisc-h
Person B
Albert Uderzo
Person C
René Goscinny
Person D
Person E
Person F
Person G. Hjælp ønskes.!

Bemærk også, at Uderzo har signeret billedet i nederste venstre hjørne!

Side 56 14. En ide´s fødsel (1962)

Hvordan forfatterne får ideerne til deres historier.