I: Asterix og hans gæve gallere (GGAL)

01-GGAL-forside Tegning: Albert Uderzo
Tekst: René Goscinny
Oversættelse: Per Då
Originaltitel: Astérix le Gaulois
Udgivet: 1961
Min udgave: 1972
Ændringer i 2017-udgaven (HC) med rødt

 

Synopsis

Romerne finder ud af, at gallerbyen besidder en trylledrik, der gør dem uovervindelige. De prøver at tvinge opskriften ud af Miraculix og Asterix, som de har taget til fange. Miraculix og Asterix undslipper ved at drive gæk med den romerske garnision.

Tegningerne er endnu ikke helt udviklede, og en del latinske citater er fordanskede.

Personer

Kronologisk_i_album Betydning, oprindelse eller kommentar
vercingetorix Vercingetorix
Født 72 f. Kr. og død 46 f. Kr. Gallisk høvding af arvernes stamme, rejste 52 f. Kr. sine landsmænd til opstand mod Cæsar. Blev indesluttet i fæstningen Alesia, hvor Cæsar efter svære kampe vandt. Vercingetorix blev ført til Rom og henrettet. Navnet betyder på gallisk over (ver) – kriger (cingetos) – konge (rix).
caesar Julius Cæsar
Født 100 f. Kr. og død 44 f. Kr. Romersk feltherre og statsmand. Undertvang Gallien 58-53, Britanien 55-54 og Germanien 55-53. Kæmpede i 57 mod Belgierne. Hovedkampene med Vercingetorix drejede sig om bopladserne Avaricum, Gergovia og Alesia. Blev dræbt med en dolk af sin yndling Marcus Junius Brutus.
obelix Obelix
Asterix’ bedste ven.

Faldt i gryden med trylledrik og får ikke noget sidenhen undtagen i KLEO og [SØS]. Der er flere muligheder for fortolkninger navnet:

  1. En obelisk er et typografisk symbol (†), der oprindeligt blev anvendt til at markere noget var uægte eller værdiløst. Ordet kommer af det græske Obelos eller Obeliskos, og symbolet var det modsatte af Asteriskos (*). Nu anvendes symbolet til at markere en fodnote eller dødsdatoen for en person.
  2. På græsk lyder obelix som ovelias (ovelos), der er oldgræsk for det spyd gallerne brugte til at stege vildsvin over åben ild. Måske den bedste forklaring, når man tænker på Obelix’ madvaner.
  3. Obelisk er et stenmonument med fire sider og en pyramidetop, f.eks. som centrum af Place de la Concorde i Paris.
asterix Asterix
Helten i vor historie.

Fortolkningen af navnet kan komme af:

  1. Ordet Asterisk kommer af græsk og betyder stjernelignende eller stammer fra stjernerne.
  2. Asteriskos kommer af græsk og er et kritisk, sædvanligvis rødt tegn (*) med hvilket oldtidens filologer frikendet steder i et håndskrift for mistanke om uægthed eller upålidelighed eller også erklærede dem for særlig smukke og værd at lægge mærke til. Det modsatte tegn var Obeliskos (†). Nu anvendes symbolet (*) til at fremhæve steder eller henvise til en fodnote.
  3. Aster kommer af det latinske navn for stjerne og rix henviser til det latinske rex, der betyder konge.
simplicissimus Simplicissimus / Vierdus
Legionær i romerlejren.

Navnet kan komme af:

  1. Simplex eller simplicitas kommer af latin og betyder enkel, simpel, åben eller umiddelbar.
  2. Simplicissimus var et tysk samfundskritisk- og satirisk magasin 1896 til 19443. “Der abenteuerliche Simplicissimus” er en tysk roman i 11 bind om 30-års krigen og livet i lejrene. Den er skrevet af Hans von Grimmelshausen (1625-1676).

Vierdus er en enkelt sammentrækning af Vi er dus.

contraventum-mingit Contraventum Mingit
Centurion i Perikum.

Contra betyder modsat på latin og ventus betyder gunstig vind – altså en der ikke venter på den gunstige vind før han handler. Mingit kan komme af mingo, der betyder at lade sit vand. Så alt i alt en person, der pisser mod vinden. Alle der lærte latin i gamle dage kender udtrykket “Vir prudens non contra mingit”, der betyder “Klog mand pisser ikke i modvind” (tak til Henrik Røgind).
miraculix Miraculix
Troldmanden/druiden i gallerbyen.

Han besidder den hemmelige opskrift på trylledrikken.Miraculix kommer af mirakel, hvilket betyder en overnaturlig hændelse, der måske kan forklares.
perpetuum-mobile Perpetuum Mobile
Højrehånd for Contraventum Mingit i Perikum.

In perpetuum betyder for tid og evighed på latin. Mobile kommer af mobilis, der betyder bevægelig. Altså en evighedsmaskine, hvilket er umuligt ifølge termodynamikkens 2. hovedsætning (tak til Henrik Røgind).
delirium Delirium
“Frivillig” spion fra romerlejren, der bliver forklædt som galler og tager navnet Delirix.

Delirium kommer af det latinske delirius, der betyder tåbelig eller forrykt.
majestix Majestix
Høvding for gallerbyen.

Kommer af det latinske majestas, der i antikkens Rom var betegnelsen for folkets og statens værdighed. Senere blev begrebet overført til en kejserlig person, og dermed fulgte, at selv ubetydelige fornærmelser mod denne person, ofte blev genstand for vilkårlig forfølgelse og streng straf.
trubadurix Trubadurix
Gallerbyens skjald, spillemand og sanger!

Ender på sidste side i hvert album med at blive bundet og kneblet, så han ikke kan spolere festmiddagen med sang. Dette er dog ikke tilfældet i GGAL, VIKI, SKRK, OLYM, BYPL, GAVE, AMER, ØST, ROSE, HIML, PIKT og PAPY (indtil Asterix Fodnoter er færdig!). Troubadour var en middelalderlig digter fra sydfrankrig nærmere betegnet Provence. Ordet oprinder af trobador, der betyder “den der finder”.
armamix Armamix
Gallerbyens smed.

Hænger ofte ud med Hørmetix med hvem han har et had/kærligheds forhold til. Armamix slår ofte Trubadurix i hovedet med forskellige remedier, for at få ham til at stoppe med at synge.På latin betyder arma enten våben, krig eller grejer.
Potpuorrix
Indbygger i gallerbyen.

Potpourri kommer fra fransk, og det er sammensat af pot (gryde) og pourrir (rådne), og det var oprindelig en ret af blandede bestanddele hvoraf kødet undertiden var begyndt at gå i forrådnelse. Nu anvendes det om et medley inden for musik eller om duftende blanding af blomsterblade.
tullius-octopus Tullius Octopus
Romersk legionær, der flere gange bliver belønnet med en tur til Rom.

Tullius er et romersk navn, og octopus betyder blæksprutte på engelsk.
Tallius betyder høj på latin.
Primus Gasblus
Romersk legionær i Perikum.

Primus kommer fra latin og betyder første, men her henviser det til en kogeapparat, der ofte benyttes i felten, hvor drivmidlet typisk er sprit. Gasblus er, også et kogeapparat, der drives af gas.
Nonlicet Omnibus
Romersk legionær i Perikum.

Navnet er starten på citatet Non licet omnibus adire Corinthum, der betyder Ikke alle har lov til at tage til Korinth på latin. Citatet er en mindre omskrivning fra Horaces (65-8 f.Kr.) breve 1.20, der siger Non cuivis homini contingit adire Corinthum, der betyder Ikke alle er heldige nok at komme til Korinth.
Tamen Caute
Romersk legionær i Perikum.

Navnet er sidste del af den latinske talemåde si non caste, tamen caute, der betyder hvis ikke kysk, så forsigtigt.
Barba Nigra
Romersk legionær i Perikum.

Barba betyder skæg på latin, og nigra kommer af det latinske niger, der betyder sort, mørk eller dyster. Navnet er altså Sortskæg.
Barba Rossa
Romersk legionær i Perikum.

Barba betyder skæg på latin, og rossa betyder rød. Navnet er altså Rødskæg, dog er legionæren ikke sørøvernes kaptajn.

 

Steder

Kronologisk Betydning eller kommentar
Gallien Kommer af det latinske Gallia. Landet omfattede det nuværende Frankrig, Belgien, det vestlige Schweiz, dele af Holland og Tyskland vest for Rhinen.
Lutetia Parisiorum Det oprindelige latinske navn for Paris. Lutetia stammer formentlig fra asien og betyder mudder, der skulle hentyde til marsken, der oprindeligt lå langs floden Seine.
Provincia Kommer fra latin og betød oprindeligt den virkekreds, som tildeltes de romerske embedsmænd. Senere blev betegnelsen om bestyrelsen af en erobret landsdel og gik derved over til at betegne landsdelen selv. I nyere tid anvendes provins som modsætningen til hovedstaden.
Akvitania Kommer af det latinske Aquitania, der var den romerske navn for den del af Frankrig, der befandt sig syd for floden Garonne mellem Bordeaux og Toulouse og nord for Pyrenæerne.
Akvarium En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. Akvarium kommer af det latinske aquarius, der betyder vandholdig. Anvendes i dag om kummer til fisk eller en bygning, der rummer akvarier, f.eks. Danmark Akvarium.
Solarium En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. En havsnegl, der hører hjemme i de varme have specielt omkring Kina. Der er næppe her tænkt på det nyere ord for en kunstig sol.
Terrarium En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. Terrarium er afledt af det latinske terra, der betyder land samt en analogi til akvarium. Et terrarium anvendes om en glaskasse til typisk krybdyr.
Perikum En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. Kommer af det græske hypereikon, der er en lyngart fra slægten hypericum.
Gallia Belgica Det romerske navn for det område, der i dag omfatter det sydlige Holland, Belgien, det nordøstlige Frankrig og det vestlige Tyskland.
Armorica Det romerske navn for det område, der i dag betegnes som Bretagne. Vores gallerby ligger i dette område lidt nord for byen Brest, der dog først bliver grundlagt i 300-tallet.
Celtica Det romerske navn for det område, der i dag omfatter det centrale Frankrig.
Rom Hovedstaden i romerriget. Navnets oprindelse er ukendt.

 

Kommentarer
Sidenumrene følger den oprindelige udgave

Side_Rude Kommentar
Side 5, Rude 2 Vercingetorix nedlægger våbnene efter den afgørende kamp mod romerne ved Alesia i 53 f. Kr.
Side 5, Rude 3 Germanerne/Vestgoterne vender tilbage år 410, hvor rigsfeltherren Alarik erobrede Rom.
Side 5,
Rude 4
SPQR på skiltet står for Senatus Populusque Romanus på latin, og det betyder Senatet og det romerske folk. Forkortelsen blev brugt overalt i det gamle Rom, og det kan stadig ses den dag i dag f.eks. på kloakdæksler i Rom. En nyere italiensk fortolkning er Sono pazzi questi Romani, der betyder De er skøre, de romere
Side 5, Rude 6 Quid novi? betyder Hvad nyt? på latin.
Quid novi ex Gallia? betyder Hvad nyt fra Gallien? på latin.
Side 5, Rude 8 Hic est! = Nemlig!
Habemus! = Vi har!
Ipso facto! = Derved! (Direkte: Faktum giver sig selv!)
Sic(!) = Således(!)
Side 5, Rude 10 Vae victis! betyder Ve de overvundne! på latin. Sagnet fortæller, at anføreren for de senoniske gallere Brennus have sagt dette 390 f. Kr. da romerne købte ham ud, efter han havde erobret Rom.
Teutates (eller Toutatis) var en af de gamle keltiske guder. Navnet betyder “stammens far”, og han var gud for krig, vækst og rigdom. Teutates blev også tilbedt af gallerne.
Side 6,
Rude 2
Ave betyder Hil (vær hilset) på latin.
Side 9,
Rude 1
Venner! Romere! Landsmænd! er Marcus Antonius’ indledning i hans tale til borgerne i William Shakespeares Julius Cæsar 3. akt, 2. scene.
Side 9, Rude 3 Dixi! betyder Jeg har talt! på latin.
Side 9, Rude 6 Jerusalems brand er navnet på stolelegen, hvor der altid er en stol for lidt i forhold til deltagerne. Når musikken stopper glæder det om at få sat sig ned, og den der ikke finder en stol ryger ud. Jerusalems brand er en fordanskning af den engelske leg Going to Jerusalem omtalt i bogen The Bobbsey Twins at School fra 1913 skrevet af Laura Lee Hope.
Side 9,
Rude 8
Legio er latin og betyder det udvalgte mandskab, og det er afledt af legere, der betyder samle eller vælge. Betydning er, at der er talrige muligheder.
Side 10,
Rude 9
Trubadurix spiller på en sækkepibe. Sækkepibens oprindelse er omdiskuteret, men der er fundet statuer i Mellemøsten, der er dateret til 1000 f.Kr. I dag er sækkepiben Skotlands nationalinstrument.
Side 12, Rude 5 Legenden siger godt nok, at spaghetti blev indført af Marco Polo, men der er fundet spor af, at man allerede 400 f. Kr. lavede spaghetti i Italien. Marco Polo var italiensk opdagelsesrejsende (1254-1323) fra Venedig, der allerede som 17-årig drog til Kina, hvor han de næste 24 år rejste til stort set alle Kinas landskaber. Marco Polo samlede store rigdomme og efter sin hjemkomst faldt han i slaget ved Curzola og blev fængslet. Under dette ophold dikterede han sine rejseberetninger.
Side 14, Rude 2 …. kom, så og sejrede ….. er den danske undersættelse af Vini, vidi, vici, der betyder Jeg kom, jeg så, jeg sejrede. Vini, vidi vici blev udtalt af Julius Cæsar i august 47 f. Kr. efter et felttog i den alexandrinske krig. Måske er det efter besøget i Perikum, at Cæsar tager disse ord til sig?
Side 14, Rude 4 Terningerne er kastet er den danske oversættelse af Jacta est alea, der blev udtalt af Cæsar i januar 49 f. Kr., da han gik over floden Rubico i det norlige Italien mod Rom for at fjerne Pompejus fra magten. Også her kan Cæsar være blevet inspireret i Perikum!
Side 16,
Rude 8
Den romerske histioriker Plinius (23-79 e.Kr.) har beskrevet, at det netop er den sjette dag efter nymåne, at mistelsten skal indsamles af en druide med et guldsegl.
Side 19,
Rude 7
Trubadurix spiller på en violin. Violinen stammer fra Italien fra starten af 1600-tallet.
Side 20,
Rude 6
Den danske talemåde er en strid om kejserens skæg, og det betyder en strid, der er ligegyldig eller aldrig kan blive afgjort.
Side 20, Rude 10 Quo vadis? betyder Hvor skal du hen? på latin.
Side 20,
Rude 12
Vagten har et par prikkede underbukser på. Arkæologer har fundet undertøj af læder, der er over 7.000 år gammelt. Den Egyptiske konge Tutankhamum (1341 f.Kr. – 1323 f.Kr.) var begravet i linned, der fungerede som undertøj.
Side 23,
Rude 1
Sanke er en gammel dansk vending, der betyder at man går ud i naturen og samler f.eks. brænde eller urter til eget brug.
Side 24, Rude 3 Podagra er en gigtsygdom, der som regel angriber et enkelt led ad gangen. Enhver tegneserielæser vil vide, at sygdommen har en forkærlighed for midaldrende mænds storetå, der hæver og bliver rød og øm – så øm, at blot det, at en person går gennem rummet, kan udløse voldsomme smerter.
Side 25, Rude 2 … en af vejene fører til Rom …. Dette lægger sig op ad ordsproget: Alle veje fører til Rom, der stammer tilbage fra 1400-tallet eller tidligere. På den tid var det mere eller mindre korrekt, da alle emperiets veje gik til eller fra Rom.
Hovedvej VIII lå tidligere mellem Aix-en-Provence og Toulon i det sydlige Frankrig. Hvordan vejen er flyttet nordpå er ikke til at sige.
Side 27, Rude 9 Triumvirat betyder tremandsregering. Det første romerske triumvirat bestod af Cæsar, Pompejus og Crassus i 60 f. Kr. med det formål, at bryde senatets magt.
Side 28
Rude 9
Belisama var en keltisk gud, der også blev tilbedt i Gallien og Britania. Belisama var gud for floder, søer, ild, håndværk og ild.
Side 29, Rude 1 Hil betyder Hilse eller Vær hilset på latin.
Side 30, Rude 10 Aut Cæsar, aut nihil betyder Kongen eller intet eller egentlig Alt eller intet. Dette motto blev taget af Caesare Borgia (1476-1507), der var pave Alexander VI’s uægte søn.
Side 32,
Rude 10
Illico betyder på stedet eller straks og presto betyder med det samme.
Side 34,
Rude 7
Bellonos er den keltiske lysgud samt gud for sol og varme. Varmen associeres med det at hele, dvs. lægeprocessen. Hans partner var Belisama.
Side 34,
Rude 8
Mars var krigsguden i den romerske mytologi samt den romerske nations og de romerske hæres forkæmper. Han er far til Romulus og Remus, der grundlagde Rom.
Side 34,
Rude 9
Quid novi? betyder Hvad nyt? på latin.
Side 36,
Rude 5
Legionæren skulle nok have sagt Vanitas Vanitatum, der betyder Forfængelighedernes forfængelighed. Omnia vanitas betyder Det er kun forfængelighed.

De facto betyder i virkeligheden eller i praksis på latin.

Quemodo vales? betyder Hvordan har du det? på latin.

Side 38, Rude 11 Superman optræder første gang i 1938 i DC Comics.
Side 39,
Rude 2
Ordsproget er korrekt, at den sten man ikke kan løfte, skal man lade ligge, dvs. man skal kende sin begrænsning.
Side 41, Rude 5 Bæverspillet refererer til, at det engelske ord for bæver er beaver, hvilket også betyder mand med fuldskæg på engelsk.
Side 43,
Rude 2
Venushår er navnet på en bregneslægt med ca. 200 forskellige arter.
Side 43, Rude 4 Marsmarken er på latin Campus Martius, der er en åben slette umiddelbart nordvest for det ældste Rom. Området blev benyttet til offentlige handlinger og udstillinger af billedhuggerværker.
Niedersachsen er en delstat i det nordlige Tyskland lige syd for Hamburg.
Side 45,
Rude 9
Asterix starter næsten korrekt på Gedebukkedansen, der er en gammel dansk folkevise af ukendt oprindelse. Den rigtige indledning er Mine gedebukke, mine gedebukke bider barken af træer.
Side 46,
Rude 5
Vade retro betyder Vig tilbage på latin.
Side 47, Rude 6 Vil du give kejseren hvad kejserens er? er en lettere omskrivning fra Lukas evangeliet 20:25, hvor Jesus siger til disciplene: Så giv da Kejseren, hvad Kejserens er, og Gud, hvad Guds er. Her har Cæsar altså været leverandør af et citat til biblen. Citatet adskiller det åndelige og det verdslige, og ansvaret for enhver handling må derfor tillægges dens ophavsmand.
Side 48, Rude 5 Barbarer var en nedsættende betegnelse grækerne anvendte om personer, der ikke talte græsk. Ordet og betydningen blev overtaget af Romerne, der jo pudsigt nok selv startede som barerer i følge denne definition. I kejsertiden mente man Germanerne, når man talte om barbarer, så der er langt til det ydre Mongoli fra det nuværende Tyskland.

 

Diverse …

Side_Rude Kommentar
Side 8,
Rude 1
Miraculix bor i en hule uden for landsbyen i dette album. I alle de efterfølgende albums bor han i en hytte i gallerbyen.
Side 25 –
Side 27
Antallet af brædder på siden af kærren varierer fra syv til tre !
Side 32
Rude 7
Hanken på gryden er tegnet galt. Hvis gryden skal løftes (og man ikke brænder hænderne), vil øjet, hvor hanken er fæstet, ikke sidde på den måde.
Side 35 Den oprindelige trykplade er gået tabt, så siden er blevet omtegnet af Marcel Uderzo (1933-2021) i 1970. Marcel er bror til Albert Uderzo.
Side 41 –
Side 42
Contraventum Mingits skæg er hhv. tre og fire knuder.