XI: Romernes skræk (SKRK)

11-SKRK-forside Tegning: Albert Uderzo
Tekst: René Goscinny
Oversættelse: Per Då
Originaltitel: Le Bouclier Arverne
Udgivet: 1968
Min udgave: 1972
Ændringer i 2022-udgaven med rødt

Synopsis

Majestix er blevet syg af at spise for meget mad gennem lang tid. Miraculix kender et kursted i Aqua Calidæ, og Asterix, Obelix og Idefix ledsager Majestix på rejsen. Asterix og Obelix efterlader Majestix på kurstedet og rejser rundt i området omkring Gergovia. De kommer i slagsmål med Cæsar allerspecielleste gesandt Tullius Ambassadorus, og Præfix, en kul- og vinhandler fra Gergovia, ser det hele og tager dem med hjem. Da Cæsar hører om episoden beslutter han at give områdets beboere en lektion, så han vil bæres på Vercingetorix’ skjold fra sejren ved Alesia. Men der er ingen, der kan finde skjoldet. Asterix hører om planen, og vore venner deltager også i jagten på skjoldet. Og hvem bliver båret på skjoldet til sidst…

Personer

Kronologisk_i_album Betydning, oprindelse eller kommentar
caesar Julius Cæsar
Født 100 f. Kr. og død 44 f. Kr. Romersk feltherre og statsmand. Undertvang Gallien 58-53, Britanien 55-54 og Germanien 55-53. Kæmpede i 57 mod Belgierne. Hovedkampene med Vercingetorix drejede sig om bopladserne Avaricum, Gergovia og Alesia. Blev dræbt med en dolk af sin yndling Marcus Junius Brutus.
vercingetorix Vercingetorix
Født 72 f. Kr. og død 46 f. Kr. Gallisk høvding af Arvernernes stamme, rejste 52 f. Kr. sine landsmænd til opstand mod Cæsar. Blev indesluttet i fæstningen Alesia, hvor Cæsar efter svære kampe vandt. Vercingetorix blev ført til Rom og henrettet.Navnet betyder på gallisk over (ver) – kriger (cingetos) – konge (rix).
elastix Elastix
Romersk bueskytte og hjulfabrikant.

Finder af Vercingetorix’ skjold efter denne har nedlagt det for (og på) fødderne af Cæsar ved Alesia.Navnet henviser til elastik, der er et gummibånd. Elastix lægger ligeledes navn til fabrikken, der henviser til dækproducenten Michelin.
aqua-communalis Aqua Communalis
Romersk legionær og kroejer.

Vinder Vercingetorix’ skjold fra Elastix i et spil LXVI.Aqua betyder vand på latin, og communalis kommer af communis, der betyder kommune.
spiritus-gravis Spiritus Gravis
Romersk centurion med en uromersk næse.

Han er stationeret ved Alesia. Spiritus betyder luft, åndedrag, ånd eller inspiration på latin. Gravis betyder tung, besværlig eller byrdefuld. Adam Schwartz foreslår, at navnet også kan være direkte fordansket, så det betyder hård spiritus.
asterix Asterix
Helten i vor historie.

Fortolkningen af navnet kan komme af:

  1. Ordet Asterisk kommer af græsk og betyder stjernelignende eller stammer fra stjernerne.
  2. Asteriskos kommer af græsk og er et kritisk, sædvanligvis rødt tegn (*) med hvilket oldtidens filologer frikendet steder i et håndskrift for mistanke om uægthed eller upålidelighed eller også erklærede dem for særlig smukke og værd at lægge mærke til. Det modsatte tegn var Obeliskos (†). Nu anvendes symbolet (*) til at fremhæve steder eller henvise til en fodnote.
  3. Aster kommer af det latinske navn for stjerne og rix henviser til det latinske rex, der betyder konge.
miraculix Miraculix
Troldmanden/druiden i gallerbyen.

Han besidder den hemmelige opskrift på trylledrikken.Miraculix kommer af mirakel, hvilket betyder en overnaturlig hændelse, der måske kan forklares.
obelix Obelix
Asterix’ bedste ven.

Faldt i gryden med trylledrik og får ikke noget sidenhen undtagen i KLEO og [SØS]. Der er flere muligheder for fortolkninger navnet:

  1. En obelisk er et typografisk symbol (†), der oprindeligt blev anvendt til at markere noget var uægte eller værdiløst. Ordet kommer af det græske Obelos eller Obeliskos, og symbolet var det modsatte af Asteriskos (*). Nu anvendes symbolet til at markere en fodnote eller dødsdatoen for en person.
  2. På græsk lyder obelix som ovelias (ovelos), der er oldgræsk for det spyd gallerne brugte til at stege vildsvin over åben ild. Måske den bedste forklaring, når man tænker på Obelix’ madvaner.
  3. Obelisk er et stenmonument med fire sider og en pyramidetop, f.eks. som centrum af Place de la Concorde i Paris.
godemine Godemine
Majestix’ ægtefælle.

Navnet er en del af talemåden “…. at holde gode miner til slet spil”.
majestix Majestix
Høvding for gallerbyen.

Kommer af det latinske majestas, der i antikkens Rom var betegnelsen for folkets og statens værdighed. Senere blev begrebet overført til en kejserlig person, og dermed fulgte, at selv ubetydelige fornærmelser mod denne person, ofte blev genstand for vilkårlig forfølgelse og streng straf.
idefix Idefix
Obelix’ bedste ven.

Han bliver altid ked af det, når træer vælter.Navnet er en direkte oversættelse af det franske navn, og det betyder en fiks idé. Det franske navn blev valgt af læserne af Pilote i 60’erne.
armamix Armamix
Gallerbyens smed.

Hænger ofte ud med Hørmetix med hvem han har et had/kærligheds forhold til. Armamix slår ofte Trubadurix i hovedet med forskellige remedier, for at få ham til at stoppe med at synge.På latin betyder arma enten våben, krig eller grejer.
trubadurix Trubadurix
Gallerbyens skjald, spillemand og sanger!

Ender på sidste side i hvert album med at blive bundet og kneblet, så han ikke kan spolere festmiddagen med sang. Dette er dog ikke tilfældet i GGAL, VIKI, SKRK, OLYM, BYPL, GAVE, AMER, ØST, ROSE, HIML, PIKT og PAPY (indtil Asterix Fodnoter er færdig!). Troubadour var en middelalderlig digter fra sydfrankrig nærmere betegnet Provence. Ordet oprinder af trobador, der betyder “den der finder”.
diagnostix Diagnostix
Druide og kurlæge i Aquæ Calidæ.

Diagnose kommer af det græske diagnosis, der betyder undersøgelse. Ordet kan yderligere deles op i dia, der betyder gennem og gignoskein, der betyder at lære at kende.
tullius-ambassadorus Tullius Ambassadorus
Romersk tribun, protektor for Gergovia og gesandt for Cæsar.

Tullius var et almindeligt fornavn i romertiden. Ambassadorus henviser til det franske ambassadeur, der betyder ambassadør. En ambassadør er en diplomat af første klasse, dvs. en person der repræsenterer en stat i et andet land.
praefix Præfix
Gallisk kul- og vinhandler i Gergovia.

Navnet kommer af det latinske praefixum, der betyder foransætte. I dansk grammatik er præfiks en forstavelse, der sættes foran et ord, der i forvejen har en selvstændig betydning.
suffix Suffix
Præfix’ hustru.

Navnet kommer af det latinske suffigo, der betyder fæstner eller sætter fast. I dansk grammatik er suffiks en afledningsendelse, der sættes bag et ord, der i forvejen har en selvstændig betydning.
manus-nigra Manus Nigra
Romersk centurion i Gergovia, der ofte undersøger kulkældre.

Manus betyder hånd på latin, og nigra kommer af det latinske niger, der betyder sort, mørk eller dyster. I overført betydning henviser det til døden.
sophus-antabus Sophus Antabus
Romersk legionær i Gergovia, der udsendes som spion.

Sophus er et navn fra græsk, der betyder klog. Antabus er et sammensat ord af det græske anti, der betyder imod, og det latinske abusus, der betyder misbrug, dvs. antabus betyder imod misbrug. Nu anvendes antabus om et middel mo alkoholisme.
directricia Directricia
Direktionschefsekretær for Elastix.

Navnet henviser til det directrice, der er feminimum af directeur. Directrice er en kvindelig leder af en systue eller en afdeling i en virksomhed.
prognostix Prognostix
Overdruide på kurstedet i Borvo.

Prognostix henviser til det græske prognosis , der betyder forhåndskendskab. Ordet er afledt af progignoskein, hvor pro betyder for og gignoskein, der betyder at lære at kende. Ordet bruges ofte om en forudsigelse af et sygdomsforløb.
denaturix Denaturix
Kul- og vinhandler i Gergovia og bror til Suffix.

Navnet henviser til det franske dénaturer, der betyder berøve noget dets natur. Mere præcist betyder det, at gøre et stof uanvendeligt til et bestemt formål, mens stoffet beholder sin anvendelighed til andre formål. Det bliver ofte anvendt om alkohol, hvor denatureret alkohol er udrikkeligt, men alkoholen kan anvendes til andre formål.

Steder

Kronologisk Betydning eller kommentar
Gallien Kommer af det latinske Gallia. Landet omfattede det nuværende Frankrig, Belgien, det vestlige Schweiz, dele af Holland og Tyskland vest for Rhinen.
Lutetia Parisiorum Det oprindelige latinske navn for Paris. Lutetia stammer formentlig fra asien og betyder mudder, der skulle hentyde til marsken, der oprindeligt lå langs floden Seine.
Provincia Kommer fra latin og betød oprindeligt den virkekreds, som tildeltes de romerske embedsmænd. Senere blev betegnelsen om bestyrelsen af en erobret landsdel og gik derved over til at betegne landsdelen selv. I nyere tid anvendes provins som modsætningen til hovedstaden.
Akvitania Kommer af det latinske Aquitania, der var den romerske navn for den del af Frankrig, der befandt sig syd for floden Garonne mellem Bordeaux og Toulouse og nord for Pyrenæerne.
Akvarium En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. Akvarium kommer af det latinske aquarius, der betyder vandholdig. Anvendes i dag om kummer til fisk eller en bygning, der rummer akvarier, f.eks. Danmark Akvarium.
Solarium En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. En havsnegl, der hører hjemme i de varme have specielt omkring Kina. Der er næppe her tænkt på det nyere ord for en kunstig sol.
Terrarium En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. Terrarium er afledt af det latinske terra, der betyder land samt en analogi til akvarium. Et terrarium anvendes om en glaskasse til typisk krybdyr.
Perikum En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. Kommer af det græske hypereikon, der er en lyngart fra slægten hypericum.
Gallia Belgica Det romerske navn for det område, der i dag omfatter det sydlige Holland, Belgien, det nordøstlige Frankrig og det vestlige Tyskland.
Alesia Alesia var en fæstning lige nordvest for Dijon i det østlige Frankrig, hvor Vercingetorix led sit nederlag til Cæsar. Alesia lå efter sigende på bjerget Mont Auxois oven for byen Alise-Sainte-Reine. Men som Præfix ganske rigtigt påpeger er der visse historiske uoverensstemmelser mellem de galliske beretninger om slaget og Cæsars beretninger om samme.
Aquæ Dalidæ Navnet er en henvisning til Aquae Calidae, det betyder varmt vand. Byen hedder i dag Vichy, og den ligger i Auvergne i det østlige Frankrig ved byen Clermont-Ferrand.
Gergovia Gallisk by syd for Clermont-Ferrand i det centrale Frankrig. Gergovia var placeret på vanskelig tilgængelig høj, der i da kaldes Mont Gergoie. Vercingetorix forsvarede byen mod romerne i 52 f. Kr.
Nemessos Nemessos (i dag Clermont-Ferrand) er en af de ældste byer i Frankrig. Nemessos var gallernes navn for en hellig skov, og byen var vidne til gallernes sejr under ledelse af Vercingetorix over Cæsar i 52 f.Kr. Efter romernes besættelse af Gallien ændrede byen navn til Augustonemetum efter kejser Augustus. I 848 fik byen navnet Clermont, og i 1630 blev byen lagt sammen med nabobyen Montferrand og fik sit nuværende navn. Byen er i dag hovedstad i Auvergne-regionen i det centrale Frankrig.
Borvo Byen hedder i dag La Bourboule, og den er mest kendt for at være en by med helbredende kilder. Byen ligger i det østlige Frankrig syd for Clermont-Ferrand.

Kommentarer

Side_Rude Kommentar
Side 5
Rude 3
Arvernere var et gallisk folk fra området omkring Auvergne i det centrale Frankrig. Vercingetorix var arvernernes leder under kampene mod Cæsar i 52 f.Kr. ved Gergovia. Efter sejren flyttede arvernerne til Augusonemetum, det nuværende Clermont-Ferrand.
Side 5
Rude 5
LXVI = 66 er et kortspil med to deltagere, hvor kortene fra 9 til es benyttes, og der gives forskellige point afhængig hvilken værdi det enkelte stik har.
Side 5
Rude 6
Piber og trommer er en speciel variant af 66.
Side 5
Rude 7
Quo vadis? betyder Hvor skal du hen? på latin.
Side 5
Rude 8
O tempora! O mores! betyder O tider o sæder, dvs. Hvilke tider hvilke skikke. Ordene blev udtalt af Cicero, da han anklagede Lucius Sergius Catilina for konspiration og mordforsøg i 63 f.Kr.
Side 5
Rude 9
Sestertius var en romersk sølvmønt, og i flertal bliver det til sestertier. En legionær fik ca. 700 sestertier om året.
Side 6
Rude 2
Barbarer var en nedsættende betegnelse grækerne anvendte om personer, der ikke talte græsk. Ordet og betydningen blev overtaget af Romerne, der jo pudsigt nok selv startede som barerer i følge denne definition. I kejsertiden mente man Germanerne, når man talte om barbarer
Side 7
Rude 12
Strække våben er et gammelt dansk udtryk, der betyder, at man overgiver sig.

Vichy ligger ved en varm kilde, hvor romerne oprettede et kurbad.

Side 12
Rude 2
Arkimedes’ Lov siger, at en genstand, som helt eller delvist nedsænkes i en væske (eller gas), får en opdrift, som er lig med massen af den væske, genstanden fortrænger. Når man ved, hvad genstanden vejer, og hvad den fortrænger, kan man udregne hvor meget opdrift genstanden har, og dermed hvor stor en kraft, der skal til, for at hæve den.

Arkimedes (287 f.Kr. – 212 f.Kr.) var en græsk matematiker, astronom, filosof, fysiker og ingeniør. Han blev dræbt af en romersk soldat.
Side 12
Rude 7 + 8
Auvergne er navnet på den franske region, der ligger stort set i midten af Frankrig.

Gergovia er en gallisk by syd for Clermont-Ferrand i det centrale Frankrig. Gergovia var placeret på vanskelig tilgængelig høj, der i da kaldes Mont Gergoie. Vercingetorix forsvarede byen mod romerne i 52 f. Kr.

Alesia er navnet på den fæstning, hvor Vercingetorix overgav sig til Cæsar i 52 f.Kr. Dette var den sidste af de galliske fæstninger, og romerne herskede derefter over Gallien.
Side 15
Rude 3
Dixi! betyder Jeg har talt! på latin.

Vade retro betyder Vig tilbage på latin.

Audaces fortuna juvat betyder Lykken hjælper de modige på latin. På dansk svarer det til talemåden Lykken står den kække bi.

Side 16
Rude 3
Kubix henviser til kubik, der kommer af det latinske cubicus afledt af det græske kýbos, der betyder terning. Det er enten et udtryk for rummål, eller forholdet mellem et tal og dets 3. potens.

Modernix er en henvisning til det latinske modernus, der betyder ny.

Sellerix henviser til det græske sèlinon, der er en skærmplante af slægten Apium.
Side 16
Rude 8
Kålrabi eller kålroe er en grøntsag, der primært anvendes som foderplante.
Side 17
Rude 8
Kålhøgen er en selvsikker og indbildsk person. Navnet stammer fra en folkevise om Karl Høvding, og hans navn er sidenhen blive trukket sammen.
Side 17
Rude 9
Cæsar blev oprindeligt slået af Vercingetorix i Gergovia, så det er det han tænker på i denne situation.
Side 18
Rude 2
Cæsars citat er en omskrivning (og hyldest) fra skuespillet Elverhøj af J. L. Heiberg, hvor Christian IV udtaler: Vel er dette ikke Rubicon, og vel er jeg ikke Cæsar, dog siger jeg: Jacta est alea (terningerne er kastet). Tryggevælde å ligger på Stevns syd for Køge, og den strækker sig fra Strøby Egede til Dalby.

En tovler i tips var det højeste indtil marts 1975. Herefter kom der 13 kampe på tipskuponen.
Side 18
Rude 3
Ab imo pectore betyder direkte oversat Fra bunden af brystet på latin, dvs. fra bunden af mit hjerte.
Side 18
Rude 6
Relikvierne stammer fra områder, som romerne har erobret.

Goterhjelm, musling fra Bretagne, sfinx fra Egypten, pyramidespids fra Egypten, Gauloises cigaretter fra Frankrig osv.

En klepsydra/clepshydra er et vandur, der måler tiden ved hjælp af et hul i en krukke, hvor man så kunne aflæse, hvor lang tid, der var gået, ved at se på vandstanden. Ordet stammer fra græsk, hvor cleps betyder stjæle og hydra betyder vand.

Side 19
Rude 2
Vade retro betyder Vig tilbage på latin.

Vade retrom, Satanas! er den latinske version af Matthæus evangeliet 16:23, der på dansk lyder Vig bag mig, Satan!.
Side 19
Rude 3
puy
Landskabet Præfix viser vore venner er vulkanen Puy-de-dôme, der ligger vest for Clermont-Ferrand. Bjerget er en del af et landskab, der er blevet skabt af vulkanudbrud for over 8.000 år siden. Puy-de-dôme er 1.465 meter højt. Billedet er taget (og tegnet i rude 3) fra nord mod syd.
Side 19
Rude 4
Merkur er den romerske gud for kommunikation, hurtighed og handel. Som handelsgud tog han sig af tyve, købmænd og rejsende. Derfor havde han altid travlt og måtte løbe hurtigt.
 Side 19
Rude 5
Nemessos (i dag Clermont-Ferrand) er en af de ældste byer i Frankrig. Nemessos var gallernes navn for en hellig skov, og byen var vidne til gallernes sejr under ledelse af Vercingetorix over Cæsar i 52 f.Kr. Efter romernes besættelse af Gallien ændrede byen navn til Augustonemetum efter kejser Augustus. I 848 fik byen navnet Clermont, og i 1630 blev byen lagt sammen med nabobyen Montferrand og fik sit nuværende navn. Byen er i dag hovedstad i Auvergne-regionen i det centrale Frankrig.

Neriomagus (i dag Néris-les-Bains) er en gammel midtfransk by, der har været kendt for sine termiske bade. Byen ligger også i Auvergne-regionen.

Borvo (i dag La Bourboule) er en gammel by, der var kendt for sine spa bade. Byen ligger ligeledes i Auvergne-regionen.

Calentes Baiae (i dag Chaudes-Aigues) var og er kendt for sine varme kilder. Byen ligger også i Auvergne-regionen.
Side 19
Rude 7
Alesia var en fæstning lige nordvest for Dijon i det østlige Frankrig, hvor Vercingetorix led sit nederlag til Cæsar. Alesia lå efter sigende på bjerget Mont Auxois oven for byen Alise-Sainte-Reine. Men som Præfix ganske rigtigt påpeger er der visse historiske uoverensstemmelser mellem de galliske beretninger om slaget og Cæsars beretninger om samme.
Side 22
Rude 5
Hirse er en græsart, der er udbredt i de tropiske egne. Græsarten kan blive til mellem en og tre meter høje.
Side 24
Rude 2
Forrettighed betyder det samme som forret, der kommer af det tyske vorrecht, hvilket igen er en oversættelse af det latinske privilegium.
Side 25
Rude 3
Cirkus Maximus var en hestevæddeløbsbane i Rom, der var 600 meter lang og 150 meter bred. Selve væddeløbsbanen var 568 meter lang og omkring 80 meter bred. Der var plads til 250.000 tilskuere, hvilket svarede til 1/4-del af indbyggerne på den tid.
Side 25
Rude 9
Jupiter er den øverste gud i den romerske mytologi. Han var gud over himmlen samt gud over lyn og torden. Hans ligemænd er den græske Zeus og den nordiske Thor.
Side 26
Rude 2
Anicium (i dag Le Puy-en-Velay) var en stor bispeby i Auvergne-regionen i det centrale Frankrig.
Side 27
Rude 5
Teutates (eller Toutatis) var en af de gamle keltiske guder. Navnet betyder “stammens far”, og han var gud for krig, vækst og rigdom. Teutates blev også tilbedt af gallerne.
Side 28
Rude 1 og 3
Dækfabrikken Michelin ligger i Clermont-Ferrand (Nemessos), hvor den åbnede i 1888 (tak til Kim Ørnbjerg Jensen).
Side 28
Rude 8
Intercom kommer fra engelsk og betyder en intern kommunikation.Atrium er modtagelsesrummet i et romersk hus – oftest er det en delvist overdækket forgård.
Side 29
Rude 3
Hulkort er et kort, som kan indeholde huller, der igen danner en kode. Der blev udtaget patent på hulkortet i 1887 af Herman Hollerith, og hans firma blev senere købt af Thomas J. Watson, der grundlagde IBM.
Side 31
Rude 1
Bavaria er den latinske betegnelse for personifikationen af Bayern – en kolossal statue af en kvinde. Asterix siger Det rager mig en bavarier/bajer, hvilket betyder det samme som Det rager mig en fjer, dvs. han er ligeglad.
Side 31
Rude 7
Diem Perdidi betyder at dagen er ødelagt på latin. Talemåden er udtalt af den romerske kejser Titus Flavius Vespasianus (39-81).
Side 32
Rude 5
Borvo var en romersk provins i Gallen i det østlige Frankrig i nærheden af den Schweiziske grænse. Borvo-kartoteket henviser til det danske Bovrup-kartotek, der var en oversigt over medlemmer af DNSAP (Danmarks Nationalsocialistiske Arbejderparti), som blev udgivet i bogform efter 2. verdenskrig (tak til Peter Stenbæk).
Side 33
Rude 8
H2O er den kemiske formel for vand, der er sammensat af to molekyler hydrogen og et molekyle oxygen.

Placebo er betegnelsen for medicin, der ikke indeholder noget virksomt stof. Placebotabletter består ofte af sukker eller kalk og kaldes også for kalktabletter, snydemedicin eller narremedicin.

Hydroterapi er nedsænkning af kroppen i termisk vand. Metoden blev udviklet af den tyske præst Sebastian Kneipp (1821-1897).

Side 33
Rude 9-12
Aquarix henviser til den latinske betegnelse for vand – aqua.

Vaporix henviser til vapor, der betyder damp på latin.

Thermostatix henviser til det græske thermo, der betyder varme.

Physiotherapix er sammensat af det græske phýsis, der betyder fysisk og terapeut, der betyder behandling med fysiske midler.
Side 34
Rude 9
Brød og skuespil kommer fra satirikeren Juvenal (ca. 60-140), der med sætningen Panem et circenses henviste til, at kejseren blot gav folket brød og skuespil, så de ikke skulle blande sig i statsmagten og efterfølgende gøre oprør.
Side 34
Rude 10
Ad Helvitia til er formentlig et udtryk, der skal minde om det danske ad Pommern til. Udtrykket stammer fra 1439, hvor kong Erik blev afsat af de danske rigsråder, og efter ti års eksil på Gotland flygtede til Pommern. Pommern er en by i Tyskland lige nordøst for Luxembourg.
Side 35
Rude 9
Vejnummeret passer ikke rigtigt, da vej nr. D115 løber fra Cambrai til Fesmy-le-Sart i det nordlige Frankrig. Hvis man skal fra Borvo til Gergovia vil vej nr. D130 eller D983 være den nemmeste. Hvis der skulle være tale om N115 ville denne heller ikke være en mulighed, da den løber mellem Le Boulou og Col d’Ares lige nord for den Spanske grænse ved Barcelona.
Side 37
Rude 5
Quo vadis? betyder Hvor skal du hen? på latin.
Side 37
Rude 6
O tempora! O mores! betyder O tider o sæder, dvs. Hvilke tider hvilke skikke. Ordene blev udtalt af Marcus Tullius Cicero (106-43 f.Kr.), da han anklagede Lucius Sergius Catilina (108-62 f.Kr.) for konspiration og mordforsøg i 63 f.Kr.
Side 40
Rude 6
Sogodunum er i dag byen Rodez med ca. 25.000 indbyggere, der ligger i det sydlige Frankrig
Side 44
Rude 2
Soignere kommer af det franske ord soigner, der igen stammer fra det latinske sonium. Ordet betyder, at man gør sig i stand/vasker sig.
Side 44
Rude 7
Græde over spildt mælk er et gammelt udtryk – oprindelsen er ukendt.
Side 45
Rude 6
Amfor kommer af det græske amfora, der var en af de almindeligst forekommende oldgræske vasetyper. Ordet er afledt af amphi, der betyder på begge sider, og vasetypen har da også to hanke.
Side 46
Rude 8
Inkognito kommer af det latinske incognitus, der betyder ukendt, dvs. man hemmeligholder navn og rang for personen.
Side 47
Rude 4
Jeg kom, jeg så, jeg sukkede er en omskrivning af Jeg kom, jeg så, jeg sejrede, der på latin er Veni, vidi, vici. Ordene blev udtalt af Julius Cæsar i august 47 f.Kr. efter en sejr i Pontur, Orienten.

Black Power var en samlende betegnelse for den kamp de radikale borgerrettighedsforkæmpere primært i USA førte for frigørelse af racisme. Ordene blev første gang råbt i 1966 under en march i Mississippi som en forkortelse for Power for Black People.
Side 48
Rude 5
Numidia var et kongerige i Nordafrika, der eksisterede 202 f.Kr.-64 f.Kr. Indbyggerne var berbere, og området svarede til nutidens Tunesien og Algeriet. I 64 f.Kr. blev Numidia indlemmet i Romerriget efter slaget ved Thapsus.

Diverse…

Side_Rude Kommentar
Side 30
Rude 2 +
Side 31
Rude 1
Tavlen med grafen flytter position på væggen ligesom selve grafen ændrer sig!

Antallet af rækker lufthuller til Intercommen varierer mellem 4 og 5

Side 40
Rude 8 +
Side 41
Rude 1
Når legionæren flyver gennem rummet er det på det første billede et vindue på væggen bag ham – på det næste billede er vinduet mirakuløst blevet erstattet af en statue.
Side 44
Rude 2
Gallerne og Præfix har gemt sig i vinkælderen, hvorfor skal de så soigneres?