XXV: Den store grav (GRAV)

25-GRAV-forside Tegning: Albert Uderzo
Tekst: Albert Uderzo
Oversættelse: Per Då
Originaltitel: Le Grand Fossé
Udgivet: 1980
Min udgave: 1980

Synopsis

I en gallerby ikke langt fra vores, hersker to høvdinge i en by, der er delt af en grav. Datteren (Fanzine) af den ene høvding (Guvernix) er forelsket i sønnen (Comix) af høvdingen (Populix) hos den rivaliserende stamme, og med en ond rådgiver (Biscuitetrix) for Guvernix, er der lagt op til intriger. Guvernix planlægger at bede romerne om hjælp til at komme af med sin rival, men da Fanzine overhøre dette og fortæller det til Comix, bliver Populix nødt til at bede om hjælp hos sin gamle ven Majestix. Mens vores venner er undervejs for at hjælpe, bliver Guvernix og hans folk taget til fange, da de alligevel ikke vil samarbejde med romerne, da disse vil gøre Populix og hans folk til slaver. Da vores venner kommer til den delte by laver Miraculix en trylledrik med lidt bivirkninger, så da romerne stjæler den, bliver de godt nok stærke, men også lidt opblæste. Efter kampen skal Guvernix og Populix slås om, hvem der skal være den samlede leder af byen, men da de aldrig bliver færdige, udråbet Comix og Fanzine til byens nye ledere.

Personer

Kronologisk_i_album Betydning, oprindelse eller kommentar
populix Populix
Gallerhøvding for en halv by.

Populix henviser til det latinske popularis, der betyder folkelig eller demokratisk.
guvernix Guvernix
Gallerhøvding for en halv by.

Guvernix er afledt af det latinske gubernator, der er en styrmand eller en leder. Siden er guvernør blevet til betegnelsen for en person, der styrer en provins.
comix Comix
Søn af gallerhøvdingen Populix.

Comics er fra engelsk, hvor det er betyder komik. Ordet anvendes også om tegneserier.
fanzine Fanzine
Datter af gallerhøvdingen Guvernix.

Fanzine er en sammentrækning af fan og magazine, og det er benævnelsen for blade eller tryksager af og for fans, der er skabt som resultat af en stor personlig entusiasme for et bestemt emne. Begrebet opstod i 1970’ernes punkmiljø.
biscuitetrix Biscuitetrix
Rådgiver for gallerhøvdingen Guvernix.

Biscuit er det engelske ord for kiks, og det stammer fra latin, hvor det betyder bagt to gange.

Navnet har dog nok denne simple betydning: Beskidte tricks. Tak til Jesper Højland
asterix Asterix
Helten i vor historie.

Fortolkningen af navnet kan komme af:

  1. Ordet Asterisk kommer af græsk og betyder stjernelignende eller stammer fra stjernerne.
  2. Asteriskos kommer af græsk og er et kritisk, sædvanligvis rødt tegn (*) med hvilket oldtidens filologer frikendet steder i et håndskrift for mistanke om uægthed eller upålidelighed eller også erklærede dem for særlig smukke og værd at lægge mærke til. Det modsatte tegn var Obeliskos (†). Nu anvendes symbolet (*) til at fremhæve steder eller henvise til en fodnote.
  3. Aster kommer af det latinske navn for stjerne og rix henviser til det latinske rex, der betyder konge.
obelix  Obelix
Asterix’ bedste ven.

Faldt i gryden med trylledrik og får ikke noget sidenhen undtagen i KLEO og [SØS]. Der er flere muligheder for fortolkninger navnet:

  1. En obelisk er et typografisk symbol (†), der oprindeligt blev anvendt til at markere noget var uægte eller værdiløst. Ordet kommer af det græske Obelos eller Obeliskos, og symbolet var det modsatte af Asteriskos (*). Nu anvendes symbolet til at markere en fodnote eller dødsdatoen for en person.
  2. På græsk lyder obelix som ovelias (ovelos), der er oldgræsk for det spyd gallerne brugte til at stege vildsvin over åben ild. Måske den bedste forklaring, når man tænker på Obelix’ madvaner.
  3. Obelisk er et stenmonument med fire sider og en pyramidetop, f.eks. som centrum af Place de la Concorde i Paris.
idefix Idefix
Obelix’ bedste ven. Han bliver altid ked af det, når træer vælter.

Navnet er en direkte oversættelse af det franske navn, og det betyder en fiks idé. Det franske navn blev valgt af læserne af Pilote i 60’erne.
majestix Majestix
Høvding for gallerbyen.

Kommer af det latinske majestas, der i antikkens Rom var betegnelsen for folkets og statens værdighed. Senere blev begrebet overført til en kejserlig person, og dermed fulgte, at selv ubetydelige fornærmelser mod denne person, ofte blev genstand for vilkårlig forfølgelse og streng straf.
godemine Godemine
Majestix’ ægtefælle.

Navnet er en del af talemåden “…. at holde gode miner til slet spil”.
hormetix Hørmetix
Gallerbyens fiskehandler.

Hørmetik er en dobbelthed mellem hørm, der betyder stank (og det henviser uden tvivl til de ikke altid friske fisk fra Hørmetix) samt til hermetik, der er en ældre betegnelse for hermetisk lukkede dåser med fiskekonserves (tak til Jens Erik Buur).
armamix Armamix
Gallerbyens smed.

Hænger ofte ud med Hørmetix med hvem han har et had/kærligheds forhold til. Armamix slår ofte Trubadurix i hovedet med forskellige remedier, for at få ham til at stoppe med at synge.På latin betyder arma enten våben, krig eller grejer.
senilix Senilix
Gallerbyens ældste beboer – omkring de 100 år.

Senilix henviser til det latinske senilis, der betyder oldingeagtig. Stammen af ordet er senex, der betyder gammel eller olding.
miraculix Miraculix
Troldmanden/druiden i gallerbyen.

Han besidder den hemmelige opskrift på trylledrikken.Miraculix kommer af mirakel, hvilket betyder en overnaturlig hændelse, der måske kan forklares.
aniline Aniline
Amme for Fanzine.

Anilin er betegnelsen for aminobenzen, og den anvendes ofte som grundsubstandsen i mere kompleks sammensætninger af kemikalier. Den kemiske betenelse er C6H5NH2
trubadurix Trubadurix
Gallerbyens skjald, spillemand og sanger!

Ender i sidste rude i hvert album med at blive bundet og kneblet, så han ikke kan spolere festmiddagen med sang. Dette er dog ikke tilfældet i GGAL, VIKI, SKRK, OLYM, BYPL, GAVE, AMER, ØST, ROSE, HIML, PIKT og PAPY (indtil Asterix Fodnoter er færdig!). Troubadour var en middelalderlig digter fra sydfrankrig nærmere betegnet Provence. Ordet oprinder af trobador, der betyder “den der finder”.
octopus Octopus
Romersk legionær i garnison.

Octopus er det engelske navn for en blæksprutte. På engelsk betyder octopus otte fødder.
tullius-cumulonimbus Tullius Cumulonimbus
Centurion i romersk garnison.

Tullius var et almindeligt fornavn i romertiden. Cumulonimbus er en tæt og tung sky, der har en betydelig udbredelse på himlen. Den kan minde om et bjerg eller et tårn, og skyens underside er ofte mørk.
sus-domesticus Sus Domesticus
Romersk legionær i garnison.

Sus er det latinske navn for en gris. Domesticus er latin, og det betyder noget, der hører til huset, f.eks. kæledyr eller husdyr.
theorix Theorix
Beboer mellem de halve byer.

Teori kommer af det græske theoria, der betyder en videnskabelig betragten.
naivix Naivix
Vagt ved den delte by.

Naiv kommer af det latinske nativus, der betyder medfødt, naturlig eller enfoldig.
rodskaeg Rødskæg
Piraternes kaptajn.

Rødskæg er en henvisning til serien “Barbe Rouge” af Victor Hubinon.
treben Treben
Piraternes lyriske styrmand.

Treben har sit navn, da han jo går med stok. Lige som sit forbillede Tripod i serien “Barbe Rouge” af Victor Hubinon taler Treben flydende latin.
baba Baba
Piraternes udkigspost.

Baba er en direkte henvisning til hans pandant i serien “Barbe Rouge” af Victor Hubinon.

Steder

Kronologisk Betydning eller kommentar
Gallien Kommer af det latinske Gallia. Landet omfattede det nuværende Frankrig, Belgien, det vestlige Schweiz, dele af Holland og Tyskland vest for Rhinen.
Lutetia Parisiorum Det oprindelige latinske navn for Paris. Lutetia stammer formentlig fra asien og betyder mudder, der skulle hentyde til marsken, der oprindeligt lå langs floden Seine.
Provincia Kommer fra latin og betød oprindeligt den virkekreds, som tildeltes de romerske embedsmænd. Senere blev betegnelsen om bestyrelsen af en erobret landsdel og gik derved over til at betegne landsdelen selv. I nyere tid anvendes provins som modsætningen til hovedstaden.
Akvitania Kommer af det latinske Aquitania, der var den romerske navn for den del af Frankrig, der befandt sig syd for floden Garonne mellem Bordeaux og Toulouse og nord for Pyrenæerne.
Akvarium En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. Akvarium kommer af det latinske aquarius, der betyder vandholdig. Anvendes i dag om kummer til fisk eller en bygning, der rummer akvarier, f.eks. Danmark Akvarium.
Solarium En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. En havsnegl, der hører hjemme i de varme have specielt omkring Kina. Der er næppe her tænkt på det nyere ord for en kunstig sol.
Terrarium En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. Terrarium er afledt af det latinske terra, der betyder land samt en analogi til akvarium. Et terrarium anvendes om en glaskasse til typisk krybdyr.
Perikum En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. Kommer af det græske hypereikon, der er en lyngart fra slægten hypericum.
Gallia Belgica Det romerske navn for det område, der i dag omfatter det sydlige Holland, Belgien, det nordøstlige Frankrig og det vestlige Tyskland.

Kommentarer

Side_Rude Kommentar
Side 5
Rude 4
Byen det er mig er en henvisning til citatet Staten det er mig. Dette skulle efter sigende være udtalt af solkongen Louis XIV (1638-1715) i 1655 til det Franske parlament. Guvernix står i en positur, der til forveksling ligner dette maleri af solkongen.
solkongen
Hyacinthe Rigauds, 1701
Side 7
Rude 1
Ordsproget at blive en pind til ligkisten stammer fra Peder Pedersen Syvs Almindelige Danske Ordsprog fra 1688. Betydningen er, at selv små bekymringer kan føre til en persons undergang.
Side 7
Rude 4
Udtrykket af Karsken Bælg henviser til journalisten Karsten Bælg (1878-1913), der var journalist ved Aarhus Stiftstidende, hvor han arbejdede fra 1907 til sin død. Han blev kendt for sin ihærdighed mere end for sine skriverier, og han blev hurtigt brugt af chefredaktøren som et et forbillede for de andre journalister, men kollegerne så ham dog ikke som et forbillede, men derimod som en stræberisk skruebrækker. Og han blev hurtigt brugt som skældsord, så når andre arbejdede for hårdt, sagde man, de skrev ad Karsten Bælg til. Fordrejningen af fornavnet skyldtes en misforståelse hos Aarhus Stiftstidende, hvor hans artikler i flere år var forsynet med Af Karsken Bælg, før korrekturen fangede stavefejlen. Udtrykket bruges i dag bredt om en stræberisk person uden hæmninger.
Side 7
Rude 5
Asthmatix henviser til det græske ord asthma, der betyder sygelig kortåndethed.
Side 7
Rude 7
Moms betyder i virkeligheden meromsætningsafgift, der er en indirekte skat på 25% af prisen. Moms blev indført i 1967, som en afløsning af Oms, og startede på 10%. Satsen har været 25% siden 1992.
Side 8
Rude 1
Venner! Gallere! Landsmænd! er en omskrivning af Marcus Antonius’ indledning i hans tale til borgerne i William Shakespeares Julius Cæsar 3. akt, 2. scene: Venner, romere, landsmænd…

Usurpator kommer af det latinske usurpare. Ordet er sammensat af usus (bruge) og rapere (røve), dvs. tilegne sig ved brug. Usurpator er en person, der med vold tilegner sig magten.

Side 8
Rude 3
Demagogiske kommer af det græske demagogos, sammensat af demos (folk) og agogos (fører). En demagog er en folkeførfører.
Insinuationer kommer af det latinske insinuare, der betyder en tilsløret mistænkeliggørelse eller fornærmelse.
Kollaboratør er afledt af collaborare fra latin. Det betyder egentlig samarbejdsmand, men det anvendes specielt om en person, der samarbejder med en fjendtlig besættelsesmagt.
Patriciat stammer fra latin, hvor patricius er tillægsordet af patres, dvs. senatorer. Patriciat anvendtes i det gamle Rom om de fornemme slægter.
Side 12
Rude 3
Hors d’oeuvre er fransk, og det er sammensat af ordene hors (udenfor) og oeuvre (værk, arbejde). Dermed er en hors d’oeuvre uden for selve værket, og det anvendes om en lille anretning serveret som indledning til en middag.
Side 13
Rude 7
Pax Romana er Romersk fred på latin. Udtrykket bruges til at beskrive en lang periode med fred indenfor Romerriget. Pax Romana menes at have varet fra 29 f.Kr., da kejser Augustus erklærede en ende på de store borgerkrige, til år 180 da kejser Marcus Aurelius døde. Pax Romana forhindrede ikke romerne i at udkæmpe krige med deres nabostater.
Side 14
Rude 1
Theorix kommer af det græske theoria, der betyder betragten som en videnskab.
Side 14
Rude 3-6
Specielt her er henvisningen til Romeo og Julie meget tydelig. Skuespillet er skrevet af William Shakespeare (1564-1616) i 1595. Historien fortæller om to unge, Romeo og Julie, der ikke kan få hinanden fordi de tilhører hver sin rivaliserende klan i byen Verona. De ender med at dø i hinandens arme.
Side 15
Rude 2
Vestalinde kommer af det latinske vestalis, der er afledt af arnens gudinde Vesta. Dengang var det præstinder, der havde svoret evig kyskhed, mens det senere blev anvendt om en kysk eller sippet kvinde.
Side 15
Rude 8
Gergovia var en Gallisk by syd for Clermont-Ferrand i det centrale Frankrig. Gergovia var placeret på vanskelig tilgængelig høj, der i dag kaldes Mont Gergoie. Vercingetorix forsvarede byen mod romerne i 52 f. Kr.
Side 15
Rude 9
Amorica er det gamle navn for den af Gallien, der i dag hedder Britagne. Vores gallerby ligger i dette område. i det nordvestlige Frankrig.
Side 18
Rude 2
Ostia Antica var Roms havneby ved Tiberens munding. Ostia blev anlagt med militære formål, så adgangen til Rom var beskyttet. I takt med det romerske riges forfald blev Ostia forladt, og byen var tom i det 9. århundrede.
Side 18
Rude 3
Kothurner var tyksålede sko, der blev benyttet af skuespillerne i oldgræske tragedier. Udtrykket at være på kothurnen betyder at være højtravende.
Side 18
Rude 4
De jure belli ac pacis libri tres (Tre bøger om krigens og fredens ret) blev skrevet af Hugo Grotius (1583-1645) i 1625. Bøgerne er retlære, der modsat de øvrige bøger på den tid tager udgangspunkt i den menneskelige psyke modsat religionen.
Side 18
Rude 8
Tullius Cumulonimbus kan henvise til selvbiografien Min venstre fod af Christy Brown (1932-1981), der var spastisk lammet, og kun kunne kommunikere ved at skrive med et stykke kridt, som han holdt med sin vestre fod.
Side 18
Rude 9
Rage castanieae ud af ilden er et udtryk, der går tilbage til 1500-tallets Italien. Talemåden hentyder til en historie om en abe, der ønsker at få fat i nogle kastanjer, der er ved at blive ristet i ilden, men som nødig vil brænde sig. Derfor lader den en kat få dem ud til sig. Katten brænder sig og aben får sine kastanjer
Side 23
Rude 1
Cirkus Maximus var en hestevæddeløbsbane i Rom, der var 600 meter lang og 150 meter bred. Selve væddeløbsbanen var 568 meter lang og omkring 80 meter bred. Der var plads til 250.000 tilskuere, hvilket svarede til 1/4-del af indbyggerne på den tid.
Side 23
Rude 3
Hundevagten er vagten på et skib fra midnat til kl. 04.00. Det er den værste af vagterne, jf. et hundeliv, der betyder et elendigt eller trælsomt liv.
Side 26
Rude 2
Alsatia er det tidligere ord for Alsace, der er en region i det østlige Frankrig.
Side 30
Rude 2
Kvabso er hunfisken hos stenbidderen.
Side 31
Rude 1
Vesperna var et lettere måltid, der blev spist om aftenen. Romerne spiste en stor frokost (cena) omkring kl. 14.00, så behovet for aftensmad var ikke så stort. Over tid blev tidspunktet for cena rykket mod kl. 18, så vesperna blev fjernet.
Side 31
Rude 5
Bacchus var i den romerske mytologi vinens gud. Den tilsvarende græske gud var Dionysos.
Side 31
Rude 9
Lazaret kommer af det italienske lazzaretto, der er et midlertidigt behandlingssted for syge og sårede soldater. Ordet menes at stamme fra øen Isola de Santa Maria di Nazareth ved Venezia, der var en karantærneansalt for pestsyge. Nazareth er så blevet omdannet til Lazarus over tid.
Side 32
Rude 5
Amfor kommer af det græske amfora, der var en af de almindeligst forekommende oldgræske vasetyper. Ordet er afledt af amphi, der betyder på begge sider, og vasetypen har da også to hanke.
Side 36
Rude 9
Jeg vil dø i min rede er de berømte ord, som Frederik den 3. (1609-1670) svarede, da han blev opfordret til at bringe sig i sikkerhed under den svenske belejring af København.
Side 41
Rude 5
Aureus betyder af guld på latin.
Side 42
Rude 1
Ad augusta per angusta er latin, og det betyder Gennem prøvelser kommer triumf. Citatet er skrevet af Victor Hugo (1802-1885) i 1830, og det optræder i 4. akt i hans drama Hernani.

Piratflaget Jolly Roger stammer i sit nuværende design fra starten af 1700-tallet. Tidligere var flaget rødt eller grønt, men ofte brugte piraterne ingen flag eller flag med andre farver, for at narre de skibe, de skulle borde.

Side 43
Rude 9
Dixi! betyder Jeg har talt! på latin.
Side 44
Rude 1
Una salus victis, nullam sperare salutem er et latinsk citat af Publius Vergilius Maro (70-19 f.Kr.), der betyder Den eneste frelse for de overvundne er, at de ikke gør sig håb om frelse. Vergil var en romersk forfatter, og citatet kommer fra Æneiden (Aenies), der er en fortælling om den trojanske helt Æneas, der efter Trojas fald rejste til Italien, hvor han blev grundlægger af det romerske rige.
Side 44
Rude 9
Despot kommer af det græske despotes, der betyder herre eller enehersker.
Side 45
Rude 5
Sestertius var en romersk sølvmønt, og i flertal bliver det til sestertier. En legionær fik ca. 700 sestertier om året.
Side 47
Rude 1
Efter genforeningen er bukserne blevet ternede. Før var der striber på tværs i venstre bydel og striber på langs i højre bydel.
Side 48
Rude 5
Teutates (eller Toutatis) var en af de gamle keltiske guder. Navnet betyder “stammens far”, og han var gud for krig, vækst og rigdom. Teutates blev også tilbedst af gallerne.Bemærk henvisningen til muren gennem Berlin (1961-1989), der jo var opført på dette tidspunkt.

Diverse…

Side_Rude Kommentar
Side 5 Det er det første album, der er håndtekstet på dansk.
Side 43
Rude 9+10
Teltet skifter både design og døråbningen forsvinder, da Biscuitetrix falder gennem teltvæggen.