XXXI: Asterix og Latraviata (LATR)

31-LATR-forside Tegning: Albert Uderzo
Tekst: Albert Uderzo
Oversættelse: Per Då
Originaltitel: Asterix et Latraviata
Udgivet: 2001
Min udgave: 2001

Synopsis

Efter endnu en vellykket vildsvinejagt kommer Asterix, Obelix og Idefix hjem til en tilsyneladende tom gallerby, men beboerne overrasker Asterix og Obelix med en fejring af deres fødselsdage – og begge deres mødre er kommet. Fædrene er stadig i Condate på grund af turistsæsonen. Fædrene har dog problemer, da de har givet deres sønner en romerhjelm og et sværd, som de har fået i bytte for noget vin hos den gamle kending Spiritus Gravis – der naturligvis har stjålet dem fra Pompejus. Pompejus er forvist fra Rom af Cæsar, og han (Pompejus) er nervøs for, at Cæsar via gaverne skal finde ud af, at han (Pompejus) er på vej ind i Gallien. Han (Pompejus) sender Latraviata til gallerbyen forklædt som Lillefix. Latraviata er skuespiller, og hun spiller rollen så godt, at hun skaber revage i gallerbyen. Samtidig tager den rigtige Lillefix og Tragicomix fra Condate og Asterix, Obelix og Latraviata tager mod Condate – og de mødes naturligvis og får talt om tingene. Asterix og Obelix’ fædre bliver snart befriet, og Cæsar får styr på sit bagland.

Personer

Kronologisk_i_album Betydning, oprindelse eller kommentar
asterix Asterix
Helten i vor historie.

Fortolkningen af navnet kan komme af:

  1. Ordet Asterisk kommer af græsk og betyder stjernelignende eller stammer fra stjernerne.
  2. Asteriskos kommer af græsk og er et kritisk, sædvanligvis rødt tegn (*) med hvilket oldtidens filologer frikendet steder i et håndskrift for mistanke om uægthed eller upålidelighed eller også erklærede dem for særlig smukke og værd at lægge mærke til. Det modsatte tegn var Obeliskos (†). Nu anvendes symbolet (*) til at fremhæve steder eller henvise til en fodnote.
  3. Aster kommer af det latinske navn for stjerne og rix henviser til det latinske rex, der betyder konge.
idefix Idefix
Obelix’ bedste ven. Han bliver altid ked af det, når træer vælter.

Navnet er en direkte oversættelse af det franske navn, og det betyder en fiks idé. Det franske navn blev valgt af læserne af Pilote i 60’erne.
obelix Obelix
Asterix’ bedste ven.

Faldt i gryden med trylledrik og får ikke noget sidenhen undtagen i KLEO og [SØS]. Der er flere muligheder for fortolkninger navnet:

  1. En obelisk er et typografisk symbol (†), der oprindeligt blev anvendt til at markere noget var uægte eller værdiløst. Ordet kommer af det græske Obelos eller Obeliskos, og symbolet var det modsatte af Asteriskos (*). Nu anvendes symbolet til at markere en fodnote eller dødsdatoen for en person.
  2. På græsk lyder obelix som ovelias (ovelos), der er oldgræsk for det spyd gallerne brugte til at stege vildsvin over åben ild. Måske den bedste forklaring, når man tænker på Obelix’ madvaner.
  3. Obelisk er et stenmonument med fire sider og en pyramidetop, f.eks. som centrum af Place de la Concorde i Paris.
senilix-fru Littenix
Senilix’ hustru.

Den danske oversætter Per Då havde et par hjælpere i årene på Gutenberghus, og den ene hed Litten.
senilix Senilix
Gallerbyens ældste beboer – omkring de 100 år.

Senilix henviser til det latinske senilis, der betyder oldingeagtig. Stammen af ordet er senex, der betyder gammel eller olding.
trubadurix Trubadurix
Gallerbyens skjald, spillemand og sanger!

Ender i sidste rude i hvert album med at blive bundet og kneblet, så han ikke kan spolere festmiddagen med sang. Dette er dog ikke tilfældet i GGAL, VIKI, SKRK, OLYM, BYPL, GAVE, AMER, ØST, ROSE, HIML, PIKT og PAPY (indtil Asterix Fodnoter er færdig!). Troubadour var en middelalderlig digter fra sydfrankrig nærmere betegnet Provence. Ordet oprinder af trobador, der betyder “den der finder”.
armamix Armamix
Gallerbyens smed.

Hænger ofte ud med Hørmetix med hvem han har et had/kærligheds forhold til. Armamix slår ofte Trubadurix i hovedet med forskellige remedier, for at få ham til at stoppe med at synge.På latin betyder arma enten våben, krig eller grejer.
miraculix Miraculix
Troldmanden/druiden i gallerbyen.

Han besidder den hemmelige opskrift på trylledrikken.Miraculix kommer af mirakel, hvilket betyder en overnaturlig hændelse, der måske kan forklares.
majestix Majestix
Høvding for gallerbyen.

Kommer af det latinske majestas, der i antikkens Rom var betegnelsen for folkets og statens værdighed. Senere blev begrebet overført til en kejserlig person, og dermed fulgte, at selv ubetydelige fornærmelser mod denne person, ofte blev genstand for vilkårlig forfølgelse og streng straf.
godemine Godemine
Majestix’ ægtefælle.

Navnet er en del af talemåden “…. at holde gode miner til slet spil”.
hormetix Hørmetix
Gallerbyens fiskehandler.

Hørmetik er en dobbelthed mellem hørm, der betyder stank (og det henviser uden tvivl til de ikke altid friske fisk fra Hørmetix) samt til hermetik, der er en ældre betegnelse for hermetisk lukkede dåser med fiskekonserves (tak til Jens Erik Buur).
asterix-mor Praline
Asterix’ mor.

Praline stammer fra det 17. århundrede, hvor det er navnet for mandler med sukker. Navnet skyldes Maréchal de Plessis Praslin, hvis kok opfandt denne slags konfekt. Senere blev praline også anvendt om chokoladetoppe fyldt med likør, marcipan og mandelkrem.
gelatine Gelatine
Obelix’ mor.

Gelatine kommer af det franske gélatine og det latinske gelatus, der betyder frosset eller stivnet. Gelatine er lim lavet af ben og størknet til tynde gennemsigtige plader. Det bliver anvendt som fortykningsmiddel i fødevarer under navnet husblas.
astronomix Astronomix
Asterix’ far.

Astronomi kommer af græsk, og der er sammensat af aster (stjerne) og nomos (lov/lovgivning), og astronomi er derfor loven om stjernerne, dvs. læren om himmellegemerne.
obedalix Obedalix
Obelix’ far.

Navnet har ingen egentlig betydning, men er en afart af Obelix. På originalsproget er hans navn Obélodalix.
bonusmalus Bonusmalus
Præfekt i Condate.

Første del af navnet – bonus – betyder god på latin, og anden del – malus – betyder ond. Så præfekten hedder god-ond!
spiritus-gravis Spiritus Gravis
Romersk centurion med en uromersk næse. Han er stationeret ved Alesia.

Spiritus betyder luft, åndedrag, ånd eller inspiration på latin. Gravis betyder tung, besværlig eller byrdefuld. Adam Schwartz foreslår, at navnet også kan være direkte fordansket, så det betyder hård spiritus.
pompejus Pompejus
Konsul i det Romerske senat.

Gnæus Pompejus Magnus (106-48 f.Kr.) var en romersk hærfører. Efter en række krige i udlandet allierede han sig med Cæsar og Crassus, og dermed var det første romerske triumviratet en realitet i 59 f.Kr. I 49 f.Kr. prøvede Pompejus at stille op mod Cæsar, men han måtte flygte til Grækenland, hvor han blev besejret ved Farsalos. Han blev myrdet ved landgangen til Egypten.
latraviata Latraviata
Diva.

La Traviata er en opera komponeret af Giuseppe Verdi (1813-1901) i 1853. Operaen følger Alexandre Dumas, den yngre (1824-1895) roman Kameliadamen om den prostituerede Violetta, der forelsker sig i Alfredo. Det hele ender naturligvis tragisk, da Violetta er dødeligt syg med tuberkulose. Latraviata er en karikatur af den tysk-franske skuespiller Romy Schneider (1938-1982).
bellum-justum Bellum Justum
Romersk decurion.

Bellum betyder krig eller krigstilstand på latin. Iustus betyder redelig eller retfærdig på latin. Bellum iustum er en vending, der betyder retfærdiggørelsen af, at gå i krig.
Magnafix Magnafix
Lillefix’ far.Magna betyder stor på latin.
baba Baba
Piraternes udkigspost.

Baba er en direkte henvisning til hans pandant i serien “Barbe Rouge” af Victor Hubinon.
rodskaeg Rødskæg
Piraternes kaptajn.

Rødskæg er en henvisning til serien “Barbe Rouge” af Victor Hubinon.
treben Treben
Piraternes lyriske styrmand.

Treben har sit navn, da han jo går med stok. Lige som sit forbillede Tripod i serien “Barbe Rouge” af Victor Hubinon taler Treben flydende latin.
lillefix Lillefix
Indbygger i gallerbyen (senere flytter hun dog til Condate).

Lillefix er kæreste med Tragicomix og datter af Magnafix. Navnet siger sig selv: En der er lille og fiks, hvilket Lillefix helt åbentlyst er.
tragicomix Tragicomix
Indbygger i gallerbyen. Kæreste med Lillefix (senere flytter han dog til Condate).

Navnet kommer af tragicocomoedia fra latin, der betyder et skuespil med både tragisk og komisk indhold.Figuren er en karikatur af Jean Marais (1913-1998), en fransk skuespiller der har spillet i op mod 100 franske film.
hoctamen-visest Hoctamen Visest
Centurion i garnison i Armorica.

Navnet er en sammensætnign af latin og dansk. Hoc tamen betyder alligevel på latin, og visest er den klogeste.
gavflabius-crepitus Gavflabius Crepitus Maximus
Dekurion i garnison i Armorica.

Gavflabius er en latinisering af gavflab. Crepitus er latin, og det betyder lyd af forskellig art, f.eks. raslen, rislen, knirken osv. Maximus kommer af magnus, der betyder stor på latin.
caesar Julius Cæsar
Født 100 f. Kr. og død 44 f. Kr. Romersk feltherre og statsmand. Undertvang Gallien 58-53, Britanien 55-54 og Germanien 55-53. Kæmpede i 57 mod Belgierne. Hovedkampene med Vercingetorix drejede sig om bopladserne Avaricum, Gergovia og Alesia. Blev dræbt med en dolk af sin yndling Marcus Junius Brutus.

Steder

Kronologisk Betydning eller kommentar
Gallien Kommer af det latinske Gallia. Landet omfattede det nuværende Frankrig, Belgien, det vestlige Schweiz, dele af Holland og Tyskland vest for Rhinen.
Lutetia Parisiorum Det oprindelige latinske navn for Paris. Lutetia stammer formentlig fra asien og betyder mudder, der skulle hentyde til marsken, der oprindeligt lå langs floden Seine.
Provincia Kommer fra latin og betød oprindeligt den virkekreds, som tildeltes de romerske embedsmænd. Senere blev betegnelsen om bestyrelsen af en erobret landsdel og gik derved over til at betegne landsdelen selv. I nyere tid anvendes provins som modsætningen til hovedstaden.
Akvitania Kommer af det latinske Aquitania, der var den romerske navn for den del af Frankrig, der befandt sig syd for floden Garonne mellem Bordeaux og Toulouse og nord for Pyrenæerne.
Akvarium En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. Akvarium kommer af det latinske aquarius, der betyder vandholdig. Anvendes i dag om kummer til fisk eller en bygning, der rummer akvarier, f.eks. Danmark Akvarium.
Solarium En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. En havsnegl, der hører hjemme i de varme have specielt omkring Kina. Der er næppe her tænkt på det nyere ord for en kunstig sol.
Terrarium En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. Terrarium er afledt af det latinske terra, der betyder land samt en analogi til akvarium. Et terrarium anvendes om en glaskasse til typisk krybdyr.
Perikum En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. Kommer af det græske hypereikon, der er en lyngart fra slægten hypericum.
Gallia Belgica Det romerske navn for det område, der i dag omfatter det sydlige Holland, Belgien, det nordøstlige Frankrig og det vestlige Tyskland.
Condate Byen opstår før Kristi fødsel og skiftede under det romerske styre navn fra Condate til Condate Riedonum. Condate blev grundlagt hvor floderne Vilaine og Rance løber sammen, og navnet betyder da også sammenløb. Efter Vercingetorix overgav sig til Julius Cæsar blev byen annekteret af Romerne. Byen ændrede senere navn til Rennes, og det er hovedbyen i Bretagne. Rennes ligger lidt syd for vores gallerby.
Rom Hovedstaden i romerriget. Navnets oprindelse er ukendt.

Kommentarer

Side_Rude Kommentar
Side 7
Rude 6
GLT kan været et henvisning til TGV (train à grande vitesse), der er det franske højhastighedstog, der havde premiere i 1981. På visse strækninger kører det op mod 320 km/timen.
Side 10
Rude 5
Teutates (eller Toutatis) var en af de gamle keltiske guder. Navnet betyder “stammens far”, og han var gud for krig, vækst og rigdom. Teutates blev også tilbedt af gallerne.
Side 11
Rude 1
Ave betyder Hil på latin.
Side 11
Rude 5
Dignitar er latin, og det anvendes om en indehaver af en høj stilling, og det er særligt brugt i det kirkelige sprog, hvor man har dignitet. Dekan er den stilling, der bl.a. er afledt af dignitar.
Side 11
Rude 7
Messias kommer af græsk, og det betyder den salvede. I Johannes evangeliet kapitel 4, vers 25 anvendes Messias om Kristus, dvs. Jesus.
Side 13
Rude 8
Garnison kommer af det franske garnison, der henviser til tropebesætningen i en by eller til en by, der er fast opholdssted for tropper.
Side 14
Rude 7
Belenos er den keltiske lysgud samt gud for sol og varme. Varmen associeres med det at hele, dvs. lægeprocessen. Hans partner var Belisama.
Side 15
Rude 2
Retouche kommer af fransk, og det er sammensat af re (igen) og touche (berøre). Retouche anvendes om f.eks. fotografier, der efterbehandles for justering af skønhedsfejl.
Side 17
Rude 3
Bellum Justum ændrer sit fornavn til Pretium, der betyder betaling, og vendingen pretium iustum betyder prisen er rigtig.
Side 20
Rude 3
Bacchus var i den romerske mytologi vinens gud. Den tilsvarende græske gud var Dionysos.
Side 20
Rude 6
Hestekur anvendes som begreb for en meget streng helbredelsesmetode.
Side 20
Rude 8
Sestertius var en romersk sølvmønt, og i flertal bliver det til sestertier. En legionær fik ca. 700 sestertier om året.
Side 21
Rude 9
Amnesi kommer fra græsk og betyder hukommelsessvækkelse, dvs. manglen på at tilbagekalde indtryk, der er optaget i hukommelsen.
Side 22
Rude 7
Dette er eneste gang, at Obelix har slået Asterix.
Side 24
Rude 9
Bemærk, at LaTraviata starter med at sige Magaf…, hvor hun skulle have sagt Magnaf… Hun er nok lidt nervøs i rollen.
Side 25
Rude 9
Koturne kommer af det græske kothornos, der var fodtøj forsynet med en høj sål på 15-20 cm. Koturnerne blev benyttet af tragedieskuespillerne i antikkens græske teater. Koturne var tillige et modefænomen i Venezia i 1500-tallet. I dag kendes typen under betegnelsen plateausåler, der måske er knap så høje.
Side 26
Rude 7
Forvandle en morlille til sten er en henvisning til komedien Erasmus Montanus fra 1723 af Ludvig Holberg (1684-1754), hvor den unge student Rasmus Berg, der af akademikerhovmod har ændret sit navn til det latiniserede Erasmus Montanus, udtaler: En sten kan ikke flyve. Morlille kan ikke flyve. Ergo er morlille en sten! (tak til Peter Stenbæk)
Side 30
Rude 1
Ceterarum rerum prudens er et latinsk citat, der betyder noget i retning af Fornuftigt på andre områder.

Piratflaget Jolly Roger stammer i sit nuværende design fra starten af 1700-tallet. Tidligere var flaget rødt eller grønt, men ofte brugte piraterne ingen flag eller flag med andre farver, for at narre de skibe, de skulle borde.

Side 33
Rude 1
Taverna stammer fra det latinske taberna, der betød ly eller hytte, men senere blev betydningen værtshus.
Side 33
Rude 6
Legatoria provincia er gesandtens kontor i provinsen.
Side 34
Rude 3
Jupiter er den øverste gud i den romerske mytologi. Han var gud over himmlen samt gud over lyn og torden. Hans ligemænd er den græske Zeus og den nordiske Thor.
Side 34
Rude 4
Legat kommer af det latinske legatus, der er en officiel udsending fra paven. I dette tilfælde er det dog en udsending fra Cæsar – altså en gesandt.
Side 36
Rude 4
En decurion er en officer i det romerske kavaleri, men Gavflabius Crepitus Maximus skulle retteligen have titlen option, der ofte er leder af en patrulje. En centurie ledes af en centurion (kaptajn) og en option (sergent).
Side 36
Rude 9
Der er gået lidt storhedsvanvid i hovederne på de to patruljeledere. En legion er en hærenhed på ca. 6.000 mand under ledelse af en legatus (general).
Side 37
Rude 1
Amfor kommer af det græske amfora, der var en af de almindeligst forekommende oldgræske vasetyper. Ordet er afledt af amphi, der betyder på begge sider, og vasetypen har da også to hanke.
Side 39
Rude 6
Jupiter ses ofte afbilledet med en tordenkile og et scepter.
Side 42
Rude 3
Pumpestok anvendes i udtrykket Fanden og hans pumpestok, der betyder alle mulige underlige emner.
Side 42
Rude 4
Triumvirat betyder tremandsregering. Det første romerske triumvirat bestod af Cæsar, Pompejus og Crassus i 60 f. Kr. med det formål, at bryde senatets magt.

Marcus Licinius Crassus (115-53 f.Kr.) var militærmand, og han var kendt som lederen, der nedkæmpede det store slaveoprør under Spartacus 71 f.Kr. Da Cæsar havde erobret Gallien, forsøgte Crassus sig med en erobring af Syrien. I 53 f.Kr. gik Crassus mod Cæsar og Pompejus, men han blev indelukket i byen Carrhae, og han blev forrådt af sine egne mænd.
Side 43
Rude 9
Quis, quid, ubi, quibus auxiliis, cur, quomodo, quando? er latin og betyder i samme rækkefølge Hvem, hvad, hvor, med hvad, hvorfor, hvordan, hvornår? Svadaen af spørgsmål er af retorikere kendt som omstændighederne.
Side 46
Rude 8
Césarprisen er Frankrigs nationale filmpris, der har været uddelt siden 1975. De nominerede udvælges af medlemmerne af Académie des Arts et Techniques du Cinéma. Filmprisen anses for at være det franske modstykke til Oscaruddelingen.

Den første kvindelige modtager af Césarprisen var Romy Schneider (1938-1982) i 1976.

Side 48
Rude 6
Quid novi betyder Hvad nyt på latin.

Diverse…

Side_Rude Kommentar
Side 5
Rude 1+3
Det kan måske være et tilfælde, men i der kommer røg ud af næsten alle skorstene i rude et, mens der kun kommer røg ud af to skorstene få minutter senere.
Side 6
Rude 2
Obelix får også fejret sin fødselsdag i OBCO, men nu viser det sig, at Asterix og Obelix er født samme dag.
Side 28
Rude 8
Idefix bliver forelsket, forsvinder og dukker først op i sidste rude i albummet.
Side 44
Rude 5
Præfekten Bonusmalus bærer normalt de standsmæssige hvide Caligae, men pludselig bærer han almindelige brune soldatersandaler her og på side 45, rude 1 rude 4, hvorefter de er hvide igen på Side 46, rude 5.
Side 48
Rude 6
Det tydelige bevis på Idefix’ forelskelse fra side 28.