XXVI: Asterix’ odyssé (ODYS)

26-ODYS-forside Tegning: Albert Uderzo
Tekst: Albert Uderzo
Oversættelse: Per Då
Originaltitel: L’Odyssée d’Astérix
Udgivet: 1981
Min udgave: 1981

Synopsis

Miraculix er bekymret, da han venter på stenolie fra Mesopotamien. Samtidig sender Cæsar den den hemmelige agent – og druide – Ohohsix til gallerbyen, da hemmeligheden om trylledrikken kun må overleveres mellem druider. Med en trænet flue som meddeler mellem Ohohsix og chefen for det hemmelige sikkerhedspoliti Ridiculus, forsøger romerne at være et skridt foran gallerne, der har sendt Asterix og Obelix ud for at finde stenolie. Da Miraculix lover Ohohsix opskriften på trylledrikken, hvis Asterix og Obelix ikke vender tilbage med stenolien, ledsager Ohohsix vore venner for at forhindre dem i at gennemføre deres forehavende. Takket være Idefix får de olien, men de mister den igen, da de næsten er kommer hjem. Heldigvis har Miraculix opdaget, at stenolien kan undværes, så Ohohsix og Ridiculus sent retur til Rom, hvor en særlig optræden i cirkus venter dem.

Personer

Kronologisk_i_album Betydning, oprindelse eller kommentar
idefix Idefix
Obelix’ bedste ven. Han bliver altid ked af det, når træer vælter.

Navnet er en direkte oversættelse af det franske navn, og det betyder en fiks idé. Det franske navn blev valgt af læserne af Pilote i 60’erne.
obelix  Obelix
Asterix’ bedste ven.

Faldt i gryden med trylledrik og får ikke noget sidenhen undtagen i KLEO og [SØS]. Der er flere muligheder for fortolkninger navnet:

  1. En obelisk er et typografisk symbol (†), der oprindeligt blev anvendt til at markere noget var uægte eller værdiløst. Ordet kommer af det græske Obelos eller Obeliskos, og symbolet var det modsatte af Asteriskos (*). Nu anvendes symbolet til at markere en fodnote eller dødsdatoen for en person.
  2. På græsk lyder obelix som ovelias (ovelos), der er oldgræsk for det spyd gallerne brugte til at stege vildsvin over åben ild. Måske den bedste forklaring, når man tænker på Obelix’ madvaner.
  3. Obelisk er et stenmonument med fire sider og en pyramidetop, f.eks. som centrum af Place de la Concorde i Paris.
asterix Asterix
Helten i vor historie.

Fortolkningen af navnet kan komme af:

  1. Ordet Asterisk kommer af græsk og betyder stjernelignende eller stammer fra stjernerne.
  2. Asteriskos kommer af græsk og er et kritisk, sædvanligvis rødt tegn (*) med hvilket oldtidens filologer frikendet steder i et håndskrift for mistanke om uægthed eller upålidelighed eller også erklærede dem for særlig smukke og værd at lægge mærke til. Det modsatte tegn var Obeliskos (†). Nu anvendes symbolet (*) til at fremhæve steder eller henvise til en fodnote.
  3. Aster kommer af det latinske navn for stjerne og rix henviser til det latinske rex, der betyder konge.
caesar Julius Cæsar
Født 100 f. Kr. og død 44 f. Kr. Romersk feltherre og statsmand. Undertvang Gallien 58-53, Britanien 55-54 og Germanien 55-53. Kæmpede i 57 mod Belgierne. Hovedkampene med Vercingetorix drejede sig om bopladserne Avaricum, Gergovia og Alesia. Blev dræbt med en dolk af sin yndling Marcus Junius Brutus.
ridiculus Ridiculus
Commissarius og chef for det hemmelige sikkerhedspoliti.

Ridiculus betyder lattervækkende eller morsom på latin. Personen er en karikatur af den franske skuespiller Bernard Blier (1916-1989), der medvirkede i over 100 franske film fra 1937 frem til hans død. Han har også en svag lighed med Bernard Lee, der spillede M i de første 11 James Bond film.
ohohsix Ohohsix
Hemmelig druide-agtent.

Navnet er fonetisk omskrivning af tallene 006. Da Ohohsix samtidig er en tydelig karikatur af Sean Connery (1930-2020) kan hentydningerne vist ikke blive større. Sean Connery spillede James Bond aka 007 i seks af de første syv film, og hver gang var hans chef Bernard Lee i rollen som M. De mange gadgets Ohohsix bruger er også en hyldest til filmene.
miraculix Miraculix
Troldmanden/druiden i gallerbyen.

Han besidder den hemmelige opskrift på trylledrikken.Miraculix kommer af mirakel, hvilket betyder en overnaturlig hændelse, der måske kan forklares.
majestix Majestix
Høvding for gallerbyen.

Kommer af det latinske majestas, der i antikkens Rom var betegnelsen for folkets og statens værdighed. Senere blev begrebet overført til en kejserlig person, og dermed fulgte, at selv ubetydelige fornærmelser mod denne person, ofte blev genstand for vilkårlig forfølgelse og streng straf.
hormetix Hørmetix
Gallerbyens fiskehandler.

Hørmetik er en dobbelthed mellem hørm, der betyder stank (og det henviser uden tvivl til de ikke altid friske fisk fra Hørmetix) samt til hermetik, der er en ældre betegnelse for hermetisk lukkede dåser med fiskekonserves (tak til Jens Erik Buur).
armamix Armamix
Gallerbyens smed.

Hænger ofte ud med Hørmetix med hvem han har et had/kærligheds forhold til. Armamix slår ofte Trubadurix i hovedet med forskellige remedier, for at få ham til at stoppe med at synge.På latin betyder arma enten våben, krig eller grejer.
simonix Simonix
Formand for fønikisk galajskib.

Fønikerne var et stort handelsfolk, der slog sig ned langs Middelhavets kyst ved Syrien og Libanon omkring 3000 f.Kr. Fønik kommer af det græske foinos, der betyder rød. Navnet Simonix kommer af Simon. Der kan være flere fortolkninger af dette, bl.a. blev apostlen Peter kaldt Simon – Peter var fisker før han fulgte Jesus. Men den mest tydelige henvisning er til Simon Spies (1921-1984), der kaldte sig selv formand for rejsebureauet Spies Rejser.
senilix-fru Littenix
Senilix’ hustru.

Den danske oversætter Per Då havde et par hjælpere i årene på Gutenberghus, og den ene hed Litten.
senilix Senilix
Gallerbyens ældste beboer – omkring de 100 år.

Senilix henviser til det latinske senilis, der betyder oldingeagtig. Stammen af ordet er senex, der betyder gammel eller olding.
trubadurix Trubadurix
Gallerbyens skjald, spillemand og sanger!

Ender i sidste rude i hvert album med at blive bundet og kneblet, så han ikke kan spolere festmiddagen med sang. Dette er dog ikke tilfældet i GGAL, VIKI, SKRK, OLYM, BYPL, GAVE, AMER, ØST, ROSE, HIML, PIKT og PAPY (indtil Asterix Fodnoter er færdig!). Troubadour var en middelalderlig digter fra sydfrankrig nærmere betegnet Provence. Ordet oprinder af trobador, der betyder “den der finder”.
rodskaeg Rødskæg
Piraternes kaptajn.

Rødskæg er en henvisning til serien “Barbe Rouge” af Victor Hubinon.
treben Treben
Piraternes lyriske styrmand.

Treben har sit navn, da han jo går med stok. Lige som sit forbillede Tripod i serien “Barbe Rouge” af Victor Hubinon taler Treben flydende latin.
baba Baba
Piraternes udkigspost.

Baba er en direkte henvisning til hans pandant i serien “Barbe Rouge” af Victor Hubinon.
josva Josva
Aut. fører.

Josva eller Joshua var Moses’ følgesvend, og han blev senere isralitternes leder. Joshua overtog lederrollen efter Moses under flugten fra Egypten, og han ledte sit folk til det forjættede land, hvor han belejrede Jeriko.
esajas Esajas
Aut. fører.

Esajas var en profet i det 8. århundrede f.Kr., hvor han boede i Jerusalem. Han oplevede borgerkrigen mellem Israel og Juda (734-732 f.Kr.), og han oplevede senere, at Israel udslettede assyrerne i 722 f.Kr.
samson Samson Rosafloravalicus, født Rosenblumenthalovitch
Købmand.

Samson henviser til Det Gamle Testamente, hvor Samson var en utrolig stærk mand. Han blev forelsket i filisteren Dalila, og da hun fandt ud af, at hans styrke var i hans hår, klippede hun det af, så hendes stamme kunne overmande ham.Efternavnet kan deles op i rosa-flora-valicus, og på latin betyder de forskellige dele: Rosa er en rose, flora betyder planteverdenen (og er også navnet på den romerske gudinde for forår og blomster) og valicus kan henvise til valeo, der betyder stærk.

Hans fødenavn betyder rose-blomst-dal på tysk, og slutningen af navnet ovitch antyder, at han har været en russisk jøde.
bakshish Bakshish
Kommis og fører.

Navnet henviser til det persiske baksheesh, der har tre betydninger: Godgørenhed til tiggere, en slags drikkepenge i mellemøsten eller bestikkelse af personer ansat i et offentligt embede.

Personen er en hyldest og karikatur af Alberts Uderzos mangeårige ven og medskribent René Goscinny (1926-1977).
pontiac-pilatus Pontiac Pilatus
Romersk statholder.

Navnet er en slet skjult henvisning til Pontius Pilatus, der var romersk præfekt i Judæa og Samaria 26-36. Pontius Pilatus omtales som den politiske ansvarlige for domsfældelsen og korsfæstelsen af Jesus. Pilatus var ikke overbevist om Jesu skyld, og han forsøgte i første omgang at undgå korsfæstelse, men han måtte bøje sig for kravet fra ypperstepræsterne.Personen er en karikatur af den franske skuespiller Jean Gabin (1904-1976), der blandt sine mange roller spillede kommisær Maigret i mange film.
praefectus-classis Praefectus Classis
Romersk præfekt i Tyrus.

Praefectus er det latinske ord for præfekt. En præfekt er en person, der har til opgave med at hjælpe med at opretholde lov og orden. Classis er også latin, og det henviser egentlig til en befolkningsklasse – oprindeligt en indeling af de romerske borgere.

Steder

Kronologisk Betydning eller kommentar
Gallien Kommer af det latinske Gallia. Landet omfattede det nuværende Frankrig, Belgien, det vestlige Schweiz, dele af Holland og Tyskland vest for Rhinen.
Lutetia Parisiorum Det oprindelige latinske navn for Paris. Lutetia stammer formentlig fra asien og betyder mudder, der skulle hentyde til marsken, der oprindeligt lå langs floden Seine.
Provincia Kommer fra latin og betød oprindeligt den virkekreds, som tildeltes de romerske embedsmænd. Senere blev betegnelsen om bestyrelsen af en erobret landsdel og gik derved over til at betegne landsdelen selv. I nyere tid anvendes provins som modsætningen til hovedstaden.
Akvitania Kommer af det latinske Aquitania, der var den romerske navn for den del af Frankrig, der befandt sig syd for floden Garonne mellem Bordeaux og Toulouse og nord for Pyrenæerne.
Akvarium En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. Akvarium kommer af det latinske aquarius, der betyder vandholdig. Anvendes i dag om kummer til fisk eller en bygning, der rummer akvarier, f.eks. Danmark Akvarium.
Solarium En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. En havsnegl, der hører hjemme i de varme have specielt omkring Kina. Der er næppe her tænkt på det nyere ord for en kunstig sol.
Terrarium En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. Terrarium er afledt af det latinske terra, der betyder land samt en analogi til akvarium. Et terrarium anvendes om en glaskasse til typisk krybdyr.
Perikum En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. Kommer af det græske hypereikon, der er en lyngart fra slægten hypericum.
Gallia Belgica Det romerske navn for det område, der i dag omfatter det sydlige Holland, Belgien, det nordøstlige Frankrig og det vestlige Tyskland.
Rom Hovedstaden i romerriget. Navnets oprindelse er ukendt.
Tyrus Tyrus blev grundlagt 2750 f.Kr., og det ligger i det nuværende Libanon ca. 100 km. syd for Beirut. Tyrus har været en stor havne by, og under de kristnes 1. korstog, blev byen i 1124 indlemmet i Kongedømmet Jerusalem. I nyere tid har PLO haft hovedkvarter i byen, og efter en periode under Israels herredømme, er byen i dag en shi’a muslimsk by med omkring 120.000 indbyggere.
Sidon Sidon har været beboet siden 4000 f.Kr. – og måske helt tilbage fra 6000 f.Kr. Byen er dermed den ældste i det Føniske rige. Byen ligger mellem Tyrus og Beirut i Libanon, og der bor i dag ca. 200.000 sunni muslimer.
Byblos Byblos er det græske navn for den fønikiske by Gebal. Man mener byen er grundlagt omkring 5000 f.Kr., og den ligger i det nordlige Libanon. I dag er byen meget populær for turister, da den rummer mange oldtidsminder.
Aradus Aradus hedder i dag Arwad, og byen ligger i det sydlige Syrien. Byen blev grundlagt omkring 2000 f.Kr. af Fønikerne, og korsridderne kom gennem byen i 1291. I dag er byen en fiskerby.
Judæa Judæa er den sydlige del af det historiske Israel. Området er i dag delt mellem Israel og Palæstina.
Jerusalem Hovedstaden i Israel med ca. 750.000 indbyggere. Byens historie er enorm med skiftende magt og religion. Den gamle bydel er inddelt i fire områder: Armensk, kristen, jødisk og muslimsk. En del af Jesus’ liv fandt sted her, ligesom korstogene også spillede en rolle i byen.
Bethlehem Bethlehem ligger lige syd for Jerusalem på Vestbreden, og der bor 30.000 personer. I følge Det Nye Testamente danner byen ramme om Jesus’ fødsel.

Kommentarer

Side_Rude Kommentar
Forside Odyssé kommer af det græske odysseia, der har navn efter Homers heltedigt om Odysseus’ rejser. Ordet betyder en beretning om en lang og farefuld rejse.
Side 2 Albert Uderzo dedikerede albummet til René Goscinny. René Goscinny var jøde, men han mente ikke han kunne skrive et Asterix eventyr, der foregik i Israel, da han var bange for at blive anklaget for jødisk propaganda. Uderzo tog til Israel for at researche albummet, og han skrev historien som en hyldest til sin ven gennem mange år.
Side 8
Rude 2
HD er en erhvervsøkonomisk deltidsuddannelse, der læses om aftenen eller i weekenden ved siden af jobbet. HD er en forkortelse for Handelshøjskolernes erhvervsøkonomiske Diplomuddannelse.
Side 8
Rude 4
Triumvirat betyder tremandsregering. Det første romerske triumvirat bestod af Cæsar, Pompejus og Crassus i 60 f. Kr. med det formål, at bryde senatets magt. Cæsar burde dog have opløst dette i GGAL, så han nu ville være diktator.
Side 8
Rude 4
Ave Cæsar! Lucratori te salutant! betyder på latin noget i retning af Hil Cæsar! De, der skal rage til sig, hilser dig!
Side 8
Rude 6
Papyrus kommer af det græske papyros, der betyder papir. Bemærk, at fluen opfører sig som Miss Moneypenny, der har en livslang forelskelse i James Bond.
Side 9
Rude 2
Hvorfor give Cæsar hvad Cæsars ikke er? er en omskrivning af Lukas evangeliet 20:25, hvor Jesus siger til disciplene: Så giv da Kejseren, hvad Kejserens er, og Gud, hvad Guds er. Her har Ridiculus altså været leverandør af et citat til biblen i hård konkurrence med Cæsar, se GGAL.

Dobbeltørnen er et almindeligt symbol, og det er oftest forbundet med Romerriget eller det Byzantinske rige. Hovedet mod vest repræsenterer Rom, men hovedet mod øst repræsenterer Konstantinobel.

Side 9
Rude 3
Det selvdestruerende papyrus henviser til Mission Impossible, der var en amerikansk tv-serie på 173 afsnit fra 1966-1973 (og senere 1988-1990 samt tre film 1996-2006). I denne serie startede episoderne med, at teamets leder Jim Phelps modtog en besked på et kassettebånd, der selvdestruerede efter han havde hørt den.
Side 10
Rude 5
Byen blev grundlagt 600 f.Kr. af grækerne under navnet Massalia. Efter romerne erobrede byen 49 f.Kr. ændrede den navn til Massilia. Byen hedder Marseille i dag, og det er Frankrigs næststørste by placeret i den sydøstlige del af Frankrig ved Middelhavet.
Side 12
Rude 7
Tyrus blev grundlagt 2750 f.Kr., og det ligger i det nuværende Libanon ca. 100 km. syd for Beirut. Tyrus har været en stor havne by, og under de kristnes 1. korstog, blev byen i 1124 indlemmet i Kongedømmet Jerusalem. I nyere tid har PLO haft hovedkvarter i byen, og efter en periode under Israels herredømme, er byen i dag en shi’a muslimsk by med omkring 120.000 indbyggere.
 Side 13
Rude 2
Da man i oldtiden fandt oliekilder i jorden, kaldte man det jordolie eller stenolie. Det er en oversættelse fra det latinske petra (=sten) oleum (=olie), heraf det senere petroleum, der er en raffinering af olien.

Baal er den fønikiske gud for frugtbarhed, magt og død. Baal betyder egentlig herre, og han regnes ofte gudernes fyrste.

Belzebub er demonerne herre i Det Nye Testamente, og han bliver ofte identificeret med Satan. Navnet stammer fra Baal-Zebub, der var konge i filistrenes by Ekron.
Side 13
Rude 3
Purpur er en farve, der først blev produceret af fønikerne i byen Tyrus. Røgelse stammer fra den duftende harpisk, der er blevet udvundet af træet Boswellia thurifera. Myrrha er indtørret gummiharpiks, der smager bittert. Henvisningen til de hellige tre konger og Jesu fødsel er klar, da disse herrer kommer med guld, røgelse og myrrha skær. Kombinationen skal henvise til, at Jesus er konge, guddommelig og lider som menneske for vores skyld.
Side 13
Rude 9
Mesopotamien kommer fra oldgræsk, og det betyder landet mellem (mesos) floderne (potamos). Området befandt sig mellem floderne Eufrat og Tigris i det nuværende Irak.
Side 14 og 15 Ohohsix vogn har klare henvisninger til flere James Bond biler, dog mest den legendariske Aston Martin DB5, f.eks. blade, der fjerner modstanderne, røgslør og vinger.
Side 16
Rude 5
Karrosse kommer af det latinske carrus, der betyder kærre og senere karet.
Side 17
Rude 4
Caledonia er det romerske navn for den nordlige del af Storbritannien – i dag kaldet Skotland. Navnet stammer fra den dominerende stamme Caledonii.

Ohohsix (Sean Connery er jo skotte) opdager whisky, der som bekendt er maltet byg, der bliver destileret. Whisky er afledt af det gæliske ord uisge beatha, der betyder livets vand.
Side 17
Rude 6
Majestix synger ganske passende udvalgte linjer fra Skuld gammel venskab rejn forgo, hvor Jeppe Aakjær (1866-1930) har skrevet den danske tekst på grundlag af en gammel skotsk folkesang Auld Lang Syne, som i 1788 blev nedskrevet af den skotske digter Robert Burns (1759-1796).
Side 20
Rude 11
Prestissimo stammer fra italiensk, og det er en tempomarkering i musik, der betyder meget meget hurtigt.
Side 21
Rude 5
Piratflaget Jolly Roger stammer i sit nuværende design fra starten af 1700-tallet. Tidligere var flaget rødt eller grønt, men ofte brugte piraterne ingen flag eller flag med andre farver, for at narre de skibe, de skulle borde.
Side 21
Rude 9
En af sørøverne er en karikatur af Frankensteins monster fra Mary Shelleys (1797-1851) roman. Boris Karloff (1887-1969) spillede monstret i tre film i 1930’erne, og det var disse film, der personificerede Boris Karloff med Frankensteins monster. Han optræder også som sørøver i ØST.
Side 22
Rude 2
Esos var den keltiske gud for piletræerne.
Side 22
Rude 8
Non Omnia possumus omnes betyder Vi evner ikke alle gøre alting på latin. Citatet stammer fra Bucolics, der er den første af de tre store værker af digteren og forfatteren Virgil, der egentlig hed Publius Vergilius Maro (70 f.Kr.-19 f.Kr.)
Side 23
Rude 3
Magister navis er som nævnt den person, der er udpeget til at tage vare på skibet til søs – altså kaptajnen.
Side 23
Rude 5
En ballistae var en krigsmaskine, der er en slags stor armbrøst, der affyrer projektiler i form af store spyd.
Side 24
Rude 5
Stå aldrig til søs…. er fra Admiralens vise, der stammer fra musicalen Pinafore. Sangen er skrevet af Arthur Sullivan (1842-1900) med dansk tekst af Jens Louis Petersen (1896-1975).
Side 25
Rude 5
Jupiter var den øverste gud i den romerske mytologi. Han var gud over himmlen samt gud over lyn og torden. Hans kendetegn var tordenkilen og scepteret.
Side 25
Rude 6
Praefectus classis er titlen på den person, der havde kommandoen over en romersk flåde, dvs. eskadrechefer. På latin betyder praefectus egentlig forstander, mens classis betyder flåde.

Mare nostrum betyder på latin vores hav, hvilket var romernes navn for Middelhavet.
Side 26
Rude 5
Hispania er romernes navn for den iberiske halvø, som består af Spanien, Portugal, Andorra og Gibraltar.
Side 26
Rude 8
Biremer var romerske galajer med to rækker årer i hver side. Triremer havde tre rækker årer i hver side, mens quadriremer og quinqueremer havde hhv. fire og fem rækker med årer i hver side.
Side 27
Rude 9
Blokade kommer af det italienske bloccata, der betyder afspærre. Oprindeligt var det krigsskibe, der blokerede en havn eller en kyst.
Side 28
Rude 9
Palæstina er betegnelsen for området ved det østlige Middelhav, og det omfattede nutidens Israel samt dele af Jordan, Libanon og Syrien.
Side 29
Rude 9
Protektorat er en stat, der står under en stærkere stats beskyttelse. En garnison er en troppebesætning i en by.
Side 30
Rude 1
Bivuakere er at ligge i bivuak, og en bivuak stammer fra det tyske beiwache, der blev opfundet under 30-års krigen, hvor betydningen er en samlingsplads for hvilende tropper under åben himmel.
Side 30
Rude 4
Koscher stammer fra det hebraiske kasjer, der betyder egnet eller lovlig. Det anvendes om hvilke former for fødevarer, der er tilladt efter den jødiske tro. De grundlæggende regler findes i Tredje Mosebog, hvor f.eks. samme gryde ikke må anvendes kød og mælkeprodukter ligesom dyr skal slagtes efter en rituel slagtning, hvor halsen skæres over, og blodet løber fra dyret.
Side 30
Rude 6
Uderzo er blevet inspireret under sin research af en model 1:50 af Jerusalem 66 f.Kr., der befandt sig på Holyland Hotel. Modellen blev bygget i 1964-67 i autentiske materialer, og den er siden blevet flyttet til det Israelske Musæum i Jerusalem.
Side 31
Rude 1
Shalom har mange betydninger (fred, hav det godt, fuldendt osv.), men det anvendes mest som goddag og farvel på Israelsk. Bemærk i øvrigt, at profeten Esajas kommer med nyt fra Jerusalem.
Side 31
Rude 7
Samaria var den nordlige del Vestbreden og hovedstaden hed det samme. Navnet kan betyde at holde udkig.

Galilæa ligger i den nordlige del af Israel, og navnet kommer formentlig af det hæbraiske galil, der betyder cirkel.

Side 31
Rude 10
Vi ved jo allesammen, hvem der blev født i en stald i Bethlehem…
Side 32
Rude 10
Obelix refererer til Grædemuren, der er kaldenavnet for Vestmuren, der står i Jerusalems gamle bydel, og det regnes for jødedommens helligste sted. Muren er det eneste tilbage fra Det Andet Tempel, der stod 515 f.Kr. til 70, hvor romerne ødelagde templet. Jødernes klagesange over templets ødelæggelse har givet navn til muren.
Side 33
Rude 4
På hebraisk er guds personlige navn JHVH. Det gengives i forskellige sammenhænge som Jahve eller Jehova.

Omkring 1000 f.Kr. var Kong Saul i krig med Filisterne, og deres mester Goliath udfordrer en af kong Sauls mænd. David bliver valgt, og han medbringer en slynge med fem sten, mens Goliath er i fuld kampuniform. Det siges, at Goliath var 2,90 meter høj, men Davids slynge rammer ham, så han styrter. David tager hans sværd og halshugger ham.
Side 34
Rude 1
Babylon var en oldtidsby, der lå ved floden Eufrat i det nuværende Irak ca. 85 km. syd for Bagdad. Babylon var hovedbyen i Babylonien, og den blev grundlagt over 3000 år f.Kr. Gennem tiderne har mange forskellige riger haft kontrollen over byen, men i 141 f.Kr. overtog Partherriget herredømmet, og byen blev isoleret for omverdenen. Perserne beholdt kontrollen til 650, hvor byen gik til grunde.
Side 34
Rude 3
Teutates (eller Toutatis) var en af de gamle keltiske guder. Navnet betyder “stammens far”, og han var gud for krig, vækst og rigdom. Teutates blev også tilbedst af gallerne.
Side 34
Rude 7
Mazel tov betyder Held og lykke på hebraisk.
Side 34
Rude 8
Gallerne forlader Jerusalem gennem Løvernes Port, der er en af de syv porte i Jerusalems gamle bymur. Porten fik indgraveret løver i muren (de er stadig synlige), da kong Suleiman (1520-1566) drømte, at han ville blive spist af løver, med mindre han byggede en mur rundt om byen. Porten blev bygget i 1539.
Side 35
Rude 1
Ohohsix tænker på Mathæus evangeliet kapitel 27, vers 24, hvor det står skrevet: Men da Pilatus saa, at han intet udrettede, men at der blev større Larm, tog han Vand og toede sine Hænder i Mængdens Paasyn og sagde: “Jeg er uskyldig i denne retfærdiges Blod; ser I dertil!”
Side 35
Rude 3
Det Døde Hav ligger 420 meter under havets overflade og er jordens laveste punkt. Udover det store saltindhold er det også rigt på mineraler. Det er ikke muligt for et menneske at synke til bunds i det saltholdige vand, da indholdet af salt er 28-33%. Det høje saltindhold betyder, at der intet højerestående liv findes – heraf navnet. Havet er 810 km², og det ligger mellem Israel, Vestbreden og Jordan.
Side 36
Rude 8
Sumerne var et folkeslag i Sumer i det sydlige del af det nuværende Irak. Sumerne var meget veluddannede, og de siges at have udviklet det ældste skriftsprog i verden. Sumerne stammer tilbage fra 2900 f.Kr.
Side 37
Rude 5
Akkaderne var indbygger i byen Akkad, der lå ved Eufrat ca. 50 km. syd for Bagdad i det nuværende Iraq. Byen blev grundlagt 2340 f.Kr.

Så vidt vides har gallerne aldrig besøgt Tahiti, der er en ø i Fransk Polynesien i Stillehavet mellem Australien og Sydamerika.
Side 37
Rude 10
Hittitterne var et oldtidsfolk, der 2000 f.Kr. kæmpede om magten med Ægypten, da det Hittitiske rige lå nord for Ægypten, gennem Israel og ind i Tyrkiet.
Side 38
Rude 5
Skyther er det græske udtryk for forskellige persiske folkeslag. Skythien var i oldtiden området øst for det Kaspiske hav, og Skytherne orienterede sig mod det sydlige Rusland, og de forsøgte at beherske dette område 700-300 f.Kr.
Side 38
Rude 7
Mederne var et iransk oldtidsfolk, som boede i Medien i den vestlige og nordvestlige del af dagen Iran. Det første optegnelser går tilbage til 800 f.Kr. og de er krediteret for at grundlægge det første Iranske imperium.
Side 43
Rude 2
Hebræisk er egentlig et sprog, og det er Israels officielle sprog sammen med arabisk.
Side 43
Rude 3
Epigon kommer af det græske epi-gonos, der betyder en kunstner, der uoriginalt efterligner en ældre kunstretning.
Side 45
Rude 4
Sestertius var en romersk sølvmønt, og i flertal bliver det til sestertier. En legionær fik ca. 700 sestertier om året.
Side 45
Rude 5
Nigro notanda lapillo er en latinsk vending, der anvendes om en uheldig dag – en Tycho Brahes dag. Udtrykket betyder direkte oversat Skal mærkes med en sort sten (lykkelige dage blev modsætningsvis mærket med en hvid sten). Vendingen er indspireret af den romerske digter Gaius Valerius Catullus (87 f.Kr.-54 f.Kr.).
Side 45
Rude 10
Uderzo henviser formentlig til det store olieudslip i 1978, da Amoco Cadiz løb på grund 5 km. fra Britagne i det nordlige Frankrig. Der blev spildt over 200.000 tons olie, og det er den 5. værste ulykke af denne slags til dato.
Side 46
Rude 2
Det romerske navn for det område, der i dag betegnes som Bretagne. Vores gallerby ligger i dette område lidt nord for byen Brest, der dog først bliver grundlagt i 300-tallet.

Diverse…

Side_Rude Kommentar
Side 5
Rude 1
Der er en silluet af en bjørn, men i AMER udtaler Obelix på side 19, at der ikke findes bjørne nær landsbyen.
Side 19
Rude 9
Simonix har tydeligvis anvendt ventetiden fra side 12 til at få malet øjne på båden.
Side 48
Rude 6
Bemærk fuglefamilien fra første billede i albummet endelig har fundet et nyt hjem.