IV: Asterix som gladiator (GLAD)

04-GLAD-forside Tegning: Albert Uderzo
Tekst: René Goscinny
Oversættelse: Per Då
Originaltitel: Astérix Gladiateur
Udgivet: 1964
Min udgave: 1973
Ændringer i 2000-udgaven med rødt

 

Synopsis

Præfekten over Gallien får Trubadurix kidnappet som gave til Cæsar. Cæsar ved ikke hvad han skal gøre med gaven, så han sender Trubadurix til cirkus som løvefoder. Asterix og Obelix kommer til Rom og bliver gladiatorer, som en mulighed for at redde barden. Asterix lærer de andre gladiatorer at spille små ordlege i stedet for at kæmpe, og i cirkus ender det med, at publikum hylder Asterix og Obelix, hvorefter Cæsar giver dem og Trubadurix deres frihed.

Personer

Kronologisk_i_album Betydning, oprindelse eller kommentar
nomen-nescio Nomen Nescio
Romersk præfekt over Gallien.

Nomen kan betyde flere ting på latin: Navn, berømt eller påskud. Nescio betyder ved ikke eller kan ikke. Så betydningen er i retning af “Jeg ved ikke navnet”.Nomen Nescio er en karikatur af den franske journalist og forfatter George Fronval (1904-1975).
ergo-bibamus Ergo Bibamus
Centurion i Perikum.

Ergo betyder altså og bibamus kommer af bibo, der betyder at drikke. Ergo Bibamus betyder “Altså drikker vi”.
trubadurix Trubadurix
Gallerbyens skjald, spillemand og sanger!

Ender på sidste side i hvert album med at blive bundet og kneblet, så han ikke kan spolere festmiddagen med sang. Dette er dog ikke tilfældet i GGAL, VIKI, SKRK, OLYM, BYPL, GAVE, AMER, ØST, ROSE, HIML, PIKT og PAPY (indtil Asterix Fodnoter er færdig!). Troubadour var en middelalderlig digter fra sydfrankrig nærmere betegnet Provence. Ordet oprinder af trobador, der betyder “den der finder”.
asterix Asterix
Helten i vor historie.

Fortolkningen af navnet kan komme af:

  1. Ordet Asterisk kommer af græsk og betyder stjernelignende eller stammer fra stjernerne.
  2. Asteriskos kommer af græsk og er et kritisk, sædvanligvis rødt tegn (*) med hvilket oldtidens filologer frikendet steder i et håndskrift for mistanke om uægthed eller upålidelighed eller også erklærede dem for særlig smukke og værd at lægge mærke til. Det modsatte tegn var Obeliskos (†). Nu anvendes symbolet (*) til at fremhæve steder eller henvise til en fodnote.
  3. Aster kommer af det latinske navn for stjerne og rix henviser til det latinske rex, der betyder konge.
obelix Obelix
Asterix’ bedste ven.

Faldt i gryden med trylledrik og får ikke noget sidenhen undtagen i KLEO og [SØS]. Der er flere muligheder for fortolkninger navnet:

  1. En obelisk er et typografisk symbol (†), der oprindeligt blev anvendt til at markere noget var uægte eller værdiløst. Ordet kommer af det græske Obelos eller Obeliskos, og symbolet var det modsatte af Asteriskos (*). Nu anvendes symbolet til at markere en fodnote eller dødsdatoen for en person.
  2. På græsk lyder obelix som ovelias (ovelos), der er oldgræsk for det spyd gallerne brugte til at stege vildsvin over åben ild. Måske den bedste forklaring, når man tænker på Obelix’ madvaner.
  3. Obelisk er et stenmonument med fire sider og en pyramidetop, f.eks. som centrum af Place de la Concorde i Paris.
amorix Amorix
Dreng i gallerbyen.

Drengen har bue og pil, og navnet er afledt af amor, der betyder kærlighed på latin. Amor er også den græske kærlighedsgud, søn af Venus.
majestix Majestix
Høvding for gallerbyen.

Kommer af det latinske majestas, der i antikkens Rom var betegnelsen for folkets og statens værdighed. Senere blev begrebet overført til en kejserlig person, og dermed fulgte, at selv ubetydelige fornærmelser mod denne person, ofte blev genstand for vilkårlig forfølgelse og streng straf.
miraculix Miraculix
Troldmanden/druiden i gallerbyen.

Han besidder den hemmelige opskrift på trylledrikken.Miraculix kommer af mirakel, hvilket betyder en overnaturlig hændelse, der måske kan forklares.
makromix Makromix / Mikromax
Ældre indbygger i gallerbyen.

Makro kommer af græsk, betyder stor og anvendes som præfix. Modsætningen er mikro. Mix er en blanding, så navnet betyder en stor blanding.
simonix Simonix
Formand for fønikisk galajskib.

Fønikerne var et stort handelsfolk, der slog sig ned langs Middelhavets kyst ved Syrien og Libanon omkring 3000 f.Kr. Fønik kommer af det græske foinos, der betyder rød. Navnet Simonix kommer af Simon. Der kan være flere fortolkninger af dette, bl.a. blev apostlen Peter kaldt Simon – Peter var fisker før han fulgte Jesus. Men den mest tydelige henvisning er til Simon Spies (1921-1984), der kaldte sig selv formand for rejsebureauet Spies Rejser.
rodskaeg Rødskæg
Piraternes kaptajn.

Rødskæg er en henvisning til serien “Barbe Rouge” af Victor Hubinon.
treben Treben
Piraternes lyriske styrmand.

Treben har sit navn, da han jo går med stok. Lige som sit forbillede Tripod i serien “Barbe Rouge” af Victor Hubinon taler Treben flydende latin.
caesar Julius Cæsar
Født 100 f. Kr. og død 44 f. Kr. Romersk feltherre og statsmand. Undertvang Gallien 58-53, Britanien 55-54 og Germanien 55-53. Kæmpede i 57 mod Belgierne. Hovedkampene med Vercingetorix drejede sig om bopladserne Avaricum, Gergovia og Alesia. Blev dræbt med en dolk af sin yndling Marcus Junius Brutus.
habeas-corpus Habeas Corpus
Gladiatoropdrætter.

Habeo betyder at have eller besidde. Corpus betyder legeme eller krop. Habeas Corpus er et gammelt juridisk begreb, der vedrører retten til at blive informeret om grunden til anholdelse, dvs. der skal være juridisk kontrol med arrastation og tilbageholdelse, man skal hurtigst muligt for en dommer og en retssag skal påbegyndes inden for en rimelig tid. Habeas Corpus er beskrevet i Menneskerettighedskonventionens artikel 5, stk. 2-4 (tak til Henrik Røgind).
patronix Patronix
Gallisk restaurationsejer i Rom.

Protron kommer af pratonus, der betyder en beskytter eller en skytsherre.
salus-populi Salus Populi
Gladiatortræner.

Salus betyder velbefindende eller sundhed og populi betyder folk. Hans navn betyder altså folkets velfærd.
cave-adsum Cave Adsum
Romersk fangevogter.

Cave betyder pas på, og adsum betyder, at være tilstede – altså “Pas på, jeg er tilstede”. Den skotske klan Jardine har “Cave Adsum” som motto. Klanen er opstået i 1066 fra en fransk familie du Jardon, der kom til England med William Erobreren. Cave Adsum er også benyttet af flere militære flyeskadriller, og i Danmark blev mottoet benyttet af eskadrille 725 frem til 1991 på deres Saab-Draken fly.
omne-tulit Omne Tulit
Romersk fangevogter.

Omne tulit er starten på et citat af den romerske digter Horats: “Omne tulit punctum, qui miscuit utile dulci”, hvilket betyder “Den får enhver stemme, der forener det nyttige med det behagelige”. Horats levede 65-8 f.Kr.
brutus Brutus
Marcus Junius Brutus født 85 f.Kr. og begik selvmord i 42 f.Kr. Efter mordet på Cæsar i 44 f.Kr. tog Brutus til Makedonien, og blev overvundet i det andet slag om Philppi.

 

Steder

Kronologisk Betydning eller kommentar
Gallien Kommer af det latinske Gallia. Landet omfattede det nuværende Frankrig, Belgien, det vestlige Schweiz, dele af Holland og Tyskland vest for Rhinen.
Lutetia Parisiorum Det oprindelige latinske navn for Paris. Lutetia stammer formentlig fra asien og betyder mudder, der skulle hentyde til marsken, der oprindeligt lå langs floden Seine.
Provincia Kommer fra latin og betød oprindeligt den virkekreds, som tildeltes de romerske embedsmænd. Senere blev betegnelsen om bestyrelsen af en erobret landsdel og gik derved over til at betegne landsdelen selv. I nyere tid anvendes provins som modsætningen til hovedstaden.
Akvitania Kommer af det latinske Aquitania, der var den romerske navn for den del af Frankrig, der befandt sig syd for floden Garonne mellem Bordeaux og Toulouse og nord for Pyrenæerne.
Akvarium En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. Akvarium kommer af det latinske aquarius, der betyder vandholdig. Anvendes i dag om kummer til fisk eller en bygning, der rummer akvarier, f.eks. Danmark Akvarium.
Solarium En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. En havsnegl, der hører hjemme i de varme have specielt omkring Kina. Der er næppe her tænkt på det nyere ord for en kunstig sol.
Terrarium En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. Terrarium er afledt af det latinske terra, der betyder land samt en analogi til akvarium. Et terrarium anvendes om en glaskasse til typisk krybdyr.
Perikum En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. Kommer af det græske hypereikon, der er en lyngart fra slægten hypericum.
Gallia Belgica Det romerske navn for det område, der i dag omfatter det sydlige Holland, Belgien, det nordøstlige Frankrig og det vestlige Tyskland.
Rom Hovedstaden i romerriget. Navnets oprindelse er ukendt.
Forum Romanum Central plads i Rom, der er anlagt ca. 500 f.Kr. Pladsen var Roms politiske, religiøse og økonomiske centrum.
Colosseum På latin betyder colosseum “det kolossale”. Det er en gigantisk amfiteater i Rom anlagt af kejser Vespasian og fuldført af kejser Titus i år 80. Der var plads til 45.000 tilskuere. Ruinerne findes stadig i Rom.

 

Kommentarer

Side_Rude Kommentar
Side 5,
Rude 1
Pilum er et romersk kastespyd. 
Side 6,
Rude 4
En filister er en kulturfjendsk person. Begrebet stammer fra Det Gamle Testamente, hvor det anvendes om en person fra et ikkesemitisk folkeslag, der ca. 1200 f.Kr. bosatte sig på kystsletten i det sydlige Palæstina, og beskrives som israelitternes hovedfjende.
Side 6
Rude 7
I skovens dybe, stille ro er en gammel dansk folkemelodi fra Langeland skrevet af Fritz Andersen i 1864.
Side 6
Rude 8
Helvetiernes interantionale kommission er en henvisning til Geneve Konventionerne fra 12. august 1949, der angiver almene retningslinjer for krigsførende nationer.
Side 7
Rude 8
Der er idyllisk stille fred… er linje 5 ovennævnte sang.
Side 9
Rude 8
Gallere! Gallerinder!! Gallerunger!!! er en omskrivning af Marcus Antonius’ indledning i hans tale til borgerne i William Shakespeares Julius Cæsar 3. akt, 2. scene: Romere, venner, landsmænd…
Side 10
Rude 2
Det er formentlig legionæren med de sorte skakbrikker, der ser noget mat ud. Hvid har Springer og Tårn, mens det er svært at se sorts brikker, men de står i hvert fald langt tilbage på brættet.

Rokade er et træk i skak, hvor spilleren i samme træk flytter tårnet og kongen. Ordet stammer af det franske rocade (roc = tårn i skak), og af det persiske rokk, der betyder krigselefant.

Side 12
Rude 6
Den slave han må slide….. er en omskrivning af Den sømand, han må lide, der er en gammel dansk sømandsmelodi skrevet af Adolph Recke i 1849.
Side 13
Rude 7
Asterix har ikke helt ret, når han fortæller Obelix, at vildsvin i ental (singularis) hedder porcus. Porcus betyder ganske rigtigt svin, men den latinske betegnelse for vildsvin er sus scrofa
Side 14
Rude 3
Asterix hentyder til, at fønikerne var et handelfolk, der brugte søvejen meget. Fønikerne kom fra Tiro i det østlige Middelhav, der hvor Libanon ligger i dag. Det føniske rige brød sammen omkring 500 f.Kr.
Side 14
Rude 4
Indskriptionen på siden af skibet er de tre fønikiske bogstaver taw (t), yodh (y) og res (r). Disse bogstaver betyder mærke, arm og hoved. Bogstavet taw kan både skrives som et kryds og et kors.
fonikisk-bogstav
Side 17
Rude 8
Lanista betyder Gladiatoropdrætter på latin (allerede oversat i albummet).
Side 18,
Rude 5
Æd, rejs og vær glad er en omskrivning af sloganet Spies, rejs og vær glad, der blev anvendt af Spies Rejser i mange år.
Side 18
Rude 7
Via Appia er vejen mellem Rom og havnebyen Brundisium (nu Brindisi) på Italiens østkyst. Vejen går gennem Terracina, der er en havneby syd for Rom, og det er formentlig her Simonix har lagt til. Vejen har sit navn efter Appius Claudius, der var censor (romersk magistrat) 307-296 f.Kr.
Side 18
Rude 8
Trædestenene er historisk korrekte. Fodgængere kunne komme over vejen uden at sidde fast i pløret og hestevogne kunne passere.
Side 20
Rude 2
Thermer er et romersk bad.
Side 20
Rude 4
Apodyteria betyder omklædningsrum på latin.
Side 20
Rude 5
Sudatoria er et svedebad (nu sauna).
Side 20
Rude 7
Caldarium er det varme bad.
Side 20
Rude 9
Frigidarium er det kolde bad.
Side 21
Rude 2
Arkimedes lov siger, at et legeme nedsænket i en væske holdes oppe af den kraft, som er lig med vægten af den væske, som legemet fortrænger. Arkimedes var en græsk matematiker og fysiker, der levede 287-212 f.Kr.
Side 21
Rude 8
Insula betyder ø på latin. I overført betydning en “lejekaserne” eller en beboelsesejendom for flere familier.
Side 21
Rude 9
Asterix hentyder til elevatoren, der først bliver opfundet i starten af 1800-tallet. Den første egentlige elevator, som vi kender den i dag, blev lanceret af Elisha Otis i 1853.
Side 22,
Rude 7
Janus er den romerske gud for begyndelsen. Han associeres med døråbninger, byporte og lignende. Portene til hans tempel i Rom måtte ikke lukkes så længe Rom var i Krig. Måneden januar er opkaldt efter ham.
Side 22,
Rude 8
Morfeus var søvnens gud i det antikke Grækenland. Morfin er opkaldt efter ham.
Side 22,
Rude 9
Apollinaris er et latinsk adjektiv, der henviser til den græske og romerske gud Apollo. Apollo, er lysets og sangens gud, og hun var datter af guderne Zeus og Leto, og dermed tvillingesøster til Arthemis.

Dionysios (eller Dionysos) var den græske vingud. Han var søn af guden Zeus og den dødelige Semele.

Side 24
Rude 1
Albergo betyder hotel og Colosseo er Colosseum på latin.
Side 24,
Rude 3
Sestertius var en romersk sølvmønt, og i flertal bliver det til sestertier. En legionær fik ca. 700 sestertier om året.
Side 24
Rude 6
Capucinus er en betegnelse for cappucino, der består af pisket mælk og stærk kaffe eventuelt pyntet med revet chokolade.
Side 27
Rude 6
Commissarius betyder kommissær på latin og politicus betyder politisk.
Side 29
Rude 2
Locum er lokum og romanum er romersk på latin.
Side 30
Rude 3
Gallia Cisalpina betyder Gallien på denne side af Alperne, dvs. set fra Rom. Området i det nordlige Italien var beboet af Celtikerne fra 1300 f.Kr.

Asia Minor kommer af det græske Mīkrá Asía, dvs. det Lille Asien. Området svarer stort set til dagens Tyrkiet.

Skythernes Hav er enten Sortehavet eller De Kapiske Hav. Skytherne var et iransk nomadefolk, der fra 800 f.Kr. levede nord for disse to have.

Side 30,
Rude 9
Bavaria er den latinske betegnelse for den tyske delstat Bayern
Side 32
Rude 1
Øre for øre … og tand for tand. En foregriben af 5. Mosebog, kapitel 19: Liv for Liv, Øje for Øje, Tand for Tand, Hånd for Hånd, Fod for Fod.
Side 35
Rude 8
Tålmod er bærmen i lidelsens kar, si’r digteren… Men hvilken digter? Hvor stammer det fra? Kipling?
Hjælp er velkommen!
Side 36
Rude 5
Fisken på ryggen af gladiator nr. 3 fra venstre, er en reference til franskmændenes aprilsnar kaldet “Poisson d’Avril”, dvs. aprils fisk. Franske børn klisterer et billede af en fisk på ryggen af deres kammerater, og de råber så “Poisson d’Avril”, når de afslører denne aprilsnar.

Gladiatorernes indtog er en militær march komponeret af den tjekkiske komponist Julius Fučík (1872-1916) i 1897.

Side 37
Rude 6
Lifligt fløjter Vælsklands nattergale er 1. linje fra Den danske Sang fra omkring 1840. Sangen er skrevet af Carl Ploug (1813-1894).
Side 37,
Rude 10
Rindalisme var en bevægelse i 1960’erne, der gik imod statssstøtte til kunstnere, og specielt kundstnere, der udøvede abstrakt kundst. Ismen er opkaldt efter stifterne Peter Rindal (1923-2009)
Side 37
Rude 11
Lyd som vor betrængte moders klage… er slutningen af 4. vers fra Den danske Sang.
Side 38
Rude 1
Anvendelsen af persille som vaskemiddel er en hentydning til vaskemærket Persil, der blev introduceret til markedet i 1909. Ydermere er der en sammenhæng til sælgeren, der er perser.
Side 38
Rude 2
Brød og skuespil kommer fra satirikeren Juvenal (ca. 60-140), der med sætningen Panem et circenses henviste til, at kejseren blot gav folket brød og skuespil, så de ikke skulle blande sig i statsmagten og efterfølgende gøre oprør.
Side 38
Rude 4
Et tu, Bruté! betyder Også du, Brutus! er fra Julius Cæsar 3. akt, 1. scene skrevet i 1599 af William Shakespeare (1564-1616). Det stammer fra scenen, hvor Julius Cæsar bliver myrdet i Pompejus Teatret.
Side 38
Rude 5
Willliam Shakespeare skrev Julius Cæsar i 1599 om mordet på Cæsar, hvor Brutus var en af morderne. Stykket blev skrevet i 1599. Oscar Arlaud skrev Bevingede Ord i 1906 og T. Vogel-Jørgensen skrev en ny udgave i 1963.
Side 39
Rude 1
På den midterste amfor står der Den med krukken. Ifølge et interview af Ivar Gjørup i 2000 med den danske oversætter Per Då, skrev han Den Med Tyren, og fik det godkendt af Goscinny, der jo ikke kendte det danske vinfirma Skjold Burne, som lærte danskerne at drikke rødvin i 1950’erne. Der var tale om 1½ liters flasker med spansk rødvin med etiketten ”Monopol – Den Med Tyren”. Jeg er ikke klar over, hvorfor teksten på amforen er ændret i min udgave.
Side 40
Rude 9
Jupiter er den øverste gud i den romerske mytologi. Han var gud over himmlen samt gud over lyn og torden. Hans ligemænd er den græske Zeus og den nordiske Thor.

Plaudite, cives! betyder Bifald, borgere! på latin.

Folkets fryd min styrke! er en omskrivning af Folkets kærlighed, min styrke, som var Frederik d. 7.’s (1808-1863) valgsprog, dog talte Frederik d. 7. næppe latin.

Side 41
Rude 5
Galliens hane vækker kampens mod! er 2. linje i Den danske Sang, som Trubadurix øvede sig på i fangekælderen tidligere.
Side 41
Rude 8
Far hvor hendes søn til marv og ben…. er slutningen på Den danske Sang.
Side 42
Rude 1
Jeg kom, jeg så og jeg navnlig hørte! er en omskrivning af Jeg kom, jeg så, jeg sejrede, der på latin er Veni, vidi, vici. Ordene blev udtalt af Julius Cæsar i august 47 f.Kr. efter en sejr i Pontur, Orienten.
Side 42
Rude 5
Ave Cæsar, Morituri te salutant!!! betyder Hil Cæsar, vi som skal til at dø hilser dig!!! på latin.
Side 44
Rude 1
Imperator betyder feltherre på latin. Cæsar tog tilnavnet imperator i 44 f.Kr., da han også erklærede sig som diktator og konsul på livstid.

 

Diverse…

Side_Rude Kommentar
Side 6
Rude 5
Legionærerne er i rødt og officeren er i grøn/gult. På Side 7, Rude 1 er det lige omvendt.
Side 8
Rude 10
Det er utroligt så hurtigt de to bærere kan skifte tøj mellem side 8, rude 10 og side 9, rude 1.
Side 11
Rude 1
Det er her Obelix’ samlermani med romerske hjelme ses første gang.
Side 14
Rude 4
Antallet af roere stiger fra 9 på side 14, rude 4 til 11 på side 15, rude 1.
Side 24
Rude 4
Legionæren i den grønne dragt har et bånd på overarmen, som han ikke havde på side 23, rude 9
Side 27
Rude 2
En næsten bevidstløs romer flytter sin røde toga fra venstre skulder på side 27, rude 2 til højre skulder på side 27, rude 3.