VIII: Asterix og Briterne (BRIT)

08-BRIT-forside Tegning: Albert Uderzo
Tekst: René Goscinny
Oversættelse: Per Då
Originaltitel: Asterix chez les Bretons
Udgivet: 1966
Min udgave: 1972
Ændringer i 2017-udgaven (HC) med rødt

Synopsis

Fixfax, en britisk fætter til Asterix, kommer på et kort besøg i gallerbyen. Han kommer fra en lille landsby i Kent i det sydlige Britannien, der prøver at holde stand mod den romerske overmagt. Bevæbnet med et tønde trylledrik krydser Asterix, Obelix og Fixfax den Engelske kanal for at komme byen til hjælp. Asterix og Obelix bliver mødt af tåge, regn, dårlig mad og varm øl. Romerne opdager, hvad tønden indeholder, og de konfiskerer alle tønder med vin i Britannien. En tyv stjæler den rigtige tønde til et rugbyhold, og kampen får et andet udfald en normalt. Tønden ender med at blive ødelagt af en romersk katapult, og indholdet flyder ud i Themsen. Asterix overbeviser beboerne i landsbyen om, at han kan lave trylledrik af nogle underlige urter Miraculix har fået langvejs fra. Landsbyen besejrer romerne, og vi får til sidst at vide, at urterne kaldes the.

 Personer

Kronologisk_i_album Betydning, oprindelse eller kommentar
rodskaeg Rødskæg
Piraternes kaptajn.

Rødskæg er en henvisning til serien “Barbe Rouge” af Victor Hubinon.
treben Treben
Piraternes lyriske styrmand.

Treben har sit navn, da han jo går med stok. Lige som sit forbillede Tripod i serien “Barbe Rouge” af Victor Hubinon taler Treben flydende latin.
baba Baba
Piraternes udkigspost.

Baba er en direkte henvisning til hans pandant i serien “Barbe Rouge” af Victor Hubinon.
caesar Julius Cæsar
Født 69 f.Kr. og død 44 f.Kr. Romersk feltherre og statsmand. Undertvang Gallien 58-53, Britanien 55-54 og Germanien 55-53. Kæmpede i 57 mod Belgierne. Hovedkampene med Vercingetorix drejede sig om bopladserne Avaricum, Gergovia og Alesia. Blev dræbt med en dolk af sin yndling Marcus Junius Brutus.
cassivellaunus Cassivellaunus
Briternes høvding.

Cassivellaunus var briternes høvding under Julius Cæsars anden togt mod Britania i 54 f.Kr. Dette forsvar var succesfuldt, men Cæsar kom igen to år senere. Her fik Cæsar erobret Britania. Cassivellaunus døde i 48 f.Kr.
bigboss Bigboss
Britisk landsbyhøvding.

Navnet betyder den store chef på engelsk. Personen kan være en karikatur af en anden stor engelsk leder sir Winston Churchill.
fixfax Fixfax
Asterix’ britiske fætter.

På engelsk er fix løsningen på et problem, og fax er en forkortelse af facsimile, Facsimile kommer af det latinske fac simile, der betyder lav på samme måde. Den første telefax maskine blev i øvrigt fremstillet i 1861, og den kom derfor frem før den første telefon var tilgængelig.
o-torinolaryngologix O’Torinolaryngologix
Beboer i britisk landsby.

Otorinolaryngologi er læren om øre-næse-halssygdomme (tak til Henrik Røgind).
mac-anoterapix Mac Anoterapix
Beboer i britisk landsby.

Mac antyder, at der er tale om en skotte. Ano kan henvise til anno, der betyder år på latin. Terapi kommer af det græske therapeia, der betyder sygdomsbehandling af medicinsk vej.
asterix Asterix
Helten i vor historie.

Fortolkningen af navnet kan komme af:

  1. Ordet Asterisk kommer af græsk og betyder stjernelignende eller stammer fra stjernerne.
  2. Asteriskos kommer af græsk og er et kritisk, sædvanligvis rødt tegn (*) med hvilket oldtidens filologer frikendet steder i et håndskrift for mistanke om uægthed eller upålidelighed eller også erklærede dem for særlig smukke og værd at lægge mærke til. Det modsatte tegn var Obeliskos (†). Nu anvendes symbolet (*) til at fremhæve steder eller henvise til en fodnote.
  3. Aster kommer af det latinske navn for stjerne og rix henviser til det latinske rex, der betyder konge.
obelix Obelix
Asterix’ bedste ven.

Faldt i gryden med trylledrik og får ikke noget sidenhen undtagen i KLEO og [SØS]. Der er flere muligheder for fortolkninger navnet:

  1. En obelisk er et typografisk symbol (†), der oprindeligt blev anvendt til at markere noget var uægte eller værdiløst. Ordet kommer af det græske Obelos eller Obeliskos, og symbolet var det modsatte af Asteriskos (*). Nu anvendes symbolet til at markere en fodnote eller dødsdatoen for en person.
  2. På græsk lyder obelix som ovelias (ovelos), der er oldgræsk for det spyd gallerne brugte til at stege vildsvin over åben ild. Måske den bedste forklaring, når man tænker på Obelix’ madvaner.
  3. Obelisk er et stenmonument med fire sider og en pyramidetop, f.eks. som centrum af Place de la Concorde i Paris.
idefix Idefix
Obelix’ bedste ven.

Han bliver altid ked af det, når træer vælter.Navnet er en direkte oversættelse af det franske navn, og det betyder en fiks idé. Det franske navn blev valgt af læserne af Pilote i 60’erne.
majestix Majestix
Høvding for gallerbyen.

Kommer af det latinske majestas, der i antikkens Rom var betegnelsen for folkets og statens værdighed. Senere blev begrebet overført til en kejserlig person, og dermed fulgte, at selv ubetydelige fornærmelser mod denne person, ofte blev genstand for vilkårlig forfølgelse og streng straf.
miraculix Miraculix
Troldmanden/druiden i gallerbyen.

Han besidder den hemmelige opskrift på trylledrikken.Miraculix kommer af mirakel, hvilket betyder en overnaturlig hændelse, der måske kan forklares.
trubadurix Trubadurix
Gallerbyens skjald, spillemand og sanger!

Ender på sidste side i hvert album med at blive bundet og kneblet, så han ikke kan spolere festmiddagen med sang. Dette er dog ikke tilfældet i GGAL, VIKI, SKRK, OLYM, BYPL, GAVE, AMER, ØST, ROSE, HIML, PIKT og PAPY (indtil Asterix Fodnoter er færdig!). Troubadour var en middelalderlig digter fra sydfrankrig nærmere betegnet Provence. Ordet oprinder af trobador, der betyder “den der finder”.
tullius-stratocumulus Tullius Stratocumulus
Kommandant på vej til Akvarium.

Tullius var et almindeligt fornavn i romertiden. Strato kommer af det latinske stratum, der betyder udbreder. Cumulus betyder dynge på latin, så hans efternavn beytder en udbredt dynge. Stratocumulus er også betegnelsen for en bestemt type skyer, der grå eller hvidlige skyflager, der ligger i lav højde (tak til Henrik Røgind).
Milantropus Erectus
Styrmand på romersk gallaj.

Fornavnet er en sammentrækning af Milan og Tropus. Milan indikerer at styrmanden kommer fra Milan, nu Milano i Italien, mens tropus på latin betyder, at noget er i overført betydning. Erectus betyder oprejst.
Hæxax
Værtshusholder omkring Dubrae.

Navnet er en omskrivning af hæksaks, altså en anordning til at klippe en hæk med.
Corpus Porcus
Romersk statholder i Londinium.

Corpus betyder krop eller legeme på latin, og porcus er det latinske ord for en gris.
relax Relax
Værtshusholder i Londinium.

Relax betyder slappe af på engelsk.
claudius-lapsus Claudius Lapsus
Romersk legionær.

Claudius var et meget anvendt fornavn i romertiden. Lapsus kommer af latin og betyder fejl eller fortalelse.
commerstrax Commerstrax
Værtshusholder i Londinium.

Navnet er sammen sat af ordene kommer og straks.
petula Petula
Beboer på Park Allé i Londinium.

Petula er et meget almindeligt britisk fornavn.
bidax Bidax
Værtshusholder i Londinium.

Måske en svag henvisning til “at byde”, der kan oversættes med “to bid”.
hiphiphurrax Hiphiphurrax
Rugbyspiller fra Camulodunum.

Som navnet siger er det en hyldest. Oversætteren kan have tænkt på P. S. Krøyers meget berømte billede kaldet “Hip hip hurra”, der forestiller en frokost i Michael og Anna Anchers have i sensommeren 1884.
Tullius Radoxus
Romersk tribun i Britanien.

Tullius var et almindeligt fornavn i romertiden. Radox er et mærke med badeprodukter fra firmaet Unilever.

Steder

Kronologisk Betydning eller kommentar
Gallien Kommer af det latinske Gallia. Landet omfattede det nuværende Frankrig, Belgien, det vestlige Schweiz, dele af Holland og Tyskland vest for Rhinen.
Lutetia Parisiorum Det oprindelige latinske navn for Paris. Lutetia stammer formentlig fra asien og betyder mudder, der skulle hentyde til marsken, der oprindeligt lå langs floden Seine.
Provincia Kommer fra latin og betød oprindeligt den virkekreds, som tildeltes de romerske embedsmænd. Senere blev betegnelsen om bestyrelsen af en erobret landsdel og gik derved over til at betegne landsdelen selv. I nyere tid anvendes provins som modsætningen til hovedstaden.
Akvitania Kommer af det latinske Aquitania, der var den romerske navn for den del af Frankrig, der befandt sig syd for floden Garonne mellem Bordeaux og Toulouse og nord for Pyrenæerne.
Akvarium En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. Akvarium kommer af det latinske aquarius, der betyder vandholdig. Anvendes i dag om kummer til fisk eller en bygning, der rummer akvarier, f.eks. Danmark Akvarium.
Solarium En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. En havsnegl, der hører hjemme i de varme have specielt omkring Kina. Der er næppe her tænkt på det nyere ord for en kunstig sol.
Terrarium En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. Terrarium er afledt af det latinske terra, der betyder land samt en analogi til akvarium. Et terrarium anvendes om en glaskasse til typisk krybdyr.
Perikum En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. Kommer af det græske hypereikon, der er en lyngart fra slægten hypericum.
Gallia Belgica Det romerske navn for det område, der i dag omfatter det sydlige Holland, Belgien, det nordøstlige Frankrig og det vestlige Tyskland.
Britannien Et området, der i dag består af England. Romerne gav dette navn til den sydlige del af Storbritannien.
Londinium Londinium blev grundlagt af romerne i 43 f.Kr. – måske blev byen grundlagt 7 år tidligere af civile. Navnet kan betyde noget i retning af bopladsen ved den brede flod. I dag kendes byen som London – hovedstad i England.
Portus Itius Havneby i det nordvestlige hjørne af Frankrig som Cæsar benyttede som udskibing i sine togter mod Britannien. Portus betyder havn og Itius kan komme af navnet på en romer, der optræder på en mønt fra 149 f.Kr. I dag hedder byen Boulogne.
Hibernia Det romerske navn for Irland. Hibernia kan komme af det latinske hibermus, der betyder vinterlig. Hibernia nåede aldrig af blive en del af det romerske rige.
Caledonia Det romerske navn for den nordlige del af Storbritannien – i dag kaldet Skotland. Navnet stammer fra den dominerende stamme Caledonii.
Cantium Cantium er den sydøstligste del af Britannia – et område, der i dag omfatter primært Kent og en lille del af Sussex.

 

Kommentarer
Sidenumrene følger den oprindelige udgave

Side_Rude Kommentar
Side 5
Rude 1
Mare Britannicum er det latinske navn for Den Engelske Kanal. Mare betyder hav på latin, og Britannicum betyder Britisk.
Side 5
Rude 3
Teutates (eller Toutatis) var en af de gamle keltiske guder. Navnet betyder “stammens far”, og han var gud for krig, vækst og rigdom. Teutates blev også tilbedt af gallerne.
Side 5
Rude 5
Piratflaget Jolly Roger stammer i sit nuværende design fra starten af 1700-tallet. Tidligere var flaget rødt eller grønt, men ofte brugte piraterne ingen flag eller flag med andre farver, for at narre de skibe, de skulle borde.
Side 5
Rude 8
Julius Cæsar går i land i Britanien i både 55 og 54 f.Kr. Han går i land i det område, der i dag kaldes Kent – mere præcist lidt nord for Dover.
Side 6
Rude 5
Minerva var gudinden for visdom og strategisk krigsførelse i den romerske mytologi. Hun var tillige en støtte for kunst, handel, lærdom og håndarbejde.

Mars var krigsguden i den romerske mytologi samt den romerske nations og de romerske hæres forkæmper. Han er far til Romulus og Remus, der grundlagde Rom.

Side 6
Rude 8
Juno er den romerske gudinde med højest rang. Hun blev forbundet med gifte og fødende kvinder, og hun var selv gift med Jupiter. 
Side 6
Rude 9
SPQR på skiltet står for Senatus Populusque Romanus på latin, og det betyder Senatet og det romerske folk. Forkortelsen blev brugt overalt i det gamle Rom, og det kan stadig ses den dag i dag f.eks. på kloakdæksler i Rom. En nyere italiensk fortolkning er Sono pazzi questi Romani, der betyder De er skøre, de romere.
Side 7
Rude 1
Verve kommer af det lantinske verba, der er flertal af verbum, dvs. ord. På dansk er betydningen, at man er levende engageret.
Side 7
Rude 3
Bigboss kombinerer et par citater fra Winston Churchill (1874-1965), den første del er fra hans tale i parlamentet den 18. juni 1940, mens den anden del er fra en tale for RAF (Royal Air Force) i august 1940.
Side 7
Rude 10
Fixfax kommer fra Cambridge, hvor universitetet har en årlig dyst mod Oxford. Denne dyst har stået på hvert år siden 1829 kun afbrudt af første verdenskrig. Ruten er 4 miles og sejles på Themsen fra Putney Bridge til Chiswick Bridge i det sydvestlige London. Oxford har vundet 80 gange mens Cambridge har vundet 84 gange (t.o.m. 2020).
Side 8
Rude 1
Asterix skræller kartofler, selvom kartoflen først kom til Europa omkring år 1560 fra Columbia.
Side 9
Rude 8
Tweed er uldent eller halvuldent stof, der er groft og vævet tæt. Navnet stammer fra floden Tweed, der deler Skotland og England. Vævemetoden stammer fra 1400-tallet eller tidligere.
Side 10
Rude 9
De besynderlige urter får senere navnet The af Miraculix. De stammer fra Kina, hvor the allerede 2.700 f.Kr. var kendt som et helsemiddel. The blev dyrket af munke, og udbredelsen af the skete til Tibet, Japan og mellemøsten. Det er sandsynligt, at det første læs the kom til Europa via Amsterdam i 1606. Theen kom til Frankrig i 1636.
Side 11, Rude 5 og 6 Fixfaz’ vending om størrelsen på båden er en reference til sætninger, der bruges, når man skal lære et fremmedsprog. Sætningerne bliver aldrig anvendt i virkeligheden, men de indeholder forskellige bøjninger og vendinger, der hjælper eleven, i dette tilfælde større end og mindre end.
Side 11
Rude 7
Dubrae = Dover (oversat i teksten). Dubrae blev benyttet af britterne som anløbshavn fra det 2. århundrede.
Side 13
Rude 1
Belisama var en keltisk gud, der også blev tilbedt i Gallien og Britania. Belisama var gud for floder, søer, ild, håndværk og ild.
Side 13
Rude 6
Den typiske britiske tåge betegnes som en tyk og tung tåge, der står stille.
Side 14
Rude 1
Romeren længst til højre er en karikatur af August Julius af Greg alias Michel Régnier (1931- ). På originalsproget hedder figuren Achile Talon, og hans favorit udtryk er “Hop!”. I den danske oversættelse er dette udtryk bevaret, men legionæren på båden siger “Puh!”. Det pudsige er, at i originaludgaven af Asterix og Briterne, siger figuren “Hop!”.
Side 14
Rude 6
Kaptajnen henviser til Julius Cæsars berømte ord: Terningerne er kastet = Alea jacta est. Ordene skulle efter sigende være udtalt af Julius Cæsar i 49 f.Kr., da han gik over floden Rubicon. Vendingen benyttes nu om en uigenkaldelig beslutning.
Side 14
Rude 8 og 9
Obelix og Fixfax hentyder til eurotunnelen, der blev bygget 1988-1994 mellem Folkstone i Englang og Sangatte i Frankrig. Det første forsøg på at grave tunnelen foregik i 1888, men det måtte opgives.
Side 15
Rude 9
Det engelske køkken har gennem tiderne været kendt eller nærmere berygtet for at koge al mad.
Side 16
Rude 3
Romeren forsøger at kamuflere Gambrinius som en gud, men han mener i virkeligheden Gambrinus, der er en øl fra bryggeriet Hancock.
Side 16
Rude 7
Dart blev udviklet som en fritidsbeskæftigelse af engelske bueskytter i slutningen af 1800-tallet. I 1908 blev spillet anerkendt som en sportsgren, og i 1920’erne blev de nugældende regler stadfæstet.

En decurion er en officer i det romerske kavaleri, men titlen på romeren skal være option, som ofte er leder af en patrulje.

Side 16
Rude 8
Merkur er den romerske gud for kommunikation, hurtighed og handel. Som handelsgud tog han sig af tyve, købmænd og rejsende. Derfor havde han altid travlt og måtte løbe hurtigt.
Side 17
Rude 3
Britterne har altid kørt i venstre side af vejen fordi de fleste personer er højrehåndede. Når man tidligere kom ridende med sit sværd eller lanse i højre hånd, var det vigtigt, at man passerede modridende trafikanter, så ens fægtearm var fri i tilfælde af et angreb. Europa ændrede venstrekørsel til højrekørsel under Napoleon – fordi han var venstrehåndet. Amerika adopterede hørekørsel, da de ville gøre alt for at klippe båndene til England, og med Amerikanske venstrestyrede biler blev resten af verden nødt til at følge trop. Der er i dag ca. 1/4-del højrestyrede biler – typisk anvendt i gamle engelske kronkolonier.
Side 18
Rude 1
Det er ikke utænkeligt, at der tænkes på en golfbane 2000 år senere.
Side 18
Rude 6
Primavera betyder forår på latin.
Side 18
Rude 8+9
En engelsk fod er 30,48 cm (str. 47). Et romersk skridt må derfor være 182,88 cm i følge Fixfax. Det er meget langt selv for en størrelse 47. Det nærmeste i det romerske målesystem er en passus = skridt, der var 1,48 meter.
Side 19
Rude 1
Statholderens palæ er inspireret af Buckingham Palads, der blev opført i 1703 til hertugen af Buckingham. I 1837 blev det til kongelig residens.
Side 19
Rude 10
Musikerne er en karikatur af the Beatles. Det er fra venstre Ringo Starr (1940-), George Harrison (1943-2001), John Lennon (1940-1980) og Paul McCartney (1942-).
Side 20
Rude 1
Amfor kommer af det græske amfora, der var en af de almindeligst forekommende oldgræske vasetyper. Ordet er afledt af amphi, der betyder på begge sider, og vasetypen har da også to hanke.
Side 20
Rude 8
Pengesystemet er en henvisning til det engelske pengesystem før 1971, hvor englænderne gik over til decimalsystemet. Før 1971 havde de pund, shillings og pence. Et pund var 20 shillings og en shilling var 12 pence.
Side 21
Rude 2
Janus er den romerske gud for begyndelsen. Han associeres med døråbninger, byporte og lignende. Portene til hans tempel i Rom måtte ikke lukkes så længe Rom var i Krig. Måneden januar er opkaldt efter ham.
Side 21
Rude 5
En decurion er en officer i det romerske kavaleri, men titlen på romeren skal være option, som ofte er leder af en patrulje.
Side 21
Rude 6
Ved jovem er en fordanskning af det engelske udtryk By Jove, der svarer til at lovprise Jesus eller gud. Jove er den engelske betegnelse for den romerske gud Jupiter.
Side 22
Rude 1
Spærretid er en henvisning til det udgangsforbud, der ofte bliver praktiseret under en krig. Under 2. verdenskrig indførte tyskerne spærretid, der var gældende i tidsrummet 20.00 – 05.00. I løbet af krigen blev der lempet på tidsrummet, så spærretiden først startede kl. 23.00. Spærretid kommer af det tyske sperrstunde.
Side 23
Rude 1-6
Thorax betyder brystkasse på latin.
Kornax kommer af kornaks, der betyder en lang blomsterstand. Ax kommer af det latinske acus, der betyder nål.
Bygax er byggens blomsterstand.
Hexax henviser til hæksaks (eller hækkesaks), der er et værktøj til klipning af hække.
Danlax skal formentlig henvise til dansk laks.
Side 23
Rude 8
Johoho og en hel tønde rom er en omskrivning af …Hiv ohøj og en hel flaske rom, som er fra Skatteøen skrevet af Robert Louis Stevenson (1850-1894) i 1883. Linjerne er senere blevet anvendt i en række sange, f.eks. i Sebastians musical Skatteøen med omkvædet Hey ho hey ho, Femten mand om en flaske rom.
Side 24
Rude 6
Dobbeltdækketbusserne (Routemaster) blev indført i London den 24. juni 1954, og 30. december 2005 kørte den sidste dobbeltdækkerbus med åben bagperron. Rute 4 kører mellem Archway Station i det nordlige London og Waterloo Station i centrum.

Bemærk, at de kører i højre side i Londinium!

Side 24
Rude 7
Paraplyen menes at have været brugt i Asien for tusindvis af år siden. I 1680 blev den brugt i Frankrig og i de følgende århundreder over hele Europa.
Side 24
Rude 8
Obelix bemærker, at personen fra forrige billede nu har en melon på hovedet. Det er forløberen til den engelske bowlerhat, der på fransk hedder chapeau melon.
Side 25
Rude 4
Skulpturen er en karikatur af Diana and the Hunt, der befinder sig på Louvre – dog med en noget slankere Diana. Diana er en romersk gudinde for jagt, og navnet kan henføres til dies (dag) eller divum (åben himmel).
Side 26
Rude 6
Obelix synger de danske strofer af Fraternià internazionale.
Side 27
Rude 4
Argus var et uhyre med hundrede øjne fra den græske mytologi. Argus blev dræbt af Hermes med det bevogtede Io for Hera.
Side 29
Rude 4
Fixfax taler om det engelske udtryk Stiff Upper Lip, der betyder, at en gentleman altid behersker sig. Udtrykket er titlen på en roman fra 1963 af P.G. Wodehouse (1881-1975).
Side 29
Rude 8
Tower of London er det gamle fæstningsværk og statsfængsel. Det nuværende slot blev påbegyndt af Vilhelm Erobreren omkring 1078, og senere konger har bygget videre på det. Man mener, at der lå et romersk fæstningsværk på dette sted, før det nuværende Tower of London blev bygget.
Side 29
Rude 9
Relax har formentlig omskrevet vendingen gjort regning uden vært, der betyder at være for optimistisk og ikke medregne en vigtig faktor.
Side 32
Rude 4
Eastend har gennem tiderne været arbejdernes bydel i London, og derfor en af de fattige områder.
Side 32
Rude 6
Park Alle er en henvisning til Park Lane i London, der er et af de rigere beboelsesområder tæt på Hyde Park.
Side 33
Rude 4
Beboerne læser Times, der er den tradionsrige engelske avis. The Times blev grundlagt i 1785 under navnet The Daily Universal Register. Avisen har også lagt navn et skrifttypen New Times Roman.
Side 35
Rude 4
Skotterne beskrives ofte som meget nærige, og de vender hver en penny, før de giver den ud.
Side 36
Rude 2
Camulodunum var hovedstaden for Trinovanternes stamme, og navnet betyder Camulos’ borg. Camulos var kelternes krigsgud. Byen Colchester øst for London i nærheden af Ipswich, ligger nu på dette sted.
Side 36
Rude 3
Legenden siger, at en ung mand ved navn William Webb Ellis samlede bolden op i armene og løb i 1823 på Rugby School. De første nedskrevne regler er fra 1845.
Side 36
Rude 4
Byen Durwhern fik et nyt navn af den romerske kejser Claudius, og fra år 43 hed byen Durovernum Cantiacorum. I dag hedder byen Canterbury, og er beliggende i Kent i det sydøstlige England.
Side 37
Rude 1
Dette er en karikatur af en engelsk bobby, der er kælenavnet for gadepolitiet i England. Bobby kommer fra sir Robert Peel, der etablerede Metropolitan Police Force i London i starten af 1800-tallet.
Side 37
Rude 5
Sækkepiben er et gammelt hyrdeinstrument tilbage fra før 1200, der består af en lædersæk og nogle rør i forskellig længde. Der er en række rør, der hver især giver én tone, samt et melodirør. Skotterne brugte før i tiden sækkepiben som nationalinstrumentet, når de drog i krig.
Side 37
Rude 6+7
Maskot kommer af det franske mascotte, der betyder heks i den franske dialekt i Provancal. Ordet bruges om et lykkedyr, der skal bringe ejeren held. Det stammer fra en oprette af Edmond Audran fra 1880, der hed “La Mascotte”. Maskotter bliver meget brugt i militæret, og da både Colchester og Canterbury er gamle garnisionsbyer, da dyrene være en henvisning til dette.
Side 38
Rude 1
Camulodunum har bevaret farverne frem til vore dage, hvor Colchester United spiller i blå og hvide striber, dog på langs. Bemærk, at farverne på holdene er byttet om.
Side 38
Rude 8
Der går dog nogen år før Rugby bliver indført i Frankrig. I 1872 startes den første klub i Le Havre af engelske beboere.
Side 42
Rude 5
DCCIV = quingenti + trecenti + quattuor = 500 + 3×100 + (5-1) = 804
III = tres = 3
Side 43
Rude 5
Neptun er havets gud i den romerske mytologi. Neptun er bror til Jupiter og Pluto.

Tamesis er formentlig Fixfax’ undersættelse af Themsen.

Side 43
Rude 8
Kaptajnen henviser – igen – til Julius Cæsars berømte ord: Terningerne er kastet = Alea jacta est.
Side 45
Rude 8
Patentmedicin bruges om medicin, man har stor tiltro til, og som bruges over for forskellige sygdomme.
Side 46
Rude 7
Bede er et oldnordisk ord, der betyder at græsse eller holde hvil.
Side 47
Rude 3
Fixfax bruger V-tegnet for Victory. Tegnet blev kendt under 2. verdenskrig, hvor Winston Churchill brugte tegnet fra 1941i forbindelse med en kampagne startet af BBC. Myten siger, at tegnet opstod under 100-årskrigen (1337-1453) mellem Frankrig og England. Franskmændene amputerede de to fingre på de tilfangetagne skytters højre hånd, og tegnet blev derfor brugt af de stadig aktive skytter til at håne deres franske modstandere.
Side 47
Rude 5
Britternes nye nationaldrik blev som tradition startet af sir Thomas Lipton i 1871, hvor han åbnede sin første butik.
Side 48
Rude 4
Doggerbanke er et område i Nordsøen mellem Holland og England placeret ud for Norwich.
Side 48
Rude 6
Peblingesøen er den midterste af de tre søer i København. Søerne løber langs Ring 1 (Vester Søgade, Nørre Søgade og Øster Søgade). De to andre søer er Skt. Jørgens Sø mod syd og Sortedams Søen mod nord.

Fluctuat nec mergitur er Paris’ motto, og det står på deres byvåben. Det betyder, at noget gynger i bølgerne, men det synker ikke.

Diverse…

Side_Rude Kommentar
Side 9
Rude 7
Asterix samler souvenirs fra hans tidligere eventyr. Fra venstre er der en romersk hjelm (stort set alle eventyr), en gotisk hjelm (GOTE), et guldsegl (TRYL), en gladiator hjelm (GLAD) og en sfinks (KLEO). Idefix har sat sig under hylden som en souvenir fra (GRUN).
Side 11
Rude 2
Trubadurix er blevet rødhårdet på dette billede.
Side 24
Rude 6
Bemærk, at dobbetdækkerbussen kører i højre side af vejen.
Side 34
Rude 5
På side 33, rude 2 går Asterix, Obelix og Fixfax ind i huset i nr. LVIII (58) i stedet for LVII (57). I England – og mange andre lande – har man lige numre på den ene side af vejen og ulige på den anden. Uderzo har lavet en fejl ved at placere LVII og LVIII som naboer i stedet for genboer.
Side 45
Rude 8
Uderzo har nu store problemer med hanke på gryder. Ligesom i GGAL og TVEK er hanken tegnet galt. Hvis gryden skal løftes (og man ikke brænder hænderne), vil øjet, hvor hanken er fæstet, ikke sidde på den måde.