XIII: Asterix på skattejagt! (SKAT)

13-SKAT-forside Tegning: Albert Uderzo
Tekst: René Goscinny
Oversættelse: Per Då
Originaltitel: Asterix et le Chauldron
Udgivet: 1969
Min udgave: 1974
Ingen ændringer i 2001-udgaven

Synopsis

Elastix, der er høvding i en nærliggende gallerby, vil ikke betale skat til romerne, og han får derfor lov til at gemme sin grydefuld af sestertier i Asterix’ hytte. Asterix holder vagt hele natten, men dagen efter er pengene væk, og byen beslutter, at han skal skaffe pengene til Elastix før han kan vende tilbage til gallerbyen. Oblelix slår følgeskab med Asterix, og de drager til Terrarium, men da romerne aldrig har set pengene, tager vore venner til Condate for at tjene penge i stedet. Efter en række mislykkede forsøg (vildsvinesalg, gladiatorkampe, skuespilleri, spil på hippodromen og bankrøveri) vender vennerne hjem mod Elastix’ landsby med uforrettet sag, men på vejen møder de en romersk skatteopkræver, som de fratager en kiste med sestertier fra. Pengene lugter af løgsuppe, og Asterix erkender, at Elastix har snøret ham. Efter en kort kamp falder pengene bogstavlig talt ned i piraternes skib, og for en gang skyld er de glade.

Personer

Kronologisk_i_album Betydning, oprindelse eller kommentar
asterix Asterix
Helten i vor historie.

Fortolkningen af navnet kan komme af:

  1. Ordet Asterisk kommer af græsk og betyder stjernelignende eller stammer fra stjernerne.
  2. Asteriskos kommer af græsk og er et kritisk, sædvanligvis rødt tegn (*) med hvilket oldtidens filologer frikendet steder i et håndskrift for mistanke om uægthed eller upålidelighed eller også erklærede dem for særlig smukke og værd at lægge mærke til. Det modsatte tegn var Obeliskos (†). Nu anvendes symbolet (*) til at fremhæve steder eller henvise til en fodnote.
  3. Aster kommer af det latinske navn for stjerne og rix henviser til det latinske rex, der betyder konge.
senilix Senilix
Gallerbyens ældste beboer – omkring de 100 år.

Senilix henviser til det latinske senilis, der betyder oldingeagtig. Stammen af ordet er senex, der betyder gammel eller olding.
obelix Obelix
Asterix’ bedste ven.

Faldt i gryden med trylledrik og får ikke noget sidenhen undtagen i KLEO og [SØS]. Der er flere muligheder for fortolkninger navnet:

  1. En obelisk er et typografisk symbol (†), der oprindeligt blev anvendt til at markere noget var uægte eller værdiløst. Ordet kommer af det græske Obelos eller Obeliskos, og symbolet var det modsatte af Asteriskos (*). Nu anvendes symbolet til at markere en fodnote eller dødsdatoen for en person.
  2. På græsk lyder obelix som ovelias (ovelos), der er oldgræsk for det spyd gallerne brugte til at stege vildsvin over åben ild. Måske den bedste forklaring, når man tænker på Obelix’ madvaner.
  3. Obelisk er et stenmonument med fire sider og en pyramidetop, f.eks. som centrum af Place de la Concorde i Paris.
idefix Idefix
Obelix’ bedste ven.

Han bliver altid ked af det, når træer vælter.Navnet er en direkte oversættelse af det franske navn, og det betyder en fiks idé. Det franske navn blev valgt af læserne af Pilote i 60’erne.
trubadurix Trubadurix
Gallerbyens skjald, spillemand og sanger!

Ender på sidste side i hvert album med at blive bundet og kneblet, så han ikke kan spolere festmiddagen med sang. Dette er dog ikke tilfældet i GGAL, VIKI, SKRK, OLYM, BYPL, GAVE, AMER, ØST, ROSE, HIML, PIKT og PAPY (indtil Asterix Fodnoter er færdig!). Troubadour var en middelalderlig digter fra sydfrankrig nærmere betegnet Provence. Ordet oprinder af trobador, der betyder “den der finder”.
armamix Armamix
Gallerbyens smed.

Hænger ofte ud med Hørmetix med hvem han har et had/kærligheds forhold til. Armamix slår ofte Trubadurix i hovedet med forskellige remedier, for at få ham til at stoppe med at synge.På latin betyder arma enten våben, krig eller grejer.
miraculix Miraculix
Troldmanden/druiden i gallerbyen.

Han besidder den hemmelige opskrift på trylledrikken.Miraculix kommer af mirakel, hvilket betyder en overnaturlig hændelse, der måske kan forklares.
majestix Majestix
Høvding for gallerbyen.

Kommer af det latinske majestas, der i antikkens Rom var betegnelsen for folkets og statens værdighed. Senere blev begrebet overført til en kejserlig person, og dermed fulgte, at selv ubetydelige fornærmelser mod denne person, ofte blev genstand for vilkårlig forfølgelse og streng straf.
godemine Godemine
Majestix’ ægtefælle.

Navnet er en del af talemåden “…. at holde gode miner til slet spil”.
elastix-02 Elastix
Gallerhøvding på klinten.

Navnet er en henvisning til elastik, der er et gummibånd. Elastikken blev patenteret i 1845 i England.
rodskaeg Rødskæg
Piraternes kaptajn.

Rødskæg er en henvisning til serien “Barbe Rouge” af Victor Hubinon.
treben Treben
Piraternes lyriske styrmand.

Treben har sit navn, da han jo går med stok. Lige som sit forbillede Tripod i serien “Barbe Rouge” af Victor Hubinon taler Treben flydende latin.
baba Baba
Piraternes udkigspost.

Baba er en direkte henvisning til hans pandant i serien “Barbe Rouge” af Victor Hubinon.
baconix Baconix
Slagter på markedet i Condate.

Bacon stammer fra det oldtyske bacho, der betyder skinke eller kind. Bacon er tynde skiver, der kommer fra grisens ryg eller mave. Disse tynde stykker er oftest røgede.
antibiotix Antibiotix
Vildsvinehandler på markedet i Condate.

Antibiotika stammer fra det latinske antiioticus, der er en gruppe stoffer, der virker hæmmende eller dræbende på bakterier. Det mest kendte antibiotikum er pencillin.
eleonoradus Eleonoradus
Skuespiller i Condate.

Navnet henviser til Eleonora, og den mest kendte af slagsen må være Eleonora Christine (1621-1698), der var datter af Christian d. IV og gift med Corfitz Ulfeldt. Hun blev kendt skyldig som medskyldig Corfirtz Ulfeldts landsforrædderi og tilbragte knap 22 år i Blåtårn som fange.
fidusix Fidusix
Spillefugl på hippodromen i Condate.

Fidus kommer af det latinske fiducia, der betyder tillid. Det anvendes også om ikke helt hæderlige forretningsforetagner.

Steder

Kronologisk Betydning eller kommentar
Gallien Kommer af det latinske Gallia. Landet omfattede det nuværende Frankrig, Belgien, det vestlige Schweiz, dele af Holland og Tyskland vest for Rhinen.
Lutetia Parisiorum Det oprindelige latinske navn for Paris. Lutetia stammer formentlig fra asien og betyder mudder, der skulle hentyde til marsken, der oprindeligt lå langs floden Seine.
Provincia Kommer fra latin og betød oprindeligt den virkekreds, som tildeltes de romerske embedsmænd. Senere blev betegnelsen om bestyrelsen af en erobret landsdel og gik derved over til at betegne landsdelen selv. I nyere tid anvendes provins som modsætningen til hovedstaden.
Akvitania Kommer af det latinske Aquitania, der var den romerske navn for den del af Frankrig, der befandt sig syd for floden Garonne mellem Bordeaux og Toulouse og nord for Pyrenæerne.
Akvarium En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. Akvarium kommer af det latinske aquarius, der betyder vandholdig. Anvendes i dag om kummer til fisk eller en bygning, der rummer akvarier, f.eks. Danmark Akvarium.
Solarium En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. En havsnegl, der hører hjemme i de varme have specielt omkring Kina. Der er næppe her tænkt på det nyere ord for en kunstig sol.
Terrarium En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. Terrarium er afledt af det latinske terra, der betyder land samt en analogi til akvarium. Et terrarium anvendes om en glaskasse til typisk krybdyr.
Perikum En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. Kommer af det græske hypereikon, der er en lyngart fra slægten hypericum.
Gallia Belgica Det romerske navn for det område, der i dag omfatter det sydlige Holland, Belgien, det nordøstlige Frankrig og det vestlige Tyskland.
Condate Byen opstår før Kristi fødsel og skiftede under det romerske styre navn fra Condate til Condate Riedonum. Byen ændrede senere navn til Rennes, og det er hovedbyen i Bretagne. Rennes ligger lidt syd for vores gallerby.

Kommentarer

Side_Rude Kommentar
Side 5
Rude 1
Den oprindelige sætning Hvorlænge var Adam i Paradis! stammer fra Grundtvigs salme Paradiset. Marcus Antonius (83 f.Kr.-30 f.Kr.) var en romersk general under Julius Cæsar, og Luteria er det oprindelige latinske navn for byen Paris.
Side 6
Rude 4
Sestertius var en romersk sølvmønt, og i flertal bliver det til sestertier. En legionær fik ca. 700 sestertier om året.
Side 7
Rude 7
Dixi! betyder Jeg har talt! på latin.
Side 10
Rude 10
Armamix har underbukser på. Arkæologer har fundet undertøj af læder, der er over 7.000 år gammelt. Den Egyptiske konge Tutankhamum (1341 f.Kr. – 1323 f.Kr.) var begravet i linned, der fungerede som undertøj – dog ikke blomstret.
Side 14
Rude 1
Vae victis! betyder Ve de overvundne! Sagnet fortæller, at anføreren for de senoniske gallere Brennus have sagt dette 390 f. Kr. da romerne købte ham ud, efter han havde erobret Rom.
Side 15
Rude 1
Ornamental stammer fra det latinske ornamentum, der er afledt af ornare, der betyder pryde eller udsmykke.
Side 23
Rude 3
En centurion er hærfører for en Centurie, der er en hæropdeling på 100 mand. I virkeligheden varierer dette meget. Lederen af hver romerlejr er f.eks. centurion.
Side 24
Rude 5
Gladiatorernes optog er en omskrivning af Gladiatorernes indtog, som er en militær march komponeret af den tjekkiske komponist Julius Fučík (1872-1916).
Side 26
Rude 2
Cirkus Maximus var en gammel arena og stort forlystelsesområde i Rom. Centrum for Cirkus Maximus var den store vædeløbsbane, der var 600 meter lang, hvor 12 hestespand kunne konkurrere samtidig. Der er ikke meget tilbage af Cirkus Maximus nu – kun et stort grønt område i midten af Rom.
Side 26
Rude 3
Ave Cæsar! Morituri te salutant betyder De der skal dø, hilser Cæsar! på latin. Dette skulle angiveligt være råbet fra gladiatorene, når de passerede Cæsar før en gladiatorkamp.
Side 28
Rude 1
Arausio er det gamle navn for byen Orange, der blev anlagt af romerne i 35 f.Kr. Byen ligger i det sydlige Frankrig lige nord for Avignon. Det gamle romerske teater blev restaureret i 1869, og musikfestivallen Chorégies d’Orange har været afholdt der siden 1902.

Arelate blev grundlagt 600 f.Kr. af grækerne, og romerne erobrede den i 123 f.Kr., da den var en vigtig handelsby ved Middelhavet lige nord for Marseille. Det romerske teater i Arles er i dag en ruin.

Vienna, det nuværende Wien, blev grundlagt 500 f.Kr. og romerne gjorde i 15 f.Kr. byen til en forpost mod de germanske styrker fra nord. Byen ligger i det østlige Østrig.
Side 29
Rude 5
Kaster perler for svin stammer fra Jesus ord i Matthæusevangeliet kapitel 7,6, hvor Jesus advarer mod at andre vil trampe på og latterliggøre evangeliet.

Vox Populi betyder folkets stemme på latin.
Side 30
Rude 9
Uderzo and Goscinny er blandt publikum. Uderzo sidder til venstre og taler til præfekten, mens Goscinny sidder som nr. 2 fra højre på forreste række.
Side 33
Rude 3
Teutates (eller Toutatis) var en af de gamle keltiske guder. Navnet betyder “stammens far”, og han var gud for krig, vækst og rigdom. Teutates blev også tilbedst af gallerne.
Side 33
Rude 8
Hippodrome kommer af det græske hippos, der betyder hest og dromos, der betyder bane. En hippodrome var en hestevædeløbsbane, der især var populær i Grækenland og i Romerriget.
Side 34
Rude 6
Auriga var den slave, der i antikkens Rom styrede en biga – et let køretøj, der blev trukket af to heste.
Side 35
Rude 1
I Cirkus Maximus var der fire stalde med hver sin farve: Hvid, blå, rød og grøn. De havde hver især deres eget stutteri og træningsskole for vognkørerne.
Side 36
Rude 9
Bankens navn kan være en henvisning til den franske bank Credit Lyonnais.
Side 41
Rude 8
Romernes hovedmønt var denaren, der kunne deles i 16 as. Møntenheden lige under denaren var sesterts, der bestod af 4 as.
Side 43
Rude 1
Skattemanden er en karikatur af Valery Giscard d’Estaing (1926-2020), der på tidspunktet finansminister 1962-1966. Han blev senere præsident for Frankrig i perioden 1974-1981.
Side 44
Rude 8
Penge lugter ikke kommer af det latinske Pecunia non olet, der blev sagt af den romerske kejser Vespasian (9-79), da han introducerede urinskat på offentlige toiletter. Da hans søn Titus kritiserede ham, påpegede han, at en mønt ikke lugter selvom den kommer fra et urinal.
Side 46
Rude 5
Lakaj kommer af det spanske lacayo, der igen kommer af det mauriske alkaid, der betyder høvding. Senere blev betydningen ændret til tjener, efter de mauriske fyrster fik en anden stilling, da de kristne generobrede de mauriske provinser.
Side 48
Rude 1
Piratflaget Jolly Roger stammer i sit nuværende design fra starten af 1700-tallet. Tidligere var flaget rødt eller grønt, men ofte brugte piraterne ingen flag eller flag med andre farver, for at narre de skibe, de skulle borde.

Diverse…

Side_Rude Kommentar
Side 20
Rude 3
Lægten længst til højre i billedet er bundet fast med reb, men på side 21, rude 5 er lægten blevet sømmet fast.
Side 47
Rude 3
Dette er et af tre albums, hvor Asterix rent faktisk bruger sit sværd. Selvom han sjældent bruger sit sværd, viser dette eksempel, at han er meget dygtig. De øvrige albums, hvor han bruger sit sværd, er GAVE og SOEN.