XXXIX: Asterix og griffen (GRIF)

Tegning: Didier Conrad
Tekst: Jean-Yves Ferri
Oversættelse: François-Eric Grodin
Originaltitel: Astérix et le Griffon
Udgivet: 2022
Min udgave: 2022

Synopsis

Cæsar ønsker at fange en grif, der er et sjældent dyr, som lever i Barbaricum øst for romerriget. Romerne har kidnappet den sarmatiske kriger Kalasjnikovna, der er niece til en sharman, der samtidig får besøg af sin gamle ven Miraculix i følge med Asterix, Obelix og Idefix. Hos sarmaterne er krig en kvindesag, og de har ikke rigtig tiltro til, at Asterix og Obelix kan håndtere romerne. Trylledrikken har mistet sin virkning, og Idefix løber bort med et kobbel ulve. Alt i alt et klassisk historie…

Personer

Kronologisk_i_album Betydning, oprindelse eller kommentar
Julius Cæsar
Født 100 f. Kr. og død 44 f. Kr. Romersk feltherre og statsmand. Undertvang Gallien 58-53, Britanien 55-54 og Germanien 55-53. Kæmpede i 57 mod Belgierne. Hovedkampene med Vercingetorix drejede sig om bopladserne Avaricum, Gergovia og Alesia. Blev dræbt med en dolk af sin yndling Marcus Junius Brutus.
Geograf Paspartus
Romersk geograf.

En geograf er en person, der beskæftiger sig med geografi. Geografi er læren om jordens overflade. Ordet stammer fra det græske geo, der betyder jord og graphein, der betyder at tegne eller skrive. Paspartus er en henvisning til tjeneren Jean Passepartout fra Jules Vernes (1828-1905) roman Jorden rundt på 80 dage. Navnet er en afart af det engelske passport eller det franske partout (overalt).
Kalasjnikovna
Sarmatisk krigerske.

Kalasjnikov er et russisk stormgevær produceret af firmaet IZH. Geværet kaldes ved dets navn AK-47, og det har siden en kolde krig i 1949 været produceret til hele verden.  Det er letgenkendeligt, og det indgår endda i Mozambiques flag. Navnet kommer af designeren Mikhail Kalasjnikovs efternavn.
asterix Asterix
Helten i vor historie.

Fortolkningen af navnet kan komme af:

  1. Ordet Asterisk kommer af græsk og betyder stjernelignende eller stammer fra stjernerne.
  2. Asteriskos kommer af græsk og er et kritisk, sædvanligvis rødt tegn (*) med hvilket oldtidens filologer frikendet steder i et håndskrift for mistanke om uægthed eller upålidelighed eller også erklærede dem for særlig smukke og værd at lægge mærke til. Det modsatte tegn var Obeliskos (†). Nu anvendes symbolet (*) til at fremhæve steder eller henvise til en fodnote.
  3. Aster kommer af det latinske navn for stjerne og rix henviser til det latinske rex, der betyder konge.
obelix Obelix
Asterix’ bedste ven.

Faldt i gryden med trylledrik og får ikke noget sidenhen undtagen i KLEO og [SØS]. Der er flere muligheder for fortolkninger navnet:

  1. En obelisk er et typografisk symbol (†), der oprindeligt blev anvendt til at markere noget var uægte eller værdiløst. Ordet kommer af det græske Obelos eller Obeliskos, og symbolet var det modsatte af Asteriskos (*). Nu anvendes symbolet til at markere en fodnote eller dødsdatoen for en person.
  2. På græsk lyder obelix som ovelias (ovelos), der er oldgræsk for det spyd gallerne brugte til at stege vildsvin over åben ild. Måske den bedste forklaring, når man tænker på Obelix’ madvaner.
  3. Obelisk er et stenmonument med fire sider og en pyramidetop, f.eks. som centrum af Place de la Concorde i Paris.
idefix Idefix
Obelix’ bedste ven.

Han bliver altid ked af det, når træer vælter.Navnet er en direkte oversættelse af det franske navn, og det betyder en fiks idé. Det franske navn blev valgt af læserne af Pilote i 60’erne.
miraculix Miraculix
Troldmanden/druiden i gallerbyen.

Han besidder den hemmelige opskrift på trylledrikken.Miraculix kommer af mirakel, hvilket betyder en overnaturlig hændelse, der måske kan forklares.
Wolverin
Ulv.

En wolverin er det engelske navn for gnaveren jærv, der er i familie med en mår. I Marvel universet er Wolverine, med synonymet Logan, en mutant med dyretræk. Han debuterede i 1974.
Yazuldenfoshov
Shaman i Barbaricum.

Navnet er en omskrivning af sætningen Jeg er sulten for sjov. Sætningen stammer fra 1980’erne, hvor chipsproducenten Kims lancerede sloganet Kims – når du er sulten for sjov.
Castesmus
Centurion.

Navnet er en omskrivning af talemåden at kaste smuds, der betyder, at man udsætter nogen for en nedsættende handling. Smuds kommer af det tyske Schmutz, der betyder mudder.
Venator Amucursus
Gladiator med speciale i dyr.

Venator er det latinske ord for jæger, og Venator er også navnet på en Star Destoyer klasse fra film- og franchisen StarWars. Destroyerne bliver også kaldt Jedi-cruisere. Efternavnet er en henvisning til AMU-kursus. AMU er en forkortelse for Arbejdsmarkedsuddannelser, som er kurser, der henvender sig til faglærte og ufaglærte.
Gazturbin
Sarmatisk ældste borger.

En gasturbine er en motor, hvor gas under tryk driver en turbine med skovlblade, der får en aksel til at dreje rundt.
Goyemosov
Sarmatisk hjemmebrænder.

Navnet er en omskrivning af gøgemøg, der er et gammelt dansk ord, som er en forstærkning af ordet møg, altså skidt eller bras.
Klorokin
Sarmatisk ostemester.

Klorokin er medicin, der kan bruges til at forbygge og behandle malaria. Klorokin har betegnelsen C18H26ClN3. Klorokin blev opfundet af det tyske medicinalfirma Interessengemeinschaft Farbenindustrie AG i 1937.
Yatadegrov
Sarmatisk snedker.

Denne snedker tager det grove. Talemåden anvendes i forskellige sammenhænge, f.eks. omkring rengøring og hos en række erhverv, hvor der finde forskellige specialer. Det kan være tømrer/snedker og smed/klejnsmed.
Gimayakabov
Sarmatisk skovhugger.

Navnet er en omskrivning af Giv mig Jakabov. Jakabov er en konservesdåse indeholdende sammenpresset kogt saltet bovkød. Den engelske variant Spam fra 1937 var meget populær under 2. verdenskrig.
Medovna
Sarmatisk friluftskvinde.

Navnet er formentlig en henvisning til te-mærket Medova. Medova te blev populær i starten af 1950’erne, da teposerne var praktiske og vandt frem. Mærkets slogan Er du udkørt kl. 3…, bruges her i forhold til omskrivningen af navnet Medovna.
Krakatovna
Sarmatisk kriger.

Navnet er en henvisning til vulkanen Krakatoa/Krakatau i Indonesien. I 1883 havde vulkanen et voldsomt udbrud, der fjernede to tredjedele af øen, og der rejste sig en 80 kilometer høj askesky.
Lobotovna
Sarmatisk barn.

Lobotomi kaldes også det hvide snit, der har til formål at kurere psykiske sygdomme. Metoden blev udviklet af den portugiske læge Egas Moniz (1874-1955), og han modtog Nobel-prisen i medicin i 1949. Metoden bestod i af skære nervebanerne mellem pandelappen og de dybereliggende områder af hjernen. Metoden var meget risikofyldt, da operationen blev udført ved at skære forbi øjeæblet. I 1954 blev metoden fortrængt af medicn.
Vedikensnus
Romersk veteran.

Talemåden Ved ikke en snus betyder, at man ikke har et idé om det pågældende emne. Snus er tobakspulver, der snuses op i næsten eller fås i små poser, der anbringes i munden.
Fakenius
Romersk legionær.

Fake News er det engelske ord for falske nyheder. Fake news ligner rigtige nyhedshistorier, men de er baseret på faktuelt forkerte fakta. Disse har altid eksisteret, men internettet har øget udbredelsen kraftigt.
Shipitovna
Sarmatisk krigerske.

Navnet er en henvisning til et sjippetov. Sjippetovet menes at stamme fra1600-tallet, hvor det kun var unge mænd og drenge der brugte det, for kvinder måtte ikke måtte være fysisk aktive.
Ananasiajndius
Romersk legionær.

Ananas i egen juice er en talemåde, der opstod i TV2 programmet Natholdet i 2011. Udtrykket henviser til personer, der taler for meget om sig selv og undlader at inddrage andre.
Pegasus
Romersk hest.

Pegasus er en bevinget hest fra det græske mytologi. Pegasus er søn af Poseidon og Medusa.
rodskaeg Rødskæg
Piraternes kaptajn.

Rødskæg er en henvisning til serien “Barbe Rouge” af Victor Hubinon.
treben Treben
Piraternes lyriske styrmand.

Treben har sit navn, da han jo går med stok. Lige som sit forbillede Tripod i serien “Barbe Rouge” af Victor Hubinon taler Treben flydende latin.
trubadurix Trubadurix
Gallerbyens skjald, spillemand og sanger!

Ender på sidste side i hvert album med at blive bundet og kneblet, så han ikke kan spolere festmiddagen med sang. Dette er dog ikke tilfældet i GGAL, VIKI, SKRK, OLYM, BYPL, GAVE, AMER, ØST, ROSE, HIML, PIKT og PAPY (indtil Asterix Fodnoter er færdig!). Troubadour var en middelalderlig digter fra sydfrankrig nærmere betegnet Provence. Ordet oprinder af trobador, der betyder “den der finder”.
godemine Godemine
Majestix’ ægtefælle.

Navnet er en del af talemåden “…. at holde gode miner til slet spil”.
hormetix Hørmemix
Gallerbyens fiskehandler.

Hørmetik er en dobbelthed mellem hørm, der betyder stank (og det henviser uden tvivl til de ikke altid friske fisk fra Hørmetix) samt til hermetik, der er en ældre betegnelse for hermetisk lukkede dåser med fiskekonserves (tak til Jens Erik Buur).
senilix-fru Littenix
Senilix’ hustru.

Den danske oversætter Per Då havde et par hjælpere i årene på Gutenberghus, og den ene hed Litten.
senilix Senilix
Gallerbyens ældste beboer – omkring de 100 år.

Senilix henviser til det latinske senilis, der betyder oldingeagtig. Stammen af ordet er senex, der betyder gammel eller olding.

Steder

Kronologisk Betydning eller kommentar
Gallien Kommer af det latinske Gallia. Landet omfattede det nuværende Frankrig, Belgien, det vestlige Schweiz, dele af Holland og Tyskland vest for Rhinen.
Celtica Gallien var opdelt i tre områder, Belgica i nord, Akvitania i syd mod Pyrenæerne samt Celtica, der var beboet af Kelterne.
Lutetia Parisiorum Det oprindelige latinske navn for Paris. Lutetia stammer formentlig fra asien og betyder mudder, der skulle hentyde til marsken, der oprindeligt lå langs floden Seine.
Provincia Kommer fra latin og betød oprindeligt den virkekreds, som tildeltes de romerske embedsmænd. Senere blev betegnelsen om bestyrelsen af en erobret landsdel og gik derved over til at betegne landsdelen selv. I nyere tid anvendes provins som modsætningen til hovedstaden.
Akvitania Kommer af det latinske Aquitania, der var den romerske navn for den del af Frankrig, der befandt sig syd for floden Garonne mellem Bordeaux og Toulouse og nord for Pyrenæerne.
Akvarium En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. Akvarium kommer af det latinske aquarius, der betyder vandholdig. Anvendes i dag om kummer til fisk eller en bygning, der rummer akvarier, f.eks. Danmark Akvarium.
Solarium En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. En havsnegl, der hører hjemme i de varme have specielt omkring Kina. Der er næppe her tænkt på det nyere ord for en kunstig sol.
Terrarium En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. Terrarium er afledt af det latinske terra, der betyder land samt en analogi til akvarium. Et terrarium anvendes om en glaskasse til typisk krybdyr.
Perikum En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. Kommer af det græske hypereikon, der er en lyngart fra slægten hypericum.
Gallia Belgica Det romerske navn for det område, der i dag omfatter det sydlige Holland, Belgien, det nordøstlige Frankrig og det vestlige Tyskland.

 

Kommentarer

Side_Rude Kommentar
Side 5
Rude 1
Barbaricum kommer af græsk, og betyder fremmed eller barbar. Det var betegnelsen for området nordøst for romeriget, og området var også kendt som Germania. Området svarer til det nordlige Tyskland og Polen.
Side 5
Rude 2
Bucinobanter var en stamme i området, hvor Mainz ligger i dag, og Aduatuker var en stamme i det område, hvor Belgien ligger i dag.
Side 5
Rude 3
De nævnte væsner stammer fra det græske mytologi.

Hydra er en nihovedet orm, der beskytter indgangen til underverdenen fra jorden. Hendes ånde af blod og spyt er giftig, og hovederne regenererer, når de adskilles fra kroppen.

Kimære er et ildsprudende uhyre, der er sammensat af en tredjedel løve, en tredjedel slange og en tredjedel ged,

Harpy’erne er kvindelige, vingede dødsånder, der mest er kendt for konstant at stjæle mad fra andre væsner.

I den græske mytologi var Sfinxen et væsen med kvindehoved og -bryster, løvekrop og ørnevinger. Sfinxen blev sendt for at straffe befolkningen i Theben, som havde mishaget guderne.

Side 5
Rude 5
En grif er et fabeldyr med krop som en løve og hoved, hals og vinger som en ørn. Griffen bevogter typisk skatte og hellige steder, og den holder sig til øde steder.
Side 5
Rude 6
Sarmaterne var et rytterfolk hvis område strakte sig fra Ukraine over til det centrale Kina. I løbet af det 2. og 3. århundrede blev området stadigt mindre.

Skyldemos af Thagene er et opfundet navn på en græsk opdagelsesrejsende. I den franske originaludgave hedder grækeren Trodéxès de Collagène, der betyder For meget kollagen. Kollagen er et uopløseligt protein i bindevævet..

Side 6
Rude 1
Gallerkrigen er Julius Cæsars berømte bog Commentarii de Bello Gallico, der handler om Cæsars 9-årige felttog i Gallien. Bogen har givet generationer af latinstuderende mareridt. Se også PAPY.
Side 6
Rude 2
En kyklop er en græsk kæmpe med kun ét øje i midten af panden. Kyklop betyder rundt øje på græsk.
Side 6
Rude 3
Amazonerne stammer fra den klassiske oldtid, hvor Troja fik hjælp af dem i krigen mod grækerne. Amazonerne var udelukkende kvindelige krigere, og de var berømt for deres mod.
Side 7
Rude 3
Teutates (eller Toutatis) var en af de gamle keltiske guder. Navnet betyder “stammens far”, og han var gud for krig, vækst og rigdom. Teutates blev også tilbedt af gallerne.
Side 7
Rude 6
En Shaman er en præst og åndemager. Ordet er fra evinki-folket i Sibirien og betyder Den, som ved. En shaman kan komme i kontakt med afdøde ved hjælp af en sjælerejse.
Side 8
Rude 4
En jurte er et transportabelt halvkugleformet filttelt, som benyttes af nomader på de Centralasiatiske stepper. Ordet stammer fra det tyrkiske yurt, der betyder telt.
Side 8
Rude 5
Hytte sit eget skind er et udtryk, der bruges om en fattig person, der må klare sig selv. Udtrykket refererer til de amerikanske indianere, der lavede deres telte af skind.
Side 9
Rude 2
Et murmeldyr er en gnaver, der lever i kolonier i et underjordisk gangsystem primært på sletter i det sydlige Europa.
Side 10
Rude 8
Skyterne var et oldtidsfolk, der levede nord for Sortehavet og Det Kaspiske Hav. Skyterne blev gennem historien fordrevet, og omkring år 500 blev de udslettet af Goterne på Krim.
Side 13
Rude 1
Bastarnerne var et folkefærd, der levede fra 200 f.Kr. til  300 e.Kr. i det sydlige Europa i området omkring Dnerp floden i Ukraine.
Side 16
Rude 4
Hastvært er lastværk er et gammelt dansk ordsprog, der siger, at hvis man skynder sig for meget, kommer man til at begå fejl. I Det Gamle Testamentes Ordsprogenes Bog 21,5, hedder det Den flittiges planer fører til gevinst, men enhver, der har hastværk, kommer til at lide mangel, hvilket menes at være oprindelsen til ordsproget.
Side 16
Rude 6
Jupiter er den øverste gud i den romerske mytologi. Han var gud over himmlen samt gud over lyn og torden. Hans ligemænd er den græske Zeus og den nordiske Thor.
Side 18
Rude 2
Ultimatum er afledt af det latinske ultimus, der betyder sidst. Et ultimatum er en erklæring, hvor man stiller visse krav med trussel om at gribe til kraftigere midler, hvis kravene ikke efterkommes.
Side 24
Rude 3
Pythagoras (570 f.Kr.-495 f.Kr.) var en græsk filosof og matematiker. Han er kendt for hans læresætning om retvinklede trekanter, hvor sidernes forhold til hinanden er a2 + b2 = c2.

Det siges, at det var Pythagoras, der først kom med tesen om, at jorden er rund/elipseformet baseret på observationer af månen. Det endelige bevis blev udført i 1851 af Leon Foucault (1819-1868) med et meget langt pendul, der udviser forskellige svingninger afhængig af hvor på jordkloden det blev hængt op.

Side 24
Rude 5
Titaneren Atlas blev dømt til bære himlen på sine skuldre, fordi han deltog i krigen mod Zeus. Statuen af Atlas har været anvendt som logo for mange virksomheder.
Side 25
Rude 6
Kulebiak er en særlig form for russisk pirog (indbagt) fyldt med laks og ris. Ordet stammer fra det russiske ord kulebyáka
Side 27
Rude 1
Buccebrus er en henvisning til eventyret om de tre Bukke Bruse, der skal over en flod, hvor en stor trold bevogter broen.

Exmachinadeus henviser til det latinske udtryk Deus ex machina, der betyder Gud fra maskinen. Det var oprindeligt en mekanisme, der kunne hejse en gudeskikkelse ned fra loftet over en teaterscene.

Desancigrus er en omskrivning af sætningen Det sank i grus.

Devadensistebus er en sammenskrivning af sætningen Det var den sidste bus.

Memanomus henviser til sætningen Med mand og mus, der er et søfartsudtryk, som betyder at et skib er forlist, og hele besætningen er druknet.

Omnia Flumina Roman Ducunt betyder ganske rigtigt Alle floder fører til Rom. Den amerikanske komponist Alvin Curran (1938-) opførte et værk med dette navn til en installation i Bath of Caracalla i 2018.

Side 27
Rude 5
Fakenius henviser til Egyptens 10 plager, der beskrevet i 2. mosebog, kapitel 7-11. Plagerne fandt sted under Ramses II (1303 f.Kr.-1213 f.Kr) omkring byen Pi-Rameses, og det var guds straf over Egypterne for at få faraoen til at løslade israelske fanger. Palgerne var: 1) Vand til blod, 2) Frøer, 3) Myg, 4) Bremsesværme, 5) Pest, 6) Bylder, 7) Hagl, 8) Græshopper, 9) Mørke og 10) Død.
Side 27
Rude 6
Røgelse stammer fra den duftende harpiks, der er blevet udvundet af træet Boswellia thurifera.
Side 29
Rude 2
Nautilus er et lille havbløddyr med et sneglehus. Navnet kommer af det græske nautilos, der betyder sømand.

Lodline er en simpel anordning med en snor og en genstand af en vis vægt, der anvendes til konttrol af, om noget er lodret.

Side 29
Rude 4
Hund bjæffer blandt de ulve den er iblandt er en omskrivning af talemåden Man må hyle med de ulve man er iblandt. Talemåden betyder, at man skal tilpasse sin adfærd efter de regler – skrevne og uskrevne – der gælder blandt dem, man er sammen med.
Side 30
Rude 2
Diana er en romersk gudinde for jagt, og navnet kan henføres til dies (dag) eller divum (åben himmel).
Side 31
Rude 8
Pompeij var en by ved foden af vulkanen Vesuv, hvis sidste store udbrud var den 24. august 79 e.Kr. Udbruddet varede to dage, og bagefter var byen begravet under et 4-5 meter lag af aske og pimpsten. Denne blanding sammen med vand gjorde, at byen og de indbyggere, der ikke var flygtet, blev bevaret for eftertiden i en slags cementkapsel. Byen er nu udgravet, og den er kommet på Unescos verdenskulturarv
Side 32
Rude 7
Jeg er C på er talemåden Jeg er hundrede på, der betyder at man er helt sikker. Talemåden er en forkortelse af Jeg er 100% sikker på.
Side 33
Rude 2
Papyrus kommer af det græske papyros, der betyder papir.
Side 33
Rude 4
Medusa var et væsen i den græske mytologi. Efter Poseidon voldtog hende, blev Athene så vred, at hun forvandlede Medusas hår til slanger.
Side 36
Rude 1
Germanerne var betegnelsen for alle barbarer, men det centrale område er det nuværende Tyskland.

Vandalerne besatte i 500 et område i det sydligste Spanien. Området har siden ændret navn til Andalusien.

Side 36
Side 2
Helvetierne er indbyggere i den romerske provins Helvetia, der var den romerske betegnelse for en central region i Europa, der omfattede et plateau mellem Alperne og Jura bjergene. Helvetia svarer stort set til det moderne Schwiez, og navnet Helvetia bliver stadigvæk anvendt i poisien.

Anglerne var et folk fra Angel, der lå i det nuværende Slesvig-Holsten.

Side 38
Rude 4
Legionæren kan være i gang med at lave en skulptur af den romerske gudinde Roma, der blev brugt som en personificering af byen Rom.
Side 41
Rude 5
Sestertiusvar en romersk sølvmønt, og i flertal bliver det til sestertier. En legionær fik ca. 700 sestertier om året.
Side 44
Rude 3
Griffel, der kommer fra tysk, er en tynd stang af blød skiffer, som blev brugt til at skrive på en tavle med. Ordet er beslægtet med det græske graphein, der betyder at skrive.

Zeus er den højest rangerende af de olympiske guder. Han regerer på Olympen, og han er gud over himlen og torden. Den tilsvarende romeske gud hedder Jupiter.

Side 46
Rude 4
Borsjtj er som nævnt en populær suppe i mange østeuropæiske lande. Suppen er syrlig, og ofte er rødbeder hovedingrediensen.
Side 46
Rude 8
Numidia var et kongerige i Nordafrika, der eksisterede 202 f.Kr.-64 f.Kr. Indbyggerne var berbere, og området svarede til nutidens Tunesien og Algeriet. I 64 f.Kr. blev Numidia indlemmet i Romerriget efter slaget ved Thapsus.

Carpe Diem stammer fra den romerske digter Horats (65 f.Kr.-8 f.Kr.), og det betyder direkte oversat grib dagen, dvs. lev livet i dag, og fjern de fremtidige bekymringer.

Side 48
Rude 4
Intet nyt fra østfronten er en drejning af romantitlen Intet nyt fra vestfronten skrevet af tyskeren Erich Maria Remarque (1898-1970). Romanen handler krigen set fra en ung soldats synspunkt under 1. verdenskrig. Hans bøger blev forbudte under Adolf Hilter (1889-1945), og Remarque og hans familie måtte emigrere til USA.