XXXVI: Cæsars papyrus (PAPY)

 36-PAPY Tegning: Didier Conrad
Tekst: Jean-Yves Ferri
Oversættelse: François-Eric Grodin
Originaltitel: Le papyrus de César
Udgivet: 2015
Min udgave: 2015

Synopsis

Cæsars råd- og udgiver Fidus Ficumdicus overtaler Cæsar til at fjerne et vigtigt kapitel i sine erindringer om Gallerkrigene – nemlig det om en vis ukuelig landsby i Amorica. Vore venner får fat i dette kapitel fra en kolportør uden grænser, og for at bevare indholdet for eftertiden, følger Asterix, Obelix (og Idefix) Miraculix til Nyskoven, hvor Miraculix’ gamle læremester Archaeopterix skal have overleveret indholdet, så det kan blive overleveret fra mund til mund. Imens gør romerne klar til at angribe gallerbyen, og efter en mindre kamp, får Cæsar stoppet slaget og vender tilbage til Rom med en af Majestix kommenteret udgave af det famøse kapitel. Overlevringen af kapitlet holder helt frem til en café i Paris i 1950’erne…

Personer

Kronologisk_i_album Betydning, oprindelse eller kommentar
caesar Julius Cæsar
Født 100 f. Kr. og død 44 f. Kr. Romersk feltherre og statsmand. Undertvang Gallien 58-53, Britanien 55-54 og Germanien 55-53. Kæmpede i 57 mod Belgierne. Hovedkampene med Vercingetorix drejede sig om bopladserne Avaricum, Gergovia og Alesia. Blev dræbt med en dolk af sin yndling Marcus Junius Brutus.
fidus-ficumdicus Fidus Ficumdicus
Cæsars råd- og udgiver.

Fidus kommer af det latinske fiducia, der betyder tillid. Fidus er en smart eller udspekuleret måde at gøre tingene på. Ficumdicus henviser til ordet fikumdik, der betyder en lyssky handling, uhædelig opførsel, lumskeri eller en manøvre som er på grænsen til det tilladelige eller overskrider en grænse. Ordets oprindelse er ukendt.

Personen er en karikatur af den franske reklamemand Jacques Séguéla (1936-), der bl.a. var rådgiver for den franske præsident François Mitterrand (1916-1996).
bigdatha Bigdatha
Skrivende ånd.

Big data er et begreb indenfor datalogi, og begrebet dækker over indsamling, opbevaring, analyse, processering og fortolkning af enorme mængder af data.
obelix Obelix
Asterix’ bedste ven.

Faldt i gryden med trylledrik og får ikke noget sidenhen undtagen i KLEO og [SØS]. Der er flere muligheder for fortolkninger navnet:

  1. En obelisk er et typografisk symbol (†), der oprindeligt blev anvendt til at markere noget var uægte eller værdiløst. Ordet kommer af det græske Obelos eller Obeliskos, og symbolet var det modsatte af Asteriskos (*). Nu anvendes symbolet til at markere en fodnote eller dødsdatoen for en person.
  2. På græsk lyder obelix som ovelias (ovelos), der er oldgræsk for det spyd gallerne brugte til at stege vildsvin over åben ild. Måske den bedste forklaring, når man tænker på Obelix’ madvaner.
  3. Obelisk er et stenmonument med fire sider og en pyramidetop, f.eks. som centrum af Place de la Concorde i Paris.
asterix Asterix
Helten i vor historie.

Fortolkningen af navnet kan komme af:

  1. Ordet Asterisk kommer af græsk og betyder stjernelignende eller stammer fra stjernerne.
  2. Asteriskos kommer af græsk og er et kritisk, sædvanligvis rødt tegn (*) med hvilket oldtidens filologer frikendet steder i et håndskrift for mistanke om uægthed eller upålidelighed eller også erklærede dem for særlig smukke og værd at lægge mærke til. Det modsatte tegn var Obeliskos (†). Nu anvendes symbolet (*) til at fremhæve steder eller henvise til en fodnote.
  3. Aster kommer af det latinske navn for stjerne og rix henviser til det latinske rex, der betyder konge.
idefix Idefix
Obelix’ bedste ven. Han bliver altid ked af det, når træer vælter.

Navnet er en direkte oversættelse af det franske navn, og det betyder en fiks idé. Det franske navn blev valgt af læserne af Pilote i 60’erne.
senilix Senilix
Gallerbyens ældste beboer – omkring de 100 år.

Senilix henviser til det latinske senilis, der betyder oldingeagtig. Stammen af ordet er senex, der betyder gammel eller olding.
senilix-fru Littenix
Senilix’ hustru.

Den danske oversætter Per Då havde et par hjælpere i årene på Gutenberghus, og den ene hed Litten.
armamix Armamix
Gallerbyens smed.

Hænger ofte ud med Hørmetix med hvem han har et had/kærligheds forhold til. Armamix slår ofte Trubadurix i hovedet med forskellige remedier, for at få ham til at stoppe med at synge.På latin betyder arma enten våben, krig eller grejer.
pneumatix Pneumatix
Landpost i gallerbyen.

Pneumatik kommer af det græske pneuma, der betyder luft eller vind. Pneuma er afledt af pnéein, der betyder blæse eller ånde, og det anvendes om noget, der indeholder luft eller virker ved trykluft.
algoritmix Algoritmix
Indbygger i gallerbyen.

Algoritme kommer fra det latinske algorismus, der igen stammer fra det arabiske al-Khwarizmi, der betyder matematiker. I dag betyder en algoritme en opskrift til at løse et problem af en bestemt type. Algoritmen leverer en løsning på problemet uanset startpunktet.
hormetix Hørmetix
Gallerbyens fiskehandler.

Hørmetik er en dobbelthed mellem hørm, der betyder stank (og det henviser uden tvivl til de ikke altid friske fisk fra Hørmetix) samt til hermetik, der er en ældre betegnelse for hermetisk lukkede dåser med fiskekonserves (tak til Jens Erik Buur).
trubadurix  Trubadurix
Gallerbyens skjald, spillemand og sanger!

Ender i sidste rude i hvert album med at blive bundet og kneblet, så han ikke kan spolere festmiddagen med sang. Dette er dog ikke tilfældet i GGAL, VIKI, SKRK, OLYM, BYPL, GAVE, AMER, ØST, ROSE, HIML, PIKT og PAPY (indtil Asterix Fodnoter er færdig!). Troubadour var en middelalderlig digter fra sydfrankrig nærmere betegnet Provence. Ordet oprinder af trobador, der betyder “den der finder”.
godemine Godemine
Majestix’ ægtefælle.

Navnet er en del af talemåden “…. at holde gode miner til slet spil”.
miraculix Miraculix
Troldmanden/druiden i gallerbyen.

Han besidder den hemmelige opskrift på trylledrikken.Miraculix kommer af mirakel, hvilket betyder en overnaturlig hændelse, der måske kan forklares.
vadefonofis Vadefonofis
Tjener for Fidus Ficumdicus.

Navnet er en sammenskrivning af “Hvad er det for noget fis?”, og det er samtidig en henvisning til det franske telecom selskab Vodafone.
avispolemix Avispolemix
Kolportør uden grænser.

Navnet er sammensat af avis, der kommer af det latinske ad visum, der betyder noget i retning af til anskuelse, og nu er det en tryksag, der udkommer i et større oplag. Polemix, der kommer af det græske polemikos, der betyder krig. Betydningen er nu en heftig diskussion, der primært føres i medierne. Avispolemix er en hyldest til Julian Assange, der oprettede WikiLeaks, som er en internetbaseret whistleblower organisation.
majestix Majestix
Høvding for gallerbyen.

Kommer af det latinske majestas, der i antikkens Rom var betegnelsen for folkets og statens værdighed. Senere blev begrebet overført til en kejserlig person, og dermed fulgte, at selv ubetydelige fornærmelser mod denne person, ofte blev genstand for vilkårlig forfølgelse og streng straf.
celebrus Celebrus
Centurion i Solarium.

Celebrus er latin for respekteret.
antivirus Antivirus
Legionær i Solarum.

Antivirus er et stykke software, der har til formål at forhindre, at skadelige vira kommer ind i computeren. Ordet er sammensat af anti, der kommer fra græsk og betyder imod, og virus fra latin, hvor det betyder gift, slim eller et inficeret organisme.
baba Baba
Piraternes udkigspost.

Baba er en direkte henvisning til hans pandant i serien “Barbe Rouge” af Victor Hubinon.
rodskaeg Rødskæg
Piraternes kaptajn.

Rødskæg er en henvisning til serien “Barbe Rouge” af Victor Hubinon.
treben Treben
Piraternes lyriske styrmand.

Treben har sit navn, da han jo går med stok. Lige som sit forbillede Tripod i serien “Barbe Rouge” af Victor Hubinon taler Treben flydende latin.
Grandbergus
Romersk rekrut.

Navnet henviser naturligt til de grangrene, som romeren anvender som camouflage. En anden Granberg optræder i talemåden Den går ikke, Granberg. Victor Granberg var en svensk ballonskipper, der var kendt for mislykkede ballonopstigninger. Da hans flyvning 26. juli 1857 endte på Hofteatrets tag, råbte tilskuerne efter sigende Den går ikke, Granberg.
epinionos Epinionos
Cæsars græske astrolog.

Navnet henviser til det latinske opinio, der betyder mening.
klimafix Klimafix
Druide i Nyskoven.

Navnet betyder helt enkelt, at han kan fikse klimaet…
archaeopterix Archaeopterix
Druide og Miraculix’ læremester.

Archaeopteryx er en uddød fugleslægt der var en mellemting mellem et krybdyr og en fugl. Det er den tidligst kendte og mest primitive urfugl. Navnet er sammensat af det græske ord archaios (urgammel) og pteryx (fjer).
imporexpor Imporexpor
Romersk ørn.

Der kan være to forklaringer til navnet. Navnet kan henvise til import, der kommer af det latinske importare (indføre) og eksport, der kommer af det latinske exportare (udføre). Navnet kan også være taget direkte fra portugisisk, hvor impor betyder pålægge og expor betyder eksponere.
uderzo Albert Uderzo
Tegner.

Albert Uderzo (1927-) er en af de mest kendte tegneserietegnere, og han har – udover Asterix – tegnet Umpa-pa og de første otte bind af Luftens Ørne.
goscinny René Goscinny
Forfatter.

René Goscinny (1926-1977) var forfatter til de første 24 Asterix albums, og han var derudover forfatter til en lang række andre tegneserier, f.eks. Lucky Luke, Iznogood og Umpa-pa.

 Steder

Kronologisk Betydning eller kommentar
Gallien Kommer af det latinske Gallia. Landet omfattede det nuværende Frankrig, Belgien, det vestlige Schweiz, dele af Holland og Tyskland vest for Rhinen.
Lutetia Parisiorum Det oprindelige latinske navn for Paris. Lutetia stammer formentlig fra asien og betyder mudder, der skulle hentyde til marsken, der oprindeligt lå langs floden Seine.
Provincia Romana Kommer fra latin og betød oprindeligt den virkekreds, som tildeltes de romerske embedsmænd. Senere blev betegnelsen om bestyrelsen af en erobret landsdel og gik derved over til at betegne landsdelen selv. I nyere tid anvendes provins som modsætningen til hovedstaden.
Aqvitania Kommer af det latinske Aquitania, der var den romerske navn for den del af Frankrig, der befandt sig syd for floden Garonne mellem Bordeaux og Toulouse og nord for Pyrenæerne.
Akvarium En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. Akvarium kommer af det latinske aquarius, der betyder vandholdig. Anvendes i dag om kummer til fisk eller en bygning, der rummer akvarier, f.eks. Danmark Akvarium.
Solarium En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. En havsnegl, der hører hjemme i de varme have specielt omkring Kina. Der er næppe her tænkt på det nyere ord for en kunstig sol.
Terrarium En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. Terrarium er afledt af det latinske terra, der betyder land samt en analogi til akvarium. Et terrarium anvendes om en glaskasse til typisk krybdyr.
Perikum En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. Kommer af det græske hypereikon, der er en lyngart fra slægten hypericum.
Gallia Belgica Det romerske navn for det område, der i dag omfatter det sydlige Holland, Belgien, det nordøstlige Frankrig og det vestlige Tyskland.
Rom Hovedstaden i romerriget. Navnets oprindelse er ukendt.

Kommentarer

Side_Rude Kommentar
Forside Papyrus kommer af det græske papyros, der betyder papir.
Side 5
Rude 1
Gallerkrigen er Julius Cæsars berømte bog Commentarii de Bello Gallico, der handler om Cæsars 9-årige felttog i Gallien. Bogen har givet generationer af latinstuderende mareridt.
Side 5
Rude 3
XXIV er romertallet for 24. Det er også det sidste album, som René Goscinny (1926-1977) skrev.
Side 5
Rude 4
Jupiter er den øverste gud i den romerske mytologi. Han var gud over himmlen samt gud over lyn og torden. Hans ligemænd er den græske Zeus og den nordiske Thor.
Side 5
Rude 5
Curriculum Vitae er en kort levnedsskildring, der oplyser om uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer, og som anvendes i forbindelse med jobansøgninger. Cicero (106-43 f.Kr.) var ophavsmand til ordene. Curriculum er indholdet af den samlede uddannelse for en person – nogenlunde det samme som pensum. Vitae betyder kendskab.
Side 5
Rude 8
En rævepels er en udspekuleret og upålidelig person.
Side 6
Rude 3
En ghostwriter er den engelske betegnelse for en person, der skriver bøger, taler eller artikler for andre uden at få sit navn nævnt. Den danske betegnelse bladneger er nok ikke relevant her…
Side 6
Rude 8
Krambod er et gammelt dansk ord, der stammer fra krammerbod, dvs. en mindre forretning. Her henvises der til en kioskbasker.

Acta Diurna betyder Daglige sager på latin. Acta Diurna var en slags statstidende, der blev indført af Cæsar i 59 f.Kr. Acta Diurna blev slået op dagligt og indeholdt oprindelig kun officielle meddelelser.

Gallerkrigen er en henvisning til Julius Cæsars selvbiografi Commentarii de Bello Gallico.

Sesterce eller Sestertius var en romersk sølvmønt. En legionær fik ca. 700 sestertier om året.

Ecce! betyder Se! på latin.

Hic Roma betyder Her Rom på latin.

Mundus Litterarum betyder Verdens Bogstaver på latin. Avisen er en henvisning til den franske avis Le Monde, har samme skrifttype.

Teksten i aviserne er den samme i alle tre, men jeg kan ikke finde en oprindelse. Hjælp er velkommen.

Side 7
Rude 1
Condate opstod før Kristi fødsel og skiftede under det romerske styre navn fra Condate til Condate Riedonum. Condate blev grundlagt hvor floderne Vilaine og Rance løber sammen, og navnet betyder da også sammenløb. Efter Vercingetorix overgav sig til Julius Cæsar blev byen annekteret af Romerne. Byen ændrede senere navn til Rennes, og det er hovedbyen i Bretagne. Rennes ligger lidt syd for vores gallerby.
Side 7
Rude 3
L er romertallet 50.
Side 7
Rude  4
Apollosix henviser til rumraketten Apollo 6, der var den sidste ubemandede rummission i Apollo-programmet. Den blev opsendt den 4. april 1968. Apollo er det latinske navn for den græske gud Apollon, der er gud for lys og sang.
Side 9
Rude 1
Virgil, Publius Vergilius Maro (70 f.Kr.-19 f.Kr.) var en stor digter og forfatter, der skrev storværket Æneiden, der handler om sagnet om Æneas.

Mundus betyder ren eller fin på latin.

Personen ved siden af Ficumdicus er en karikatur af den franske klummeskribent, studievært og forfatter Franz-Olivier Giesbert (1949-).

De to romere med smalt blåt pandebånd nederst i billedet er karikaturer af to vindere i en konkurrence Casting Asterix, som blev udskrevet i februar 2015 af den officielle Asterix-site. Gevinsten var denne præsentation i det næste Asterix album.

Side 9
Rude 3
Numider stammer fra det nordlige Afrika.

Forum Romanum var en central plads i Rom, der blev anlagt ca. 500 f.Kr. Pladsen var Roms politiske, religiøse og økonomiske centrum.

Side 10
Rude 4
Kolportør kommer af det franske colporteur, der er sammensat af col (hals) og porteur (bære). En kolportør er en person, som sælger eller omdeler bøger direkte ved bopælen. Sidenhen er betydningen blevet ændret til en person, der viderebringer rygter og sladder.
Side 10
Rude 8
Fidus Ficumdicus’ hus er en nøjagtig kopi af den rekonstruerede Villa Rustica på det romerske frilandsmuseum Hechingen-Stein i Sydtyskland.
Side 11
Rude 8
Lutetia-posten er direkte oversat Paris-posten, og det kan henvise til avisen Le Parisien.

Avispolimix’ tøj er en tro kopi af det tøj, som Tintin, tegnet af Hergé (1907-1983), bærer i mange albums.

Side 12
Rude 2
Duerne er en henvisning til SMS beskeder
Side 13
Rude 2
Kolportage er naturligvis handlingen en kolportør foretager.
Side 13
Rude 4
Oversigten over sammenstødene mellem Cæsar og gallerne er foreviget i en række albums:

Gallien Rundt: Gallien Rundt! (GRUN)
Arvernernes Skjold: Romernes Skræk (SKRK)
Det iberiske gidsel: Asterix ta’r til Spanien (SPAN)
?ent provocalorius: Lus i skindpelsen! (LUS)
Byplanlæggeren: Byplanlæggeren (BYPL)
Korsika: Asterix på Korsika (KORS)

Side 13
Rude 6
Urna iacobi er ikke en vending på latin, men iacobi er en henvisning til navnet Jacob – eller Jack på engelsk, og urna er en urne, så det er en undersættelse af Jackpot.
Side 15
Rude 1
Legionæren længst til venstre er en karikatur af den franske skuespiller Jean Reno (1948-)
Side 15
Rude 2
Bemærk, at selv fuglehuset har romerske søjler.
Side 16
Rude 2
Skiftested henviser til en router på Internettet, og duerne henviser til de data-pakker, der sendes baseret på IP adresser.
Side 16
Rude 4
Cursus Publicum eller rettere Cursus Publicus var det romerske transportsystem, der leverede post rundt i Romerriget. Cursus betyder rute på latin, mens Publicus betyder folket, dvs. folkets rute.

Sneglene nederst i ruden er en reference til snail-mail, der er blevet betegnelsen for fysisk post.

Side 16
Rude 7
Piratflaget Jolly Roger stammer i sit nuværende design fra starten af 1700-tallet. Tidligere var flaget rødt eller grønt, men ofte brugte piraterne ingen flag eller flag med andre farver, for at narre de skibe, de skulle borde.
Side 16
Rude 9
Dat veniam corvis, vexat censura columbas er et latinsk ordsprog af digteren Decimus Iunius Iuvenalis, kaldet Juvenal (ca. 55-127 e.Kr.). Ordsproget betyder, at censuren tilgiver ravnene, men forfølger duerne. Det henviser til, at i et depraveret samfund vil slynglerne klare sig bedre end de ærlige.
Side 18
Rude 5
Skrift forgår, men tale består! er en omskrivning af Det talte ord forsvinder, det skrevne ord forbliver. På latin lyder det Verba volant, scripta manent, der er fra en tale af Caius Titus (39-81) i det Romerske senat. Den modificerede udgave lyder Skønhed forgår, dyd består, der er et gammelt nordisk ordsprog. H. C. Andersen (1805-1875) har yderligere modificeret ordsproget til Skønhed forgår, svinelæder består.
Side 22
Rude 8
Højt fra træets grønne top er en gammel dansk julesang skrevet af Peter Faber (1810-1877) i 1848 med melodi af E. Hornemann (1809-1870).
Side 25
Rude 5
Majestix synger en omskrivning af Danse, danse dukke min skrevet af H. C. Andersen (1805-1875) i 1871. Musikken til sangen er skrevet af Fini Henriques (1867-1940). Klimafix synger en omskrivning af omkvædet Plukke, plukke blomster fra sange Nu er dagen fuld af sang med tekst af Jeppe Aakjær (1866-1930) og melodi af Carl Nielsen (1865-1931).
Side 25
Rude 7
Pyroteknik er læren om at bruge materialer, der kan undergå en kemisk reaktion for at producere varme, lys, gas, røg og/eller lyd.

Delfi er et at de fire store kultcentre i det gamle Grækenland. Delphi kommer af det græske delphys, som betyder livmoder.

Side 25
Rude 9
Oldermanden er formanden for et håndværkerlav. Ordet stammer fra den engelske politiske titel ealdorman, der var den øverste leder for et shire i den tidlige middelalder.
Side 26
Rude 1
De små blå fugle er en henvisning til det sociale netværk Twitter, omdøbt til X i juli 2023.
Side 26
Rude 6
At piben får en anden lyd betyder, at der er sker en markant ændring i f.eks. opførsel eller holdning. Det er et gammelt dansk ordsprog, og bl.a. er det nævnt i Peder Syvs Almindelige Danske Ordsprog fra 1682.

Side 26
Rude 8
Bjørnetjeneste betyder, at man udfører en velment handling, men den gør mere skade end gavn. Vendingen kommer efter en fabel af den franske forfatter Jean de La Fontaine (1621-1695), hvor en bjørn kommer til at slå sin sovende herre ihjel, da den vil jage en flue på hans pande væk med en sten.
Side 27
Rude 2
En enhjørning er et fabeldyr, der fremstilles som en hvid hest med et hvidt og snoet horn i panden.
Side 27
Rude 2 og 3
I skovens dybe stille ro er en gammel dansk folkemelodi fra Langeland skrevet af Fritz Andersen (1829-1910) i 1864.
Side 27
Rude 8
At have et horn i siden på nogen betyder, at man bærer nag. Det er et oldnordisk ordsprog, der hentyder til en stangende tyr.
Side 28
Rude 1
Teutates (eller Toutatis) var en af de gamle keltiske guder. Navnet betyder “stammens far”, og han var gud for krig, vækst og rigdom. Teutates blev også tilbedt af gallerne.

Træet minder om Hometree på månen Pandora i filmen Avatar fra 2009 af James Cameron (1954-).

Side 29
Rude 7
Ørneopdrætteren er en karikatur af filmskaberen Alfred Hitchcock (1899-1980), der skabte en lang række gyser- og suspencefilm. En af hans kendte film er Fuglene fra 1963, hvor fugle i en amerikansk ikystby går til angreb på mennesker.
Side 31
Rude 2, 3 og 5
Gagakorden, Brølofonen og Horribyluim henviser ikke til nogle specielle instrumenter. Navnene er udbygninger af gagak, brøl og horribelt. Der kan også ligge en lille hyldest til Vakse Viggos yndlingsinstrument Viggofonen. Vakse Viggo er tegnet af André Franquien (1924-1997).
Rude 32
Rude 2
Minimal betyder det mindst mulige. Ordet er afledt af det latinske minimus, der betyder mindst.
Side 32
Rude 3
Mnemoteknik er en systematisk husketeknik ved hjælp af associationer. Mneme kommer fra græsk og betyder hukommelse.
Side 32
Rude 7
Så går vi rundt om en enebærbusk er en gammel dansk sangleg.
Side 33
Rude 1
Amfor kommer af det græske amfora, der var en af de almindeligst forekommende oldgræske vasetyper. Ordet er afledt af amphi, der betyder på begge sider, og vasetypen har da også to hanke.
Side 33
Rude 3
SPQR står for Senatus Populusque Romanus på latin, og det betyder Senatet og det romerske folk. Forkortelsen blev brugt overalt i det gamle Rom, og det kan stadig ses den dag i dag f.eks. på kloakdæksler i Rom. En nyere italiensk fortolkning er Sono pazzi questi Romani, der betyder De er skøre, de romere.
Side 37
Rude 4
Belenos er den keltiske lysgud samt gud for sol og varme. Varmen associeres med det at hele, dvs. lægeprocessen. Hans partner var Belisama.
Side 39
Rude 6
Foibos er det græske tilnavn til Apollon. Foibos betyder ren eller strålende, og det blev anvendt om Apollon i hans egenskab af lysgud.
Side 40
Rude 10
Sirenesang er i den græske mytologi en forførende sang, som fabelvæsnet Sirene forsøgte at lokke søfarende i døden med.
Side 41
Rude 3
I morsekode er streg-prik-prik tegnet for D. Det kan være en henvisning til D-dag, der var de allieredes kodeord for angrebet på Normandiet d. 6. juni 1944 under 2. verdenskrig.
Side 41
Rude 8
Thrakisk er et indoeuropæisk sprog,der tidligere blev talt i store dele af det østlige Balkan, Thrakien, og det nordvestlige Lilleasien. Thrakien lå i dele af Grækenland, Bulgarien og Tyrkiet mod Sortehavet.

Kretisk er noget, der kommer fra den græske ø Kreta.

Side 41
Rude 9
Mirabellix henviser til mirabel, der er en stor busk eller træ op til otte meter højt med røde eller gule frugter. Det latinske navn for træet er Prunus cerasifera.
Side 45
Rude 6
Giv Cæsar hvad Cæsars lyder på latin Redde Caesari quae sunt Caesaris, Citatet kommer fra Matthæus evangeliet 22:21, hvor Jesus siger Så giv da kejseren, hvad kejserens er, og Gud, hvad Guds er!
Side 46
Rude 3
I XI. time – i 11. time – betyder i sidste øjeblik.
Side 48
Rude 2
Malstrøm er en vandhvirvel, der hyppigt forekommer i floder med stærk strøm hen over ujævn bund.
Side 48
Rude 4
Mimetisk betyder efterlignende. Ordet er afledt af de græske mimesis, der betyder gengivelse.
Side 48
Rude 5
Bilerne i baggrunden er en Renault CV4, produceret 1947-1961 og en Citroën Avant, produceret 1934-1956.
Side 48
Rude 6
Vonhørensagen eller retteligen von hørensagen kommer af tysk. Von betyder fra, og hörensagen betyder rygte. Vonhørensagen betyder i følge rygter.