XIV: Asterix ta’r til Spanien! (SPAN)

14-SPAN-forside Tegning: Albert Uderzo
Tekst: René Goscinny
Oversættelse: Per Då
Originaltitel: Astérix en Hispanie
Udgivet: 1969
Min udgave: 1974
Ingen ændringer i 2001-udgaven

Synopsis

Julius Cæsar har erobret hele Spanien på nær en lille landsby, der stadigvæk modstår de romerske styrker. Dette syntes Cæsar lyder bekendt, så han griber personligt ind, og undervejs til landsbyen møder han Pepe, der er høvdingens søn. Cæsar tager drengen som gidsel, og sender ham langt væk til det nordlige Gallien. Umiddelbart før ankomsten til Solarium stikker Pepe af, og vore venner tager sig af drengen. Da Pepe er en meget bestemt dreng, beslutter Majestix, at Asterix og Obelix (og Idefix) skal følge Pepe hjem. Rejsen starter med Hørmetix’ båd, går over bjerge, gennem spansk folklore til den lille landsby, hvor Pepe bliver aflevet sikkert til sin far.

Personer

Kronologisk_i_album Betydning, oprindelse eller kommentar
trubadurix Trubadurix
Gallerbyens skjald, spillemand og sanger!

Ender i sidste rude i hvert album med at blive bundet og kneblet, så han ikke kan spolere festmiddagen med sang. Dette er dog ikke tilfældet i GGAL, VIKI, SKRK, OLYM, BYPL, GAVE, AMER, ØST, ROSE, HIML, PIKT og PAPY (indtil Asterix Fodnoter er færdig!). Troubadour var en middelalderlig digter fra sydfrankrig nærmere betegnet Provence. Ordet oprinder af trobador, der betyder “den der finder”.
armamix Armamix
Gallerbyens smed.

Hænger ofte ud med Hørmetix med hvem han har et had/kærligheds forhold til. Armamix slår ofte Trubadurix i hovedet med forskellige remedier, for at få ham til at stoppe med at synge.På latin betyder arma enten våben, krig eller grejer.
senilix Senilix
Gallerbyens ældste beboer – omkring de 100 år.

Senilix henviser til det latinske senilis, der betyder oldingeagtig. Stammen af ordet er senex, der betyder gammel eller olding.
remouladine Remouladine
Hørmetix’ kone.

Navnet er en henvisning til remoulade, der er tilbehør til nogle typer af fisk. Remoulade laves af majonaise tilsat hakkede agurker, kapers mv. Ordet kommer af det franske remolata, og er sammensat af præfixen re, der betyder igen eller tilbage og det afledte ord moles, der betyder masse på latin.
hormetix Hørmetix
Gallerbyens fiskehandler.

Hørmetik er en dobbelthed mellem hørm, der betyder stank (og det henviser uden tvivl til de ikke altid friske fisk fra Hørmetix) samt til hermetik, der er en ældre betegnelse for hermetisk lukkede dåser med fiskekonserves (tak til Jens Erik Buur).
asterix Asterix
Helten i vor historie.

Fortolkningen af navnet kan komme af:

  1. Ordet Asterisk kommer af græsk og betyder stjernelignende eller stammer fra stjernerne.
  2. Asteriskos kommer af græsk og er et kritisk, sædvanligvis rødt tegn (*) med hvilket oldtidens filologer frikendet steder i et håndskrift for mistanke om uægthed eller upålidelighed eller også erklærede dem for særlig smukke og værd at lægge mærke til. Det modsatte tegn var Obeliskos (†). Nu anvendes symbolet (*) til at fremhæve steder eller henvise til en fodnote.
  3. Aster kommer af det latinske navn for stjerne og rix henviser til det latinske rex, der betyder konge.
obelix Obelix
Asterix’ bedste ven.

Faldt i gryden med trylledrik og får ikke noget sidenhen undtagen i KLEO og [SØS]. Der er flere muligheder for fortolkninger navnet:

  1. En obelisk er et typografisk symbol (†), der oprindeligt blev anvendt til at markere noget var uægte eller værdiløst. Ordet kommer af det græske Obelos eller Obeliskos, og symbolet var det modsatte af Asteriskos (*). Nu anvendes symbolet til at markere en fodnote eller dødsdatoen for en person.
  2. På græsk lyder obelix som ovelias (ovelos), der er oldgræsk for det spyd gallerne brugte til at stege vildsvin over åben ild. Måske den bedste forklaring, når man tænker på Obelix’ madvaner.
  3. Obelisk er et stenmonument med fire sider og en pyramidetop, f.eks. som centrum af Place de la Concorde i Paris.
idefix Idefix
Obelix’ bedste ven.

Han bliver altid ked af det, når træer vælter.Navnet er en direkte oversættelse af det franske navn, og det betyder en fiks idé. Det franske navn blev valgt af læserne af Pilote i 60’erne.
majestix Majestix
Høvding for gallerbyen.

Kommer af det latinske majestas, der i antikkens Rom var betegnelsen for folkets og statens værdighed. Senere blev begrebet overført til en kejserlig person, og dermed fulgte, at selv ubetydelige fornærmelser mod denne person, ofte blev genstand for vilkårlig forfølgelse og streng straf.
godemine Godemine
Majestix’ ægtefælle.

Navnet er en del af talemåden “…. at holde gode miner til slet spil”.
caesar Julius Cæsar
Født 100 f. Kr. og død 44 f. Kr. Romersk feltherre og statsmand. Undertvang Gallien 58-53, Britanien 55-54 og Germanien 55-53. Kæmpede i 57 mod Belgierne. Hovedkampene med Vercingetorix drejede sig om bopladserne Avaricum, Gergovia og Alesia. Blev dræbt med en dolk af sin yndling Marcus Junius Brutus.
pepe Pepe a’ka Perikles Calamar y Tinta
Spansk høvdingesøn.

Perikles (495-429 f.Kr.) var en græsk politiker fra Athen, der gennemførte en lang række reformer, bl.a. begrænsede han aristokratiets magt. Under Perikles nåede Athen højdepunktet af sin politiske og kulturelle magt.Calamar y Tina betyder blæksprutte og blæk på spansk.
calamar-y-tinta Calamar y Tinta
Spansk høvding.

Calamar y Tina betyder blæksprutte og blæk på spansk.
claudius-possumus Claudius Possumus a’ka Poson y Legion
Garnisionschef i Spanien.

Claudius var et meget anvendt fornavn i romertiden. Possumus kommer af det latinske possum, og det betyder “vi kan”.

Poson er en festival på Sri Lanka, der hylder konverteringen til buddisme i 300 f.Kr. En legion er en hærenhed på 3-6.000 mand ledsaget af kavalari.
amicus-certus Amicus Certus
Garnisionschef i Solarium.

Amicus betyder venligsindet på latin, og certus betyder bestemt.
miraculix Miraculix
Troldmanden/druiden i gallerbyen.

Han besidder den hemmelige opskrift på trylledrikken.Miraculix kommer af mirakel, hvilket betyder en overnaturlig hændelse, der måske kan forklares.
rodskaeg Rødskæg
Piraternes kaptajn.

Rødskæg er en henvisning til serien “Barbe Rouge” af Victor Hubinon.
treben Treben
Piraternes lyriske styrmand.

Treben har sit navn, da han jo går med stok. Lige som sit forbillede Tripod i serien “Barbe Rouge” af Victor Hubinon taler Treben flydende latin.
baba Baba
Piraternes udkigspost.

Baba er en direkte henvisning til hans pandant i serien “Barbe Rouge” af Victor Hubinon.
namaspamus Namaspamus
Legionær i Hispalis.

Namaspamus kommer af det franske n’amase pas mousse, der er en del af ordsproget: “Pierre qui roule, n’amase pas mousse”, som betyder “Der kan ikke gro mos på en rullesten”. Navnet betyder altså “Der kan ikke gro mos”.

Steder

Kronologisk Betydning eller kommentar
Gallien Kommer af det latinske Gallia. Landet omfattede det nuværende Frankrig, Belgien, det vestlige Schweiz, dele af Holland og Tyskland vest for Rhinen.
Lutetia Parisiorum Det oprindelige latinske navn for Paris. Lutetia stammer formentlig fra asien og betyder mudder, der skulle hentyde til marsken, der oprindeligt lå langs floden Seine.
Provincia Kommer fra latin og betød oprindeligt den virkekreds, som tildeltes de romerske embedsmænd. Senere blev betegnelsen om bestyrelsen af en erobret landsdel og gik derved over til at betegne landsdelen selv. I nyere tid anvendes provins som modsætningen til hovedstaden.
Akvitania Kommer af det latinske Aquitania, der var den romerske navn for den del af Frankrig, der befandt sig syd for floden Garonne mellem Bordeaux og Toulouse og nord for Pyrenæerne.
Akvarium En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. Akvarium kommer af det latinske aquarius, der betyder vandholdig. Anvendes i dag om kummer til fisk eller en bygning, der rummer akvarier, f.eks. Danmark Akvarium.
Solarium En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. En havsnegl, der hører hjemme i de varme have specielt omkring Kina. Der er næppe her tænkt på det nyere ord for en kunstig sol.
Terrarium En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. Terrarium er afledt af det latinske terra, der betyder land samt en analogi til akvarium. Et terrarium anvendes om en glaskasse til typisk krybdyr.
Perikum En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. Kommer af det græske hypereikon, der er en lyngart fra slægten hypericum.
Gallia Belgica Det romerske navn for det område, der i dag omfatter det sydlige Holland, Belgien, det nordøstlige Frankrig og det vestlige Tyskland.
Hispania Romerne gav den iberiske halvø navnet Hispania, og det var dengang en samling af uafhængige kongeriger. Spanien blev som stat først dannet 1479 af en række katolske konger. I dag består den iberiske halvø af Spanien, Portugal, Andorra og Gibraltar.
Munda Julius Cæsar vandt slaget ved Munda den 17. marts 45 f.Kr. i det sydlige Spanien. Byen hedder i dag Montilla, og den ligger i det sydlige Spanien lige syd for Córdoba.
Pompaelo Pompaelo er en by, der blev grundlagt for mere end 2000 år siden. I vinteren 75-74 f.Kr. var området lejr for den romerske general Pompejus, og byen blev opkaldt efter ham. Byen hedder i dag Pamplona, og den ligger i det nordlige Spanien tæt på grænsen til Frankrig. I dag er byen berømt for den årlige tyrejagt gennem gaderne, der finder sted under San Fermin festivallen.
Cauca Cauca hedder i dag Coca og er en landsby 140 km. nordvest for Madrid.
Segovia Segovia ligger umiddelbart nord for Madrid, og den var en vigtig romersk by. Den romerske aquadukt fra ca. 50 f.Kr. er meget velbevaret den dag i dag.
Helmantica Helmantica ligger ca. 300 km. vest for Madrid, og byen var været besat af forskellige stammer gennem tiden. I 220 f.Kr. blev byen erobret af Hannibal. Omkring dette tidspunkt skiftede byen navn til Salamanca.
Corduba Corduba blev grundlagt 169 f.Kr. af den romerske magistrat Claudius Marcellus, og byen blev hurtigt et handelscentrum. Byen ligger i det sydlige Spanien øst for Sevilla og nord for Málaga, og den hedder i dag Córdoba og har et indbyggertal på over 300.000.
Vandalusia Vandalusia er benævnelsen for det sydligste Spanien. Navnet henviser til, at området i 500 blev erobret af vandaler, der besad området indtil 711. Området har siden ændret navn til Andalusien.
Hispalis Hispalis blev grundlagt 9-800 f.Kr. som et bindeled mellem Atlanterhavet og Andalusien. Byens centrum var en stor markedsplads, men i 216 f.Kr. blev byen ødelagt og straks efter genopbygget. Byen hedder i dag Sevilla, og den har over 1 mio. indbyggere. Den er placeret i det sydlige Spanien 100 km. nord for Cádiz.

Kommentarer

Side_Rude Kommentar
Forsiden Romerne gav den iberiske halvø navnet Hispania, og det var dengang en samling af uafhængige kongeriger. Spanien blev som stat først dannet 1479 af en række katolske konger. Originaltitlen på albummet er da også Asterix en Hispanié og ikke Asterix en Espagne.
Side 5
Rude 1
Hørmetix har omskrevet den gamle fiskeregel, der siger, at torsk skal spises i måneder med “r”, altså fra september til april. Reglen er formentlig lavet på den tid, hvor man ikke havde kølemuligheder, og derfor kunne fisken ikke holde sig i de varme måneder.
Side 5
Rude 2
Den 17. marts 45 f.Kr. er datoen, hvor Julius Cæsar vinder slaget ved Munda i det sydlige Spanien. Med denne sejr fik Cæsar ryddet Titus Labienus og Gnaeus Pompeius af vejen, så han derefter kunne tage til Rom, hvor han blev kejser. Dette album ligger kronologisk umiddelbart efter TROJ, hvor Cæsar har sine sejre i det nordlige Afrika.

Mauretanien ligger i den nordvestlige Afrika lige under Marocco.
Side 5
Rude 3
Den X’ende legion blev grundlagt 61 f.Kr. af Julius Cæsar, og den kæmpede med ham frem til slaget ved Munda, hvorefter soldaterne gik på pension. Den X’ende legion var også Cæsars livvagter, og deres kampstyrke var ofte medvikende til, at Cæsar vandt mange slag. Den X’ende legion havde en kort opblomstring i vinteren 44/43 f.Kr.

En falanks var en formation, hvor infanteristerne stod i tæt formation bag deres skjolde. Falanks kommer af det græske phalanx, der betyder træstamme eller planke.

Side 5
Rude 4
Ay, hombre betyder Ak, mand på spansk.
Side 5
Rude 5
Olé! betyder Bravo! på spansk
Side 6
Rude 2
Vendingen er At hvile på laurbærene, hvilket betyder man ikke skal være tilfreds med, hvor langt man er kommet, men sætte sig nye mål.

Ave Cæsar! betyder Hil Cæsar! på latin.
Side 6
Rude 3
Veni, vidi, vici betyder Jeg kom, jeg så, jeg sejrede på latin. Ordene blev udtalt af Julius Cæsar i august 47 f.Kr. efter en sejr i Pontur, Orienten.
Side 6
Rude 4
De romerske legionærer tilegnede sig de lokale sprog overalt, hvor de var til stede.
Side 6
Rude 6
Aut Cæsar, aut nihil er latin for Kongen eller intet eller egentlig Alt eller intet. Dette motto blev taget af Caesare Borgia (1476-1507), der var pave Alexander VI’s uægte søn.
Side 6
Rude 7
Guerilla stammer fra det spanske guerrilla, der betyder en lille krig.
Side 8
Rude 8
Petroleum kommer af græsk, hvor pétra betyder sten og oleum betyder olie.
Side 10
Rude 1
Fandangister er en omskrivning af Falangister, der var medlemmer af Falangen, en spansk fascistisk organisation, som brugte vold som politisk metode, og som var det eneste lovlige parti i hele Francoperioden (1939-1975). Ordet kan bruges synonymt med facist i forbindelse med spanske forhold. Udtrykket kommer fra græsk, hvor det betyder rundstok. Bemærk, at dette ord hænger sammen med phalanx fra side 5, rude 3.
Side 10
Rude 4
Colonia Copia Claudia Augusta Lugdunum hedder i dag Lyon og er placeret i det sydøstlige Frankrig. Byen var en vigtig romersk by, der blev grundlagt 43 f.Kr. af Lucius Munatius Plancus. Byen var hovedstad i den romerske provins Gallia Lugdunensis. De romerske kejsere Claudius og Caracalla er født i byen. Byen er opkaldt efter solguden Lugh.
Side 10
Rude 6
C = 100 og LXVII = 67
Side 13
Rude 8
Teutates (eller Toutatis) var en af de gamle keltiske guder. Navnet betyder “stammens far”, og han var gud for krig, vækst og rigdom. Teutates blev også tilbedst af gallerne.
Side 15
Rude 2
Beati pauperes spiritu er den første del af Mathæus evangeliet 5:3, og det betyder Salig er de fattige i ånden.
Side 16
Rude 2
Sestertius var en romersk sølvmønt, og i flertal bliver det til sestertier. En legionær fik ca. 700 sestertier om året.
Side 20
Rude 5
Mæh, si’r den lille ged henviser til børnesangen Mæ si’r det lille lam. Oprindelsen er ukendt.
Side 20
Rude 7
Sov, mit barn, sov længe er første linje i den gamle danske sang af samme navn fra 1861. Melodien er af Carl Mortensen (1832-1893) og teksten af Christian Richard (1831-1892).
Side 20
Rude 8
Vågn med smil om munden er første linje i sidste vers af ovennævnte sagn.
Side 21
Rude 8
Hispalis blev grundlagt 9-800 f.Kr. som et bindeled mellem Atlanterhavet og Andalusien. Byens centrum var en stor markedsplads, men i 216 f.Kr. blev byen ødelagt og straks efter genopbygget. Byen hedder i dag Sevilla, og den har over 1 mio. indbyggere. Den er placeret i det sydlige Spanien 100 km. nord for Cádiz.
Side 22
Rude 9
De to romere foran hestespandet bærer hver på en fasces, der er et knippe af stokke sammenbundet med røde bånd. De blev båret af særlige liktorer (betjente) og tjente til at symbolisere embedsmyndigheden. Oprindelig var der bundet en økse til stokkene, men de blev fjernet omkring 509 f.Kr. af Valerius Poplicola, hvorefter økserne kun var med, når embedsmanden rykkede i felten. I nyere tid brugte Benito Mossolini fasces som symbol for sin politiske bevælgelse, og ordet fascisme er udledt heraf.
Side 23
Rude 9
Carnac er et område på sydsiden af Bretagne, hvor der står over 3.000 sten i lange lige rækker. En af legenderne siger, at det er romerske legionærer, der er blevet forstenet af troldmanden Merlin. Stenene daterer sig tilbage fra 4500-3300 f.Kr.
Side 24
Rude 6
Elegi er en klagesang eller et sørgedigt. Ordet kommer af det græske elegia, der er afledt af elegos.
Side 25
Rude 1
Bliden bør er et søfartsudtryk, der betyder en tilpas medvind.
Side 25
Rude 9
Piratflaget Jolly Roger stammer i sit nuværende design fra starten af 1700-tallet. Tidligere var flaget rødt eller grønt, men ofte brugte piraterne ingen flag eller flag med andre farver, for at narre de skibe, de skulle borde.
Side 27
Rude 9
I oldtiden blev Iberien benævnt om et område, der lå mellem Kaukasus og Armenien – det nuværende Georgien. Spanierne stammer fra dette område, og derfor bliver betegnelsen nu anvendt om indbyggere fra halvøen med Spanien og Portugal.
Side 28
Rude 3
Burdigala blev etableret af kelterne 300 f.Kr., og i 60 f.Kr. kom byen under romersk herredømme. Senere ændrede byen navn til Bordeaux, og den har i dag over 200.000 indbyggere. Byen ligger i den sydvestlige Frankrig.
Side 28
Rude 4
Goterne besatte Gallien i 411, da Vestgoterne grundlægger et rige ved byen Toulouse, så kommentaren er meget fremsynet.
Side 30
Rude 7
Pompaelo er en by, der blev grundlagt for mere end 2000 år siden. I vinteren 75-74 f.Kr. var området lejr for den romerske general Pompejus, og byen blev opkaldt efter ham. Byen hedder i dag Pamplona, og den ligger i det nordlige Spanien tæt på grænsen til Frankrig. I dag er byen berømt for den årlige tyrejagt gennem gaderne, der finder sted under San Fermin festivallen.
Side 32
Rude 4-6
De to personer er karikaturer af Don Quijote og Sancho Panza samt hesten Rosinante. Personerne stammer fra en roman af den spanske forfatter Miguel de Cervantes (1547-1616). Undervejs på sin færd kæmper den selvbestaltede og lattervækkende ridder mod får, vindmøller og uskyldige forbipasserende altid med et uheldigt resultat for ridderen.
Side 33
Rude 9
SEAT er et spansk bilmærke, der blev grundlagt i 1950 som datterselskab til det italienske FIAT. SEAT er et akronym for Sociedad Española de Automóviles de Turismo, der betyder den spanske sammenslutning af private biler.

Benzinos er en henvisning til benzin og  røgudvikling, samtidig med at mange spanske ord ender på -os. Benzin på spansk hedder dog gazolina.
Side 35
Rude 4
Sangen er en omskrivning af de sidste fire linjer i På Samsø var en pige, der er skrevet af Johannes Dam (1866-1926). Linjerne i sangen lyder Under marmorstene / hviler Jørgens bene, / skønt af træ det ene / – o, det var en skam! Oblelix synger også sangen til festbanketten i Gallerbyen i sidste rude.
Side 37
Rude 8
Men de er ikke til at lide på kommer fra omkvædet i sangen Pigerne udi Spanien fra 1914. Sangen er skrevet af Vilhelm Krag (1871-1933) og Hugo Seligmann (1877-1947).
Side 37
Rude 9
Kastagnetter kommer af det spanske castañeta, der betyder kastanje. Det er et træinstrument til at smælde eller klapre med, og det er formet som to gennemskårne kastanjer
Side 39 og
Side 41
De viste processioner, der finder sted over hele Spanien, er en henvisning til de moderne processioner Semana Santa, der finder sted ugen før påske.
Side 39
Rude 3
Cauca hedder i dag Coca og er en landsby 140 km. nordvest for Madrid.
Side 39
Rude 4
Segovia ligger umiddelbart nord for Madrid, og den var en vigtig romersk by. Den romerske aquadukt fra ca. 50 f.Kr. er meget velbevaret den dag i dag.
Side 39
Rude 5
Helmantica ligger ca. 300 km. vest for Madrid, og byen var været besat af forskellige stammer gennem tiden. I 220 f.Kr. blev byen erobret af Hannibal. Omkring dette tidspunkt skiftede byen navn til Salamanca.
Side 39
Rude 6
Corduba blev grundlagt 169 f.Kr. af den romerske magistrat Claudius Marcellus, og byen blev hurtigt et handelscentrum. Byen ligger i det sydlige Spanien øst for Sevilla og nord for Málaga, og den hedder i dag Córdoba og har et indbyggertal på over 300.000.
Side 41
Rude 1
Vandalusia er benævnelsen for det sydligste Spanien. Navnet henviser til, at området i 500 blev erobret af vandaler, der besad området indtil 711. Området har siden ændret navn til Andalusien. Hætterne på druiderne har en lighed med de hætter, som Ku Klux Klan anvendte i de Amerikanske sydstater. Hætterne i Spanien blev anvendt under kristne processioner, så personerne ikke kunne blive genkendt og dermed blive udsat for sladder og rygter. Hætterne peger lige op i luften, så alle mænd ser ud til at være lige høje.
Side 41
Rude 4
Vandalusisk er en henvisning til andalusisk, se ovenfor.
Side 41
Rude 5
Asterix foretager en lille omskrivning af fornavnet, så det hentyder til en potion, som kommer af det latinske potio, der betyder en slurk. Claudius Possumus a’ka Poson y Legion sidder jo netop og drikker øl.
Side 43
Rude 1
Hispalis er det oprindelige navn for Sevilla, og Barberen i Sevilla er en opera af Gioacchino Rossini (1792-1868) fra 1816. Operaen handler om barberen Figaro, der hjælper de unge elskende med at få hinanden.
Side 44
Rude 3
Pax Romana betyder Romersk fred på latin. Udtrykket bruges til at beskrive en lang periode med fred indenfor Romerriget. Pax Romana menes at have varet fra 29 f.Kr., da kejser Augustus erklærede en ende på de store borgerkrige, til år 180 da kejser Marcus Aurelius døde. Pax Romana forhindrede ikke romerne i at udkæmpe krige med deres nabostater.
Side 44
Rude 4
Brød og skuespil kommer fra satirikeren Juvenal (ca. 60-140), der med sætningen Panem et circenses henviste til, at kejseren blot gav folket brød og skuespil, så de ikke skulle blande sig i statsmagten og efterfølgende gøre oprør.
Side 44
Rude 7
Proklamation kommer af det latinske proclamare, der betyder råbe op.
Side 44
Rude 8
Dirigenten er en karikatur af den franske komponist Gerard Calvi (1922-2015), der bl.a. har komponeret musikken til de første tre Asterix film: Astérix le Gaulois (1967), Astérix et Cléopâtre (1968) og Les 12 Travaux d’Astérix (1976).
Side 46
Rude 3
Asterix kommer uforvarende til at opfinde tyrefægtning. Dog er de første hulemalerier af tyrefægtning fra 2700-1450 f.Kr., men i nyere tid menes tyrefægtning at stamme netop som opvarmning til til gladiatorsporten i romerriget på Asterix’ tid.
Side 46
Rude 7
Jupiter er den øverste gud i den romerske mytologi. Han var gud over himmlen samt gud over lyn og torden. Hans ligemænd er den græske Zeus og den nordiske Thor.
Side 47
Rude 3
Okseroen har jeg ikke noget bud på – hjælp er velkommen.

Okseador er en hentydning til enten en matador, der er lederen af det team, der skal kæmpe mod tyren eller en picador på hest, hvor picadoren trætter tyren ved at stikke den i nakken med lanser.
Side 48
Rude 5
En torsk! En torsk! En krone for en torsk! er en omskrivning af sætningen En hest, en hest, mit kongerige for en hest, der stammer fra Richard III af William Shakespere (1564-1616).

Diverse…

Side_Rude Kommentar
Side 5
Rude 1
 Måske er det her Senilix finder sin kone?