XXX: Så til søs, Obelix (SØS)

30-SOES-forside Tegning: Albert Uderzo
Tekst: Albert Uderzo
Oversættelse: Per Då
Originaltitel: La Galère d’Obélix
Udgivet: 1996
Min udgave: 1996

Synopsis

Admiral Inconsensus har mistet Cæsars galaj til en række slaver anført af Spartakos. Romerne er i hælene på dem, da en af slaverne husker hans onkel har fortalt om en landsby i det nordlige Gallien. Efter et lille slag – hvor Obelix ikke har deltaget – vender beboerne hjem, og de opdager Obelix har drukket en hel gryde med trylledrik. Efter han først har været forvandlet til sten, bliver Obelix forvandlet til et barn uden sine legendariske kræfter. I mellemtiden er slaverne kommet til landsbyen for at få hjælp, og da Obelix på en tur i skoven bliver kidnappet af romerne og sendt til Rom, betaler slaverne tilbage ved at sætte efter den romerske galaj. Efter de har befriet Obelix kommer galajen til Atlantis, hvor ypperstepræsten Hyapados desværre kun kender opskriften på evig ungdom, men ikke kan hjælpe Obelix. Slaverne beslutter at blive i Atlantis, mens gallerne tager hjem. På vejen bliver galajen angrebet af romere, og da Obelix bliver bange for, at Asterix ikke kan klare sig, bliver han sit gamle jeg.

Personer

Kronologisk_i_album Betydning, oprindelse eller kommentar
kleopatra Kleopatra
Født 69 f.Kr. og død 30 f.Kr. Datter af den ægyptiske kong Ptolemaios, og hun blev regent i 51 f.Kr. sammen med hendes bror Ptolomaios, der endnu var et barn. Hun kom hurtigt i strid med broderens formyndere, og i 48 f.Kr. kom Julius Cæsar til Ægypten, og han mæglede i denne strid. Kleopatra fik en søn Cæsarion med Julius Cæsar. Kleopatra begik formentlig selvmord, da det ikke lykkedes hende at besnære den senere erobrer Octavianus.
caesar Julius Cæsar
Født 100 f. Kr. og død 44 f. Kr. Romersk feltherre og statsmand. Undertvang Gallien 58-53, Britanien 55-54 og Germanien 55-53. Kæmpede i 57 mod Belgierne. Hovedkampene med Vercingetorix drejede sig om bopladserne Avaricum, Gergovia og Alesia. Blev dræbt med en dolk af sin yndling Marcus Junius Brutus.
gracchus-inconsensus Gracchus Inconsensus
Admiral i Cæsars højsøflådes aller-flotteste pragtgalaj.

Gracchus var efternavnet på to brødre, Tiberius (168-133 f.Kr.) og Gajus Sempronius (154-121 f.Kr.), der stod i spidsen for en politisk kamp, hvor de lavere klasser skulle have mere indflydelse på fordeling af statens jord i romerriget i årene 133-124 f.Kr. Inconsensus er sammensat af in, der er en præposition, som betyder til, med eller på. Den anden del af ordet er consensus, der kommer af det latinske consentio, der betyder enighed ved en fælles beslutning.
prospectus Prospectus
Kontreadmiral i Inconsensus’ flåde.

Navnet er latin og kommer af prospicio, der betyder udsyn eller udsigt. Et prospekt er en plan eller en skitse med oplysninger.
spartakos Spartakos
Græsk slave og oprører.

Spartacus (109-71 f.Kr.) var en græsk slave hos romerne, der startede et oprør i 73 f.Kr., da han sammen med andre gladiatorer flygtede fra gladiatorskolen i Capua. Oprøret voksede, og på et tidspunkt havde han tilslutning af 70.000 slaver. Slaverne blev besejret i 71 f.Kr., hvor også Spartacus blev dræbt. Historien er filmatiseret i 1960 med Kirk Douglas (1916-) i hovedrollen. Spartakos er en karikatur af Kirk Douglas.
fixfax Fixfax
Asterix’ britiske fætter.

På engelsk er fix løsningen på et problem, og fax er en forkortelse af facsimile, Facsimile kommer af det latinske fac simile, der betyder lav på samme måde. Den første telefax maskine blev i øvrigt fremstillet i 1861, og den kom derfor frem før den første telefon var tilgængelig.
obelix Obelix
Asterix’ bedste ven.

Faldt i gryden med trylledrik og får ikke noget sidenhen undtagen i KLEO og [SØS]. Der er flere muligheder for fortolkninger navnet:

  1. En obelisk er et typografisk symbol (†), der oprindeligt blev anvendt til at markere noget var uægte eller værdiløst. Ordet kommer af det græske Obelos eller Obeliskos, og symbolet var det modsatte af Asteriskos (*). Nu anvendes symbolet til at markere en fodnote eller dødsdatoen for en person.
  2. På græsk lyder obelix som ovelias (ovelos), der er oldgræsk for det spyd gallerne brugte til at stege vildsvin over åben ild. Måske den bedste forklaring, når man tænker på Obelix’ madvaner.
  3. Obelisk er et stenmonument med fire sider og en pyramidetop, f.eks. som centrum af Place de la Concorde i Paris.
idefix Idefix
Obelix’ bedste ven. Han bliver altid ked af det, når træer vælter.

Navnet er en direkte oversættelse af det franske navn, og det betyder en fiks idé. Det franske navn blev valgt af læserne af Pilote i 60’erne.
asterix Asterix
Helten i vor historie.

Fortolkningen af navnet kan komme af:

  1. Ordet Asterisk kommer af græsk og betyder stjernelignende eller stammer fra stjernerne.
  2. Asteriskos kommer af græsk og er et kritisk, sædvanligvis rødt tegn (*) med hvilket oldtidens filologer frikendet steder i et håndskrift for mistanke om uægthed eller upålidelighed eller også erklærede dem for særlig smukke og værd at lægge mærke til. Det modsatte tegn var Obeliskos (†). Nu anvendes symbolet (*) til at fremhæve steder eller henvise til en fodnote.
  3. Aster kommer af det latinske navn for stjerne og rix henviser til det latinske rex, der betyder konge.
majestix Majestix
Høvding for gallerbyen.

Kommer af det latinske majestas, der i antikkens Rom var betegnelsen for folkets og statens værdighed. Senere blev begrebet overført til en kejserlig person, og dermed fulgte, at selv ubetydelige fornærmelser mod denne person, ofte blev genstand for vilkårlig forfølgelse og streng straf.
miraculix Miraculix
Troldmanden/druiden i gallerbyen.

Han besidder den hemmelige opskrift på trylledrikken.Miraculix kommer af mirakel, hvilket betyder en overnaturlig hændelse, der måske kan forklares.
hormetix Hørmetix
Gallerbyens fiskehandler.

Hørmetik er en dobbelthed mellem hørm, der betyder stank (og det henviser uden tvivl til de ikke altid friske fisk fra Hørmetix) samt til hermetik, der er en ældre betegnelse for hermetisk lukkede dåser med fiskekonserves (tak til Jens Erik Buur).
armamix Armamix
Gallerbyens smed.

Hænger ofte ud med Hørmetix med hvem han har et had/kærligheds forhold til. Armamix slår ofte Trubadurix i hovedet med forskellige remedier, for at få ham til at stoppe med at synge.På latin betyder arma enten våben, krig eller grejer.
senilix Senilix
Gallerbyens ældste beboer – omkring de 100 år.

Senilix henviser til det latinske senilis, der betyder oldingeagtig. Stammen af ordet er senex, der betyder gammel eller olding.
trubadurix Trubadurix
Gallerbyens skjald, spillemand og sanger!

Ender i sidste rude i hvert album med at blive bundet og kneblet, så han ikke kan spolere festmiddagen med sang. Dette er dog ikke tilfældet i GGAL, VIKI, SKRK, OLYM, BYPL, GAVE, AMER, ØST, ROSE, HIML, PIKT og PAPY (indtil Asterix Fodnoter er færdig!). Troubadour var en middelalderlig digter fra sydfrankrig nærmere betegnet Provence. Ordet oprinder af trobador, der betyder “den der finder”.
lillefix Lillefix
Indbygger i gallerbyen (senere flytter hun dog til Condate).

Lillefix er kæreste med Tragicomix og datter af Magnafix. Navnet siger sig selv: En der er lille og fiks, hvilket Lillefix helt åbentlyst er.
godemine Godemine
Majestix’ ægtefælle.

Navnet er en del af talemåden “…. at holde gode miner til slet spil”.
culinarius Culinarius
Skibskok.

Culinarius stammer fra det latinske culina, der betyder køkken. Culinarius, der på dansk er kulinarisk, betyder kogekunst.
rodskaeg Rødskæg
Piraternes kaptajn.

Rødskæg er en henvisning til serien “Barbe Rouge” af Victor Hubinon.
treben Treben
Piraternes lyriske styrmand.

Treben har sit navn, da han jo går med stok. Lige som sit forbillede Tripod i serien “Barbe Rouge” af Victor Hubinon taler Treben flydende latin.
baba Baba
Piraternes udkigspost.

Baba er en direkte henvisning til hans pandant i serien “Barbe Rouge” af Victor Hubinon.
hyapados Hyapados
Ypperstepræst i Atlantis.

Navnet er direkte taget fra det originale franske navn. Navnet er en omskrivning af sætningen Il n’y a pas d’os, der betyder Det er der ingen problemer i.Hyapados er en karikatur af en tidligere TV caster, serieforfatter og skuespiller Jean-Paul Rouland (1928-).

Steder

Kronologisk Betydning eller kommentar
Gallien Kommer af det latinske Gallia. Landet omfattede det nuværende Frankrig, Belgien, det vestlige Schweiz, dele af Holland og Tyskland vest for Rhinen.
Lutetia Parisiorum Det oprindelige latinske navn for Paris. Lutetia stammer formentlig fra asien og betyder mudder, der skulle hentyde til marsken, der oprindeligt lå langs floden Seine.
Provincia Kommer fra latin og betød oprindeligt den virkekreds, som tildeltes de romerske embedsmænd. Senere blev betegnelsen om bestyrelsen af en erobret landsdel og gik derved over til at betegne landsdelen selv. I nyere tid anvendes provins som modsætningen til hovedstaden.
Akvitania Kommer af det latinske Aquitania, der var den romerske navn for den del af Frankrig, der befandt sig syd for floden Garonne mellem Bordeaux og Toulouse og nord for Pyrenæerne.
Akvarium En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. Akvarium kommer af det latinske aquarius, der betyder vandholdig. Anvendes i dag om kummer til fisk eller en bygning, der rummer akvarier, f.eks. Danmark Akvarium.
Solarium En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. En havsnegl, der hører hjemme i de varme have specielt omkring Kina. Der er næppe her tænkt på det nyere ord for en kunstig sol.
Terrarium En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. Terrarium er afledt af det latinske terra, der betyder land samt en analogi til akvarium. Et terrarium anvendes om en glaskasse til typisk krybdyr.
Perikum En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. Kommer af det græske hypereikon, der er en lyngart fra slægten hypericum.
Gallia Belgica Det romerske navn for det område, der i dag omfatter det sydlige Holland, Belgien, det nordøstlige Frankrig og det vestlige Tyskland.
Rom Hovedstaden i romerriget. Navnets oprindelse er ukendt.
Atlantis Atlantis er et sagnland, som den græske filosof Platon (428-348 f.Kr.) benyttede som eksempel på en idealstat. Landet skulle være oprettet af havguden Poseidon og beliggende i Atlanterhavet. Hovedstaden skulle være omgivet af cirkulære kanaler, og Platon beskrev, at landet forsvandt under havets overflade 10.000 f.Kr.

Kommentarer

Side_Rude Kommentar
Side 3 Vis comica stammer som skrevet fra et epigram fra Julius Cæsar om den romerske komediedigter Terentius (195-159 f.Kr.). Det betyder Komediens styrke. Personerne er naturligvis Goscinny og Uderzo.
Side 5
Rude 2
En sybarit var en indbygger i den syditalienske oldtidsby Sybaris. Byen var berygtet for indbyggernes nydelsessyge, så derfor anvendes ordet nu om en levemand.
Side 6
Rude 2
Pynte sig med lånte fjer er et udtryk fra en af Æsops (620-560 f.Kr.) fabler om en krage, der pyntede sig med påfuglefjer, den havde fundet. Den troede, at den var lige så betydningsfuld som de rigtige påfugle, og den prøvede at mænge sig med dem. Men de afslørede den hurtigt og jog den bort.
Side 7
Rude 1
Længe nok har vi slavesjæle været er en mindre omskrivning af den gamle danske sang Længe nok har jeg bondepige været, der blev skrevet af Kristen Karstensen (1809-1882) efter den danske sejr i slaget ved Isted i 1850.
Side 7
Rude 9
Romerne gav den iberiske halvø navnet Hispania, og det var dengang en samling af uafhængige kongeriger. Spanien blev som stat først dannet 1479 af en række katolske konger. I dag består den iberiske halvø af Spanien, Portugal, Andorra og Gibraltar.

Lusitania
var en romersk provins, omtrent i det nuværende Portugal. Navnet Portugal stammer fra Portus Cale, der er den latinske betegnelse for Cales port – altså havn. Lusitania lå i det nordlige Portugal.

Belgia eller Gallia Belgica er det romerske navn for det område, der i dag omfatter det sydlige Holland, Belgien, det nordøstlige Frankrig og det vestlige Tyskland.

Afrika er det næststørste kontinent. Navnet kan stamme fra befolkningen nær Karthago, der kaldtes Afri.

Germania var i romertiden området, der lå mellem Rhinen og Elben.

Britannia var et område, der i dag består af England. Romerne gav dette navn til den sydlige del af Storbritannien.

Zeus er den højest rangerende af de olympiske guder. Han regerer på Olympen, og han er gud over himlen og torden. Den tilsvarende romeske gud hedder Jupiter.
Side 8
Rude 1
Berberne kom fra nord-Afrika fra 200-600, og de fordrev en folkegruppe kaldet bauforene i et landområde i det nord-vestlige Afrika. I 1076 erobrede arabiske krigermunke – kaldet Al Murabitun – den sydlige del af Ghana, og i løbet af de næste 500 år blev Mauritanien etableret.
Side 8
Rude 5
Oh mutter Germania er en sang, men henvisningen har jeg ikke fundet. Hjælp ønskes.
Side 9
Rude 8
Vercingetorix (72-46 f. Kr.) var gallisk høvding af Arvernernes stamme. Han rejste 52 f. Kr. sine landsmænd til opstand mod Cæsar, men han blev indesluttet i fæstningen Alesia, hvor Cæsar efter svære kampe vandt. Vercingetorix blev ført til Rom og henrettet.

Navnet betyder på gallisk over (ver) – kriger (cingetos) – konge (rix).
Side 11
Rude 1
SPQR på skiltet står for Senatus Populusque Romanus på latin, og det betyder Senatet og det romerske folk. Forkortelsen blev brugt overalt i det gamle Rom, og det kan stadig ses den dag i dag f.eks. på kloakdæksler i Rom. En nyere italiensk fortolkning er Sono pazzi questi Romani, der betyder De er skøre, de romere.
Side 11
Rude 6
Asterix tror Inconsensus hedder Incomprehensensus. Comprehendo betyder at gribe fat i eller forstå på latin, og dermed betyder navnet uforståeligt.
Side 15
Rude 7
Teutates (eller Toutatis) var en af de gamle keltiske guder. Navnet betyder “stammens far”, og han var gud for krig, vækst og rigdom. Teutates blev også tilbedt af gallerne.
Side 17
Rude 6
En rotisseuse eller rôtisseur er en restauratør, der serverer ristet/grillet kød. Chaîne des Rôtisseurs er formodentlig verdens største og mest anerkendte organisation for gastronomer, og i over 110 lande dyrker næsten 30.000 medlemmer kvalitet og kreativitet i kogekunsten, samtidig med at der værnes om det lokale køkkens egenart og udvikling. Organisationen stammer tilbage fra 1248, hvor Kong Ludvig af Frankrig oprettede et laug for de kokke, der stegte gæs til det kongelige bord.
Side 17
Rude 9
Karisma kommer af det græske charisma, der betyder foræring. Nu bruges vendingen om en person, der har charme og talent for at få positiv opmærksomhed.
Side 17
Rude 10
Man kunne se dette som en omvendt reference til Tornerose (The Sleeping Beauty, Walt Disney 1959), hvor prins Phillip kysser prinsesse Aurora for at vække hende af søvnen og dermed befri hende af forbandelsen. Man kunne også mene, at det var en overfortolkning.
Side 19
Rude 4
Caligae er de solide militærsandaler, der blev brugt af de romerske legionærer. Sandalerne var lavet af læder, og sålen var forstærket med stål for bedre holdbarhed. Kejser Caligula (lille sandal) fik dette kælenavn, da han voksede op i en militærlejr.
Side 20
Rude 2
Poseidon er den græske havgud for floder, kilder, storme og jordskælv. Han var søn af Kronos og Rhea, og han var bror til Demeter, Hades, Hestia, Zeus og Hera. Da Kronos var styrtet, delte Zeus verden mellem Poseidon, Hades og ham selv.
Side 20
Rude 3
Neptun er havets gud i den romerske mytologi. Neptun er bror til Jupiter og Pluto.
Side 27
Rude 6
Germania, Germania atter over alt og alle! er en tidlig udgave af Deutschland, Deutschland über alles (Deutschland Lied), som har været den tyske nationalsang siden 1922.
Side 28
Rude 1
Ostia Antica var Roms havneby ved Tiberens munding. Ostia blev anlagt med militære formål, så adgangen til Rom var beskyttet. I takt med det romerske riges forfald blev Ostia forladt, og byen var tom i det 9. århundrede.
Side 29
Rude 7
Ricinus communis er en tropeplante, hvoraf der udvindes amerikansk olie.
Side 29
Rude 9
Apicius er den populære titel på De re coquinaria, der er en samling af romerske opskrifter. Apicius er altid blevet associeret med god mad, og den mest kendte person var gourmeten Marcus Gavius, der fik tilnavnet Apicius.
Side 30
Rude 2
Mare Britannicum er den del af Atlanterhavet, der ligger syd for Irland. Området kaldes i dag Det Keltiske Hav.

Cap Finisterre er en stenet halvø i det nordvestlige Spanien.
Side 30
Rude 3
Gesobrivate er som nævnt det gamle navn for havnebyen Brest, der ligger i det vestlige Bretagne i Frankrig.
Side 30
Rude 9
Piratflaget Jolly Roger stammer i sit nuværende design fra starten af 1700-tallet. Tidligere var flaget rødt eller grønt, men ofte brugte piraterne ingen flag eller flag med andre farver, for at narre de skibe, de skulle borde.
Side 31
Rude 2
Vasaller var i middelalderen frie mænd, som havde givet sig ind under en herre og fik dennes beskyttelse. Ordet kommer af det latinske valallus, der betyder tjener.
Side 31
Rude 5
Summum jus, summa injuria er et latinsk citat af Marcus Tullius Cicero (106-43 f.Kr.), der betyder Den højeste ret, den største uretfærdighed. Citatet er senere brugt i et billede af Erik Henningsen (1855-1930) med tilføjelsen Barnemordet.
Side 35
Rude 4
Atlantis er et sagnland, som den græske filosof Platon (428-348 f.Kr.) benyttede som eksempel på en idealstat. Landet skulle være oprettet af havguden Poseidon og være beliggende i Atlanterhavet. Platon angav, at landet forsvandt under havets overflade 10.000 f.Kr.
Side 35
Rude 9
Ornamental stammer fra det latinske ornamentum, der er afledt af ornare, der betyder pryde eller udsmykke.
Side 38
Rude 1
Billedet er en hyldest til en scene fra Walt Disneys Fantasia (1940), hvor der i stedet for køer er flyvende heste. Selv den lille sorte ko har en pendant, der har problemer med at flyve.
Side 39
Rude 5
Sine qua non er en vending på latin, der betyder noget i retning af, at uden dette kan det ikke være dvs. uomgængelig.
Side 39
Rude 7
Aiolos er i den græske mytologi guden over vinde. Han menes at være søn af Poseidon, og han bor ikke på Olympen med de andre guder, men holder sig for sig selv.
Side 40
Rude 5
Nunc est bibendum er første del af citatet Nunc est Bibendum, nunc pede libero pulsanda tellus, der er latin og betyder Nu er det tid at drikke, og nu er det tid til at løsne fødderne og komme på gulvet, dvs. der skal festes. Citatet er af Quintus Horatius Flaccus (65-27 f.Kr.) fra hans digtsamling Odes.
Side 41
Rude 6
Felix qui potuit rerum cognoscerer causas er et latinsk citat af den romerske digter Publius Vergilius Maro (70-19 f.Kr.) også kaldet Virgil. Citatet stammer fra hans værk Georgica, og det betyder Lykkelig er han, der kan lære af årsagerne til hændelser.
Side 45
Rude 4
En blide er en krigsmaskine fra middelalderen, der virker efter vægtstangsprincippet. Vægtstangen roterer omkring en akse, hvor kontravægten hænger i den ene ende, og projektilet ligger i en slyngpose i den anden ende.
Side 46
Rude 1
Prætention kommer af det latinske praetendere, der betyder at strække frem. Nu er betydningen et krav eller en fordring.

Diverse …

Side_Rude Kommentar
Side 14
Rude 6
Gardinet har en gul stribe, der er forsvundet på side 15 og side 17.