III: Asterix og Goterne (GOTE)

03-GOTE-forside Tegning: Albert Uderzo
Tekst: René Goscinny
Oversættelse: Per Då
Originaltitel: Astérix et les Goths
Udgivet: 1963
Min udgave: 1973
Ændringer i 1999-udgaven med rødt

 

Synopsis

Asterix og Obelix følger Miraculix til den årlige druidekongres i Nyskoven. Goterne har en patrulje ude for at kidnappe en af druiderne, så han kan skaffe dem magt til at indtage romerriget. Så snart goterne har kidnappet Miraculix optager Asterix og Obelix forfølgelsen. De bliver på skift forvekslet med romere og gotere, og da de bliver forenet med Miraculix udtænker de en plan, der får alle goterne til at slås indbyrdes i hvad, der kommer til at hedde de Astericinske krige.

Personer

Kronologisk_i_album Betydning, oprindelse eller kommentar
trubadurix Trubadurix
Gallerbyens skjald, spillemand og sanger!

Ender på sidste side i hvert album med at blive bundet og kneblet, så han ikke kan spolere festmiddagen med sang. Dette er dog ikke tilfældet i GGAL, VIKI, SKRK, OLYM, BYPL, GAVE, AMER, ØST, ROSE, HIML, PIKT og PAPY (indtil Asterix Fodnoter er færdig!). Troubadour var en middelalderlig digter fra sydfrankrig nærmere betegnet Provence. Ordet oprinder af trobador, der betyder “den der finder”.
asterix Asterix
Helten i vor historie.

Fortolkningen af navnet kan komme af:

  1. Ordet Asterisk kommer af græsk og betyder stjernelignende eller stammer fra stjernerne.
  2. Asteriskos kommer af græsk og er et kritisk, sædvanligvis rødt tegn (*) med hvilket oldtidens filologer frikendet steder i et håndskrift for mistanke om uægthed eller upålidelighed eller også erklærede dem for særlig smukke og værd at lægge mærke til. Det modsatte tegn var Obeliskos (†). Nu anvendes symbolet (*) til at fremhæve steder eller henvise til en fodnote.
  3. Aster kommer af det latinske navn for stjerne og rix henviser til det latinske rex, der betyder konge.
miraculix Miraculix
Troldmanden/druiden i gallerbyen.

Han besidder den hemmelige opskrift på trylledrikken.Miraculix kommer af mirakel, hvilket betyder en overnaturlig hændelse, der måske kan forklares.
obelix Obelix
Asterix’ bedste ven.

Faldt i gryden med trylledrik og får ikke noget sidenhen undtagen i KLEO og [SØS]. Der er flere muligheder for fortolkninger navnet:

  1. En obelisk er et typografisk symbol (†), der oprindeligt blev anvendt til at markere noget var uægte eller værdiløst. Ordet kommer af det græske Obelos eller Obeliskos, og symbolet var det modsatte af Asteriskos (*). Nu anvendes symbolet til at markere en fodnote eller dødsdatoen for en person.
  2. På græsk lyder obelix som ovelias (ovelos), der er oldgræsk for det spyd gallerne brugte til at stege vildsvin over åben ild. Måske den bedste forklaring, når man tænker på Obelix’ madvaner.
  3. Obelisk er et stenmonument med fire sider og en pyramidetop, f.eks. som centrum af Place de la Concorde i Paris.
audivisius Audivisius
Romersk grænsevagt.

Audivisius er en sammentrækning af den latinske talemåde “audi, vide, sile”, der betyder “hør, se og ti”.
supercilius Supercilius
Romersk grænsevagt.

Supercilius er en lille muskel i øjenlåget. Det betyder også, at man er arrogant og overlegen, dvs. man hæver øjenbrynene.
sassur Sassur
Gotisk fører.

Sassur betyder svigerfar på hindu.
cedur Cedur
Goter.

Cedur henviser til tonearten c-dur.
dedur Dedur
Goter.

Dedur henviser til tonearten d-dur.
edur Edur
Goter.

Edur henviser til tonearten e-dur.
efdur Efdur
Goter.

Efdur henviser til tonearten f-dur.
anaestesix Anæstesix
Druide.

Har en trylledrik, der gør en ufølsom for smerte. Henviser til anæstisi, der er bedøvelse og smertebehandling under en opration.
ovis Ovis Nigra
Legionær.

Ovis betyder får på latin og nigra betyder sort, altså det sorte får. Anæstesix får jo også Ovis Nigra til at sige som et får.
animix Animix
Druide.

Fremtryller blomster ved druidekongressen i Nyskov. Har en navnebror, der er flamlænder (se TRØJ). Animix er sammensat af anima, der betyder sjæl på latin tilsat en isme. Animisme er troen på, at alt har en sjæl, dvs. alle fænomener har deres oprindelse i sjælen og ikke i ydre årsager.
barometrix Barometrix
Druide.

Fremtryller regn ved druidekongressen i Nyskov.Barometrix kommer af barometer, der måler luftens tryk. Et lavt barometertryk har tendens til at give dårligt vejr, mens et højt barometertryk giver godt vejr.
diminuix Diminuix
Druide.

Tryller pulver og gryder små.Diminuix henviser til det latinske deminuo, der betyder formindsker.
nonpossumus Nonpossumus
Romersk general.

Kommer af det latinske non possumus, der betyder vi kan ikke.
bona-fide Bona Fide
Legionær, der får stjålet sit tøj af Obelix.

Bona Fide eller bona fides betyder på latin god tro. Betød i romerretten den redelighed og handlen efter tro og love, som man kunne vente mellem parter, der afslutter retshandler.
honoris-causa Honoris Causa
Legionær, der får stjålet sit tøj af Asterix.

Honoris Causa betyder på latin for ærens skyld eller at vise sin én sin agtelse. En doktor honoris causa er en person, der har fået doktorgraden som en æresbevisning uden forudgående disputats.
wilhelmur Wilhelmur III
Goterhøvding.

Wilhelmur III er formentlig en henvisning til den preussiske kong Wilhelm III (1770-1840), der bl.a. led et nederlag til de franske styrker under Napoleon. Han vendte tilbage i 1813, da Napoleon led sit nederlag mod russerne. Welhelmur III er en karikatur af Otto von Bismarck (1815-1898), Ministerpresident i det daværende Preussen i perioden 1862 til 1890.
filur Filur
Gotisk/Gallisk tolk.

Filur er et forvansket ord af det franske filou, der betyder en listig person, gavtyv eller bedrager.
comfur Comfur
Gotisk ceremoni-chef.

Comfur kommer af komfur, der er samling af kogeplader og en ovn.
fractur Fractur
Gotisk bøddel.

Fractur kommer af fraktur, der kan betyde:
1) Knoglebrud eller 2) en ældre form for gotisk skrift. Skriftformen er blevet fortrængt af de romerske skriftformer i det 19. århundrede.
fisdur Fisdur
Gotisk høvdinge kandidat.

Fisdur henviser til dur-becifringen F#.
hitlur Hitlur
Gotisk høvdinge kandidat.

Hitlur henviser til den engelske udtale af Hitlers navn. Og vi ved vist allesammen, hvem han var.
ruptur Ruptur
Gotisk høvdinge kandidat.

Ruptur kommer af latin og er betegnelsen for noget, der bliver helt eller delvist overrevet.
sutur Sutur
Gotisk høvdinge kandidat og frænde til Filur.

Sutur kommer af det latinske sutura, der er den kirurgiske betegnelse for en syning.
stopur Stopur
Gotisk høvdinge kandidat.

Stopur er et ur, der tæller ned fra et givet antal minutter til nul, hvorefter det ringer.
majestix Majestix
Høvding for gallerbyen.

Kommer af det latinske majestas, der i antikkens Rom var betegnelsen for folkets og statens værdighed. Senere blev begrebet overført til en kejserlig person, og dermed fulgte, at selv ubetydelige fornærmelser mod denne person, ofte blev genstand for vilkårlig forfølgelse og streng straf.

 

Steder

Kronologisk Betydning eller kommentar
Gallien Kommer af det latinske Gallia. Landet omfattede det nuværende Frankrig, Belgien, det vestlige Schweiz, dele af Holland og Tyskland vest for Rhinen.
Lutetia Parisiorum Det oprindelige latinske navn for Paris. Lutetia stammer formentlig fra asien og betyder mudder, der skulle hentyde til marsken, der oprindeligt lå langs floden Seine.
Provincia Kommer fra latin og betød oprindeligt den virkekreds, som tildeltes de romerske embedsmænd. Senere blev betegnelsen om bestyrelsen af en erobret landsdel og gik derved over til at betegne landsdelen selv. I nyere tid anvendes provins som modsætningen til hovedstaden.
Akvitania Kommer af det latinske Aquitania, der var den romerske navn for den del af Frankrig, der befandt sig syd for floden Garonne mellem Bordeaux og Toulouse og nord for Pyrenæerne.
Akvarium En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. Akvarium kommer af det latinske aquarius, der betyder vandholdig. Anvendes i dag om kummer til fisk eller en bygning, der rummer akvarier, f.eks. Danmark Akvarium.
Solarium En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. En havsnegl, der hører hjemme i de varme have specielt omkring Kina. Der er næppe her tænkt på det nyere ord for en kunstig sol.
Terrarium En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. Terrarium er afledt af det latinske terra, der betyder land samt en analogi til akvarium. Et terrarium anvendes om en glaskasse til typisk krybdyr.
Perikum En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. Kommer af det græske hypereikon, der er en lyngart fra slægten hypericum.
Gallia Belgica Det romerske navn for det område, der i dag omfatter det sydlige Holland, Belgien, det nordøstlige Frankrig og det vestlige Tyskland.
Nyskoven Formentlig ikke nogen speciel henvisning. Den mest kendte Nyskov er F. Marryats (1792-1848) bøger om børnene i Nyskoven fra 1847.
Gotland Befolkningen stammer fra Polen, og omkring år 200 grundlage de et rige ved Sortehavet. Gotland var opdelt mellem Vestgotere og Østgotere. Vestgoterne invaderede Norditalien i år 402, og i år 410 indtog de Rom. I år 411 grundlage de et rige ved Toulouse. I år 711 måtte Vestgoterne vige for araberne, og sproget er uddødt omkring år 900.

 

Kommentarer

Side_Rude Kommentar
Forsiden Goter udledes af det gotiske ord giutan, der betyder at støbe eller gyde.
Side 6
Rude 5
Dixi! betyder Jeg har talt! på latin.
Side 6
Rude 9
Errare humanum est betyder Det er menneskeligt at fejle. Skrevet af Alexander Pope (1688-1744) i værket An Essay on Criticism fra 1711.
Side 9
Rude 8
Gothland, Gohtland over alt! Over alle hist og her må være forløberen for den tyske nationalsang Deutschlandlied, der starter med Deutschland, Deutschland über alles. Teksten er skrevet af af August Heinrich Hoffmann von Fallersleben (1798-1874) i 1841, og musikken er skrevet af Joseph Heydn (1732-1809) til brug for den Østrigske kejserhymne i 1797.
Side 10
Rude 6
Venner, landsmænd, fagfæller er en henvisning til Marcus Antonius’ indledning til hans tale til borgerne i William Shakespeares Julius Cæsar 3. akt, 2. scene. Hans indledning er: Venner! Romere! Landsmænd!
Side 12
Rude 4
Anæstesix koger pommes frit på trods af, at kartoflen først kom til Europa omkring år 1560 fra Columbia.
Side 15
Rude 6
En decurion er en officer i det romerske kavaleri, men titlen er anvendt forkert. Den romerske soldat er en option, som ofte er leder af en patrulje.
Side 16
Rude 9
Diximus! betyder Vi har talt! på latin.
Side 18
Rude 4
Appelsin i skød, jf. Adam. Romerne tænker formentlig på vendingen en appelsin i turbanen, der blev bragt til litteraturen af Adam Oehlenschläger (1779-1850). At få en appelsin i turbanen betyder, at man er meget heldig.
Appelsinen bliver brugt i Oehlensclägers lystspil Alladin fra 1805.
Side 18
Rude 10
Legionærerne har underbukser på. Arkæologer har fundet undertøj af læder, der er over 7.000 år gammelt. Den Egyptiske konge Tutankhamum (1341 f.Kr. – 1323 f.Kr.) var begravet i linned, der fungerede som undertøj.
Side 19
Rude 6
Ave! betyderHil! på latin.
Side 19
Rude 8
Quis? Quid? betyder Hvem? Hvad? på latin.
Side 21
Rude 4
 …. ved antikkens samlede Pantheon! …. ved antikkens samlede guder! Pantheon er en kuppelkirke i Rom, der er bygget i år 25 f. Kr. Det var tempel for de 7 planetguder: Apollo, Diana, Merkur, Venus, Mars, Jupiter og Saturn.
Side 21
Rude 6
Kohorte er 1/10 del af en legion, der består af 3-6.000 mand.
Side 22
Rude 4
Fører betal vi følger er en oversættelse af Führer befiehl – wir folgen, der blev anvendt som slogan under 2. verdenskrig, f.eks. som inskreptioner og i teaterstykker.
Side 23
Rude 5
Den første af Sassurs eder er en svastika. En svastika kommer af det ældste sprog sanskrit, og der forestiller et ligesidet kors med bukkede arme (enten til højre eller til venstre). Ordet er sammensat af svasti, der betyder lykke og med ka som suffiks betyder det Det som bringe lykke. Efter 2. verdenskrig er symbolet blevet kendt som hagekorset.
Side 24
Rude 11
de venners og goters henviser til de danske kongetitler. de Venders blev indført af Knud d. 6. ved erobringen af Rygen i 1170 og Pommeren i 1185. de Goters blev indført af Valdemar Atterdag ved erobringen af Gotland i 1361. Valdemar Atterdag (1320-1375) havde således titlen Af Guds Nåde Konge til Danmark, de Venders og Gothers. Disse og alle øvrige erobringer blev først fjernet fra titlerne af Margrethe d. 2. i 1972.
Side 27
Rude 2
Lederen af patruljen minder til forveksling om Graham Chapmans (1941-1989) militærperson i Monty Python’s Flying Circus.
Side 27
Rude 5
Borteskamotere skal deles i bort og eskamotere, der betyder at trylle bort, hvilket må betyder, at man bliver tryllet meget bort. Eskamotere kommer af det franske escamoter.
Side 29
Rude 3
M.P. er en forkortelse for MilitærPolitiet.
Side 34
Rude 5
Middelalderen strækker sig fra 400-tallet til 1400-tallet. Miraculix formår at holde Goterne ude af Frankrig indtil år 411, da Vestgoterne grundlægger et rige ved byen Toulouse.
Side 34
Rude 6
Del og hersk stammer fra afslutningen af Latinerkrigen i 280 f.Kr., men det er blevet anvendt af flere krigsherrer gennem tiderne, bl.a. Ludvig d. 11 (1423-1483) og Niccolò Machiavelli (1469-1527). Det latinske udtryk er Divide et impera!. Princippet betyder, at man skal dele, hvis man vil regere. Romerne brugte princippet til at kontrollere deres erobrede provinser ved at spille på interne konflikter, således at de slap for at bruge unødvendige ressourcer på at holde revolutionære personer nede.
Side 34
Rude 6
Del og hersk stammer fra afslutningen af Latinerkrigen i 280 f.Kr., men det er blevet anvendt af flere krigsherrer gennem tiderne, bl.a. Ludvig d. 11 (1411-1483) og Machiavelli (1469-1527). Det latinske udtryk er Divide et impera!. Princippet betyder, at man skal dele, hvis man vil regere.
Side 36
Rude 1
Ceremoni-chefen Comfur er foregangsmanden for de Magdeburgske halvkugler, der første gang blev demonstreret af Otto von Guericke (1602-1686) borgmester i byen Magdeburg. I 1654 viste han hvordan to halvkugler pumpet tomme for luft, ikke kan skilles ad igen – efter sigende ikke engang af to spand heste. De to spand bliver anvendt på side 39, rude 3 til at sønderrive Filur.
Side 38
Rude 7
Den sorte ørn er formentlig en forsimplet udgave af den preussiske ørn, der blev anvendt i deres flag 1894-1918 eller en udgave af byvåbnet fra byen Germersheim i Tyskland nær den franske by Strasbourg.
prussiaflaggermersheim
Side 40,
Rude 9
Comfur fortsætter med at være på forkant. Baseret på Otto von Guerickes halvkugler opfandt Denis Papin trykkogeren 20 år senere omkring 1674. Papin’s gryde anvendes den dag i dag som autoklave til sterilisering af operationsinstrumenter.
Side 42
Rude 4
Usurpator! kommer af det latinske usurpere, der betyder at tilrane sig magten, idet den lovlige hersker fortrænges.
Side 43
Rude 1
Der er en trillebør på billedet på trods af, at trillebøren først kommer til Europa i 1200-tallet. Trillebøren kendes tilbage fra 100 f.Kr. i Kina.
Side 45
Rude 1
Astericinske krige er en samling af krige a’la de puniske krige 264-146 f.Kr mellem Rom og Kartago.
Side 45
Rude 4
(Jf. Roskilde) henviser til Blodnatten i Roskilde i 1157, hvor kongerne Svend, Knud og Valdemar skulle dele Danmark og Skåne mellem sig, men Svends mænd dræbte Knud og sårede Valdemar. Senere blev Svend dræbt i et slag mod Valdemar, som efter 11 års borgerkrig blev konge af Danmark.
Side 45
Rude 5
Han forstår at værne magten henviser til den tyske værnemagt under 2. verdenskrig. Værnemagt er en fordanskning af det tyske Wehrmacht, der var betegnelsen for de samlede nazistyrker fra 1935-1946.

 

Diverse …

Side_Rude Kommentar
Side 10
Rude 8
Bemærk at der er fem par øjne, der kigger ud fra buskadset – ud over Sassurs.
Side 34 –
Side 35
Da Asterix, Obelix, Miraculix og Filur bliver lukket inde i cellen, er låsen lodret på side 34, rude 8. Da de beder om ingredienser til “det sidste måltid” er låsen vandret på side 35, rude 11.
Side 14 Farvelægningen er kikset en del steder i dette album. Hele side 14 er underlig, Miraculix’ vadsæk skifter farve flere gange, ligesom den lille romers prikkede underbukser skifter 4-5 gange fra side 18 og frem.