V: Gallien Rundt! (GRUN)

05-GRUN-forside Tegning: Albert Uderzo
Tekst: René Goscinny
Oversættelse: Per Då
Originaltitel: Le Tour de Gaule
Udgivet: 1965
Min udgave: 1974
Ingen ændringer i 2000-udgaven

 

Synopsis

En overgeneralfeltinspektør fra Rom bygger en palisade omkring gallerbyen, så gallerne er i en slags fængsel, nu de ikke vil indordne sig for den historiske nødvendighed. Asterix indgår et væddemål med inspektøren om, at han og Obelix vil drage Frankrig rundt og indsamle specialiteter som et bevis på, at romerne ikke kan kue gallerne. Rejsen bliver et sandt “Tour de France”, heraf hentydningen i originaltitlen, hvor vore venner får samlet alle specialiteterne.

 

Personer

Kronologisk_i_album Betydning, oprindelse eller kommentar
ergo-bibamus Ergo Bibamus
Centurion i Perikum.

Ergo betyder altså og bibamus kommer af bibo, der betyder at drikke. Ergo Bibamus betyder “Altså drikker vi”.
publius-naso Publius Naso
Overgeneralfeltinspektør fra Rom.

Ovidius Publius Naso (43 f.Kr.-17) var en romersk digter, der var en ledende figur i Roms sociale liv. I år 8 blev han landsforvist til Sortehavet, og hans bøger blev fjernet fra bibliotekerne.
obelix Obelix
Asterix’ bedste ven.

Faldt i gryden med trylledrik og får ikke noget sidenhen undtagen i KLEO og [SØS]. Der er flere muligheder for fortolkninger navnet:

  1. En obelisk er et typografisk symbol (†), der oprindeligt blev anvendt til at markere noget var uægte eller værdiløst. Ordet kommer af det græske Obelos eller Obeliskos, og symbolet var det modsatte af Asteriskos (*). Nu anvendes symbolet til at markere en fodnote eller dødsdatoen for en person.
  2. På græsk lyder obelix som ovelias (ovelos), der er oldgræsk for det spyd gallerne brugte til at stege vildsvin over åben ild. Måske den bedste forklaring, når man tænker på Obelix’ madvaner.
  3. Obelisk er et stenmonument med fire sider og en pyramidetop, f.eks. som centrum af Place de la Concorde i Paris.
asterix Asterix
Helten i vor historie.

Fortolkningen af navnet kan komme af:

  1. Ordet Asterisk kommer af græsk og betyder stjernelignende eller stammer fra stjernerne.
  2. Asteriskos kommer af græsk og er et kritisk, sædvanligvis rødt tegn (*) med hvilket oldtidens filologer frikendet steder i et håndskrift for mistanke om uægthed eller upålidelighed eller også erklærede dem for særlig smukke og værd at lægge mærke til. Det modsatte tegn var Obeliskos (†). Nu anvendes symbolet (*) til at fremhæve steder eller henvise til en fodnote.
  3. Aster kommer af det latinske navn for stjerne og rix henviser til det latinske rex, der betyder konge.
majestix Majestix
Høvding for gallerbyen.

Kommer af det latinske majestas, der i antikkens Rom var betegnelsen for folkets og statens værdighed. Senere blev begrebet overført til en kejserlig person, og dermed fulgte, at selv ubetydelige fornærmelser mod denne person, ofte blev genstand for vilkårlig forfølgelse og streng straf.
alambix Alambix
Indbygger i gallerbyen.

Alambic er det arabiske navn for et destillationsapperat, der bl.a. bruges til produktion af cognac.
miraculix Miraculix
Troldmanden/druiden i gallerbyen.

Han besidder den hemmelige opskrift på trylledrikken.Miraculix kommer af mirakel, hvilket betyder en overnaturlig hændelse, der måske kan forklares.
trubadurix Trubadurix
Gallerbyens skjald, spillemand og sanger!

Ender på sidste side i hvert album med at blive bundet og kneblet, så han ikke kan spolere festmiddagen med sang. Dette er dog ikke tilfældet i GGAL, VIKI, SKRK, OLYM, BYPL, GAVE, AMER, ØST, ROSE, HIML, PIKT og PAPY (indtil Asterix Fodnoter er færdig!).
Troubadour var en middelalderlig digter fra sydfrankrig nærmere betegnet Provence. Ordet oprinder af trobador, der betyder “den der finder”.
amans-amens Amans Amens
Romer med flodbåd

Amans betyder en elsker på latin, og amens betyder tåbelig, ude af sig selv.
quaerenda-pecunia Quærenda Pecunia
Romerinde i flodbåd.

Quærenda kommer af quaero, der betyder søger, og pecunia betyder rigdom.
idefix Idefix
Obelix’ bedste ven.

Han bliver altid ked af det, når træer vælter.Navnet er en direkte oversættelse af det franske navn, og det betyder en fiks idé. Det franske navn blev valgt af læserne af Pilote i 60’erne.
collaborix Collaborix
Gallisk stikker.

Navnet kommer af collaborare, der betyder person, der samarbejder med en fjendtlig besættelsesmagt. På dansk er ordet kollaboratør opstået under 2. verdenskrig, hvor det blev betragtet som landsforrædderi at hjælpe besættelsesmagten.
salvo-titulo Salvo Titulo
Præfekt og folkepolitikommandant over Lugdunum.

Salvo titulo betyder “med forbehold af titlen” på latin. Tidligere anvendtes forkortelsen S.T. i indledningen i breve for at undgå at skulle opregne alle den pågældendes titler. Dermed kom man ikke til at anføre en forkert titel.
orthofix Orthofix
Kroejer i Lugdunum.

Ortho anvendes som forstavelse for ord, og det betyder ret eller rigtig på latin. Fix kommer af det latinske fixus, der betyder fast.
perditus Perditus
Romersk legionær.

Perditus betyder fortabt på latin (tak til Adam Schwartz).
ubi-es Ubi Es
Romersk legionær.

Ubi es betyder “hvor er du?” på latin.
provencix Provencix
Kroejer i Massilia (Marseille).

Provencix stammer fra det latinske provincia, der betyder provins.Kroejeren er en karikatur af den franske skuespiller Raimu (1883-1946) egentlig Jules Muraire. Provencix har optrådt uden navn som kroejer i TRYL, hvor han åbner en kro i Massilia.
patrona Patrona
Kromutter i Massilia (Marseille).

Patrona betyder en beskytterinde på latin.
otto-manus Otto Manus
Præfekt i Tolosa (Toulouse).

Navnet er en henvisning til en ottoman, der er en tyrkisk sofa uden ben. Det kan endvidere have en hentydning til Det Ottomanske rige, der var et stort tyrkisk rige grundlagt af Osman 1. i 1281, og det bestod til 1923, hvor det nuværende Tyrkiet erstattede det.
numerus-clausus Numerus Clausus
Chef for folkepolitbureauet i Aginum (Agen).

Navnet betyder adgangsbegrænsning på latin. Direkte oversat betyder numerus antal og clausus betyder lukker.
servitrix Servitrix
Gallisk kollabotør i Aginum (Agen).

Navnet kommer af det latinske servitus, der betyder trældom eller slaveri.
plexus Plexus
Romersk røver.

Plexus er fra latin, hvor det betyder en samling af nerver.
radius Radius
Romersk røver.

Radius er en geometrisk størrelse, der angiver afstanden fra centrum til et vilkårligt punkt på en cirkel. Radius kan også være spolebenet, der er den ene af de to underarmsknogler liggende i forlængelse af tommelfingeren (tak til Henrik Røgind).
inter-armas Inter Armas
Romersk garnisonskommandant i Burdigala (Bordeaux).

På latin betyder inter i løbet af eller under, og arma betyder våben eller krig. Inter Armas er altså under krig. Cicero udtalte i 50 f.Kr. “Inter armas, silent leges”, hvilket betyder, at i krig er loven stille.
kolerix Kolerix
Skipper fra Gesocribate (Le Conquet).

Navnet kan komme af koleriker, der er et vredt og opfarende menneske. Det kommer fra græsk, hvor kholerikós betyder galdesyg, da man i gamle dage antog, at vreden kom fra galdesyren.
rodskaeg Rødskæg
Piraternes kaptajn.

Rødskæg er en henvisning til serien “Barbe Rouge” af Victor Hubinon.
treben Treben
Piraternes lyriske styrmand.

Treben har sit navn, da han jo går med stok. Lige som sit forbillede Tripod i serien “Barbe Rouge” af Victor Hubinon taler Treben flydende latin.
erix Erix
Rødskægs søn.

Navnet er formentlig en henvisning til de mange danske konger, der har haft navnet Erik, f.eks. Erik Ejegod (1056-1103), Erik Klipping (1249-1286), Erik Menved (1274-1319) og Erik af Pommeren (1382-1459).

 

Steder

Kronologisk Betydning eller kommentar
Gallien Kommer af det latinske Gallia. Landet omfattede det nuværende Frankrig, Belgien, det vestlige Schweiz, dele af Holland og Tyskland vest for Rhinen.
Lutetia Parisiorum Det oprindelige latinske navn for Paris. Lutetia stammer formentlig fra asien og betyder mudder, der skulle hentyde til marsken, der oprindeligt lå langs floden Seine.
Provincia Kommer fra latin og betød oprindeligt den virkekreds, som tildeltes de romerske embedsmænd. Senere blev betegnelsen om bestyrelsen af en erobret landsdel og gik derved over til at betegne landsdelen selv. I nyere tid anvendes provins som modsætningen til hovedstaden.
Akvitania Kommer af det latinske Aquitania, der var den romerske navn for den del af Frankrig, der befandt sig syd for floden Garonne mellem Bordeaux og Toulouse og nord for Pyrenæerne.
Akvarium En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. Akvarium kommer af det latinske aquarius, der betyder vandholdig. Anvendes i dag om kummer til fisk eller en bygning, der rummer akvarier, f.eks. Danmark Akvarium.
Solarium En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. En havsnegl, der hører hjemme i de varme have specielt omkring Kina. Der er næppe her tænkt på det nyere ord for en kunstig sol.
Terrarium En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. Terrarium er afledt af det latinske terra, der betyder land samt en analogi til akvarium. Et terrarium anvendes om en glaskasse til typisk krybdyr.
Perikum En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. Kommer af det græske hypereikon, der er en lyngart fra slægten hypericum.
Gallia Belgica Det romerske navn for det område, der i dag omfatter det sydlige Holland, Belgien, det nordøstlige Frankrig og det vestlige Tyskland.
Rotomagus Det oprindelige navn for byen Rouen, der befinder sig i Normandiet. Byen er kendt for at være stedet, hvor Jean d’Arc blev brændt af englænderne. Byens navn er sammensat af roto = hvirvler rundt og magus = mager.
Camaracum Det oprindelige navn for byen Cambrai, der ligger i det nordlige Frankring i nærheden af Calais.
Durocortorum Det oprindelige navn for byden Reims, der er hovedstaden i Campagne distriktet nordøst for Paris. Reims var den oprindelige by, hvor Frankrigs konger blev kronet.
Divodurum Byen hedder i dag Metz, og den ligger i det østlige Frankrig tæt ved grænsen til Luxembourg og Tyskland. Metz var en af de vigtigste byer i Romertiden. Divodurum betyder byen ved det hellige bjerg.
Lugdunum Colonia Copia Claudia Augusta Lugdunum hedder i dag Lyon og er placeret i det sydøstlige Frankrig. Byen var en vigtig romersk by, der blev grundlagt 43 f.Kr. af Lucius Munatius Plancus. Byen var hovedstad i den romerske provins Gallia Lugdunensis. De romerske kejsere Claudius og Caracalla er født i byen. Byen er opkaldt efter solguden Lugh.
Nicae Oprindeligt blev byen grundlagt af grækerne 500 f.Kr. af grækerne, der kaldte byen Nicaea, der var en hyldest til gude Nike, der er guden for sejr. Byen hedder i dag Nice, og den er placeret i det sydøstlige hjørne af Frankrig.
Massilia Byen blev grundlagt 600 f.Kr. af grækerne under navnet Massalia. Efter romerne erobrede byen 49 f.Kr. ændrede den navn til Massilia. Byen hedder Marseille i dag, og det er Frankrigs næststørste by placeret i den sydøstlige del af Frankrig ved Middelhavet.
Tolosa Tolosa er det latinske navn for Toulouse, der er placeret i det sydvestlige Frankrig. Byen blev grundlagt 800 f.Kr.
Aginum Aginum er det romerske navn for byen Agen, der ligger sydøst for Bordeaux.
Burdigala Byen blev grundlagt 300 f.Kr., og 60 f.Kr. blev den erobret af romerne. I dag hedder byen Bordeaux og ligger i det sydvestlige Frankrig.
Gesocribate Byen er en gammel fiskerby, der er Frankrigs vestligste punkt. Byen hedder i dag Le Conquet.
Armorica Det romerske navn for det område, der i dag betegnes som Bretagne. Vores gallerby ligger i dette område lidt nord for byen Brest, der dog først bliver grundlagt i 300-tallet.

 

Kommentarer

Side_Rude Kommentar
Forsiden Sækken, som Obelix bærer under hele touren, er gul, hvilket også er farven på føretrøjen i nutidens Tour de France.
Side 5
Rude 4
Pax Romana betyder romersk fred på latin. Udtrykket bruges til at beskrive en lang periode med fred indenfor Romerriget. Pax Romana menes at have varet fra 29 f.Kr., da kejser Augustus erklærede en ende på de store borgerkrige, til år 180 da kejser Marcus Aurelius døde. Pax Romana forhindrede ikke romerne i at udkæmpe krige med deres nabostater.
Side 5
Rude 7
Pilum er som nævnt i oversættelsen et svært romersk kastespyd. Legionærerne står med almindelige kastspyd, men en pilum har en spids formet som en pil, så den ikke kunne trækkes ud af en gennemboret brynje og blive genanvendt.
Side 5
Rude 8
Infirmeri kommer af det latinske infirmus, der betyder svag. Ordet anvendes om et hospital eller en sygestue på en kaserne, en kostskole eller et kloster.
Side 6
Rude 1
Asterix skræller kartofler, selvom kartoflen først kom til Europa omkring år 1560 fra Columbia.
Side 6
Rude 4
Ædil er en romersk embedsmand med politimyndighed.
Side 7
Rude 1
Dolores kommer af dolor, der betyder smerte på latin.
Side 7
Rude 8
Romerne bygger en mur rundt om en by (bydel), hvilket leder tankerne hen på Berlin-muren, der blev opført i 1961 og brudt ned i 1989.
Side 10
Rude 1
Karthago var en fønisk by beliggende i nordafrika i det nuværende Tunesien, tæt på landets hovedstad Tunis. Karthago blev grundlagt 814 f.Kr., og Hannibal (247 f.Kr. – 182 f.Kr.) var hærfører for byen. Hannibal blev især kendt for sine bedrifter under den anden Puniske krig, hvor han førte en hær fra Spanien over Pyrenæerne og Alperne ind i det nordlige Italien. Hannibal medbragte elefanter på sin togt mod Italien, men kun en eller to overlevede turen frem mod Po-sletten i det norlige Italien – de øvrige døde under kulden i Alperne.
Side 10
Rude 9
Rotomagus eller Rouen er berømt for sine ænder og deres tilberedning. Vores venner når dog ikke at få en and med fra byen, da de en sjælden gang flygter fra romerne.
Side 11
Rude 2
Res publica betyder statsmagt på latin.
Side 12
Rude 9
Fartogtempo er en henvisning til tegneseriemagasinet Fart og Tempo, der udkom fra 1966 med Per Daa som redaktør. Det var her danskerne stiftede bekendtskab med Mart Breton, Allan Falk, Løjtnant Blueberry, Luftens ørne og naturligvis Asterix og hans gæve gallere. Bladet startede en langsom død fra 1976, hvor kvaliteten faldt drastisk.
Side 13
Rude 5
Specialiteten i Paris foreslår Asterix er en Pariserbøf. Dette er en tilsnigelse, da en Pariserbøf stammer fra en open sandwich – altså en halv sandwich bestående af et stykke toastbrød med noget ovenpå. Sandwichen stammer fra 1700-tallets England, hvor John Montagu, den 4. jarl af Sandwich (1718-1792) opfandt et stykke mad, der kunne spises mens man spillede kort. Formentlig har Asterix og Obelix i stedet medbragt den skinke, der kan ses på bufféen side 48.
Side 13
Rude 6
Spækhøker er gammelt dansk for en viktualiehandler, altså en der handler med fødevarer. En hørkremmer er en person, der handler med spegesild, klipfisk og lertøj.
Side 15
Rude 1
Endnu en henvisning til Berlinmuren, der delte Berlin i en øst- og en vestzone.
Side 15
Rude 7
Specialiteten fra Cambrai er Bêtises de Cambrai, der er bolsjer med mintsmag. Bolsjerne startede med at blive produceret i 1830’erne, og de sælger over hele Frankrig den dag i dag.
Side 16
Rude 7
Sov, tapre romer… er en omskrivning af omskrivning af 5. og 6. linje i 1. vers af Sov dukke Lise fra Tivolirevyen i 1920. Teksten er skrevet af Ludvig Brandstrup (1892-1949), og melodien er skrevet af Elith Worsing (1893-1923) .
Side 17
Rude 9
Magnum er en flaske, der indeholder 1,5 liter, hvilket er dobbelt så meget som en almindelig flaske vin.
Side 18
Rude 2
Campanus kommer af det latinske campus, der blev brugt af Romerne til at beskrive åbent flat land. Campanus hedder i dag Champagne.
Side 18
Rude 3
Vores venner skal naturligvis have vin eller rettere champagne, når man er i distriktet Champagne. Da Reims betrages som hovedstaden i dette distrikt, er det den naturlige specialitet.
Side 18
Rude 4
Gustus americanus er en latinsk undersættelse af det franske udtryk goût americanus, dvs. amerikansk smag, hvilket dækker over særligt søde champagnetyper (tak til Adam Schwartz).
Side 18
Rude 5
Flasken i baggrunden er en Mumms Champagne. Alle deres flasker bærer den karakteristiske røde stribe på etiketten. Striben går fra øverste venstre hjørne til nederste højre hjørne. Det er kun gengivet korrekt i rude 10, mens ruderne 3, 5 og 9 har vendt den røde stribe forkert.
Side 19
Rude 9
Collaborix har altid plads til en landsmand til, der bruger … er en omskrivning af reklamesloganet for en deodorantsæbe fra 1960’erne og 1970’erne: Der er altid plads til én til, der bruger Rexona
Side 20
Rude 3
Sestertius var en romersk sølvmønt, og i flertal bliver det til sestertier. En legionær fik ca. 700 sestertier om året.
Side 24
Rude 2
Symbolet på siden af vognen er det franske postvæsens, PTT Postes, téléphones et télégrammes.
Side 26
Rude 4
Commissarius betyder kommissær og politicus betyder politisk på latin.
Side 26
Rude 9
Labyrinthos er græsk og betyder et sted med mange indviklede gange, som det er vanskeligt at finde rundt i. Det danske ord er naturligvis labyrint.
Side 27
Rude 4
At kaste perler for svin er et gammelt ordsprog, der betyder, at man giver noget værdifuldt for at modtage noget mindre værdifuldt. Der er dog også en hentydning til Grimms eventyr Hans og Grete, hvor børnene dog kastede brødkrummer i stedet for perler.
Side 27
Rude 7
Lyon var centrum for silkeproduktion i renæssancetiden. Pølse har været en sydfransk specialitet i mange år, og fra Lyon kommer Rosette de Lyon Label Rouge, der er et kvalitetsstempel.
Side 27
Rude 9
Billedet giver et overblik over Lyons kendte kvarter Traboules, der betyder gå-igennem. De mange gennemgange er fra den tid, hvor husene lå skulder ved skulder med gennemgange mellem de parallelle gader. Lyon var hjemsted for den franske silkeindustri, og virvaret af gader gjorde, at silkevæverne kunne ryste forfølgerne af sig, når de transporterede kostbare silkestoffer.
Side 28
Rude 2
VR VII er Via Romana nr. 7, den nuværende A7 fra Lyon til Marseille.
Side 28
Rude 4
BF logoet er en henvisning til BP, British Petrolium, et engelsk benzinselskab.
Side 28
Rude 7
Øllovinia er en fordanskning af øl og vin. Auberge på skiltet betyder kro på fransk.
Side 29
Rude 2
Promenade des Bretons hedder i dag Promenade des Anglais, og det er den syv kilometer lange strandpromenade i Nice. Breton er det gamle ord for Bretagne, der befinder sig i det nordvestlige hjørne af Frankrig, hvor vores gallerby også ligger. Promenaden skifter formentlig tidligst navn, når vore venner har været i Britanien i BRIT.
Side 29
Rude 3
Kendingsbogstavet G på vognen henviser til Gallien (Gaule). G findes ikke i dag som kendingsbogstav.Nummerpladen er i min udgave meget utydelig, men den minder om opbygningen af de nuværende franske nummerplader med tal-bogstaver-tal.
Side 29
Rude 4
Salade Nicaeoise eller Salade Nicoise er en specialitet fra den franske riviera.
Side 30
Rude 3
Embonpoint er fransk og betyder trivelighed eller fyldighed. Det kommer af en bon point, der betyder i god tilstand.
Side 30
Rude 8
Fladen Grund er et område i det østlige Kattegat med lav vanddybde (ca. 6,5 meter).
Side 31
Rude 1
Panik kommer af det græske panikos, der betyder tumult eller ballade.
Side 31
Rude 2
Scenen taget fra den franske film Marius fra 1931 skrevet af Marcel Pagnol (1895-1974). De tre kortspillere er karikaturer af de franske skuespillere Fernand Charpin (1887-1944), Paul Dullac (1882-1941) og Robert Vattier (1906-1982).
Side 31
Rude 4
Bouillabaisse er en fiskesuppe, og ingen laver den bedre end fiskekokkene i Marseille.
Side 31
Rude 7
Pastix er en henvisning til pastis, der er det franske svar på det græske ouzo, og smager af lakrids og anis. Det er en meget populær drink i det sydlige Frankrig.
Side 32
Rude 1
Liberte cherie betyder Frihed min elskede på fransk.
Side 32
Rude 6
Den franske skuespiller Raimu (1883-1946), som vi tidligere har set i TRYL, er bartenderen, og dette er en scene fra en anden fransk film Fanny fra 1932 ligeledes skrevet af Marcel Pagnol.
Side 32
Rude 9
Provincia betyder provins på latin. Egentlig er det administrationsområde uden for Italien.
Side 33
Rude 8
Reveille kommer af det franske rèveil, der igen er afledt af det latinske vigilare, der igen er afledt af vigilia, der betyder vagt. Reveillen er et horn- eller trommesignal, der lyder om morgenen i en kaserne.
Side 36
Rude 7
Den franske osteproduktion starter omkring 500 i klostre. I 1666 udsteder parlamentet i Toulouse et dekret, der beslutter, at kun oste fra hulerne ved Roquefort-sur-Soulzon kan kaldes Roquefort ost.
Side 36
Rude 8
Volapük er et kunstsprog, der blevet lavet af den katolske præst Johann Martin Schleyer i 1879. Volapük havde hurtig fremgang, men med esperantos fremkomst i 1887 fik volapük en kraftig tilbagegang. Det anslås, der er under 100 personer i verden, der taler volapük i dag. I dag anvendes volapyk på dansk om uforståelig tale.
Side 36
Rude 9
Har De hang til Tolosa? er en omskrivning af sloganet fra den danske osteproducent Høng: Har De hang til Høng?. Høng blev senere købt af Arla Foods.
Side 37
Rude 2
Svedsker er en specialitet fra Agen, der er kendt som Svedskernes hovedstad.
Side 37
Rude 6
Asterix og Obelix kører som slutningen på en bjergetape i Tour de France.
Side 39
Rude 2
Pondus er latinsk for vægt.
Side 41
Rude 1
Oprop henviser til den tyske værnemagts flyveblade under 2. verdenskrig, der blev kastet ned den 9. april 1940. Overskriften på flyvebladet var Oprop! Til Danmarks Soldater og Danmarks Folk!
Side 41
Rude 3
Pars pro toto betyder Delen i stedet for helheden på latin. Udtrykket hentyder til, at man i stedet for helheden (toto) hæfter sig ved et mindre delelement (pars). Så Inter Armas har ikke helt ret i oversættelsen i taleboblen.
Side 42
Rude 6
Østers kommer fra den Franske Atlanterhavskyst, og syd for Bordeaux ligger Arcachon, der er berømt for sine østers.

Palatium, palads eller borgherrens hus i en middelalderborg. Ordet stammer fra det latinske navn på Palatinerhøjen i Rom, hvor flere af de romerske kejsere lod opføre prægtige paladser, heraf navnet palads. Vinen i tønden er derfor en slotsaftapning.

Side 42
Rude 7
Obelix hentyder til den gamle fiskeregel, der siger, at torsk skal spises i måneder med “r”, altså fra september til april. Reglen er formentlig lavet på den tid, hvor man ikke havde kølemuligheder, og derfor kunne fisken ikke holde sig i de varme måneder.
Side 43
Rude 10
På fransk findes et udtryk, en voir trente six chandelles, der betyder at se 36 lys. Udtrykket bruges om at være lamslået enten som følge af et fysisk chock eller som følge af en stor overraskelse.
Side 44
Rude 3
Fidusbanken – med Brask og Bram henviser til Finansbanken stiftet af erhvervsmanden Alex Brask Thomsen i 1958 som en nichebank med høj rente på indlån. Finansbanken blev i 1980 købt af Jyske Bank.
Side 44
Rude 9
Victrix causa diis placuit, sed victa Catoni betyder Den sejerrige Sag behagede Guderne, den overvundnes bahagede Cato på latin.
Side 48
Rude 1
Gæstebudet i Roskilde henviser til Blodnatten i Roskilde i 1157, hvor kongerne Svend, Knud og Valdemar skulle dele Danmark og Skåne mellem sig, men Svends mænd dræbte Knud og sårede Valdemar. Senere blev Svend dræbt i et slag mod Valdemar, som efter 11 års borgerkrig blev konge af Danmark.

 

Diverse…

Side_Rude Kommentar
Side 13
Rude 6
Her kommer Idefix for første gang ind i serien.
Side 48
Rude 4
Her opdager Obelix for første gang Idéfix.