XV: Lus i skindpelsen! (LUS)

15-LUS-forside Tegning: Albert Uderzo
Tekst: René Goscinny
Oversættelse: Per Då
Originaltitel: La Zizanie
Udgivet: 1970
Min udgave: 1975
Ændringer i 2001-udgaven med rødt

Synopsis

Senatet vil ikke give Cæsar penge til at udvide sine legioner, før han kan garantere ro i de besatte områder, men højt mod nord osv. osv. Rådgiverne har løsningen på problemet, og Pschychopathus Provocalorius er manden, der skal skabe splid i gallerbyen. Han bliver sendt til gallerbyen, hvor han giver Asterix en gave, som byens med betydende indbygger. Asterix forstår i starten ingenting, og der bliver straks skabt splid i den lille by. Provocalorius får også overbevist gallerne om, at romerne nu kan brygge trylledrik. Til slut bliver beboerne dog overbevist om, at romerne ikke har trylledrikken, og gallerne vinder et storslået slag. Efter slaget giver Asterix gaven tilbage med tak for hjælpen, og nu er det Provocalorius, der får en enkeltbillet til Rom.

Personer

Kronologisk_i_album Betydning, oprindelse eller kommentar
trubadurix Trubadurix
Gallerbyens skjald, spillemand og sanger!

Ender i sidste rude i hvert album med at blive bundet og kneblet, så han ikke kan spolere festmiddagen med sang. Dette er dog ikke tilfældet i GGAL, VIKI, SKRK, OLYM, BYPL, GAVE, AMER, ØST, ROSE, HIML, PIKT og PAPY (indtil Asterix Fodnoter er færdig!). Troubadour var en middelalderlig digter fra sydfrankrig nærmere betegnet Provence. Ordet oprinder af trobador, der betyder “den der finder”.
armamix Armamix
Gallerbyens smed.

Hænger ofte ud med Hørmetix med hvem han har et had/kærligheds forhold til. Armamix slår ofte Trubadurix i hovedet med forskellige remedier, for at få ham til at stoppe med at synge.På latin betyder arma enten våben, krig eller grejer.
asterix Asterix
Helten i vor historie.

Fortolkningen af navnet kan komme af:

  1. Ordet Asterisk kommer af græsk og betyder stjernelignende eller stammer fra stjernerne.
  2. Asteriskos kommer af græsk og er et kritisk, sædvanligvis rødt tegn (*) med hvilket oldtidens filologer frikendet steder i et håndskrift for mistanke om uægthed eller upålidelighed eller også erklærede dem for særlig smukke og værd at lægge mærke til. Det modsatte tegn var Obeliskos (†). Nu anvendes symbolet (*) til at fremhæve steder eller henvise til en fodnote.
  3. Aster kommer af det latinske navn for stjerne og rix henviser til det latinske rex, der betyder konge.
obelix Obelix
Asterix’ bedste ven.

Faldt i gryden med trylledrik og får ikke noget sidenhen undtagen i KLEO og [SØS]. Der er flere muligheder for fortolkninger navnet:

  1. En obelisk er et typografisk symbol (†), der oprindeligt blev anvendt til at markere noget var uægte eller værdiløst. Ordet kommer af det græske Obelos eller Obeliskos, og symbolet var det modsatte af Asteriskos (*). Nu anvendes symbolet til at markere en fodnote eller dødsdatoen for en person.
  2. På græsk lyder obelix som ovelias (ovelos), der er oldgræsk for det spyd gallerne brugte til at stege vildsvin over åben ild. Måske den bedste forklaring, når man tænker på Obelix’ madvaner.
  3. Obelisk er et stenmonument med fire sider og en pyramidetop, f.eks. som centrum af Place de la Concorde i Paris.
idefix Idefix
Obelix’ bedste ven.

Han bliver altid ked af det, når træer vælter.Navnet er en direkte oversættelse af det franske navn, og det betyder en fiks idé. Det franske navn blev valgt af læserne af Pilote i 60’erne.
majestix Majestix
Høvding for gallerbyen.

Kommer af det latinske majestas, der i antikkens Rom var betegnelsen for folkets og statens værdighed. Senere blev begrebet overført til en kejserlig person, og dermed fulgte, at selv ubetydelige fornærmelser mod denne person, ofte blev genstand for vilkårlig forfølgelse og streng straf.
senilix Senilix
Gallerbyens ældste beboer – omkring de 100 år.

Senilix henviser til det latinske senilis, der betyder oldingeagtig. Stammen af ordet er senex, der betyder gammel eller olding.
remouladine Remouladine
Hørmetix’ kone.

Navnet er en henvisning til remoulade, der er tilbehør til nogle typer af fisk. Remoulade laves af majonaise tilsat hakkede agurker, kapers mv. Ordet kommer af det franske remolata, og er sammensat af præfixen re, der betyder igen eller tilbage og det afledte ord moles, der betyder masse på latin.
hormetix Hørmetix
Gallerbyens fiskehandler.

Hørmetik er en dobbelthed mellem hørm, der betyder stank (og det henviser uden tvivl til de ikke altid friske fisk fra Hørmetix) samt til hermetik, der er en ældre betegnelse for hermetisk lukkede dåser med fiskekonserves (tak til Jens Erik Buur).
godemine Godemine
Majestix’ ægtefælle.

Navnet er en del af talemåden “…. at holde gode miner til slet spil”.
caesar Julius Cæsar
Født 100 f. Kr. og død 44 f. Kr. Romersk feltherre og statsmand. Undertvang Gallien 58-53, Britanien 55-54 og Germanien 55-53. Kæmpede i 57 mod Belgierne. Hovedkampene med Vercingetorix drejede sig om bopladserne Avaricum, Gergovia og Alesia. Blev dræbt med en dolk af sin yndling Marcus Junius Brutus.
stradivarius Stradivarius
Romersk senator.

Stradivarius er navnet på en violin, der er opkaldt efter italieneren Antonio Stradivari (1644-1737). Han byggede instrumenter af meget høj kvalitet, og der er stadigvæk over 600 violiner tilbage, der sælges til meget høje priser. F.eks. blev en violin solgt i 2006 på Christie’s i New York for $ 3,5 mio.
brutus Brutus
Marcus Junius Brutus født 85 f.Kr. og begik selvmord i 42 f.Kr. Efter mordet på Cæsar i 44 f.Kr. tog Brutus til Makedonien, og blev overvundet i det andet slag om Philppi.
pschychopathus Pschychopathus Provocalorius
Romersk provokatør.

Pschychopathus er en sammenskrivning og henviser til det latinske pathos og logi, hvor pathos betyder lidelse og logi er læren om noget. En psykopat er en person med et abnormt sjæleliv og personlighedsforstyrrelser. Provocalorius er sammensat at to ord, hvor den første del stammer fra det latinske provocator, der er en person, der søger at fremkalde uroligheder. Anden del er ordet kalorius, der formentlig er en omdannelse af navnet Karolus. Ordet betyder fyr eller krabat.

Personen kan være en karikatur af Amerikansk-Rumænske skuespiller Edward G. Robinson (1893-1973).
miraculix Miraculix
Troldmanden/druiden i gallerbyen.

Han besidder den hemmelige opskrift på trylledrikken.Miraculix kommer af mirakel, hvilket betyder en overnaturlig hændelse, der måske kan forklares.
veracruz Veracruz
Romersk sømand.

Veracruz er både en stat og denne stats største by i Mexico. Veracruz ligger i det østlige Mexico mod den Mexicanske golf, og den har ca. ½ mio. indbyggere. Navnet betyder “Det sande kors”.
rodskaeg Rødskæg
Piraternes kaptajn.

Rødskæg er en henvisning til serien “Barbe Rouge” af Victor Hubinon.
treben Treben
Piraternes lyriske styrmand.

Treben har sit navn, da han jo går med stok. Lige som sit forbillede Tripod i serien “Barbe Rouge” af Victor Hubinon taler Treben flydende latin.
baba Baba
Piraternes udkigspost.

Baba er en direkte henvisning til hans pandant i serien “Barbe Rouge” af Victor Hubinon.
caius-aerobus Caius Aerobus
Centurion i Akvarium.

Caius var et almindeligt romersk fornavn, der stammer fra det etruskiske Cai. Navnet betyder “Jeg er glad”. Aerobus er en mellemting mellem en sporvogn og et tog med den specialitet, at den kører oppe i luften, og vognene hænger i en skinne. Denne type anvendes i flere storbyer, f.eks. i Mannheim i Tyskland. Caius Aerobus er en karikatur af den italiensk fødte franske skuespiller Lino Ventura (1919-1987), der medvirkede i en lang række gangsterfilm.
armamix-fru Fru Armamix / Ibinix
Armamix’ hustru.

På latin betyder arma enten våben, krig eller grejer.Den danske oversætter Per Då havde et par hjælpere i årene på Gutenberghus, og den ene hed Iben.
senilix-fru Littenix
Senilix’ hustru.

Den danske oversætter Per Då havde et par hjælpere i årene på Gutenberghus, og den ene hed Litten.
sancta-simplicitas Sancta Simplicitas
Romersk legionær.

Sancta stammer fra det latinske sanctus, der betyder hellig eller ukrænkelig. Simplicitas betyder umiddelbarhed eller åbenhed.
majori-cedo Majori Cedo
Romersk legionær.

Majori henviser til major, der betyder større. Major er samtidig en officersgrad mellem kaptajn og oberstløjtnant. Cedo betyder “trækker mig tilbage” på latin. Samlet betyder vendingen Jeg viger for min overmand.

Steder

Kronologisk Betydning eller kommentar
Gallien Kommer af det latinske Gallia. Landet omfattede det nuværende Frankrig, Belgien, det vestlige Schweiz, dele af Holland og Tyskland vest for Rhinen.
Lutetia Parisiorum Det oprindelige latinske navn for Paris. Lutetia stammer formentlig fra asien og betyder mudder, der skulle hentyde til marsken, der oprindeligt lå langs floden Seine.
Provincia Kommer fra latin og betød oprindeligt den virkekreds, som tildeltes de romerske embedsmænd. Senere blev betegnelsen om bestyrelsen af en erobret landsdel og gik derved over til at betegne landsdelen selv. I nyere tid anvendes provins som modsætningen til hovedstaden.
Akvitania Kommer af det latinske Aquitania, der var den romerske navn for den del af Frankrig, der befandt sig syd for floden Garonne mellem Bordeaux og Toulouse og nord for Pyrenæerne.
Akvarium En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. Akvarium kommer af det latinske aquarius, der betyder vandholdig. Anvendes i dag om kummer til fisk eller en bygning, der rummer akvarier, f.eks. Danmark Akvarium.
Solarium En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. En havsnegl, der hører hjemme i de varme have specielt omkring Kina. Der er næppe her tænkt på det nyere ord for en kunstig sol.
Terrarium En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. Terrarium er afledt af det latinske terra, der betyder land samt en analogi til akvarium. Et terrarium anvendes om en glaskasse til typisk krybdyr.
Perikum En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. Kommer af det græske hypereikon, der er en lyngart fra slægten hypericum.
Gallia Belgica Det romerske navn for det område, der i dag omfatter det sydlige Holland, Belgien, det nordøstlige Frankrig og det vestlige Tyskland.
Hispania Romerne gav den iberiske halvø navnet Hispania, og det var dengang en samling af uafhængige kongeriger. Spanien blev som stat først dannet 1479 af en række katolske konger. I dag består den iberiske halvø af Spanien, Portugal, Andorra og Gibraltar.
Rom Hovedstaden i romerriget. Navnets oprindelse er ukendt.

Kommentarer

Side_Rude Kommentar
Forsiden Lus i skindpelsen betyder, at man forsøger at skabe splid mellem mennesker.
Side 5
Rude 2
Senat kommer af det latinske senatus, der er afledt af senex. Senex betyder “gammel mand” eller “ældste”. Senatet var i starten en rådgivende forsamling, men i republikkens sene periode tiltog senatet sig mere og mere magt, og senatet kunne nu udpege embedsmænd og provinsguvernører, der var de personer, som førte krige og bevilgede offentlige midler. Senatet kunne også nominere en diktator i nødssituationer.

Senatorens tale er en mild omskrivning af Ciceros første tale mod Catelinas sammensværgelse i det romerske senat. På latin lyder starten Quousque tandem abutere, Catilina, patienta nostra.

Side 5
Rude 4
Symposion kommer af græsk og betyder drikkelag. I nyere tid anvendes symposium om en videnskabelig konference.
Side 5
Rude 5
Mea Requies betyder Min hvile på latin. Det er et meget populært navn for huse på landet i England.

Cave Canem betyder egentlig Tag dig i agt for hunden.
Side 6
Rude 1
Et tu, Bruté! er det latinske Også du, Brutus!  fra Julius Cæsar 3. akt, 1. scene skrevet i 1599 af William Shakespeare (1564-1616). Det stammer fra scenen, hvor Julius Cæsar bliver myrdet i Pompejus Teatret.

Marcus Junius Brutus har travlt i februar måned 44 f.Kr., da han er i fuld gang med at planlægge mordet på Julius Cæsar. Mordet finder sted den 15. marts 44 f.Kr., hvor en række senatorer med Brutus i spidsen slår og dolker ham til døde.
Side 6
Rude 7
Heureka er et græsk udråbsord, der betyder Jeg har fundet det!. Udråb, der af den romerske forfatter Vitruvius tillægges Archimedes, da han havde opdaget princippet om legemers vægttab i væsker.

Del og hersk stammer faktisk fra afslutningen af Latinerkrigen i 280 f.Kr., men det er blevet anvendt af flere krigsherrer gennem tiderne, bl.a. Ludvig d. 11 (1411-1483) og Machiavelli (1469-1527). Det latinske udtryk er Divide et impera!. Princippet betyder, at man skal dele, hvis man vil regere.
Side 6
Rude 9
Insulæ er flertal af insula, der betyder ø eller i overført betydning lejekaserne, dvs. en beboelsesejendom for flere familier.
Side 7
Rude 1
Trioen i hjørnet spiller på originale romerske instrumenter. Fra venstre er det cithara, fløjter og tympani. Cithara er forløberen for guitaren, og ordet stammer da også herfra. Det var almindeligt på den tid, at musikere kunne spille på to fløjter på en gang, hvilket musen også gør. Tympani kaldes også tamburin.
Side 7
Rude 2
Jupiter er den øverste gud i den romerske mytologi. Han var gud over himmlen samt gud over lyn og torden. Hans ligemænd er den græske Zeus og den nordiske Thor.
Side 7
Rude 4
En Centurion er hærfører for en Centurie, der er en hæropdeling på 100 mand. I virkeligheden varierer dette meget. Lederen af hver lejr er f.eks. centurion, og der fandtes en lang række forskellige grader af Centurion, hvor Primipilus Centurion var den højeste. Centurion svarer til en kaptajn.
Side 7
Rude 6
Ave Cæsar betyder Hil Cæsar på latin.
Side 8
Rude 3
Gnæus Pompejus Magnus (106 f.Kr.-48 f.Kr.) var en romersk hærfører og politiker. Han var en overgang gift med Cæsars datter, og var dermed tæt på magten i Rom. Efter et oprør måtte han flygte til Grækenland, og han blev besejret i det afgørende slag ved Farsalos i 48 f.Kr.
Side 8
Rude 4
Aureus betyder af guld på latin, og heraf stammer aurum, der betyder guld.
Side 8
Rude 10
Parvenu kommer af det franske parvenir, der betyder at komme frem i verden, en opkomling, som hurtigt har opnået et højere socialt niveau, men ikke formår at opfylde kravene om passende opførsel.
Side 9
Rude 3
Amfor kommer af det græske amfora, der var en af de almindeligst forekommende oldgræske vasetyper. Ordet er afledt af amphi, der betyder på begge sider, og vasetypen har da også to hanke.
Side 10
Rude 1
Piratflaget Jolly Roger stammer i sit nuværende design fra starten af 1700-tallet. Tidligere var flaget rødt eller grønt, men ofte brugte piraterne ingen flag eller flag med andre farver, for at narre de skibe, de skulle borde.
Side 11
Rude 4
Auri sacra fames betyder Det usalige guldlys eller Den forbandede guldhunger, og citatet kommer fra Publius Vergilius Maro eller Virgil (70 f.Kr.-19 f.Kr.), der var en stor digter og forfatter. Citatet er fra hans hovedværk Æneiden.
Side 12
Rude 9
Barbarer var en nedsættende betegnelse grækerne anvendte om personer, der ikke talte græsk. Ordet og betydningen blev overtaget af Romerne, der jo pudsigt nok selv startede som barerer i følge denne definition. I kejsertiden mente man Germanerne, når man talte om barbarer, så der er langt til det ydre Mongoli fra det nuværende Tyskland.
Side 16
Rude 3
Mesalliance kommer fra fransk og betyder et ikke standsmæssigt ægteskab.
Side 16
Rude 7
Inkognito kommer af det latinske incognitus, der betyder ukendt, dvs. man hemmeligholder navn og rang for personen.
Side 17
Rude 1
Asterix citerer næsten Vergils (70-19 f.Kr.) Æneide (2.49) Timeo Danaos et dona ferentes, der betyder Jeg frygter danaerne (grækerne), også når de kommer med gaver. Udtrykket bruges som advarsel mod en ubestemmelig fare.
Side 20
Rude 2
Gallisk by syd for Clermont-Ferrand i det centrale Frankrig. Gergovia var placeret på vanskelig tilgængelig høj, der i dag kaldes Mont Gergoie. Vercingetorix forsvarede byen mod romerne i 52 f. Kr.
Side 20
Rude 4
Fiske i rørte vande er et gammelt ordsprog, der betyder, at man prøver at udnytte nogens uenighed til egen fordel.
Side 21
Rude 1
Teutates (eller Toutatis) var en af de gamle keltiske guder. Navnet betyder “stammens far”, og han var gud for krig, vækst og rigdom. Teutates blev også tilbedst af gallerne.
Side 25
Rude 1
Alesia var en fæstning lige nordvest for Dijon i det østlige Frankrig, hvor Vercingetorix led sit nederlag til Cæsar. Alesia lå efter sigende på bjerget Mont Auxois oven for byen Alise-Sainte-Reine. Der er visse historiske uoverensstemmelser mellem de galliske beretninger om slaget og Cæsars beretninger om samme.
Side 30
Rude 3
Ornamental kommer af det latinske ornamentum, der er afledt af ornare, der betyder pryde eller udsmykke.
Side 30
Rude 8
Quid? betyder Hvad? på latin.
Side 34
Rude 6
Julius Cæsar vandt slaget ved Munda den 17. marts 45 f.Kr. i det sydlige Spanien. Byen hedder i dag Montilla, og den ligger i det sydlige Spanien lige syd for Córdoba.
Side 34
Rude 8
Man skal ikke sælge skindet før bjørnen er skudt er et gammelt ordsprog, der henviser til, at man ikke skal tage sin gevinst hjem før den er sikker.
Side 35
Rude 6
Olifant kan enten være en alternativ måde at stave elefant på eller også er det et horn lavet af elfenben, der blev brugt i middelalderen.
Side 42
Rude 1
SPQR står for Senatus Populusque Romanus på latin, og det betyder Senatet og det romerske folk. Forkortelsen blev brugt overalt i det gamle Rom, og det kan stadig ses den dag i dag f.eks. på kloakdæksler i Rom. En nyere italiensk fortolkning er Sono pazzi questi Romani, der betyder De er skøre, de romere.
Side 44
Rude 9
Poseidon var den græske havgud for floder, kilder, storme og jordskælv. Han var søn af Kronos og Rhea, og han var bror til Demeter, Hades, Hestia, Zeus og Hera. Da Kronos var styrtet, delte Zeus verden mellem Poseidon, Hades og ham selv.
Side 46
Rude 4
Prærogativ kommer af det latinske praerogativus, der betyder Den som spørges først.

Diverse…

Side_Rude Kommentar
Side 6
Rude 1
Manden i den orange toga, nr. 2 fra venstre, bliver helt hvidhåret og skifter frisure i rude 6.
Side 10
Rude 1
Bemærk de små trin på vej op ad halsen på gallionsfiguren. De er forsvundet på side 11, rude 8.
Side 15
Rude 3
Fru Armamix, nr. 4 i køen, har pludselig fået en stribe nederst på forklædet i rude 5, og en hvid stribe i stedet for en sort stribe på sin kjole på i rude 7.
Side 46
Rude 1
Damen, der lægger læbestift på, mister striben nederst på sin bluse på i rude 4.