Romersk militær

Indledning

Undervejs i Asterix albums er der nogle forskellige titler og militære udtryk. Det er et meget komplekst område, da kilderne ikke altid er enige, ligesom romerne har haft forskellige benævnelser i forskellige periode. Her forsøger jeg med et simpelt overblik over de benævnelser, der bliver anvendt i albummene.

 

Militærgrader i stigende rangorden

Militærgrad Forklaring
Legionær Den laveste rang, der også blev kaldt miles, som betyder soldat. Legionæren blev hvervet, når han var mellem 18 og 23 år, og han skrev kontrakt for 25 år. Efter 25 års tjeneste fik han et jordlod og en bonus.
Decurion Decurion var leder for 10 mand i rytteriet. I praksis var der tre decurion’er til ledelsen af 30 mand, så én stod i spidsen, og de to andre var stedfortrædere.
Option En option var en ledende officer, der stod foran en udnævnelse til Centurion. Titlen Optio ad spem ordinis blev givet til en Option, der var blevet udnævnt til Centurion, men afventede at der blev en jobåbning. Option svarer til en sergent.
Centurion Hærfører for en Centurie, der er en hæropdeling på 100 mand. I virkeligheden varierer dette meget. Lederen af hver lejr er f.eks. centurion, og der fandtes en lang række forskellige grader af Centurion, hvor Primipilus Centurion var den højeste. Centurion svarer til en kaptajn.
Tribun Der var seks tribuner i en legion med fem sideordnede Tribuni Angusticlavii og én overordnet Tribunus Laticlavius. De sideordnede Tribuner var typisk karriereofficerer, mens den overordnede Tribun var udnævnt af konsulerne. Tribuerne stod for optagelse af nye soldater og udpegning til bestemte jobs.
Præfekt Præfekten var leder af lejren, og han havde typisk tidligere været Primiplius Centurion.
General
(Brigadegeneral)
En general var leder af en legion, og den latinske betegnelse var da også Legatus Legionis, altså en slags ambassadør for legionen.
Feltherre En feltherre var den øverstkommanderende for de militære styrker i et land. Julius Cæsar og Napoleon Bonaparte var nogle af de mest kendte

 

Hærenheder i stigende størrelse

Hærenhed Forklaring
Contubernium Den mindste enhed, der bestod af otte soldater og måske nogle hjælpere.
Centurie En Centurie bestod af 10 Contubernia, hvilket er omkring 80-100 soldater.
Maniple En Maniple bestod af 120-140 legionærer og officerer. Maniplerne blev senere i romertiden erstattet af Kohorter.
Kohorte Enheden bestod af en række Centurier, så den blev på ca. 500 mand.
Legion Den største enhed bestod af 10 Kohorter, hvilket er mellem 5.000 og 6.000 soldater, der også er ledsaget af kavaleri, ingeniører, tjenere, håndværkere og mange hjælpetropper. Normalt var 1. Kohorte større end de øvrige.