XXVIII: Asterix i Østens fagre riger! (ØST)

28-OEST-forside Tegning: Albert Uderzo
Tekst: Albert Uderzo
Oversættelse: Per Då
Originaltitel: Astérix chez Rahazade
Udgivet: 1987
Min udgave: 1987

Synopsis

Da romerne har genopbygget vore venners landsby (se SØN), bliver det naturligvis fejret med en banket. Da Trubadurix synger falder aut. fakir Visnuman ned fra himlen. Han søger efter barden, da Trubadurix’ sang fremkalder regn, og det har ikke regnet i meget lang tid i hans hjemland ved Ganges floden. Visnuman har 1001 timer til at få det til at regne – eller bliver Pharmanvadnus datter Phazade ofret til guderne. Guruen Vabeva er ikke interesseret i, at det begynder at regne, da han i stedet for vil overtage magten i landet.Asterix, Obelix og Trubadurix (og Idefix) tager med Visnuman på hans magiske tæppe – og efter mange eventyr ankommer de, men Trubadurix har mistet stemmen. Ingen sang betyder ingen regn. Under sin behandling bliver barden kidnappet, og Asterix og Obelix tager ud for at finde ham. Efter redningsaktionen giver de barden trylledrik, da de skal kæmpe mod Vabevas soldater. Asterix redder Phazade fra bødlen, og Trubadurix får sin stemme tilbage grundet trylledrikken. Og så begynder regnen.

Personer

Kronologisk_i_album Betydning, oprindelse eller kommentar
majestix Majestix
Høvding for gallerbyen.

Kommer af det latinske majestas, der i antikkens Rom var betegnelsen for folkets og statens værdighed. Senere blev begrebet overført til en kejserlig person, og dermed fulgte, at selv ubetydelige fornærmelser mod denne person, ofte blev genstand for vilkårlig forfølgelse og streng straf.
obelix Obelix
Asterix’ bedste ven.

Faldt i gryden med trylledrik og får ikke noget sidenhen undtagen i KLEO og [SØS]. Der er flere muligheder for fortolkninger navnet:

  1. En obelisk er et typografisk symbol (†), der oprindeligt blev anvendt til at markere noget var uægte eller værdiløst. Ordet kommer af det græske Obelos eller Obeliskos, og symbolet var det modsatte af Asteriskos (*). Nu anvendes symbolet til at markere en fodnote eller dødsdatoen for en person.
  2. På græsk lyder obelix som ovelias (ovelos), der er oldgræsk for det spyd gallerne brugte til at stege vildsvin over åben ild. Måske den bedste forklaring, når man tænker på Obelix’ madvaner.
  3. Obelisk er et stenmonument med fire sider og en pyramidetop, f.eks. som centrum af Place de la Concorde i Paris.
asterix Asterix
Helten i vor historie.

Fortolkningen af navnet kan komme af:

  1. Ordet Asterisk kommer af græsk og betyder stjernelignende eller stammer fra stjernerne.
  2. Asteriskos kommer af græsk og er et kritisk, sædvanligvis rødt tegn (*) med hvilket oldtidens filologer frikendet steder i et håndskrift for mistanke om uægthed eller upålidelighed eller også erklærede dem for særlig smukke og værd at lægge mærke til. Det modsatte tegn var Obeliskos (†). Nu anvendes symbolet (*) til at fremhæve steder eller henvise til en fodnote.
  3. Aster kommer af det latinske navn for stjerne og rix henviser til det latinske rex, der betyder konge.
miraculix Miraculix
Troldmanden/druiden i gallerbyen.

Han besidder den hemmelige opskrift på trylledrikken.Miraculix kommer af mirakel, hvilket betyder en overnaturlig hændelse, der måske kan forklares.
hormetix Hørmetix
Gallerbyens fiskehandler.

Hørmetik er en dobbelthed mellem hørm, der betyder stank (og det henviser uden tvivl til de ikke altid friske fisk fra Hørmetix) samt til hermetik, der er en ældre betegnelse for hermetisk lukkede dåser med fiskekonserves (tak til Jens Erik Buur).
senilix Senilix
Gallerbyens ældste beboer – omkring de 100 år.

Senilix henviser til det latinske senilis, der betyder oldingeagtig. Stammen af ordet er senex, der betyder gammel eller olding.
armamix Armamix
Gallerbyens smed.

Hænger ofte ud med Hørmetix med hvem han har et had/kærligheds forhold til. Armamix slår ofte Trubadurix i hovedet med forskellige remedier, for at få ham til at stoppe med at synge.På latin betyder arma enten våben, krig eller grejer.
trubadurix Trubadurix
Gallerbyens skjald, spillemand og sanger!

Ender i sidste rude i hvert album med at blive bundet og kneblet, så han ikke kan spolere festmiddagen med sang. Dette er dog ikke tilfældet i GGAL, VIKI, SKRK, OLYM, BYPL, GAVE, AMER, ØST, ROSE, HIML, PIKT og PAPY (indtil Asterix Fodnoter er færdig!). Troubadour var en middelalderlig digter fra sydfrankrig nærmere betegnet Provence. Ordet oprinder af trobador, der betyder “den der finder”.
visnuman Visnuman
Aut. fakir.

Navnet er en sammentrækning af sætningen Hvis nu man…
idefix Idefix
Obelix’ bedste ven. Han bliver altid ked af det, når træer vælter.

Navnet er en direkte oversættelse af det franske navn, og det betyder en fiks idé. Det franske navn blev valgt af læserne af Pilote i 60’erne.
godemine Godemine
Majestix’ ægtefælle.

Navnet er en del af talemåden “…. at holde gode miner til slet spil”.
senilix-fru Littenix
Senilix’ hustru.

Den danske oversætter Per Då havde et par hjælpere i årene på Gutenberghus, og den ene hed Litten.
decubitus Decubitus
Fuld romersk legionær.

Decubitus bliver brugt i medicinen, og det betyder at ligge ned. Ordet stammer fra latin, hvor det relaterer sig til ordet cubitum, der betyder albue. Årsagen er, at romerne havde en tendens til at læne sig på albuerne, når de slappede af.
pharmanvadhnu Pharmanvadhnu
Indisk rajah.

Navnet er en sammentrækning af sætningen Farmand hvad nu?
phazade Phazade
Indisk prinsesse.

Phazade eller facade kommer af det franske façade, der er afledt af face, der betyder ansigt. Facade er forsiden af en bygning. Navnet er en hyldest til Scheherazade, der var kvinden, der fortalte de 1001 nat eventyr til kalif Shahrayar. Han skar ellers hovedet af en jomfru hver nat, men da hendes historier var så spændende, måtte kaliffen høre fortsættelsen næste nat. Efter den sidste historie er kaliffen blevet forelsket iScheharazade, og de bliver gift.
vabeva Vabeva
Indisk guru.

Navnet er en sammentrækning af sætningen Hva’ be’ har. Faktisk er det oversætterens hyldest til Vakse Viggo (Gaston Lagaffe) af Franquin (1924-1997), der ustandseligt siger dette.
rodskaeg Rødskæg
Piraternes kaptajn.

Rødskæg er en henvisning til serien “Barbe Rouge” af Victor Hubinon.
baba Baba
Piraternes udkigspost.

Baba er en direkte henvisning til hans pandant i serien “Barbe Rouge” af Victor Hubinon.
treben Treben
Piraternes lyriske styrmand.

Treben har sit navn, da han jo går med stok. Lige som sit forbillede Tripod i serien “Barbe Rouge” af Victor Hubinon taler Treben flydende latin.
caesar Julius Cæsar
Født 100 f. Kr. og død 44 f. Kr. Romersk feltherre og statsmand. Undertvang Gallien 58-53, Britanien 55-54 og Germanien 55-53. Kæmpede i 57 mod Belgierne. Hovedkampene med Vercingetorix drejede sig om bopladserne Avaricum, Gergovia og Alesia. Blev dræbt med en dolk af sin yndling Marcus Junius Brutus.
kapelos Kapelos
Græsk skipper og købmand.The Encyclopedia of Ancient History beskriver kapelos som en købmand, der sælger varer direkte til forbrugerne i modsætning til emporos, der er transportør af varer (tak til Peter Stenbæk).
Vavardehnuh
Phazades slavinde.

Navnet er en sammentrækning af sætningen Hvad var det nu?
vemmerdeh Vemmerdeh
Vabevas håndlanger.

Navnet er en sammentrækning af sætningen Hvem er det?
mukkerdee Mukkerdee
Elefanttæmmer.

Navnet er en sammentrækning af sætningen Mukker De?

Steder

Kronologisk Betydning eller kommentar
Gallien Kommer af det latinske Gallia. Landet omfattede det nuværende Frankrig, Belgien, det vestlige Schweiz, dele af Holland og Tyskland vest for Rhinen.
Lutetia Parisiorum Det oprindelige latinske navn for Paris. Lutetia stammer formentlig fra asien og betyder mudder, der skulle hentyde til marsken, der oprindeligt lå langs floden Seine.
Provincia Kommer fra latin og betød oprindeligt den virkekreds, som tildeltes de romerske embedsmænd. Senere blev betegnelsen om bestyrelsen af en erobret landsdel og gik derved over til at betegne landsdelen selv. I nyere tid anvendes provins som modsætningen til hovedstaden.
Akvitania Kommer af det latinske Aquitania, der var den romerske navn for den del af Frankrig, der befandt sig syd for floden Garonne mellem Bordeaux og Toulouse og nord for Pyrenæerne.
Akvarium En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. Akvarium kommer af det latinske aquarius, der betyder vandholdig. Anvendes i dag om kummer til fisk eller en bygning, der rummer akvarier, f.eks. Danmark Akvarium.
Solarium En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. En havsnegl, der hører hjemme i de varme have specielt omkring Kina. Der er næppe her tænkt på det nyere ord for en kunstig sol.
Terrarium En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. Terrarium er afledt af det latinske terra, der betyder land samt en analogi til akvarium. Et terrarium anvendes om en glaskasse til typisk krybdyr.
Perikum En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. Kommer af det græske hypereikon, der er en lyngart fra slægten hypericum.
Gallia Belgica Det romerske navn for det område, der i dag omfatter det sydlige Holland, Belgien, det nordøstlige Frankrig og det vestlige Tyskland.
Rom Hovedstaden i romerriget. Navnets oprindelse er ukendt.
Athen Athen er Grækenlands hovedstad, og den oprindelse fortaber sig i myterne, da historien tilsiger, at Athen altid har været der. Mange af antikkens tænkere kom fra Athen, f.eks. Plato og Aristoteles.
Persien Indtil 1935 var Persien navnet på det nuværende Iran. Parsua løsrev sig fra Medien i 557 f.Kr. Der har gennem historien været mange forsøg på at erobre Persien, men riget har holdt mere eller mindre stand. Mange artefakter og sproglig udvikling stammer fra dette område.
Indien Indiens historie strækker sig tilbage til de tidligste højkulturer 7000 f.Kr. Det indiske rige har erobret og blevet erobret gennem tiderne, senest da englænderne i 1856, da Indien blev indlemmet i Commonwealth. I 1950 blev Indien en selvstændig republik.

Kommentarer

Side_Rude Kommentar
Side 5
Rude 3
Roligans er et begreb, der opstod i 1980’erne som et modsvar til de engelske Hooligans. Roligans er en bevægelse, der vil være verdens bedste fodboldpublikum i deres støtte til det Danske landshold – og uden vold.
Side 5
Rude 4
En søjlehelgen var en bevægelse i den kristne kirte i 300-tallet, hvor en søjlehelgen trak sig tilbage på en søjle og levede i askese uden kontakt til omverdenen. Han brugte al tiden på bøn.
Side 6
Rude 2
Trubadurix synger starten på fjerde vers i den gamle danske sang Dengang jeg drog af sted fra 1848. Melodien er skrevet af E. Hornemann (1809-1870) og teksten er af Peter Faber (1810-1877).
Side 6
Rude 4
Tordenguden Taranis er den keltiske gud for torden. Han svarer til den nordiske gud Thor.
Side 7
Rude 9
Sangen er gammel spejdersang, der hedder Det kan øse, det kan pøse. Oprindelsen er ukendt.
Side 8
Rude 1
Bissekræmmer kommer af plattysk, hvor bissen bruges om kreaturer, der løber vildt omkring. En bissekræmmer er derfor en omvandrende handelsmand, og udtrykket anvendes oftest om en, der handler med uldtøj.
Side 10
Rude 1
Monsun kommer af det engelske monsoon, der stammer fra det arabiske mausim og betyder årstid. Ordet anvendes nu om en vind, der i troperne blæser fra samme retning i et halvt år ad gangen.
Side 10
Rude 2
Indra var vejr- og krigtgud samt himlens herre, og han var den øverste gud inden for hinduismen i den tidlige periode. Han er nu erstattet af Vishnu og Shiva.
Side 10
Rude 9
Det største hit i Danmark i 1987, hvor albummet blev oversat, var Dodo & The Dodos nummer Vågner i natten, hvor to sætninger fra omkvædet har samme rytme Det har regnet på mit vindue, Dryppet på min kind.
Side 12
Rude 6
Pachyderm henviser til pachydermata, der var en tidlig fælles betegnelse for tykhuder, som zoologen George Cuvier (1769-1832) anvendte om elefanter, næsehorn, flodheste mv. Der kom senere en anden opdeling, og nu anvendes pachyderm oftest som henvisning til elefanter.
Side 13
Rude 12
Comisatio er som nævnt svir eller fest på latin.
Side 15
Rude 1
Det Tyrrhenske Hav er den del af Middelhavet, der er omkranset af Italien, Sardinien og Korsika.

Mesopotamien kommer fra oldgræsk, og det betyder landet mellem (mesos) floderne (potamos). Området befandt sig mellem floderne Eufrat og Tigris i det nuværende Irak.

Indtil 1935 var Persien navnet på det nuværende Iran. Parsua løsrev sig fra Medien i 557 f.Kr. Der har gennem historien været mange forsøg på at erobre Persien, men riget har holdt mere eller mindre stand. Mange artefakter og sproglig udvikling stammer fra dette område.

Indusdalen er området langs Indusfloden, der har sit udspring i Tibet og løber i sydvestlig retning og afvander store dele af det sydlige Pakistan.

Gangesdalen er området langs Gangefloden, der også har sit udspring i Himalaya, men den løber østpå, og den har sin udmunding i bl.a. Bangladesh.
Side 15
Rude 4
Piratflaget Jolly Roger stammer i sit nuværende design fra starten af 1700-tallet. Tidligere var flaget rødt eller grønt, men ofte brugte piraterne ingen flag eller flag med andre farver, for at narre de skibe, de skulle borde.
Side 15
Rude 7
En af sørøverne er en karikatur af Frankensteins monster fra Mary Shelleys (1797-1851) roman. Boris Karloff (1887-1969) spillede monstret i tre film i 1930’erne, og det var disse film, der personificerede Boris Karloff med Frankensteins monster. Han har åbenbart fået fast hyre, da han også sejlede med Rødskæg i ODYS.
Side 16
Rude 8
Ordene er en del af citatet Vanitas vanitatum et omnia vanitas, der stammer fra det Gamle Testamente, Prædikernes Bog, kapitel 1, vers 2. Den danske oversættelse lyder Endeløs tomhed, alt er tomhed. I bibelsk forstand henviser vanitas til menneskets forfængelighed og forgængelighed i forhold til Gud.
Side 17
Rude 3
Æskulap var i den græske mytologi gud for lægekunsten. Som symbol havde han en slange, der snoede sig omkring en stav. Da han bragte en død tilbage til livet, blev han slået ihjæl af Zeus’ tordenkile.

Gravedo asiatica er den latinske betegnelse for den asiatiske influenza.
Side 18
Rude 6
Trubadurix og Obelix synger i skøn forening uddrag af Sangen har vinger fra operetten Farinelli fra 1942. Sangen er skrevet af Emil Reesen (1887-1964) med tekst af Mogens Dam (1897-1979).
Side 19
Rude 4
Satellithos er et selvopfundet orakel, som Kapelos er den eneste, der kender til.
Side 19
Rude 5
Visnuman synger den svenske drikkevise Helan går. Oprindelsen fortaber sig i tågerne, men den anvendes beviseligt i 1843 i en operette.
Side 20
Rude 6
Trubadurix synger denne gange Lette bølge, når du blåner fra 1829, der var med i vaudevillen Prinsesse Isabella. Melodien er af C. E. F. Weyse (1774-1842), og teksten er af Johan Ludvig Heilberg (1791-1860). Vaudevillen blev i øvrigt opført for første og sidste gang i oktober 1829.
Side 21
Rude 2
Odysseus er helten i Odyssen og Iliaden, hvor han efter deltagelse i den trojanske krig rejser hjem til Ithaka. Undervejs bliver han bl.a. udsat for sirenernes skønne sang. Odysseus ville høre sangen, men da alle andre sømænd før ham var forlist af samme årsag, fik hans sømænd voks i ørene, og Odysseus blev bundet til masten, så han kunne høre sangen, men ikke komme fri.
Side 23
Rude 2
Nirvana er en tilstand eller et stadie indenfor buddhismen. Formålet med buddbismen er at opnå Nirvana, som er forløsningens virkelighed. Når man er død og ikke bliver genfødt, er man frelst og ude af alle lidelser. Det er derfor umuligt at forstå, hvad Nirvana er, fordi det er hinsides tiden og sansningens dimension.
Side 23
Rude 3
Soma var en rituel drik blandt de tidlige Indo-Iranere. Den præcise opskrift findes ikke, men man mener, at der bl.a. indgik vand, honning, alkohol, mjød, psykadeliske svampe, kannabis, granatæbler, efedrin og forskellige blomster. Ikke underligt at man i vesten beskrev Soma som en berusende drink.

Side 43, rude 5 forklarer henvisning til Iznogood.
Side 23
Rude 5
Asket er afledt af det græske askein, der er en person, der udøver selvtugt gennem streng afholdende levevis.
Side 23
Rude 7
Charthophelmos udtales kartoffelmos, der som navnet siger er mosede kogte kartofler tilsat lidt mælk. Kartoffelmos anvendes som tilbehør i flere madretter. Som Obelix siger, kan man finde ham i OLYM.
Side 24
Rude 8
Teutates (eller Toutatis) var en af de gamle keltiske guder. Navnet betyder “stammens far”, og han var gud for krig, vækst og rigdom. Teutates blev også tilbedt af gallerne.
Side 27
Rude 3
Klepsydraen er et vandur, der kendes fra Egypten 1550 f.Kr. Det kunne have en grydeform med et lille udløbshul i bunden, eller det kunne være et fad, der fyldtes med vand i et bestemt tidsrum. Det blev senere udbygget med visere og skiver samt klokkeslag.
Side 27
Rude 7
Talenter var møntfoden omkring Middelhavet, hvor en kobbertalent var en stor kobberbare, der havde form som en udspændt oksehud, idet prisen for en okse var netop en kobbertalent. Sølv- og guldtalenter var naturligvis forholdsmæssigt mere værd.
Side 27
Rude 10
Skytherne var et rytterfolk, der i oldtiden levede på sletterne nord for Sortehaven og De Kaspiske Hav. Skytherne dominerede steperne helt til Kina.
Side 28
Rude 6
Ahuramazda betyder Den vise herre, og det var persernes øverste gud.
Side 31
Rude 1
Tyrus blev grundlagt 2750 f.Kr., og det ligger i det nuværende Libanon ca. 100 km. syd for Beirut. Tyrus har været en stor havne by, og under de kristnes 1. korstog, blev byen i 1124 indlemmet i Kongedømmet Jerusalem. I nyere tid har PLO haft hovedkvarter i byen, og efter en periode under Israels herredømme, er byen i dag en shi’a muslimsk by med omkring 120.000 indbyggere.
Side 31
Rude 2
Ganges er en flod i det nordlige Indien og Bangladesh. Floden er hellig i Indien, og hinduerne har den overbevisning, at man mindst én gang i livet skal bade i floden, og mange familier opbevarer et glas med vand fra Ganges i deres hjem. August måned er den måned, hvor der normalt er mest vand i floden.
Side 32
Rude 3
Vedaerne er hinduernes gamle hellige sanskritbøger. Der findes fire vedasamhitas: Rigveda, Samavede, Yajurveda og Atharvaveda. Vedaerne består dels af hymner, der priser de forskellige guder, og dels af mantraer, der er magiske formler.
Side 33
Rude 9
Avatarer er i den hinduistiske mytologi en inkarnation af et højere væsen. Direkte oversat fra sanskrit betyder orden nedstigning, anvendt om en planlagt nedstigning til et lavere plan med et specielt formål.
 Side 34
Rude 5
Protrahere kommer af det latinske protrahere, der betyder trække i langdrag. Pubertet kommer af pubes, der på latin betyder moden eller voksen. Infantil kommer af det latinske infantilis, der betyder et lille umælende barn. Adolescens er overgangsperioden mellem barn og voksen. Dermed kan sætningen betyde noget i retning af Den langtrukne pubertets barnlige overgangsperiode.

Diagnose kommer af det græske diagnosis, der betyder undersøgelse eller afgørelse. Ordet anvendes om bestemmelse af en sygdoms art.

Contraria contrariis curantur er latin, og det betyder modsætningen bliver kureret af modsætningen. Citatet er af Hippokrates (460-370 f.Kr.), der var en græsk lægekyndig. Han er også ophavsmand til lægeløftet, der aflægges af nyuddannede læger.

Quot capita tot sensus er latin, og det betyder så mange hoveder, så mange meninger! Citatet er af Markus Terentius Varro (116-27 f.Kr.), der var en romersk forfatter og lærer.

Side 34
Rude 7
Ita est er latin, og det betyder Sådan er det.
Side 37
Rude 3
Drachme var en græsk mønt, der blev udbredt i forbindelse med Alexander den Stores togter.
Side 38
Rude 1
Vayu er en gud i hinduismen, og han rejser rundt i sin skinnende karet trukket af omkring 1.000 hvide og lilla heste. Vayu er ordet for luft, og i sanskrit betyder vayu at blæse.
Side 38
Rude 2
Agni er ildens gud indenfor hinduismen. Agni har rod til ordet ignis, der betyder ild på latin. Agni er budbringer for de andre guder, og fordi hans ild bliver gentændt hver dag er han altid ung – og udødelig.

Kala eller Kali er en gudinde i hindu, der forbindes med død og ødelæggelse. Navnet Kali betyder Kala’s kraft eller tid.
Side 38
Rude 7
Surya er den øverste gud for solen i hinduismen. Han har hår og arme af guld, og hans vogn bliver trukket af syv heste i syv forskellige farver – en for hver af regnbuens farver.

Vac betyder tale, stemme eller sprog på sanskrit. Det er også navnet på talens gud.
Side 43
Rude 5
Dette er en henvisning til den onde storvesir Iznogood tegnet af Jean Tabary (1930-) med tekst af Goscinny (1926-1977). Iznogood vier hele sit liv til at blive Kalif i stedet for Kaliffen.
Side 43
Rude 7
Skambha er den kosmiske gud i hinduismen, der forbinder himlen med jorden.

Pusan er inden for hinduismen guden, der søger for, at man mødes, så hans områder er ægteskab, rejser og veje. Han beskytter også rejsende, og han leder sjæle til den anden verden. Henvisningen til husdyrene kan hænge sammen med, at han også har fodring af kvæget som sit ansvarsområde.
Side 45
Rude 2
Shiva er den største gud, i hinduismen. Han er den, man kalder skaberen og ødelæggeren. Shiva er den mest gavmilde gud, så hvis man tilbeder ham, får man det man vil have.
Side 46
Rude 9
Trubadurix synger en omskrivning af omkvædet For Regnen, den regner hver evige Dag fra Dengang jeg var kun saa stor som saa (af ”Helligtrekongersaften”) med tekst af William Shakespeare (1564-1616) – den største af alle barder. Den danske tekst er af oversat af Edvard Lembcke (1815-1897) og musik af Peter Heise (1830-1879) (tak til Peter Stenbæk).
Side 47
Rude 1
Trubadurix synger omkvædet fra sangen Singin’ in the Rain fra 1929. Musikken er skrevet af Nacio Herb Brown (1896-1964), og teksten af Athur Freed (1894-1973). Sangen blev for alvor kendt, da den er central i filmen af samme navn fra 1952 med Gene Kelly dansende rundt i Paris’ gader.
Side 48
Rude 5
Trubardurix er jo helten i denne historie, så han er for en sjælden gangs skyld ikke bundet til træet, nok mest fordi at han er i Indien, som Obelix bemærker i ruden før.