XIX: Profeten (PROF)

19-PROF-forside Tegning: Albert Uderzo
Tekst: René Goscinny
Oversættelse: Per Då
Originaltitel: Le Devin
Udgivet: 1972
Min udgave: 1976
Ingen ændringer i 2001-udgaven

Synopsis

Under et kraftigt tordenvejr er vore gallere meget bange, og Miraculix er ikke i byen, da han er i Nyskoven til den årlige druidekomsammen. En profet – Prolix – kommer forbi, og efter et par meget enkle forudsigelser, bliver næsten alle byens indbyggere imponerede. Asterix har dog gennemskuet Prolix, så Prolix gemmer sig i skoven, hvor gallerbyens beboere kommer til konsultationer. Romerne samler dog Prolix op, og han kommer i lidt af en knibe, da Cæsar har beordret alle profeter deporteret til arbejde i minerne. Prolix får overbevist centurion Narsonus om, at han (Narsonus) bliver den nye Cæsar, og Narsonus beslutter sig for at anvende Prolix i hans egne planer. Prolix vender tilbage til gallerbyen og fortæller, at de bliver ofre for en forpestet luft, og hele byen på nær Asterix, Obelix og Idefix fortrækker til den nærliggende ø. Miraculix kommer hjem fra Nyskoven, og han får overbevist resten af gallerbyen om, at Prolix er en fupmager. Hele gallerbyen (på nær Obelix) får trylledrik, og de tager til Perikum og får ordnet sagerne.

 PersonerKronologisk_i_album Betydning, oprindelse eller kommentar
asterix Asterix
Helten i vor historie.

Fortolkningen af navnet kan komme af:

  1. Ordet Asterisk kommer af græsk og betyder stjernelignende eller stammer fra stjernerne.
  2. Asteriskos kommer af græsk og er et kritisk, sædvanligvis rødt tegn (*) med hvilket oldtidens filologer frikendet steder i et håndskrift for mistanke om uægthed eller upålidelighed eller også erklærede dem for særlig smukke og værd at lægge mærke til. Det modsatte tegn var Obeliskos (†). Nu anvendes symbolet (*) til at fremhæve steder eller henvise til en fodnote.
  3. Aster kommer af det latinske navn for stjerne og rix henviser til det latinske rex, der betyder konge.
obelix Obelix
Asterix’ bedste ven.

Faldt i gryden med trylledrik og får ikke noget sidenhen undtagen i KLEO og [SØS]. Der er flere muligheder for fortolkninger navnet:

  1. En obelisk er et typografisk symbol (†), der oprindeligt blev anvendt til at markere noget var uægte eller værdiløst. Ordet kommer af det græske Obelos eller Obeliskos, og symbolet var det modsatte af Asteriskos (*). Nu anvendes symbolet til at markere en fodnote eller dødsdatoen for en person.
  2. På græsk lyder obelix som ovelias (ovelos), der er oldgræsk for det spyd gallerne brugte til at stege vildsvin over åben ild. Måske den bedste forklaring, når man tænker på Obelix’ madvaner.
  3. Obelisk er et stenmonument med fire sider og en pyramidetop, f.eks. som centrum af Place de la Concorde i Paris.
idefix Idefix
Obelix’ bedste ven. Han bliver altid ked af det, når træer vælter.

Navnet er en direkte oversættelse af det franske navn, og det betyder en fiks idé. Det franske navn blev valgt af læserne af Pilote i 60’erne.
remouladine Remouladine
Hørmetix’ kone.

Navnet er en henvisning til remoulade, der er tilbehør til nogle typer af fisk. Remoulade laves af majonaise tilsat hakkede agurker, kapers mv. Ordet kommer af det franske remolata, og er sammensat af præfixen re, der betyder igen eller tilbage og det afledte ord moles, der betyder masse på latin.
hormetix Hørmetix
Gallerbyens fiskehandler.

Hørmetik er en dobbelthed mellem hørm, der betyder stank (og det henviser uden tvivl til de ikke altid friske fisk fra Hørmetix) samt til hermetik, der er en ældre betegnelse for hermetisk lukkede dåser med fiskekonserves (tak til Jens Erik Buur).
godemine Godemine
Majestix’ ægtefælle.

Navnet er en del af talemåden “…. at holde gode miner til slet spil”.
majestix Majestix
Høvding for gallerbyen.

Kommer af det latinske majestas, der i antikkens Rom var betegnelsen for folkets og statens værdighed. Senere blev begrebet overført til en kejserlig person, og dermed fulgte, at selv ubetydelige fornærmelser mod denne person, ofte blev genstand for vilkårlig forfølgelse og streng straf.
senilix Senilix
Gallerbyens ældste beboer – omkring de 100 år.

Senilix henviser til det latinske senilis, der betyder oldingeagtig. Stammen af ordet er senex, der betyder gammel eller olding.
senilix-fru Littenix
Senilix’ hustru.

Den danske oversætter Per Då havde et par hjælpere i årene på Gutenberghus, og den ene hed Litten.
trubadurix Trubadurix
Gallerbyens skjald, spillemand og sanger!

Ender i sidste rude i hvert album med at blive bundet og kneblet, så han ikke kan spolere festmiddagen med sang. Dette er dog ikke tilfældet i GGAL, VIKI, SKRK, OLYM, BYPL, GAVE, AMER, ØST, ROSE, HIML, PIKT og PAPY (indtil Asterix Fodnoter er færdig!). Troubadour var en middelalderlig digter fra sydfrankrig nærmere betegnet Provence. Ordet oprinder af trobador, der betyder “den der finder”.
armamix Armamix
Gallerbyens smed.

Hænger ofte ud med Hørmetix med hvem han har et had/kærligheds forhold til. Armamix slår ofte Trubadurix i hovedet med forskellige remedier, for at få ham til at stoppe med at synge.På latin betyder arma enten våben, krig eller grejer.
armamix-fru Fru Armamix
Armamix’ hustru.

På latin betyder arma enten våben, krig eller grejer.
prolix Prolix
Profet.

Prolix er på engelsk en person, der fortæller dig mere end du har behov for at vide. Prolix er en karikatur af den amerikanske skuespiller James Coburn (1928-2002).
rodskaeg Rødskæg
Piraternes kaptajn.

Rødskæg er en henvisning til serien “Barbe Rouge” af Victor Hubinon.
baba Baba
Piraternes udkigspost.

Baba er en direkte henvisning til hans pandant i serien “Barbe Rouge” af Victor Hubinon.
nasonus Nasonus
Centurion i Perikum.

Naso kan henvise til den romerske digter Publius Ovidius Naso (43 f.Kr.-17). Endvidere betyder Naso næse på italiensk.
miraculix Miraculix
Troldmanden/druiden i gallerbyen.

Han besidder den hemmelige opskrift på trylledrikken.Miraculix kommer af mirakel, hvilket betyder en overnaturlig hændelse, der måske kan forklares.
claudius-blochus Claudius Blochus
Cæsars allerspecielleste udsending.

Claudius var et meget anvendt fornavn i romertiden. Et blokhus kommer af det engelske blockhouse, og er et hus af vandret liggende træstammer.

Steder

Kronologisk Betydning eller kommentar
Gallien Kommer af det latinske Gallia. Landet omfattede det nuværende Frankrig, Belgien, det vestlige Schweiz, dele af Holland og Tyskland vest for Rhinen.
Lutetia Parisiorum Det oprindelige latinske navn for Paris. Lutetia stammer formentlig fra asien og betyder mudder, der skulle hentyde til marsken, der oprindeligt lå langs floden Seine.
Provincia Kommer fra latin og betød oprindeligt den virkekreds, som tildeltes de romerske embedsmænd. Senere blev betegnelsen om bestyrelsen af en erobret landsdel og gik derved over til at betegne landsdelen selv. I nyere tid anvendes provins som modsætningen til hovedstaden.
Akvitania Kommer af det latinske Aquitania, der var den romerske navn for den del af Frankrig, der befandt sig syd for floden Garonne mellem Bordeaux og Toulouse og nord for Pyrenæerne.
Akvarium En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. Akvarium kommer af det latinske aquarius, der betyder vandholdig. Anvendes i dag om kummer til fisk eller en bygning, der rummer akvarier, f.eks. Danmark Akvarium.
Solarium En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. En havsnegl, der hører hjemme i de varme have specielt omkring Kina. Der er næppe her tænkt på det nyere ord for en kunstig sol.
Terrarium En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. Terrarium er afledt af det latinske terra, der betyder land samt en analogi til akvarium. Et terrarium anvendes om en glaskasse til typisk krybdyr.
Perikum En af fire romerske garnisioner, der omkrandser gallerbyen. Kommer af det græske hypereikon, der er en lyngart fra slægten hypericum.
Gallia Belgica Det romerske navn for det område, der i dag omfatter det sydlige Holland, Belgien, det nordøstlige Frankrig og det vestlige Tyskland.
Rom Hovedstaden i romerriget. Navnets oprindelse er ukendt.

Kommentarer

Side_Rude Kommentar
Side 5
Rude 2
Honoratiores kommer af det latinske honoratus, der betyder hædret.
Side 5
Rude 6
Taranis er den keltiske gud for torden. Han svarer til den nordiske gud Thor.
Side 6
Rude 1
Teutates (eller Toutatis) var en af de gamle keltiske guder. Navnet betyder “stammens far”, og han var gud for krig, vækst og rigdom. Teutates blev også tilbedst af gallerne.

Sucellos er den keltiske gud frugtbarhed, rus og ekstase. Han er desuden hammer- og dødsgud.

Belenos er den keltiske lysgud samt gud for sol og varme. Varmen associeres med det at hele, dvs. lægeprocessen. Hans partner var Belisama.

Esos er den keltiske gud for piletræerne.

Epona er den keltiske gudinde for heste og dermed skytsgudinde for ryttere. Oftest er hun afbilledet som stående mellem flere heste.

Side 6
Rude 2
Pantheon betyder Templet for alle guder på latin, og det er samtidig et tempel i Rom, der har et cirkelrundt kirkerum med en cirkelrund lyskilde i loftet. Pantheon blev bygget i 27 f. Kr. og ombygget efter en brand i år 80.

Sequana er den galliske gudinde for floden Seinen, og hendes navn henviser til Sequani, der var en keltisk stamme, der boede ved Seinens udspring tæt på Schwiez. Frankrig er inddelt i departementer, og oprindelig fik Seinen nr. 75, hvilket nu er departementet for Paris. Departementerne anvendes i de franske postnumre, så f.eks. har centrum af Paris postnummeret 75001.
Side 7
Rude 5
Beneca og sennepens gud er vist Majestix’ egen opfindelse.
Side 9
Rude 1
Prolog kommer af det græske prologos, der betyder et indledningsdigt.
Profetisk stammer fra det græske prophetes, der betyder sandsiger.
Profitere er afledt af det latinske profectus, der betyder fremgang.
Proportioner kommer fra det latinske pro portione, der betyder i forhold til.
Probate er fra det latinske probare, der betyder godkende.
Prominenter stammer fra det latinske prominere, der betyder rage frem.
Propagandister er personer, der udøver propaganda, der kommer af det latinske propagare, der betyder en agitation for en idé.
Provokere er afledt af det latinske provocare, der betyder for/frem (pro) kalde (vocare).
Profanere stammer fra det latinske profanus, der egentlig betyder foran templet. Profanere er derfor vanhellige.
Prosaisk er afledt af prosa, der på latin betyder ligefrem. Prosaisk er derfor noget nøgternt eller dagligdags.
Parentes stammer fra græsk parenthesis, der betyder ved siden af (para) og sætning (thesis).
Protester er afledt af det latinske protestari, der betyder indsigelse.
Provisorisk er afledt af det latinske providere. Provisorisk betyder foreløbig.
Side 9
Rude 2
En augur var en af 16 præster udvalgt af Cæsar. Augurerne afgjorde om de politiske og militær beslutninger blev bifaldet af guderne.

Proselyt kommer af det græske proselyto, der er en person, der skrifter fra en overbevisning til en anden.
Side 9
Rude 7
Proskriberede stammer fra det latinske proscribere, hvilket direkte betyder forskrive eller opslag. Ordet anvendes om en person, der er erklæret fredløs (gennem et offentligt opslag).

Protege kommer af det franske protégé, der er en person, der nyder en andens begunstigelse.

Bemærk, at Brutus sidder med en dolk, som netop var det våben han brugte til at dræbe Cæsar med i 44 f.Kr.
Side 9
Rude 9
Fremtidsvisionen viser La Défense, der er et moderne erhvervsdistrikt domineret af højhuse. La Défense ligger i den vestlige del af centrum i Paris.
Side 9
Rude 10
Charlatan stammer fra det italienske ciarlatano, der betyder et snakkehoved. Betydning er nu mere skiftet til pralhals eller humbugmager.
Side 10
Rude 9
Pakke fisk ind i aviser er gammel tradition, men jeg har ikke kunnet finde oprindelsen. Hjælp er velkommen!
Side 10
Rude 10
Billedet er en karikatur af den hollandske maler Rembrandts (1606 – 1669) maleri De anatomische les van Dr. Nicolaes Tulp fra 1632. Maleriet forestiller en læges undervisning af sine elever i dissekering af et lig. Rembrandt Harmenszoon van Rijn til højre og Uderzo til venstre.anatomi-uderzoanatomi-remabrandt
Side 11
Rude 1
Den gallo-romerske gud Borvo er gud for helbredende kilder.
Den keltiske gudinde Damona var Borvos gemalinde. Dog er hun flere steder vist som gemalinde til Apollo.
Side 14
Rude 9
Dixi! betyder Jeg har talt! på latin.
Side 14
Rude 11
Homøopat kommer af det græske hómoios, der betyder lignende og páthos, der betyder lidelse. En homøopat behandler med lægemidler, der hos sunde mennesker fremkalder lignende symptomer, som dem, der skal fjernes. De lægemidler, der anvendes, består af vegetabilske, mineralske og animalske stoffer, der fortyndes og rystes.
Side 17
Rude 7
Prosit kommer af det latinske prodesse, der betyder at gavne.
Side 18
Rude 2
Sestertius var en romersk sølvmønt, og i flertal bliver det til sestertier. En legionær fik ca. 700 sestertier om året.

Aureus betyder af guld på latin, og heraf stammer aurum, der betyder guld.
Side 19
Rude 3
Apport kommer af det latinske apportare, der betyder bringe til (én).
Side 22
Rude 1
Ave! betyder Hil! på latin.
Side 23
Rude 11
Komparenten kommer af det latinske comparere, der betyder at vise sig. En komparent er en person, der skal møde for at afgive forklaring, f.eks. hos politiet.
Side 24
Rude 2
Også du min søn er Asterix’ hint til Cæsars sidste ord, efter Brutus har deltaget i mordet på ham. Sætningen kommer fra William Shakespeares (1564-1616) stykke Julius Cæsar, 3. akt, 1. scene.
Side 25
Rude 1
Lutetia er det oprindelige latinske navn for Paris. Lutetia stammer formentlig fra asien og betyder mudder, der skulle hentyde til marsken, der oprindeligt lå langs floden Seine.
Side 29
Rude 5
Informatix henviser til det latinske informatio afledt af informare, der betyder danne eller skildre.
Side 31
Rude 8
Kampagne er en fordanskelse af det engelske ord Campain, der betyder et fremstød eller et felttog. Campagnen kan muligvis være en henvisning til det sydfranske område Campagnan, hvor Cæsar havde tropper liggende.
Side 33
Rude 4
Luften er svanger med vellugt fin er en lettere omskrivning af Trubadurix, da sangen hedder Natten er svanger, og første linje lyder Natten er svanger med vellugt fin. Sangen stammer fra stykket Det var engang af Holger Drachmann (1846-1908).
Side 36
Rude 3
Sistrum er et egyptisk instument, der består er en u-formet metalramme med nogle ringe på, der giver lyd fra sig, når man ryster den. Sistrum stammer fra det græske seio, der betyder ryste.
Side 37
Rude 1
Indbyggerne stiller op til fotografering. Det første endnu bevarede fotografi er fra 1826. Lukketiden var på en halv time.
Side 44
Rude 2
Candy is dandy but liquor is quicker er et ordsprog af den amerikanske poet Ogdon Nash (1902-1971), mens den danske vending lyder Når sprutten går ind, går forstanden ud.
Side 48
Rude 6
Rosmerta er den gallo-romerske gudinde for fertilitet og overflod.
Cernunnos er den keltiske gud for de åbne vidder. Han er afbilledet med store horn, og er dermed også et symbol på fertilitet.

Diverse…

Side_Rude Kommentar
Side 6 og side 31 Der er lidt problemer med lukkemekanismen på døren til Majestix’ bolig. På side 6 rude 7 og 9 mangler hullet til lukkebolten, mens der på side 31 rude 7 og 8 hhv. er dukket et beslag op, hvilket forsvinder på billedet efter.
Side 9
Rude 8
Huset er en tegning af Uderzo’s eget hus.
Side 11
Rude 5
Her er den første antydning af, at Hørmetix’ fisk ikke er helt frisk.