Personer

 

Alfabetisk_sorteret Betydning, oprindelse eller kommentar
Adrenaline
Vercingetorix’ datter.

Adrenalin er et hormon i det sympatiske nervesystem med den kemiske betegnelse C₉H₁₃NO₃. Adrenalin kaldes populært for kamphormonet, da det frigives i binyrermarven i stess situationer og hjælper med til at øge pulsen og blodtrykket. Ordet er sammensat af de latinske ord ad, der betyder ved og renalis, der betyder nyrer.

Optræder i VERC

alambix Alambix
Indbygger i gallerbyen.

Alambic er det arabiske navn for et destillationsapperat, der bl.a. bruges til produktion af cognac.

Optræder i GRUN
uderzo Albert Uderzo
Tegner.

Albert Uderzo (1927-) er en af de mest kendte tegneserietegnere, og han har – udover Asterix – tegnet Umpa-pa og de første otte bind af Luftens Ørne.

Optræder i SKOL, FODS og PAPY
algoritmix Algoritmix
Indbygger i gallerbyen.

Algoritme kommer fra det latinske algorismus, der igen stammer fra det arabiske al-Khwarizmi, der betyder matematiker. I dag betyder en algoritme en opskrift til at løse et problem af en bestemt type. Algoritmen leverer en løsning på problemet uanset startpunktet.

Optræder i PAPY
Alminehomix
Indbygger i gallerbyen.

Navnet er en henvisning til Nik & Jays frase Alle mine homies fra sangen Boing fra 2006. Alminehomix har en kasket som hjelm.

Optræder i VERC

alpaga-quidest Alpaga Quidest
Claudius’ ægtefælle.

Alpaga er den franske stavemåde for alpaca. Alpaca er en lamaart fra Peru-området. Quid est betyder Hvad er på latin.

Optræder i LAUR
amans-amens Amans Amens
Romer med flodbåd

Amans betyder en elsker på latin, og amens betyder tåbelig, ude af sig selv.

Optræder i GRUN
amerix Amerix
Guldseglproducent og -handler i Lutetia Parisiorum.

Navnet er ikke lige til at gennemskue. Det kan hentyde til en af følgende:

 1. Amerix kommer fra byen Amer, der ligger nord for Barcelona i Spanien.
 2. Navnet er en omskrivning af det engelske armour, der betyder panser og rix henviser til det latinske rex, der betyder konge.
 3. Navnet er på fransk en henvisning til Amerika – Amérique – selv om Asterix endnu ikke har opdaget Amerika.

Optræder i TRYL

amicus-certus Amicus Certus
Garnisionschef i Solarium.

Amicus betyder venligsindet på latin, og certus betyder bestemt.

Optræder i SPAN
amicus-martialis Amicus Martialis
Geheimerådsmedlem.

Amicus betyder venligsindet på latin, og Martialis betyder krigerisk (tilhørende Mars). Navnet betyder altså en krigerisk ven.Martialis var også en romersk digter født i Spanien ved navn Marcus Valerius Martialis (40-103), der arbejdede med at gøre epigrammerne perfekte.

Optræder i OBCO
amnesix Amnesix
Gallisk specialist i hukommelsestab.

Amnesi kommer fra græsk og betyder hukommelsessvækkelse, dvs. manglen på at tilbagekalde indtryk, der er optaget i hukommelsen.

Optræder i TVEK og FODS
amorix Amorix
Dreng i gallerbyen.

Drengen har bue og pil, og navnet er afledt af amor, der betyder kærlighed på latin. Amor er også den græske kærlighedsgud, søn af Venus.

Optræder i GLAD og KLEO
Ananasiajndius
Romersk legionær.

Ananas i egen juice er en talemåde, der opstod i TV2 programmet Natholdet i 2011. Udtrykket henviser til personer, der taler for meget om sig selv og undlader at inddrage andre.

Optræder i GRIF
ananasis Ananasis
Romersk spion i Ægypten.

Der er ikke anden oprindelse end hvad, der står: Ananas-is. Ananas er en frugt, der først blev dyrket på Java og fundet i 1599.

Optræder i KLEO
angina Angina
Orthopædix’ ægtefælle.

Angina kommer af det græske ankhon, der betyder snævert. Oftest kender man navnet fra angina pectoris, der er hjertekramper, men egentlig betyder det snævert bryst.

Optræder i GAVE
aniline Aniline
Amme for Fanzine.

Anilin er betegnelsen for aminobenzen, og den anvendes ofte som grundsubstandsen i mere kompleks sammensætninger af kemikalier. Den kemiske betenelse er C6H5NH2

Optræder i GRAV
animix Animix
Druide.

Fremtryller blomster ved druidekongressen i Nyskov. Har en navnebror, der er flamlænder (se TRØJ).Animix er sammensat af anima, der betyder sjæl på latin tilsat en isme. Animisme er troen på, at alt har en sjæl, dvs. alle fænomener har deres oprindelse i sjælen og ikke i ydre årsager.

Optræder i GOTE
animix-2 Animix
Flamlænder i den frivillige romerske hær.

Har en navnebror, der er druide (se GOTE). Animix er sammensat af anima, der betyder sjæl på latin tilsat en isme. Animisme er troen på, at alt har en sjæl, dvs. alle fænomener har deres oprindelse i sjælen og ikke i ydre årsager.

Optræder i TROJ
antibiotix Antibiotix
Vildsvinehandler på markedet i Condate.

Antibiotika stammer fra det latinske antiioticus, der er en gruppe stoffer, der virker hæmmende eller dræbende på bakterier. Det mest kendte antibiotikum er pencillin.

Optræder i SKAT
antivirus Antivirus
Legionær i Solarum.

Antivirus er et stykke software, der har til formål at forhindre, at skadelige vira kommer ind i computeren. Ordet er sammensat af anti, der kommer fra græsk og betyder imod, og virus fra latin, hvor det betyder gift, slim eller et inficeret organisme.

Optræder i PAPY
anaestesix Anæstesix
Druide.

Har en trylledrik, der gør en ufølsom for smerte. Henviser til anæstisi, der er bedøvelse og smertebehandling under en opration.

Optræder i GOTE
aperferrix Aperferrix
Vagt ved gallerbyen.

Aper er det latinske navn for vildsvin, og ferrix henviser til ferrum, der betyder jern.

Optræder i SØN
aqua-communalis Aqua Communalis
Romersk legionær og kroejer.

Vinder Vercingetorix’ skjold fra Elastix i et spil LXVI.Aqua betyder vand på latin, og communalis kommer af communis, der betyder kommune.

Optræder i SKRK
araneus-joculus Araneus Joculus
Præfekt i Lutetia Parisiorum.

Araneus kommer af aranea, der betyder edderkop på latin. Joculus kommer af ioculator, der er en spøgefugl. Figuren er en karikatur af Charles Laughton (1899-1962), der var kendt for at spille romerske statsmænd i bl.a. Cecil B. DeMille’s “Sign of the Cross” og “Spartacus” af Stanley Kubrick.

Optræder i TRYL
archaeopterix Archaeopterix
Druide og Miraculix’ læremester.

Archaeopteryx er en uddød fugleslægt der var en mellemting mellem et krybdyr og en fugl. Det er den tidligst kendte og mest primitive urfugl. Navnet er sammensat af det græske ord archaios (urgammel) og pteryx (fjer).

Optræder i PAPY
armamix Armamix
Gallerbyens smed.

Hænger ofte ud med Hørmetix med hvem han har et had/kærligheds forhold til. Armamix slår ofte Trubadurix i hovedet med forskellige remedier, for at få ham til at stoppe med at synge.På latin betyder arma enten våben, krig eller grejer.

Optræder i GGAL, VIKI, TROJ, SKRK, OLYM, SKAT, SPAN, LUS, ALPE, BYPL, LAUR, PROF, KORS, GAVE, AMER, OBCO, STYR, GRAV, ODYS, SØN, ØST, ROSE, SØS, LATR, SKOL, HIML, FODS, PIKT, PAPY, STØV, VERC og IRIS
armamix-fru Armamix, fru / Ibinix
Armamix’ hustru.

På latin betyder arma enten våben, krig eller grejer.Den danske oversætter Per Då havde et par hjælpere i årene på Gutenberghus, og den ene hed Iben.

Optræder i LUS, PROF, SØN, ROSE, FODS og PIKT
arsenike Arsenike
Belgier og gift med EFfektivix.

Arsenik kommer af det græske arsenikon, der betyder af guld eller gylden. Arsenik er et giftigt stof, der består af en forbindelse mellem grundstof 33 arsen og oxid.

Optræder i STYR
asterix Asterix
Helten i vor historie.

Fortolkningen af navnet kan komme af:

 1. Ordet Asterisk kommer af græsk og betyder stjernelignende eller stammer fra stjernerne.
 2. Asteriskos kommer af græsk og er et kritisk, sædvanligvis rødt tegn (*) med hvilket oldtidens filologer frikendet steder i et håndskrift for mistanke om uægthed eller upålidelighed eller også erklærede dem for særlig smukke og værd at lægge mærke til. Det modsatte tegn var Obeliskos (†). Nu anvendes symbolet (*) til at fremhæve steder eller henvise til en fodnote.
 3. Aster kommer af det latinske navn for stjerne og rix henviser til det latinske rex, der betyder konge.

Optræder i GGAL, TRYL, GOTE, GLAD, GRUN, KLEO, TVEK, BRIT, VIKI, TROJ, SKRK, OLYM, SKAT, SPAN, LUS, ALPE, BYPL, LAUR, PROF, KORS, GAVE, AMER, OBCO, STYR, GRAV, ODYS, SØN, ØST, ROSE, SØS, LATR, SKOL, HIML, FODS, PIKT, PAPY, STØV, VERC, GRIF og IRIS

astronomix Astronomix
Asterix’ far.

Astronomi kommer af græsk, og der er sammensat af aster (stjerne) og nomos (lov/lovgivning), og astronomi er derfor loven om stjernerne, dvs. læren om himmellegemerne.

Optræder i LATR og SKOL
athlethikos Athlethikos
Formand for den olympisk ophøjede olympiske komite.

Navnet henviser til atletik, der kommer af det græske ord athlos, som betyder konkurrence. Atletik fra den originale sport under det første antikke olympiske lege i 776 f.Kr. Atletik består af løb, spring og kast.

Optræder i OLYM
audivisius Audivisius
Romersk grænsevagt.

Audivisius er en sammentrækning af den latinske talemåde “audi, vide, sile”, der betyder “hør, se og ti”.

Optræder i GOTE
avantipopulus Avantipopulus
Centurion i Perikum.

Avanti er italiensk og betyder fremad eller foran. Populus betyder folkelig eller demokratisk.

Optræder i HIML
avispolemix Avispolemix
Kolportør uden grænser.

Navnet er sammensat af avis, der kommer af det latinske ad visum, der betyder noget i retning af til anskuelse, og nu er det en tryksag, der udkommer i et større oplag. Polemix, der kommer af det græske polemikos, der betyder krig. Betydningen er nu en heftig diskussion, der primært føres i medierne. Avispolemix er en hyldest til Julian Assange, der oprettede WikiLeaks, som er en internetbaseret whistleblower organisation.

Optræder i PAPY
baba Baba
Piraternes udkigspost.

Baba er en direkte henvisning til hans pandant i serien “Barbe Rouge” af Victor Hubinon.

Optræder i BRIT, TROJ, OLYM, SKAT, SPAN, LUS, LAUR, PROF, KORS, STYR, GRAV, ODYS, SØN, ØST, ROSE, SØS, LATR, HIML,  FODS, PIKT, PAPY, STØV, VERC og IRIS
bacfix Bacfix
Datter af Orthopædix og Angina.

Le bac er en forkortelse for le baccalauréat, der er fransk akademisk uddannelse, der svarer til vores student. Bacfix er også en henvisning til backfisch, der kommer af tysk og betyder en fisk, der er for lille til at blive kogt. Frem til 1950 blev backfisch anvendt om en ung pige, der hverken er barn eller voksen (tak til Jens Erik Buur).

Optræder i GAVE
Bacillus
Romersk vognfører.

Bacillus er en form for element i en bakterie. Ordet kommer fra latin, hvor det betyder lille stav. På dansk anvender vi ordet bacille om et smitstof fra en person, der lider af en smitsom sygdom.

Optræder i STØV

baconix Baconix
Slagter på markedet i Condate.

Bacon stammer fra det oldtyske bacho, der betyder skinke eller kind. Bacon er tynde skiver, der kommer fra grisens ryg eller mave. Disse tynde stykker er oftest røgede.

Optræder i SKAT
bagbutix Bagbutix
Indbygger i gallerbyen.

Navnet henviser naturligvis til en bagbutik.

Optræder i OBCO
bakshish Bakshish
Kommis og fører.

Navnet henviser til det persiske baksheesh, der har tre betydninger: Godgørenhed til tiggere, en slags drikkepenge i mellemøsten eller bestikkelse af personer ansat i et offentligt embede.

Personen er en hyldest og karikatur af Alberts Uderzos mangeårige ven og medskribent René Goscinny (1926-1977).

Optræder i ODYS
Barba Nigra
Romersk legionær i Perikum.

Barba betyder skæg på latin, og nigra kommer af det latinske niger, der betyder sort, mørk eller dyster. Navnet er altså Sortskæg.
Optræder i GGAL
Barba Rossa
Romersk legionær i Perikum.

Barba betyder skæg på latin, og rossa betyder rød. Navnet er altså Rødskæg, dog er legionæren ikke sørøvernes kaptajn.Optræder i GGAL
barometrix Barometrix
Druide.

Fremtryller regn ved druidekongressen i Nyskov.Barometrix kommer af barometer, der måler luftens tryk. Et lavt barometertryk har tendens til at give dårligt vejr, mens et højt barometertryk giver godt vejr.

Optræder i GOTE og FODS
basunix Basunix
Korsikansk klanhøvding.

En basun er et blæserinstrument af messing med en dyb tone. En basun kaldes også en trombone. Basun kommer af det latinske bucina, der betyder horn eller trompet.

Optræder i KORS
bellum-justum Bellum Justum
Romersk decurion.

Bellum betyder krig eller krigstilstand på latin. Iustus betyder redelig eller retfærdig på latin. Bellum iustum er en vending, der betyder retfærdiggørelsen af, at gå i krig.

Optræder i LATR og FODS
berbetix Berbetix
Korsikansk klanhøvding.

Det er uklart hvad navnet har af oprindelse. Det nærmeste er berberis, der er en stedsegrøn planteslægt.

Optræder i KORS
berlix Berlix
Skolelærer i Trummerum.

Berlix er en karikatur af den tyskfødte amerikaner M. D. Berlitz (1852-1921), der i slutningen af 1800-tallet udarbejdede en metode for undervisning i fremmede sprog. Han åbnede den første skole i 1878, og i dag har Berlitz over 500 kontorer i 60 lande.

Optræder i TVEK
bibamus Bibamus
Romersk legionær.

Bibamus kommer af bibo, der betyder at drikke. Bibamus kan have en navnebror, da Ergo Bibamus er centurion i Perikum i GLAD og GRUN.

Optræder i TROJ
bidax Bidax
Værtshusholder i Londinium.

Måske en svag henvisning til “at byde”, der kan oversættes med “to bid”.

Optræder i BRIT
bigboss Bigboss
Britisk landsbyhøvding.

Navnet betyder den store chef på engelsk. Personen kan være en karikatur af en anden stor engelsk leder sir Winston Churchill.

Optræder i BRIT og KORS
bigdatha Bigdatha
Skrivende ånd

Big data er et begreb indenfor datalogi, og begrebet dækker over indsamling, opbevaring, analyse, processering og fortolkning af enorme mængder af data.

Optræder i PAPY
Bioetix
Tandplejer.

Navnet er sammensat af bio og etik. Bio stammer fra det græske bios, der betyder liv, mens etik kommer af det græske etihikos, der er afledt af ethos, der betyder moral. Bioetik er et begreb, der indebærer en vision om det gode liv, som skal praktiseres i forholdet mellem alt levende.

Optræder i STØV

biscuitetrix Biscuitetrix
Rådgiver for gallerhøvdingen Guvernix.

Biscuit er det engelske ord for kiks, og det stammer fra latin, hvor det betyder bagt to gange.

Navnet har dog nok denne simple betydning: Beskidte tricks. Tak til Jesper Højland.

Optræder i GRAV og FODS
Blinix
Remouladine og Hørmetix’ ældste søn.

Blinis er en russisk pandekage bagt med gær. Blinis kommer af det slaviske mlin, der betyder at male. Oftest spises blinis med creme fraiche, hakkede rødløg og kaviar.

Optræder i VERC

bona-fide Bona Fide
Legionær, der får stjålet sit tøj af Obelix.

Bona Fide eller bona fides betyder på latin god tro. Betød i romerretten den redelighed og handlen efter tro og love, som man kunne vente mellem parter, der afslutter retshandler.

Optræder i GOTE
bonus-melior-optimus Bonus Melior Optimus
Centurion i Solarium.

Bonus Melior Optimus betyder God Bedre Bedst på latin. Han er en karikatur af Benito Mussolini, der blev regeringschef i Italien i 1922. Mussolini blev udråbt til Il Duce i 1925, og han blev dermed diktator for den fascistiske stat. Han blev Hitlers allierede under 2. verdenskrig. Mussolini blev henrettet af italienske kommunister i 1945. Bemærk at Bonus Melior Optimus råber i alle ruder på nær tre, hvilket kunne være en hentydning til, at Mussolini var en passioneret taler for folket.

Optræder i TVEK
bonusmalus Bonusmalus
Præfekt i Condate.

Første del af navnet – bonus – betyder god på latin, og anden del – malus – betyder ond. Så præfekten hedder god-ond!

Optræder i LATR
Boxoffix
Skuespiller i Lutetia.

Navnet kommer af det engelske Box office, der er det sted i et teater eller biograf, hvor man sælger billetter. Box office henviser også til antal solgte billetter, og det anvendes som en målemetode for, hvor populært et stykke eller en forestilling er.
Optræder i IRIS
brutalix Brutalix
Gallerhøvding i Trummerum.

Navnet henviser til brutal, der er afledt af det latinske brutus. Brutus betyder dyrisk, rå eller grov.

Optræder i TVEK
brutus Brutus
Marcus Junius Brutus født 85 f.Kr. og begik selvmord i 42 f.Kr. Efter mordet på Cæsar i 44 f.Kr. tog Brutus til Makedonien, og blev overvundet i det andet slag om Philppi.

Optræder i GLAD, LUS, SØN, VERC og IRIS
cafeolix Cafeolix
Korsikansk cafeejer i Marssilia.

Navnet er en henvisning til kaffe med mælk – Café au lait.

Optræder i KORS
cafeterix Cafeterix
Cafeejer.

Henviser til cateferia, der er en selvbetjeningsrestaurant.

Optræder i VIKI
caius-aerobus Caius Aerobus
Centurion i Akvarium.

Caius var et almindeligt romersk fornavn, der stammer fra det etruskiske Cai. Navnet betyder “Jeg er glad”. Aerobus er en mellemting mellem en sporvogn og et tog med den specialitet, at den kører oppe i luften, og vognene hænger i en skinne. Denne type anvendes i flere storbyer, f.eks. i Mannheim i Tyskland. Caius Aerobus er en karikatur af den italiensk fødte franske skuespiller Lino Ventura (1919-1987), der medvirkede i en lang række gangsterfilm.

Optræder i LUS
caius-infarctus Caius Infarctus
Uheldig romer i Geneve, der konstant taber sit brød i ostefonduen.

Gaius eller Caius var et almindeligt romersk fornavn, der stammede fra det etruskiske Cai, der betyder “Jeg er glad”.   Infarctus henviser til infarkt, der er pludselig og massiv celledød i et organ, der oftest er grundet i en defekt i blodtilførslen.

Optræder i ALPE og FODS
calamar-y-tinta Calamar y Tinta
Spansk høvding.

Calamar y Tina betyder blæksprutte og blæk på spansk.

Optræder i SPAN, KORS og FODS
capitanis Capitanis
Kaptajn på den ægyptiske båd.

Navnet kommer af capitan, der var det oprindelige navn for admiralen af den tyrkiske flåde.

Optræder i KLEO
carolus-masius Carolus Masius
Beskikket forsvarer.

Carolus er et polsk fornavn, der svarer til Carl på dansk. F.eks. hed Pave Johannes Paul  II Carolus Wojtyla. Masius var et almindeligt efternavn, eller også er det en speciel art af den sydamerikanske sangfugl manakin.

Optræder i LAUR
cassivellaunus Cassivellaunus
Cassivellaunus var briternes høvding under Julius Cæsars anden togt mod Britania i 54 f.Kr. Dette forsvar var succesfuldt, men Cæsar kom igen to år senere. Her fik Cæsar erobret Britania. Cassivellaunus døde i 48 f.Kr.

Optræder i BRIT
Castesmus
Centurion.

Navnet er en omskrivning af talemåden at kaste smuds, der betyder, at man udsætter nogen for en nedsættende handling. Smuds kommer af det tyske Schmutz, der betyder mudder.

Optræder i GRIF
 cave-adsum Cave Adsum
Romersk fangevogter.

Cave betyder pas på, og adsum betyder, at være tilstede – altså “Pas på, jeg er tilstede”. Den skotske klan Jardine har “Cave Adsum” som motto. Klanen er opstået i 1066 fra en fransk familie du Jardon, der kom til England med William Erobreren. Cave Adsum er også benyttet af flere militære flyeskadriller, og i Danmark blev mottoet benyttet af eskadrille 725 frem til 1991 på deres Saab-Draken fly.

Optræder i GLAD
cedur Cedur
Goter.

Cedur henviser til tonearten c-dur.

Optræder i GOTE
celebrus Celebrus
Centurion i Solarium.

Celebrus er latin for respekteret.

Optræder i PAPY
centuriona Centuriona
Kvindelig centurion.

Navnet er femininum af centurion, der er hærfører for en Centurie, som er en hæropdeling på 100 mand. I virkeligheden varierer dette meget. Lederen af hver lejr er f.eks. centurion.

Optræder i ROSE og FODS
certepartibaltix Certepartibaltix
Indbygger i gallerbyen.

Certeparti er et dokument mellem transportør og afsender. Hvis det drejer sig om stykgods i linjefart, kaldes dette dokument et konnossement. Balti kan henvise til den tredjestørste by i Moldavien.

Optræder i OBCO
charmonix Charmonix
Hotelejer i Geneve.

Charme kommer af det latinske carmen, der betyder tryllesang, men betydningen nu til dags er mere tiltrækning eller ynde.

Optræder i ALPE og KORS
chipolata Chipolata
Korsikaner, søster til Vendettix.

En chipolata er en lang, tynd svinepølse.

Optræder i KORS
choleramorbus Choleramorbus
Cæsars medicamentarus.

Navnet er sammensat af cholera (kolera) og morbus. Kolera kommer af det græske kholera, der er afledt af khole, som betyder galde. Morbus kommer af latin og betyder sygdom. Cholera Morbus blev brugt som betegnelse for en ikke epidemisk kolera i den 19. århundrede.

Optræder i FODS
claudius-blochus Claudius Blochus
Cæsars allerspecielleste udsending.

Claudius var et meget anvendt fornavn i romertiden. Et blokhus kommer af det engelske blockhouse, og er et hus af vandret liggende træstammer.

Optræder i PROF
claudius-clandestinus Claudius Clandestinus
Chef for Julius Cæsars hemmelige tjeneste.

Claudius var et meget anvendt fornavn i romertiden. Clandestinus betyder hemmelig på latin.

Optræder i SKOL
claudius-lapsus Claudius Lapsus
Romersk legionær.

Claudius var et meget anvendt fornavn i romertiden. Lapsus kommer af latin og betyder fejl eller fortalelse.

Optræder i BRIT
claudius-nonlicetomnibus Claudius Nonlicetomnibus
Centurion for specialkommando.

Claudius var et meget anvendt fornavn i romertiden. Efternavnet er starten på citatet Non licet omnibus adire Corinthum, der betyder Ikke alle har lov til at tage til Korinth på latin. Citatet er en mindre omskrivning fra Horaces (65-8 f.Kr.) breve 1.20, der siger Non cuivis homini contingit adire Corinthum, der betyder Ikke alle er heldige nok at komme til Korinth.

Optræder i ROSE
claudius-possumus Claudius Possumus a’ka Poson y Legion
Garnisionschef i Spanien.

Claudius var et meget anvendt fornavn i romertiden. Possumus kommer af det latinske possum, og det betyder “vi kan”.

Poson er en festival på Sri Lanka, der hylder konverteringen til buddisme i 300 f.Kr. En legion er en hærenhed på 3-6.000 mand ledsaget af kavalari.

Optræder i SPAN
claudius-quidest Claudius Quidest
Rig romer.

Claudius var et meget anvendt fornavn i romertiden. Quid est betyder Hvad er på latin.

Optræder i LAUR
clemmellus Clemmellus
Centurion i Solarium.

En klemmelus er en blodansamling, der opstår efter et slag eller hvis man f.eks. har fået fingeren i klemme i en dør.

Personen er en karikatur af Pierre Tchernia (1928-  ), der var ven og kollega med Uderzo og Goscinny. Tchernia var bl.a. fransk TV’s første nyhedsoplæser, han var medforfatter bag flere af tegnefilmene om Asterix og Obelix, ligesom han spillet roller i en lang række franske film. Han optræder desuden i TRØJ uden navn.

Optræder i KORS og FODS
collaborix Collaborix
Gallisk stikker.

Navnet kommer af collaborare, der betyder person, der samarbejder med en fjendtlig besættelsesmagt. På dansk er ordet kollaboratør opstået under 2. verdenskrig, hvor det blev betragtet som landsforrædderi at hjælpe besættelsesmagten.

Optræder i GRUN
comfur Comfur
Gotisk ceremoni-chef.

Comfur kommer af komfur, der er samling af kogeplader og en ovn.

Optræder i GOTE
comix Comix
Søn af gallerhøvdingen Populix.

Comics er fra engelsk, hvor det er betyder komik. Ordet anvendes også om tegneserier.

Optræder i GRAV
commerstrax Commerstrax
Værtshusholder i Londinium.

Navnet er sammen sat af ordene kommer og straks.

Optræder i BRIT
conscientissimus Conscientissimus
Frivillig romersk legionær på Korsika.

Navnet kommer fra det latinske conscientia, der betyder selverkendelse, dvs. bevistheden om at have handlet ædelt. Inden for psykoanalysen er samvittighedsfuldhed én af de fem karaktertræk i en model -The “Big Five” Personality Traits – der er udviklet af Costa og McCrae. Modellen anvendes ofte som grundlag for personlighedstests. På engelsk er ordet conscientiousness, der betyder samvittighedsfuldhed.

Optræder i KORS
consumerismus-commercialis Consumerismus Commercialis
Nyuddannet fra Mercur-højskolen.

Consumerismus er sammensat af det latinske con, der er en forstavelse med betydningen med, og sumere, der betyder tage. Consumere betyder således fortære. Commercialis stammer fra det franske commerciel, der stammer fra det latinske commercium, der betyder handel. Figuren er en karikatur af den tidligere franske premierminister og præsident Jacques Chirac (1932-) i hans unge år.

Optræder i OBCO
contraventum-mingit Contraventum Mingit
Centurion i Perikum.

Contra betyder modsat på latin og ventus betyder gunstig vind – altså en der ikke venter på den gunstige vind før han handler. Mingit kan komme af mingo, der betyder at lade sit vand. Så alt i alt en person, der pisser mod vinden. Alle der lærte latin i gamle dage kender udtrykket “Vir prudens non contra mingit”, der betyder “Klog mand pisser ikke i modvind” (tak til Henrik Røgind).

Optræder i GGAL
bombastus Corpus Bombastus
Romersk guvernør i Condate.

Corpus betyder legeme på latin og bombastus henviser til bombastisk, der betyder svulstig eller pralende. Ordet stammer fra det græske bombyx, der betyder bomuld.

Optræder i ALPE
corpus-juris Corpus Juris
Legionær med hang til citater.

Corpus er det latinske ord for legeme eller krop. Juris kommer af det latinske jura, der er flertal af jus. Jura betyder retsvidenskab.

Optræder i SKOL
Corpus Porcus
Romersk statholder i Londinium.

Corpus betyder krop eller legeme på latin, og porcus er det latinske ord for en gris.

Optræder i BRIT
cosmetix Cosmetix
Skønhedssalonejer fra Lutetia.

Kosmetik kommer af det græske kosmetike, der er afledt af kosmos, som betyder skønhedspleje eller skønhedsmiddel.

Optræder i ROSE
Cresus Lupus
Garum producent.

Cresus henviser til den græske kong Krøsus (595 f.Kr.-547 f.Kr.), og han var meget velhavende og menes at have præget de første mønter af standardiseret renhed. Lupus er det latinske navn for ulv. Samtidig er lupus også en kronisk gigtsygdom, der danner betændelse i bindevævet.

Optræder i STØV
criminalis Criminalis
Ægyptisk arkitekt M.A.P.Æ.A.

Oprindelsen af navnet er crimen, der betyder beskyldning eller anklage på latin. Criminalis betyder kriminel på latin.

Optræder i  KLEO
crocus-aureus Crocus Aureus
Romersk option.

Crocus Aureus er en gul krokus. Crocus er en forårsplante og aureus betyder egentlig af guld.

Optræder i GAVE
culinarius Culinarius
Skibskok.

Culinarius stammer fra det latinske culina, der betyder køkken. Culinarius, der på dansk er kulinarisk, betyder kogekunst.

Optræder i SØS
curagius Curagius
Romersk legionær og frivillig spion.

Navnet henviser til ordet courage, der betyder mod på fransk.

Optræder i TVEK og FODS
Cylindra
Brugtvognssælger hos Mukkebix.

Cylindra henviser til cylinder, der er en geometrisk form med parallelle cirkelrunde endeflader, f.eks. en øldåse. Cylinder anvendes også om det område i en forbrændingsmotor, hvor stemplet bevæger sig i. Ordet stammer fra det græske kylindros, der betyder en valse.

Optræder i STØV

Caesarion Cæsarion
Kleopatra og Cæsars søn.

Cæsarion (47 f.Kr.-30 f.Kr.) betyder lille Cæsar, og han var den eneste søn af Julius Cæsar og dronning Kleopatra af Ægypten. Cæsarion blev den sidste farao i Ptolemaios-dynastiet, og han blev udnævnt til medregnet i 44 f.Kr. – kun tre år gammel. Ptolemæus XV blev udnævnt, så hans mor kunne holde sig på tronen. Da Octavian invaderede Ægypten i 30 f.Kr. begik Kleopatra selvmord, og Cæsarion blev myrdet af Octavian.

Optræder i SØN
decubitus Decubitus
Fuld romersk legionær.

Decubitus bliver brugt medicinen, og det betyder at ligge ned. Ordet stammer fra latin, hvor det relaterer sig til ordet cubitum, der betyder albue. Årsagen er, at romerne havde en tendens til at læne sig på albuerne, når de slappede af.

Optræder i ØST
dedur Dedur
Goter.

Dedur henviser til tonearten d-dur.

Optræder i GOTE
Deherdesner
Vognfører fra Kush (afrikansk rige syd for Egypten).

Navnet er en sammentrækning af sætningen Det er her, det sner. Sætningen er af nyere dato, og det betyder, at der foregår noget spændende eller vigtigt. Udtrykket blev kendt i den danske ungdomsfilm Mig og Charlie fra 1978.

Optræder i STØV

delirium Delirium
“Frivillig” spion fra romerlejren, der bliver forklædt som galler og tager navnet Delirix.

Delirium kommer af det latinske delirius, der betyder tåbelig eller forrykt.

Optræder i GGAL
Demagogos Demagogos
Græker i den frivillige romerske hær.

Navnet er sammensat af demos, der betyder folk (jf. demokrati) på græsk og agogos, der betyder fører. Demagogos betyder altså folkeforfører på græsk. Ordet anvendes også på dansk, hvor demagog ligeledes anvendes om en politiker, der skaffer sig indflydelse ved at oparbejde en usund stemning i et folk.

Optræder i TROJ
denaturix Denaturix
Kul- og vinhandler i Gergovia og bror til Suffix.

Navnet henviser til det franske dénaturer, der betyder berøve noget dets natur. Mere præcist betyder det, at gøre et stof uanvendeligt til et bestemt formål, mens stoffet beholder sin anvendelighed til andre formål. Det bliver ofte anvendt om alkohol, hvor denatureret alkohol er udrikkeligt, men alkoholen kan anvendes til andre formål.

Optræder i SKRK
Derixdadrix
Arvernerkriger.

Richs fra 1834 var navnet på et dansk kaffeerstatningsmærke, og det blev især kendt under besættelsen, hvor Richs blev blandet med kaffe for at få det til at strække længere. Richs slogan var Det er Rich’s der drik’sRichs sælges i dag kun til museer.

Optræder i VERC

designius Designius
Romersk arkitekt.

Navnet kommer af det latinske designo, der betyder pege på eller kendetegner. Senere blev det til det franske dessein og det engelske design, og betydningen er nu en kunstnerisk udformning.

Optræder i BYPL og FODS
destillerix Destillerix
Krovært i gallerbyen.

Navnet kommer af det latinske destillare, der betyder at dryppe. Det er afledt af stilla, der betyder dråbe. Metoden anvendes til rensning af væsker for fremmede bestanddele ved fordampning med efterfølgende afkøling.

Optræder i FODS
diagnostix Diagnostix
Druide og kurlæge i Aquæ Calidæ.

Diagnose kommer af det græske diagnosis, der betyder undersøgelse. Ordet kan yderligere deles op i dia, der betyder gennem og gignoskein, der betyder at lære at kende.

Optræder i SKRK
Deblimelemos
Græsk slave hos Homøopatix.

Navnet er en sammentrækning af talemåden Det bliver mellem os.
Optræder i IRIS
diminuix Diminuix
Druide.

Tryllepulver der gør gryder små. Diminuix henviser til det latinske deminuo, der betyder formindsker.

Optræder i GOTE
directricia Directricia
Direktionschefsekretær for Elastix.

Navnet henviser til det directrice, der er feminimum af directeur. Directrice er en kvindelig leder af en systue eller en afdeling i en virksomhed.

Optræder i SKRK
Dolcevita
Romerinde.

Dolcevita er en sammentrækning af dolce, der betyder smuk på italiensk og vita, der betyder liv på italiensk. Begrebet blev kendt i 1960, da den italienske instruktør Federico Fillini (1920-1993) udgav filmen La Dolce Vita med Anita Ekberg (1931-2015) og Marcello Mastroianni (1924-1996).

Optræder i STØV
dumsomenmur Dumsomenmur
Centurion i Akvarium.

Navnet er lige ud af landevejen: Dum som en mur. Talemåden er egentlig Dum som en dør, men mur passer i denne sammenhæng bedre pga. endelserne i de romerske navne.

Optræder i BYPL
duplicatha Duplicatha
Numidisk overslave.

Navet kommer af det latinske duplico, der betyder fordoble eller gentage.

Optræder i BYPL
dyveke Dyveke
Belgisk høvdingefrue.

Dyveke er et hollandsk pigenavn, der betyder lille due. Figuren er en karikatur af Annie Cordy (1928-), der er en Belgisk sanger og skuespiller.

Optræder i STYR
edur Edur
Goter.

Edur henviser til tonearten e-dur.

Optræder i GOTE
efdur Efdur
Goter.

Efdur henviser til tonearten f-dur.

Optræder i GOTE
effektivix EFfektivix
Belgier og gift med Arsenike.

Effektiv kommer af det latinske effectivus, der betyder virksom. De to versaler i starten henviser til, at Belgien er centrum for EF, det daværende navn for EU.

Optræder i STYR
elastix-02 Elastix
Gallerhøvding på klinten.

Navnet er en henvisning til elastik, der er et gummibånd. Elastikken blev patenteret i 1845 i England.

Optræder i SKAT
elastix Elastix
Romersk bueskytte og hjulfabrikant.

Finder af Vercingetorix’ skjold efter denne har nedlagt det for (og på) fødderne af Cæsar ved Alesia.Navnet henviser til elastik, der er et gummibånd. Elastix lægger ligeledes navn til fabrikken, der henviser til dækproducenten Michelin.

Optræder i SKRK
eleonoradus Eleonoradus
Skuespiller i Condate.

Navnet henviser til Eleonora, og den mest kendte af slagsen må være Eleonora Christine (1621-1698), der var datter af Christian d. IV og gift med Corfitz Ulfeldt. Hun blev kendt skyldig som medskyldig Corfirtz Ulfeldts landsforrædderi og tilbragte knap 22 år i Blåtårn som fange.

Optræder i SKAT og FODS
endivix Endivix
Belgier.

Endive er en grøntsag, der på dansk hedder julesalat. Kålen stammer fra Belgien, og belgierne kalder kålen for deres hvide guld.

Optræder i STYR
epinionos Epinionos
Cæsars græske astrolog.

Navnet henviser til det latinske opinio, der betyder mening.

Optræder i PAPY
Erasmus
Umbrier.

Navnet henviser til Erasmus Montanus, der var en karakter i en komedie fra 1723 af samme navn. Stykket var skrevet af den norsk-danske forfatter Ludvig Holberg (1684-1754), og det handler om bondesønnen Rasmus, der har været i Købehavn for at studere, og vender hjem som arrogant og bedrevidende – og han har i samme anledning skiftet navn til Erasmus. I 2007 oprettede EU et uddannelsesprogram kaldet ERASMUS (European Region Action Scheme for the Mobility of University Students).

Optræder i STØV

ergo-bibamus Ergo Bibamus
Centurion i Perikum.

Ergo betyder altså og bibamus kommer af bibo, der betyder at drikke. Ergo Bibamus betyder Altså drikker vi.

Optræder i GLAD og GRUN
erica Erica
Pikterkvinde og Mac Mamahs adoptivdatter.

Erica er det latinske navn for planten Lyng, der er en slægt med over 700 arter. Navnet Erica er den feminie form af Eric, og navnet betyder hersker eller prinsesse.

Optræder i PIKT
erix Erix
Rødskægs søn.

Navnet er formentlig en henvisning til de mange danske konger, der har haft navnet Erik, f.eks. Erik Ejegod (1056-1103), Erik Klipping (1249-1286), Erik Menved (1274-1319) og Erik af Pommeren (1382-1459).

Optræder i GRUN
esajas Esajas
Aut. fører.

Esajas var en profet i det 8. århundrede f.Kr., hvor han boede i Jerusalem. Han oplevede borgerkrigen mellem Israel og Juda (734-732 f.Kr.), og han oplevede senere, at Israel udslettede assyrerne i 722 f.Kr.

Optræder i ODYS
Esemes
Lusitansk (kelter fra den Iberiske halvø) vognfører.

Esemes betyder logik på tyrkisk. Logik kommer af det græske logos, der er grundbetydningen i den græske filosofi, hvor det kan oversættes til det rationelle princip.

Optræder i STØV

eucalyptus Eucalyptus
Romersk skatteopkræver i Condate.

Navnet stammer fra latin og græsk, hvor eu betyder godt og kalyptus betyder dækket eller tilhyldet. Eukalyptus er også navnet på et træ af myrtefamilien, der gror i Australien.

Optræder i ALPE
Fakenius
Romersk legionær.

Fake News er det engelske ord for falske nyheder. Fake news ligner rigtige nyhedshistorier, men de er baseret på faktuelt forkerte fakta. Disse har altid eksisteret, men internettet har øget udbredelsen kraftigt.

Optræder i GRIF
fanzine Fanzine
Datter af gallerhøvdingen Guvernix.

Fanzine er en sammentrækning af fan og magazine, og det er benævnelsen for blade eller tryksager af og for fans, der er skabt som resultat af en stor personlig entusiasme for et bestemt emne. Begrebet opstod i 1970’ernes punkmiljø.

Optræder i GRAV
fidus-ficumdicus Fidus Ficumdicus
Cæsars råd- og udgiver

Fidus kommer af det latinske fiducia, der betyder tillid. Fidus er en smart eller udspekuleret måde at gøre tingene på. Ficumdicus henviser til ordet fikumdik, der betyder en lyssky handling, uhædelig opførsel, lumskeri eller en manøvre som er på grænsen til det tilladelige eller overskrider en grænse. Ordets oprindelse er ukendt.

Optræder i PAPY
fidusix Fidusix
Spillefugl på hippodromen i Condate.

Fidus kommer af det latinske fiducia, der betyder tillid. Det anvendes også om ikke helt hæderlige forretningsforetagner.

Optræder i SKAT
filur Filur
Gotisk/Gallisk tolk.

Filur er et forvansket ord af det franske filou, der betyder en listig person, gavtyv eller bedrager.

Optræder i GOTE
fisdur Fisdur
Gotisk høvdinge kandidat.

Fisdur henviser til dur-becifringen F#.

Optræder i GOTE
fixfax Fixfax
Asterix’ britiske fætter.

På engelsk er fix løsningen på et problem, og fax er en forkortelse af facsimile, Facsimile kommer af det latinske fac simile, der betyder lav på samme måde. Den første telefax maskine blev i øvrigt fremstillet i 1861, og den kom derfor frem før den første telefon var tilgængelig.

Optræder i BRIT, KORS, SØS og FODS
fractur Fractur
Gotisk bøddel.

Fractur kommer af fraktur, der kan betyde:
1) Knoglebrud eller 2) en ældre form for gotisk skrift. Skriftformen er blevet fortrængt af de romerske skriftformer i det 19. århundrede.

Optræder i GOTE
fredelig-pinde Fredelig Pindehuggersøn
Viking.

Navnet siger sig selv – hugge nogen pinde.

Optræder i VIKI
frenetix Frenetix
Korsikansk gamling.

Navnet kommer af det latinske phreneticus, der betyder vred, rasende eller vild.

Optræder i KORS
fresia Fresia
Pikterkvinde og Mac Areens halvkusine.

Fresia er navnet på en farverig blomst fra Sydamerika. Planten er opkaldt efter den tyske læge Friedrich Theodor von Frerichs (1819-1885).

Optræder i PIKT
futilius-autarchius Futilius Autarchius
Fagforeningsleder for den patriotiske romerske bautaindustri.

Futilis er latin og beyder upålidelig, usikker eller værdiløs. Autarchius henviser til det græske autarkhia, der betyder enevælde eller diktatur.

Optræder i OBCO
diplodocus (Gaius) Diplodocus
Guvernør i Genava.

Gaius eller Caius var et almindeligt romersk fornavn, der stammede fra det etruskiske Cai, der betyder “Jeg er glad”. Diplodocus var en dinosaurus på 11-16 tons, der levede i juratiden for 150 millioner år siden.

Optræder i ALPE
galantine Galantine
Homøopatix’ ægtefælle.

Navnet kan komme af:

 1. Galant, der kommer af fransk, betyder være lystig eller optræde flot.
 2. Galantine er en madret, der består af udbenet, farseret kalve- eller hønsekød, rullet og ombundet og kogt i gelé. Retten serveres kold.


Optræder i LAUR, SKOL og IRIS

garedunord Garedunord
Slavefoged hos Claudius Quidest.

Gare du Nord er en af Paris’ seks store banegårde. Som navnet siger, ligger banegården i det nordlige Paris, og den blev opført i 1846, men en større banegård blev bygget til åbning i 1864. Stationen er løbende blevet udbygget, og i dag er der 44 perroner.

Optræder i LAUR og FODS
garmonparnas Garmonparnas
Græsk forhandler for den olympisk ophøjede olympiske komite.

Navnet er en henvisning til den franske banegård Gare Montparnasse, der er en af de seks store banegårde i Paris. Banegården ligger i Montparnasse i det 15. arrondissement (tak til Adam Schwartz).

Optræder i OLYM
gatessos Gatessos
Cæsars slave i Rom.

Slaven kommer efter hans eget udsagn fra Grækenland (selvom han ikke har det typiske græske træk, som man kan se i OLYM). Navnet er udtalen af gâte-sauce, der direkte oversat betyder ødelagt sovs, men ordet anvendes om en køkkendreng eller dårlig kok (tak til Peter Stenbæk).

Optræder i LAUR
gavflabius-crepitus Gavflabius Crepitus Maximus
Dekurion i garnison i Armorica.

Gavflabius er en latinisering af gavflab. Crepitus er latin, og det betyder lyd af forskellig art, f.eks. raslen, rislen, knirken osv. Maximus kommer af magnus, der betyder stor på latin.

Optræder i LATR
Gazturbin
Sarmatisk ældste borger.

En gasturbine er en motor, hvor gas under tryk driver en turbine med skovlblade, der får en aksel til at dreje rundt.

Optræder i GRIF
gelatine Gelatine
Obelix’ mor.

Gelatine kommer af det franske gélatine og det latinske gelatus, der betyder frosset eller stivnet. Gelatine er lim lavet af ben og størknet til tynde gennemsigtige plader. Det bliver anvendt som fortykningsmiddel i fødevarer under navnet husblas.

Optræder i LATR, SKOL og FODS
Geograf Paspartus
Romersk geograf.

En geograf er en person, der beskæftiger sig med geografi. Geografi er læren om jordens overflade. Ordet stammer fra det græske geo, der betyder jord og graphein, der betyder at tegne eller skrive. Paspartus er en henvisning til tjeneren Jean Passepartout fra Jules Vernes (1828-1905) roman Jorden rundt på 80 dage. Navnet er en afart af det engelske passport eller det franske partout (overalt).

Optræder i GRIF
gigantus Gigantus
Romersk legionær.

Giganter var overmennesker i den græske mytologi, og ordet betyder nu kolosal eller kæmpemæssig. Navnet Gigantus har f.eks. været anvendt af Marvel Comics, hvor det er en mutant, der kæmper mod de fantastiske fire.

Optræder i KLEO
Gimayakabov
Sarmatisk skovhugger.

Navnet er en omskrivning af Giv mig Jakabov. Jakabov er en konservesdåse indeholdende sammenpresset kogt saltet bovkød. Den engelske variant Spam fra 1937 var meget populær under 2. verdenskrig.

Optræder i GRIF
gloriosus Gloriosus
Legionær.

Gloriosus betyder berømmelig eller ærefuld på latin. Det kan også betyde pralerisk og forfængelig. Ordet stammer fra gloria.

Optræder i OLYM
godemine Godemine
Majestix’ ægtefælle.

Navnet er en del af talemåden “…. at holde gode miner til slet spil”.

Optræder i TVEK, SKRK, OLYM, SKAT, SPAN, LUS, BYPL, LAUR, PROF, KORS, GAVE, OBCO, STYR, GRAV, SØN, ØST, ROSE, SØS, LATR, SKOL, HIML, FODS, PIKT, PAPY, STØV, VERC, GRIF og IRIS
gotix Gotix
Elev i Trummerum skole.

Navnet kommer af gotisk, der henviser til gotere, som stammer fra Polen, og omkring år 200 grundlage de et rige ved Sortehavet. Gotland var opdelt mellem Vestgotere og Østgotere. Vestgoterne invaderede Norditalien i år 402, og i år 410 indtog de Rom. I år 411 grundlage de et rige ved Toulouse. I år 711 måtte Vestgoterne vige for araberne, og sproget er uddødt omkring år 900.

Optræder i TVEK
Goyemosov
Sarmatisk hjemmebrænder.

Navnet er en omskrivning af gøgemøg, der er et gammelt dansk ord, som er en forstærkning af ordet møg, altså skidt eller bras.

Optræder i GRIF
gracchus-inconsensus Gracchus Inconsensus
Admiral i Cæsars højsøflådes aller-flotteste pragtgalaj.

Gracchus var efternavnet på to brødre, Tiberius (168-133 f.Kr.) og Gajus Sempronius (154-121 f.Kr.), der stod i spidsen for en politisk kamp, hvor de lavere klasser skulle have mere indflydelse på fordeling af statens jord i romerriget i årene 133-124 f.Kr. Inconsensus er sammensat af in, der er en præposition, som betyder til, med eller på. Den anden del af ordet er consensus, der kommer af det latinske consentio, der betyder enighed ved en fælles beslutning.

Optræder i SØS
Grandbergus
Romersk rekrut.Navnet henviser naturligt til de grangrene, som romeren anvender som camouflage. En anden Granberg optræder i talemåden Den går ikke, Granberg. Victor Granberg var en svensk ballonskipper, der var kendt for mislykkede ballonopstigninger. Da hans flyvning 26. juli 1857 endte på Hofteatrets tag, råbte tilskuerne efter sigende Den går ikke, Granberg.

Optræder i PAPY
guvernix Guvernix
Gallerhøvding for en halv by.

Guvernix er afledt af det latinske gubernator, der er en styrmand eller en leder. Siden er guvernør blevet til betegnelsen for en person, der styrer en provins.

Optræder i GRAV
gyldenrostix Gyldenrøstix
Uovervindelig hane.

Hanens navn er en gylden røst. Vendingen bruges i N. F. S. Grundtvigs (1783-1872) pinsevise.

Optræder i SKOL, HIML, FODS og VERC
habeas-corpus Habeas Corpus
Gladiatoropdrætter.

Habeo betyder at have eller besidde. Corpus betyder legeme eller krop. Habeas Corpus er et gammelt juridisk begreb, der vedrører retten til at blive informeret om grunden til anholdelse, dvs. der skal være juridisk kontrol med arrastation og tilbageholdelse, man skal hurtigst muligt for en dommer og en retssag skal påbegyndes inden for en rimelig tid. Habeas Corpus er beskrevet i Menneskerettighedskonventionens artikel 5, stk. 2-4 (tak til Henrik Røgind).

Optræder i GLAD
halgrim-helgrim Halgrim Helgrimsøn
Vikingehøvding.

Halgrim er et islandsk navn. I Reykjavik ligger f.eks. Hallgrímskirkja, der er opkaldt efter digteren Hallgrimur Pétursson. Helgrimson er også et almindeligt islandsk navn, og det passer jo fint sammen med halv og hel.

Optræder i VIKI
hammerix Hammerix
Højre hånd for Succesix.

Hammer kan referere til 1) Sten, klippe eller bakke fra oldnordisk eller 2) Redskab, der oprindeligt var lavet af sten.

Optræder i TRYL og FODS
helful-halfulson Helful Halfulsøn
Viking under Thovli Thovlisøns kommando.

Navnet siger sig selv; Helfuld og halvfuld.

Optræder i AMER
helgrim Helgrim Halgrimsøn
Søn af vikingehøvdingen.

Helgrimson er et almindeligt islandsk navn. Halgrim er et islandsk navn. I Reykjavik ligger f.eks. Hallgrímskirkja, der er opkaldt efter digteren Hallgrimur Pétursson, og det passer jo fint sammen med hel og halv.

Optræder i VIKI og FODS
Hellefix
Gallisk vognstyrer.

En hellefisk er en fladfisk, der lever i den nordlige del af Atlanterhavet. Hellefisken bliver normalt 120 cm. og vejer 45 kg.

Optræder i STØV

heretix Heretix
Korsikansk klanhøvding.

Navnet henviser til det latinske hereticus, der betyder kætteri, dvs. modstand mod den almindeligt anerkendte religion.

Optræder i KORS
hiphiphurrax Hiphiphurrax
Rugbyspiller fra Camulodunum.

Som navnet siger er det en hyldest. Oversætteren kan have tænkt på P. S. Krøyers meget berømte billede kaldet “Hip hip hurra”, der forestiller en frokost i Michael og Anna Anchers have i sensommeren 1884.

Optræder i BRIT
hitlur Hitlur
Gotisk høvdinge kandidat.

Hitlur henviser til den engelske udtale af Hitlers navn. Og vi ved vist allesammen, hvem han var.

Optræder i GOTE
hoctamen-visest Hoctamen Visest
Centurion i garnison i Armorica.

Navnet er en sammensætnign af latin og dansk. Hoc tamen betyder alligevel på latin, og visest er den klogeste.

Optræder i LATR
homoeopatix Homøopatix
Godemines bror.

Homøopat kommer af det græske hómoios, der betyder lignende og páthos, der betyder lidelse. En homøopat behandler med lægemidler, der hos sunde mennesker fremkalder lignende symptomer, som dem, der skal fjernes. De lægemidler, der anvendes, består af vegetabilske, mineralske og animalske stoffer, der fortyndes og rystes.

Optræder i LAUR og IRIS
honoris-causa Honoris Causa
Legionær, der får stjålet sit tøj af Asterix.

Honoris Causa betyder på latin for ærens skyld eller at vise sin én sin agtelse. En doktor honoris causa er en person, der har fået doktorgraden som en æresbevisning uden forudgående disputats.

Optræder i GOTE
horats Horats
Drager på stationen i Le Gouét.

Horats er kaldenavnet for Quintus Horatius Flaccus (65-8 f.Kr.), der var en af de største romerske digtere, og han skabte sig en formue ved sideløbende af fungere som landmand og inkassator.

Optræder i SKOL
hotaco-selandiensis Hotaco Selandiensis
Romersk legionær i Belgien.

Hotaco er en form for forkortelse af Holbæk Tagpap og Cementvarefabrik. Firmaet udnyttede et af overskudsprodukterne fra gasværker, nemlig tjære til f.eks. tagpap. Hotaco blev grundlagt i 1899 og lukkede i 1980. Selandien henviser til tidsrummet for mellem 58 til 61 millioner år siden. Navnet er senere blevet en reference til Sjælland.

Optræder i STYR
hotelgarnix Hotelgarnix
Indbygger i gallerbyen.

Hotel garni er en betegnelse for en overnatning med morgenmad, dvs. Bed & Breakfast i Tyskland. Hvis gæsterne ikke opfører sig ordentligt, så bliver det til garnix (garnicht). Garni er også en landsbyen i den Armenske provins Kotayk’.

Optræder i OBCO
hyapados Hyapados
Ypperstepræst i Atlantis.

Navnet er direkte taget fra det originale franske navn. Navnet er en omskrivning af sætningen Il n’y a pas d’os, der betyder Det er der ingen problemer i.Hyapados er en karikatur af en tidligere TV caster, serieforfatter og skuespiller Jean-Paul Rouland (1928-).

Optræder i SØS
Hypocalorix
Avernerhøvding.

Hypo er et græsk præfix, der indikerer, at noget er under (modsat hyper, der indikerer, at noget er over). Kalorie er den varmeenergi, der skal til at opvarme et gram vand en grad celcius. Det stammer fra det latinske calor, der betyder varme.

Optræder i VERC

Hæxax
Værtshusholder omkring Dubrae.

Navnet er en omskrivning af hæksaks, altså en anordning til at klippe en hæk med.

Optræder i BRIT
hormetix Hørmetix
Gallerbyens fiskehandler.

Hørmetik er en dobbelthed mellem hørm, der betyder stank (og det henviser uden tvivl til de ikke altid friske fisk fra Hørmetix) samt til hermetik, der er en ældre betegnelse for hermetisk lukkede dåser med fiskekonserves (tak til Jens Erik Buur).

Optræder i SPAN, LUS, ALPE, BYPL, LAUR, PROF, KORS, GAVE, AMER, OBCO, STYR, GRAV, ODYS, SØN, ØST, ROSE, SØS, LATR, SKOL, HIML, FODS, PIKT, PAPY, STØV, VERC, GRIF og IRIS
haarfix Hårfix
Indbygger i gallerbyen.

Navnet henviser til, at håret er fikst.

Optræder i VIKI
idefix Idefix
Obelix’ bedste ven.

Han bliver altid ked af det, når træer vælter.Navnet er en direkte oversættelse af det franske navn, og det betyder en fiks idé. Det franske navn blev valgt af læserne af Pilote i 60’erne.

Optræder i GRUN, KLEO, TVEK, BRIT, VIKI, TROJ, SKRK, OLYM, SKAT, SPAN, LUS, ALPE, BYPL, LAUR, PROF, KORS, GAVE, AMER, OBCO, STYR, GRAV, ODYS, SØN, ØST, ROSE, SØS, LATR, SKOL, HIML, FODS, PIKT, PAPY, STØV, VERC, GRIF og IRIS
imbecilius-quidest Imbecilius Quidest
Claudius’ søn.

Imbecillus betyder kraftløs, svag eller åndssløv på latin. Quid est betyder hvad er på latin.

Optræder i LAUR
imporexpor Imporexpor
Romersk ørn.

Der kan være to forklaringer til navnet. Navnet kan henvise til import, der kommer af det latinske importare (indføre) og eksport, der kommer af det latinske exportare (udføre). Navnet kan også være taget direkte fra portugisisk, hvor impor betyder pålægge og expor betyder eksponere.

Optræder i PAPY
industrix Industrix
Bortløbent barn.

Navnet kommer af industria, der på latin betyder organiseret frembringelse af varer.

Optræder i TVEK
inter-armas Inter Armas
Romersk garnisonskommandant i Burdigala (Bordeaux).

På latin betyder inter i løbet af eller under, og arma betyder våben eller krig. Inter Armas er altså under krig. Cicero udtalte i 50 f.Kr. “Inter armas, silent leges”, hvilket betyder, at i krig er loven stille.

Optræder i GRUN
Isides
Lusitansk (kelter fra den Iberiske halvø) vognfører.

Navnet kan henvise til flere ting. Det kan være en navngivning af et element i et fossil beskrevet af William Martin i 1809. En helt anden betydning er {iSides}, der er en parameter i programmeringssproget Java til angivelse af antallet af sider i et polygon.

Optræder i STØV

isusordus Isusordus
Romersk legionær.

Navnet kommer af talemåden I sus og dus, der formentlig stammer fra det latinske udtryk In floribus, der betyder Mellem blomster. Betydning er nu ubekymrethed, fest og materiel overflod.

Optræder i PIKT
josva Josva
Aut. fører.

Josva eller Joshua var Moses’ følgesvend, og han blev senere isralitternes leder. Joshua overtog lederrollen efter Moses under flugten fra Egypten, og han ledte sit folk til det forjættede land, hvor han belejrede Jeriko.

Optræder i ODYS
caesar Julius Cæsar
Født 100 f. Kr. og død 44 f. Kr. Romersk feltherre og statsmand. Undertvang Gallien 58-53, Britanien 55-54 og Germanien 55-53. Kæmpede i 57 mod Belgierne. Hovedkampene med Vercingetorix drejede sig om bopladserne Avaricum, Gergovia og Alesia. Blev dræbt med en dolk af sin yndling Marcus Junius Brutus.

Optræder i GGAL, GLAD, KLEO, BRIT, TROJ, SKRK, OLYM, SPAN, LUS, BYPL, LAUR, GAVE, OBCO, STYR, ODYS, SØN, ØST, ROSE, SØS, LATR, SKOL, FODS, PIKT, PAPY, STØV, VERC, GRIF og IRIS
Jusudius
Romersk legionær.

Navnet er sammensat af ju, der betyder dig/du og sudius, der betyder klar og lys på latin.
Optræder i IRIS
Kalasjnikovna
Sarmatisk krigerske.

Kalasjnikov er et russisk stormgevær produceret af firmaet IZH. Geværet kaldes ved dets navn AK-47, og det har siden en kolde krig i 1949 været produceret til hele verden.  Det er letgenkendeligt, og det indgår endda i Mozambiques flag. Navnet kommer af designeren Mikhail Kalasjnikovs efternavn.

Optræder i GRIF
kamilla Kamilla
Pikterdronning.

Kamilleblomsten er meget anvendt i lægebehandlingen. De tørrede blomster anvendes til kamillete. Kamille hedder Matricaria recutita på latin.

Optræder i PIKT
kapelos Kapelos
Græsk skipper og købmand.

The Encyclopedia of Ancient History beskriver kapelos som en købmand, der sælger varer direkte til forbrugerne i modsætning til emporos, der er transportør af varer (tak til Peter Stenbæk).

Optræder i ØST
Kapheviktos
Værtshusejer i Lutetia.

Navnet er en henvisning til Café Victor, der ligger i på Ny Østergade i det centrale København. Restauranten åbnede i 1981, og den er indrettet som en fransk storbyrestaurant.
Optræder i IRIS
kcn KCN aka Cyankalium
Romersk spion i Afrika.

Cyankalium eller kaliumcyanid forkortes KCN. I industrien anvendes det ved forgyldning, forsølvning og fornikling, men det anvendes også som giftstof, da en dødelig dosis er 0,05 gram.

Optræder i TROJ
kleopatra Kleopatra
Født 69 f.Kr. og død 30 f.Kr. Datter af den ægyptiske kong Ptolemaios, og hun blev regent i 51 f.Kr. sammen med hendes bror Ptolomaios, der endnu var et barn. Hun kom hurtigt i strid med broderens formyndere, og i 48 f.Kr. kom Julius Cæsar til Ægypten, og han mæglede i denne strid. Kleopatra fik en søn Cæsarion med Julius Cæsar. Kleopatra begik formentlig selvmord, da det ikke lykkedes hende at besnære den senere erobrer Octavianus.

Optræder i KLEO, SØN, SØS og FODS
klimafix Klimafix
Druide i Nyskoven.

Navnet betyder helt enkelt, at han kan fikse klimaet…

Optræder i PAPY
Klorokin
Sarmatisk ostemester.

Klorokin er medicin, der kan bruges til at forbygge og behandle malaria. Klorokin har betegnelsen C18H26ClN3. Klorokin blev opfundet af det tyske medicinalfirma Interessengemeinschaft Farbenindustrie AG i 1937.

Optræder i GRIF
kolerix Kolerix
Skipper fra Gesocribate (Le Conquet).

Navnet kan komme af koleriker, der er et vredt og opfarende menneske. Det kommer fra græsk, hvor kholerikós betyder galdesyg, da man i gamle dage antog, at vreden kom fra galdesyren.

Optræder i GRUN og KORS
Krakatovna
Sarmatisk kriger.

Navnet er en henvisning til vulkanen Krakatoa/Krakatau i Indonesien. I 1883 havde vulkanen et voldsomt udbrud, der fjernede to tredjedele af øen, og der rejste sig en 80 kilometer høj askesky.

Optræder i GRIF
laboremuspropatria L. Aboremus Propatria
Romersk proprætor på i Aleria på Korsika.

På latin betyder laboro at bestræbe sig på, arbejde. Pro betyder foran og patria betyder hjemstavn. Sætningen laboremus pro patria betyder Lad os arbejde for fædrelandet, og det var brygger Carl Jacobsens valgsprog. Ved indkørslen med elefanterne på Carlsberg i Valby, ses sætningen som inskription over porten.

Optræder i KORS
Lactus Bifidus
Romersk senator med ansvar for romervejene.

Lactus er en henvisning til lacte, der betyder mælk på latin. Bifidus er en bacterie, der i sit fulde navn hedder Bifidobacterium. Denne bakterie bruges i fermaterede mælkeprodukter som f.eks. yoghurt.

Optræder i STØV

latraviata Latraviata
Diva.

La Traviata er en opera komponeret af Giuseppe Verdi (1813-1901) i 1853. Operaen følger Alexandre Dumas, den yngre (1824-1895) roman Kameliadamen om den prostituerede Violetta, der forelsker sig i Alfredo. Det hele ender naturligvis tragisk, da Violetta er dødeligt syg med tuberkulose.

Optræder i LATR og FODS
Letitbix
Arvernersk kaptajn.

Navnet hylder sangen Let It Be fra 1970 med Beatles. Sangen er med på deres sidste album af samme navn.

Optræder i VERC

lillefix Lillefix
Indbygger i gallerbyen (senere flytter hun dog til Condate).

Lillefix er kæreste med Tragicomix og datter af Magnafix. Navnet siger sig selv: En der er lille og fiks, hvilket Lillefix helt åbentlyst er.

Optræder i TROJ, SØS, LATR, SKOL og FODS
linealis Linealis
Ægyptisk arkitekt.

Navnet kommer af linea, der på latin betyder streg, linje eller lodlinje. Måske ikke lige Linealis’ stærke side.

Optræder i KLEO og FODS
lingvistix Lingvistix
Indbygger i gallerbyen.

Lingvistik er sprogvidenskab. Ordet kommer af det latinske lingua, der betyder sprog eller tunge.

Optræder i OBCO
senilix-fru Littenix
Senilix’ hustru.

Den danske oversætter Per Då havde et par hjælpere i årene på Gutenberghus, og den ene hed Litten.

Optræder i LUS, BYPL, PROF, KORS, GAVE, OBCO, ODYS, SØN, ØST, ROSE, LATR, SKOL, HIML, FODS, PIKT, PAPY, STØV, VERC, GRIF og IRIS
Lobotovna
Sarmatisk barn.

Lobotomi kaldes også det hvide snit, der har til formål at kurere psykiske sygdomme. Metoden blev udviklet af den portugiske læge Egas Moniz (1874-1955), og han modtog Nobel-prisen i medicin i 1949. Metoden bestod i af skære nervebanerne mellem pandelappen og de dybereliggende områder af hjernen. Metoden var meget risikofyldt, da operationen blev udført ved at skære forbi øjeæblet. I 1954 blev metoden fortrængt af medicn.

Optræder i GRIF
Lorem Ipsum
Romersk centurion.

Lorem ipsum er en vrøvletekst, der bliver brugt som fyldtekst i bogtrykkeriet, når man skal lave lay-out, så teksten ikke forstyrrer det grafiske udtryk. Den fulde tekst har, med en vis omskrivning, oprindelse i en tekst af Cicero (106-43 f.Kr.) fra 45 f.Kr.Optræder i IRIS
Ludwikamadeus
Søn af Scutum Tonitruum.

Navnet er en sammensætning af Ludwik og Amadeus, og det henviser til de to store klassiske tyske (dengang det Tysk-romerske rige) komponister Ludvig van Beethoven (1770-1827) og Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791).

Optræder i VERC

macabeer Mac Abaeer
Høvding i Pikter-klan.

Makaber er noget frastødende eller uhyggeligt. Ordet stammer fra det franske macabre, der henviser til nedslagtningen af makkabæerne, som var en israelsk stamme omkring 160 f.Kr. Mac Abaeer er en karikatur af den franske skuespiller Vincent Cassel (1966-), som er kendt for sin medvirken i både franske og engelsksprogede film.

Optræder i PIKT
macadett Mac Adett
Mac Areens grandonkel.

En Kadett er en bilmodel fra den tyske bilproducent Opel. Kadetten har været en model i to omgange: 1937-1940 samt 1962-1993.

En kadet er en officerselev, men betegnelsen kan også anvendes om andre elever, f.eks. politielever.

Optræder i PIKT
mac-anoterapix Mac Anoterapix
Beboer i britisk landsby.

Mac antyder, at der er tale om en skotte. Ano kan henvise til anno, der betyder år på latin. Terapi kommer af det græske therapeia, der betyder sygdomsbehandling af medicinsk vej.

Optræder i BRIT og KORS
macareen Mac Areen
Pikterkonge.

Henviser til margarine, der er en blanding af fedtstof og vand, som kan bruges som erstatning for smør. Produktet blev opfundet i 1860’erne af den franske kemiker Hippolyte Mège-Mouriès (1817-1880).

Navnet kan også være en hyldest til Shu-bi-duas nummer McArine fra 1977. Nummeret er med på LP’en Shu-bi-dua 4.

Optræder i PIKT
macinall Mac Inall
Klanleder for De Blå Pikterne.

Marginal er en lille afstand mellem to talværdier. Ordet kommer af det latinske marginalis.

Optræder i PIKT
macister Mac Ister
Pikter fra Mac Abaeers klan.

En magister er en person, der har taget en magistergrad, dvs. cand.mag. eller cand.scient. En cand.mag. arbejder typisk på gymnasier, mens en cand.scient. arbejder andre steder inden for det offentlige system.

Optræder i PIKT
macmamah Mac Mamah
Mor til Mac Areen.

Mama er et kælenavn for mor på mange sprog.

Optræder i PIKT
macmini Mac Mini
Mac Areens lillebror.

Mac Mini er en personlig computer fra Apple, der blev lanceret i januar 2005. Modellen er – som navnet antyder – forholdsvis lille (H: 3,6 D:19,7 B: 19,7 cm).

Optræder i PIKT
macnolia Mac Nolia
Pikter fra Mac Abaeers klan.

En Magnolie er en betegnelse for både stedsegrønne buske og små træer. Planten er opkaldt efter den franske botaniker Pierre Magnol (1638-1715), der udarbejdede teorier om inddeling af planter i forskellige klasser.

Optræder i PIKT
macrett Mac Rett
Pikter.

At makke ret betyder, at nogen skal opføre sig på den ønskede måde. Makke stammer fra det tyske Machen.

Optræder i PIKT
tommachelmy Mac Robiotik
Pikternes druide.

Makrobiotik er en diætform, der indeholder korn som basisingrediens suppleret med lokale grøntsager. Diæten siges at være livsforlængende og sygdomsbegrænsende, og den blev første gang omtalt af den tyske læge Christoph Wilhelm Friedrich Hufeland (1762–1836) i 1797.

Optræder i PIKT
macwaerk Mac Waerk
Stedfar til Mac Areen.

Makværk er sjusket eller dårligt udført arbejde. Det stammer fra det tyske Machwerk.

Optræder i PIKT
macadamix Macadamix
Korsikansk straffefange.

Navnet kommer af metoden til at konstruere veje på, der består i, at man under slidlaget (grus- eller asfalt) lægger et fundament bestående af en blanding af grus og skærver, som, når det stampes hårdt sammen, ligger meget stabilt. På dansk betegnes teknikken makadam efter den skotske vejingeniør, John McAdam (1756-1836), der forbedrede og udbredte metoden omkring 1820 (tak til Steen Wenske Pedersen).

Optræder i KORS
Macrobiotix
Værtshusejer i Lutetia.

Macrobiotik er en livsform baseret baseret på zenbuddhismen, læren om Yin & Yang og en vegitabilsk diæt.
Optræder i IRIS
madatomix Madatomix
Armamix’ far og gallerbyens smed.

Madato betyder at sende på latin.

Optræder i SKOL
Madmax
Britisk vognfører.

Navnet er en henvisning til hovedrollen i den australske dystopiske filmserie Mad Max, der foregår i en fremtid med bander, ørken og motoriserede køretøjer. Den første film i serien kom i 1979.

Optræder i STØV

maestria Mäestria
Kvindelig barde.

La maestria kommer af italiensk, og det betyder forrang eller rangfølge.

Optræder i ROSE og FODS
maeterlingix Maeterlingix
Belgier.

Maurice Maeterlinck (1862-1949) var en Belgisk poet og forfatter, der var indstillet til Nobelprisen i 1911, og han blev adlet til greve i 1932.

Optræder i STYR
Magnafix Magnafix
Lillefix’ far.Magna betyder stor på latin.

Optræder i LATR
magnavox-populi Magnavox Populi
Centurion i Lutetia Parisiorum.Vox betyder stemme på latin, og magna voce betyder med høj røst. Populi kommer af populus, der betyder folkelig eller demokratisk.

Optræder i TRYL
magnus-nullotaxus Magnus Nullotaxus
Cæsars håndgangne mand.

Magnus betyder stor på latin. Nullotaxus er sammensat af nul, der kommer af nullus, der betyder ingen på latin. Lotax betyder klovn på græsk. Christian Kirkedal mener at navnet er en henvisning til Mogens Glistrup, afdød dansk politiker og stifter af Fremskridtspartiet. Magnus = Mogens og Nullotaxus henviser til “Nul Skat”, som var Glistrups mærkesag. Personen er ikke en cameo, da originalnavnet er Tibérius Entreméfrancorus.

Optræder i LAUR
Mahoniphiner
Vognfører fra Kush (afrikansk rige syd for Egypten).

Navnet er en sammentrækning af mahogni og finer. Mahogni er en betegnelse for mørkt og hårdt tropisk træ, f.eks. Swietenia. Mahogni anvendes ofte til møbler og instrumenter. Finer er en tynd plade af fint træ, der limes oven på en billigere træsort.

Optræder i STØV

majestix Majestix
Høvding for gallerbyen.

Kommer af det latinske majestas, der i antikkens Rom var betegnelsen for folkets og statens værdighed. Senere blev begrebet overført til en kejserlig person, og dermed fulgte, at selv ubetydelige fornærmelser mod denne person, ofte blev genstand for vilkårlig forfølgelse og streng straf.

Optræder i GGAL, TRYL, GOTE, GLAD, GRUN, KLEO, TVEK, BRIT, VIKI, TROJ, SKRK, OLYM, SKAT, SPAN, LUS, ALPE, BYPL, LAUR, PROF, KORS, GAVE, AMER, OBCO, STYR, GRAV, ODYS, SØN, ØST, ROSE, SØS, LATR, SKOL, HIML, FODS, PIKT, PAPY, STØV, VERC og IRIS
majori-cedo Majori Cedo
Romersk legionær.

Majori henviser til major, der betyder større. Major er samtidig en officersgrad mellem kaptajn og oberstløjtnant. Cedo betyder “trækker mig tilbage” på latin. Samlet betyder vendingen Jeg viger for min overmand.

Optræder i LUS
makromix Makromix
Ældre indbygger i gallerbyen.

Makro kommer af græsk, betyder stor og anvendes som præfix. Modsætningen er mikro. Mix er en blanding, så navnet betyder en stor blanding.

Optræder i GLAD
malapartix Malapartix
Korsikansk klanhøvding.

Navnet er sammensat af mal og aparte. Mal er et præfix, der kommer af det latinske male, der betyder dårlig. Aparte kommer af det franske à part, der betyder afsides eller til en side.

Optræder i KORS
manneken Manneken
Belgisk dreng.

Manneken Pis er en 60 centimeter høj statue af en tissende dreng, der er et vartegn for Bruxelles. Statuen indgår i en fontæne, og den er udført af Hieronimus Duquesnoy (1602-1654) i 1619. Der er flere historier om, hvorfor drengen står og tisser. Én går på, at han slukkede en lunte på en bombe. En anden historie går på, at hans far lovede at opføre en statue af den bortløbne dreng i den tilstand han havde, når han blev fundet.

Optræder i STYR
manus-nigra Manus Nigra
Romersk centurion i Gergovia, der ofte undersøger kulkældre.

Manus betyder hånd på latin, og nigra kommer af det latinske niger, der betyder sort, mørk eller dyster. I overført betydning henviser det til døden.

Optræder i SKRK
marikix Marikix
Beboer i gallerbyen.

Navnet kommer af den danske Marie kiks fra Kelsen Bisca.

Optræder i VIKI
marsix Marsix
Gladiator på markedsplads.

Mars er krigsguden i den romerske mytologi, og denne kæmper bærer derfor navnet Marsix.

Optræder i TVEK
marskandix Marskandix
Bissekræmmer.

En marskandiser er en person, der handler med brugte ting. Ordet kommer af det franske marchand, der betyder købmand. Marchand stammer fra det latinske mercari, der betyder handle.

Optræder i OBCO
medalix-dorix Medalix Dorix
Adjudant hos Retræterix.

Medalix henviser formentlig til medalje, der kommer af det franske médaille og det italienske medaglia, der betyder lille mønt. Dorix kan henvise til, at han stammer fra Doris, der i oldtiden lå i Grækenland.

Optræder i SKOL
Medovna
Sarmatisk friluftskvinde.

Navnet er formentlig en henvisning til te-mærket Medova. Medova te blev populær i starten af 1950’erne, da teposerne var praktiske og vandt frem. Mærkets slogan Er du udkørt kl. 3…, bruges her i forhold til omskrivningen af navnet Medovna.

Optræder i GRIF
mejerix Mejerix
Indbygger i gallerbyen.

Mejerix leverer jo mælk, og det gør et mejeri også. Ordet stammer fra det tyske meierie, der er en gård, der producerer mælk.

Optræder i SØN
mercuriculus Mercuriculus
Romersk legionær.

Mercuri er navnet for planeten Merkur, som er opkaldet efter guden Merkur, der er den romerske gud for kommunikation, hurtighed og handel. Som handelsgud tog han sig af tyve, købmænd og rejsende. Derfor havde han altid travlt og måtte løbe hurtigt. Culus er en latinsk vulgær betegnelse for bagdelen.

Optræder i SØN
Milantropus Erectus
Styrmand på romersk gallaj.

Fornavnet er en sammentrækning af Milan og Tropus. Milan indikerer at styrmanden kommer fra Milan, nu Milano i Italien, mens tropus på latin betyder, at noget er i overført betydning. Erectus betyder oprejst.Optræder i BRIT
milusius Milusius
Centurion i Terrarium.

Navnet kan være en henvisning til den italienske adelsmand Milus af Bari (?-1020), der kæmpede mod Normannerne i det sydlige Italien.

Optræder i GAVE
minamanda Minamandavarfrakertemix a’ka Minamanda
Korsikansk klanhøvding.

Navnet kommer fra sangen Min Amanda var fra Kerteminde, der er en gammel dansk revyvise af Axel Schwaneflügel (1857-1904) skrevet til en revy på Nørrebros Teater i 1893.

Optræder i KORS og FODS
mineralogix Mineralogix
Korsikansk klanhøvding.

En mineralog er en person, der studerer mineralogi, der er læren om mineralers sammensætning og egenskaber. Mineral stammer fra det latinske minerale, afledt af minera, der betyder metalåre.

Optræder i KORS
Minimax
Britisk vognfører.

Minimax er en beslutningsregel i spilteorien, der statistisk minimerer tabet i et “worst case scenario”

Optræder i STØV

Minustiplus
Romersk generallæge.

Navnet er en henvisning til sangen Minus til plus af gruppen Shu-bi-dua. Sangen var med på albummet Shu-bi-dua 7 fra 1980.
Optræder i IRIS
miraculix Miraculix
Troldmanden/druiden i gallerbyen.

Han besidder den hemmelige opskrift på trylledrikken.Miraculix kommer af mirakel, hvilket betyder en overnaturlig hændelse, der måske kan forklares.

Optræder i GGAL, TRYL, GOTE, GLAD, GRUN, KLEO, TVEK, BRIT, VIKI, TROJ, SKRK, OLYM, SKAT, SPAN, LUS, ALPE, BYPL, LAUR, PROF, KORS, GAVE, AMER, OBCO, STYR, GRAV, ODYS, SØN, ØST, ROSE, SØS, LATR, SKOL, HIML, FODS, PIKT, PAPY, STØV, VERC, GRIF og IRIS
mixomaxos Mixomaxos
Autoriseret turistfører.

Navnet betyder ikke rigtigt noget, men er en sammensætning mix (blande) og max (højest).

Optræder i OLYM
 mjodhund Mjødhund
Vikingehund.Mjød er en alkoholisk drik, der består af honning, vand og gær. Mjød var været kendt siden oldtiden, og mjød har spillet en vigtig rolle i den nordiske mytologi. Mjød må ikke forveksles med øl, som brygges på korn.

Optræder i AMER
mollusculus Mollusculus
Legionær og olympisk håb.

Navnet er diminutivform af det latinske molluscus, der betyder lille og svag eller lille skvat (tak til Adam Schwartz).

Optræder i OLYM og FODS
Monolitix
Arvernerhøvding.

En monolit er en stor stenblok, der er hugget ud til en søjle eller en obelisk. Ordet er sammensat af mono, der betyder kun eller ene på græsk og lithos, der betyder sten på græsk.

Optræder i VERC

monosyllabix Monosyllabix
Indbygger i gallerbyen.

Mono kommer af det græske minos, der betyder ene. Syllaba kommer af græsk og betyder stavelse.

Optræder i OLYM og FODS
Mozzarella
Ægtefælle til Lactus Befidus.

Mozzarella er en italiensk ost baseret på bøffel- eller komælk. Ordet stammer fra det italienske mozzare, der betyder at skære af.

Optræder i STØV

Mukkebix
Brugtvognsforhandler.

En mukkebik er et gammelt køretøj oftest anvendt om en bil eller en motorcykel. Ordet stammer fra det tyske muckepicke, der betyder det samme. Ordet er et onomatopoietikon, der er et tydefterlignende ord, som f.eks. miav og muh.

Optræder i STØV

mukkerdee Mukkerdee
Elefanttæmmer.

Navnet er en sammentrækning af sætningen Mukker De?

Optræder i ØST
naivix Naivix
Vagt ved den delte by.

Naiv kommer af det latinske nativus, der betyder medfødt, naturlig eller enfoldig.

Optræder i GRAV
namaspamus Namaspamus
Legionær i Hispalis.

Namaspamus kommer af det franske n’amase pas mousse, der er en del af ordsproget: “Pierre qui roule, n’amase pas mousse”, som betyder “Der kan ikke gro mos på en rullesten”. Navnet betyder altså “Der kan ikke gro mos”.

Optræder i SPAN
naso-magnificus Naso Magnificus
Bandeleder for den argeste bande i Rom.

Naso betyder næse på latin, og magnificus betyder storslået.

Optræder i LAUR
nasonus Nasonus
Centurion i Perikum.

Naso kan henvise til den romerske digter Publius Ovidius Naso (43 f.Kr.-17). Endvidere betyder Naso næse på italiensk.

Optræder i PROF
Nigirix
Remouladine og Hørmetix’ yngste søn.

Nigiri er en sushi, bestående af en ovalformet riskugle med et stykke rå fisk ovenpå. Ordet er sammensat på japansk af ni, der betyder to og giri, der betyder fingre. Navnet henviser til, at kokken presser risen med to fingre.

Optræder i VERC

nimbus-metrobus Nimbus Metrobus
Tourguide i Lutetia Parisiorum.

Nimbus betyder regnskyl på latin, men i denne sammenhæng er det formentlig en reference til den danske motorcykel, der blev produceret fra 1919 til midt i 1960’erne. Metro er en henvisning til den underjordiske togforbindelse i Paris, og bus henviser til en rutebil.

Optræder i TRYL
nomen-nescio Nomen Nescio
Romersk præfekt over Gallien.

Nomen kan betyde flere ting på latin: Navn, berømt eller påskud. Nescio betyder ved ikke eller kan ikke. Så betydningen er i retning af “Jeg ved ikke navnet”.Nomen Nescio er en karikatur af den franske journalist og forfatter George Fronval (1904-1975).

Optræder i GLAD
Nonlicet Omnibus
Romersk legionær i Perikum.

Navnet er starten på citatet Non licet omnibus adire Corinthum, der betyder Ikke alle har lov til at tage til Korinth på latin. Citatet er en mindre omskrivning fra Horaces (65-8 f.Kr.) breve 1.20, der siger Non cuivis homini contingit adire Corinthum, der betyder Ikke alle er heldige nok at komme til Korinth.
Optræder i GGAL
nonpossumus Nonpossumus
Romersk general.

Kommer af det latinske non possumus, der betyder vi kan ikke.

Optræder i GOTE
Nosferatus
Seriemanix’ hest.

Nosferatu er en tysk ekspressionistisk stumfilm fra 1922 af F.W. Murnau (1888-1931). Filmen er Murnaus version af Dracula, men med andre navne grundet oprethavsrettigheder. Nosferatu er figuren grev Dracula.

Optræder i VERC

nullo-ordine Nullo Ordine
Romersk centurion.

Nullus er latin og betyder ingen. Ordino betyder enten at stille op eller at udnævne.

Optræder i STYR
numerus-clausus Numerus Clausus
Chef for folkepolitbureauet i Aginum (Agen).

Navnet betyder adgangsbegrænsning på latin. Direkte oversat betyder numerus antal og clausus betyder lukker.

Optræder i GRUN
numerus-inutilis Numerus Inutilis aka Nutrix
Romersk præfekt for særlige anliggender.

Numerus betyder antal, gruppe eller versefod på latin. Inutilis betyder unyttig eller skadelig. Nutrix betyder en amme på latin.

Optræder i SØN
numerusclausus Numerusclausus
Romersk folketæller.

Navnet betyder adgangsbegrænsning på latin. Direkte oversat betyder numerus antal og clausus betyder lukker.

Optræder i PIKT
o-torinolaryngologix O’Torinolaryngologix
Beboer i britisk landsby.

Otorinolaryngologi er læren om øre-næse-halssygdomme (tak til Henrik Røgind).

Optræder i BRIT og KORS
obedalix Obedalix
Obelix’ far.

Navnet har ingen egentlig betydning, men er en afart af Obelix. På originalsproget er hans navn Obélodalix.

Optræder i LATR og SKOL
obelisch Obelisc’h
Efterkommer af Obelix.

Navnet er en belgificering af Obelix.

Optræder i SKOL
obelix Obelix
Asterix’ bedste ven.

Faldt i gryden med trylledrik og får ikke noget sidenhen undtagen i KLEO og [SØS]. Der er flere muligheder for fortolkninger navnet:

 1. En obelisk er et typografisk symbol (†), der oprindeligt blev anvendt til at markere noget var uægte eller værdiløst. Ordet kommer af det græske Obelos eller Obeliskos, og symbolet var det modsatte af Asteriskos (*). Nu anvendes symbolet til at markere en fodnote eller dødsdatoen for en person.
 2. På græsk lyder obelix som ovelias (ovelos), der er oldgræsk for det spyd gallerne brugte til at stege vildsvin over åben ild. Måske den bedste forklaring, når man tænker på Obelix’ madvaner.
 3. Obelisk er et stenmonument med fire sider og en pyramidetop, f.eks. som centrum af Place de la Concorde i Paris.

Optræder i GGAL, TRYL, GOTE, GLAD, GRUN, KLEO, TVEK, BRIT, VIKI, TROJ, SKRK, OLYM, SKAT, SPAN, LUS, ALPE, BYPL, LAUR, PROF, KORS, GAVE, AMER, OBCO, STYR, GRAV, ODYS, SØN, ØST, ROSE, SØS, LATR, SKOL, HIML, FODS, PIKT, PAPY, STØV, VERC, GRIF og IRIS

octopus Octopus
Romersk legionær i garnison.

Octopus er det engelske navn for en blæksprutte. På engelsk betyder octopus otte fødder.

Optræder i GRAV
oftalmologix Oftalmologix
Hørmetix’ far og gallerbyens fiskehandler.

Oftalmologi er læren om øjet og dets sygdomme. Det kommer af det græske ophthalmos (øje) og logi (læren om noget).

Optræder i SKOL
ohohsix Ohohsix
Hemmelig druide-agtent.

Navnet er fonetisk omskrivning af tallene 006. Da Ohohsix samtidig er en tydelig karikatur af Sean Connery (1930-2020) kan hentydningerne vist ikke blive større. Sean Connery spillede James Bond aka 007 i seks af de første syv film, og hver gang var hans chef Bernard Lee i rollen som M. De mange gadgets Ohohsix bruger er også en hyldest til filmene.

Optræder i ODYS
olmer-olmson Olmer Olmsøn hin Omtalte
Vikingehøvding.

Hans navn henviser til olm, der kommer af det oldnordiske olmr, der betyder gal eller rasende. Olmer Olmsøn er en karikatur af Eirikr rauði Þorvaldsson kendt som Erik den Røde (950-1007) og far til Leif den Lykkelige. Erik var opvokset i Norge, men efter en række drabssager blev han landsforvist og tog til Island. Hans stridslystne temperament tvang ham yderligere vestpå, hvor han opdagede Grønland.

Optræder i AMER
omne-tulit Omne Tulit
Romersk fangevogter.

Omne tulit er starten på et citat af den romerske digter Horats: “Omne tulit punctum, qui miscuit utile dulci”, hvilket betyder “Den får enhver stemme, der forener det nyttige med det behagelige”. Horats levede 65-8 f.Kr.

Optræder i GLAD
orthofix Orthofix
Kroejer i Lugdunum.

Ortho anvendes som forstavelse for ord, og det betyder ret eller rigtig på latin. Fix kommer af det latinske fixus, der betyder fast.

Optræder i GRUN og KORS
orthopaedix Orthopædix
Værtshusholder i Arausio og en kort overgang ejer af gallerbyen.

Orthopædi er sammensat af det græske orthos, der betyder lige og paidion, der betyder barn. Den franske læge Nicholas Andry (1658-1759) konstruerede navnet i 1741, og det henviser til behandling af en ikke-kirurgisk behandling af børn. Nu er navnet ændret til at omhandle kirurgiske og ikke-kirurgiske behandlinger af skader i bevægeapparatet. Orthopædix er en karikatur af den franske skuespiller André Alerme (1877-1960).

Optræder i GAVE
othonius-caisarius Othonius Caisarius
Folkefolkelig arrangør.

Othonius kan henvise til den romerske kejser Marcus Salvius Otho (32-69), der var kejser fra 15. januar til 16. april i år 69. Caisarius er en henvisning til ordet kejser, der var den højeste titel i romertiden. Navnet er afledt af Cæsar. Personen er en karikatur af en fransk studievært Guy Lux (1919-2003).

Optræder i BYPL
otto-manus Otto Manus
Præfekt i Tolosa (Toulouse).

Navnet er en henvisning til en ottoman, der er en tyrkisk sofa uden ben. Det kan endvidere have en hentydning til Det Ottomanske rige, der var et stort tyrkisk rige grundlagt af Osman 1. i 1281, og det bestod til 1923, hvor det nuværende Tyrkiet erstattede det.

Optræder i GRUN
ovis Ovis Nigra
Legionær.

Ovis betyder får på latin og nigra betyder sort, altså det sorte får. Anæstesix får jo også Ovis Nigra til at sige som et får.

Optræder i GOTE
papiris Papiris
Skriver for Linealis – og tillige tolk.

Navnet kommer af papir, der blev opfundet af ægypterne 3.000 f.Kr. ved at banke marven fra papyrus træerne sammen. Papyrus betyder papir på latin.

Optræder i KLEO
parlomba Parlomba / Silentia
Cafeolix’ hustru.

Parlomba kan henvise til en italiensk landsby, der ligger lidt øst for Napoli.

Silentia kommer af det latinske silens, der betyder at hvile sig eller at være stille.

Optræder i KORS

patientia-nostra Patientia Nostra
Sergent i den frivillige romerske hær.

Patentia nostra betyder “vor tålmodighed”, og det sammer også fra indledningen til Ciceros første tale mod Catilina i det romerske senat.

Optræder i TROJ
patologix Patologix
Korsikansk druide.

Navnet stammer fra det græske pathos, der betyder lidelse og logi, der betyder læren om noget. Patologi er derfor læren om sygdomme og deres indvirkning på legemet.

Optræder i KORS
patrona Patrona
Kromutter i Massilia (Marseille).

Patrona betyder en beskytterinde på latin.

Optræder i GRUN
patronix Patronix
Gallisk restaurationsejer i Rom.

Protron kommer af pratonus, der betyder en beskytter eller en skytsherre.

Optræder i GLAD og KORS
Pegasus
Romersk hest.

Pegasus er en bevinget hest fra det græske mytologi. Pegasus er søn af Poseidon og Medusa.

Optræder i GRIF
pepe Pepe a’ka Perikles Calamar y Tinta
Spansk høvdingesøn.

Perikles (495-429 f.Kr.) var en græsk politiker fra Athen, der gennemførte en lang række reformer, bl.a. begrænsede han aristokratiets magt. Under Perikles nåede Athen højdepunktet af sin politiske og kulturelle magt. Calamar y Tina betyder blæksprutte og blæk på spansk.

Optræder i SPAN, KORS og FODS
perditus Perditus
Romersk legionær.

Perditus betyder fortabt på latin (tak til Adam Schwartz).

Optræder i GRUN
periferix Periferix
Gallersk træl hos vikingerne.

Periferix er en henvisning til periferi, der kommer af det græske periphéreia, der betyder omkreds. Det kan også betyde i udkanten af et område.

Optræder i AMER
perpetuum-mobile Perpetuum Mobile
Højrehånd for Contraventum Mingit i Perikum.

In perpetuum betyder for tid og evighed på latin. Mobile kommer af mobilis, der betyder bevægelig. Altså en evighedsmaskine, hvilket er umuligt ifølge termodynamikkens 2. hovedsætning (tak til Henrik Røgind).

Optræder i GGAL
Petifur
Rapporter for Kort og Gother.

En petit four er en lille kage, der serveres i mundrette bidder. Navnet betyder lille ovn på fransk.

Optræder i STØV

petula Petula
Beboer på Park Allé i Londinium.

Petula er et meget almindeligt britisk fornavn.

Optræder i BRIT
pharmanvadhnu Pharmanvadhnu
Indisk rajah.

Navnet er en sammentrækning af sætningen Farmand hvad nu?

Optræder i ØST
phazade Phazade
Indisk prinsesse.

Phazade eller facade kommer af det franske façade, der er afledt af face, der betyder ansigt. Facade er forsiden af en bygning. Navnet er en hyldest til Scheherazade, der var kvinden, der fortalte de 1001 nat eventyr til kalif Shahrayar. Han skar ellers hovedet af en jomfru hver nat, men da hendes historier var så spændende, måtte kaliffen høre fortsættelsen næste nat. Efter den sidste historie er kaliffen blevet forelsket iScheharazade, og de bliver gift.

Optræder i ØST
philurius Philurius
Adjudant for Bonus Malior Optimus.

Navnet er afledt af filur, som kommer af det franske filou, der betyder listig person, gavtyv eller bedrager. Danmarks gennem tiderne største gøgler kaldte sig Doktor Philurius Christian Tribini (1915-1973).

Optræder i TVEK
plexiglas Plexiglas
Familiehotelejer.

Plexiglas er den almindelige betegnelse for polymethyl methacrylate, der så dagens lys i 1933. Plexiglas vejer det halve af glas, giver mere lys og er meget stærkt.

Optræder i OLYM
plexus Plexus
Romersk røver.

Plexus er fra latin, hvor det betyder en samling af nerver.

Optræder i GRUN
pneumatix Pneumatix
Landpost i gallerbyen.

Pneumatik kommer af det græske pneuma, der betyder luft eller vind. Pneuma er afledt af pnéein, der betyder blæse eller ånde, og det anvendes om noget, der indeholder luft eller virker ved trykluft.

Optræder i VIKI, TROJ, FODS og PAPY
pompejus Pompejus
Konsul i det Romerske senat.

Gnæus Pompejus Magnus (106-48 f.Kr.) var en romersk hærfører. Efter en række krige i udlandet allierede han sig med Cæsar og Crassus, og dermed var det første romerske triumviratet en realitet i 59 f.Kr. I 49 f.Kr. prøvede Pompejus at stille op mod Cæsar, men han måtte flygte til Grækenland, hvor han blev besejret ved Farsalos. Han blev myrdet ved landgangen til Egypten.

Optræder i LATR
pontiac-pilatus Pontiac Pilatus
Romersk statholder.

Navnet er en slet skjult henvisning til Pontius Pilatus, der var romersk præfekt i Judæa og Samaria 26-36. Pontius Pilatus omtales som den politiske ansvarlige for domsfældelsen og korsfæstelsen af Jesus. Pilatus var ikke overbevist om Jesu skyld, og han forsøgte i første omgang at undgå korsfæstelse, men han måtte bøje sig for kravet fra ypperstepræsterne.Personen er en karikatur af den franske skuespiller Jean Gabin (1904-1976), der blandt sine mange roller spillede kommisær Maigret i mange film.

Optræder i ODYS
populix Populix
Gallerhøvding for en halv by.

Populix henviser til det latinske popularis, der betyder folkelig eller demokratisk.

Optræder i GRAV
Potpuorrix
Indbygger i gallerbyen.

Potpourri kommer fra fransk, og det er sammensat af pot (gryde) og pourrir (rådne), og det var oprindelig en ret af blandede bestanddele hvoraf kødet undertiden var begyndt at gå i forrådnelse. Nu anvendes det om et medley inden for musik eller om duftende blanding af blomsterblade.
Optræder i GGAL
praefectus-classis Praefectus Classis
Romersk præfekt i Tyrus.

Praefectus er det latinske ord for præfekt. En præfekt er en person, der har til opgave med at hjælpe med at opretholde lov og orden. Classis er også latin, og det henviser egentlig til en befolkningsklasse – oprindeligt en indeling af de romerske borgere.

Optræder i ODYS
asterix-mor Praline
Asterix’ mor.

Praline stammer fra det 17. århundrede, hvor det er navnet for mandler med sukker. Navnet skyldes Maréchal de Plessis Praslin, hvis kok opfandt denne slags konfekt. Senere blev praline også anvendt om chokoladetoppe fyldt med likør, marcipan og mandelkrem.

Optræder i LATR og SKOL
Primus Gasblus
Romersk legionær i Perikum.

Primus kommer fra latin og betyder første, men her henviser det til en kogeapparat, der ofte benyttes i felten, hvor drivmidlet typisk er sprit. Gasblus er, også et kogeapparat, der drives af gas.
Optræder i GGAL
proberis Proberis
Kleopatras mundskænk.

Navnet kommer af probo, der på latin begyder godkender.

Optræder i KLEO
processus Processus
Romersk legionær på hvervekontoret i Condate.

Processus betyder fremadskriden eller fremskridt på latin.

Optræder i TROJ
prognostix Prognostix
Overdruide på kurstedet i Borvo.

Prognostix henviser til det græske prognosis , der betyder forhåndskendskab. Ordet er afledt af progignoskein, hvor pro betyder for og gignoskein, der betyder at lære at kende. Ordet bruges ofte om en forudsigelse af et sygdomsforløb.

Optræder i SKRK
prolix Prolix
Profet.

Prolix er på engelsk en person, der fortæller dig mere end du har behov for at vide.

Optræder i PROF og FODS
prospectus Prospectus
Kontreadmiral i Inconsensus’ flåde.

Navnet er latin og kommer af prospicio, der betyder udsyn eller udsigt. Et prospekt er en plan eller en skitse med oplysninger.

Optræder i SØS
provencix Provencix
Kroejer i Massilia (Marseille).

Provencix stammer fra det latinske provincia, der betyder provins.Kroejeren er en karikatur af den franske skuespiller Raimu (1883-1946) egentlig Jules Muraire. Provencix har optrådt uden navn som kroejer i TRYL, hvor han åbner en kro i Massilia.

Optræder i GRUN og KORS
provoix Provoix
Majestix’ nevø fra Lutetia Parisiorum.

Navnet kommer af det latinske provoco, der betyder fremkalder, tirrer eller appellerer. I romerriget var provokation de romerske borgeres ret til at appellere domme til Folkeforsamlingen. Provokationen blev afløst af nævningedomstole, hvor nævningene blev betragtet som repræsentanter for folket.

Optræder i VIKI og FODS
praefix Præfix
Gallisk kul- og vinhandler i Gergovia.

Navnet kommer af det latinske praefixum, der betyder foransætte. I dansk grammatik er præfiks en forstavelse, der sættes foran et ord, der i forvejen har en selvstændig betydning.

Optræder i SKRK, KORS og FODS
pschychopathus Pschychopathus Provocalorius
Romersk provokatør.

Pschychopathus er en sammenskrivning og henviser til det latinske pathos og logi, hvor pathos betyder lidelse og logi er læren om noget. En psykopat er en person med et abnormt sjæleliv og personlighedsforstyrrelser. Provocalorius er sammensat at to ord, hvor den første del stammer fra det latinske provocator, der er en person, der søger at fremkalde uroligheder. Anden del er ordet kalorius, der formentlig er en omdannelse af navnet Karolus. Ordet betyder fyr eller krabat.

Personen kan være en karikatur af Amerikansk-Rumænske skuespiller Edward G. Robinson (1893-1973).

Optræder i LUS og FODS
publius-naso Publius Naso
Overgeneralfeltinspektør fra Rom.

Ovidius Publius Naso (43 f.Kr.-17) var en romersk digter, der var en ledende figur i Roms sociale liv. I år 8 blev han landsforvist til Sortehavet, og hans bøger blev fjernet fra bibliotekerne.

Optræder i GRUN
pumpernikkelix Pumpernikkelix
Belgisk høvding.

En pumpernikkel er en art sort, sødt rugbrød. Ordet stammer fra tysk, hvor pumpern betyder fjærte og Nickel er et personnavn. Da brødet er forholdsvist ufordøjeligt, er navnet opstået af denne årsag.

Optræder i STYR og FODS
quousque-tandem Quousque Tandem
Centurion i den frivillige romerske hær.

Quousque tandem betyder “Hvor længe endnu”, der er indledningen til Marcus Tullius Ciceros (106-43 f.Kr.) første tale mod Lucius Sergius Catilina (108-62 f.Kr.) i det romerske senat.

Optræder i TROJ
quaerenda-pecunia Quærenda Pecunia
Romerinde i flodbåd.

Quærenda kommer af quaero, der betyder søger, og pecunia betyder rigdom.

Optræder i GRUN
Rabundus
Viaservice på romerveje.

Rabundus stammer fra det nedertyske rabunten gaan, der betyder at strejfe om eller komme på afveje, og beslægtet er det højtyske in die Rapuse gehen, der betyder at noget går tabt. I dag er betydningen, at gå til bunds, dvs. at gå fallit.

Optræder i STØV

radiotelegrafix Radiotelegrafix
Indbygger i gallerbyen.

Radiotelegrafi – eller trådløs telegrai – blev opfundet af Guglielmo Marconi (1874-1937) i slutningen af 1800-tallet. I 1898 gennemførte han den første transmission, og han var med til at opfinde radiorøret, der er grundlaget for de moderne radioer. I 1909 modtog han Nobelprisen i fysik.

Optræder i OBCO
radius Radius
Romersk røver.

Radius er en geometrisk størrelse, der angiver afstanden fra centrum til et vilkårligt punkt på en cirkel. Radius kan også være spolebenet, der er den ene af de to underarmsknogler liggende i forlængelse af tommelfingeren (tak til Henrik Røgind).

Optræder i GRUN
relax Relax
Værtshusholder i Londinium.

Relax betyder slappe af på engelsk.

Optræder i BRIT og KORS
remouladine Remouladine
Hørmetix’ kone.

Navnet er en henvisning til remoulade, der er tilbehør til nogle typer af fisk. Remoulade laves af majonaise tilsat hakkede agurker, kapers mv. Ordet kommer af det franske remolata, og er sammensat af præfixen re, der betyder igen eller tilbage og det afledte ord moles, der betyder masse på latin.

Optræder i SPAN, LUS, PROF, GAVE, OBCO, SØN, ROSE, SKOL, HIML, FODS, PIKT, STØV, VERC og IRIS
goscinny René Goscinny
Forfatter.

René Goscinny (1926-1977) var forfatter til de første 24 Asterix albums, og han var derudover forfatter til en lang række andre tegneserier, f.eks. Lucky Luke, Iznogood og Umpa-pa.

Optræder i SKOL og PAPY
Reflus
Legionær i Cæsars tjeneste.

Navnet kan henvise til Reflux, der betyder tilbageløb af f.eks. tidevand.

Optræder i STØV

reumatix Reumatix
Indbygger i gallerbyen.

Reumatix henviser til reumatisme, der er gigtagtige smerter i muskler og sener. Ordet kommer af det græske rheumtismos, der egentlig betyder det, der flyder.

Optræder i OBCO
ridiculus Ridiculus
Commissarius og chef for det hemmelige sikkerhedspoliti.

Ridiculus betyder lattervækkende eller morsom på latin. Personen er en karikatur af den franske skuespiller Bernard Blier (1916-1989), der medvirkede i over 100 franske film fra 1937 frem til hans død. Han har også en svag lighed med Bernard Lee, der spillede M i de første 11 James Bond film.

Optræder i ODYS
ruptur Ruptur
Gotisk høvdinge kandidat.

Ruptur kommer af latin og er betegnelsen for noget, der bliver helt eller delvist overrevet.

Optræder i GOTE
rodskaeg Rødskæg
Piraternes kaptajn.

Rødskæg er en henvisning til serien “Barbe Rouge” af Victor Hubinon.

Optræder i GLAD, GRUN, KLEO, BRIT, VIKI, TROJ, OLYM, SKAT, SPAN, LUS, LAUR, PROF, KORS, STYR, GRAV, ODYS, SØN, ØST, ROSE, SØS, LATR, HIML, FODS, PIKT, PAPY, STØV, VERC, GRIF og IRIS
salamix Salamix
Romersk legionær født på Korsika.

Salami er en røgte salt spegepølse fra Italien. Salare betyder salte på latin.

Optræder i KORS
salus-populi Salus Populi
Gladiatortræner.

Salus betyder velbefindende eller sundhed og populi betyder folk. Hans navn betyder altså folkets velfærd.

Optræder i GLAD
salvo-titulo Salvo Titulo
Præfekt og folkepolitikommandant over Lugdunum.

Salvo titulo betyder “med forbehold af titlen” på latin. Tidligere anvendtes forkortelsen S.T. i indledningen i breve for at undgå at skulle opregne alle den pågældendes titler. Dermed kom man ikke til at anføre en forkert titel.

Optræder i GRUN
samson Samson Rosafloravalicus, født Rosenblumenthalovitch
Købmand.

Samson henviser til Det Gamle Testamente, hvor Samson var en utrolig stærk mand. Han blev forelsket i filisteren Dalila, og da hun fandt ud af, at hans styrke var i hans hår, klippede hun det af, så hendes stamme kunne overmande ham.Efternavnet kan deles op i rosa-flora-valicus, og på latin betyder de forskellige dele: Rosa er en rose, flora betyder planteverdenen (og er også navnet på den romerske gudinde for forår og blomster) og valicus kan henvise til valeo, der betyder stærk.

Hans fødenavn betyder rose-blomst-dal på tysk, og slutningen af navnet ovitch antyder, at han har været en russisk jøde.

Optræder i ODYS
sancta-simplicitas Sancta Simplicitas
Romersk legionær.

Sancta stammer fra det latinske sanctus, der betyder hellig eller ukrænkelig. Simplicitas betyder umiddelbarhed eller åbenhed.

Optræder i LUS
sassur Sassur
Gotisk fører.

Sassur betyder svigerfar på hindu.

Optræder i GOTE
saxofonix Saxofonix
Korsikansk klanhøvding.

En saxofon er et blæserinstrument oftest lavet af messing. Navnet stammer fra opfinderen Adolphe Sax (1814-1894) og det græske phone (lyd).

Optræder i KORS
scarfas Scarfas
Turistvognskusk.

Gangsteren Alphonse Gabriel Capone (1899-1947) blev kaldt Al “Scarface” Capone. Han var en berygtet Italiensk-Amerikansk gangster, der havde sin storhedstid i Chicago i 1920’erne. Han blev fældet på en skattesag i 1931. Der er lavet flere film om hans liv, bl.a. filmene Scarface fra 1932 og 1983.

Optræder i OLYM
Scaviverdus
Romersk/gotisk styrmand.

Navnet er en sammentrækning af sætningen Skal vi være dus, der indbyder til, at to mennesker får et uformelt indbyrdes forhold. Siden 1970’erne er det blevet den udbredt tiltaleform i Danmark.

Optræder i VERC

scipio Scipio
Romersk feltherrer og forræder i Cæsars øjne.

Publius Cornelius Scipio Nasica Serapio var konsul i 138 f.Kr. Han spillede en stor rolle i mordet på Tiberius Gracchus, så for at redde ham fra hævntørsten fra Roms befolkning, sendte Senatet ham på en opdigtet opgave til Asien. Han døde dog kort efter i Pergamum, der ligger i det nuværende Tyrkiet.

Optræder i TROJ
Scutum Tonitruum
Romersk/gotisk kaptajn.

Scutum betyder skjold på latin, og det bliver mest brugt om de store romerske træskjolde, som infanteriet brugte. Tonitruum betyder torden på latin. Dermed er kaptajnens navn en reference til Tordenskjold, der var en dansk-norsk søhelt med det borgelige navn Peder Jansen Wessel (1690-1720).

Optræder i VERC

Selfix
Armamix’ søn.

En selfie er et selvportræt, der er blevet ekstremt udbredt siden 2010’erne ved brug af mobiltelefoner. Ordet stammer fra det engelske self, der betyder selv.

Optræder i VERC

semper-incontentus Semper Incontentus
Romersk senator.

Semper betyder altid på latin. Incontentus betyder ustemt (om et instrument).

Optræder i STYR
senilix Senilix
Gallerbyens ældste beboer – omkring de 100 år.

Senilix henviser til det latinske senilis, der betyder oldingeagtig. Stammen af ordet er senex, der betyder gammel eller olding.

Optræder i OLYM, SKAT, SPAN, LUS, ALPE, BYPL, LAUR, PROF, KORS, GAVE, AMER, OBCO, STYR, GRAV, ODYS, SØN, ØST, ROSE, SØS, LATR, SKOL, HIML, FODS, PIKT, PAPY, STØV, VERC, GRIF og IRIS
Seriemanix
Spejder i gallerhæren og romersk spion.

Seriemani betyder, at man bruger alt for lang tid på at se tv-serier. Serie kommer af det latinske sero, der betyder at sammenbinde. Mani var et græsk landområde kendt for sine blodfejder, men det er også betegnelsen for en helbredelig form for sindssyge, der ifølge grækerne ligger tæt på melankoli. Den nutidige betydning af mani er, at man er meget optaget af noget.

Optræder i VERC

servitrix Servitrix
Gallisk kollabotør i Aginum (Agen).

Navnet kommer af det latinske servitus, der betyder trældom eller slaveri.

Optræder i GRUN
sextur Sextur
Goter i den frivillige romerske hær.

Navnet henviser til den gamle danske dans sekstur, der er en turdans over seks runder (Tak til Adam Schwartz).

Optræder i TROJ
Shipitovna
Sarmatisk krigerske.

Navnet er en henvisning til et sjippetov. Sjippetovet menes at stamme fra1600-tallet, hvor det kun var unge mænd og drenge der brugte det, for kvinder måtte ikke måtte være fysisk aktive.

Optræder i GRIF
sigurd-skalle Sigurd Skallesmækkersøn / Uspag Sokkesøn hin Rødstribede

Viking.

Sigurd er et nordisk navn, der betyder sejr og vogter. Skallesmækkersøn siger sig selv.

Uspag er det modsatte af spag, dvs. vild og rasende. Resten af navnet siger sig selv.

Optræder i VIKI

simonix Simonix
Formand for fønikisk galajskib.

Fønikerne var et stort handelsfolk, der slog sig ned langs Middelhavets kyst ved Syrien og Libanon omkring 3000 f.Kr. Fønik kommer af det græske foinos, der betyder rød.Navnet Simonix kommer af Simon. Der kan være flere fortolkninger af dette, bl.a. blev apostlen Peter kaldt Simon – Peter var fisker før han fulgte Jesus. Men den mest tydelige henvisning er til Simon Spies (1921-1984), der kaldte sig selv formand for rejsebureauet Spies Rejser.

Optræder i GLAD, ODYS, FODS og VERC
simplicissimus Simplicissimus / Vierdus
Legionær i romerlejren.

Navnet kan komme af:

 1. Simplex eller simplicitas kommer af latin og betyder enkel, simpel, åben eller umiddelbar.
 2. Simplicissimus var et tysk samfundskritisk- og satirisk magasin 1896 til 1944. “Der abenteuerliche Simplicissimus” er en tysk roman i 11 bind om 30-års krigen og livet i lejrene. Den er skrevet af Hans von Grimmelshausen (1625-1676).

Vierdus er en enkelt sammentrækning af Vi er dus.

Optræder i GGAL

sisyphus-regulus-absolutus Sisyphus Regulus Absolutus
Centurion i Solarium.

Sisyphus henviser til helten fra den græske mytologi Sisyfos, der var dømt til at han – til evig tid – skulle rulle en sten op ad en bjergside. Hver gang han næsten er ved toppen, ruller stenen fra ham og ender ved foden af bjerget. Han må så begynde forfra, og deraf navnet sisyfosarbejde, der betegner en håbløs opgave, der aldrig får en ende. Regulus er på latin diminutiv af rex, og det betyder derfor Kongen over et lille rige. Absolutus betyder på latin gennemført eller fuldendt.

Optræder i OBCO
snurre-snurrigson Snurre Snurrigsøn
Viking og historiefortæller under Thovli Thovlisøns kommando.

Snurre kommer af det tyske schnurren, som egentlig er et lydord, der henviser til et hjul, der drejer rundt. Snurrig kommer af det tyske schnurrig, der betyder narrestreger. Personen er en karikatur af Snorri Sturluson (1179-1241), der var en islandsk høvding, forfatter og skjald. Han sad i det islandske Alting og skrev flere kendte værker. Personen er for så vidt angår udseendet en karikatur af den tidligere engelske premierminister Harold Wilson (1916-1995).

Optræder i AMER
sophus-antabus Sophus Antabus
Romersk legionær i Gergovia, der udsendes som spion.

Sophus er et navn fra græsk, der betyder klog. Antabus er et sammensat ord af det græske anti, der betyder imod, og det latinske abusus, der betyder misbrug, dvs. antabus betyder imod misbrug. Nu anvendes antabus om et middel mod alkoholisme.

Optræder i SKRK
spartakos Spartakos
Græsk slave og oprører.

Spartacus (109-71 f.Kr.) var en græsk slave hos romerne, der startede et oprør i 73 f.Kr., da han sammen med andre gladiatorer flygtede fra gladiatorskolen i Capua. Oprøret voksede, og på et tidspunkt havde han tilslutning af 70.000 slaver. Slaverne blev besejret i 71 f.Kr., hvor også Spartacus blev dræbt. Historien er filmatiseret i 1960 med Kirk Douglas (1916-) i hovedrollen. Spartakos er en karikatur af Kirk Douglas.

Optræder i SØS
spiritus-gravis Spiritus Gravis
Romersk centurion med en uromersk næse.

Han er stationeret ved Alesia. Spiritus betyder luft, åndedrag, ånd eller inspiration på latin. Gravis betyder tung, besværlig eller byrdefuld. Adam Schwartz foreslår, at navnet også kan være direkte fordansket, så det betyder hård spiritus.

Optræder i SKRK, GAVE, LATR og FODS
stopur Stopur
Gotisk høvdinge kandidat.

Stopur er et ur, der tæller ned fra et givet antal minutter til nul, hvorefter det ringer.

Optræder i GOTE
stradivarius Stradivarius
Romersk senator.

Stradivarius er navnet på en violin, der er opkaldt efter italieneren Antonio Stradivari (1644-1737). Han byggede instrumenter af meget høj kvalitet, og der er stadigvæk over 600 violiner tilbage, der sælges til meget høje priser. F.eks. blev en violin solgt i 2006 på Christie’s i New York for $ 3,5 mio.

Optræder i LUS
succesix Succesix
Sortbørshandler med speciale i guldsegl.

Navnet kan være en hentydning til 1) Succes fra det latinske successus, der betyder fremgang eller 2) Successiv, der kommer af det latinske successivus, der betyder lidt efter lidt.

Optræder i TRYL
suffix Suffix
Præfix’ hustru.

Navnet kommer af det latinske suffigo, der betyder fæstner eller sætter fast. I dansk grammatik er suffiks en afledningsendelse, der sættes bag et ord, der i forvejen har en selvstændig betydning.

Optræder i SKRK og KORS
summa-summarum Summa Summarum
Kvæstor for Cæsar.

Summa summarum betyder summernes sum på latin. I overført betydning betyder det den endelige sum eller det endelige resultat.

Optræder i ALPE
supercilius Supercilius
Romersk grænsevagt.

Supercilius er en lille muskel i øjenlåget. Det betyder også, at man er arrogant og overlegen, dvs. man hæver øjenbrynene.

Optræder i GOTE
superklon Superklon
Sherifklon fra Tadsylwiner.

Superklon er en karikatur af Superman, og ydermere er hans ansigt en karikatur af Arnold Schwarzenegger.

Optræder i HIML
sus-domesticus Sus Domesticus
Romersk legionær i garnison.

Sus er det latinske navn for en gris. Domesticus er latin, og det betyder noget, der hører til huset, f.eks. kæledyr eller husdyr.

Optræder i GRAV
sutur Sutur
Gotisk høvdinge kandidat og frænde til Filur.

Sutur kommer af det latinske sutura, der er den kirurgiske betegnelse for en syning.

Optræder i GOTE
symfonix Symfonix
Korsikansk klanhøvding.

En symfoni er en komposition i normalt tre-fire satser for et orkester. Symfoni stammer fra det græske syn (harmoni) og phone (lyd).

Optræder i KORS
soelax Sølax
Brite i den frivillige romerske hær.

Navnet er en henvisning til laks. Laksen kræver rent, koldt og ilt-holdigt vand. Laksen er en anadrom fisk, hvilket vil sige, at den er afhængig af ferskvand, når den gyder og af saltvand under opvæksten.

Optræder i TROJ
Tage Fugsøn
Kimbersk vognstyrer.

Tage er et fornavn, der betyder udholdende. Fug eller fuge er udfyldning af en åbning med f.eks. mørtel. Fuge kommer af det tyske fugen.

Optræder i STØV

taggerenbug Taggerenbug
Romersk centurion i Kaledonien.

Navnet har ikke noget umiddelbar betydning.

Optræder i PIKT
Tamen Caute
Romersk legionær i Perikum.

Navnet er sidste del af den latinske talemåde si non caste, tamen caute, der betyder hvis ikke kysk, så forsigtigt.
Optræder i GGAL
televis Televis
Tjener for Criminalis.

Televis er en forkortelse af television, der er en umiddelbar overføring af synsindtryk på længere afstand. I dag er det kendt som en fjernsyn.

Optræder i KLEO
tennis Tennis
Ægypter i den frivillige romerske hær.

Navnet er en henvisning til den kendte ketsjersport. Der hersker uenighed om, hvornår tennis opstod. Grækerne har sfaristiki, der stammer fra 500 f.Kr., Frankrig har paume siden 1200-tallet, men de nuværende regler er nedskrevet af major Walter Clopton Wingfield i 1874. Den eneste større ændring fra dengang er, at banen ikke mere er timeglasformet.

Optræder i TROJ
Termocumulus
Romersk senator.

Termo kommer af det latinske terminus, der betyder grænse, men det er mere sandsynligt, at det henviser til det græske thermo, der betyder varmeCumulus betyder dynge på latin, og dermed er Termocumulus en varm dynge.

Optræder i STØV

  Testus Sterone alias Coronavirus
Romersk/Siciliansk vognfører med tilnavnet “Den maskerede Auriga”.

Vognførerens navn er en deling af testosteron, der er det mandlige kønshormon. Ordene stammer fra de latinske ord testis (testikler) og sterol (steroider). Steroider er et carbonskelet med fire sammenhængende ringe.

Coronavirus er en virus, der formentlig er årsag til den almindelige forkølelse. Corona betyder krone på latin, og virus betyder på latin slim eller gift.

Optræder i STØV

theorix Theorix
Beboer mellem de halve byer.

Teori kommer af det græske theoria, der betyder en videnskabelig betragten.

Optræder i GRAV
thorben Thorben
Vikingebarn.

Et dansk navn, der oprindeligt kommer af Torbjørn. Samtidig er den første del af navnet en reference til den nordiske gud Thor, der er gud for lyn og torden. Thor er søn af Odin og Jord.

Optræder i VIKI og FODS
thovli-thovlison Thovli Thovlisøn hin Thurdende
Vikingekaptajn, der opdager en ny verdensdel.

Tovli er egentlig towwle, og det betyder skør på jysk.Thurdende henviser til at ture rundt. Ture kommer af det latinske tornus, der er et drejeredskab. Personen er en karikatur af Leifur Eiriksson (970-1020) kaldet Leif den Lykkelige. Leif den Lykkelige var søn af Erik den Røde, og i følge de islandske sagaer var Leif den Lykkelige den første, der kom til Nordamerika, som han kaldte Vinland.

Optræder i AMER
tibia-quidest Tibia Quidest
Claudius’ datter.

Tibia er det største af de to ben mellem knæ og fod. Quid est betyder Hvad er på latin.

Optræder i LAUR
timeo-danaos Timeo Danaos
Centurion og personlig træner for Mollusculus.

Navnet stammer fra udtrykket Timeo danaos et dona ferentis, som Virgil skrev i hans storværk Æneiden. Virgil, der egentlig hed Publius Vergilius Maro (70 f.Kr.-19 f.Kr.) blev en stor digter og forfatter. Æneiden handler om sagnet om Æneas. Sætningen ovenfor betyder: “Jeg frygter grækerne, selv når de medbringer gaver”. I skaklitteraturen er der en direkte henvisning til den græske ofring, der betyder, at man ofrer sin løber for h-bonden for at kunne få en større gevinst bagefter. Timeo Danaos betyder Jeg er bange for grækere, hvilket han jo har god grund til (tak til Adam Schwartz).

Optræder i OLYM og FODS
timidius Timidius
Romersk legionær.

Timidus betyder frygtsom eller bange på latin.

Optræder i TROJ
tommachelmy Tom Mac Helmy
Barde hos Pikterne.

Thomas Helmig (1964- ) er en Aarhusiansk popsanger, der har været på toppen i Danmark siden midten af 1980’erne. Det er en karikatur af den franske sanger og skuespiller Johnny Hallyday (1943-), hvis karriere begyndte i 1960, hvor han sang amerikanske pop- og rocksange oversat til fransk.

Optræder i PIKT
toon Toon
Rumvæsen fra Tadsylwiner.

Toon er en forkortelse for cartoon, der er det engelske ord for tegneserie eller tegnefilm.

Optræder i HIML
tragicomix Tragicomix
Indbygger i gallerbyen. Kæreste med Lillefix (senere flytter han dog til Condate).

Navnet kommer af tragicocomoedia fra latin, der betyder et skuespil med både tragisk og komisk indhold.Figuren er en karikatur af Jean Marais (1913-1998), en fransk skuespiller der har spillet i op mod 100 franske film.

Optræder i TROJ, LATR og FODS
trappix Trappix
Belgier.

Navnet kan enten henvise til en trappi, der er en art sommerfugl i Italien og Schwiez. Trappi kan også henvise til trappist, der er den strengeste munkeorden i den romersk-katolske kirke. Ordenen er opstået i det nordlige Frankrig, og den har spredt sig til bl.a. Belgien.

Optræder i STYR
treben Treben
Piraternes lyriske styrmand.

Treben har sit navn, da han jo går med stok. Lige som sit forbillede Tripod i serien “Barbe Rouge” af Victor Hubinon taler Treben flydende latin.

Optræder i GLAD, GRUN, KLEO, BRIT, TROJ, OLYM, SKAT, SPAN, LUS, LAUR, KORS, STYR, GRAV, ODYS, SØN, ØST, ROSE, SØS, LATR, HIML, FODS, PIKT, PAPY, VERC, GRIF og IRIS
tribaltus Tribaltus
Romersk legionær i Kaledonien.

Tribal er en social gruppe, der eksisterer før oprettelsen af en stat. Lederen af en tribal kaldes en høvding.

Optræder i PIKT
tropaeolus-tropaeolum Tropæolus Tropæolum
Legionær i Belgisk udpost.

Tropæolum er en blomst, der er meget udbredt i Syd- og Mellemamerika. Blomsten er en etårig staude med farvestrålende blade. På danske bliver blomsten kaldt blomsterkarse eller tallerkensmækker.

Optræder i STYR
trubadurix Trubadurix
Gallerbyens skjald, spillemand og sanger!

Ender på sidste side i hvert album med at blive bundet og kneblet, så han ikke kan spolere festmiddagen med sang. Dette er dog ikke tilfældet i GGAL, VIKI, SKRK, OLYM, BYPL, GAVE, AMER, ØST, ROSE, HIML, PIKT og PAPY (indtil Asterix Fodnoter er færdig!). Troubadour var en middelalderlig digter fra sydfrankrig nærmere betegnet Provence. Ordet oprinder af trobador, der betyder “den der finder”.

Optræder i GGAL, TRYL, GOTE, GLAD, GRUN, KLEO, TVEK, BRIT, VIKI, TROJ, SKRK, OLYM, SKAT, SPAN, LUS, ALPE, BYPL, LAUR, PROF, KORS, GAVE, AMER, OBCO, STYR, GRAV, ODYS, SØN, ØST, ROSE, SØS, LATR, SKOL, HIML, FODS, PIKT, PAPY, STØV, VERC, GRIF og IRIS
tullius-ambassadorus Tullius Ambassadorus
Romersk tribun, protektor for Gergovia og gesandt for Cæsar.

Tullius var et almindeligt fornavn i romertiden. Ambassadorus henviser til det franske ambassadeur, der betyder ambassadør. En ambassadør er en diplomat af første klasse, dvs. en person der repræsenterer en stat i et andet land.

Optræder i SKRK
tullius-cumulonimbus Tullius Cumulonimbus
Centurion i romersk garnison.

Tullius var et almindeligt fornavn i romertiden. Cumulonimbus er en tæt og tung sky, der har en betydelig udbredelse på himlen. Den kan minde om et bjerg eller et tårn, og skyens underside er ofte mørk.

Optræder i GRAV
tullius-octopus Tullius Octopus
Romersk legionær, der flere gange bliver belønnet med en tur til Rom.

Tullius er et romersk navn, og octopus betyder blæksprutte på engelsk.
Tallius betyder høj på latin.

Optræder i GGAL
Tullius Radoxus
Romersk tribun i Britanien.

Tullius var et almindeligt fornavn i romertiden. Radox er et mærke med badeprodukter fra firmaet Unilever.

Optræder i BRIT
tullius-stratocumulus Tullius Stratocumulus
Kommandant på vej til Akvarium.

Tullius var et almindeligt fornavn i romertiden. Strato kommer af det latinske stratum, der betyder udbreder. Cumulus betyder dynge på latin, så hans efternavn beytder en udbredt dynge. Stratocumulus er også betegnelsen for en bestemt type skyer, der grå eller hvidlige skyflager, der ligger i lav højde (tak til Henrik Røgind).

Optræder i BRIT
typhus Typhus
Slavehandler, paladsleverandør.

Tyfus kommer af det græske typhos. Tyfus er en kraftig blodforgiftning, som forårsages af en særlig salmonellabakterie, der overføres gennem forurenet mad og drikke. Tyfus starter med høj feber og diarré, og den kan behandles med antibiotika.

Optræder i LAUR
taarnur Tårnur
Goter i den frivillige romerske hær.

Tårnur er et ur i et tårn.

Optræder i TROJ
ubi-es Ubi Es
Romersk legionær.

Ubi es betyder “hvor er du?” på latin.

Optræder i GRUN
uiskix Uiskix
Indbygger i Gallerbyen.

Navnet udtales næsten som whisky, der er skotternes nationaldrik. Whisky produceres af korn, f.eks. maltet byg. Grundsubstanser er øl, og der er spor af whisky produktion tilbage til det 13. århunderede Kina.

Optræder i PIKT
url Url
Søhyre.

URL er et akronym for Uniform Resource Locator, der bruge til at beskrive adressen på en bestemt ressource (f.eks. asterixfodnoter.dk) på internettet.

Optræder i PIKT
usus-publicus Usus Publicus
Romersk centurion.

Usus betyder brug eller benyttelse og publicus betyder statslig eller statens. Usus publicus betyder direkte oversat “Til folkets brug” på latin.

Optræder i KLEO
vabeva Vabeva
Indisk guru.

Navnet er en sammentrækning af sætningen Hva’ be’ har. Faktisk er det oversætterens hyldest til Vakse Viggo (Gaston Lagaffe) af Franquin (1924-1997), der ustandseligt siger dette.

Optræder i ØST
vadefonofis Vadefonofis
Tjener for Fidus Ficumdicus.

Navnet er en sammenskrivning af “Hvad er det for noget fis?”, og det er samtidig en henvisning til det franske telecom selskab Vodafone.

Optræder i PAPY
vanderkix Vanderkix af Nerviernes
Belgisk høvding.

Van der betyder af den på flamsk, dvs. hvilken familie kommer man fra. Kix eller kiks er jo et lille tørt, sprødt stykke bagværk. Nerviernes henviser til, at han hører til Nervii, der var en af de mest magtfulde stammer, og de holdt stand mod Julius Cæsar i 57 f.Kr. Efter en del tumult sluttede stammen sig til Quintus Tullius Cicero (102-43 f.Kr.) i 53 f.Kr.

Optræder i STYR og FODS
vavardehnuh Vavardehnuh
Phazades slavinde.

Navnet er en sammentrækning af sætningen Hvad var det nu?

Optræder i ØST
Vedikensnus
Romersk veteran.

Talemåden Ved ikke en snus betyder, at man ikke har et idé om det pågældende emne. Snus er tobakspulver, der snuses op i næsten eller fås i små poser, der anbringes i munden.

Optræder i GRIF
vemmerdeh Vemmerdeh
Vabevas håndlanger.

Navnet er en sammentrækning af sætningen Hvem er det?

Optræder i ØST
Venator Amucursus
Gladiator med speciale i dyr.

Venator er det latinske ord for jæger, og Venator er også navnet på en Star Destoyer klasse fra film- og franchisen StarWars. Destroyerne bliver også kaldt Jedi-cruisere. Efternavnet er en henvisning til AMU-kursus. AMU er en forkortelse for Arbejdsmarkedsuddannelser, som er kurser, der henvender sig til faglærte og ufaglærte.

Optræder i GRIF
vendettix Vendettix
Korsikaner.

Vendettix henviser til det italienske vendetta, der kommer af det latinske vindicta, der betyder hævn. Ordet er i familie med vindicare, det betyder udlevering af noget fra den, der uretmæssigt sidder inde med det. Vindicere anvendes nu om blodhævn i familiefejder i specielt korsikanske forhold.

Optræder i KORS
veracruz Veracruz
Romersk sømand.

Veracruz er både en stat og denne stats største by i Mexico. Veracruz ligger i det østlige Mexico mod den Mexicanske golf, og den har ca. ½ mio. indbyggere. Navnet betyder “Det sande kors”.

Optræder i LUS
vercingetorix Vercingetorix
Født 72 f. Kr. og død 46 f. Kr. Gallisk høvding af arvernes stamme, rejste 52 f. Kr. sine landsmænd til opstand mod Cæsar. Blev indesluttet i fæstningen Alesia, hvor Cæsar efter svære kampe vandt. Vercingetorix blev ført til Rom og henrettet. Navnet betyder på gallisk over (ver) – kriger (cingetos) – konge (rix).

Optræder i GGAL, TRYL, SKRK, BYPL og VERC
vidlog-vidlogson Vidløg Vidløgsøn
Viking under Thovli Thovlisøns kommando.

Vidløg henviser til løgplanten allium sativum.

Optræder i AMER
violoncellix Violoncellix
Korsikansk klanhøvding.

En violoncello er det italienske ord for en cello, der er tenorinstrumentet blandt strygerne. Den er en oktav dybere end bratschen. Violone betyder kontrabas på italiensk, og cello er den almindelige diminutivendelse.

Optræder i KORS
Viskagilos
Rapporter for Morgenavisen Spartaposten.

Navnet er en sammentrækning af Vi ska’ gi’ los, som betyder, at man skal slippe sine hæmninger.

Optræder i STØV

viskisius Viskisius
Centurion i Solarium.

Hans navn er en henvisning til Whisky, der en alkoholisk drik brygget på korn. Navnet er afledt af det gæliske Uisge beatha, der betyder livets vand. Hvis man lægger trykket på 3. stavelse, er det tydeligt, at han elsker en sjus (tak til Steen Wenske Pedersen).

Optræder i OBCO
visnuman Visnuman
Aut. fakir.

Navnet er en sammentrækning af sætningen Hvis nu man…

Optræder i ØST
Vivajuventus
Rapporter for Liguriens Folkeblad.

Navnet er en sammentrækning af Viva Juventus, der betyder Leve Juventus på italiensk. Juventus er en fodboldklub i Italien, der spiller i serie A, og klubben har vundet 32 mesterskaber.

Optræder i STØV

wilhelmur Wilhelmur III
Goterhøvding.

Wilhelmur III er formentlig en henvisning til den preussiske kong Wilhelm III (1770-1840), der bl.a. led et nederlag til de franske styrker under Napoleon. Han vendte tilbage i 1813, da Napoleon led sit nederlag mod russerne.

Optræder i GOTE
wolfgangamadeus Wolfgangamadeus
Romersk legat.

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) var en af de største komponister af klassisk musik. Selvom han døde kun 35 år gammel, skabte han et omfangsrigt værk, der dækkede alle datidens musikalske genrer: Opera, ballet, symfonier og solokoncerter for en lang række instrumenter.

Optræder i STYR
Wolverin
Ulv.

En wolverin er det engelske navn for gnaveren jærv, der er i familie med en mår. I Marvel universet er Wolverine, med synonymet Logan, en mutant med dyretræk. Han debuterede i 1974.

Optræder i GRIF
Wåge Pellesøn
Kimbersk vognstyrer.

Wåge er et navn, der betyder den sidste. En våge er en åbning i et isdækket område på f.eks. en sø. Våge kommer af den tyske wake, der betyder fugtig eller våd. Pellesøn er blot Pelles søn.

Optræder i STØV

Yatadegrov
Sarmatisk snedker.

Denne snedker tager det grove. Talemåden anvendes i forskellige sammenhænge, f.eks. omkring rengøring og hos en række erhverv, hvor der finde forskellige specialer. Det kan være tømrer/snedker og smed/klejnsmed.

Optræder i GRIF
Yantelov
Sarmatisk vognstyrer.

Navnet henviser til jantelov, der er et begreb skabt af den danske forfatter Aksel Sandemose (1899-1965) i romanen En flygtning krydser sit spor fra 1933. Janteloven siger, at man ikke må bryde med sin arv og stikke ud, og Jante var den landsby, hvor hovedpersonen levede.

Optræder i STØV

Yazuldenfoshov
Shaman i Barbaricum.

Navnet er en omskrivning af sætningen Jeg er sulten for sjov. Sætningen stammer fra 1980’erne, hvor chipsproducenten Kims lancerede sloganet Kims – når du er sulten for sjov.

Optræder i GRIF
zurix Zurix
Bankbestyrer i Geneve.

Navnet henviser til byen Zürich i Schweiz. Schweiz er kendt for deres bankhemmelighed, hvilket betyder, at de ikke har pligt til at oplyse myndighederne om kundernes indeståender.

Optræder i ALPE